An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Quantitative genetics deals with phenotypes that vary continuously (in characters such as height or mass)—as opposed to discretely identifiable phenotypes and gene-products (such as eye-colour, or the presence of a particular biochemical).

Property Value
dbo:abstract
 • علم الوراثة الكمية هو دراسة الصفات التي تقاس بشكل مستمر (مثل الارتفاع أو الوزن)، وآلياتها. وهو علم يمكن أن يكون امتداداً للنظرية المندلية البسيطة التي تقول بأن التأثير المشترك لجين أو أكثر من الجينات والبيئات التي يتم تعبيرها فيها تؤدي إلى توزيعات مستمرة من الأنماط الظاهرية (Phenotype). (ar)
 • Die Quantitative Genetik befasst sich mit den erblichen Komponenten von Merkmalen, die auf einer kontinuierlichen Skala gemessen werden, z. B. Größe oder Gewicht. (de)
 • Genetika kuantitatiboa populazioen genetikaren adar bat da, bariazio jarraitua duten fenotipoak matematikoki aztertzen dituena. Biek aztertzen dute aleloen edo geneen maiztasuna espezieen populazioetan, eta [[herentzia mendeliar]reko kontzeptuekin konbinatuta, belaunaldiz belaunaldi eta ondorengoen lerroetan zehar herentziak dituen joerak eta patroiak analizatzen dituzte. Populazioen genetika gene jakinetan eta horien produktu metabolikoetan zentratuta dago, eta genetika kuantitatiboak kanpoko fenotipoak aztertzen ditu. Balio fenotipikoek banaketa jarraitua dutenez gero, genetika kuantitatiboak tresna estatistikoak erabili behar ditu fenotipoak (atributuak) eta genotipoak elkarri lotzeko. Zenbait fenotipo modu jarraituan azter daitezke eta beste batzuk kategoria diskretu modura, kategoriak bereizteko erabiltzen den teknikaren arabera. (eu)
 • La herencia poligénica o cuantitativa muestra un rango continuo de fenotipos que no pueden clasificarse fácilmente. Esta variación se mide y es descrita en términos cuantitativos. Debido a que la variación fenotípica es el resultado de la participación de genes de múltiples loci, los caracteres cuantitativos se denominan a menudo caracteres poligenéticos. (es)
 • Quantitative genetics deals with phenotypes that vary continuously (in characters such as height or mass)—as opposed to discretely identifiable phenotypes and gene-products (such as eye-colour, or the presence of a particular biochemical). Both branches use the frequencies of different alleles of a gene in breeding populations (gamodemes), and combine them with concepts from simple Mendelian inheritance to analyze inheritance patterns across generations and descendant lines. While population genetics can focus on particular genes and their subsequent metabolic products, quantitative genetics focuses more on the outward phenotypes, and makes summaries only of the underlying genetics. Due to the continuous distribution of phenotypic values, quantitative genetics must employ many other statistical methods (such as the effect size, the mean and the variance) to link phenotypes (attributes) to genotypes. Some phenotypes may be analyzed either as discrete categories or as continuous phenotypes, depending on the definition of cut-off points, or on the metric used to quantify them. Mendel himself had to discuss this matter in his famous paper, especially with respect to his peas attribute tall/dwarf, which actually was "length of stem". Analysis of quantitative trait loci, or QTL, is a more recent addition to quantitative genetics, linking it more directly to molecular genetics. (en)
 • La génétique quantitative est la génétique des caractères qui peuvent donner lieu à des mesures, que ce soient des caractères à variation continue (tels que le poids ou la taille d'un organisme) ou discontinue (à déterminisme complexe), c'est-à-dire résultant de plusieurs facteurs génétiques ou non (on parle également de génétique multifactorielle). La génétique quantitative s’appuie sur la génétique des populations et les statistiques. (fr)
 • Genetika kuantitatif adalah cabang genetika yang membahas pewarisan sifat-sifat terukur (kuantitatif atau metrik), yang tidak bisa dijelaskan secara langsung melalui hukum pewarisan Mendel. Sifat-sifat yang tergolong sifat kuantitatif misalnya tinggi atau berat badan, hasil panen, atau produksi susu. Genetika kuantitatif menerapkan hukum pewarisan Mendel untuk gen dengan pengaruh yang kecil/lemah (minor gene). Selain itu, diasumsikan pula bahwa tidak hanya sedikit gen yang mengendalikan suatu sifat melainkan banyak gen. Karena itu, sifat kuantitatif sering dasamakan dengan sifat poligenik. Ilmu ini banyak menggunakan matematika dan statistika dalam menjelaskan prinsip-prinsip yang dipakai maupun dalam metodologinya. Namun, penerapan ilmu ini dalam ilmu pemuliaan sangat bermanfaat dalam bidang pertanian. (in)
 • La genetica quantitativa è lo studio dei caratteri quantitativi, cioè quei caratteri di una popolazione che possono essere indagati mediante parametri numerici, tali caratteri vengono anche detti poligenici, cioè trasmessi da più geni, pertanto non seguono le regole della trasmissione mendeliana e presentano una distribuzione fenotipica continua.Come ad esempio il peso, il grado di pigmentazione cutanea, i livelli di attività metabolica, presenza di ipertensione, di obesità, di malattie cardiovascolari, ecc... (it)
 • 양적유전학(量的遺傳學, 영어: quantitative genetics)은 다수의 미소효과를 갖는 유전자 또는 환경이 양적 성격을 갖고 있는 형질에 어떠한 영향을 미치는지 연구하는 집단유전학(集團遺傳學)의 한 분야이다. 현재 연구 성과는 각 유전 형질이 어떠한 직접적인 효과를 나타나게 하는지 크게 연구된 바가 없기에, 특정 염기 및 염기 서열 연속성의 수량적 분석에 집중하는 유전학이 바로 양적유전학인 것이다. 이러한 연구는 특정 유전 형질에 의한 발현 성격이, 해당 유전 형질을 구성하는 염기의 양적인 측면과 깊게 연관을 갖고 있기 때문이다. 즉, 수량적 측면에서 연속성은 형질 발현성을 결정하는 핵심 변수 중 하나이다. (ko)
 • A Genética Quantitativa é a parte de genética que estuda o caráter quantitativo dos seres, ou seja, estuda o papel das qualidades adquiridas pelos genes, estudando-as de forma estatística. Tais estudos se baseiam em características quantitativas, tais quais são exibidas parcialmente não genéticas, também conhecidas como "efeito do meio". A mais básica e não menos fundamental equação da Genética Quantitativa é a que exemplifica os efeitos que o meio onde vivem os seres influenciam seu fenótipo Onde: * é fenótipo; * é genótipo; * é o ambiente. Isto para o modelo básico, Mas se nos aprofundarmos, podemos dizer que a genética ou genótipo pode ser composta por três fatores: 1. * Efeitos genéticos aditivos 2. * Efeitos genéticos devido à dominância 3. * Efeitos genéticos devido à epistasia Temos que Daí podemos reescrever a equação descrita a anteriormente * é fenótipo; * é genótipo; * é efeitos genéticos aditivos * é efeitos genéticos da dominância * é efeitos genéticos da epistasia * é o ambiente. Este é o conceito que constitui o modelo expandido. (pt)
 • Organismer består av en mängd olika egenskaper: från specifika molekyler, såsom enzymer, till hela strukturer och olika beteenden. Vissa av dessa egenskaper bestäms av en enda eller ett fåtal gener, med två alleler (genvarianter) vardera. Sådana egenskapers uttryck faller inom välavgränsade kategorier och kallas därför för kvalitativa karaktärer, alternativt Mendelska karaktärer efter genetikens grundare Gregor Mendel. De kvalitativa karaktärerna studeras inom populationsgenetiken. Kvantitativ genetik studerar karaktärer vars uttryck är kvantitativt snarare än kvalitativt. Dessa så kallade multifaktoriella karaktärers värde bestäms, till skillnad från kvalitativa karaktärer, av många gener samt miljön. Detta får som konsekvens att genotypen inte kan härledas från fenotypen och därför kan den kvantitativa genetiken heller inte beskriva en population utifrån genfrekvenser utan fokuserar istället på fördelningen (variansen) av karaktärers värden (till exempel längd) inom populationen, uppskattningar av hur stor del av den fenotypiska variationen som orsakas av genetisk variation (karaktärers heritabilitet respektive miljömässiga skillnader mellan individer och använder dessa uppskattningar för att förutsäga hur snabbt en karaktär kommer att förändras vid selektion. Eftersom selektion sker både naturligt (se: Naturligt urval) och artificiellt, är förståelse för de kvantitativa karaktärerna och deras förändring viktig både inom evolutionsbiologin och vid djuravel och växtodling. Den teoretiska grunden till kvantitativ genetik lades i anslutning till neo-Darwinismens födelse kring 1920-talet av , J. B. S. Haldane och . (sv)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 297382 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 157391 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1115554265 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • علم الوراثة الكمية هو دراسة الصفات التي تقاس بشكل مستمر (مثل الارتفاع أو الوزن)، وآلياتها. وهو علم يمكن أن يكون امتداداً للنظرية المندلية البسيطة التي تقول بأن التأثير المشترك لجين أو أكثر من الجينات والبيئات التي يتم تعبيرها فيها تؤدي إلى توزيعات مستمرة من الأنماط الظاهرية (Phenotype). (ar)
 • Die Quantitative Genetik befasst sich mit den erblichen Komponenten von Merkmalen, die auf einer kontinuierlichen Skala gemessen werden, z. B. Größe oder Gewicht. (de)
 • La herencia poligénica o cuantitativa muestra un rango continuo de fenotipos que no pueden clasificarse fácilmente. Esta variación se mide y es descrita en términos cuantitativos. Debido a que la variación fenotípica es el resultado de la participación de genes de múltiples loci, los caracteres cuantitativos se denominan a menudo caracteres poligenéticos. (es)
 • La génétique quantitative est la génétique des caractères qui peuvent donner lieu à des mesures, que ce soient des caractères à variation continue (tels que le poids ou la taille d'un organisme) ou discontinue (à déterminisme complexe), c'est-à-dire résultant de plusieurs facteurs génétiques ou non (on parle également de génétique multifactorielle). La génétique quantitative s’appuie sur la génétique des populations et les statistiques. (fr)
 • La genetica quantitativa è lo studio dei caratteri quantitativi, cioè quei caratteri di una popolazione che possono essere indagati mediante parametri numerici, tali caratteri vengono anche detti poligenici, cioè trasmessi da più geni, pertanto non seguono le regole della trasmissione mendeliana e presentano una distribuzione fenotipica continua.Come ad esempio il peso, il grado di pigmentazione cutanea, i livelli di attività metabolica, presenza di ipertensione, di obesità, di malattie cardiovascolari, ecc... (it)
 • 양적유전학(量的遺傳學, 영어: quantitative genetics)은 다수의 미소효과를 갖는 유전자 또는 환경이 양적 성격을 갖고 있는 형질에 어떠한 영향을 미치는지 연구하는 집단유전학(集團遺傳學)의 한 분야이다. 현재 연구 성과는 각 유전 형질이 어떠한 직접적인 효과를 나타나게 하는지 크게 연구된 바가 없기에, 특정 염기 및 염기 서열 연속성의 수량적 분석에 집중하는 유전학이 바로 양적유전학인 것이다. 이러한 연구는 특정 유전 형질에 의한 발현 성격이, 해당 유전 형질을 구성하는 염기의 양적인 측면과 깊게 연관을 갖고 있기 때문이다. 즉, 수량적 측면에서 연속성은 형질 발현성을 결정하는 핵심 변수 중 하나이다. (ko)
 • Genetika kuantitatiboa populazioen genetikaren adar bat da, bariazio jarraitua duten fenotipoak matematikoki aztertzen dituena. Biek aztertzen dute aleloen edo geneen maiztasuna espezieen populazioetan, eta [[herentzia mendeliar]reko kontzeptuekin konbinatuta, belaunaldiz belaunaldi eta ondorengoen lerroetan zehar herentziak dituen joerak eta patroiak analizatzen dituzte. Populazioen genetika gene jakinetan eta horien produktu metabolikoetan zentratuta dago, eta genetika kuantitatiboak kanpoko fenotipoak aztertzen ditu. (eu)
 • Genetika kuantitatif adalah cabang genetika yang membahas pewarisan sifat-sifat terukur (kuantitatif atau metrik), yang tidak bisa dijelaskan secara langsung melalui hukum pewarisan Mendel. Sifat-sifat yang tergolong sifat kuantitatif misalnya tinggi atau berat badan, hasil panen, atau produksi susu. Genetika kuantitatif menerapkan hukum pewarisan Mendel untuk gen dengan pengaruh yang kecil/lemah (minor gene). Selain itu, diasumsikan pula bahwa tidak hanya sedikit gen yang mengendalikan suatu sifat melainkan banyak gen. Karena itu, sifat kuantitatif sering dasamakan dengan sifat poligenik. (in)
 • Quantitative genetics deals with phenotypes that vary continuously (in characters such as height or mass)—as opposed to discretely identifiable phenotypes and gene-products (such as eye-colour, or the presence of a particular biochemical). (en)
 • A Genética Quantitativa é a parte de genética que estuda o caráter quantitativo dos seres, ou seja, estuda o papel das qualidades adquiridas pelos genes, estudando-as de forma estatística. Tais estudos se baseiam em características quantitativas, tais quais são exibidas parcialmente não genéticas, também conhecidas como "efeito do meio". A mais básica e não menos fundamental equação da Genética Quantitativa é a que exemplifica os efeitos que o meio onde vivem os seres influenciam seu fenótipo Onde: * é fenótipo; * é genótipo; * é o ambiente. Temos que (pt)
 • Organismer består av en mängd olika egenskaper: från specifika molekyler, såsom enzymer, till hela strukturer och olika beteenden. Vissa av dessa egenskaper bestäms av en enda eller ett fåtal gener, med två alleler (genvarianter) vardera. Sådana egenskapers uttryck faller inom välavgränsade kategorier och kallas därför för kvalitativa karaktärer, alternativt Mendelska karaktärer efter genetikens grundare Gregor Mendel. De kvalitativa karaktärerna studeras inom populationsgenetiken. Kvantitativ genetik studerar karaktärer vars uttryck är kvantitativt snarare än kvalitativt. Dessa så kallade multifaktoriella karaktärers värde bestäms, till skillnad från kvalitativa karaktärer, av många gener samt miljön. Detta får som konsekvens att genotypen inte kan härledas från fenotypen och därför kan d (sv)
rdfs:label
 • Quantitative genetics (en)
 • علم وراثة كمومي (ar)
 • Quantitative Genetik (de)
 • Genética cuantitativa (es)
 • Genetika kuantitatibo (eu)
 • Génétique quantitative (fr)
 • Genetika kuantitatif (in)
 • Genetica quantitativa (it)
 • 양적유전학 (ko)
 • Genética quantitativa (pt)
 • Kvantitativ genetik (sv)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License