About: Codnor Castle

An Entity of Type: Location, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Codnor Castle ist eine Burgruine aus dem 13. Jahrhundert in der englischen Grafschaft Derbyshire. Die Ländereien um Codnor kamen nach der normannischen Eroberung Englands unter die Gerichtsbarkeit von William Peverel. Die Ruine gilt als Scheduled Monument und wurde von English Heritage als historisches Gebäude II. Grades gelistet. Seit 2008 gilt das Gebäude als Building at Risk.

Property Value
dbo:abstract
 • Codnor Castle ist eine Burgruine aus dem 13. Jahrhundert in der englischen Grafschaft Derbyshire. Die Ländereien um Codnor kamen nach der normannischen Eroberung Englands unter die Gerichtsbarkeit von William Peverel. Die Ruine gilt als Scheduled Monument und wurde von English Heritage als historisches Gebäude II. Grades gelistet. Seit 2008 gilt das Gebäude als Building at Risk. (de)
 • Codnor Castle je zřícenina hradu ze 13. století v Derbyshiru v Anglii, nacházející se asi jednu míli od vesnice . Ačkoliv je hrad kulturní památkou, v roce 2008 byl zařazen na seznam ohrožených památek. (cs)
 • El castell de Codnor és un castell en ruïnes del segle xviii localitzat a Derbyshire (Anglaterra). Les terres al voltant de van passar a ser de la jurisdicció de després de la conquesta normanda d'Anglaterra. Tot i que està registrat com un el lloc és oficialment un . El castell consisteix en una torre d'homenatge de pedra i un castell de mota i pati i va ser establert per William Peverel. Els fragments que en queden avui en dia són de la torre d'homenatge de tres pisos, d'una paret gruixuda amb una rasa al costat i flanquejada per torres rodones. El castell de mota i pati exterior està en un nivell inferior i va ser construït durant un període posterior. Des del castell s'observa la vall d' i les regions de Derbyshire i Nottinghamshire. Originalment tenia una profunda fossa, i al seu costat est hi havia una gran abundància d'arbres que actualment han estat tallats. Al costat oest hi havia un pati emmurallat per grans torres rodones. En altres parts de les ruïnes es pot veure que les muralles exteriors tenien espiells per si els arquers els havien de fer servir. L'any 1211 era propietat de , un descendent del cavaller normand . Els descendents de Henry inclouen la llarga línia de senyors de Grey de Condor, senyors de Grey de Ruthyn, Wilton i Rotherfield, Lady Jane Grey i els Comtes de Stamford, i les famílies extintes dels Ducs de Suffolk i Kent. El seu fill Richard es va establir a i va ser un baró lleial a Enric III d'Anglaterra. Juntament amb el seu germà John van servir el rei a la Terra Santa. John Grey va sobresortir en les guerres d'Escòcia i gaudí del favor d'Eduard III d'Anglaterra. Juntament amb William d'Eincourt, el Senyor de Grey hauria comandat tots els cavallers de Derbyshire i Nottinghamshire en cas d'una hipotètica invasió. Henry, l'últim de la família, va morir durant el regnat d'Enric VIII d'Anglaterra. Va deixar part de les seves terres als seus fills, Henry i Richard. La resta van anar a la seva tieta Elizabeth Gray, que l'any 1429 es va casar amb Sir John Zouche, el fill més jove del quart Baró Zouche de . Sir John Zouche de Codnor va ser tres vegades High Sheriff de Derbyshire. El castell va romandre en mans de la família Zouche per dos-cents anys, fins que el van vendre i van emigrar a Virgínia l'any 1634. Sir , High Sheriff de Derbyshire, que va habitar el castell l'any 1712, es considera l'última persona en haver viscut al castell. Avui en dia, les reminiscències del castell de Codnor són una fràgil ruïna, i les poques muralles que queden estan suportades per bastides. Alguns senyals al perímetre indiquen que el lloc és actualment propietat d' i que l'accés públic està prohibit. De totes maneres, es poden obtenir bones vistes del castell des dels camins públics del voltant. El juny de 2007, el programa Time Team del Channel 4 va dur a terme una excavació arqueològica al voltant del castell i obtingueren uns resultats bastant interessant. La troballa més espectacular va ser una moneda medieval d'or perfectament preservada que va ser trobada al fossat i que actualment es mostra al Derby Museum and Art Gallery. (ca)
 • Le château de Codnor est un édifice dont l'origine remonte au XIe siècle, aujourd'hui en ruine, situé dans le comté anglais du Derbyshire. Bien que répertorié en tant que Scheduled Ancient Monument, le site figure en 2008 au registre officiel des bâtiments à risque. (fr)
 • El castillo de Codnor es un castillo en ruinas del siglo XVIII ubicado en Derbyshire (Inglaterra). Las tierras del alrededor de pasaron a estar bajo la jurisdicción de después de la conquista normanda de Inglaterra.​ Pese a que está registrado como un monumento planificado el lugar es oficialmente un edificio en riesgo. El castillo está formado por una torre del homenaje de piedra y un castillo de mota y patio y fue establecido por William Peverel.​ Los fragmentos que quedan hoy en día son de la torre del homenaje de tres pisos, de una pared gruesa con una rasa al lado y flanqueada por torres redondas. El castillo de mota y patio exterior está en un nivel inferior y fue edificado durante un periodo posterior. Desde el castillo se observa el valle de Erewash y las regiones de Derbyshire y Nottinghamshire. Originalmente tenía una fosa profunda, y a su lado este había una gran abundancia de árboles que actualmente han sido talados. En el lado oeste había un recinto amurallado por grandes torres redondas. En otras partes de las ruinas se puede ver que las murallas exteriores tenían mirillas por si los arqueros tenían que usarlas. En 1211 era propiedad de , un descendiente del caballero normando . Los descendientes de Henry incluían la larga línea de señores de Grey de Codnor, señores de Grey de Ruthyn, Wilton y Rotherfield, Lady Jane Grey y los condes de Stamford, y las familias extintas de los duques de Suffolk y Kent. Su hijo Richard se estableció en y fue un barón leal a Enrique III de Inglaterra. Junto a su hermano John sirvieron al rey en la Tierra Santa. John Grey destacó en las guerras de Escocia y gozó del favor de Eduardo III de Inglaterra. Junto a William de Eincourt, el Señor de Grey habría comandado a todos los caballeros de Derbyshire y Nottinghamshire en caso de que se produjese una hipotética invasión. Henry, el último de la familia, falleció durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Dejó parte de sus tierras a sus hijos, Henry y Richard. El resto fue a su tía Elizabeth Gray, que en 1429 contrajo matrimonio con Sir John Zouche, el hijo menor del cuarto Barón Zouche de Harringworth. Sir John Zouche de Codnor fue tres veces High Sheriff de Derbyshire. El castillo permaneció en manos de la familia Zouche durante doscientos años, hasta que lo vendieron y emigraron a Virginia en 1634. Sir , High Sheriff de Derbyshire, que habitó en el castillo en 1712, se considera la última persona en haber vivido allí. El castillo de Codnor estaba situado en un terreno elevado desde donde se podía divisar una gran extensión al este. Quedan algunas partes de las murallas y un palomar entero. Mirando las murallas y fundaciones, parece haber sido un lugar de extensión considerable. Al sur tenía una gran corte cuadrada, desde la que se podía entrar al castillo por dos lugares diferentes, en el lado oeste había una zanja profunda y en el cauce crecían árboles alineados en dos filas; éstos fueron talados hacia el año 1738. El parque que pertenecía al castillo contenía unos 2.200 acres de tierra. Durante la primera parte del siglo XIII había un castillo, y durante el reinado de Enrique III vivía Richard de Grey, cuyos descendientes- los Barones Grey, de Codnor- lo poseyeron durante muchos años. El último, Henry, un filósofo y alquimista, estuvo durante el reinado de Enrique IV, y obtuvo una licencia para practicar la transmutación de metales; murió hacia el año 1526, cuando el estado de Codnor pasó a Sir John Zouch, que se había casado con Elizabeth, la tía del último propietario. El estado de Codnor fue vendido por Sir John Zouch en el año 1634 al arzobispo Neile y a su hijo, Sir Paul. Su descendiente, Richard Neile, vendió el feudo y el castillo de Codnor en el año 1692 a Sir Streynsham Master, que fue high sheriff del año 1712. Ocuparon el castillo que, a pesar de estar en ruinas, fue erigido de nuevo a partir de materiales sacados de las mismas. Hoy en día, las reminiscencias del castillo de Codnor son una frágil ruina, y las pocas murallas que quedan están soportadas por andamios. Algunas señales al perímetro indican que el lugar es actualmente propiedad de y que el acceso público está prohibido. De todos modos, se pueden obtener buenas vistas del castillo desde los caminos públicos de alrededor. En junio de 2007, el programa Time Team del Channel 4 llevó a cabo una excavación arqueológica alrededor del castillo y se obtuvieron unos resultados bastante interesantes. El hallazgo más espectacular fue una moneda medieval de oro perfectamente preservada que fue encontrada en el foso y que actualmente se muestra en el Derby Museum and Art Gallery.​ (es)
 • Kastil Codnor adalah reruntuhan kastil dari abad ke-13 di Derbyshire, Inggris. Lahan sekitar di bawah kekuasaan setelah Penaklukan Normandia di Inggris. Meski terdaftar sebagai monumen kuno yang dilindungi, secara resmi sejak 2008 masuk juga dalam daftar bangunan yang berbahaya. Kastil ini adalah benteng batu yang melindungi kebun istana dibangun oleh . Sisa reruntuhan saat ini memperlihatkan batas dari dinding dan parit yang kuat setinggi bangunan tiga tingkat, diapit menara bulat. Bagian luar kebun di bagian bawah dibangun pada periode berikutnya. Kastil ini mempunyai pemandangan lembah serta daerah Derbyshire dan Nottinghamshire. Aslinya memiliki parit yang dalam dan di sisi timur pernah terdapat pepohonan yang lebat, yang saat ini sudah habis ditebang. Di sisi barat terdapat lapangan yang dijaga oleh menara bundar yang besar, yang memiliki lekuk untuk pertempuran. Di bagian lain dari reruntuhan terdapat bukti bahwa dinding luar memiliki lubang-lubang yang bisa dipakai pemanah jika diperlukan. Tahun 1211 kastil ini dimiliki oleh , seorang keturunan kesatria Normandia . Keturunan Henry meliputi , , dan , Lady Jane Grey dan Earls dari Stamford, dan keluarga Dukes dari Suffolk dan Kent yang tak memiliki keturunan lagi. Anaknya Richard tinggal di dan menjadi Baron yang loyal pada Henry III. Bersama dengan saudaranya John mereka melayani Raja di Tanah Suci. John Grey memisahkan diri dari perang Skotlandia dan bergabung pada Edward III. Bersama dengan William D'Eincourt, Lord Grey memimpin semua kesatria Derbyshire dan Nottinghamshire untuk mencegah invasi. Henry, keturunan terakhir keluarga, meninggal pada masa pemerintahan Henry VIII. Ia mewariskan sebagian tanahnya ke putra-putranya, Henry dan Richard. Sisanya diwariskan ke bibinya Elizabeth Grey, yang kemudian pada 1429 menikah dengan Sir John Zouche, anak termuda dari empat bersaudara dari . Sir John Zouche dari Codnor tiga kali menjadi High Sheriff of Derbyshire. Kastil ini menjadi milik keluarga Zouche selama 200 tahun sampai mereka menjualnya dan pindah ke Virginia tahun 1634. Sir , High Sheriff of Derbyshire, yang tinggal di kastil tahun 1712, dilaporkan sebagai orang terakhir yang tinggal di kastil tersebut. Kastil Codnor terletak di dataran tinggi, mempunyai pemandangan yang baik kearah Timur, di mana sebagian sisa dinding masih ada, lubang-lubangnya saat ini menjadi tempat tinggal burung. Dari bekas dinding dan fondasi, kelihatannya pernah menjadi tempat yang cukup luas. Di selatan terdapat ruang persegi yang besar, di mana terdapat dua pintu masuk ke dalam kastil; di sisi timur terdapat parit yang luas dan dalam, dan di tanggulnya pernah ditumbuhi dua baris pepohonan, yang telah ditebang sekitar tahun 1738. Taman dalam wilayah Kastil luasnya sekitar 8,9 kilometer persegi (2200 ekar). Di awal abad ke-13 terdapat kastil disitu; dan dalam masa pemerintahan Henry III, menjadi tempat bertugas Richard de Grey, di mana keturunannya, Baron Grey dari Codnor, tinggal cukup lama, keturunan terakhir, Henry, seorang filsuf dan ahli alkimia, pada masa pemerintahan Henry IV, mendapat lisensi untuk belajar mengubah logam; ia meninggal sekitar tahun 1526, ketika daerah Codnor dialihkan ke Sir John Zouch, yang menikahi Elizabeth, bibi dari pewaris terakhir. Wilayah Codnor dijual oleh Sir John Zouch dan John Zouch, Esq. pewarisnya pada 1634 kepada Uskup Agung Neile, dan anaknya, Sir Paul. Keturunannya, Richard Neile, Esq. menjual kastil dan kepemilikan lahannya di Codnor, kepada anggota Heanor, Loscoe, dan Langley. Dan tanah Taman Codnor, tahun 1692 kepada Sir , yang menjadi high sheriff tahun 1712, dan menguasai Kastil Codnor, namun kemudian menjadi bangunan yang tak dirawat, sejak periode itu mulai runtuh. Diceritakan bahwa ada enam rumah pertanian dan bangunan lainnya dibangun dari bahan bangunan yang diambil dari reruntuhan. Kanal Cromford dan Erewash kemudian menyatu Hari ini sisa dari Kastil Codnor adalah reruntuhan yang rapuh, sisa dinding tingginya disangga dengan perancah. Tanda pada pagar pembatas memperlihatkan bahwa lokasi itu kini dimiliki oleh UK Coal Mining Ltd. dan orang dilarang masuk. Namun pandangan ke reruntuhan kastil masih dimungkinkan dari pedestrian yang bisa dilalui masyarakat. Pada Juni 2007, program Time Team dari Channel 4 melakukan di sekitar kastil, dengan hasil yang menarik. Yang paling spektakuler adalah penemuan koin emas abad pertengahan yang ditemukan di parit, sekarang dipamerkan di Museum dan Galeri Seni Derby (in)
 • Il castello di Codnor è un castello in rovina del XIII secolo, situato nel Derbyshire, in Inghilterra. Il terreno intorno a Codnor passò sotto la giurisdizione di Guglielmo Peverel dopo la conquista normanna. Anche se ufficialmente registrato come antico monumento il sito è ufficialmente un edificio a rischio. (it)
 • Замок Коднор (англ. Codnor Castle) — разрушенный замок XIII века в Дербишире. Окрестности замка попали во владение Вильяма Перевела во время Нормандского завоевания. Несмотря на регистрацию в списке запланированных памятников древности (Scheduled Ancient Monument), по состоянию на 2008 год замок находился под угрозой полного разрушения. (ru)
 • Codnor Castle är ett medeltida slott i Derbyshire, England. Normanden William Peverel lät bygga de första delarna av borgen under 1000-talets andra hälft. Det hade vallgrav. Henry de Grey fick slottet genom sitt äktenskap och genomförde en renovering under 1200-talet. Han byggde en vall av sten. Under 1300-talets genomförde Richard de Grey många förändringar. Den sista ägaren i släkten de Grey var Henry de Grey, som dog 1496. Slottet såldes till kapten John Zouch. Familjen Zouch ägde slottet till 1634. Då såldes den till ärkebiskopen i York. Numera ligger borgen i ruiner. English Heritage har listat den som ett hotat fornminne, och ägaren UK Coal har genomfört arbeten för att skydda den. År 2007 hittades guldmynt från 1400-talet i slottet. Mynten är nu i Derby Museum and Art Gallery. (sv)
 • Codnor Castle ist eine Burgruine aus dem 13. Jahrhundert in der englischen Grafschaft Derbyshire. Die Ländereien um Codnor kamen nach der normannischen Eroberung Englands unter die Gerichtsbarkeit von William Peverel. Die Ruine gilt als Scheduled Monument und wurde von English Heritage als historisches Gebäude II. Grades gelistet. Seit 2008 gilt das Gebäude als Building at Risk. (de)
 • Codnor Castle je zřícenina hradu ze 13. století v Derbyshiru v Anglii, nacházející se asi jednu míli od vesnice . Ačkoliv je hrad kulturní památkou, v roce 2008 byl zařazen na seznam ohrožených památek. (cs)
 • El castell de Codnor és un castell en ruïnes del segle xviii localitzat a Derbyshire (Anglaterra). Les terres al voltant de van passar a ser de la jurisdicció de després de la conquesta normanda d'Anglaterra. Tot i que està registrat com un el lloc és oficialment un . El castell consisteix en una torre d'homenatge de pedra i un castell de mota i pati i va ser establert per William Peverel. Els fragments que en queden avui en dia són de la torre d'homenatge de tres pisos, d'una paret gruixuda amb una rasa al costat i flanquejada per torres rodones. El castell de mota i pati exterior està en un nivell inferior i va ser construït durant un període posterior. Des del castell s'observa la vall d' i les regions de Derbyshire i Nottinghamshire. Originalment tenia una profunda fossa, i al seu costat est hi havia una gran abundància d'arbres que actualment han estat tallats. Al costat oest hi havia un pati emmurallat per grans torres rodones. En altres parts de les ruïnes es pot veure que les muralles exteriors tenien espiells per si els arquers els havien de fer servir. L'any 1211 era propietat de , un descendent del cavaller normand . Els descendents de Henry inclouen la llarga línia de senyors de Grey de Condor, senyors de Grey de Ruthyn, Wilton i Rotherfield, Lady Jane Grey i els Comtes de Stamford, i les famílies extintes dels Ducs de Suffolk i Kent. El seu fill Richard es va establir a i va ser un baró lleial a Enric III d'Anglaterra. Juntament amb el seu germà John van servir el rei a la Terra Santa. John Grey va sobresortir en les guerres d'Escòcia i gaudí del favor d'Eduard III d'Anglaterra. Juntament amb William d'Eincourt, el Senyor de Grey hauria comandat tots els cavallers de Derbyshire i Nottinghamshire en cas d'una hipotètica invasió. Henry, l'últim de la família, va morir durant el regnat d'Enric VIII d'Anglaterra. Va deixar part de les seves terres als seus fills, Henry i Richard. La resta van anar a la seva tieta Elizabeth Gray, que l'any 1429 es va casar amb Sir John Zouche, el fill més jove del quart Baró Zouche de . Sir John Zouche de Codnor va ser tres vegades High Sheriff de Derbyshire. El castell va romandre en mans de la família Zouche per dos-cents anys, fins que el van vendre i van emigrar a Virgínia l'any 1634. Sir , High Sheriff de Derbyshire, que va habitar el castell l'any 1712, es considera l'última persona en haver viscut al castell. Avui en dia, les reminiscències del castell de Codnor són una fràgil ruïna, i les poques muralles que queden estan suportades per bastides. Alguns senyals al perímetre indiquen que el lloc és actualment propietat d' i que l'accés públic està prohibit. De totes maneres, es poden obtenir bones vistes del castell des dels camins públics del voltant. El juny de 2007, el programa Time Team del Channel 4 va dur a terme una excavació arqueològica al voltant del castell i obtingueren uns resultats bastant interessant. La troballa més espectacular va ser una moneda medieval d'or perfectament preservada que va ser trobada al fossat i que actualment es mostra al Derby Museum and Art Gallery. (ca)
 • Le château de Codnor est un édifice dont l'origine remonte au XIe siècle, aujourd'hui en ruine, situé dans le comté anglais du Derbyshire. Bien que répertorié en tant que Scheduled Ancient Monument, le site figure en 2008 au registre officiel des bâtiments à risque. (fr)
 • El castillo de Codnor es un castillo en ruinas del siglo XVIII ubicado en Derbyshire (Inglaterra). Las tierras del alrededor de pasaron a estar bajo la jurisdicción de después de la conquista normanda de Inglaterra.​ Pese a que está registrado como un monumento planificado el lugar es oficialmente un edificio en riesgo. El castillo está formado por una torre del homenaje de piedra y un castillo de mota y patio y fue establecido por William Peverel.​ Los fragmentos que quedan hoy en día son de la torre del homenaje de tres pisos, de una pared gruesa con una rasa al lado y flanqueada por torres redondas. El castillo de mota y patio exterior está en un nivel inferior y fue edificado durante un periodo posterior. Desde el castillo se observa el valle de Erewash y las regiones de Derbyshire y Nottinghamshire. Originalmente tenía una fosa profunda, y a su lado este había una gran abundancia de árboles que actualmente han sido talados. En el lado oeste había un recinto amurallado por grandes torres redondas. En otras partes de las ruinas se puede ver que las murallas exteriores tenían mirillas por si los arqueros tenían que usarlas. En 1211 era propiedad de , un descendiente del caballero normando . Los descendientes de Henry incluían la larga línea de señores de Grey de Codnor, señores de Grey de Ruthyn, Wilton y Rotherfield, Lady Jane Grey y los condes de Stamford, y las familias extintas de los duques de Suffolk y Kent. Su hijo Richard se estableció en y fue un barón leal a Enrique III de Inglaterra. Junto a su hermano John sirvieron al rey en la Tierra Santa. John Grey destacó en las guerras de Escocia y gozó del favor de Eduardo III de Inglaterra. Junto a William de Eincourt, el Señor de Grey habría comandado a todos los caballeros de Derbyshire y Nottinghamshire en caso de que se produjese una hipotética invasión. Henry, el último de la familia, falleció durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Dejó parte de sus tierras a sus hijos, Henry y Richard. El resto fue a su tía Elizabeth Gray, que en 1429 contrajo matrimonio con Sir John Zouche, el hijo menor del cuarto Barón Zouche de Harringworth. Sir John Zouche de Codnor fue tres veces High Sheriff de Derbyshire. El castillo permaneció en manos de la familia Zouche durante doscientos años, hasta que lo vendieron y emigraron a Virginia en 1634. Sir , High Sheriff de Derbyshire, que habitó en el castillo en 1712, se considera la última persona en haber vivido allí. El castillo de Codnor estaba situado en un terreno elevado desde donde se podía divisar una gran extensión al este. Quedan algunas partes de las murallas y un palomar entero. Mirando las murallas y fundaciones, parece haber sido un lugar de extensión considerable. Al sur tenía una gran corte cuadrada, desde la que se podía entrar al castillo por dos lugares diferentes, en el lado oeste había una zanja profunda y en el cauce crecían árboles alineados en dos filas; éstos fueron talados hacia el año 1738. El parque que pertenecía al castillo contenía unos 2.200 acres de tierra. Durante la primera parte del siglo XIII había un castillo, y durante el reinado de Enrique III vivía Richard de Grey, cuyos descendientes- los Barones Grey, de Codnor- lo poseyeron durante muchos años. El último, Henry, un filósofo y alquimista, estuvo durante el reinado de Enrique IV, y obtuvo una licencia para practicar la transmutación de metales; murió hacia el año 1526, cuando el estado de Codnor pasó a Sir John Zouch, que se había casado con Elizabeth, la tía del último propietario. El estado de Codnor fue vendido por Sir John Zouch en el año 1634 al arzobispo Neile y a su hijo, Sir Paul. Su descendiente, Richard Neile, vendió el feudo y el castillo de Codnor en el año 1692 a Sir Streynsham Master, que fue high sheriff del año 1712. Ocuparon el castillo que, a pesar de estar en ruinas, fue erigido de nuevo a partir de materiales sacados de las mismas. Hoy en día, las reminiscencias del castillo de Codnor son una frágil ruina, y las pocas murallas que quedan están soportadas por andamios. Algunas señales al perímetro indican que el lugar es actualmente propiedad de y que el acceso público está prohibido. De todos modos, se pueden obtener buenas vistas del castillo desde los caminos públicos de alrededor. En junio de 2007, el programa Time Team del Channel 4 llevó a cabo una excavación arqueológica alrededor del castillo y se obtuvieron unos resultados bastante interesantes. El hallazgo más espectacular fue una moneda medieval de oro perfectamente preservada que fue encontrada en el foso y que actualmente se muestra en el Derby Museum and Art Gallery.​ (es)
 • Kastil Codnor adalah reruntuhan kastil dari abad ke-13 di Derbyshire, Inggris. Lahan sekitar di bawah kekuasaan setelah Penaklukan Normandia di Inggris. Meski terdaftar sebagai monumen kuno yang dilindungi, secara resmi sejak 2008 masuk juga dalam daftar bangunan yang berbahaya. Kastil ini adalah benteng batu yang melindungi kebun istana dibangun oleh . Sisa reruntuhan saat ini memperlihatkan batas dari dinding dan parit yang kuat setinggi bangunan tiga tingkat, diapit menara bulat. Bagian luar kebun di bagian bawah dibangun pada periode berikutnya. Kastil ini mempunyai pemandangan lembah serta daerah Derbyshire dan Nottinghamshire. Aslinya memiliki parit yang dalam dan di sisi timur pernah terdapat pepohonan yang lebat, yang saat ini sudah habis ditebang. Di sisi barat terdapat lapangan yang dijaga oleh menara bundar yang besar, yang memiliki lekuk untuk pertempuran. Di bagian lain dari reruntuhan terdapat bukti bahwa dinding luar memiliki lubang-lubang yang bisa dipakai pemanah jika diperlukan. Tahun 1211 kastil ini dimiliki oleh , seorang keturunan kesatria Normandia . Keturunan Henry meliputi , , dan , Lady Jane Grey dan Earls dari Stamford, dan keluarga Dukes dari Suffolk dan Kent yang tak memiliki keturunan lagi. Anaknya Richard tinggal di dan menjadi Baron yang loyal pada Henry III. Bersama dengan saudaranya John mereka melayani Raja di Tanah Suci. John Grey memisahkan diri dari perang Skotlandia dan bergabung pada Edward III. Bersama dengan William D'Eincourt, Lord Grey memimpin semua kesatria Derbyshire dan Nottinghamshire untuk mencegah invasi. Henry, keturunan terakhir keluarga, meninggal pada masa pemerintahan Henry VIII. Ia mewariskan sebagian tanahnya ke putra-putranya, Henry dan Richard. Sisanya diwariskan ke bibinya Elizabeth Grey, yang kemudian pada 1429 menikah dengan Sir John Zouche, anak termuda dari empat bersaudara dari . Sir John Zouche dari Codnor tiga kali menjadi High Sheriff of Derbyshire. Kastil ini menjadi milik keluarga Zouche selama 200 tahun sampai mereka menjualnya dan pindah ke Virginia tahun 1634. Sir , High Sheriff of Derbyshire, yang tinggal di kastil tahun 1712, dilaporkan sebagai orang terakhir yang tinggal di kastil tersebut. Kastil Codnor terletak di dataran tinggi, mempunyai pemandangan yang baik kearah Timur, di mana sebagian sisa dinding masih ada, lubang-lubangnya saat ini menjadi tempat tinggal burung. Dari bekas dinding dan fondasi, kelihatannya pernah menjadi tempat yang cukup luas. Di selatan terdapat ruang persegi yang besar, di mana terdapat dua pintu masuk ke dalam kastil; di sisi timur terdapat parit yang luas dan dalam, dan di tanggulnya pernah ditumbuhi dua baris pepohonan, yang telah ditebang sekitar tahun 1738. Taman dalam wilayah Kastil luasnya sekitar 8,9 kilometer persegi (2200 ekar). Di awal abad ke-13 terdapat kastil disitu; dan dalam masa pemerintahan Henry III, menjadi tempat bertugas Richard de Grey, di mana keturunannya, Baron Grey dari Codnor, tinggal cukup lama, keturunan terakhir, Henry, seorang filsuf dan ahli alkimia, pada masa pemerintahan Henry IV, mendapat lisensi untuk belajar mengubah logam; ia meninggal sekitar tahun 1526, ketika daerah Codnor dialihkan ke Sir John Zouch, yang menikahi Elizabeth, bibi dari pewaris terakhir. Wilayah Codnor dijual oleh Sir John Zouch dan John Zouch, Esq. pewarisnya pada 1634 kepada Uskup Agung Neile, dan anaknya, Sir Paul. Keturunannya, Richard Neile, Esq. menjual kastil dan kepemilikan lahannya di Codnor, kepada anggota Heanor, Loscoe, dan Langley. Dan tanah Taman Codnor, tahun 1692 kepada Sir , yang menjadi high sheriff tahun 1712, dan menguasai Kastil Codnor, namun kemudian menjadi bangunan yang tak dirawat, sejak periode itu mulai runtuh. Diceritakan bahwa ada enam rumah pertanian dan bangunan lainnya dibangun dari bahan bangunan yang diambil dari reruntuhan. Kanal Cromford dan Erewash kemudian menyatu Hari ini sisa dari Kastil Codnor adalah reruntuhan yang rapuh, sisa dinding tingginya disangga dengan perancah. Tanda pada pagar pembatas memperlihatkan bahwa lokasi itu kini dimiliki oleh UK Coal Mining Ltd. dan orang dilarang masuk. Namun pandangan ke reruntuhan kastil masih dimungkinkan dari pedestrian yang bisa dilalui masyarakat. Pada Juni 2007, program Time Team dari Channel 4 melakukan di sekitar kastil, dengan hasil yang menarik. Yang paling spektakuler adalah penemuan koin emas abad pertengahan yang ditemukan di parit, sekarang dipamerkan di Museum dan Galeri Seni Derby (in)
 • Il castello di Codnor è un castello in rovina del XIII secolo, situato nel Derbyshire, in Inghilterra. Il terreno intorno a Codnor passò sotto la giurisdizione di Guglielmo Peverel dopo la conquista normanna. Anche se ufficialmente registrato come antico monumento il sito è ufficialmente un edificio a rischio. (it)
 • Замок Коднор (англ. Codnor Castle) — разрушенный замок XIII века в Дербишире. Окрестности замка попали во владение Вильяма Перевела во время Нормандского завоевания. Несмотря на регистрацию в списке запланированных памятников древности (Scheduled Ancient Monument), по состоянию на 2008 год замок находился под угрозой полного разрушения. (ru)
 • Codnor Castle är ett medeltida slott i Derbyshire, England. Normanden William Peverel lät bygga de första delarna av borgen under 1000-talets andra hälft. Det hade vallgrav. Henry de Grey fick slottet genom sitt äktenskap och genomförde en renovering under 1200-talet. Han byggde en vall av sten. Under 1300-talets genomförde Richard de Grey många förändringar. Den sista ägaren i släkten de Grey var Henry de Grey, som dog 1496. Slottet såldes till kapten John Zouch. Familjen Zouch ägde slottet till 1634. Då såldes den till ärkebiskopen i York. Numera ligger borgen i ruiner. English Heritage har listat den som ett hotat fornminne, och ägaren UK Coal har genomfört arbeten för att skydda den. År 2007 hittades guldmynt från 1400-talet i slottet. Mynten är nu i Derby Museum and Art Gallery. (sv)
dbo:buildingEndDate
 • 13th century
dbo:location
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2818209 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9228 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1022614053 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:built
 • 13 (xsd:integer)
dbp:caption
 • Remains of Codnor Castle, viewed from the lower court (en)
dbp:condition
 • Ruined (en)
dbp:embedded
 • --11-25
dbp:location
dbp:mapCaption
 • Shown within Derbyshire (en)
dbp:mapSize
 • 200 (xsd:integer)
dbp:mapType
 • Derbyshire (en)
dbp:materials
 • stone (en)
dbp:name
 • Codnor Castle (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
georss:point
 • 53.0454 -1.3548
rdf:type
rdfs:comment
 • Codnor Castle ist eine Burgruine aus dem 13. Jahrhundert in der englischen Grafschaft Derbyshire. Die Ländereien um Codnor kamen nach der normannischen Eroberung Englands unter die Gerichtsbarkeit von William Peverel. Die Ruine gilt als Scheduled Monument und wurde von English Heritage als historisches Gebäude II. Grades gelistet. Seit 2008 gilt das Gebäude als Building at Risk. (de)
 • Codnor Castle je zřícenina hradu ze 13. století v Derbyshiru v Anglii, nacházející se asi jednu míli od vesnice . Ačkoliv je hrad kulturní památkou, v roce 2008 byl zařazen na seznam ohrožených památek. (cs)
 • Le château de Codnor est un édifice dont l'origine remonte au XIe siècle, aujourd'hui en ruine, situé dans le comté anglais du Derbyshire. Bien que répertorié en tant que Scheduled Ancient Monument, le site figure en 2008 au registre officiel des bâtiments à risque. (fr)
 • Il castello di Codnor è un castello in rovina del XIII secolo, situato nel Derbyshire, in Inghilterra. Il terreno intorno a Codnor passò sotto la giurisdizione di Guglielmo Peverel dopo la conquista normanna. Anche se ufficialmente registrato come antico monumento il sito è ufficialmente un edificio a rischio. (it)
 • Замок Коднор (англ. Codnor Castle) — разрушенный замок XIII века в Дербишире. Окрестности замка попали во владение Вильяма Перевела во время Нормандского завоевания. Несмотря на регистрацию в списке запланированных памятников древности (Scheduled Ancient Monument), по состоянию на 2008 год замок находился под угрозой полного разрушения. (ru)
 • El castell de Codnor és un castell en ruïnes del segle xviii localitzat a Derbyshire (Anglaterra). Les terres al voltant de van passar a ser de la jurisdicció de després de la conquesta normanda d'Anglaterra. Tot i que està registrat com un el lloc és oficialment un . Sir , High Sheriff de Derbyshire, que va habitar el castell l'any 1712, es considera l'última persona en haver viscut al castell. (ca)
 • El castillo de Codnor es un castillo en ruinas del siglo XVIII ubicado en Derbyshire (Inglaterra). Las tierras del alrededor de pasaron a estar bajo la jurisdicción de después de la conquista normanda de Inglaterra.​ Pese a que está registrado como un monumento planificado el lugar es oficialmente un edificio en riesgo. Sir , High Sheriff de Derbyshire, que habitó en el castillo en 1712, se considera la última persona en haber vivido allí. (es)
 • Kastil Codnor adalah reruntuhan kastil dari abad ke-13 di Derbyshire, Inggris. Lahan sekitar di bawah kekuasaan setelah Penaklukan Normandia di Inggris. Meski terdaftar sebagai monumen kuno yang dilindungi, secara resmi sejak 2008 masuk juga dalam daftar bangunan yang berbahaya. Henry, keturunan terakhir keluarga, meninggal pada masa pemerintahan Henry VIII. Ia mewariskan sebagian tanahnya ke putra-putranya, Henry dan Richard. Sir , High Sheriff of Derbyshire, yang tinggal di kastil tahun 1712, dilaporkan sebagai orang terakhir yang tinggal di kastil tersebut. (in)
 • Codnor Castle är ett medeltida slott i Derbyshire, England. Normanden William Peverel lät bygga de första delarna av borgen under 1000-talets andra hälft. Det hade vallgrav. Henry de Grey fick slottet genom sitt äktenskap och genomförde en renovering under 1200-talet. Han byggde en vall av sten. Under 1300-talets genomförde Richard de Grey många förändringar. Den sista ägaren i släkten de Grey var Henry de Grey, som dog 1496. Slottet såldes till kapten John Zouch. Familjen Zouch ägde slottet till 1634. Då såldes den till ärkebiskopen i York. (sv)
 • Codnor Castle ist eine Burgruine aus dem 13. Jahrhundert in der englischen Grafschaft Derbyshire. Die Ländereien um Codnor kamen nach der normannischen Eroberung Englands unter die Gerichtsbarkeit von William Peverel. Die Ruine gilt als Scheduled Monument und wurde von English Heritage als historisches Gebäude II. Grades gelistet. Seit 2008 gilt das Gebäude als Building at Risk. (de)
 • Codnor Castle je zřícenina hradu ze 13. století v Derbyshiru v Anglii, nacházející se asi jednu míli od vesnice . Ačkoliv je hrad kulturní památkou, v roce 2008 byl zařazen na seznam ohrožených památek. (cs)
 • Le château de Codnor est un édifice dont l'origine remonte au XIe siècle, aujourd'hui en ruine, situé dans le comté anglais du Derbyshire. Bien que répertorié en tant que Scheduled Ancient Monument, le site figure en 2008 au registre officiel des bâtiments à risque. (fr)
 • Il castello di Codnor è un castello in rovina del XIII secolo, situato nel Derbyshire, in Inghilterra. Il terreno intorno a Codnor passò sotto la giurisdizione di Guglielmo Peverel dopo la conquista normanna. Anche se ufficialmente registrato come antico monumento il sito è ufficialmente un edificio a rischio. (it)
 • Замок Коднор (англ. Codnor Castle) — разрушенный замок XIII века в Дербишире. Окрестности замка попали во владение Вильяма Перевела во время Нормандского завоевания. Несмотря на регистрацию в списке запланированных памятников древности (Scheduled Ancient Monument), по состоянию на 2008 год замок находился под угрозой полного разрушения. (ru)
 • El castell de Codnor és un castell en ruïnes del segle xviii localitzat a Derbyshire (Anglaterra). Les terres al voltant de van passar a ser de la jurisdicció de després de la conquesta normanda d'Anglaterra. Tot i que està registrat com un el lloc és oficialment un . Sir , High Sheriff de Derbyshire, que va habitar el castell l'any 1712, es considera l'última persona en haver viscut al castell. (ca)
 • El castillo de Codnor es un castillo en ruinas del siglo XVIII ubicado en Derbyshire (Inglaterra). Las tierras del alrededor de pasaron a estar bajo la jurisdicción de después de la conquista normanda de Inglaterra.​ Pese a que está registrado como un monumento planificado el lugar es oficialmente un edificio en riesgo. Sir , High Sheriff de Derbyshire, que habitó en el castillo en 1712, se considera la última persona en haber vivido allí. (es)
 • Kastil Codnor adalah reruntuhan kastil dari abad ke-13 di Derbyshire, Inggris. Lahan sekitar di bawah kekuasaan setelah Penaklukan Normandia di Inggris. Meski terdaftar sebagai monumen kuno yang dilindungi, secara resmi sejak 2008 masuk juga dalam daftar bangunan yang berbahaya. Henry, keturunan terakhir keluarga, meninggal pada masa pemerintahan Henry VIII. Ia mewariskan sebagian tanahnya ke putra-putranya, Henry dan Richard. Sir , High Sheriff of Derbyshire, yang tinggal di kastil tahun 1712, dilaporkan sebagai orang terakhir yang tinggal di kastil tersebut. (in)
 • Codnor Castle är ett medeltida slott i Derbyshire, England. Normanden William Peverel lät bygga de första delarna av borgen under 1000-talets andra hälft. Det hade vallgrav. Henry de Grey fick slottet genom sitt äktenskap och genomförde en renovering under 1200-talet. Han byggde en vall av sten. Under 1300-talets genomförde Richard de Grey många förändringar. Den sista ägaren i släkten de Grey var Henry de Grey, som dog 1496. Slottet såldes till kapten John Zouch. Familjen Zouch ägde slottet till 1634. Då såldes den till ärkebiskopen i York. (sv)
rdfs:label
 • Castell de Codnor (ca)
 • Codnor Castle (cs)
 • Codnor Castle (de)
 • Codnor Castle (en)
 • Castillo de Codnor (es)
 • Château de Codnor (fr)
 • Puri Codnor (in)
 • Castello di Codnor (it)
 • Замок Коднор (ru)
 • Codnor Castle (sv)
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(-1.3547999858856 53.045398712158)
geo:lat
 • 53.045399 (xsd:float)
geo:long
 • -1.354800 (xsd:float)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Codnor Castle (en)
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License