An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In chemistry, the inductive effect in a molecule is a local change in the electron density due to electron-withdrawing or electron-donating groups elsewhere in the molecule, resulting in a permanent dipole in a bond.It is present in a σ (sigma) bond, unlike the electromeric effect which is present in a π (pi) bond.

Property Value
dbo:abstract
 • التأثير الحثي (Inductive effect): قطبية مستحثة تنشأ في الرابطة التساهمية بسبب الاختلاف في السالبية الكهربية بين الذرات المتصلة ببعض. التأثير الحثي في الكيمياء والفيزياء هو تأثير يلاحظ تجريبياً وهو ناتج من انتقال الشحنة عبر سلسلة من الذرات في جزئ ما بواسطة الحث الكهربي. والتأثير القطبي الكلي المبذول بواسطة مستَبْدَل عبارة عن مزيج من التأثير الحثي والتأثير الميزوميري. السحابة الإلكترونية في الرابطة سيجما σ-bond التي تربط بين ذرتين مختلفتين ليست متماثلة على جانبي الرابطة ولكنها مزاحة قليلاً باتجاه الذرة الأكثر سالبية كهربية. وهذا يسبب حالة ثابتة من القطبية للرابطة حيث تحمل الذرة الأكثر سالبية كهربية شحنة سالبة جزيئية (δ-) بينما تحمل الذرة الأخرى على شحنة موجبة جزيئية (δ+). إذا اتصلت الذرة الأكثر سالبية بسلسلة من الذرات (عادة سلسلة كربونية) فإن الشحنة الموجبة تُرَحَّل إلى الذرات الأخرى في هذه السلسلة، وهذا هو التأثير الحثي الساحب للإلكترونات electron-withdrawing ويرمز إليه بـ (I-) أي التأثير الحثي السالب. بعض المجموعات، مثل مجموعات الألكيل تكون أقل من الهيدروجين في سحب الإلكترونات ولهذا تعتبر مجموعات طاردة للإلكترونات electron-releasing وبالتالي يكون لها تأثير حثي موجب ويرمز إليه بـ (I+).كلما كانت القطبية المستحثة أقل من القطبية الأصلية، كان التأثير الحثي أسرع اختفاءً ومؤثراً فقط على مسافة قصيرة. التأثير الحثي تأثير دائم ولكنه ضعيف لأنه يتضمن إزاحة إلكترونات الرابطة القوية سيجما، بالإضافة إلى عوامل أخرى أقوى من ممكن أن تحجبه. تم تجريبيا قياس التناسب بين التأثيرات الحثية بالنسبة إلى الهيدروجين وهي كالتالي: يمكن أيضاً قياس التأثيرات الحثية بواسطة معادلة هاميت Hammett Equation. (ar)
 • Indukční efekt (též induktivní efekt) je změna elektronové hustoty působením substituentu s rozdílnou elektronegativitou. K této změně dochází vlivem polarizace vazby, která indukuje . Jejich vliv se dále šíří po σ-vazbách a rychle slábnou (vzdálenost 2-3 vazeb). (cs)
 • Der Induktive Effekt oder I-Effekt ist in der organischen Chemie ein ladungsverändernder Effekt, der sowohl als +I-Effekt („elektronenschiebend“) als auch als −I-Effekt („elektronenziehend“) auftritt. Er wird durch elektrostatische Induktion durch funktionelle Gruppen entlang einer oder mehrerer chemischer Bindungen ausgelöst. Das Konzept wurde von den Chemikern Gilbert Newton Lewis und Christopher Kelk Ingold entwickelt. (de)
 • In chemistry, the inductive effect in a molecule is a local change in the electron density due to electron-withdrawing or electron-donating groups elsewhere in the molecule, resulting in a permanent dipole in a bond.It is present in a σ (sigma) bond, unlike the electromeric effect which is present in a π (pi) bond. The halogen atoms in an alkyl halide are electron withdrawing while the alkyl groups have electron donating tendencies. If the electronegative atom (missing an electron, thus having a positive charge) is then joined to a chain of atoms, usually carbon, the positive charge is relayed to the other atoms in the chain. This is the electron-withdrawing inductive effect, also known as the -I effect. In short, alkyl groups tend to donate electrons, leading to the +I effect. Its experimental basis is the ionization constant. It is distinct from and often opposite to the mesomeric effect. (en)
 • Au sein d'un composé chimique, l'effet inductif consiste en la propagation d'une polarisation électronique au fil des liaisons chimiques, due à la différence d'électronégativité des différents éléments liés entre eux. (fr)
 • En química, el efecto inductivo es un efecto experimentalmente observable en la transmisión de la carga a través de una cadena de átomos en una molécula por inducción electrostática (principalmente, definición de la IUPAC) o por la presencia de un medio polar (e. i. dinámico). El efecto polar neto ejercido por un sustituyente es una combinación de este efecto inductivo y el efecto mesomérico. (es)
 • Dalam kimia dan fisika, efek induktif adalah efek eksperimental yang dapat diamati dari perpindahan muatan melalui rantai atom dalam molekul, menghasilkan dipol permanen dalam sebuah ikatan.Efek ini terdapat pada ikatan-σ tidak seperti yang terdapat pada ikatan-π. Efek induksi hampir sama dengan efek mesomeri (resonansi) dimana efeknya terpolarisasi secara permanen dalam keadaan dasar molekul. Mesomeri dapat terjadi pada senyawa yang tak jenuh (yang memiliki ikatan rangkap) namun efek induktif dapat terjadi pada senyawa jenuh (tidak memiliki ikatan rangkap) maupun tak jenuh (memiliki ikatan rangkap). Efek induktif hanya terbatas pada jarak yang terbatas namun efek mesomeri terjadi di sepanjang molekul yang masih menyediakan sistem terkonjugasi. Resonansi dan efek induktif tidak perlu bekerja dalam arah yang sama. Di dalam keadaan dasar (ground state) efek-efek ini bekerja secara permanen dan dapat nyata dalam sejumlah sifat-sifat molekul. Efek induktif terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Gejala elektrostatik diteruskan melalui rantai karbon. Efek induksi terdiri atas dua yaitu +I (pendorong elektron) dan –I (penarik elektron). Menurut konvensi, gugus penarik elektron yang lebih besar dari hidrogen merupakan efek induksi –I sedangkan gugus penarik elektron yang lebih lemah dari hidrogen H merupakan efek induksi +I. (in)
 • In chimica, l'effetto induttivo (o effetto di campo induttivo) è la capacità che un atomo o un gruppo funzionale ha di stabilizzare o destabilizzare una molecola, un radicale o uno ione tramite la propria elettronegatività. (it)
 • 化学および物理学において、誘起効果(ゆうきこうか、英: Inductive effect)は、分子内の原子鎖を通じた電荷伝達の実験的に観測される効果であり、結合に永久双極子を生じさせる。σ結合における誘起効果はπ 結合におけるに相当する。全てのハロゲンは電子求引性基、全てのアルキル基は電子供与性基である。 (ja)
 • In de scheikunde is inductieve stabilisatie of het inductieve effect een experimenteel vastgesteld effect waarbij ladingen doorgegeven worden door een opeenvolging van atomen middels elektrostatische inductie. Het netto-effect van een substituent is een combinatie van dit inductieve effect en de rol die resonantie speelt via het mesomeereffect. De elektronen in een σ-binding tussen twee ongelijke atomen zijn niet gelijkmatig tussen de twee kernen verdeeld, maar is een beetje verschoven naar het meer elektronegatieve element van de twee. Dit veroorzaakt een permanente polarisatie in de binding, waarbij het elektronegatievere atoom een beetje negatief (δ−) geladen is, het andere een beetje positief (δ+). Is het elektronegatievere atoom gebonden aan de keten van atomen, meestal koolstof, dan zullen alle atomen in de keten iets positiever worden. * Is het substituent meer elektronegatief dan het koolstofatoom, dan daalt de elektronendichtheid rond C. Hier spreekt men van een negatief inductief effect (-I). Het substituent is hier elektronenzuigend. * Is het substituent minder elektronegatief dan het koolstofatoom, dan stijgt de elektronendichtheid rond C. Hier spreekt men van een positief inductief effect (+I). Het substituent is hier elektronenstuwend. Sommige groepen, zoals alkylgroepen, zijn minder elektronenaantrekkend dan waterstof en worden daarom als elektronenstuwend aangemerkt, het effect wordt ook wel +I effect genoemd. De op deze wijze geïnduceerde polariteit is kleiner dan de polariteit die van nature tussen de atomen aanwezig is, en neemt snel af met de afstand tot het inducerende atoom. Het inductieve effect is weliswaar constant, maar vaak ook erg klein. Inductieve effecten kunnen ook opgeroepen worden door sommige samengestelde groepen. Relatieve inductieve stabilisatie is experimenteel bepaald ten opzichte van waterstof. Daarbij is onderstaande volgorde bepaald. Voorop staat de meest elektronegatieve groep, de elektronenzuiger -NO2, achteraan de sterkste elektronenstuwer -C(CH3)3. -NO2, -F, -COOH, -Cl, -Br, -I, -OH, -OR, -C6H5, -H, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -C(CH3)3 De inductieve stabilisatie kan kwantitatief worden beschreven met behulp van de . (nl)
 • Efekt indukcyjny − w chemii wpływ grup funkcyjnych i ogólnie wszelkich podstawników (w cząsteczkach związków organicznych) bardziej lub mniej elektroujemnych od wodoru na rozkład gęstości elektronowej w sąsiedztwie tego podstawnika lub nawet w całej cząsteczce na skutek nakładania się ich orbitali σ lub s z orbitalami s lub σ atomów, do których są one przyłączone. Ilościową miarą efektu indukcyjnego podstawnika jest elektroujemność wchodzących w jego skład atomów, a także parametr sEDA. Efekty indukcyjne kilku podstawników są kumulowane. Efekt indukcyjny jest dobrze przenoszony przez układ pierścienia aromatycznego, szybko natomiast słabnie w łańcuchu węglowym o wiązaniach pojedynczych. (pl)
 • O efeito indutivo em química é um efeito experimentalmente observável da transmissão de carga através de uma cadeia de átomos em uma molécula por indução eletrostática. A rede de efeito polar exercido por um substituinte é uma combinação de efeitos indutivos e efeitos mesoméricos. A nuvem eletrónica em uma ligação σ entre dois átomos diferentes não é uniforme: é levemente deslocada em direção ao átomo mais eletronegativo. Isto causa um permanente estado de , onde o átomo mais eletronegativo tem uma carga parcial negativa (δ-) e o outro átomo tem uma carga parcial positiva(δ+). Se o átomo eletronegativo é então adjunto a uma cadeia de átomos, usualmente carbono, a carga positiva é transmitida a outros átomos na cadeia. Isto é o efeito indutivo de afastamento (repulsão) do elétron, também conhecido como efeito -. Alguns grupos funcionais, tal como o grupo alquila são menos repulsores de elétrons que hidrogênio e são consequentemente considerados como liberadores de elétrons. Este caráter liberador de elétrons é indicado pelo efeito +. Como a carga induzida na polaridade é menor que a polaridade original, o efeito indutivo rapidamente se anula, e é significante somente a uma curta distância. O efeito indutivo é permanente mas fraco, como envolve a alteração de elétrons de ligação σ fortemente mantidos, e outros fatores mais fortes podem eclipsar este efeito. O efeito inductivo pode ser também causado por algumas moléculas. Efeito indutivo relativo tem sido medido com referência ao hidrogênio. (pt)
 • Induktiv effekt är en effekt som påverkar polarisering av bindningar i molekyler. Den induktiva effekten kan delas upp i två delar: en rent induktiv effekt som verkar genom kovalenta bindningar och en fälteffekt som verkar genom rymden och lösningsmedels molekyler. De båda effekterna är svåra att särskilja och då de oftast sammanfaller brukar de gemensamt kallas induktiv effekt. Den induktiva effekten kan förklara skillnader i fysikalkemiska egenskaper i strukturellt likartade föreningar. Exempel på sådana egenskaper är reaktivitet i aromatiska system, nukleofiliciet och pKa. (sv)
 • Індуктивний ефект (индукционный эффект, англ. inductive effect) — експериментально спостережуваний ефект (вплив на швидкість реакції, структурні характеристики тощо) передачі заряду через ланцюг атомів (через зв'язки) за допомогою електростатичної індукції. Для замісника кількісною мірою такого ефекту є σ* — константи Тафта (для аліфатичних) та індуктивні σI-константи (для ароматичних) сполук. Пов'язаний зі здатністю атомiв чи груп у молекулах викликати статичну поляризацiю зв'язкiв за рахунок електростатичної iндукцiї вздовж ланцюга атомiв з вiдштовхуванням (позитивний I-ефект) або притяганням (негативний I-ефект) електронiв, яка швидко слабне й вже десь через три атоми стає мiзерною. , спричиняється зсувом їх електронних пар у напрямку електронегативної групи. Розрізняють два механізми виникнення ефекту: взаємодія заряджених центрів через простір та взаємодія через зв'язки. (uk)
 • Индукти́вный эффе́кт (полярный эффект) — смещение электронной плотности химической связи по σ-связям. Является разновидностью эффекта поля. Понятие об индуктивном эффекте было введено К. Ингольдом, им же были введены обозначения: * +I-эффект в случае повышения заместителем электронной плотности; * –I-эффект в случае понижения заместителем электронной плотности В качестве вещества сравнения берут незамещённое соединение, то есть нулевой индуктивный эффект принимается для атома водорода. Характерной особенностью индуктивного эффекта по сравнению с мезомерным эффектом является его быстрое затухание по цепочке связей. Среди наиболее характерных +I-групп можно выделить: алкильные группы, металлы, металлоидные группы (силильные, борные, фосфорные и пр.); среди наиболее характерных групп с –I-эффектом выделяются заряженные группы (из-за эффекта поля), такие как триалкиламмониевые, диалкилсульфониевые и прочие ониевые соли, нитрогруппа, гидроксигруппа, алкоксигруппа, аминогруппа, галогены и т. п. Фактически эффект обусловлен в первую очередь атомом, с которым непосредственно связан исходный атом углерода и определяется, таким образом, разницей электроотрицательностей атомов. Количественная оценка индуктивного эффекта может быть произведена при помощи уравнения Тафта. (ru)
 • 誘導效應,即因分子中原子或基團極性(电負性)不同而致使成键电子雲在原子链上向某一方向移动的效應。其本质是静电感應。电子雲偏向电负性较强的基团或原子(如氟)移动。 诱导效应的强弱程度可以通过测量偶极矩而得知,也可以通过比较相关取代羧酸的酸解离常数而大致估量。它随距离的增长而迅速下降,故一般情况下只需要考虑三根键的影响。诱导效应的另外一个特点是电子云是沿原子链移动或传递的,这一点与场效应不同。 诱导作用的大小一般以氢为标准进行比较:能力比氢强的基团或原子具吸电子诱导效应,用 −I 表示;能力比氢强的基团或原子则具给电子诱导效应,用 +I 表示。 取代基的诱导效应强弱有如下规律: * 同族元素中,原子序数越大,吸电子诱导效应越弱;同周期元素中,原子序数越大,吸电子诱导效应越强。 * 基团不饱和程度越大,吸电子诱导效应越强。这是由于各杂化态中 s 轨道成分不同而引起的,s 成分越高,吸电子能力越强。 * 正电荷基团和含配位键(直接相连)的基团具吸电子诱导效应,负电荷基团具给电子诱导效应。 * 烷基具给电子诱导效应和给电子超共轭效应。 常见基团的诱导效应顺序如下: * 拉电子基:NO2 > CN > F > COOH > Cl > Br > I > C≡C > OH > C6H5 > C=C > H * 推电子基:(CH3)3C- > (CH3)2CH- > CH3CH2- > CH3- > H (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2923964 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10150 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1114874697 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Indukční efekt (též induktivní efekt) je změna elektronové hustoty působením substituentu s rozdílnou elektronegativitou. K této změně dochází vlivem polarizace vazby, která indukuje . Jejich vliv se dále šíří po σ-vazbách a rychle slábnou (vzdálenost 2-3 vazeb). (cs)
 • Der Induktive Effekt oder I-Effekt ist in der organischen Chemie ein ladungsverändernder Effekt, der sowohl als +I-Effekt („elektronenschiebend“) als auch als −I-Effekt („elektronenziehend“) auftritt. Er wird durch elektrostatische Induktion durch funktionelle Gruppen entlang einer oder mehrerer chemischer Bindungen ausgelöst. Das Konzept wurde von den Chemikern Gilbert Newton Lewis und Christopher Kelk Ingold entwickelt. (de)
 • Au sein d'un composé chimique, l'effet inductif consiste en la propagation d'une polarisation électronique au fil des liaisons chimiques, due à la différence d'électronégativité des différents éléments liés entre eux. (fr)
 • En química, el efecto inductivo es un efecto experimentalmente observable en la transmisión de la carga a través de una cadena de átomos en una molécula por inducción electrostática (principalmente, definición de la IUPAC) o por la presencia de un medio polar (e. i. dinámico). El efecto polar neto ejercido por un sustituyente es una combinación de este efecto inductivo y el efecto mesomérico. (es)
 • In chimica, l'effetto induttivo (o effetto di campo induttivo) è la capacità che un atomo o un gruppo funzionale ha di stabilizzare o destabilizzare una molecola, un radicale o uno ione tramite la propria elettronegatività. (it)
 • 化学および物理学において、誘起効果(ゆうきこうか、英: Inductive effect)は、分子内の原子鎖を通じた電荷伝達の実験的に観測される効果であり、結合に永久双極子を生じさせる。σ結合における誘起効果はπ 結合におけるに相当する。全てのハロゲンは電子求引性基、全てのアルキル基は電子供与性基である。 (ja)
 • Induktiv effekt är en effekt som påverkar polarisering av bindningar i molekyler. Den induktiva effekten kan delas upp i två delar: en rent induktiv effekt som verkar genom kovalenta bindningar och en fälteffekt som verkar genom rymden och lösningsmedels molekyler. De båda effekterna är svåra att särskilja och då de oftast sammanfaller brukar de gemensamt kallas induktiv effekt. Den induktiva effekten kan förklara skillnader i fysikalkemiska egenskaper i strukturellt likartade föreningar. Exempel på sådana egenskaper är reaktivitet i aromatiska system, nukleofiliciet och pKa. (sv)
 • التأثير الحثي (Inductive effect): قطبية مستحثة تنشأ في الرابطة التساهمية بسبب الاختلاف في السالبية الكهربية بين الذرات المتصلة ببعض. التأثير الحثي في الكيمياء والفيزياء هو تأثير يلاحظ تجريبياً وهو ناتج من انتقال الشحنة عبر سلسلة من الذرات في جزئ ما بواسطة الحث الكهربي. والتأثير القطبي الكلي المبذول بواسطة مستَبْدَل عبارة عن مزيج من التأثير الحثي والتأثير الميزوميري. التأثير الحثي تأثير دائم ولكنه ضعيف لأنه يتضمن إزاحة إلكترونات الرابطة القوية سيجما، بالإضافة إلى عوامل أخرى أقوى من ممكن أن تحجبه. تم تجريبيا قياس التناسب بين التأثيرات الحثية بالنسبة إلى الهيدروجين وهي كالتالي: (ar)
 • In chemistry, the inductive effect in a molecule is a local change in the electron density due to electron-withdrawing or electron-donating groups elsewhere in the molecule, resulting in a permanent dipole in a bond.It is present in a σ (sigma) bond, unlike the electromeric effect which is present in a π (pi) bond. (en)
 • Dalam kimia dan fisika, efek induktif adalah efek eksperimental yang dapat diamati dari perpindahan muatan melalui rantai atom dalam molekul, menghasilkan dipol permanen dalam sebuah ikatan.Efek ini terdapat pada ikatan-σ tidak seperti yang terdapat pada ikatan-π. (in)
 • Efekt indukcyjny − w chemii wpływ grup funkcyjnych i ogólnie wszelkich podstawników (w cząsteczkach związków organicznych) bardziej lub mniej elektroujemnych od wodoru na rozkład gęstości elektronowej w sąsiedztwie tego podstawnika lub nawet w całej cząsteczce na skutek nakładania się ich orbitali σ lub s z orbitalami s lub σ atomów, do których są one przyłączone. Ilościową miarą efektu indukcyjnego podstawnika jest elektroujemność wchodzących w jego skład atomów, a także parametr sEDA. Efekty indukcyjne kilku podstawników są kumulowane. (pl)
 • In de scheikunde is inductieve stabilisatie of het inductieve effect een experimenteel vastgesteld effect waarbij ladingen doorgegeven worden door een opeenvolging van atomen middels elektrostatische inductie. Het netto-effect van een substituent is een combinatie van dit inductieve effect en de rol die resonantie speelt via het mesomeereffect. Is het elektronegatievere atoom gebonden aan de keten van atomen, meestal koolstof, dan zullen alle atomen in de keten iets positiever worden. -NO2, -F, -COOH, -Cl, -Br, -I, -OH, -OR, -C6H5, -H, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -C(CH3)3 (nl)
 • O efeito indutivo em química é um efeito experimentalmente observável da transmissão de carga através de uma cadeia de átomos em uma molécula por indução eletrostática. A rede de efeito polar exercido por um substituinte é uma combinação de efeitos indutivos e efeitos mesoméricos. A nuvem eletrónica em uma ligação σ entre dois átomos diferentes não é uniforme: é levemente deslocada em direção ao átomo mais eletronegativo. Isto causa um permanente estado de , onde o átomo mais eletronegativo tem uma carga parcial negativa (δ-) e o outro átomo tem uma carga parcial positiva(δ+). (pt)
 • Індуктивний ефект (индукционный эффект, англ. inductive effect) — експериментально спостережуваний ефект (вплив на швидкість реакції, структурні характеристики тощо) передачі заряду через ланцюг атомів (через зв'язки) за допомогою електростатичної індукції. Для замісника кількісною мірою такого ефекту є σ* — константи Тафта (для аліфатичних) та індуктивні σI-константи (для ароматичних) сполук. Пов'язаний зі здатністю атомiв чи груп у молекулах викликати статичну поляризацiю зв'язкiв за рахунок електростатичної iндукцiї вздовж ланцюга атомiв з вiдштовхуванням (позитивний I-ефект) або притяганням (негативний I-ефект) електронiв, яка швидко слабне й вже десь через три атоми стає мiзерною. , спричиняється зсувом їх електронних пар у напрямку електронегативної групи. Розрізняють два механізми в (uk)
 • 誘導效應,即因分子中原子或基團極性(电負性)不同而致使成键电子雲在原子链上向某一方向移动的效應。其本质是静电感應。电子雲偏向电负性较强的基团或原子(如氟)移动。 诱导效应的强弱程度可以通过测量偶极矩而得知,也可以通过比较相关取代羧酸的酸解离常数而大致估量。它随距离的增长而迅速下降,故一般情况下只需要考虑三根键的影响。诱导效应的另外一个特点是电子云是沿原子链移动或传递的,这一点与场效应不同。 诱导作用的大小一般以氢为标准进行比较:能力比氢强的基团或原子具吸电子诱导效应,用 −I 表示;能力比氢强的基团或原子则具给电子诱导效应,用 +I 表示。 取代基的诱导效应强弱有如下规律: * 同族元素中,原子序数越大,吸电子诱导效应越弱;同周期元素中,原子序数越大,吸电子诱导效应越强。 * 基团不饱和程度越大,吸电子诱导效应越强。这是由于各杂化态中 s 轨道成分不同而引起的,s 成分越高,吸电子能力越强。 * 正电荷基团和含配位键(直接相连)的基团具吸电子诱导效应,负电荷基团具给电子诱导效应。 * 烷基具给电子诱导效应和给电子超共轭效应。 常见基团的诱导效应顺序如下: (zh)
 • Индукти́вный эффе́кт (полярный эффект) — смещение электронной плотности химической связи по σ-связям. Является разновидностью эффекта поля. Понятие об индуктивном эффекте было введено К. Ингольдом, им же были введены обозначения: * +I-эффект в случае повышения заместителем электронной плотности; * –I-эффект в случае понижения заместителем электронной плотности В качестве вещества сравнения берут незамещённое соединение, то есть нулевой индуктивный эффект принимается для атома водорода. Количественная оценка индуктивного эффекта может быть произведена при помощи уравнения Тафта. (ru)
rdfs:label
 • تأثير حثي (ar)
 • Indukční efekt (cs)
 • Induktiver Effekt (de)
 • Efecto inductivo (es)
 • Efek induktif (in)
 • Effet inductif (fr)
 • Inductive effect (en)
 • Effetto induttivo (it)
 • 誘起効果 (ja)
 • Efekt indukcyjny (pl)
 • Inductieve stabilisatie (nl)
 • Efeito indutivo (pt)
 • Induktiv effekt (sv)
 • Индуктивный эффект (ru)
 • 诱导效应 (zh)
 • Індуктивний ефект (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License