About: Oenology

An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Oenology (also enology; /iːˈnɒlədʒi/ ee-NOL-o-jee) is the science and study of wine and winemaking. Oenology is distinct from viticulture, which is the science of the growing, cultivation, and harvesting of grapes. The English word oenology derives from the Greek word oinos (οἶνος) "wine" and the suffix –logia (-λογία) the "study of". An oenologist is an expert in the science of wine and of the arts and techniques for making wine.

Property Value
dbo:abstract
 • L'enologia (del grec οἶνος "vi" i λόγος "coneixement") és la ciència, tècnica i art de produir vi. L'enòleg és, tradicionalment, l'assessor tècnic responsable de dirigir el procés d'elaboració del vi. Dirigeix al celler tant l'elaboració, l'emmagatzematge, anàlisi, conservació, embotellament i comercialització del vi. Qui realitza la degustació d'un vi és el sommelier per ressaltar-ne les característiques i qualitat. (ca)
 • Enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos = víno a logos = věda. Odborník na víno se nazývá enolog. V České republice se enologie vyučuje např. na Mendelově univerzitě v Brně. (cs)
 • علم الخمور والأنبذة: (بالإنجليزية: Enology)‏ هو العلم الذي يختص بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالخمور والأنبذة وطرق تصنيعها ولكن هذا لا يتعلق بالعنب وكيفية نموه وحصاده.والتي تخص فرع أخر وهو الكروم viticulture (ar)
 • Η Οινολογία είναι η επιστήμη και η μελέτη όλων των πτυχών του οίνου και της οινοπαραγωγής εκτός από την καλλιέργεια και την συγκομιδή, οι οποίες ανήκουν σε άλλο κλάδο που ονομάζεται αμπελουργία. Η Αμπελουργία και η οινολογία είναι ταυτόσημες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα ερευνητικά κέντρα και περιλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της παραγωγής κρασιού. Ο ειδικός στα θέματα οινολογίας αποκαλείται οινολόγος. Η λέξη οινολογία προέρχεται από την Αρχαία Ελληνική λέξη οἶνος ("κρασί") και την κατάληξη -λογία ("μελέτη του"). (el)
 • Vinscienco, aŭ vinologio, aŭ enologio, estas scienco kiu okupiĝas pri vino. Ĝi inkluzivas biologian kaj ĥemian aliron al la studo de vino, sed ankaŭ esploro pri ĝia gusto, odoro kaj aspekto. Vinsciencistoj, aŭ vinologoj, aŭ enologoj, kutime taskiĝas pri profesia gustumado de vino. Ili kapablas kompari la kvaliton de malsamaj vinoj aŭ de unu vino dum malsamaj jaroj, kaj ili donas fakajn konsilojn pri la manĝaĵoj al kiuj tiu vino plej taŭgas. Pluraj universitatoj havas bakalaŭrajn aŭ magistrajn kursojn pri vinscienco. Kiel neologismon eblus uzi la internacian terminon enologio kiel sinonimon por vinscienco. (eo)
 • Die Kellerwirtschaft oder Önologie (altgriechisch οἶνος oînos, deutsch ‚Wein‘, vom mythischen König Oineus, und -logie) ist ein Studienbereich der Weinproduktion. Sie befasst sich mit dem Keltern und dem Ausbau (Reifen) des Weines, dem ganzen Umfang der Weinherstellung. (de)
 • Enología (grezieratik οἶνος "ardo" eta λόγος "ezagutza") ardoaren zientzia, teknika ekoizteko artea da. Enologoa ardoaren ekoizpenaz arduratzen den teknikari aholku-emailea da; haren lanak sotoaren kontrola, ekoizpena, biltzeko lana, azterketa, gordetzeko prozesua, botilaratzea eta ardoaren merkatzeko estrategia dira. Ingelesez oenologist esaten zaio; frantsesez oenologue; espainieraz enologo. Ez dugu edo rekin nahastu behar; honen lana ardoak eta beste edari guztiak dastatzea da, haien ezaugarriak adierazteko eta ardo desberdinen arteko konparaketa azaltzeko. Ardo bat ekoizteko eta baloratzeko garaian elementu desberdinak hartzen dira kontutan, besteak beste, mahatsondoak, lurraren ezaugarriak, ardoaren lurrina, eragiten dituen sentsazioak... Ondoren, hauetako batzuk azalduko ditugu. (eu)
 • L’œnologie est la science qui a pour objet l'étude et la connaissance du vin. Ses domaines d'applications vont de la culture de la vigne à l'élaboration du vin, son élevage et son conditionnement. Par extension, l'œnologie concerne les domaines touchant de près ou de loin à la filière viti-vinicole et à la culture du vin (dégustation, conservation et consommation du produit fini). L'étymologie du mot œnologie remonte au grec οἶνος (oînos « vin ») et λόγος (lógos « science », « discours »). La prononciation logique d'œnologie, selon la langue française, est /e.nɔ.lɔ.ʒi/ ; cependant, les prononciations courantes sont désormais plutôt /ə.nɔ.lɔ.ʒi/ ou /ø.nɔ.lɔ.ʒi/. (fr)
 • La enología (del griego οἶνος "vino" y λόγος "conocimiento") es la ciencia, técnica y arte de producir vino. El enólogo es el asesor técnico responsable de dirigir los procesos de elaboración del vino.Es el experto que supervisa en la bodega tanto la elaboración, el almacenaje, análisis, conservación, embotellado y comercialización del vino. En inglés se conoce como oenologist, y en francés como oenologue. No se debe confundir con el sumiller, o sommelier, o catador (el que prueba) que realiza la cata, o degustación, de un vino para resaltar las características y calidad de este. (es)
 • Oenology (also enology; /iːˈnɒlədʒi/ ee-NOL-o-jee) is the science and study of wine and winemaking. Oenology is distinct from viticulture, which is the science of the growing, cultivation, and harvesting of grapes. The English word oenology derives from the Greek word oinos (οἶνος) "wine" and the suffix –logia (-λογία) the "study of". An oenologist is an expert in the science of wine and of the arts and techniques for making wine. (en)
 • ワイン学、または葡萄酒学(イギリス英語: oenology、アメリカ英語: enology)は、ワインやブドウの収穫から瓶に詰めるまでのワイン醸造(en:winemaking)のすべての面に関する学問である。この分野の専門家はoenologistとして知られる。 oenologyという語は、ギリシア語: oinos (古代ギリシア語: οίνος)と、「~学」を意味する接尾辞の-logyからきている。 (ja)
 • L'enologia (dal greco "οίνος" (vino) e "λόγος" (studio)) è la scienza che studia la trasformazione dell'uva in vino, l'uva adatta alla sua produzione (la microbiologia, la chimica e le caratteristiche sensoriali), ma anche il processo produttivo in sé, quindi le tecniche ad esso connesso (es. filtrazioni, pressatura, rimontaggi). (it)
 • Oenologie (van het Griekse woord voor wijn: οἶνος, oinos) is een wijnbouwtechnische wetenschap. Een oenoloog houdt zich bezig met de biochemische aspecten van wijnbereiding. Het telen van druiven en de vinificatie van wijn zijn daar een onderdeel van. Daarnaast kan hij producenten ook adviseren over bewaren, verhandelen, waarde bepalen en classificeren. Aan de universiteit van Bordeaux is er een faculteit van oenologie alsmede aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Ook in Australië, op en in Zuid-Amerika wordt dit vak op universiteiten onderwezen. in St. Catharines in Zuid-Ontario (Canada) heeft de faculteit Cool Climate Oenology and Viticulture Institute. Deze is gespecialiseerd in de ontwikkeling van de wijnen in Ontario met inbegrip van de Canadese Icewine. Er zijn ook gerenommeerde wijnbouwfaculteiten in het Franse Dijon en Montpellier.Duitsland heeft het internationaal bekende instituut in Geisenheim (Rheingau). Behalve opleidingen houden deze instellingen zich ook bezig met onderzoek.Voorts is buiten Europa de University of California in Davis een grote naam.Aan Nederlandse universiteiten wordt het vak oenologie niet gedoceerd. Oenologie is een universitaire wetenschap en mag dus niet verward worden met vinologie. (nl)
 • Enologia (z gr. oínos = wino + lógos = nauka) – dział nauki zajmujący się kwestiami związanymi z produkcją wina; inaczej ojnologia lub winoznawstwo. Dziedzinami pokrewnymi dla enologii są sommelierstwo, kiperstwo, winogrodnictwo czy ampelografia. W odróżnieniu od winogrodnictwa, skupiającego się na zagadnieniach uprawy winorośli, enologia zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z: * przetwórstwem owoców winorośli; * sposobami określania składu poszczególnych gatunków wina; * procesami produkcji wina; * sposobami przechowywania wina; * zasadami degustacji. W niektórych krajach (np. we Francji) enologia jest przedmiotem studiów na uczelniach. W Polsce studia dzienne z zakresu enologii można podjąć na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – kierunek "Enologia i cydrownictwo", 3,5-letnie studia inżynierskie, oraz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – kierunek "Uprawa winorośli i winiarstwo", 3,5-letnie studia inżynierskie. W pozostałych polskich regionach uprawy winorośli można podjąć kształcenie w zakresie enologii na studiach podyplomowych: * Dolny Śląsk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – kierunek "Technologia winiarstwa", roczne studia podyplomowe); * Lubuskie (Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie – kierunek "Enologia (Winiarstwo)", 1,5-roczne studia podyplomowe); * Małopolska (Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek "Enologia", roczne studia podyplomowe; a także Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – kierunek "Dyplomowany Enolog – technologia winiarska i miodosytnicza”, roczne studia podyplomowe); * Podkarpacie (Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek "Enologia", 1,5-roczne studia podyplomowe). (pl)
 • Enologia (do grego: οἶνοςλογία; oînoslogia, literalmente "estudo do vinho") é a ciência que estuda aquilo o que está relacionado com a produção e conservação de vinho, desde o plantio, escolha do solo, vindima, produção, envelhecimento, engarrafamento e venda. Existem pouquíssimas faculdades de enologia, estando as principais na França e Itália. Em Portugal, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ministra a única Licenciatura em Enologia deste país. Na América do Sul, segundo alguns, a melhor delas localiza-se em Mendoza, Argentina. No Brasil, existem quatro: a única que oferece bacharelado em enologia é a Universidade Federal do Pampa - Campus de Dom Pedrito, e as outras quatro instituições oferecem curso de tecnólogo e técnico em enologia, sendo uma em Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), outra em Petrolina (Pernambuco), mais uma em São Roque (São Paulo) - ambas oferecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) - e a quarta é oferecida pela Universidade Federal de Pelotas. A enologia é uma ciência moderna que reúne o conhecimento científico sobre as diversas áreas para se estudar as questões relacionadas com o vinho. As disciplinas de base para a formação do enólogo incluem a entomologia, fisiologia, matemática, estatística, geologia, botânica, microbiologia, física, marketing, economia, climatologia, química, entre outras. Além das disciplinas voltadas para a prática da enologia como a vinificação, viticultura, marketing de vinhos, operações unitárias relacionadas a elaboração do vinhos, controle de qualidade e análise sensorial. A enologia não deve ser confundida com viticultura, que estuda somente o cultivo da uva para o vinho e vinicultura, que concentra os aspectos culturais em torno do vinho. (pt)
 • Oenologi (œnologi, även enologi och önologi), är läran om vin och dess tillverkning. Experter på vin kallas oenologer.Oenologi innefattar bland annat vinplantans biologiska egenskaper, jordmåner, geokemiska förhållanden, vinodlingens miljöaspekter, världens viktigaste vindistrikt samt deras geologi och klimat, speciellt med avseende på sambanden mellan jordmån, lokalklimat och vinets egenskaper. För att bli oenolog genomgår man en vetenskaplig utbildning med akademisk examen med inriktning på vinrankans och vinets biologi och kemi. Oenologi sammanblandas ofta felaktigt med allmän vinkunskap, se även sommelier. (sv)
 • Эноло́гия (от др.-греч. οἶνος — «вино») — наука о вине. (ru)
 • Еноло́гія (від грец. οἶνος — вино та суфіксу грец. -λογία — наука) — наука та вчення про всі аспекти вина і виноробства, за винятком вирощування винограду, яке називається виноградарством. Ено́лог — експерт у науці про вино, мистецтві та техніці виготовлення вина. (uk)
 • 葡萄釀酒學(英語:oenology),也称为葡萄酒學,是指将葡萄酒作为科研对象的学科。其应用领域将葡萄酒及其生产包装以及延伸到由近及远的葡萄酒文化各个领域扩展(品酒,储藏和消费的成品)。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 444471 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8601 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1116110100 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:date
 • 2019-10-26 (xsd:date)
 • April 2020 (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • L'enologia (del grec οἶνος "vi" i λόγος "coneixement") és la ciència, tècnica i art de produir vi. L'enòleg és, tradicionalment, l'assessor tècnic responsable de dirigir el procés d'elaboració del vi. Dirigeix al celler tant l'elaboració, l'emmagatzematge, anàlisi, conservació, embotellament i comercialització del vi. Qui realitza la degustació d'un vi és el sommelier per ressaltar-ne les característiques i qualitat. (ca)
 • Enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos = víno a logos = věda. Odborník na víno se nazývá enolog. V České republice se enologie vyučuje např. na Mendelově univerzitě v Brně. (cs)
 • علم الخمور والأنبذة: (بالإنجليزية: Enology)‏ هو العلم الذي يختص بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالخمور والأنبذة وطرق تصنيعها ولكن هذا لا يتعلق بالعنب وكيفية نموه وحصاده.والتي تخص فرع أخر وهو الكروم viticulture (ar)
 • Η Οινολογία είναι η επιστήμη και η μελέτη όλων των πτυχών του οίνου και της οινοπαραγωγής εκτός από την καλλιέργεια και την συγκομιδή, οι οποίες ανήκουν σε άλλο κλάδο που ονομάζεται αμπελουργία. Η Αμπελουργία και η οινολογία είναι ταυτόσημες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα ερευνητικά κέντρα και περιλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της παραγωγής κρασιού. Ο ειδικός στα θέματα οινολογίας αποκαλείται οινολόγος. Η λέξη οινολογία προέρχεται από την Αρχαία Ελληνική λέξη οἶνος ("κρασί") και την κατάληξη -λογία ("μελέτη του"). (el)
 • Die Kellerwirtschaft oder Önologie (altgriechisch οἶνος oînos, deutsch ‚Wein‘, vom mythischen König Oineus, und -logie) ist ein Studienbereich der Weinproduktion. Sie befasst sich mit dem Keltern und dem Ausbau (Reifen) des Weines, dem ganzen Umfang der Weinherstellung. (de)
 • La enología (del griego οἶνος "vino" y λόγος "conocimiento") es la ciencia, técnica y arte de producir vino. El enólogo es el asesor técnico responsable de dirigir los procesos de elaboración del vino.Es el experto que supervisa en la bodega tanto la elaboración, el almacenaje, análisis, conservación, embotellado y comercialización del vino. En inglés se conoce como oenologist, y en francés como oenologue. No se debe confundir con el sumiller, o sommelier, o catador (el que prueba) que realiza la cata, o degustación, de un vino para resaltar las características y calidad de este. (es)
 • Oenology (also enology; /iːˈnɒlədʒi/ ee-NOL-o-jee) is the science and study of wine and winemaking. Oenology is distinct from viticulture, which is the science of the growing, cultivation, and harvesting of grapes. The English word oenology derives from the Greek word oinos (οἶνος) "wine" and the suffix –logia (-λογία) the "study of". An oenologist is an expert in the science of wine and of the arts and techniques for making wine. (en)
 • ワイン学、または葡萄酒学(イギリス英語: oenology、アメリカ英語: enology)は、ワインやブドウの収穫から瓶に詰めるまでのワイン醸造(en:winemaking)のすべての面に関する学問である。この分野の専門家はoenologistとして知られる。 oenologyという語は、ギリシア語: oinos (古代ギリシア語: οίνος)と、「~学」を意味する接尾辞の-logyからきている。 (ja)
 • L'enologia (dal greco "οίνος" (vino) e "λόγος" (studio)) è la scienza che studia la trasformazione dell'uva in vino, l'uva adatta alla sua produzione (la microbiologia, la chimica e le caratteristiche sensoriali), ma anche il processo produttivo in sé, quindi le tecniche ad esso connesso (es. filtrazioni, pressatura, rimontaggi). (it)
 • Эноло́гия (от др.-греч. οἶνος — «вино») — наука о вине. (ru)
 • Еноло́гія (від грец. οἶνος — вино та суфіксу грец. -λογία — наука) — наука та вчення про всі аспекти вина і виноробства, за винятком вирощування винограду, яке називається виноградарством. Ено́лог — експерт у науці про вино, мистецтві та техніці виготовлення вина. (uk)
 • 葡萄釀酒學(英語:oenology),也称为葡萄酒學,是指将葡萄酒作为科研对象的学科。其应用领域将葡萄酒及其生产包装以及延伸到由近及远的葡萄酒文化各个领域扩展(品酒,储藏和消费的成品)。 (zh)
 • Vinscienco, aŭ vinologio, aŭ enologio, estas scienco kiu okupiĝas pri vino. Ĝi inkluzivas biologian kaj ĥemian aliron al la studo de vino, sed ankaŭ esploro pri ĝia gusto, odoro kaj aspekto. Vinsciencistoj, aŭ vinologoj, aŭ enologoj, kutime taskiĝas pri profesia gustumado de vino. Ili kapablas kompari la kvaliton de malsamaj vinoj aŭ de unu vino dum malsamaj jaroj, kaj ili donas fakajn konsilojn pri la manĝaĵoj al kiuj tiu vino plej taŭgas. Pluraj universitatoj havas bakalaŭrajn aŭ magistrajn kursojn pri vinscienco. (eo)
 • Enología (grezieratik οἶνος "ardo" eta λόγος "ezagutza") ardoaren zientzia, teknika ekoizteko artea da. Enologoa ardoaren ekoizpenaz arduratzen den teknikari aholku-emailea da; haren lanak sotoaren kontrola, ekoizpena, biltzeko lana, azterketa, gordetzeko prozesua, botilaratzea eta ardoaren merkatzeko estrategia dira. Ingelesez oenologist esaten zaio; frantsesez oenologue; espainieraz enologo. Ez dugu edo rekin nahastu behar; honen lana ardoak eta beste edari guztiak dastatzea da, haien ezaugarriak adierazteko eta ardo desberdinen arteko konparaketa azaltzeko. (eu)
 • L’œnologie est la science qui a pour objet l'étude et la connaissance du vin. Ses domaines d'applications vont de la culture de la vigne à l'élaboration du vin, son élevage et son conditionnement. Par extension, l'œnologie concerne les domaines touchant de près ou de loin à la filière viti-vinicole et à la culture du vin (dégustation, conservation et consommation du produit fini). L'étymologie du mot œnologie remonte au grec οἶνος (oînos « vin ») et λόγος (lógos « science », « discours »). (fr)
 • Oenologie (van het Griekse woord voor wijn: οἶνος, oinos) is een wijnbouwtechnische wetenschap. Een oenoloog houdt zich bezig met de biochemische aspecten van wijnbereiding. Het telen van druiven en de vinificatie van wijn zijn daar een onderdeel van. Daarnaast kan hij producenten ook adviseren over bewaren, verhandelen, waarde bepalen en classificeren. Aan de universiteit van Bordeaux is er een faculteit van oenologie alsmede aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Ook in Australië, op en in Zuid-Amerika wordt dit vak op universiteiten onderwezen. (nl)
 • Enologia (z gr. oínos = wino + lógos = nauka) – dział nauki zajmujący się kwestiami związanymi z produkcją wina; inaczej ojnologia lub winoznawstwo. Dziedzinami pokrewnymi dla enologii są sommelierstwo, kiperstwo, winogrodnictwo czy ampelografia. W odróżnieniu od winogrodnictwa, skupiającego się na zagadnieniach uprawy winorośli, enologia zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z: * przetwórstwem owoców winorośli; * sposobami określania składu poszczególnych gatunków wina; * procesami produkcji wina; * sposobami przechowywania wina; * zasadami degustacji. (pl)
 • Enologia (do grego: οἶνοςλογία; oînoslogia, literalmente "estudo do vinho") é a ciência que estuda aquilo o que está relacionado com a produção e conservação de vinho, desde o plantio, escolha do solo, vindima, produção, envelhecimento, engarrafamento e venda. Existem pouquíssimas faculdades de enologia, estando as principais na França e Itália. Em Portugal, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ministra a única Licenciatura em Enologia deste país. (pt)
 • Oenologi (œnologi, även enologi och önologi), är läran om vin och dess tillverkning. Experter på vin kallas oenologer.Oenologi innefattar bland annat vinplantans biologiska egenskaper, jordmåner, geokemiska förhållanden, vinodlingens miljöaspekter, världens viktigaste vindistrikt samt deras geologi och klimat, speciellt med avseende på sambanden mellan jordmån, lokalklimat och vinets egenskaper. För att bli oenolog genomgår man en vetenskaplig utbildning med akademisk examen med inriktning på vinrankans och vinets biologi och kemi. (sv)
rdfs:label
 • Oenology (en)
 • علم الخمر (ar)
 • Enologia (ca)
 • Enologie (cs)
 • Önologie (de)
 • Οινολογία (el)
 • Vinscienco (eo)
 • Enología (es)
 • Enologia (eu)
 • Œnologie (fr)
 • Enologia (it)
 • ワイン学 (ja)
 • Oenologie (nl)
 • Enologia (pl)
 • Enologia (pt)
 • Энология (ru)
 • Oenologi (sv)
 • Енологія (uk)
 • 葡萄酒工艺学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:discipline of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License