About: Hevelli     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Insect, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FHevelli

The Hevelli or Hevellians/ Navellasîni, also known as Svatodorans/ Sγatodorans, a name referring to the Golden Arrow, (sometimes Havolane; German: Heveller or Stodoranen; Polish: Hawelanie or Stodoranie; Czech: Havolané or Stodorané) were a tribe of the Polabian Slavs, who settled around the middle Havel river in the present-day Havelland region of Brandenburg in eastern Germany from the 8th century onwards.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Hevelli
 • Stodorané
 • Heveller
 • Hevelios
 • Hevelli
 • Stodoranie
 • Evelli
 • Hawelanie
 • Stodoranie
 • Heveller
 • Гавеляне
 • Стодоряни
rdfs:comment
 • Die Heveller (Eigenbezeichnung: Stodorjane) waren ein elbslawischer Stamm, der vom Ende des 9. bis ins 12. Jahrhundert an der mittleren Havel siedelte. Das Fürstentum der Heveller bildete den slawischen Teil des Ursprunges der späteren Markgrafschaft Brandenburg.
 • Hawelanie, Hawolanie, Hobolanie, Hoblanie, Oblanie – plemię zachodniosłowiańskie utożsamiane ze Stodoranami (Hawelanie jest nazwą starszą jeśli chodzi o źródła), które ok. 720 roku zasiedliło tereny nad środkową Łabą, Hawelą (zwaną po łużycku Hobolą czy po polsku Obłą) i Sprewą. Głównymi ich grodami były Hobla (Hobolin) i Brenna (niemieckie Havelberg i Brennaburg lub Brandenburg).
 • Stodoranie – średniowieczne plemię słowiańskie utożsamiane z Hawelanami, zamieszkujące kraj Stodor: dorzecze Sprewy dolnej i Haweli, prawego dopływu Łaby. Do tej samej grupy plemiennej obok Stodoran zaliczano plemiona: Nieletyków, Doszan i Zamczyców.Prawdopodobnie współdziałali ze Związkiem Wieleckim w wojnach przeciwko Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu.
 • Гаволя́не, стодоря́не — западнославянское племя, населявшее Гевеллию (Hevellia) — среднее течение реки Гаволы (Хафель). Относились к полабским славянам.
 • Havolané (německy Heveller, polsky Hawelanie), známi též jako Stodorané (německy Stodoranen, polsky Stodoranie) byl mocný kmen Polabských Slovanů (zvaných též jako Wendové), který od 8. století obýval území při řece Havole a dolní Sprévě v dnešním Braniborsku (dnešní východní Německo). Podobně jako ostatní kmeny západních Slovanů se Stodorané usadili v těchto místech někdy během 7. století. Stodorané byli nejjižnější polabský kmen a náleželi ke kmenovému svazu Luticů (Veletů). Jejich hlavním městem bylo hradiště Brena (později přezdívané jako Braniboř, dnešní Branibor nad Havolou, německy Brandenburg an der Havel) v močálech při řece Havole. Stodorané se dlouhou dobu bránili christianizaci a stále se drželi svého původního pohanství. Uctívali boha Trihlava, zřejmě jako své nejvyšší božstvo
 • Stodoranie, tribu slave à l'époque médiévale, ayant vécu sur le bassin inférieur des rivières Spree et Havel. Les Stodoranie s'unirent aux autres peuples slaves, notamment les Vélètes contre les Germains qui étendaient leur emprise sur l'Europe orientale. En 983, Henri Ier de Germanie, roi de Francie orientale, conquit leur fief en prenant leur forteresse de Brenna qui fut germanisée en Brandebourg dans la Germania Slavica lors de la colonisation germanique de l'Europe orientale (en allemand : Ostsiedlung). * Portail de la Pologne * Portail de l’Allemagne * Portail du Moyen Âge
 • The Hevelli or Hevellians/ Navellasîni, also known as Svatodorans/ Sγatodorans, a name referring to the Golden Arrow, (sometimes Havolane; German: Heveller or Stodoranen; Polish: Hawelanie or Stodoranie; Czech: Havolané or Stodorané) were a tribe of the Polabian Slavs, who settled around the middle Havel river in the present-day Havelland region of Brandenburg in eastern Germany from the 8th century onwards.
 • Los Hevelios o Hevelianos fueron una tribu de los eslavos polabios, que se asentaron alrededor del río Havel, actualmente en el estado de Brandeburgo en Alemania a partir del siglo VIII.​ Las tribus eslavas occidentales (Wendos) se establecieron en la región Germania Slavica desde el siglo VII. Los Hehfeldi como los llamó el Geógrafo Bávaro, alrededor del 850 construyeron su principal fortificación en Brenna (que más tarde se convertiría en Brandeburgo) y una posición fortificada importante en el actual emplazamiento de Spandau. El 906 la princesa hevelia Drahomíra se casó con el duque Bratislao I de Bohemia de la dinastía Premislida.​
 • Gli Evelli (Heveller in lingua tedesca) furono una popolazione di origine slava che visse nel medio bacino del fiume Havel e che apparteneva al gruppo dei Venedi (slavi dell'Elba e del Mar Baltico). La loro denominazione propria era Stodorjane. Il nome Heveller (da cui l'italiano Evelli) proviene da una forma di slavo antico che da circa l'845 fino al XII secolo fu utilizzato con numerose varianti (il Geografo Bavarese cita Hehfeldi).
 • Hevellerna eller Stodorjanerna var ett västslaviskt folk, som under tidig medeltid levde i Havelland- och Zaucheregionerna omkring floderna Havel och nedre delen av Spree. Områdets slaviska befolkning tros ha bosatt sig omkring floden Havel under 700-talet, då de första arkeologiska beläggen för slaviska bosättningar finns, men inga skriftliga källor kring hevellerna finns bevarade från denna tid. Verket från mitten av 800-talet omnämner hevellerna för första gången, och att åtta borgar (civitates) tillhörde hevellernas rike. Till dessa hörde borgen på den nuvarande platsen för Brandenburg an der Havels domkyrka, borgen i Potsdam (belägen 700 meter öster om det nuvarande stadsslottet mitt emot Nuthes mynning), samt Spandau i nuvarande Berlin (Spandauer Burgwall söder om Spandaus medeltid
 • Стодоряни, гаволяни, гавеляни, гевелли (нім. Heveller) — західнослов'янське плем'я, що заселяло середню течію річки Гаволь (нім. Havel), звідси їх називали за назвою річки. Але самоназва племені — стодоряни. Відносилися до полабських слов'ян. Відзначені у Баварського географа.
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Karte_havellandzaucheteltow.png
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
thumbnail
has abstract
 • Havolané (německy Heveller, polsky Hawelanie), známi též jako Stodorané (německy Stodoranen, polsky Stodoranie) byl mocný kmen Polabských Slovanů (zvaných též jako Wendové), který od 8. století obýval území při řece Havole a dolní Sprévě v dnešním Braniborsku (dnešní východní Německo). Podobně jako ostatní kmeny západních Slovanů se Stodorané usadili v těchto místech někdy během 7. století. Stodorané byli nejjižnější polabský kmen a náleželi ke kmenovému svazu Luticů (Veletů). Jejich hlavním městem bylo hradiště Brena (později přezdívané jako Braniboř, dnešní Branibor nad Havolou, německy Brandenburg an der Havel) v močálech při řece Havole. Stodorané se dlouhou dobu bránili christianizaci a stále se drželi svého původního pohanství. Uctívali boha Trihlava, zřejmě jako své nejvyšší božstvo, střediskem jeho kultu bylo hradiště Brena. V roce 906 byla stodoranská princezna Drahomíra provdána za českého knížete Vratislava I., přičemž musela zřejmě přijmout i křest. Na přelomu let 928-29 byla Brena obsazena německým vojskem Jindřicha I. Ptáčníka a slovanské území bylo začleněno k východní marce Geronis. Jindřichův nástupce Otto I. zde nechal v roce 948 založit braniborské biskupství, aby tak napomohl k christianizaci dosud pohanského území. V průběhu roku 983 porobení Stodorané společně se sousedními Sprévany a dalšími slovanskými kmeny uchvátili Severní marku mohutným povstáním. Poté mohla znovu vládnout slovanská knížata. Po úspěšné křížové výpravě proti Polabským Slovanům udělil roku 1134 císař Lothar III. území německému hraběti Albrechtu Medvědovi. Ten roku 1150 formálně zdědil po posledním stodoranském knížeti havolanská území i s městem Braniboř. Teprve až v roce 1157 mohl Albrecht Medvěd území bývalé znovu dobýt. Po porážce slovanského odporu se Albrecht prohlásil vládcem nového Braniborského markrabství. V průběhu dalších desetiletí byli Stodorané postupně asimilováni německými osadníky.
 • Die Heveller (Eigenbezeichnung: Stodorjane) waren ein elbslawischer Stamm, der vom Ende des 9. bis ins 12. Jahrhundert an der mittleren Havel siedelte. Das Fürstentum der Heveller bildete den slawischen Teil des Ursprunges der späteren Markgrafschaft Brandenburg.
 • The Hevelli or Hevellians/ Navellasîni, also known as Svatodorans/ Sγatodorans, a name referring to the Golden Arrow, (sometimes Havolane; German: Heveller or Stodoranen; Polish: Hawelanie or Stodoranie; Czech: Havolané or Stodorané) were a tribe of the Polabian Slavs, who settled around the middle Havel river in the present-day Havelland region of Brandenburg in eastern Germany from the 8th century onwards. West Slavic tribes ("Wends") had settled in the Germania Slavica region from the 7th century onwards. The Hehfeldi as they were called by the Bavarian Geographer about 850 built their main fortification at Brenna (later to become Brandenburg an der Havel) and a large eastern outpost at the current site of Spandau. In 906 the Hevelli princess Drahomíra married the Přemyslid duke Vratislaus I of Bohemia. Baçlabič was the prince of Hevelli from 921-936. Brenna was occupied by the German king Henry the Fowler in his 928/29 Slavic campaign and incorporated into the Marca Geronis. Henry's successor Otto I in 948 established the Bishopric of Brandenburg in order to Christianize the pagan population. These efforts were aborted in the course of the 983 Great Slav Rising in the Northern March, which again defied German control over the region. Together with the neighbouring Sprevane in the east, the Hevelli waged war against not only the German Saxon forces to the west, but also other Slavic tribes. The baptized Hevelli prince Pribislav (died 1150) finally bequested his lands to the Ascanian count Albert the Bear. Albert until 1157 could re-conquer the territory of the former Northern March, whereafter he established the Margraviate of Brandenburg. The Slavic Hevelli were gradually assimilated by German settlers in the course of the Ostsiedlung.
 • Los Hevelios o Hevelianos fueron una tribu de los eslavos polabios, que se asentaron alrededor del río Havel, actualmente en el estado de Brandeburgo en Alemania a partir del siglo VIII.​ Las tribus eslavas occidentales (Wendos) se establecieron en la región Germania Slavica desde el siglo VII. Los Hehfeldi como los llamó el Geógrafo Bávaro, alrededor del 850 construyeron su principal fortificación en Brenna (que más tarde se convertiría en Brandeburgo) y una posición fortificada importante en el actual emplazamiento de Spandau. El 906 la princesa hevelia Drahomíra se casó con el duque Bratislao I de Bohemia de la dinastía Premislida.​ Brenna fue ocupada por los germánicos en su campaña eslava de 928/29 e incorporada por el rey de Alemania Enrique I de Sajonia a la Marca Geronis. El sucesor de Enrique, Otón I, estableció en 948 el obispado de Brandeburgo por cristianizar a la población pagana. Estos esfuerzos se interrumpieron durante la gran revuelta eslava de 983 en la Marca del Norte, que de nuevo desafió el control alemán sobre la región. Junto con los vecinos al este, los hevelios combatieron no sólo contra los sajones, sino también contra otras tribus eslavas.​ El príncipe hevelio Pribislau, muerto en 1150, finalmente legó sus tierras al conde ascanio Alberto I. Alberto no pudo reconquistar el territorio de la antigua Marca del Norte hasta 1157, donde estableció el margraviato de Brandeburgo. Los eslavos hevelios fueron gradualmente asimilados por colonos alemanes en el curso del Ostsiedlung.
 • Stodoranie, tribu slave à l'époque médiévale, ayant vécu sur le bassin inférieur des rivières Spree et Havel. Les Stodoranie s'unirent aux autres peuples slaves, notamment les Vélètes contre les Germains qui étendaient leur emprise sur l'Europe orientale. En 983, Henri Ier de Germanie, roi de Francie orientale, conquit leur fief en prenant leur forteresse de Brenna qui fut germanisée en Brandebourg dans la Germania Slavica lors de la colonisation germanique de l'Europe orientale (en allemand : Ostsiedlung). En 1157, Albert Ier de Brandebourg, battit le prince Jaxa de Copnic et organisa le territoire en marche de Brandebourg. * Portail de la Pologne * Portail de l’Allemagne * Portail du Moyen Âge
 • Gli Evelli (Heveller in lingua tedesca) furono una popolazione di origine slava che visse nel medio bacino del fiume Havel e che apparteneva al gruppo dei Venedi (slavi dell'Elba e del Mar Baltico). La loro denominazione propria era Stodorjane. Il nome Heveller (da cui l'italiano Evelli) proviene da una forma di slavo antico che da circa l'845 fino al XII secolo fu utilizzato con numerose varianti (il Geografo Bavarese cita Hehfeldi). Il nome originale Habelli, derivante dal termine germanico Havel (Habula), come anche noto nel territorio della parlata degli immigrati slavi tedesco-orientali del VII / VIII secolo, poteva significare, che una parte rimanente della popolazione tedesca partecipò alla nascita della etnia slava. È però anche possibile e probabile, che i nomi degli abitanti originali in uso siano stati da lungo tempo mutuati dai nuovi arrivati. Il territorio di insediamento degli Evelli si stendeva lungo le rive del fiume Havel, dalle anse nei pressi di Spandau fino dietro Rathenow. Brandeburgo sulla Havel fu capoluogo e sede dei loro signori fin dal IX secolo. Evidentemente regnò una dinastia: una principessa di nome Drahomíra sposò verso il 906 il principe boemo Vratislao I e fu la madre di san Venceslao (907 circa – 935); un principe cristiano Tugumir verso il 940 procurò ai tedeschi la signoria sul Brandeburgo. Il re Enrico I di Sassonia li aveva già conquistati negli anni 928 / 29 ed al quale tutte le etnie residenti fino al fiume Oder si erano sottomesse. Nel 948 fu fondato il vescovado di Brandeburgo. Questa estensione e il legame dinastico di Drahomíra fecero chiudere ogni velleità di forza politica agli Evelli. La loro economia, basata su una debole agricoltura e molto sulla caccia si sviluppò meno che in altri territori degli slavi occidentali (Venedi). Nell'XI secolo si fece notare una grande quantità di piccoli tesori in argento, i cui proprietari furono collegati ad una classe sociale di cavalieri, che probabilmente era libera di possedere terreni ed esercitare il commercio e che viveva in località non fortificate e che si offrirono come castellani nelle roccaforti dei confini orientali ed occidentali del territorio degli Evelli (Rathenow, Potsdam, Cittadella di Spandau). Presumibilmente l'ultimo signore degli Evelli in Brandeburgo fu (1075 – 1150), cristiano battezzato fin da piccolo, che morì senza eredi lasciando lo , terra subito a sud della rocca del Brandeburgo, ad Alberto I di Brandeburgo del cui figlio Ottone I di Brandeburgo, era stato padrino di battesimo. Egli fu ucciso dai pagani, come il suo predecessore cristiano, il conte . A lui l'imperatore Lotario II aveva conferito nel 1134 il titolo di re, concedendogli anche il diritto a battere moneta. Tuttavia la sua esatta posizione nell'Impero non è chiara. Lo stato degli Evelli, che terminò la sua esistenza nel 1150 è la radice slava della Marca di Brandeburgo.
 • Hawelanie, Hawolanie, Hobolanie, Hoblanie, Oblanie – plemię zachodniosłowiańskie utożsamiane ze Stodoranami (Hawelanie jest nazwą starszą jeśli chodzi o źródła), które ok. 720 roku zasiedliło tereny nad środkową Łabą, Hawelą (zwaną po łużycku Hobolą czy po polsku Obłą) i Sprewą. Głównymi ich grodami były Hobla (Hobolin) i Brenna (niemieckie Havelberg i Brennaburg lub Brandenburg).
 • Stodoranie – średniowieczne plemię słowiańskie utożsamiane z Hawelanami, zamieszkujące kraj Stodor: dorzecze Sprewy dolnej i Haweli, prawego dopływu Łaby. Do tej samej grupy plemiennej obok Stodoran zaliczano plemiona: Nieletyków, Doszan i Zamczyców.Prawdopodobnie współdziałali ze Związkiem Wieleckim w wojnach przeciwko Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu.
 • Гаволя́не, стодоря́не — западнославянское племя, населявшее Гевеллию (Hevellia) — среднее течение реки Гаволы (Хафель). Относились к полабским славянам.
 • Стодоряни, гаволяни, гавеляни, гевелли (нім. Heveller) — західнослов'янське плем'я, що заселяло середню течію річки Гаволь (нім. Havel), звідси їх називали за назвою річки. Але самоназва племені — стодоряни. Відносилися до полабських слов'ян. Відзначені у Баварського географа. Ареал розселення гавелян простягався вздовж берегів річки Гафель від сучасного Шпандау до земель, що знаходяться за Ратеновом. Головною фортецею і резиденцією племінного князя з початку IX століття було місто Бранібор (онімечене «Бранденбург»). Стодорянська княгиня Драгомира в 907 році вийшла заміж за чеського князя Вратіслава I, ставши матір'ю Святого Вацлава. Прийнявши християнство стодорянський князь Тугомир підпорядкував в 940 році землі свого племені німцям, які заснували на них єпископство Бранденбургу. У наслідку чого відбулося повстання слов'ян у 983 році, коли гаволяни знову звільнилися від сакського панування, вигнавши християнських єпископів. Економіку гавелян, порівняно з іншими полабськими племенами, характеризувало в меншій мірі землеробство і більшою мірою полювання. Звертає на себе увагу велика кількість срібних кладів (скарбів), датованих XI століттям. Їхні власники, мабуть, належали до еліти племені, що володіла землями і брала участь у трансрегіональній торгівлі. Вони жили в неукріплених поселеннях або в фортецях, таких як Ратенов, Потсдам й Шпандау. Останнім князем гаволян був Прібіслав-Генріх, який, ймовірно, також був християнином. Його попередник на ім'я Майнфрід був убитий повсталими слов'янами. Прібіслав-Генріх якийсь час іменувався королем і карбував власні монети. Пізніше він подарував південні частини своїх володінь хрещеному синові герцогу Альбрехту I Ведмедю. Його правовий статус у відношенні до Священної Римської Імперії залишається нез'ясованим. Своїм спадкоємцем він призначив правителя Північної марки Альбрехта, після чого держава гавелян 1150 року зникла з політичної карти. Його землі увійшли до складу маркграфства Бранденбург.
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 36 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software