An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A periodical literature (also called a periodical publication or simply a periodical) is a published work that appears in a new edition on a regular schedule. The most familiar example is a newspaper, but a magazine or a journal are also examples of periodicals. These publications cover a wide variety of topics, from academic, technical, trade, and general interest to leisure and entertainment.

Property Value
dbo:abstract
 • في مجال علم المكتبات والمعلومات، يُعرّف المورد المستمر بأنه «مرجع مكتبي يستمر نشره مع مرور الوقت دون أن تكون نهايته محدد سلفا.» (ar)
 • المجلة هي منشور يصدر بشكل دوري، وتحتوي على العديد من المقالات المختلفة. تقدم المجلات مجموعة متنوعة من المعلومات والآراء ووسائل التسلية، وقد تغطي الأحداث الجارية والأزياء وتناقش الشؤون الخارجية، أو تشرح كيفية إصلاح المعدات وإعداد الطعام. وتشمل الموضوعات المنشورة في المجلات، الأعمال التجارية، والثقافية، والأحداث الجارية، والهوايات، والطب، والسياسة، والدين، والعلوم، والرياضة بالإضافة إلى الأدب القصصي، والشعر، والتصوير وتختلف المجلات عن الجرائد من حيث الشكل والمضمون. فالمجلات مصممة للاحتفاظ بها مدة أطول من الجرائد. ولهذا تكون أصغر حجما وأفضل شكلا. ومن حيث المضمون فإن المجلات أقل اهتماما بالأحداث سريعة التغير.وتختلف المجلة عن الجريدة إلا أن كلاهما يدخل تحت تصنيف «الصحيفة» كما يطلق على من يعمل بالمجلة «صحفي». (ar)
 • Una revista o un magazín (per la seva denominació en anglès, magazine) és una publicació periòdica, generalment finançada per publicitat o pels lectors. Les revistes són publicacions periòdiques en què intervenen diversos autors, amb intervals regulars d'aparició en números o fascicles. Els fascicles d'un any constitueixen un volum. Les revistes també poden ser electròniques o digitals. (ca)
 • الدورية هي عمل منشور يصدر بشكل دوري ضمن برنامج محدد. يمكن أن يكون النشر مطبوعاً أو أن يكون إلكترونياً، كما يمكن للفترة الزمنية أن تتفاوت بين الإصدار اليومي كما في الصحف اليومية، أو الأسبوعي كما في بعض المجلات، أو بشكل شهري، أو يمكن أن يكون الإصدار كل ثلاثة أشهر في بعض الحالات. هناك أمثلة أخرى على الدوريات مثل الرسائل الإخبارية أو كما في بعض الدوريات العلمية. (ar)
 • Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od deníků se odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů a tím, že vycházejí méně často (týdně, měsíčně, čtvrtletně...), avšak vícekrát za období jednoho roku. Mívají vyšší cenu, menší formát a většinou vyšší počet stran a lepší grafickou úpravu. (cs)
 • Periodikum či periodická publikace, v určité souvislosti též periodická tiskovina je dokument, který je vydáván v pravidelném intervalu. Periodikem jsou například publikace vycházející denně, dvakrát či třikrát týdně (noviny), anebo s nižší periodicitou jako týdeník, obtýdeník, měsíčník, dvouměsíčník, jednou či dvakrát do roka (časopis, ročenka). Periodikum vydávané nepravidelně bývá vydavatelem označováno jako občasník, ovšem je-li vydáváno nebo šířeno na území České republiky, musí i tak splňovat ustanovení tiskového zákona. Periodikem, resp. periodickým tiskem se dle zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon) podle § 3 odstavec a) myslí: „noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce“. Periodikum čili periodická publikace je slovy odborníků z oboru „Dokument vydávaný postupně v samostatných částech spojených společným názvem, označením posloupnosti (např. průběžným číslováním), jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením v pravidelných intervalech se záměrem stálého pokračování, např. noviny, časopisy, periodické sborníky.“ Zvláštním typem periodicky vydávané publikace je čili „seriálová publikace vydávaná zpravidla jednou ročně. Poskytuje přehledné informace různého druhu, zejm. představuje výsledky činnosti za příslušný rok, a to ve stručné popisné nebo statistické formě a ve vztahu k určité zemi, regionu, instituci, oboru nebo předmětu (např. ročenky statistické, událostí roku, bibliografické, fotografické, institucionální aj.). Jako ročenky vycházejí rovněž doplňkové svazky některých encyklopedií.“ Elektronické periodikum čili internetové periodikum je v oborové terminologii „periodická publikace, často odborná, která je přístupná v elektronické podobě a obvykle distribuovaná v síti internet. Může mít souběžné vydání nebo historického předchůdce v tištěné podobě. K elektronickým periodikům patří zejména elektronické časopisy a elektronické noviny.“ Obecně lze říci, že zatímco vyšší periodicita je svázána s vyšší aktuálností periodika (noviny), nižší periodicita bývá spojena s užším tematickým zaměřením periodika (časopisy), příp. vyšší odborností (odborné časopisy, vědecké časopisy). Z hlediska čtenářského určení může být periodikum určeno širšímu okruhu čtenářů (zpravidla noviny, společenské časopisy, např. Reflex), čtenářům preferujícím určité téma (např. Český zápas, Hospodářské noviny, Sport; Ateliér, Ekonom, , Revolver Revue, Roverský Kmen, Vesmír, Živa atp.), téma a způsob práce s informacemi (např. týdeník Respekt komentující aktuální dění ve společnosti včetně domácí a zahraniční politiky či ekonomiky, reportážně-investigativní měsíčník Reportér, 100+1 zahraniční zajímavost atp.) aj. Zatímco neperiodickým publikacím (knihy, neperiodické sborníky aj.) je přidělováno mezinárodní standardní číslo knihy čili ISBN, periodikům je přidělováno mezinárodní standardní číslo seriálové publikace čili ISSN (termín „seriál“ je synonymem k termínu „periodikum“), přičemž přidělování ISBN, ISSN aj. je v ČR dobrovolné a účast v systému mezinárodní registrace přináší vydavatelům kromě řady zásadních oborových výhod i výhodu propagace. (cs)
 • Una publicació periòdica és una publicació editada en fascicles successius numerats amb periodicitat fixa o variable i diversa en temàtica. Una publicació periòdica (en color o en blanc i negre) es compon d'una varietat d'articles sobre temàtiques diverses o sobre algun tema específic. Generalment és produïda i editada per una editorial, i la seva periodicitat pot ser, setmanal, bisetmanal, quinzenal, mensual, etc. Molts diaris incorporen, una o diverses vegades per setmana, seccions amb format de revista, o les inclouen en les seves tirades com a suplements. (ca)
 • Unter den Printmedien bezeichnen Zeitschriften (historisch Journal sowie äquivalent zur französisch- bzw. englischsprachigen Bezeichnung magazine – auch Magazin genannt) solche Periodika, die in regelmäßigen Abständen – meist wöchentlich, 14-täglich oder monatlich – in gleicher Einband-Form erscheinen und inhaltlich meist besonderen thematischen oder facheinschlägigen Ausrichtungen entsprechen. Herausgeber von Zeitschriften wählen in der Regel als Einband eine geheftete, eine broschierte oder eine gebundene Form.Zeitschriften werden weitgehend über die negative Abgrenzung zur Zeitung definiert. Ein Aspekt dieser Abgrenzung war zum Beispiel der eingesetzte hochwertigere Farbdruck. Des Weiteren gelten die vier Kriterien Periodizität, Aktualität, Universalität und Publizität, welche die grundlegenden Voraussetzungen für die Zuordnung zur Zeitung darstellen, mit gewissen Einschränkungen auch für die Zeitschriften. So befassen sich ebendiese Druckwerke entweder mit einer Bandbreite an unterschiedlichen und vielfältigen Themen, welche jedoch zumeist nicht dem Kriterium der Aktualität entsprechen, oder sie informieren über fachlich Aktuelles unter dem Verzicht auf thematische Vielseitigkeit und somit der Universalität. Mit der Ausbreitung der Neuen Medien werden seit etwa der Jahrtausendwende vermehrt (auch) Zeitschriften als sogenannte elektronische Zeitschriften publiziert, die – wie der Vertrieb gedruckter Exemplare – sowohl einzeln als auch im Abonnement verkauft werden. (de)
 • Periodikum (Pl. Periodika) oder auch fortlaufendes Sammelwerk bezeichnet im Bibliothekswesen ein meist regelmäßig erscheinendes Druckwerk. Es ist der fachliche Oberbegriff für Heftreihen, Journale, Zeitschriften, Zeitungen und ähnliche Printmedien und steht im Gegensatz zur Monografie. (de)
 • Το περιοδικό (magazine), όπως μαρτυρά και ο χαρακτηρισμός του, είναι μια περιοδική έκδοση εντύπου, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την πληροφόρηση ή την ψυχαγωγία. Τα περιοδικά μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με την κυκλοφορία τους (εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ.) αλλά και τη θεματολογία τους (Περιοδικά Ποικίλης Ύλης, , , , , , , , , , , , κ.ά.) Επίσης, εκτός από τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά περιοδικά, που "εκδίδονται" στο διαδίκτυο. Αρκετά περιοδικά εκδίδονται παράλληλα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. (el)
 • Revuo aŭ magazino estas ampleksa gazeto aperanta malpli ol ĉiutage kaj ofte dediĉita al limigita temaro. Foje revuoj nomiĝas "magazinoj", precipe kiam ili enhavas multe da bildoj. Revuoj tipe eldoniĝas semajne, dusemajne, monate, aŭ trimestre, kun kiu estas post la dato en kiu ĝi reale estas eldonita (ekzemple presita monato: junio, eldono jam je la 20-a de majo). Ili ofte estas presitaj kolore kaj sur brila papero kaj ilustritaj per multaj bildoj. La plej malnova magazino ankoraŭ presata estas tiu skota The Scots Magazine, kiu estis eldonita la unuan fojon en 1739. (eo)
 • Una revista, magacín o magazín​​ (del inglés magazine, y este del francés magazine​) es una publicación, pública o privada, de edición periódica. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a transmitir noticias, las revistas ofrecen un tratamiento algo más exhaustivo de los sucesos o temas que desarrollan, que pueden ser de actualidad o entretenimiento, ya sea de carácter farandulero, cinematográfico, científico, artístico, entre otros. Suelen estar impresas en papel de mejor calidad, con encuadernación más cuidada y mayor espacio destinado a la documentación gráfica. Según el tema en el que se enfoque la revista, traerá contenidos que se suponen de interés general para el público de estas publicaciones. (es)
 • Una publicación periódica es un título de prensa que aparece con regularidad. Estos por lo general están impresos sobre papel y ofrecen información sobre muchas cosas. Desde hace unos años existen periódicos electrónicos (periódicos digitales), que pueden ser accedidos y consultados en Internet, o en soporte PDA, o sobre un lector de documentos electrónicos, y por extensión del concepto, todos ellos también pueden ser considerados como publicación periódica. El concepto también engloba a lo que se llaman cotidianos o diarios, o sea a las publicaciones periódicas con periodicidad diaria. El periódico es un medio de comunicación, pero también una organización que sintetiza, a través de un trabajo de redacción y edición, informaciones de todo tipo que generan agencias de prensa, periodistas, y otras fuentes de información. El concepto prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria (como ya se dijo), pero también puede ser anual (anuario), mensual (caso de muchas revistas especializadas en determinada temática), o semanal (semanario o revista), etc. Este tipo de publicaciones de aparición recurrente en el tiempo, existe casi desde la aparición de la imprenta, constituyéndose en el primer medio de comunicación de masas, y la vía de afirmación del periodismo. La información es la función más destacada de este tipo de publicaciones; la prensa periódica posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar, y entretener (habitualmente resumidas en la tríada informar, formar, y entretener). Pero en muchos casos las publicaciones mensuales y anuales también están especializadas en un campo o área determinada. (es)
 • Aldizkaria, agerkaria, albistaria, berripapera edo errebista maiztasun finkoa duen argitalpen idatzia da, eta argitaratze-maiztasun horren arabera hartzen du izen zehatzagoa: astekaria edo kazeta, hamaboskaria, hilabetekaria, bihilabetekaria, hiruhilabetekaria edo urtekaria, adibidez. Magazinak gai multzo zabala jorratzen duten aldizkariak dira, irudiekin eta dibulgaziorako. Gai zehatzak lantzen dituzten aldizkari berezituak ere badira. Egunkariak bezala, aldizkariak kiosko eta liburu-dendetan saltzen dira paperean, eta Internetez edizio digitalean. Informazio orokorra eskain dezake edo gai edo espezialitate bati buruzkoa izan: kirolak, ekonomia, natura, zientziak, jantziak, literatura eta abar. (eu)
 • Une publication périodique, ou simplement un périodique, est une publication paraissant à intervalles réguliers. Ce terme est généralement utilisé pour regrouper sous une même appellation, journaux, magazines, revues spécialisées, scientifiques ou autres, qui ont ce mode de parution. (fr)
 • Un magazine est une publication périodique, le plus souvent illustrée, de pagination variable, traitant de sujets généralistes ou spécialisés. Son modèle économique le distingue de la revue, qui se limite à un domaine précis (littéraire ou scientifique par exemple) et du fanzine, qui est réalisé par et pour des passionnés sans recherche de profit. (fr)
 • Dans le domaine des sciences de l'information et des bibliothèques, une ressource continue se définit comme « [une] ressource[...] bibliographique[...] dont la publication se poursuit au cours du temps sans que la fin en soit prédéterminée » Cette définition se veut assez large pour englober plusieurs types de publications, tant sur papier que sous forme : * les périodiques, imprimés ou électroniques ; * les collections de monographies ; * les publications à mises à jour, en particulier les publications à feuillets mobiles ; * les sites Web. Dans les quatre catégories indiquées ci-dessus, les deux premières prennent la forme de livraisons successives, à peu près régulières dans le premier cas, irrégulières dans le second.Les deux autres sont appelées « ressources intégratrices » car elles constituent un élément fixe dont certains éléments peuvent être modifiés, ajoutés ou retirés au fur et à mesure. Le terme de « ressource continue » englobe également les reproductions de telles ressources, même si elles prennent la forme de monographies, comme un reprint de périodique ou une édition sur microfilm.Par ailleurs, il est fait application du principe que «c'est l'intention qui compte », de sorte qu'un périodique dont seul un numéro serait paru est malgré tout considéré comme une « ressource continue » si l'intention affichée était de poursuivre la parution, et le même raisonnement est appliqué à tout type de ressource continue. La notion de ressource continue est un élargissement de ce que l'on appelle traditionnellement « publication en série » (en anglais : serial). Les bibliothécaires ont cependant décidé de créer une catégorie plus large, notamment pour tenir compte du grand nombre de périodiques électroniques. La plupart des ressources continues disposent d'un ISSN. (fr)
 • Is foilseacháin iad irisleabhair agus tréimhseacháin a fhoilsítear go rialta, ina bhfuil meascán d'ailt, a mhaoinítear trí fhógraí, trí luach ceannaigh nó trí shíntiúis nó an trí bhealach le chéile. Is féidir irisleabhair a sheachadadh tríd an phost; iad a dhíol ag seastáin nuachta, siopaí leabhair agus miondíoltóirí eile; nó cuirtear ar fáil saor in aisce iad ag ionaid áirithe amhail leabharlanna, siopaí, aerfoirt agus araile. Is iomaí cineál irisleabhar atá ar fáil sa lá atá inniu ann. Foilsítear irisleabhar do gach cineál duine agus gach cineál ábhar nach mór. Níl sé deacair sainirisleabhair a fháil sna siopaí leabhair móra. Tá tuairim ann gur breá le mná irisleabhair a léamh, go háirithe irisleabhair a bhaineann le héadaí, smideadh, taisteal, leanaí, bia, agus daoine cáiliúla.[fíoras?] De ghnáth, bíonn siopaí leabhair agus seastáin nuachta ag cur thar maol leis na cineálacha irisleabhair áirithe seo. Foilsítear go rialta iad - gach seachtain nó gach mí. (ga)
 • A periodical literature (also called a periodical publication or simply a periodical) is a published work that appears in a new edition on a regular schedule. The most familiar example is a newspaper, but a magazine or a journal are also examples of periodicals. These publications cover a wide variety of topics, from academic, technical, trade, and general interest to leisure and entertainment. Articles within a periodical are usually organized around a single main subject or theme and include a title, date of publication, author(s), and brief summary of the article. A periodical typically contains an editorial section that comments on subjects of interest to its readers. Other common features are reviews of recently published books and films, columns that express the author's opinions about various topics, and advertisements. A periodical is a serial publication. A book is also a serial publication, but is not typically called a periodical. An encyclopedia or dictionary is also a book, and might be called a serial publication if it is published in many different editions over time. (en)
 • Majalah (bahasa Inggris: magazine, periodical, glossies atau serials) adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dwimingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subyek yang bervariasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Biasanya, majalah didanai oleh iklan, harga penjualan, biaya berlangganan yang dibayar di awal, atau ketiganya. Publikasi akademis yang menulis artikel padat ilmu disebut jurnal ilmiah. (in)
 • Una rivista è una pubblicazione periodica non quotidiana stampata a intervalli regolari o, più raramente, irregolari. I contributi sono firmati da diversi autori. Può avere contenuti informativi generali (in questo caso è rivolta a un vasto pubblico) o può trattare argomenti riguardanti un particolare settore di studio o di attività, a fini di aggiornamento e di approfondimento. (it)
 • Un periodico (dal latino periodĭcu[m], e dal greco antico περιοδικός, periodikós, a sua volta da περίοδος, períodos, «periodo») è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo sotto uno stesso titolo. Sono periodici i settimanali, i quindicinali, i mensili, i bimestrali e gli annuari. Ogni fascicolo è numerato o datato progressivamente e la numerazione si rinnova generalmente a ogni annata. Esistono periodici specialistici, pensati per un pubblico ristretto, così come pubblicazioni per il grande pubblico. Possono essere distribuiti sia sul tradizionale supporto cartaceo, sia sempre più spesso anche su supporto digitale (e talvolta persino solo on-line); alcune versioni sono pensate per tablet o smartphone. (it)
 • 逐次刊行物(ちくじかんこうぶつ)とは、出版物の一種で、同一標題の元に終期を定めずに刊行される分冊刊行物である。代表的な物に雑誌・新聞・年鑑がある。 (ja)
 • 雑誌(ざっし)とは、逐次刊行物であり、定期刊行物である出版物の一種。一般に流通している、漫画・小説を含む娯楽雑誌だけではなく、報道、それらを包含した総合雑誌、各種の趣味雑誌や専門雑誌、学術研究誌や官公庁誌なども含めた様々なジャンルに存在する。広義の本のうち雑誌は、単行本を中心とする書籍・図書と並ぶ二大情報源である。 (ja)
 • 잡지(雜誌) 또는 매거진(magazine)은 여러 가지 내용의 글을 모아서 펴내는 정기 간행물이다. 책처럼 매었으며 발행 간격에 따라 주간·월간·계간의 구별이 있다. 신문과 책의 중간적 성격을 띤다. 한편, 잡지는 국민들에게 필요한 정보를 모아서 활용하는 것 또는 정보매체의 전달 등의 기능을 하고 있다. 그중에서 시사잡지(종합지)는 정치의 동향이나 실태에 대해서 대중에게 전하는 것이다. 만화잡지나 어린이잡지는 어린이를 위한 동화나 만화, 학습내용과 유쾌한 정보를 전달하고 있으며, 화보잡지는 사진을 통해 정치적 이슈와 스포츠, 연애물 등을 전달하고 있다. 잡지의 형태를 갖춘 최초의 정기간행물은 함부르크의 신학자·시인이었던 요한 리스트가 창간한 『에르바울리헤 모나츠 운터레둥겐(Erbauliche Monaths Unt­erredungen)』(1663-68)이다. 이어 1665년에 파리에서 간행된 『주르날데 사방(Journal des Scavans)』은 책의 요약과 작가의 작품목록, 철학·문학·과학 등 여러 분야의 보고(報告)로 이루어져 있었다. 그것을 모방하여 같은해에 영국에서는 로열 소사이어티(왕립협회) 회보인 『필로소피컬 트랜잭션스(Philosophical Transactions)』가 창간되었다. 41년 미국 최초의 잡지 2종이 필라델피아에서 창간되었을 때도, 그 이름은 『아메리칸 매거진(American Magazine)』 『제너럴 매거진(General Magazine)』이었다. 한편 일본 최초의 잡지는 1867년에 야나가와 슌산(柳川春三)이 창간한 『서양잡지(西洋雜誌)』이고, 한국 최초의 잡지는 1896년 일본유학생친목회에서 창간한 『친목회회보(親睦會會報)』이다. (ko)
 • 정기간행물(定期刊行物, Periodical)은 출판물의 일종으로 동일한 제목의 작품을 끝나는 시기를 정하지 않고 출판되는 간행물이다. (ko)
 • 출판이나 문헌정보학·도서관학에서 연속(連續, serial) 또는 연속 간행물(連續刊行物) 용어는 “일반적으로 권호가 매겨진(또는 날짜가 지정된) 개별 부분의 연속으로써 동일한 제목으로 발행된 모든 매체에서 종간(終刊)을 예정하지 않고 규칙적 또는 불규칙한 간격으로 계속하여 나타나는(또는 발행되는)” 요소에 적용된다. (ko)
 • Een tijdschrift, periodiek, maandblad of weekblad (ook magazine, Engels) is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift kan betaalde advertenties bevatten. In andere gevallen wordt het tijdschrift volledig gefinancierd door de verkoopprijs of functioneert het als een communicatiemiddel aan leden en donateurs van een organisatie. De meeste tijdschriften steunen op een gemengde financiering op basis van advertenties en verkoop. Traditioneel wordt een tijdschrift op papier gedrukt. Er bestaan ook tijdschriften die alleen in digitale vorm verschijnen, zie digitaal tijdschrift. Een tijdschrift onderscheidt zich van een dagblad door de frequentie van verschijnen, door een inhoudelijke thematiek en door het hebben van een omslag. (nl)
 • Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Periodyk jest czasopismem o stałej nazwie i numeracji ciągłej.Ze względu na to, że większość czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest potocznie synonimem czasopisma.Innymi synonimami są także magazyn, pismo i żurnal. (pl)
 • Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych. Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywane są gazetami. (pl)
 • Uma revista é uma publicação periódica de cunho informativo, jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada para o público em geral. Por definição, uma revista pagina com cada questão a partir da página três, com o tamanho padrão de 8 3/8 × 10 7/8 polegadas. No entanto, no sentido técnico, um diário tem paginação contínua ao longo de um volume. Assim, Business Week, que inicia cada questão novamente com a primeira página, é uma revista, mas o Journal of Business Communication, que inicia cada volume com a questão do inverno e continua a mesma seqüência de paginação durante todo o ano, é um jornal. Algumas publicações profissionais ou comerciais também são revisadas por pares, sendo um exemplo o Journal of Accountancy. As publicações académicas ou profissionais que não são revisadas por pares geralmente são revistas profissionais. Que uma publicação se chama um diário não faz um jornal no sentido técnico; O Wall Street Journal é realmente um jornal. No Brasil, as principais editoras de revistas são a Editora Abril, a Editora Globo, a Editora Símbolo, a Editora Três, todas sediadas em São Paulo. O grupo editorial Bloch, do Rio de Janeiro, foi uma grande editora de revistas que deixaram de existir, como a revista Manchete. (pt)
 • Publicações periódicas, em geral designadas simplesmente como periódicos, são publicações em papel ou em meio eletrônico que geralmente são publicadas em intervalos de tempo regulares e pode de assunto específico ou de assuntos vários. (pt)
 • Журна́л (фр. journal — дневник, подённая записка, от фр. jour — день, сутки) — печатное или электронное периодическое издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, литературно-художественные произведения. Как и газета, журнал является одним из основных средств массовой информации и пропаганды, оказывает влияние на общественное мнение, формируя его в соответствии с интересами определённых идеологических групп, общественных классов, политических партий, организаций. С появлением технологий компьютерной верстки и распространением коммерческих типографий с возможностью полноцветной печати, журналы стали основным рекламным носителем для . Как правило, адресованы строго определённым группам читателей и являются либо мировыми и общегосударственными изданиями, либо рекламными каталогами. С появлением Интернета журналы стали появляться и в сети. Сначала на сайтах стали выкладывать архивы печатных изданий, позже стали появляться онлайн-журналы — они не выходили в печатном виде, а существовали исключительно на просторах всемирной сети Интернет. Сейчас некоторые из них имеют аудиторию в несколько раз большую, чем аналогичные печатные издания. (ru)
 • En tidskrift eller ett magasin är en sorts periodisk skrift. Den skiljer sig från dagstidningen genom att inte komma ut lika ofta och (vanligen) inte förmedla allmänna dagsnyheter. Istället är den i regel inriktad på ett speciellt ämnesområde. Tidskrifter finansieras vanligtvis av annonser, prenumerationer och lösnummerförsäljning. För att i Sverige tillerkännas ett så kallat utgivningsbevis måste tidskriften komma ut regelbundet med minst fyra nummer per år. Tidskrifter kan till exempel komma ut som veckotidning eller månadstidning. De flesta tidskrifter säljs i butik via Tidsam. (sv)
 • Періодичне видання — серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву. (uk)
 • Периоди́ческое изда́ние — издание (обычно печатное), выходящее с заявленной периодичностью. (ru)
 • 期刊(英語:Periodical publication)是定期或不定期连续出版的成册刊物,有固定名称,按卷、期或按年月顺序编号出版。有综合性期刊亦有专业性期刊。 (zh)
 • Журна́л (термін походить від фр. journal, що насправді означає газета), також часо́пис — друковане періодичне видання. Журнал є одним з основних ЗМІ, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних верств, політичних партій і організацій, наукових шкіл, конфесій, вікових, гендерних, специфічних прошарків соціуму. Журнальне видання виходить у вигляді блоку скріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, поліграфічно пристосованого до специфіки даного періодичного видання, в обкладинці або палітурці. Журнал як джерело інформації має свою специфіку: безкінечність і регулярність його випуску, визначену періодичність, наявність матеріалів у вигляді статей, тематичне направлення змісту, обов'язковість затвердження в установленому порядку, особливе поліграфічне оформлення. Він має постійно діючу редакцію, яка за згодою з директивними органами встановлює програму видання, його чіткі тематичні направлення, функціональне призначення. Структуру журналу визначають рубриковані розділи і різновиди (за жанром, об'ємом) матеріали. Випуски журналу нумеруються протягом року при постійному заголовку. (uk)
 • 雜誌是一種定期發行的连续出版物,介于书籍和报纸之间,其中包含各種文章內容。大多數雜誌的收入來源都是廣告和讀者的購買。此外,期刊杂志具有一个固定名称,并且用卷、期或者年、月顺序编号出版。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 15752595 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11003 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1117752086 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • في مجال علم المكتبات والمعلومات، يُعرّف المورد المستمر بأنه «مرجع مكتبي يستمر نشره مع مرور الوقت دون أن تكون نهايته محدد سلفا.» (ar)
 • المجلة هي منشور يصدر بشكل دوري، وتحتوي على العديد من المقالات المختلفة. تقدم المجلات مجموعة متنوعة من المعلومات والآراء ووسائل التسلية، وقد تغطي الأحداث الجارية والأزياء وتناقش الشؤون الخارجية، أو تشرح كيفية إصلاح المعدات وإعداد الطعام. وتشمل الموضوعات المنشورة في المجلات، الأعمال التجارية، والثقافية، والأحداث الجارية، والهوايات، والطب، والسياسة، والدين، والعلوم، والرياضة بالإضافة إلى الأدب القصصي، والشعر، والتصوير وتختلف المجلات عن الجرائد من حيث الشكل والمضمون. فالمجلات مصممة للاحتفاظ بها مدة أطول من الجرائد. ولهذا تكون أصغر حجما وأفضل شكلا. ومن حيث المضمون فإن المجلات أقل اهتماما بالأحداث سريعة التغير.وتختلف المجلة عن الجريدة إلا أن كلاهما يدخل تحت تصنيف «الصحيفة» كما يطلق على من يعمل بالمجلة «صحفي». (ar)
 • Una revista o un magazín (per la seva denominació en anglès, magazine) és una publicació periòdica, generalment finançada per publicitat o pels lectors. Les revistes són publicacions periòdiques en què intervenen diversos autors, amb intervals regulars d'aparició en números o fascicles. Els fascicles d'un any constitueixen un volum. Les revistes també poden ser electròniques o digitals. (ca)
 • الدورية هي عمل منشور يصدر بشكل دوري ضمن برنامج محدد. يمكن أن يكون النشر مطبوعاً أو أن يكون إلكترونياً، كما يمكن للفترة الزمنية أن تتفاوت بين الإصدار اليومي كما في الصحف اليومية، أو الأسبوعي كما في بعض المجلات، أو بشكل شهري، أو يمكن أن يكون الإصدار كل ثلاثة أشهر في بعض الحالات. هناك أمثلة أخرى على الدوريات مثل الرسائل الإخبارية أو كما في بعض الدوريات العلمية. (ar)
 • Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů. Od deníků se odlišují především uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů a tím, že vycházejí méně často (týdně, měsíčně, čtvrtletně...), avšak vícekrát za období jednoho roku. Mívají vyšší cenu, menší formát a většinou vyšší počet stran a lepší grafickou úpravu. (cs)
 • Una publicació periòdica és una publicació editada en fascicles successius numerats amb periodicitat fixa o variable i diversa en temàtica. Una publicació periòdica (en color o en blanc i negre) es compon d'una varietat d'articles sobre temàtiques diverses o sobre algun tema específic. Generalment és produïda i editada per una editorial, i la seva periodicitat pot ser, setmanal, bisetmanal, quinzenal, mensual, etc. Molts diaris incorporen, una o diverses vegades per setmana, seccions amb format de revista, o les inclouen en les seves tirades com a suplements. (ca)
 • Periodikum (Pl. Periodika) oder auch fortlaufendes Sammelwerk bezeichnet im Bibliothekswesen ein meist regelmäßig erscheinendes Druckwerk. Es ist der fachliche Oberbegriff für Heftreihen, Journale, Zeitschriften, Zeitungen und ähnliche Printmedien und steht im Gegensatz zur Monografie. (de)
 • Το περιοδικό (magazine), όπως μαρτυρά και ο χαρακτηρισμός του, είναι μια περιοδική έκδοση εντύπου, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την πληροφόρηση ή την ψυχαγωγία. Τα περιοδικά μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με την κυκλοφορία τους (εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ.) αλλά και τη θεματολογία τους (Περιοδικά Ποικίλης Ύλης, , , , , , , , , , , , κ.ά.) Επίσης, εκτός από τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά περιοδικά, που "εκδίδονται" στο διαδίκτυο. Αρκετά περιοδικά εκδίδονται παράλληλα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. (el)
 • Revuo aŭ magazino estas ampleksa gazeto aperanta malpli ol ĉiutage kaj ofte dediĉita al limigita temaro. Foje revuoj nomiĝas "magazinoj", precipe kiam ili enhavas multe da bildoj. Revuoj tipe eldoniĝas semajne, dusemajne, monate, aŭ trimestre, kun kiu estas post la dato en kiu ĝi reale estas eldonita (ekzemple presita monato: junio, eldono jam je la 20-a de majo). Ili ofte estas presitaj kolore kaj sur brila papero kaj ilustritaj per multaj bildoj. La plej malnova magazino ankoraŭ presata estas tiu skota The Scots Magazine, kiu estis eldonita la unuan fojon en 1739. (eo)
 • Una revista, magacín o magazín​​ (del inglés magazine, y este del francés magazine​) es una publicación, pública o privada, de edición periódica. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a transmitir noticias, las revistas ofrecen un tratamiento algo más exhaustivo de los sucesos o temas que desarrollan, que pueden ser de actualidad o entretenimiento, ya sea de carácter farandulero, cinematográfico, científico, artístico, entre otros. Suelen estar impresas en papel de mejor calidad, con encuadernación más cuidada y mayor espacio destinado a la documentación gráfica. Según el tema en el que se enfoque la revista, traerá contenidos que se suponen de interés general para el público de estas publicaciones. (es)
 • Une publication périodique, ou simplement un périodique, est une publication paraissant à intervalles réguliers. Ce terme est généralement utilisé pour regrouper sous une même appellation, journaux, magazines, revues spécialisées, scientifiques ou autres, qui ont ce mode de parution. (fr)
 • Un magazine est une publication périodique, le plus souvent illustrée, de pagination variable, traitant de sujets généralistes ou spécialisés. Son modèle économique le distingue de la revue, qui se limite à un domaine précis (littéraire ou scientifique par exemple) et du fanzine, qui est réalisé par et pour des passionnés sans recherche de profit. (fr)
 • Majalah (bahasa Inggris: magazine, periodical, glossies atau serials) adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dwimingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subyek yang bervariasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Biasanya, majalah didanai oleh iklan, harga penjualan, biaya berlangganan yang dibayar di awal, atau ketiganya. Publikasi akademis yang menulis artikel padat ilmu disebut jurnal ilmiah. (in)
 • Una rivista è una pubblicazione periodica non quotidiana stampata a intervalli regolari o, più raramente, irregolari. I contributi sono firmati da diversi autori. Può avere contenuti informativi generali (in questo caso è rivolta a un vasto pubblico) o può trattare argomenti riguardanti un particolare settore di studio o di attività, a fini di aggiornamento e di approfondimento. (it)
 • 逐次刊行物(ちくじかんこうぶつ)とは、出版物の一種で、同一標題の元に終期を定めずに刊行される分冊刊行物である。代表的な物に雑誌・新聞・年鑑がある。 (ja)
 • 雑誌(ざっし)とは、逐次刊行物であり、定期刊行物である出版物の一種。一般に流通している、漫画・小説を含む娯楽雑誌だけではなく、報道、それらを包含した総合雑誌、各種の趣味雑誌や専門雑誌、学術研究誌や官公庁誌なども含めた様々なジャンルに存在する。広義の本のうち雑誌は、単行本を中心とする書籍・図書と並ぶ二大情報源である。 (ja)
 • 정기간행물(定期刊行物, Periodical)은 출판물의 일종으로 동일한 제목의 작품을 끝나는 시기를 정하지 않고 출판되는 간행물이다. (ko)
 • 출판이나 문헌정보학·도서관학에서 연속(連續, serial) 또는 연속 간행물(連續刊行物) 용어는 “일반적으로 권호가 매겨진(또는 날짜가 지정된) 개별 부분의 연속으로써 동일한 제목으로 발행된 모든 매체에서 종간(終刊)을 예정하지 않고 규칙적 또는 불규칙한 간격으로 계속하여 나타나는(또는 발행되는)” 요소에 적용된다. (ko)
 • Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Periodyk jest czasopismem o stałej nazwie i numeracji ciągłej.Ze względu na to, że większość czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest potocznie synonimem czasopisma.Innymi synonimami są także magazyn, pismo i żurnal. (pl)
 • Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych. Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywane są gazetami. (pl)
 • Publicações periódicas, em geral designadas simplesmente como periódicos, são publicações em papel ou em meio eletrônico que geralmente são publicadas em intervalos de tempo regulares e pode de assunto específico ou de assuntos vários. (pt)
 • En tidskrift eller ett magasin är en sorts periodisk skrift. Den skiljer sig från dagstidningen genom att inte komma ut lika ofta och (vanligen) inte förmedla allmänna dagsnyheter. Istället är den i regel inriktad på ett speciellt ämnesområde. Tidskrifter finansieras vanligtvis av annonser, prenumerationer och lösnummerförsäljning. För att i Sverige tillerkännas ett så kallat utgivningsbevis måste tidskriften komma ut regelbundet med minst fyra nummer per år. Tidskrifter kan till exempel komma ut som veckotidning eller månadstidning. De flesta tidskrifter säljs i butik via Tidsam. (sv)
 • Періодичне видання — серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву. (uk)
 • Периоди́ческое изда́ние — издание (обычно печатное), выходящее с заявленной периодичностью. (ru)
 • 期刊(英語:Periodical publication)是定期或不定期连续出版的成册刊物,有固定名称,按卷、期或按年月顺序编号出版。有综合性期刊亦有专业性期刊。 (zh)
 • 雜誌是一種定期發行的连续出版物,介于书籍和报纸之间,其中包含各種文章內容。大多數雜誌的收入來源都是廣告和讀者的購買。此外,期刊杂志具有一个固定名称,并且用卷、期或者年、月顺序编号出版。 (zh)
 • Periodikum či periodická publikace, v určité souvislosti též periodická tiskovina je dokument, který je vydáván v pravidelném intervalu. Periodikem jsou například publikace vycházející denně, dvakrát či třikrát týdně (noviny), anebo s nižší periodicitou jako týdeník, obtýdeník, měsíčník, dvouměsíčník, jednou či dvakrát do roka (časopis, ročenka). Periodikum vydávané nepravidelně bývá vydavatelem označováno jako občasník, ovšem je-li vydáváno nebo šířeno na území České republiky, musí i tak splňovat ustanovení tiskového zákona. (cs)
 • Unter den Printmedien bezeichnen Zeitschriften (historisch Journal sowie äquivalent zur französisch- bzw. englischsprachigen Bezeichnung magazine – auch Magazin genannt) solche Periodika, die in regelmäßigen Abständen – meist wöchentlich, 14-täglich oder monatlich – in gleicher Einband-Form erscheinen und inhaltlich meist besonderen thematischen oder facheinschlägigen Ausrichtungen entsprechen. Herausgeber von Zeitschriften wählen in der Regel als Einband eine geheftete, eine broschierte oder eine gebundene Form.Zeitschriften werden weitgehend über die negative Abgrenzung zur Zeitung definiert. Ein Aspekt dieser Abgrenzung war zum Beispiel der eingesetzte hochwertigere Farbdruck. (de)
 • Una publicación periódica es un título de prensa que aparece con regularidad. Estos por lo general están impresos sobre papel y ofrecen información sobre muchas cosas. Desde hace unos años existen periódicos electrónicos (periódicos digitales), que pueden ser accedidos y consultados en Internet, o en soporte PDA, o sobre un lector de documentos electrónicos, y por extensión del concepto, todos ellos también pueden ser considerados como publicación periódica. El concepto también engloba a lo que se llaman cotidianos o diarios, o sea a las publicaciones periódicas con periodicidad diaria. (es)
 • Aldizkaria, agerkaria, albistaria, berripapera edo errebista maiztasun finkoa duen argitalpen idatzia da, eta argitaratze-maiztasun horren arabera hartzen du izen zehatzagoa: astekaria edo kazeta, hamaboskaria, hilabetekaria, bihilabetekaria, hiruhilabetekaria edo urtekaria, adibidez. Magazinak gai multzo zabala jorratzen duten aldizkariak dira, irudiekin eta dibulgaziorako. Gai zehatzak lantzen dituzten aldizkari berezituak ere badira. Egunkariak bezala, aldizkariak kiosko eta liburu-dendetan saltzen dira paperean, eta Internetez edizio digitalean. (eu)
 • Dans le domaine des sciences de l'information et des bibliothèques, une ressource continue se définit comme « [une] ressource[...] bibliographique[...] dont la publication se poursuit au cours du temps sans que la fin en soit prédéterminée » Cette définition se veut assez large pour englober plusieurs types de publications, tant sur papier que sous forme : * les périodiques, imprimés ou électroniques ; * les collections de monographies ; * les publications à mises à jour, en particulier les publications à feuillets mobiles ; * les sites Web. (fr)
 • Is foilseacháin iad irisleabhair agus tréimhseacháin a fhoilsítear go rialta, ina bhfuil meascán d'ailt, a mhaoinítear trí fhógraí, trí luach ceannaigh nó trí shíntiúis nó an trí bhealach le chéile. Is féidir irisleabhair a sheachadadh tríd an phost; iad a dhíol ag seastáin nuachta, siopaí leabhair agus miondíoltóirí eile; nó cuirtear ar fáil saor in aisce iad ag ionaid áirithe amhail leabharlanna, siopaí, aerfoirt agus araile. (ga)
 • A periodical literature (also called a periodical publication or simply a periodical) is a published work that appears in a new edition on a regular schedule. The most familiar example is a newspaper, but a magazine or a journal are also examples of periodicals. These publications cover a wide variety of topics, from academic, technical, trade, and general interest to leisure and entertainment. (en)
 • Un periodico (dal latino periodĭcu[m], e dal greco antico περιοδικός, periodikós, a sua volta da περίοδος, períodos, «periodo») è un prodotto editoriale, diverso da un giornale quotidiano, pubblicato a intervalli regolari nel tempo sotto uno stesso titolo. Sono periodici i settimanali, i quindicinali, i mensili, i bimestrali e gli annuari. Ogni fascicolo è numerato o datato progressivamente e la numerazione si rinnova generalmente a ogni annata. (it)
 • 잡지(雜誌) 또는 매거진(magazine)은 여러 가지 내용의 글을 모아서 펴내는 정기 간행물이다. 책처럼 매었으며 발행 간격에 따라 주간·월간·계간의 구별이 있다. 신문과 책의 중간적 성격을 띤다. 한편, 잡지는 국민들에게 필요한 정보를 모아서 활용하는 것 또는 정보매체의 전달 등의 기능을 하고 있다. 그중에서 시사잡지(종합지)는 정치의 동향이나 실태에 대해서 대중에게 전하는 것이다. 만화잡지나 어린이잡지는 어린이를 위한 동화나 만화, 학습내용과 유쾌한 정보를 전달하고 있으며, 화보잡지는 사진을 통해 정치적 이슈와 스포츠, 연애물 등을 전달하고 있다. (ko)
 • Een tijdschrift, periodiek, maandblad of weekblad (ook magazine, Engels) is een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen. Een tijdschrift kan betaalde advertenties bevatten. In andere gevallen wordt het tijdschrift volledig gefinancierd door de verkoopprijs of functioneert het als een communicatiemiddel aan leden en donateurs van een organisatie. De meeste tijdschriften steunen op een gemengde financiering op basis van advertenties en verkoop. (nl)
 • Uma revista é uma publicação periódica de cunho informativo, jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada para o público em geral. Por definição, uma revista pagina com cada questão a partir da página três, com o tamanho padrão de 8 3/8 × 10 7/8 polegadas. No entanto, no sentido técnico, um diário tem paginação contínua ao longo de um volume. Assim, Business Week, que inicia cada questão novamente com a primeira página, é uma revista, mas o Journal of Business Communication, que inicia cada volume com a questão do inverno e continua a mesma seqüência de paginação durante todo o ano, é um jornal. Algumas publicações profissionais ou comerciais também são revisadas por pares, sendo um exemplo o Journal of Accountancy. As publicações académicas ou profissionais que não são revisadas (pt)
 • Журна́л (фр. journal — дневник, подённая записка, от фр. jour — день, сутки) — печатное или электронное периодическое издание, имеющее постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, литературно-художественные произведения. Как и газета, журнал является одним из основных средств массовой информации и пропаганды, оказывает влияние на общественное мнение, формируя его в соответствии с интересами определённых идеологических групп, общественных классов, политических партий, организаций. (ru)
 • Журна́л (термін походить від фр. journal, що насправді означає газета), також часо́пис — друковане періодичне видання. Журнал є одним з основних ЗМІ, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних верств, політичних партій і організацій, наукових шкіл, конфесій, вікових, гендерних, специфічних прошарків соціуму. Журнальне видання виходить у вигляді блоку скріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, поліграфічно пристосованого до специфіки даного періодичного видання, в обкладинці або палітурці. (uk)
rdfs:label
 • مورد مستمر (ar)
 • دورية (ar)
 • مجلة (ar)
 • Publicació periòdica (ca)
 • Revista (ca)
 • Časopis (cs)
 • Periodikum (cs)
 • Zeitschrift (de)
 • Periodikum (de)
 • Περιοδικό (el)
 • Revuo (eo)
 • Revista (es)
 • Publicación periódica (es)
 • Aldizkari (eu)
 • Publication périodique (fr)
 • Irisleabhar (ga)
 • Ressource continue (fr)
 • Majalah (in)
 • Magazine (fr)
 • Periodico (it)
 • Rivista (it)
 • 逐次刊行物 (ja)
 • 雑誌 (ja)
 • 잡지 (ko)
 • 연속 간행물 (ko)
 • 정기간행물 (ko)
 • Tijdschrift (nl)
 • Periodical literature (en)
 • Czasopismo (pl)
 • Periodyk (pl)
 • Publicação periódica (pt)
 • Revista (pt)
 • Периодическое издание (ru)
 • Tidskrift (sv)
 • Журнал (ru)
 • Журнал (uk)
 • 杂志 (zh)
 • Періодичне видання (uk)
 • 期刊 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:mediaType of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:frequency of
is dbp:genre of
is dbp:publicationType of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License