About: Geosyncline

An Entity of Type: ScientificTheory105993844, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Το γεωσύγκλινο είναι στην γεωλογία μία μεγάλη κοιλότητα της επιφάνειας της Γης ανάμεσα σε δύο ηπείρους, όπου συσσωρεύονται ιζήματα καθώς ο γεωφλοιός βυθίζεται σ' εκείνη την περιοχή.Ο όρος αυτός, δημιουργήθηκε απ' τον Αμερικανό Τζέημς Ντ. Ντάνα το 1873, ο οποίος εφάρμοσε την ιδέα του συμπατριώτη του, Τζέημς Χωλ. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τα ορθογεωσύγκλινα και τα παραγεωσύγκλινα.

Property Value
dbo:abstract
 • Geosynklinála je rozsáhlá labilní sedimentační část zemské kůry, která se vyznačuje déle trvajícím poklesem. Název geosynklinála zavedl americký mineralog a geolog J. D. Dana. V geosynklinálách probíhají dlouhé období usazování úlomků hornin z přilehlých pevnin. Vrstvy těchto sedimentů mohou zasahovat hloubky 10 kilometrů. Během následujících tektonických pohybů se začnou tvořit vrásy, vrásové průsmyky i příkrovy, což zapříčiní zdůrazňování sedimentárních souvrství do velkých výšek, což může mít za následek vznik pásových pohoří. Dnes všeobecně uznávaná teorie deskové tektoniky teorii geosynklinál překonala. Přestože koncepce geosynklinál nebyla správná, ve své době správně definovala některé fáze kontinentální kolize. Za geosynklinály jsou dodnes označovány prodloužené oceánské pánve podél kontinentů. (cs)
 • Geosinclinal és un terme que històricament s'ha utilitzat per expressar un concepte que intentava explicar el moviment vertical de l'escorça terrestre i altres observacions geològiques. Aquest concepte ha quedat superat quan s'ha acceptat la teoria de la tectònica de plaques. El terme geosinclinal va ser introduït per James Dwight Dana el 1873. El "geosinclinal" representa doncs, una teoria obsoleta però es fa servir encara però interpretada de manera diferent que en l'original. Un geosinclinal és una fossa tectònica en forma de sinclinal llarg i profund, que transcorre paral·lel al marge de subducció i a la serralada o arc volcànic associat a aquest marge. Al geosinclinal també se li diu , ja que forma una fossa més profunda que la fondària mitjana de l'oceà. Per aquesta raó els sediments continentals s'hi acumulen, encara que aquests no arriben mai a colmatar-la, doncs la seva forma es deu a la mateixa subducció, i no al pes dels sediments acumulats com es creia anteriorment. (ca)
 • Το γεωσύγκλινο είναι στην γεωλογία μία μεγάλη κοιλότητα της επιφάνειας της Γης ανάμεσα σε δύο ηπείρους, όπου συσσωρεύονται ιζήματα καθώς ο γεωφλοιός βυθίζεται σ' εκείνη την περιοχή.Ο όρος αυτός, δημιουργήθηκε απ' τον Αμερικανό Τζέημς Ντ. Ντάνα το 1873, ο οποίος εφάρμοσε την ιδέα του συμπατριώτη του, Τζέημς Χωλ. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τα ορθογεωσύγκλινα και τα παραγεωσύγκλινα. (el)
 • El término geosinclinal, palabra proveniente del griego antiguo compuesta por γεω (geo) y συγκλίνειν (sinclinal),​ ha sido usado principalmente para un concepto geológico ahora obsoleto​ que intentaba explicar el movimiento vertical de la corteza terrestre y otras observaciones geológicas. Este concepto fue enunciado por los geólogos estadounidenses James Hall y James Dwight Dana a mediados del siglo XIX durante sus estudios clásicos de las Montañas Apalaches, en referencia a una cuenca de profundización y llenado gradual resultante de su concepto de contracción de la corteza, debido a un enfriamiento y contracción de la Tierra, la llamada hipótesis contraccionista. La hipótesis del geosinclinal, así como la hipótesis contraccionista, se desarrolló durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en ese momento fue ampliamente aceptada como una explicación para el origen de la mayoría de las cordilleras hasta su sustitución por la teoría de la tectónica de placas hacia mediados del siglo XX.​ Un geosinclinal es un sinclinal largo y profundo en forma de fosa submarina, que se llena de sedimentos; estos, al acercarse mutuamente los bordes de la cubeta, son expulsados de la misma, se elevan y forman una cordillera. El sinclinal, aunque muy largo, es inicialmente poco profundo, pero su fondo se va hundiendo progresivamente bajo el peso de los sedimentos que en él se depositan (materiales calcáreos, arcillas, margas) hasta formar un flysch. Luego obran fuerzas tectónicas que en direcciones opuestas acercan dos taludes de la fosa, lo que contribuye también a aumentar su profundidad y, por consiguiente, el espesor del depósito sedimentario que sigue llenándola. En las capas más profundas de la fosa los sedimentos se transforman en rocas metamórficas. Bajo los efectos conjugados de la presión, la temperatura, las fumarolas y otras manifestaciones del magmatismo, los sedimentos arcillosos se convierten en gneis y en micasquistos, mientras que los sedimentos calcáreos se transforman en mármol. Como los dos taludes del geosinclinal siguen aproximándose, el volumen por ellas limitado va reduciéndose. Así, pues, su contenido sedimentario se pliega, emerge y desborda por ambos lados, fenómeno correspondiente al surgimiento de una nueva cordillera. De este modo el geosinclinal alpino, depresión antes limitada por el Macizo Central francés y el Piamonte italiano, ha dado lugar a la formación de los Alpes. (es)
 • Teori geosinklin ialah teori yang dikemukakan oleh James Hall pada tahun 1811-1898. Teori ini menyatakan bahwa suatu daerah sempit pada kerak bumi mengalami depresi selama beberapa waktu sehingga terendapkan secara ekstrem sedimen yang tebal. Proses pengendapan ini menyebabkan (penurunan) pada dasar cekungan. Endapan sedimen yang tebal dianggap berasal dari sedimen akibat proses yang membentuk pengunungan lipatan dan selama proses ini endapan sedimen yang telah terbentuk akan mengalami metamorfosa. Batuan yang didalamnya dijelaskan sebagai akibat menyempitnya cekungan karena terus menurunnya cekungan, sehingga batuan terlipat dan tersesarkan. Pergerakan yang terjadi adalah pergerakan vertikal akibat gaya isostasi. Teori ini mempunyai kelemahan tidak mampu menjelaskan asal usul aktivitas vulkanik dengan baik dan logis. Keteraturan aktivitas vulkanik sangatlah tidak bisa dijelaskan dengan teori geosinklin. Pada intinya, golongan ilmuwan menganggap bahwa gaya yang bekerja pada bumi merupakan gaya vertikal. Artinya, semua deformasi yang terjadi diakibatkan oleh gaya utama yang berarah tegak lurus dengan bidang yang terdeformasi. (in)
 • 地向斜(ちこうしゃ、英: geosyncline)理論は、地殻変動と地質特性を説明する垂直地殻変動に関する理論だが、プレートテクトニクスに取って代わられた古い理論である。地向斜という言葉自体は、盆地に堆積した堆積岩層が圧縮変形して隆起してできた火山などを伴う山脈や線形の谷を表すのに今でも使われることがある。地向斜を構成する堆積岩塊は、褶曲、圧縮、断層などを伴った段階のものである。結晶性火成岩のや谷の軸に沿った隆起などが、一般にその地向斜の終わりとなる。その後、褶曲山脈帯となるとされた。 (ja)
 • Per geosinclinale si intende una parte del fondo marino con attiva subsidenza, entro la quale possono accumularsi grandi spessori di sedimenti e rocce vulcaniche. Le geosinclinali spesso (ma non sempre) hanno forma allungata. La deformazione di un'area geosinclinalica può dare origine a catene montuose nel processo dell'orogenesi. Le geosinclinali si trovano nelle zone di compressione, le quali sono date dalla compressione del magma. Il termine fu introdotto per la prima volta da James Dwight Dana nel 1873 e ulteriormente sviluppato da Gustave-Émile Haug nel 1900. La "geosinclinale" rappresenta la teoria scientificamente precedente alla teoria della tettonica a placche. Nonostante sia considerata una teoria obsoleta la terminologia ad essa legata è in parte sopravvissuta, ma ovviamente è interpretata in modo diverso. Ad esempio l'Italia veniva interpretata come una doppia geosinclinale, o meglio come una geoanticlinale. (it)
 • De geosynclinetheorie is een theorie uit de 19e eeuw, voor het eerst geformuleerd door de Amerikaanse geoloog James Dwight Dana en gebaseerd op ideeën van de stratigraaf James Hall. De theorie is in feite een aangepaste versie van het idee van een inkrimpende Aarde van Leopold von Buch. (nl)
 • Geosynklina – podłużne zagłębienie w skorupie ziemskiej (np. rowy oceaniczne lub inna część oceanu bądź morza przybrzeżnego), w którym gromadziły się osady. Dominującą cechą jest duża i zmienna głębokość oraz rozciągłość, przy stosunkowo małej szerokości. W trakcie sedymentacji osady były ściskane i deformowane, a później wydźwignięte tworząc łańcuch górski. Towarzyszyły temu zjawiska wulkaniczne i plutoniczne – eugeosynkliny. W miogeosynklinach nie występowały zjawiska wulkaniczne. Teorię geosynklin wprowadzili geolodzy amerykańscy James Hall i James Dwight Dana na podstawie badań Appalachów. Została ona rozwinięta pod koniec XIX przez Suessa i na początku XX wieku, była powszechnie uznawaną teorią powstawania gór aż do pojawienia się teorii tektoniki płyt w latach 60. XX wieku. Od tego czasu trwają nieustanne próby pogodzenia ze sobą tych dwóch punktów widzenia. (pl)
 • Тео́рия геосинклина́лей (или учение о геосинклиналях) — устаревшая с 1980-х годов геологическая теория, объяснявшая тектонические процессы в истории Земли цикличными колебательными движениями земной коры, которые обнаруживали себя в появлении складчатых областей — синклиналей. Теория получила широкое развитие с 1920-х годов, разрабатывалась до 1980-х годов. (ru)
 • Geossinclinal refere-se a uma grande bacia geológica alongada que recebe a sedimentação de milhares de metros de espessura provinda das áreas positivas laterais. Segundo a teoria de origem e evolução das geossinclinais, atualmente considerada obsoleta, por reações isostáticas e com tectônica proeminentemente vertical uma geossinclinal evoluiria para geanticlinal com a formação de cadeias de montanhas, como os Alpes, quando os esforços passariam a ser de compressão lateral levando as deformações e metamorfismo sinorogênico seguidos de empurrões com extensas falhas de cavalgamento (nappes) em direção às áreas estáveis cratônicas. O termo, apesar de obsoleto face ao modelo geodinâmico atual e fartamente provado de tectônica de placas, ainda é usado no sentido de identificar áreas negativas de extrema mobilidade da crosta terrestre; além disso, os estudos de "geossinclinais" teve o mérito de sistematizar muitos aspectos importantes da geometria das estruturas orogênicas. (pt)
 • Теорія геосинкліналей — тектонічна теорія, яка пояснює виникнення складчастих областей в результаті розвитку геосинкліналей. Була популярна в кінці XIX ст. і до 70-х років XX ст. Їй на зміну прийшла теорія тектоніки плит. (uk)
 • 地槽是大陆地壳的一级构造单元,呈狭长带状,长达数百至数千千米,但宽仅数十至数百千米,是地壳上相对活动的区域,有强烈的构造变动,频繁的岩浆活动,因此也有丰富多样的矿物存在。 地槽的发展过程分为两大阶段,在第一阶段有强烈的差异下降,接受了非常厚的沉积层;在第二阶段反而有强烈的褶皱上升,相成巨大的山系。 地槽主要位于大陆的边缘地带或两个大陆之间,现代位于大陆内部的地槽褶皱带,在当时发育时,也是处于古代大陆的边缘。 1857年,美国地质学家霍尔(James Hall)定名为“大向斜轴”,1873年地质学家丹纳(James Dwight Dana)正名为“地槽”。 (zh)
 • Geosynklinála je rozsáhlá labilní sedimentační část zemské kůry, která se vyznačuje déle trvajícím poklesem. Název geosynklinála zavedl americký mineralog a geolog J. D. Dana. V geosynklinálách probíhají dlouhé období usazování úlomků hornin z přilehlých pevnin. Vrstvy těchto sedimentů mohou zasahovat hloubky 10 kilometrů. Během následujících tektonických pohybů se začnou tvořit vrásy, vrásové průsmyky i příkrovy, což zapříčiní zdůrazňování sedimentárních souvrství do velkých výšek, což může mít za následek vznik pásových pohoří. Dnes všeobecně uznávaná teorie deskové tektoniky teorii geosynklinál překonala. Přestože koncepce geosynklinál nebyla správná, ve své době správně definovala některé fáze kontinentální kolize. Za geosynklinály jsou dodnes označovány prodloužené oceánské pánve podél kontinentů. (cs)
 • Geosinclinal és un terme que històricament s'ha utilitzat per expressar un concepte que intentava explicar el moviment vertical de l'escorça terrestre i altres observacions geològiques. Aquest concepte ha quedat superat quan s'ha acceptat la teoria de la tectònica de plaques. El terme geosinclinal va ser introduït per James Dwight Dana el 1873. El "geosinclinal" representa doncs, una teoria obsoleta però es fa servir encara però interpretada de manera diferent que en l'original. Un geosinclinal és una fossa tectònica en forma de sinclinal llarg i profund, que transcorre paral·lel al marge de subducció i a la serralada o arc volcànic associat a aquest marge. Al geosinclinal també se li diu , ja que forma una fossa més profunda que la fondària mitjana de l'oceà. Per aquesta raó els sediments continentals s'hi acumulen, encara que aquests no arriben mai a colmatar-la, doncs la seva forma es deu a la mateixa subducció, i no al pes dels sediments acumulats com es creia anteriorment. (ca)
 • Το γεωσύγκλινο είναι στην γεωλογία μία μεγάλη κοιλότητα της επιφάνειας της Γης ανάμεσα σε δύο ηπείρους, όπου συσσωρεύονται ιζήματα καθώς ο γεωφλοιός βυθίζεται σ' εκείνη την περιοχή.Ο όρος αυτός, δημιουργήθηκε απ' τον Αμερικανό Τζέημς Ντ. Ντάνα το 1873, ο οποίος εφάρμοσε την ιδέα του συμπατριώτη του, Τζέημς Χωλ. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τα ορθογεωσύγκλινα και τα παραγεωσύγκλινα. (el)
 • El término geosinclinal, palabra proveniente del griego antiguo compuesta por γεω (geo) y συγκλίνειν (sinclinal),​ ha sido usado principalmente para un concepto geológico ahora obsoleto​ que intentaba explicar el movimiento vertical de la corteza terrestre y otras observaciones geológicas. Este concepto fue enunciado por los geólogos estadounidenses James Hall y James Dwight Dana a mediados del siglo XIX durante sus estudios clásicos de las Montañas Apalaches, en referencia a una cuenca de profundización y llenado gradual resultante de su concepto de contracción de la corteza, debido a un enfriamiento y contracción de la Tierra, la llamada hipótesis contraccionista. La hipótesis del geosinclinal, así como la hipótesis contraccionista, se desarrolló durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en ese momento fue ampliamente aceptada como una explicación para el origen de la mayoría de las cordilleras hasta su sustitución por la teoría de la tectónica de placas hacia mediados del siglo XX.​ Un geosinclinal es un sinclinal largo y profundo en forma de fosa submarina, que se llena de sedimentos; estos, al acercarse mutuamente los bordes de la cubeta, son expulsados de la misma, se elevan y forman una cordillera. El sinclinal, aunque muy largo, es inicialmente poco profundo, pero su fondo se va hundiendo progresivamente bajo el peso de los sedimentos que en él se depositan (materiales calcáreos, arcillas, margas) hasta formar un flysch. Luego obran fuerzas tectónicas que en direcciones opuestas acercan dos taludes de la fosa, lo que contribuye también a aumentar su profundidad y, por consiguiente, el espesor del depósito sedimentario que sigue llenándola. En las capas más profundas de la fosa los sedimentos se transforman en rocas metamórficas. Bajo los efectos conjugados de la presión, la temperatura, las fumarolas y otras manifestaciones del magmatismo, los sedimentos arcillosos se convierten en gneis y en micasquistos, mientras que los sedimentos calcáreos se transforman en mármol. Como los dos taludes del geosinclinal siguen aproximándose, el volumen por ellas limitado va reduciéndose. Así, pues, su contenido sedimentario se pliega, emerge y desborda por ambos lados, fenómeno correspondiente al surgimiento de una nueva cordillera. De este modo el geosinclinal alpino, depresión antes limitada por el Macizo Central francés y el Piamonte italiano, ha dado lugar a la formación de los Alpes. (es)
 • Teori geosinklin ialah teori yang dikemukakan oleh James Hall pada tahun 1811-1898. Teori ini menyatakan bahwa suatu daerah sempit pada kerak bumi mengalami depresi selama beberapa waktu sehingga terendapkan secara ekstrem sedimen yang tebal. Proses pengendapan ini menyebabkan (penurunan) pada dasar cekungan. Endapan sedimen yang tebal dianggap berasal dari sedimen akibat proses yang membentuk pengunungan lipatan dan selama proses ini endapan sedimen yang telah terbentuk akan mengalami metamorfosa. Batuan yang didalamnya dijelaskan sebagai akibat menyempitnya cekungan karena terus menurunnya cekungan, sehingga batuan terlipat dan tersesarkan. Pergerakan yang terjadi adalah pergerakan vertikal akibat gaya isostasi. Teori ini mempunyai kelemahan tidak mampu menjelaskan asal usul aktivitas vulkanik dengan baik dan logis. Keteraturan aktivitas vulkanik sangatlah tidak bisa dijelaskan dengan teori geosinklin. Pada intinya, golongan ilmuwan menganggap bahwa gaya yang bekerja pada bumi merupakan gaya vertikal. Artinya, semua deformasi yang terjadi diakibatkan oleh gaya utama yang berarah tegak lurus dengan bidang yang terdeformasi. (in)
 • 地向斜(ちこうしゃ、英: geosyncline)理論は、地殻変動と地質特性を説明する垂直地殻変動に関する理論だが、プレートテクトニクスに取って代わられた古い理論である。地向斜という言葉自体は、盆地に堆積した堆積岩層が圧縮変形して隆起してできた火山などを伴う山脈や線形の谷を表すのに今でも使われることがある。地向斜を構成する堆積岩塊は、褶曲、圧縮、断層などを伴った段階のものである。結晶性火成岩のや谷の軸に沿った隆起などが、一般にその地向斜の終わりとなる。その後、褶曲山脈帯となるとされた。 (ja)
 • Per geosinclinale si intende una parte del fondo marino con attiva subsidenza, entro la quale possono accumularsi grandi spessori di sedimenti e rocce vulcaniche. Le geosinclinali spesso (ma non sempre) hanno forma allungata. La deformazione di un'area geosinclinalica può dare origine a catene montuose nel processo dell'orogenesi. Le geosinclinali si trovano nelle zone di compressione, le quali sono date dalla compressione del magma. Il termine fu introdotto per la prima volta da James Dwight Dana nel 1873 e ulteriormente sviluppato da Gustave-Émile Haug nel 1900. La "geosinclinale" rappresenta la teoria scientificamente precedente alla teoria della tettonica a placche. Nonostante sia considerata una teoria obsoleta la terminologia ad essa legata è in parte sopravvissuta, ma ovviamente è interpretata in modo diverso. Ad esempio l'Italia veniva interpretata come una doppia geosinclinale, o meglio come una geoanticlinale. (it)
 • De geosynclinetheorie is een theorie uit de 19e eeuw, voor het eerst geformuleerd door de Amerikaanse geoloog James Dwight Dana en gebaseerd op ideeën van de stratigraaf James Hall. De theorie is in feite een aangepaste versie van het idee van een inkrimpende Aarde van Leopold von Buch. (nl)
 • Geosynklina – podłużne zagłębienie w skorupie ziemskiej (np. rowy oceaniczne lub inna część oceanu bądź morza przybrzeżnego), w którym gromadziły się osady. Dominującą cechą jest duża i zmienna głębokość oraz rozciągłość, przy stosunkowo małej szerokości. W trakcie sedymentacji osady były ściskane i deformowane, a później wydźwignięte tworząc łańcuch górski. Towarzyszyły temu zjawiska wulkaniczne i plutoniczne – eugeosynkliny. W miogeosynklinach nie występowały zjawiska wulkaniczne. Teorię geosynklin wprowadzili geolodzy amerykańscy James Hall i James Dwight Dana na podstawie badań Appalachów. Została ona rozwinięta pod koniec XIX przez Suessa i na początku XX wieku, była powszechnie uznawaną teorią powstawania gór aż do pojawienia się teorii tektoniki płyt w latach 60. XX wieku. Od tego czasu trwają nieustanne próby pogodzenia ze sobą tych dwóch punktów widzenia. (pl)
 • Тео́рия геосинклина́лей (или учение о геосинклиналях) — устаревшая с 1980-х годов геологическая теория, объяснявшая тектонические процессы в истории Земли цикличными колебательными движениями земной коры, которые обнаруживали себя в появлении складчатых областей — синклиналей. Теория получила широкое развитие с 1920-х годов, разрабатывалась до 1980-х годов. (ru)
 • Geossinclinal refere-se a uma grande bacia geológica alongada que recebe a sedimentação de milhares de metros de espessura provinda das áreas positivas laterais. Segundo a teoria de origem e evolução das geossinclinais, atualmente considerada obsoleta, por reações isostáticas e com tectônica proeminentemente vertical uma geossinclinal evoluiria para geanticlinal com a formação de cadeias de montanhas, como os Alpes, quando os esforços passariam a ser de compressão lateral levando as deformações e metamorfismo sinorogênico seguidos de empurrões com extensas falhas de cavalgamento (nappes) em direção às áreas estáveis cratônicas. O termo, apesar de obsoleto face ao modelo geodinâmico atual e fartamente provado de tectônica de placas, ainda é usado no sentido de identificar áreas negativas de extrema mobilidade da crosta terrestre; além disso, os estudos de "geossinclinais" teve o mérito de sistematizar muitos aspectos importantes da geometria das estruturas orogênicas. (pt)
 • Теорія геосинкліналей — тектонічна теорія, яка пояснює виникнення складчастих областей в результаті розвитку геосинкліналей. Була популярна в кінці XIX ст. і до 70-х років XX ст. Їй на зміну прийшла теорія тектоніки плит. (uk)
 • 地槽是大陆地壳的一级构造单元,呈狭长带状,长达数百至数千千米,但宽仅数十至数百千米,是地壳上相对活动的区域,有强烈的构造变动,频繁的岩浆活动,因此也有丰富多样的矿物存在。 地槽的发展过程分为两大阶段,在第一阶段有强烈的差异下降,接受了非常厚的沉积层;在第二阶段反而有强烈的褶皱上升,相成巨大的山系。 地槽主要位于大陆的边缘地带或两个大陆之间,现代位于大陆内部的地槽褶皱带,在当时发育时,也是处于古代大陆的边缘。 1857年,美国地质学家霍尔(James Hall)定名为“大向斜轴”,1873年地质学家丹纳(James Dwight Dana)正名为“地槽”。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 2456806 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7538 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 996039617 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Το γεωσύγκλινο είναι στην γεωλογία μία μεγάλη κοιλότητα της επιφάνειας της Γης ανάμεσα σε δύο ηπείρους, όπου συσσωρεύονται ιζήματα καθώς ο γεωφλοιός βυθίζεται σ' εκείνη την περιοχή.Ο όρος αυτός, δημιουργήθηκε απ' τον Αμερικανό Τζέημς Ντ. Ντάνα το 1873, ο οποίος εφάρμοσε την ιδέα του συμπατριώτη του, Τζέημς Χωλ. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τα ορθογεωσύγκλινα και τα παραγεωσύγκλινα. (el)
 • 地向斜(ちこうしゃ、英: geosyncline)理論は、地殻変動と地質特性を説明する垂直地殻変動に関する理論だが、プレートテクトニクスに取って代わられた古い理論である。地向斜という言葉自体は、盆地に堆積した堆積岩層が圧縮変形して隆起してできた火山などを伴う山脈や線形の谷を表すのに今でも使われることがある。地向斜を構成する堆積岩塊は、褶曲、圧縮、断層などを伴った段階のものである。結晶性火成岩のや谷の軸に沿った隆起などが、一般にその地向斜の終わりとなる。その後、褶曲山脈帯となるとされた。 (ja)
 • De geosynclinetheorie is een theorie uit de 19e eeuw, voor het eerst geformuleerd door de Amerikaanse geoloog James Dwight Dana en gebaseerd op ideeën van de stratigraaf James Hall. De theorie is in feite een aangepaste versie van het idee van een inkrimpende Aarde van Leopold von Buch. (nl)
 • Тео́рия геосинклина́лей (или учение о геосинклиналях) — устаревшая с 1980-х годов геологическая теория, объяснявшая тектонические процессы в истории Земли цикличными колебательными движениями земной коры, которые обнаруживали себя в появлении складчатых областей — синклиналей. Теория получила широкое развитие с 1920-х годов, разрабатывалась до 1980-х годов. (ru)
 • Теорія геосинкліналей — тектонічна теорія, яка пояснює виникнення складчастих областей в результаті розвитку геосинкліналей. Була популярна в кінці XIX ст. і до 70-х років XX ст. Їй на зміну прийшла теорія тектоніки плит. (uk)
 • 地槽是大陆地壳的一级构造单元,呈狭长带状,长达数百至数千千米,但宽仅数十至数百千米,是地壳上相对活动的区域,有强烈的构造变动,频繁的岩浆活动,因此也有丰富多样的矿物存在。 地槽的发展过程分为两大阶段,在第一阶段有强烈的差异下降,接受了非常厚的沉积层;在第二阶段反而有强烈的褶皱上升,相成巨大的山系。 地槽主要位于大陆的边缘地带或两个大陆之间,现代位于大陆内部的地槽褶皱带,在当时发育时,也是处于古代大陆的边缘。 1857年,美国地质学家霍尔(James Hall)定名为“大向斜轴”,1873年地质学家丹纳(James Dwight Dana)正名为“地槽”。 (zh)
 • Geosinclinal és un terme que històricament s'ha utilitzat per expressar un concepte que intentava explicar el moviment vertical de l'escorça terrestre i altres observacions geològiques. Aquest concepte ha quedat superat quan s'ha acceptat la teoria de la tectònica de plaques. El terme geosinclinal va ser introduït per James Dwight Dana el 1873. El "geosinclinal" representa doncs, una teoria obsoleta però es fa servir encara però interpretada de manera diferent que en l'original. (ca)
 • Geosynklinála je rozsáhlá labilní sedimentační část zemské kůry, která se vyznačuje déle trvajícím poklesem. Název geosynklinála zavedl americký mineralog a geolog J. D. Dana. V geosynklinálách probíhají dlouhé období usazování úlomků hornin z přilehlých pevnin. Vrstvy těchto sedimentů mohou zasahovat hloubky 10 kilometrů. Během následujících tektonických pohybů se začnou tvořit vrásy, vrásové průsmyky i příkrovy, což zapříčiní zdůrazňování sedimentárních souvrství do velkých výšek, což může mít za následek vznik pásových pohoří. (cs)
 • El término geosinclinal, palabra proveniente del griego antiguo compuesta por γεω (geo) y συγκλίνειν (sinclinal),​ ha sido usado principalmente para un concepto geológico ahora obsoleto​ que intentaba explicar el movimiento vertical de la corteza terrestre y otras observaciones geológicas. Este concepto fue enunciado por los geólogos estadounidenses James Hall y James Dwight Dana a mediados del siglo XIX durante sus estudios clásicos de las Montañas Apalaches, en referencia a una cuenca de profundización y llenado gradual resultante de su concepto de contracción de la corteza, debido a un enfriamiento y contracción de la Tierra, la llamada hipótesis contraccionista. (es)
 • Teori geosinklin ialah teori yang dikemukakan oleh James Hall pada tahun 1811-1898. Teori ini menyatakan bahwa suatu daerah sempit pada kerak bumi mengalami depresi selama beberapa waktu sehingga terendapkan secara ekstrem sedimen yang tebal. Proses pengendapan ini menyebabkan (penurunan) pada dasar cekungan. Endapan sedimen yang tebal dianggap berasal dari sedimen akibat proses yang membentuk pengunungan lipatan dan selama proses ini endapan sedimen yang telah terbentuk akan mengalami metamorfosa. (in)
 • Per geosinclinale si intende una parte del fondo marino con attiva subsidenza, entro la quale possono accumularsi grandi spessori di sedimenti e rocce vulcaniche. Le geosinclinali spesso (ma non sempre) hanno forma allungata. La deformazione di un'area geosinclinalica può dare origine a catene montuose nel processo dell'orogenesi. Le geosinclinali si trovano nelle zone di compressione, le quali sono date dalla compressione del magma. Il termine fu introdotto per la prima volta da James Dwight Dana nel 1873 e ulteriormente sviluppato da Gustave-Émile Haug nel 1900. (it)
 • Geosynklina – podłużne zagłębienie w skorupie ziemskiej (np. rowy oceaniczne lub inna część oceanu bądź morza przybrzeżnego), w którym gromadziły się osady. Dominującą cechą jest duża i zmienna głębokość oraz rozciągłość, przy stosunkowo małej szerokości. W trakcie sedymentacji osady były ściskane i deformowane, a później wydźwignięte tworząc łańcuch górski. Towarzyszyły temu zjawiska wulkaniczne i plutoniczne – eugeosynkliny. W miogeosynklinach nie występowały zjawiska wulkaniczne. (pl)
 • Geossinclinal refere-se a uma grande bacia geológica alongada que recebe a sedimentação de milhares de metros de espessura provinda das áreas positivas laterais. Segundo a teoria de origem e evolução das geossinclinais, atualmente considerada obsoleta, por reações isostáticas e com tectônica proeminentemente vertical uma geossinclinal evoluiria para geanticlinal com a formação de cadeias de montanhas, como os Alpes, quando os esforços passariam a ser de compressão lateral levando as deformações e metamorfismo sinorogênico seguidos de empurrões com extensas falhas de cavalgamento (nappes) em direção às áreas estáveis cratônicas. (pt)
 • Το γεωσύγκλινο είναι στην γεωλογία μία μεγάλη κοιλότητα της επιφάνειας της Γης ανάμεσα σε δύο ηπείρους, όπου συσσωρεύονται ιζήματα καθώς ο γεωφλοιός βυθίζεται σ' εκείνη την περιοχή.Ο όρος αυτός, δημιουργήθηκε απ' τον Αμερικανό Τζέημς Ντ. Ντάνα το 1873, ο οποίος εφάρμοσε την ιδέα του συμπατριώτη του, Τζέημς Χωλ. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τα ορθογεωσύγκλινα και τα παραγεωσύγκλινα. (el)
 • 地向斜(ちこうしゃ、英: geosyncline)理論は、地殻変動と地質特性を説明する垂直地殻変動に関する理論だが、プレートテクトニクスに取って代わられた古い理論である。地向斜という言葉自体は、盆地に堆積した堆積岩層が圧縮変形して隆起してできた火山などを伴う山脈や線形の谷を表すのに今でも使われることがある。地向斜を構成する堆積岩塊は、褶曲、圧縮、断層などを伴った段階のものである。結晶性火成岩のや谷の軸に沿った隆起などが、一般にその地向斜の終わりとなる。その後、褶曲山脈帯となるとされた。 (ja)
 • De geosynclinetheorie is een theorie uit de 19e eeuw, voor het eerst geformuleerd door de Amerikaanse geoloog James Dwight Dana en gebaseerd op ideeën van de stratigraaf James Hall. De theorie is in feite een aangepaste versie van het idee van een inkrimpende Aarde van Leopold von Buch. (nl)
 • Тео́рия геосинклина́лей (или учение о геосинклиналях) — устаревшая с 1980-х годов геологическая теория, объяснявшая тектонические процессы в истории Земли цикличными колебательными движениями земной коры, которые обнаруживали себя в появлении складчатых областей — синклиналей. Теория получила широкое развитие с 1920-х годов, разрабатывалась до 1980-х годов. (ru)
 • Теорія геосинкліналей — тектонічна теорія, яка пояснює виникнення складчастих областей в результаті розвитку геосинкліналей. Була популярна в кінці XIX ст. і до 70-х років XX ст. Їй на зміну прийшла теорія тектоніки плит. (uk)
 • 地槽是大陆地壳的一级构造单元,呈狭长带状,长达数百至数千千米,但宽仅数十至数百千米,是地壳上相对活动的区域,有强烈的构造变动,频繁的岩浆活动,因此也有丰富多样的矿物存在。 地槽的发展过程分为两大阶段,在第一阶段有强烈的差异下降,接受了非常厚的沉积层;在第二阶段反而有强烈的褶皱上升,相成巨大的山系。 地槽主要位于大陆的边缘地带或两个大陆之间,现代位于大陆内部的地槽褶皱带,在当时发育时,也是处于古代大陆的边缘。 1857年,美国地质学家霍尔(James Hall)定名为“大向斜轴”,1873年地质学家丹纳(James Dwight Dana)正名为“地槽”。 (zh)
 • Geosinclinal és un terme que històricament s'ha utilitzat per expressar un concepte que intentava explicar el moviment vertical de l'escorça terrestre i altres observacions geològiques. Aquest concepte ha quedat superat quan s'ha acceptat la teoria de la tectònica de plaques. El terme geosinclinal va ser introduït per James Dwight Dana el 1873. El "geosinclinal" representa doncs, una teoria obsoleta però es fa servir encara però interpretada de manera diferent que en l'original. (ca)
 • Geosynklinála je rozsáhlá labilní sedimentační část zemské kůry, která se vyznačuje déle trvajícím poklesem. Název geosynklinála zavedl americký mineralog a geolog J. D. Dana. V geosynklinálách probíhají dlouhé období usazování úlomků hornin z přilehlých pevnin. Vrstvy těchto sedimentů mohou zasahovat hloubky 10 kilometrů. Během následujících tektonických pohybů se začnou tvořit vrásy, vrásové průsmyky i příkrovy, což zapříčiní zdůrazňování sedimentárních souvrství do velkých výšek, což může mít za následek vznik pásových pohoří. (cs)
 • El término geosinclinal, palabra proveniente del griego antiguo compuesta por γεω (geo) y συγκλίνειν (sinclinal),​ ha sido usado principalmente para un concepto geológico ahora obsoleto​ que intentaba explicar el movimiento vertical de la corteza terrestre y otras observaciones geológicas. Este concepto fue enunciado por los geólogos estadounidenses James Hall y James Dwight Dana a mediados del siglo XIX durante sus estudios clásicos de las Montañas Apalaches, en referencia a una cuenca de profundización y llenado gradual resultante de su concepto de contracción de la corteza, debido a un enfriamiento y contracción de la Tierra, la llamada hipótesis contraccionista. (es)
 • Teori geosinklin ialah teori yang dikemukakan oleh James Hall pada tahun 1811-1898. Teori ini menyatakan bahwa suatu daerah sempit pada kerak bumi mengalami depresi selama beberapa waktu sehingga terendapkan secara ekstrem sedimen yang tebal. Proses pengendapan ini menyebabkan (penurunan) pada dasar cekungan. Endapan sedimen yang tebal dianggap berasal dari sedimen akibat proses yang membentuk pengunungan lipatan dan selama proses ini endapan sedimen yang telah terbentuk akan mengalami metamorfosa. (in)
 • Per geosinclinale si intende una parte del fondo marino con attiva subsidenza, entro la quale possono accumularsi grandi spessori di sedimenti e rocce vulcaniche. Le geosinclinali spesso (ma non sempre) hanno forma allungata. La deformazione di un'area geosinclinalica può dare origine a catene montuose nel processo dell'orogenesi. Le geosinclinali si trovano nelle zone di compressione, le quali sono date dalla compressione del magma. Il termine fu introdotto per la prima volta da James Dwight Dana nel 1873 e ulteriormente sviluppato da Gustave-Émile Haug nel 1900. (it)
 • Geosynklina – podłużne zagłębienie w skorupie ziemskiej (np. rowy oceaniczne lub inna część oceanu bądź morza przybrzeżnego), w którym gromadziły się osady. Dominującą cechą jest duża i zmienna głębokość oraz rozciągłość, przy stosunkowo małej szerokości. W trakcie sedymentacji osady były ściskane i deformowane, a później wydźwignięte tworząc łańcuch górski. Towarzyszyły temu zjawiska wulkaniczne i plutoniczne – eugeosynkliny. W miogeosynklinach nie występowały zjawiska wulkaniczne. (pl)
 • Geossinclinal refere-se a uma grande bacia geológica alongada que recebe a sedimentação de milhares de metros de espessura provinda das áreas positivas laterais. Segundo a teoria de origem e evolução das geossinclinais, atualmente considerada obsoleta, por reações isostáticas e com tectônica proeminentemente vertical uma geossinclinal evoluiria para geanticlinal com a formação de cadeias de montanhas, como os Alpes, quando os esforços passariam a ser de compressão lateral levando as deformações e metamorfismo sinorogênico seguidos de empurrões com extensas falhas de cavalgamento (nappes) em direção às áreas estáveis cratônicas. (pt)
rdfs:label
 • Geosinclinal (ca)
 • Geosynklinála (cs)
 • Geosynklinale (de)
 • Γεωσύγκλινο (el)
 • Geosyncline (en)
 • Geosinclinal (es)
 • Teori geosinklin (in)
 • Geosinclinale (it)
 • 地向斜 (ja)
 • Geosynclinetheorie (nl)
 • Geosynklina (pl)
 • Теория геосинклиналей (ru)
 • Geossinclinal (pt)
 • Теорія геосинкліналей (uk)
 • 地槽 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License