About: Folksonomy

An Entity of Type: WikicatWeb2.0Neologisms, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Folksonomy is a classification system in which end users apply public tags to online items, typically to make those items easier for themselves or others to find later. Over time, this can give rise to a classification system based on those tags and how often they are applied or searched for, in contrast to a taxonomic classification designed by the owners of the content and specified when it is published. This practice is also known as collaborative tagging, social classification, social indexing, and social tagging. Folksonomy was originally "the result of personal free tagging of information [...] for one's own retrieval", but online sharing and interaction expanded it into collaborative forms. Social tagging is the application of tags in an open online environment where the tags of oth

Property Value
dbo:abstract
 • فولكسونومي (بالإنجليزية: Folksonomy )‏ هو ترتيب محتويات موقع بطريقة تعاونية بين المستخدمين باستخدام كلمات تُربط بكل محتوى بغرض وصفه، وتُعرف هذه الكلمات بالبطاقات أو الـ(Tags). ببساطة، يستطيع أي مستخدم بحرية كتابة وصف لمحتوى – مثل صورة أو مقال- بكلمة أو بمجموعة من الكلمات.مثال على ذلك، لو افترضنا صورة في موقع فليكر Flickr لقطة صغيرة، فماذا يمكن أن تصف الصورة؟ من الممكن وصفها بالكلمات: “قطة” ، أو “حيوان” ، أو “حلوة” مثلا! الخطوة التالية هي جمع هذه الكلمات واعتبارها “كتصنيفات” لمحتويات الموقع! و النتيجة أن تصنيفات الموقع اُختيرت من قبل المستخدمين أنفسهم وليس من قبل ملاّك الموقع. (ar)
 • Folcsonomia, calc de l'anglès folksonomy, és un neologisme amb què s'anomena la categorització col·laborativa per mitjà d'etiquetes simples en un pla, sense jerarquies ni relacions de parentiu predeterminades. Es tracta d'una pràctica que es produeix en entorns de els millors exponents dels quals són llocs compartits com Del.icio.us (enllaços favorits), Flickr (fotografies), (llocs) o (desitjos). L'etiquetatge social (en anglès, folksonomy) és una eina que permet organitzar la xarxa mitjançant la col·laboració i tractament de les per anotar i categoritzar els continguts de la web. Dos serveis web molt coneguts que realitzen aquesta tasca són Del.icio.us i Mister Wong. Si es compara amb altres sistemes de categorització, com el de Gmail, el qual també utilitza etiquetes, es distingeix en què els usuaris comparteixen les categoritzacions, aspecte que no succeeix a Gmail. Les folcsonomies sorgeixen quan diversos usuaris col·laboren en la descripció d'un mateix material informatiu. Per exemple, a del.icio.us moltes persones han guardat la wikipedia marcant-la amb diferents etiquetes, però coincidìnt la major part en reference, wiki i encyclopedia. Jon Udell (2004) suggereix que "l'abandonament de les taxonomies a favor de les llistes de paraules claus no és cap novetat, i la seva diferència fonamental és l'intercanvi d'opinions (el feedback) que es dona en la folcsonomía i no en la taxonomia. Aquesta diferència és també la que apropa la folcsonomia a la memètica, en una relació similar a la que es produeix entre les ontologies i la semàntica. D'altra banda, el concepte té relació amb el de classificació facetada utilitzat en biblioteconomia. Derivat de taxonomia, el terme folksonomy ha estat atribuït a . Taxonomia procedeix del greg "taxis" i "nomos": Taxis significa classificació i nomos (o nòmia), ordenar, gestionar; per la seva banda, "folc" prové de l'alemany "poble" (volks). Com a conseqüència, d'acord amb la seva formació etimològica, folcsonomia (folc+taxo+nòmía) significa literalment "classificació gestionada pel poble (o democràtica)". Apareixen dos tipus de folcsonomia segons : * Folcsonomia àmplia: On el creador no influeix en les etiquetes que es posen al seu contingut, sinó que són les mateixes persones usuàries les que ho fan, afavorint d'aquesta manera que aquestes etiquetes estiguin en els seus idiomes propis i amb les seves paraules. * Folcsonomia estreta: A diferència de l'anterior, és només el creador del contingut o un nombre reduït de persones les que apliquen les etiquetes al contingut. Generalment aquest tipus de folcsonomia està directament associada a un objecte i és difícil saber com estan sent utilitzades. Per tant, no genera vocabulari o altres descripcions emergents. (ca)
 • Folksonomie (anglicky folksonomy, francouzsky folksonomie) je pomocný prostředek pro kategorizaci obsahu internetu. Uživatelé sami označují/popisují obsah WWW stránek pomocí určitých tagů (popisků), které slouží pro jejich utřídění a pozdější rychlejší vyhledání. (cs)
 • Social Tagging oder collaborative tagging bezeichnet die gemeinschaftliche Verschlagwortung (Indexierung), bei der Nutzer Inhalten mit sozialer Software ohne vorgegebene Regeln Deskriptoren (Schlagwörter, tags) zuordnen. Eine so erstellte Sammlung von Schlagwörtern wird Folksonomie (folksonomy) genannt. Tags können als Tag Cloud (Wortwolke) visualisiert werden, bei der die populärsten Schlagwörter am größten dargestellt werden. (de)
 • Folksonomy is a classification system in which end users apply public tags to online items, typically to make those items easier for themselves or others to find later. Over time, this can give rise to a classification system based on those tags and how often they are applied or searched for, in contrast to a taxonomic classification designed by the owners of the content and specified when it is published. This practice is also known as collaborative tagging, social classification, social indexing, and social tagging. Folksonomy was originally "the result of personal free tagging of information [...] for one's own retrieval", but online sharing and interaction expanded it into collaborative forms. Social tagging is the application of tags in an open online environment where the tags of other users are available to others. Collaborative tagging (also known as group tagging) is tagging performed by a group of users. This type of folksonomy is commonly used in cooperative and collaborative projects such as research, content repositories, and social bookmarking. The term was coined by Thomas Vander Wal in 2004 as a portmanteau of folk and taxonomy. Folksonomies became popular as part of social software applications such as social bookmarking and photograph annotation that enable users to collectively classify and find information via shared tags. Some websites include tag clouds as a way to visualize tags in a folksonomy. Folksonomies can be used for K–12 education, business, and higher education. More specifically, folksonomies may be implemented for social bookmarking, teacher resource repositories, e-learning systems, collaborative learning, collaborative research, professional development and teaching. Wikipedia is also a prime example of folksonomy. (en)
 • Folksonomia etiketen bitartez izen-tarte lau eta ez hierarkizatu batean sailkapen kolaboratiboak egiteari deitzeko erabiltzen den ingeles jatorriko neologismoa da. erabiltzen da hau, hala nola delicious, Flickr, Tagzania edo bezalakoetan. Folksonomiaren adibide argia Wikipedia izango litzateke Gmail bezalako beste sailkapen mota batzuekin alderatuz gero, egindako sailkapenak gainontzeko erabiltzaileekin elkarbanatzeko aukera da ezberdintasun nagusia. Folksonomia ikusteko, etiketen lainoa delakoa ere badago; bertan ikus daiteke, hitzen tamainaren arabera, hitz bakoitza zenbatetan erabili den. Hau da, hitza zenbat eta handiago agertzeak orduan eta aldi gehiagotan erabili dela esan nahi du. Jon Udellek (2004) proposatu zuen "taxonomiak utzi eta hitz gakoen zerrendak erabiltzea ez da berrikuntza bat, eta ezberdintasun nagusia folksonomiari esker iritziak elkartrukatzea da (feedbacka), taxonomiarekin egin ezin daitekeena." Taxonomia hitzean oinarrituz, folksonomia hitza dela esan ohi da . Taxonomia grezieratik dator, "taxis" (sailkapena) eta "nomos" (ordenatu, kudeatu); "Volk" (herria) alemanetik dator. Honenbestez, folksonomiak (Volk + taxis + nomos) herriak egindako sailkapena esan nahi du. (eu)
 • El neologismo folcsonomía (también, folksonomía) alude a un sistema de clasificación en el que los usuarios aplican etiquetas públicas a diversos contenidos en línea, generalmente para que éstos sean más fáciles de encontrar. Con el tiempo, esto puede dar lugar a un sistema de clasificación basado en estas etiquetas que permite saber con qué frecuencia se aplican o buscan, en contraste con una clasificación taxonómica diseñada por los propietarios del contenido y especificados al momento de su publicación. Esta práctica también se conoce como etiquetado colaborativo, etiquetado social, clasificación social o indexación social. (2004) sugiere que "el abandono de las taxonomías en favor de las listas de palabras claves no es novedad, y que su diferencia fundamental es el intercambio de opiniones (el feedback) que se da en la folcsonomía y no en la taxonomía."​ Esta diferencia es también la que acerca la folcsonomía a la memética, en una relación similar a la que se produce entre las ontologías y la semántica.​ Por otra parte, el concepto tiene relación con el de clasificación facetada utilizado en biblioteconomía. Derivado de taxonomía, el término folksonomy ha sido atribuido a .​ Taxonomía procede del griego "taxis" y "nomos": Taxis significa clasificación y nomos (o nomia), ordenar, gestionar; por su parte, "folc" proviene del alemán "pueblo" (volk). En consecuencia, de acuerdo con su formación etimológica, folcsonomía (folc+taxo+nomía) significa literalmente "clasificación gestionada por el pueblo (o democrática)". Aparecen dos tipos de folcsonomía, según Thomas Vander Val: * Folcsonomía amplia: Donde el creador no influye en las etiquetas que se ponen a su contenido, sino que son las propias personas usuarias quienes lo hacen, favoreciendo así que estas etiquetas estén en sus propios idiomas y sus propias palabras. Un ejemplo de folcsonomía amplia es Del.icio.us, página donde se pueden ordenar y compartir los enlaces favoritos. * Folcsonomía estrecha: Al contrario a la anterior, sólo el creador del contenido o un número reducido de personas aplican las etiquetas al contenido. Generalmente esta folcsonomía esta directamente asociada a un objeto y es difícil saber cómo están siendo utilizadas. Por lo tanto, no genera vocabulario u otras descripciones emergentes. Un ejemplo de folcsonomía estrecha es Flickr, aplicación en línea de gestión de imágenes y vídeos que permite buscar, almacenar ordenar y compartir, donde la utilización de las etiquetas la lleva a cabo el propietario. Algunos ejemplos de folcsonomía son Flickr (etiquetado de fotos), Tagzania (etiquetado de lugares) y (etiquetado de deseos).[cita requerida] (es)
 • Une folksonomie, ou indexation personnelle, est un système de classification collaborative décentralisée spontanée, basé sur une indexation effectuée par des non-spécialistes. Synonymes : L'expression francisée recommandée par la Commission générale de terminologie et de néologie est indexation personnelle. Certains auteurs utilisent à la place les termes potonomie, peuplonomie, taxinomie populaire ou encore taxinomie sociale. (fr)
 • Folksonomi adalah suatu sistem pengklasifikasian yang diturunkan dari praktik dan metode pembuatan dan pengelolaan -tag secara , untuk menganotasi dan mengkategorisasi konten; praktik ini juga dikenal sebagai penge-tag-an kolaboratif, klasifikasi sosial, pengindeksan sosial, dan pengetagan sosial. Istilah folksonomi merupakan gabungan lebur dari kata folk dan taksonomi. Folksonomi menjadi populer di ranah Web sekira tahun 2004 sebagai bagian dari aplikasi seperti dan anotasi fotografi. , yang menjadi karakteristik layanan Web 2.0, memungkinkan pengguna untuk mengklasifikasi dan mencari informasi secara kolektif. Beberapa laman web memasukkan untuk memvisualisasi tag-tag dalam sebuah folksonomi. (in)
 • La folksonomia (neologismo derivato dal termine inglese folksonomy) è l'operazione di categorizzare informazioni compiuta dagli utenti mediante l'utilizzo di parole chiave (o tag) scelte liberamente. Il termine è una parola macedonia formata dall'unione di "folk" e "tassonomia"; una folksonomia è, pertanto, una tassonomia creata da chi la usa in base a criteri individuali. Concretamente, è la metodologia utilizzata da gruppi di persone che collaborano spontaneamente per organizzare in categorie le informazioni disponibili attraverso internet (vedi web 2.0). Questo fenomeno, in contrasto con i metodi di classificazione formale (in particolare con la tassonomia classica), cresce soprattutto in comunità non gerarchiche legate ad applicazioni web, attraverso le quali vengono diffusi contenuti testuali e/o multimediali. Considerato che gli organizzatori dell'informazione sono di solito gli utenti finali, la folksonomia produce risultati che riflettono in maniera più definita l'informazione secondo il modello concettuale della popolazione in cui il progetto viene realizzato.La folksonomia non è direttamente collegata al concetto di classificazione a faccette della biblioteconomia. (it)
 • 포크소노미(folksonomy, 대중분류법)는 자유롭게 선택된 키워드를 이용하여 이루어지는 협업적 분류를 뜻하는 신조어이다. 보다 구어적으로, 이것은 정보를 분류하기 위해 사람들이 자발적으로 협력하는 것을 의미한다. 이러한 현상은 보통 비계층 사회에서 일어난다. 예를 들면 일반 웹사이트에서 일어나며, 반대로 다-위계의 팀이나 계층 조직에서는 일어나지 않는다. 정보의 분류자는 보통 최초의 사용자이며, 포크소노미를 사용하는 사람들은 그것이 보다 정확하게 정보에 대한 대중적인 개념 모델을 반영한다고 믿는다. 포크소노미는 도서관학의 분류법과 직접적인 관련은 없다. 포크소노미는 민중, 대중을 뜻하는 'folks'와 분류학을 뜻하는 'taxonomy'라는 두 단어를 합쳐서 만든 말이다. 포크소노미(Folksonomy)와 포크택소노미(Folk taxonomy)과의 관계에 대한 논쟁이 있다. 종종 거론되는 사례로, 사진 공유 사이트인 플리커, 소셜 북마크인 딜리셔스, 동영상 공유 사이트인 니코니코동화 등이 있다. (ko)
 • Folksonomie is een samentrekking van de woorden folk (mensen) en taxonomie. Het is een vorm van ordening, op basis van consensus, van data door het "volk". De oorspronkelijk Engelse term folksonomy wordt in het Nederlands vertaald als folksonomie. De essentie van het begrip is dat mensen op het internet bookmarks, websites, foto's, filmpjes, muziek, forumdiscussies en blogpostings voorzien van zogenaamde tags, oftewel trefwoorden, of metadata. Deze activiteit noemt men ook wel social bookmarking, oftewel 'metadatering of taxonomie door de internetgemeenschap'. De consensus maakt dat deze tags meestal goed bruikbaar zijn en vaak beter aansluiten bij het taalgebruik van gebruikers dan de termen die bibliotheken gebruiken in hun catalogi. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat publiek in zoekmachines vaak woorden in het enkelvoud gebruikt (zoals ook op Wikipedia), terwijl op bibliotheekopleidingen wordt geleerd dat termen in het meervoud moeten worden gebruikt. Het koppelen van tags is ook vaak mogelijk. Door het doorklikken op soortgelijke tags leert men (virtueel) mensen kennen met gelijke belangstelling. (nl)
 • フォークソノミー(英: folksonomy)とは、インターネットのウェブサイト上の情報に、利用者自らが複数の「タグ」(英: tag、名札)を自由に付け加え、検索できるようにしていく分類の方法をいう。この語は「民衆」を意味する英語「フォークス」と「分類法」を意味する英語の「タキソノミー」を合わせた造語である。 サイトの管理者がコンテンツの分類を行い、利用者は関わることのできない、従来のディレクトリ(カテゴリ)分類やロボット検索とは、対照をなす。分類の作業が万人に開かれ、終わりのないオープンなものであること、ユーザーの共同作業によるものであることが特徴である。また検索に当たっては、図書館情報学で使われるあらかじめ定められた統制語彙の代わりに、ユーザーが自由に作成したキーワードが用いられる。 フォークソノミーによるタグ付けは、インターネット上の情報の集合体の中から、目指す情報や隣り合った情報を、より探しやすく、見つけやすく、たどり着きやすくするために考え出された方法である。フォークソノミーがよく発達したサイトでは、ユーザーにわかりやすいよう、ユーザー自身が考えた言葉による分類がなされ、情報へのアクセスがしやすいものとなっている。 しばしば挙げられる例には、写真共有サイトのフリッカー、ソーシャルブックマークのdeliciousやはてなブックマーク、動画共有サイトのニコニコ動画、画像投稿コミュニティサイトのpixivなどがある。 (ja)
 • Folksonomia (znana też jako wspólne tagowanie, społeczna klasyfikacja, społeczne indeksowanie i społeczne tagowanie; można także spotkać zaproponowany przez Justynę Hofmokl polski termin kumplonomia) – neologizm oznaczający praktykę kategoryzacji treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych. W znaczeniu potocznym termin ten odnosi się do grupy ludzi współpracujących spontanicznie w celu uporządkowania informacji w kategoriach. W przeciwieństwie do formalnych metod klasyfikacji, z fenomenem tym spotkać się można raczej w niezhierarchizowanych wspólnotach, takich jak publicznie dostępne strony WWW. Ponieważ klasyfikatorami informacji są zwykle osoby ją wykorzystujące, zwolennicy folksonomii uważają, że daje ona rezultaty lepiej oddające model informacji we wspólnocie. Folksonomia nie jest bezpośrednio związana z pojęciem klasyfikacji z bibliotekoznawstwa. (pl)
 • Folksonomi är ett system för klassificering, etikettering, som är uppbyggt av användargenererat innehåll. Termen är myntad av och är en sammanslagning av orden folk och taxonomi. Folksonomi blev populär på webben omkring 2004 då Web 2.0-tjänster tillät användare att kollektivt klassificera och hitta information. Exempel på webbplatser som använder sig av folksonomier är Flickr och Tumblr. Den klassiska användningen av folksonomi är i bloggar eller fotoalbum där användarna skapar sin egen uppsättning av taggar (ofta hashtags) för att klassificera sina poster eller foton. Folksonomi bygger på ordet "taxonomi". Till skillnad från en taxonomi där experter skapar informationsarkitekturen är en folksonomi skapad av vanliga användare. Hemsidan Delicious, där användarna kan lägga till etiketter till publika bokmärken, är ett utmärkt exempel på kollektiv taggning. En fördel med att använda sig av folksonomi är att det är billigare då användarna själva skapar klassifikationen eftersom man slipper management-kostnaderna som annars uppstår i komplexa informationssystem. Att integrera folksonomi och taxonomi i ett system anses ibland vara en fördel, då de båda systemen hjälper till att väga upp och förbättra de begränsningar som de två annars har. Man kan vanligen söka efter objekt med samma taggar postat av andra användare, och ibland är taggarna organiserade i ett "taggmoln" där de mest använda taggarna visas med det största teckensnittet. (sv)
 • A folksonomia é uma maneira de indexar informações. Esta expressão foi cunhada por Thomas Vander Wal. É uma analogia à taxonomia, mas inclui o prefixo folks, palavra da língua inglesa que significa pessoas. O ponto forte da folksonomia é sua construção a partir do linguajar natural da comunidade que a utiliza. Enquanto na taxonomia clássica primeiro são definidas as categorias do índice para depois encaixar as informações em uma delas (e em apenas uma), a folksonomia permite a cada usuário da informação a classificar com uma ou mais palavras-chaves, conhecidas como tags (em português, marcadores). Por meio das tags, o usuário pode então recuperar as informações e compartilhá-las. Pode visualizar as tags de outros usuários, assim como identificar o grau de popularidade de cada tag no sistema, e acessar as informações relacionadas. Apesar de descentralizar o controle sobre um site, o uso da folksonomia traz diversas vantagens em comparação à taxonomia. Em sites de produção colaborativa com grande volume de publicações inéditas, é inviável que cada conteúdo seja classificado pela administração. Manter um site desse tipo organizado seria inviável financeiramente devido à grande quantidade de tempo e pessoal necessário para o mesmo. É importante também destacar que ao liberar a classificação de informação para o público, garante-se que o conteúdo será naturalmente relacionado a palavras que os usuários acreditam ter ligação com os mesmos. Não se corre o risco de que, por exemplo, o administrador do site, ao não conhecer bem um novo conteúdo publicado por um usuário, classifique-o de forma equivocada. Na folksonomia, quem classifica o conteúdo são as próprias pessoas interessadas no mesmo. Outra vantagem é a rápida adaptação na navegação de um site colaborativo regido de forma folksonomica. No caso de um grande acontecimento relevante para a comunidade do site, naturalmente surgirão vários conteúdos relacionados ao acontecimento. Se a navegação do site é feita por tags (vide del.icio.us e Flickr), as tags ligadas a esse acontecimento ganharão destaque naturalmente, sem a necessidade de um administrador intervir na navegação do site para facilitar acesso a este conteúdo. Esta vantagem é de grande importância para uma mídia de demanda tão imediatistas como a Internet. O primeiro site a usar folksonomia foi o del.icio.us e, em seguida, o Flickr e o YouTube - três sucessos da Web 2.0. O Gmail oferece, no lugar de pastas, o recurso de tags para organizar os emails. Entretanto, ele não é um exemplo clássico de folksonomia, pois não permite compartilhar as tags entre usuários do sistema. A rede social Last.fm usa a folksonomia para efetuar a classificação de faixas e artistas ([1]). (pt)
 • Фолксоно́мия (англ. folksonomy, от folk — народный + taxonomy таксономия, от гр. расположение по порядку + закон) — народная классификация, практика совместной категоризации информации (текстов, ссылок, фото, видеоклипов и т. п.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами. Известна как совместное тегирование, социальная классификация, социальное индексирование и социальное тегирование. Другими словами, это понятие относится к спонтанному сотрудничеству группы людей с целью организации информации, которое интересно тем, что оно полностью отличается от традиционных формальных методов фасетной классификации. Как правило, это явление возникает только в неиерархических сообществах, таких как общедоступные веб-сайты, а не в многоуровневых коллективах. Так как организаторы информации обычно являются её же основными пользователями, фолксономия производит результаты, более точно отражающие совокупную концептуальную модель информации всей группы. (ru)
 • Фолксономія — це система, в якій користувачі застосовують загальнодоступні теги для онлайн елементів, зазвичай для того, щоб допомогти в їх находженні. Це може дати початок системі класифікації на основі цих тегів та їх частот, на відміну від таксономічної класифікації, яка визначається власниками контенту тоді, коли він опубліковується. Ця практика знана також під назвою колаборативний тегінг, соціальна класифікація, соціальна індексація, і соціальний тегінг. Фолксономія з самого початку була «результатом персонального вільного тегінгу інформації […] для особистого видобутку», але онлайн розповсюдження та взаємодія розгорнули її в колаборативні форми.Соціальний тегінг — це програма із тегів у відкритому онлайновому середовищі, де теги одних користувачів доступні для інших. Колаборативний тегінг (також знаний як груповий тегінг) — це тегінг, створений для групи користувачів. Цей тип фолксономії зазвичай використовується у таких кооперативних та колаборативних проектах як дослідження, сховища контенту та соціальні закладки. Термін був введений у 2004 як телескопія слів народ (від англ. folk) і таксономія. Фолксономія стала популярною як частина соціального програмного забезпечення таких програм як соціальні закладки і анотації фотографій, які дозволяють користувачам колективно класифікувати та знайти інформацію за допомогою розповсюджених тегів. Деякі сайти включають хмару тегів як шлях візуалізації тегів у фолксономії. Фолксономія може використовуватися для , бізнесу та вищої освіти. Зокрема фолксономія реалізовується для соціальних закладок, учителя сховищ ресурсів, систем електронного навчання, колаборативного навчання, колаборативного вивчення, колаборативного дослідження та професійного розвитку. (uk)
 • 分眾分类法(Folksonomy),是一个英語合成词,中文譯名尚未被普遍認同,又稱「大眾分類法」。由社会性书签服务中最具特色的自定义标签(Tag)功能衍生而来。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23219749 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 27123 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1121218998 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • فولكسونومي (بالإنجليزية: Folksonomy )‏ هو ترتيب محتويات موقع بطريقة تعاونية بين المستخدمين باستخدام كلمات تُربط بكل محتوى بغرض وصفه، وتُعرف هذه الكلمات بالبطاقات أو الـ(Tags). ببساطة، يستطيع أي مستخدم بحرية كتابة وصف لمحتوى – مثل صورة أو مقال- بكلمة أو بمجموعة من الكلمات.مثال على ذلك، لو افترضنا صورة في موقع فليكر Flickr لقطة صغيرة، فماذا يمكن أن تصف الصورة؟ من الممكن وصفها بالكلمات: “قطة” ، أو “حيوان” ، أو “حلوة” مثلا! الخطوة التالية هي جمع هذه الكلمات واعتبارها “كتصنيفات” لمحتويات الموقع! و النتيجة أن تصنيفات الموقع اُختيرت من قبل المستخدمين أنفسهم وليس من قبل ملاّك الموقع. (ar)
 • Folksonomie (anglicky folksonomy, francouzsky folksonomie) je pomocný prostředek pro kategorizaci obsahu internetu. Uživatelé sami označují/popisují obsah WWW stránek pomocí určitých tagů (popisků), které slouží pro jejich utřídění a pozdější rychlejší vyhledání. (cs)
 • Social Tagging oder collaborative tagging bezeichnet die gemeinschaftliche Verschlagwortung (Indexierung), bei der Nutzer Inhalten mit sozialer Software ohne vorgegebene Regeln Deskriptoren (Schlagwörter, tags) zuordnen. Eine so erstellte Sammlung von Schlagwörtern wird Folksonomie (folksonomy) genannt. Tags können als Tag Cloud (Wortwolke) visualisiert werden, bei der die populärsten Schlagwörter am größten dargestellt werden. (de)
 • Une folksonomie, ou indexation personnelle, est un système de classification collaborative décentralisée spontanée, basé sur une indexation effectuée par des non-spécialistes. Synonymes : L'expression francisée recommandée par la Commission générale de terminologie et de néologie est indexation personnelle. Certains auteurs utilisent à la place les termes potonomie, peuplonomie, taxinomie populaire ou encore taxinomie sociale. (fr)
 • 포크소노미(folksonomy, 대중분류법)는 자유롭게 선택된 키워드를 이용하여 이루어지는 협업적 분류를 뜻하는 신조어이다. 보다 구어적으로, 이것은 정보를 분류하기 위해 사람들이 자발적으로 협력하는 것을 의미한다. 이러한 현상은 보통 비계층 사회에서 일어난다. 예를 들면 일반 웹사이트에서 일어나며, 반대로 다-위계의 팀이나 계층 조직에서는 일어나지 않는다. 정보의 분류자는 보통 최초의 사용자이며, 포크소노미를 사용하는 사람들은 그것이 보다 정확하게 정보에 대한 대중적인 개념 모델을 반영한다고 믿는다. 포크소노미는 도서관학의 분류법과 직접적인 관련은 없다. 포크소노미는 민중, 대중을 뜻하는 'folks'와 분류학을 뜻하는 'taxonomy'라는 두 단어를 합쳐서 만든 말이다. 포크소노미(Folksonomy)와 포크택소노미(Folk taxonomy)과의 관계에 대한 논쟁이 있다. 종종 거론되는 사례로, 사진 공유 사이트인 플리커, 소셜 북마크인 딜리셔스, 동영상 공유 사이트인 니코니코동화 등이 있다. (ko)
 • 分眾分类法(Folksonomy),是一个英語合成词,中文譯名尚未被普遍認同,又稱「大眾分類法」。由社会性书签服务中最具特色的自定义标签(Tag)功能衍生而来。 (zh)
 • Folcsonomia, calc de l'anglès folksonomy, és un neologisme amb què s'anomena la categorització col·laborativa per mitjà d'etiquetes simples en un pla, sense jerarquies ni relacions de parentiu predeterminades. Es tracta d'una pràctica que es produeix en entorns de els millors exponents dels quals són llocs compartits com Del.icio.us (enllaços favorits), Flickr (fotografies), (llocs) o (desitjos). L'etiquetatge social (en anglès, folksonomy) és una eina que permet organitzar la xarxa mitjançant la col·laboració i tractament de les per anotar i categoritzar els continguts de la web. Dos serveis web molt coneguts que realitzen aquesta tasca són Del.icio.us i Mister Wong. (ca)
 • Folksonomy is a classification system in which end users apply public tags to online items, typically to make those items easier for themselves or others to find later. Over time, this can give rise to a classification system based on those tags and how often they are applied or searched for, in contrast to a taxonomic classification designed by the owners of the content and specified when it is published. This practice is also known as collaborative tagging, social classification, social indexing, and social tagging. Folksonomy was originally "the result of personal free tagging of information [...] for one's own retrieval", but online sharing and interaction expanded it into collaborative forms. Social tagging is the application of tags in an open online environment where the tags of oth (en)
 • El neologismo folcsonomía (también, folksonomía) alude a un sistema de clasificación en el que los usuarios aplican etiquetas públicas a diversos contenidos en línea, generalmente para que éstos sean más fáciles de encontrar. Con el tiempo, esto puede dar lugar a un sistema de clasificación basado en estas etiquetas que permite saber con qué frecuencia se aplican o buscan, en contraste con una clasificación taxonómica diseñada por los propietarios del contenido y especificados al momento de su publicación. Esta práctica también se conoce como etiquetado colaborativo, etiquetado social, clasificación social o indexación social. (es)
 • Folksonomia etiketen bitartez izen-tarte lau eta ez hierarkizatu batean sailkapen kolaboratiboak egiteari deitzeko erabiltzen den ingeles jatorriko neologismoa da. erabiltzen da hau, hala nola delicious, Flickr, Tagzania edo bezalakoetan. Folksonomiaren adibide argia Wikipedia izango litzateke Gmail bezalako beste sailkapen mota batzuekin alderatuz gero, egindako sailkapenak gainontzeko erabiltzaileekin elkarbanatzeko aukera da ezberdintasun nagusia. (eu)
 • Folksonomi adalah suatu sistem pengklasifikasian yang diturunkan dari praktik dan metode pembuatan dan pengelolaan -tag secara , untuk menganotasi dan mengkategorisasi konten; praktik ini juga dikenal sebagai penge-tag-an kolaboratif, klasifikasi sosial, pengindeksan sosial, dan pengetagan sosial. Istilah folksonomi merupakan gabungan lebur dari kata folk dan taksonomi. (in)
 • フォークソノミー(英: folksonomy)とは、インターネットのウェブサイト上の情報に、利用者自らが複数の「タグ」(英: tag、名札)を自由に付け加え、検索できるようにしていく分類の方法をいう。この語は「民衆」を意味する英語「フォークス」と「分類法」を意味する英語の「タキソノミー」を合わせた造語である。 サイトの管理者がコンテンツの分類を行い、利用者は関わることのできない、従来のディレクトリ(カテゴリ)分類やロボット検索とは、対照をなす。分類の作業が万人に開かれ、終わりのないオープンなものであること、ユーザーの共同作業によるものであることが特徴である。また検索に当たっては、図書館情報学で使われるあらかじめ定められた統制語彙の代わりに、ユーザーが自由に作成したキーワードが用いられる。 フォークソノミーによるタグ付けは、インターネット上の情報の集合体の中から、目指す情報や隣り合った情報を、より探しやすく、見つけやすく、たどり着きやすくするために考え出された方法である。フォークソノミーがよく発達したサイトでは、ユーザーにわかりやすいよう、ユーザー自身が考えた言葉による分類がなされ、情報へのアクセスがしやすいものとなっている。 (ja)
 • La folksonomia (neologismo derivato dal termine inglese folksonomy) è l'operazione di categorizzare informazioni compiuta dagli utenti mediante l'utilizzo di parole chiave (o tag) scelte liberamente. Il termine è una parola macedonia formata dall'unione di "folk" e "tassonomia"; una folksonomia è, pertanto, una tassonomia creata da chi la usa in base a criteri individuali. Concretamente, è la metodologia utilizzata da gruppi di persone che collaborano spontaneamente per organizzare in categorie le informazioni disponibili attraverso internet (vedi web 2.0). (it)
 • Folksonomie is een samentrekking van de woorden folk (mensen) en taxonomie. Het is een vorm van ordening, op basis van consensus, van data door het "volk". De oorspronkelijk Engelse term folksonomy wordt in het Nederlands vertaald als folksonomie. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat publiek in zoekmachines vaak woorden in het enkelvoud gebruikt (zoals ook op Wikipedia), terwijl op bibliotheekopleidingen wordt geleerd dat termen in het meervoud moeten worden gebruikt. (nl)
 • Folksonomia (znana też jako wspólne tagowanie, społeczna klasyfikacja, społeczne indeksowanie i społeczne tagowanie; można także spotkać zaproponowany przez Justynę Hofmokl polski termin kumplonomia) – neologizm oznaczający praktykę kategoryzacji treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych. W znaczeniu potocznym termin ten odnosi się do grupy ludzi współpracujących spontanicznie w celu uporządkowania informacji w kategoriach. (pl)
 • A folksonomia é uma maneira de indexar informações. Esta expressão foi cunhada por Thomas Vander Wal. É uma analogia à taxonomia, mas inclui o prefixo folks, palavra da língua inglesa que significa pessoas. Por meio das tags, o usuário pode então recuperar as informações e compartilhá-las. Pode visualizar as tags de outros usuários, assim como identificar o grau de popularidade de cada tag no sistema, e acessar as informações relacionadas. O primeiro site a usar folksonomia foi o del.icio.us e, em seguida, o Flickr e o YouTube - três sucessos da Web 2.0. (pt)
 • Folksonomi är ett system för klassificering, etikettering, som är uppbyggt av användargenererat innehåll. Termen är myntad av och är en sammanslagning av orden folk och taxonomi. Folksonomi blev populär på webben omkring 2004 då Web 2.0-tjänster tillät användare att kollektivt klassificera och hitta information. Exempel på webbplatser som använder sig av folksonomier är Flickr och Tumblr. Den klassiska användningen av folksonomi är i bloggar eller fotoalbum där användarna skapar sin egen uppsättning av taggar (ofta hashtags) för att klassificera sina poster eller foton. Folksonomi bygger på ordet "taxonomi". Till skillnad från en taxonomi där experter skapar informationsarkitekturen är en folksonomi skapad av vanliga användare. Hemsidan Delicious, där användarna kan lägga till etiketter t (sv)
 • Фолксоно́мия (англ. folksonomy, от folk — народный + taxonomy таксономия, от гр. расположение по порядку + закон) — народная классификация, практика совместной категоризации информации (текстов, ссылок, фото, видеоклипов и т. п.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами. Известна как совместное тегирование, социальная классификация, социальное индексирование и социальное тегирование. (ru)
 • Фолксономія — це система, в якій користувачі застосовують загальнодоступні теги для онлайн елементів, зазвичай для того, щоб допомогти в їх находженні. Це може дати початок системі класифікації на основі цих тегів та їх частот, на відміну від таксономічної класифікації, яка визначається власниками контенту тоді, коли він опубліковується. Ця практика знана також під назвою колаборативний тегінг, соціальна класифікація, соціальна індексація, і соціальний тегінг. Фолксономія з самого початку була «результатом персонального вільного тегінгу інформації […] для особистого видобутку», але онлайн розповсюдження та взаємодія розгорнули її в колаборативні форми.Соціальний тегінг — це програма із тегів у відкритому онлайновому середовищі, де теги одних користувачів доступні для інших. Колаборативний (uk)
rdfs:label
 • Folksonomy (en)
 • فولكسونومي (ar)
 • Folcsonomia (ca)
 • Folksonomie (cs)
 • Social Tagging (de)
 • Folksonomia (eu)
 • Folcsonomía (es)
 • Folksonomi (in)
 • Folksonomie (fr)
 • Folksonomia (it)
 • 포크소노미 (ko)
 • フォークソノミー (ja)
 • Folksonomie (nl)
 • Folksonomia (pl)
 • Folksonomia (pt)
 • Фолксономия (ru)
 • Folksonomi (sv)
 • 分众分类法 (zh)
 • Фолксономія (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License