Coding conventions are a set of guidelines for a specific programming language that recommend programming style, practices, and methods for each aspect of a program written in that language. These conventions usually cover file organization, indentation, comments, declarations, statements, white space, naming conventions, programming practices, programming principles, programming rules of thumb, architectural best practices, etc. These are guidelines for software structural quality. Software programmers are highly recommended to follow these guidelines to help improve the readability of their source code and make software maintenance easier. Coding conventions are only applicable to the human maintainers and peer reviewers of a software project. Conventions may be formalized in a documente

Property Value
dbo:abstract
 • قواعد التعليمات البرمجية هي مجموعة من الإرشادات لـ لغة برمجة محددة توصي بـ نمط برمجة وممارسات برمجة وطرق برمجة لكل جانب من عينة برنامج مكتوب بهذه اللغة. تغطي هذه القواعدة عادة تنظيم الملفات والتعليقات والإقرارات والعبارات الخاصة بالبرمجة وخلافه. يوصى مبرمجو البرامج بضرورة اتباع هذه الإرشادات للمساعدة في تحسين قابلية القراءة للتعليمة برمجية المصدر وتسهيل . لا تكون قواعد التعليمات البرمجية سارية إلا على المصلحين البشريين والمراجعين النظراء لمشروع برامج. ربما تتم صياغة القواعد في صورة مجموعة موثقة من القواعد تتبعها شركة أو فريق بالكامل، أو ربما تكون غير رسمية كممارسات التعليمات البرمجية المعتادة لفرد. لا يتم فرض قواعد التعليمات البرمجية بواسطة محولين برمجيين. لذا، لا يشكل عدم اتباع بعض القواعد أو كلها تأثيرًا على البرامج القابلة للتنفيذ التي تم إنشاؤها من التعليمة برمجية المصدر. (ar)
 • Programovací konvence je v informatice soubor pokynů pro konkrétní programovací jazyk, kterými je doporučen styl zápisu programu, postupy a metody pro každý aspekt programu napsaném v tomto jazyce. Tyto úmluvy se obvykle týkají organizace souborů, stylu odsazování, komentářů, deklarací, příkazů, použití bílých znaků, konvencí pojmenovávání (proměnných, názvů funkcí…), postupů programování, principů programování, architektonicky osvědčených postupů, atd. Tyto pokyny jsou určeny pro dodržení strukturální kvality kódu. Programátorům je doporučeno pokyny dodržovat, aby se lepšila čitelnost jejich zdrojového kódu a aby byla údržba softwaru jednodušší. Programovací konvence se vztahují pouze na lidské správce a peer recenzenty softwarových projektů. Programovací konvence mohou být formálně zdokumentovaný soubor pravidel, která celý tým nebo společnost dodržuje nebo mohou být neformální, jako obvyklé postupy používané jedincem. Programovací konvence nemají vliv na práci překladače. (cs)
 • Convenciones de programación son un conjunto de directrices para un lenguaje de programación concreto que recomienda estilo, prácticas, y métodos de programación para cada aspecto de un programa escrito en cada lenguaje. Estas convenciones normalmente comprenden gestión de archivos, sangría, comentarios, declaraciones, sentencias, espaciado, convenciones de nombres, buenas prácticas de programación, principios de programación, buenas prácticas de arquitectura, etc. Estas son directrices para la calidad estructural del software. Se recomienda encarecidamente a los programadores de software seguir estas directrices para ayudar a mejorar la legibilidad de su código de fuente y un fácil mantenimiento del software. Las convenciones de programación son solo aplicables a maintenedores humanos y revisores por pares de un proyecto de software. Las convenciones pueden ser formalizadas en un conjunto documentado de reglas que un equipo entero o toda la compañía pueden seguir, o puede ser tan informal como las prácticas habituales de programación de un individuo.​ Las convenciones de programación no son aplicadas por los compiladores. (es)
 • Les règles de codage sont un ensemble de règles à suivre pour uniformiser les pratiques de développement logiciel, diffuser les bonnes pratiques de développement et éviter les erreurs de développement "classiques" au sein d'un groupe de développeurs. Les règles de codage s'articulent autour de plusieurs thèmes, les plus courants étant : * Le nommage et l'organisation des fichiers du code source * le style d'indentation * Les conventions de nommage, ou règles de nommage * Les commentaires et documentation du code source * Recommandations sur la déclaration des variables * Recommandations sur l'écriture des instructions, des structures de contrôle et l'usage des parenthèses dans les expressions. Les règles de codage permettent d'assurer une meilleure lisibilité du code en utilisant le même style de codage et en évitant les constructions qui rendent le code difficile à lire ou à modifier. Elle permettent également d'éviter les erreurs liées au langage pouvant donner des résultats incorrects, pouvant entraîner des crashs systèmes ou des failles de sécurité. Certaines règles sont également liées aux buts poursuivis par le projet logiciel : portabilité, contraintes mémoires, criticité, etc. Les règles de codage participent à la qualité logicielle. Ainsi, plus l'importance des développements est élevée, plus les besoins en règles de codages sont nécessaires. Ainsi, les normes DO-178B pour l'avionique et MISRA C pour l'automobile imposent un ensemble d'objectifs à atteindre sur le logiciel selon la criticité qui lui est attribuée. Cette criticité est déterminée par les contraintes soumises au logiciel (mémoire et CPU disponible, fiabilité, robustesse, etc.) et les risques liés à l'utilisation de ce logiciel (risques humains, risques financiers, etc.). Les règles de codage sont adaptées en conséquence. Par exemple, un logiciel embarqué disposant de peu de mémoire ne devra pas utiliser l'allocation dynamique de mémoire. Autre exemple : le logiciel redondant d'une fusée doit être développé par une équipe totalement indépendante et séparée (pas de partage de code, pas de partage de la conception, etc.) de l'équipe développant le logiciel redondé, le développement devant se faire avec les mêmes contraintes pour les deux équipes. Il n'y a pas de règle de programmation absolue, et il appartient à chaque projet logiciel de définir celles qui lui correspondent le mieux. Tout manquement à une règle de programmation est appelée une violation de règle. (fr)
 • Coding conventions are a set of guidelines for a specific programming language that recommend programming style, practices, and methods for each aspect of a program written in that language. These conventions usually cover file organization, indentation, comments, declarations, statements, white space, naming conventions, programming practices, programming principles, programming rules of thumb, architectural best practices, etc. These are guidelines for software structural quality. Software programmers are highly recommended to follow these guidelines to help improve the readability of their source code and make software maintenance easier. Coding conventions are only applicable to the human maintainers and peer reviewers of a software project. Conventions may be formalized in a documented set of rules that an entire team or company follows, or may be as informal as the habitual coding practices of an individual. Coding conventions are not enforced by compilers. (en)
 • Standardy kodowania (pisania kodów źródłowych programów komputerowych) – zasady służące do zunifikowania wyglądu i zachowania kodu. Standard kodowania może obejmować wiele aspektów kodu programu: * formatowanie kodu – np. szerokość wcięcia, maksymalna długość wiersza, liczba pustych wierszy między kolejnymi definicjami i deklaracjami funkcji, czy klas * konwencje nazewnicze – schemat nazywania funkcji, klas, zmiennych, modułów, przestrzeni nazw, plików itp.; np. wymaganie by nazwa klasy zaczynała się zawsze wielką literą, zaś zmienne były zawsze pisane małymi literami; * komentowanie kodu – sposób komentowania kodu, opisywania zmian, konieczność udokumentowania algorytmów użytych do rozwiązania konkretnego fragmentu kodu; styl komentowania być może zgodny z jakimś narzędziem automatycznie generującym dokumentację na podstawie komentarzy; * konstrukcje programistyczne – zależne od języka programowania, obejmują polecane i zabraniane konstrukcje (wynikające np. z ograniczeń platformy docelowej lub użytych narzędzi programistycznych); np. w języku C czy C++ może to być zabronienie tworzenia makrodefinicji w plikach nagłówkowych, które potem mogłyby bez żadnej kontroli rozpropagować się na cały projekt. Stosowanie standardów ma swoje wymierne znaczenie, szczególnie w dużych instytucjach i projektach programistycznych, w których rotacja kadr wymusza jednolitość kodowania. Wtedy przejęcie kodu od innego programisty nie wiąże się z wielogodzinnymi próbami zrozumienia "co autor miał na myśli". Kod należy pisać jak najbardziej przejrzyście. Wszelkie skróty zaciemniają obraz programu i powodują, że osoba czytająca musi się domyślać znaczenia poszczególnych ciągów instrukcji z kontekstu. Ponadto sam autor po powrocie do swojego kodu nie traci w nim orientacji. (pl)
 • Норми кодування (англ. Coding conventions) — це сукупність вказівок, що стосуються певної конкретної мови програмування і встановлюють правила стильового оформлення коду, практики та методи написання програм цією мовою. Ці норми зазвичай охоплюють організацію файлів, відступи, коментарі, , інструкції, пропуски, , та , емпіричні правила програмування, найкращі архітектурні практики та ін. Це поради стосовно структурної якості програмного забезпечення. Розробникам програмного забезпечення наполегливо рекомендується слідувати цим вказівкам, щоб покращити читабельність їхнього коду та полегшити підтримку програмного забезпечення. Норми кодування застосовні лише до людей-підтримувачів та рецензентів програмного забезпечення. Норми можуть бути формалізовані в документованому наборі правил, яких дотримується ціла команда чи компанія, або бути такими ж неформальними, як звичні індивідуальні практики кодування. Норми кодування не нав'язуються компіляторами. А отже, не дотримання деяких, чи навіть всіх правил не впливає на ефективність виконання програмного коду. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 7969681 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18235 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984900444 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • قواعد التعليمات البرمجية هي مجموعة من الإرشادات لـ لغة برمجة محددة توصي بـ نمط برمجة وممارسات برمجة وطرق برمجة لكل جانب من عينة برنامج مكتوب بهذه اللغة. تغطي هذه القواعدة عادة تنظيم الملفات والتعليقات والإقرارات والعبارات الخاصة بالبرمجة وخلافه. يوصى مبرمجو البرامج بضرورة اتباع هذه الإرشادات للمساعدة في تحسين قابلية القراءة للتعليمة برمجية المصدر وتسهيل . لا تكون قواعد التعليمات البرمجية سارية إلا على المصلحين البشريين والمراجعين النظراء لمشروع برامج. ربما تتم صياغة القواعد في صورة مجموعة موثقة من القواعد تتبعها شركة أو فريق بالكامل، أو ربما تكون غير رسمية كممارسات التعليمات البرمجية المعتادة لفرد. لا يتم فرض قواعد التعليمات البرمجية بواسطة محولين برمجيين. لذا، لا يشكل عدم اتباع بعض القواعد أو كلها تأثيرًا على البرامج القابلة للتنفيذ التي تم إنشاؤها من التعليمة برمجية المصدر. (ar)
 • Programovací konvence je v informatice soubor pokynů pro konkrétní programovací jazyk, kterými je doporučen styl zápisu programu, postupy a metody pro každý aspekt programu napsaném v tomto jazyce. Tyto úmluvy se obvykle týkají organizace souborů, stylu odsazování, komentářů, deklarací, příkazů, použití bílých znaků, konvencí pojmenovávání (proměnných, názvů funkcí…), postupů programování, principů programování, architektonicky osvědčených postupů, atd. Tyto pokyny jsou určeny pro dodržení strukturální kvality kódu. Programátorům je doporučeno pokyny dodržovat, aby se lepšila čitelnost jejich zdrojového kódu a aby byla údržba softwaru jednodušší. Programovací konvence se vztahují pouze na lidské správce a peer recenzenty softwarových projektů. Programovací konvence mohou být formálně zdoku (cs)
 • Coding conventions are a set of guidelines for a specific programming language that recommend programming style, practices, and methods for each aspect of a program written in that language. These conventions usually cover file organization, indentation, comments, declarations, statements, white space, naming conventions, programming practices, programming principles, programming rules of thumb, architectural best practices, etc. These are guidelines for software structural quality. Software programmers are highly recommended to follow these guidelines to help improve the readability of their source code and make software maintenance easier. Coding conventions are only applicable to the human maintainers and peer reviewers of a software project. Conventions may be formalized in a documente (en)
 • Convenciones de programación son un conjunto de directrices para un lenguaje de programación concreto que recomienda estilo, prácticas, y métodos de programación para cada aspecto de un programa escrito en cada lenguaje. Estas convenciones normalmente comprenden gestión de archivos, sangría, comentarios, declaraciones, sentencias, espaciado, convenciones de nombres, buenas prácticas de programación, principios de programación, buenas prácticas de arquitectura, etc. Estas son directrices para la calidad estructural del software. Se recomienda encarecidamente a los programadores de software seguir estas directrices para ayudar a mejorar la legibilidad de su código de fuente y un fácil mantenimiento del software. Las convenciones de programación son solo aplicables a maintenedores humanos y r (es)
 • Les règles de codage sont un ensemble de règles à suivre pour uniformiser les pratiques de développement logiciel, diffuser les bonnes pratiques de développement et éviter les erreurs de développement "classiques" au sein d'un groupe de développeurs. Les règles de codage s'articulent autour de plusieurs thèmes, les plus courants étant : Il n'y a pas de règle de programmation absolue, et il appartient à chaque projet logiciel de définir celles qui lui correspondent le mieux. Tout manquement à une règle de programmation est appelée une violation de règle. (fr)
 • Standardy kodowania (pisania kodów źródłowych programów komputerowych) – zasady służące do zunifikowania wyglądu i zachowania kodu. Standard kodowania może obejmować wiele aspektów kodu programu: * formatowanie kodu – np. szerokość wcięcia, maksymalna długość wiersza, liczba pustych wierszy między kolejnymi definicjami i deklaracjami funkcji, czy klas * konwencje nazewnicze – schemat nazywania funkcji, klas, zmiennych, modułów, przestrzeni nazw, plików itp.; np. wymaganie by nazwa klasy zaczynała się zawsze wielką literą, zaś zmienne były zawsze pisane małymi literami; * komentowanie kodu – sposób komentowania kodu, opisywania zmian, konieczność udokumentowania algorytmów użytych do rozwiązania konkretnego fragmentu kodu; styl komentowania być może zgodny z jakimś narzędziem automatyczn (pl)
 • Норми кодування (англ. Coding conventions) — це сукупність вказівок, що стосуються певної конкретної мови програмування і встановлюють правила стильового оформлення коду, практики та методи написання програм цією мовою. Ці норми зазвичай охоплюють організацію файлів, відступи, коментарі, , інструкції, пропуски, , та , емпіричні правила програмування, найкращі архітектурні практики та ін. Це поради стосовно структурної якості програмного забезпечення. Розробникам програмного забезпечення наполегливо рекомендується слідувати цим вказівкам, щоб покращити читабельність їхнього коду та полегшити підтримку програмного забезпечення. Норми кодування застосовні лише до людей-підтримувачів та рецензентів програмного забезпечення. Норми можуть бути формалізовані в документованому наборі правил, яких (uk)
rdfs:label
 • أعراف البرمجة (ar)
 • Programovací konvence (cs)
 • Coding conventions (en)
 • Convenciones de programación (es)
 • Règles de codage (fr)
 • Standardy kodowania (pl)
 • Домовленості про стиль коду (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of