An Entity of Type: Resource113331778, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In economics, resource allocation is the assignment of available resources to various uses. In the context of an entire economy, resources can be allocated by various means, such as markets, or planning. In project management, resource allocation or resource management is the scheduling of activities and the resources required by those activities while taking into consideration both the resource availability and the project time.

Property Value
dbo:abstract
 • Unter Ressourcenallokation oder Faktorallokation versteht man die Zuordnung und Verteilung knapper Ressourcen wie Arbeit, Kapital, Boden und Rohstoffen zur Produktion von Gütern oder Dienstleistungen. Von der Frage der Allokation zu unterscheiden ist die Frage der Verteilung (Distribution) der produzierten Güter auf Individuen oder gesellschaftliche Gruppen (siehe auch Verteilungskonflikt). (de)
 • La asignación de recursos es la distribución de activos productivos en sus diferentes usos. El asunto de la asignación de recursos se origina de cómo las sociedades buscan balancear los recursos limitados como el capital, el trabajo y la tierra, frente a las diversas e ilimitadas necesidades de sus integrantes. Los mecanismos de asignación de recursos abarcan el sistema de precios en las economías de libre mercado y la planeación gubernamental, ya sea en las economías operadas por el estado o en el sector. (es)
 • In economics, resource allocation is the assignment of available resources to various uses. In the context of an entire economy, resources can be allocated by various means, such as markets, or planning. In project management, resource allocation or resource management is the scheduling of activities and the resources required by those activities while taking into consideration both the resource availability and the project time. (en)
 • L'allocation des ressources est un concept économique qui concerne l'utilisation des ressources rares et notamment les facteurs de production (travail, capital, matières premières) pour satisfaire à court et long terme les besoins de consommation de la population. Cette allocation sert également à financer des services non marchands comme la justice, la police, certaines infrastructures communes (voirie…) indispensables au fonctionnement de la société. Dans le domaine de l'écologie et de l'évolution, l'allocation des ressources (correspondant à l'allocation de nutriments en nutrition microbienne, fongique, végétale et animale) destinées au développement (caractérisé par le taux de croissance, les patrons d'allocation de la biomasse produite aux différentes parties de l'organisme, la durée de développement et survie…), à la maintenance des fonctions somatiques (nutrition, respiration, régulation, défense, relation…) et reproductives ( (en) caractérisée par la fécondation et la fertilité), reflète l'existence de compromis évolutifs entre différents traits biologiques. (fr)
 • 資源配分(しげんはいぶん)とは経済学用語の一つで、ある条件下の限られた資源が誰に何の目的としてどのようにして配分されるかという、経済学の基本的な課題を表す概念である。労働力や資本、土地など利用可能な資源をさまざまな用途に配分する。経済全体の文脈では、資源は市場や経済計画などさまざまな手段を通じて配分される。プロジェクトマネジメントの分野ではリソース割り当てまたはリソース管理とも呼ばれ、リソース(資源)の確保と時間の制約の両面を考慮しながら、工程のスケジュールとリソースの要求を行うことである。 (ja)
 • Allocatie van middelen is de wijze van van productiefactoren. Hierbij wordt een aantal kernvragen gesteld: * Door wie/wat/hoe/waar/voor wie en hoeveel wordt er geproduceerd? * Wie beslist er? * Hoe wordt er beslist? Beslist de overheid of doen particulieren dat? Wordt er autoritair, democratisch of via overleg beslist? De kernaspecten zijn: * centralisatie of decentralisatie (op gebied van besturen en regelgeving). * (passief of actief). * prijsvorming (via de markt of de overheid). * (collectief of overheid ten aanzien van particulier). Het marktmechanisme bij volkomen concurrentie heeft de eigenschap dat producenten hun productie via prijssignalen keurig inrichten volgens de wensen van de consumenten. Vragen de consumenten meer van een bepaald goed, dan gaat (bij gegeven aanbod) de prijs daarvan omhoog. Dat is voor de producenten een signaal dat het aanbod moet worden uitgebreid. Het marktmechanisme bij volkomen concurrentie brengt dus automatisch een situatie van optimale allocatie tot stand. Toch is er een aantal redenen te noemen waarom men niet zonder meer de gehele inrichting van het economisch systeem aan het marktmechanisme kan overlaten: * Sommige goederen worden uit betaald. Denk aan collectieve goederen zoals dijken, een leefbaar milieu, defensie, en bestuur. Deze worden over het algemeen door particulieren geproduceerd, maar door de overheid gedistribueerd en / of gecoördineerd. * Sommige prijzen zijn bij een vrije werking van vraag en aanbod hoger of lager dan men op een bepaald moment maatschappelijk vindt. De overheid grijpt dan in en stelt maximum- of minimumprijzen vast. Waardoor overigens wachtrijen ontstaan. * Het vrije spel van vraag en aanbod kan tot een verdeling van inkomens en vermogens leiden die men niet rechtvaardig vindt. De overheid gaat dan over tot herverdeling van inkomens via de belastingtarieven en de uitkeringen volgens de sociale zekerheid; * Markten kunnen soms niet tot een evenwichtsprijs komen. Bijvoorbeeld wanneer het aanbod vertraagd reageert op het prijssignaal. Vooral waar de natuur het tempo bepaalt, zoals bij varkensfokkers, is dit het geval. * De prijzen bevatten niet altijd de juiste informatie, want er zijn de zogenaamde externe effecten die niet in de prijs zijn opgenomen. * Er bestaan niet altijd perfect werkende markten onder volkomen concurrentie. Monopolies en oligopolies kunnen door machtsposities de wensen van consumenten beïnvloeden of ze zelfs in de wind slaan. * Ook de arbeidsmarkt werkt niet soepel, waardoor er kan bestaan die door een loonsverlaging eerder verergerd dan opgelost wordt. Op deze gedachte baseerde Keynes zijn aanbeveling dat de overheid de bestedingen moet opvoeren om onderbestedingswerkloosheid te bestrijden. (nl)
 • Alokacja zasobów – przypisywanie zasobów do możliwości ich użycia. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. (pl)
 • Resustilldelning innebär att tilldela resurser på ett ekonomiskt effektivt sätt. Begreppet används inom flera olika områden, för resurser av skilda slag. (sv)
 • Em economia, alocação de recursos, afectação de recursos ou atribuição de recursos refere-se à distribuição de ativos produtivos em diferentes usos. No contexto de toda a economia, os recursos podem ser alocados por vários meios, como mercados ou planeamento. O objetivo da alocação de recursos surge de como as sociedades procuram equilibrar os recursos limitados como o capital, o trabalho e a matéria-prima, frente às diversas e ilimitadas necessidades de seus integrantes, para satisfazer as necessidades de consumo da população a curto e longo prazo. Os mecanismos de distribuição de recursos abarcam o sistema de preços nas economias de mercado livre e na planificação governamental, seja nas economias operadas pelo estado ou no setor privado. Na , a alocação de recursos ou é o agendamento de atividades e dos recursos necessários para essas atividades, levando em consideração a disponibilidade de recursos e o tempo do projeto. (pt)
 • Оптимальное распределение ресурсов – это задача выбора наилучшего c точки зрения некоторого критерия варианта использования ограниченных ресурсов. (ru)
 • 在经济学中,资源分配(resource allocation)是指将可用的资源分配到各种用途。在整个经济背景下,资源可以通过各种方式分配,例如市场或。 在项目管理中,资源分配或者(resource management)是在考虑资源可用性和项目时间的情况下,安排活动所需的活动时间和资源。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 267428 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4574 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1078177213 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Unter Ressourcenallokation oder Faktorallokation versteht man die Zuordnung und Verteilung knapper Ressourcen wie Arbeit, Kapital, Boden und Rohstoffen zur Produktion von Gütern oder Dienstleistungen. Von der Frage der Allokation zu unterscheiden ist die Frage der Verteilung (Distribution) der produzierten Güter auf Individuen oder gesellschaftliche Gruppen (siehe auch Verteilungskonflikt). (de)
 • La asignación de recursos es la distribución de activos productivos en sus diferentes usos. El asunto de la asignación de recursos se origina de cómo las sociedades buscan balancear los recursos limitados como el capital, el trabajo y la tierra, frente a las diversas e ilimitadas necesidades de sus integrantes. Los mecanismos de asignación de recursos abarcan el sistema de precios en las economías de libre mercado y la planeación gubernamental, ya sea en las economías operadas por el estado o en el sector. (es)
 • In economics, resource allocation is the assignment of available resources to various uses. In the context of an entire economy, resources can be allocated by various means, such as markets, or planning. In project management, resource allocation or resource management is the scheduling of activities and the resources required by those activities while taking into consideration both the resource availability and the project time. (en)
 • 資源配分(しげんはいぶん)とは経済学用語の一つで、ある条件下の限られた資源が誰に何の目的としてどのようにして配分されるかという、経済学の基本的な課題を表す概念である。労働力や資本、土地など利用可能な資源をさまざまな用途に配分する。経済全体の文脈では、資源は市場や経済計画などさまざまな手段を通じて配分される。プロジェクトマネジメントの分野ではリソース割り当てまたはリソース管理とも呼ばれ、リソース(資源)の確保と時間の制約の両面を考慮しながら、工程のスケジュールとリソースの要求を行うことである。 (ja)
 • Alokacja zasobów – przypisywanie zasobów do możliwości ich użycia. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. (pl)
 • Resustilldelning innebär att tilldela resurser på ett ekonomiskt effektivt sätt. Begreppet används inom flera olika områden, för resurser av skilda slag. (sv)
 • Оптимальное распределение ресурсов – это задача выбора наилучшего c точки зрения некоторого критерия варианта использования ограниченных ресурсов. (ru)
 • 在经济学中,资源分配(resource allocation)是指将可用的资源分配到各种用途。在整个经济背景下,资源可以通过各种方式分配,例如市场或。 在项目管理中,资源分配或者(resource management)是在考虑资源可用性和项目时间的情况下,安排活动所需的活动时间和资源。 (zh)
 • L'allocation des ressources est un concept économique qui concerne l'utilisation des ressources rares et notamment les facteurs de production (travail, capital, matières premières) pour satisfaire à court et long terme les besoins de consommation de la population. Cette allocation sert également à financer des services non marchands comme la justice, la police, certaines infrastructures communes (voirie…) indispensables au fonctionnement de la société. (fr)
 • Allocatie van middelen is de wijze van van productiefactoren. Hierbij wordt een aantal kernvragen gesteld: * Door wie/wat/hoe/waar/voor wie en hoeveel wordt er geproduceerd? * Wie beslist er? * Hoe wordt er beslist? Beslist de overheid of doen particulieren dat? Wordt er autoritair, democratisch of via overleg beslist? De kernaspecten zijn: * centralisatie of decentralisatie (op gebied van besturen en regelgeving). * (passief of actief). * prijsvorming (via de markt of de overheid). * (collectief of overheid ten aanzien van particulier). (nl)
 • Em economia, alocação de recursos, afectação de recursos ou atribuição de recursos refere-se à distribuição de ativos produtivos em diferentes usos. No contexto de toda a economia, os recursos podem ser alocados por vários meios, como mercados ou planeamento. Na , a alocação de recursos ou é o agendamento de atividades e dos recursos necessários para essas atividades, levando em consideração a disponibilidade de recursos e o tempo do projeto. (pt)
rdfs:label
 • Ressourcenallokation (de)
 • Asignación de recursos (es)
 • Allocation des ressources (fr)
 • 資源配分 (ja)
 • Allocatie van middelen (nl)
 • Resource allocation (en)
 • Alokacja zasobów (pl)
 • Оптимальное распределение ресурсов (ru)
 • Alocação de recursos (pt)
 • Resurstilldelning (sv)
 • 资源分配 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License