An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Shehu Usman dan Fodio, born Usman ɓi Fudi, (also referred to as Arabic: عثمان بن فودي‎, Shaikh Usman Ibn Fodio, (born 15 December 1754) Gobir – died 20 April 1817, Sokoto) was a Fulani scholar, religious teacher, revolutionary, military leader, writer, promoter of Sunni Islam, and the founder of the Sokoto Caliphate.

Property Value
dbo:abstract
 • عثمان بن فودي هو مجدد وعالم دين نيجيري كان مالكي المذهب وأشعري العقيدة متصوفا على الطريقة القادرية. (ar)
 • Šejk Usman dan Fodio (arabsky: عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو‎; 1754–1817) byl fulbský mystik, filosof a revoluční reformátor, který během svaté války (džihád), v letech 1804–1808, vytvořil nový muslimský stát, Fulanskou říši, která se nacházela v oblasti dnešní severní Nigérie. (cs)
 • Shehu Osman Dan Fodia o Shaihu Usman dan Fodio (àrab عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو), nascut Usuman ɓii Foduye (també esmentat com Shaikh Usman ibn Fodio, Shehu Uthman Dan Fuduye, o Shehu Usman dan Fodio entre altres; nom complet àrab Uthman ibn Muhammad ibn Uthman ibn Salih; 15 de desembre de 1754-20 d'abril de 1817) fou el fundador del Sultanat de Sokoto el 1809, un professor religiós, escriptor i promotor Islàmic. Dan Fodio era d'una classe de Fulanis urbanitzats que vivia als estats hausses al territori que actualment és el nord de Nigèria. Professor de l'escola maliquita de llei i membre de l'ordre de sufí Kadiriyya, vivia a la ciutat estat de Gobir fins al 1802 quan, motivat per les seves idees reformistes i sota la repressió creixent de les autoritats locals, va marxar amb els seus seguidors a l'exili. Aquest exili va iniciar una revolució política i social que es va estendre de Gobir a través de la Nigèria moderna i el Camerun, i es repetia en un moviment de gihad ètnic fulbe a través d'Àfrica occidental. Dan Fodio declinava molta de la pompa de governant, i mentre desenvolupava contactes amb reformistes religiosos i líders gihadistes a través de l'Àfrica, i aviat va passar el lideratge real de l'estat de Sokoto al seu fill, Muhammad Bello. Dan Fodio va escriure més que cent llibres de religió, govern, cultura i societat. Desenvolupà una crítica de les elits musulmanes africanes per al que veia com la seva cobdícia, paganisme, o violació dels estàndards de la llei islàmica o xaria, i els alts impostos. Fomentava l'alfabetització, incloent-hi a les dones, i unes quantes de les seves filles emergiren com estudioses i escriptores. Els seus escrits i dites es continuen citant avui, i afectuosament és sovint esmentat com a Shehu a Nigèria. Alguns seguidors consideren que Dan Fodio ha estat un mujaddid, un "reformista de l'Islam" inspirat divinament. La revolta de Dan Fodio és un episodi essencial d'un moviment de l'hegemonia fulani als segles XVII, XVIII i xix. Va fer la gihad de manera reeixida entre 1650 i 1750, portant a la creació de tres estats islàmics. Al seu torn Shehu inspirava un cert nombre de gihads posterior a l'Àfrica Occidental, incloent-hi els del fundador de Macina (Masina) Seku Amadu, al fundador de l'imperi Tucolor, Al-Hadjdj Umar (que es va casar amb una de les nétes de Dan Fodio), i el fundador de l'Emirat d'Adamaua Modibo Adama. (ca)
 • Shaihu Usman dan Fodio (arabieraz: عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو‎; Maratta, , 1754 - Sokoto, , 1817) erlijio erreformatzailea, buruzagi politikoa eta Sokotoko Kalifa-herriaren sortzailea izan zen. 1801ean hausa sultanen aurkako gerra santuari ekin zion eta herrialdea islamera bihurtu zuen, hausa erresuma guztiak batuz. Ipar Nigerian erresuma teokratiko feudal bat sortu zuen. Erresuma honek emir herri autonomoak biltzen zituen, eta hegoaldera Niger haranetik harat hedatu zen. (eu)
 • Shaihu Osman dan Fodio (variantes : Shehu Osman dan Fodio, Shaikh Osman ibn Fodio ou Osman dan Fodio), né en 1754 et mort en 1817, est un réformateur religieux, écrivain et homme d'État peul.Il est proche de l'école sunna (tradition prophétique). Il écrivit beaucoup d'ouvrages de la sunna. (fr)
 • Shaihu Usman dan Fodio (en árabe, عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو‎), nacido Usuman ɓii Foduye y también conocido en ocasiones como Shaikh Usman Ibn Fodio, Shehu Uthman Dan Fuduye o Shehu Usman dan Fodio (1754–1817), fue el fundador del Califato de Sokoto en 1809, profesor religioso, escritor y propagandista islámico. Dan Fodio formaba parte de la etnia fulani urbanizada que vivía en los estados hausa, en lo que es actualmente el norte de Nigeria. El término de Shehu hace alusión a una expresión relacionada con la orden Qadiriyya (Shaykh), que lo identificaría como el líder de la Hermandad, en su caso, de Sudán Central. En su vida familiar tuvo doce mujeres y treinta y siete hijos, entre los más famosos Nana Asma’u y . (es)
 • Shaihu Usman dan Fodio, lahir dengan nama Usuman ɓii Foduye, (juga disebut bahasa Arab: عثمان بن فودي‎, Shaikh Usman Ibn Fodio, Shehu Uthman Dan Fuduye, Shehu Usman dan Fodio atau Shaikh Uthman Ibn Fodio) (15 Desember 1754, Senegal – 20 April 1817, Sokoto) adalah seorang ulama dan pendiri Kekhalifahan Sokoto. Ia merupakan pengikut mazhab Maliki. Ia awalnya aktif mengajar dan berkhotbah di , tetapi mantan muridnya, , kemudian menjadi Sultan Gobir dan ia membatasi aktivitas Usman dan Fodio. Akibatnya, pada tahun 1802, Usman dan Fodio membawa para pengikutnya ke pengasingan. Mereka pindah ke , tetapi jumlah pengikutnya malah semakin bertambah, sehingga Yunfa menyatakan perang terhadap Dan Fodio pada tanggal 21 Februari 1804. Pada bulan yang sama, ia mendirikan Kekhalifahan Sokoto dan ia dinyatakan sebagai Amir al-Mu'minin. Pada masa hidupnya, Dan Fodio telah menulis ratusan buku mengenai agama, pemerintahan, budaya dan masyarakat. Ia mengkritik elit-elit Muslim Afrika karena dianggap tamak, musrik, telah memungut pajak yang besar dan dianggap telah melanggar hukum syariah. Beberapa pengikutnya menganggap Dan Fodio sebagai seorang mujaddid. (in)
 • Shaihu Usman dan Fodio, nato Usuman ɓii Foduye , è stato un importante riformatore religioso, uno scrittore e un politico di etnia fulana. È stato anche il fondatore del Califfato Sokoto nel 1809. Dan Fodio apparteneva alla classe sociale urbanizzata di etnia Fulani, insediata negli Stati parlanti Hausa, in quella che attualmente si chiama Nigeria settentrionale. Docente di madhhab malikita, visse nella città-Stato di fino al 1802 allorché, per diffondere le proprie idee riformiste e a causa della crescente repressione delle autorità locali, condusse a un volontario esilio i suoi seguaci. Esso avviò una rivoluzione sociale e politica che si diffuse da Gobir a tutta la moderna Nigeria e al Camerun, e fu abbracciata come un movimento di jihād dalle etnie Fula in tutta l'Africa occidentale. Dan Fodio declinò presto onori e pompa, incrementando per converso i contatti coi riformatori religiosi e i leader jihadisti africani, lasciando la leadership dello Stato di Sokoto a suo figlio, Muhammed Bello. Dan Fodio scrisse oltre un centinaio di libri sulla religione, il governo, la cultura e la società. Sviluppò una serrata critica delle élite islamiche africane esistenti al suo tempo, riscontrando quanto ancora fortemente esse fossero impregnate di cupidigia e paganesimo e quanto poco fossero ossequiose dei dettami della Shari'a, per non parlare dei gravosi carichi fiscali imposti alle popolazioni che esse amministravano in qualsiasi misura. Egli, per contro, incoraggiò la cultura e lo studio, anche per l'elemento femminile, e varie sue figlie si misero in luce come studiose e scrittrici. I suoi scritti e i suoi discorsi seguitano frequentemente ancor oggi a essere letti e citati, e sono con affetto chiamati Shehu in Nigeria. Alcuni suoi seguaci considerano dan Fodio un mujaddid (rinnovatore), un divinamente ispirato "riformatore dell'Islam". L'insurrezione di dan Fodio è il massimo episodio del movimento descritto come Jihad Fula, che portò all'egemonia dei Fulani nel XVII, XVIII e XIX secolo. Ad essa seguirono i jihad che, con successo, furono proclamati nel , e Futa Jalon tra il 1650 e il 1750, che portarono alla creazione di questi tre Stati musulmani africani. A loro volta gli Shehu ispirarono un certo numero di successivi jihad in Africa occidentale, inclusi quelli dell', fondato da , del , fondato da al-Ḥāǧǧi ʿUmar Tall (che sposò una delle nipoti di dan Fodio), e dell' (Laamateeri Adamaawa), fondato da . (it)
 • ウスマン・ダン・フォディオ(Shaihu Usman dan Fodio、1754年頃 - 1817年)は、アフリカのナイジェリア北部に存在していたソコト帝国の建国者。ハウサ語でシェイフ(導師)を意味する「シェフ」の名前で知られている。フラニ語(フルベ語)では、ウスマーヌ・ビー・フォードゥエと表記される。ウスマンは西アフリカにおけるカリフとも見なされ、彼が建てた政権は「ソコト・カリフ帝国」とも呼ばれる。 (ja)
 • Usman dan Fodio, bijgenaamd de Shehu (sjeik), (1754 - 1817) was een islamitisch geestelijke, schrijver en stichter van het kalifaat Sokoto in het noorden van Nigeria. Dan Fodio was lid van de Fulbe-stam. Hij leidde de Fulbe-jihad tegen de lokale, islamitische heersers van de Hausastaten. Hij stichtte in 1804 het Sokoto-kalifaat en legde de sharia en Arabische gebruiken op in kledij, cultuur en rechtspraak. Hij had een grote literaire productie en zijn invloed reikte over heel West-Afrika. Met name zijn manifest Wathiqa over de jihad had blijvende invloed op de islam in Nigeria. (nl)
 • Usman dan Fodio (także Usmanu Mohammed Fodżo oraz Abu Mohammed Usman; ur. 15 grudnia 1754 w , zm. 20 kwietnia 1817 w Sokoto) – islamski kaznodzieja i przywódca polityczny działający na terenach środkowo-zachodniej Afryki. (pl)
 • Shehu Usman dan Fodio, born Usman ɓi Fudi, (also referred to as Arabic: عثمان بن فودي‎, Shaikh Usman Ibn Fodio, (born 15 December 1754) Gobir – died 20 April 1817, Sokoto) was a Fulani scholar, religious teacher, revolutionary, military leader, writer, promoter of Sunni Islam, and the founder of the Sokoto Caliphate. Shehu Dan Fodio was a descendant of one of the clans Torodbe (Toronkawa) of urbanized ethnic Fulani people living in the Hausa Kingdoms since the early 1400s in what is now northern Nigeria. He belonged to the Maliki school of fiqh (Islamic jurisprudence) and a staunch follower of the Athari Islamic Creed. Shehu Dan Fodio taught Maliki fiqh in the city-state of Gobir until 1802 . He formed and began a social revolution according to Islamic teachings which spread from Gobir throughout modern Nigeria and Cameroon, and was echoed in a jihad movement led by the Fula people across West Africa. Dan Fodio declined much of the pomp of rulership, and while developing contacts with religious reformists and jihad leaders across Africa, he soon passed actual leadership of the Sokoto state to his son, Muhammed Bello. Shehu Dan Fodio wrote more than a hundred books concerning religion, government, culture, and society. He developed a critique of existing African Muslim elites for what he saw as their greed, paganism, violation of the standards of Sharia law, and use of heavy taxation. He encouraged literacy and scholarship, for women as well as men, and several of his daughters emerged as scholars and writers. His writings and sayings continue to be much quoted today, and are often affectionately referred to as Shehu in Nigeria. Some followers consider dan Fodio to have been a mujaddid, a divinely inspired "reformer of Islam". Shehu Dan Fodio's uprising was a major episode of a movement described as the Fula jihads in the seventeenth, eighteenth, and nineteenth centuries. It followed the jihads successfully waged in Futa Bundu, Futa Tooro, and Fouta Djallon between 1650 and 1750, which led to the creation of those three Islamic states. In his turn, the Shehu inspired a number of later West African jihads, including those of Seku Amadu, founder of the Massina Empire, Omar Saidou Tall, founder of the Toucouleur Empire, who married one of dan Fodio's granddaughters, and Modibo Adama, founder of the Adamawa Emirate. (en)
 • Usmã dã Fodio (em fula: Usman dan Fodio; em árabe: عثمان بن فودي; romaniz.: Uthman ibn Fodi), nascido Usumã bim Foduiê (em fula: Usuman ɓin Foduye; nascido em , 15 de dezembro de 1754 – Socoto - 20 de abril de 1817), foi um xeique, estudioso, professor religioso, revolucionário, líder militar, escritor fula que promoveu Islã sunita e fundou o Califado de Socoto. Fazia parte de uma classe fula urbanizada que vivia nos Reinos hauçás desde o início de 1400 no que hoje é o norte da Nigéria. Pertencia à escola de fiqh maliquista (jurisprudência islâmica) e era um fiel seguidor do Credo Islâmico Athari. Dan Fodio ensinou o fiqh maliquista na cidade-estado de Gobir até 1802 quando, motivado por suas ideias reformistas e sofrendo uma repressão crescente por parte das autoridades locais, levou seus seguidores ao exílio. Este exílio deu início a uma revolução política e social que se espalhou de Gobir por toda a Nigéria e Camarões modernos, e teve eco em um movimento de jiade liderado pelos fulas em toda a África Ocidental. Dan Fodio recusou grande parte da pompa do governo e, enquanto desenvolvia contatos com reformistas religiosos e líderes da jiade em toda a África, ele logo passou a liderança real do estado de Socoto para seu filho, Muhammed Bello. Dan Fodio escreveu mais de cem livros sobre religião, governo, cultura e sociedade. Ele encorajou a alfabetização e a bolsa de estudos, tanto para mulheres quanto para homens, e várias de suas filhas surgiram como acadêmicas e escritoras. Seus escritos e ditos continuam a ser muito citados hoje, e muitas vezes são chamados de Shehu na Nigéria. Alguns seguidores consideram que dan Fodio foi um mujaddid, um "reformador do Islã" divinamente inspirado. A revolta de Dan Fodio foi um episódio importante de um movimento descrito como Fula jihads nos séculos XVII, XVIII e XIX. Seguiu-se às jiades travadas com sucesso em , e Futa Jalom entre 1650 e 1750, o que levou à criação desses três estados islâmicos. Por sua vez, Usmã inspirou uma série de jiades da África Ocidental posteriores, incluindo as de Seku Amadu, fundador do , Alhaji Omar Tal, fundador do , que se casou com uma das netas de Dan Fodio e Modibo Adama, fundador do Emirado de Adamawa. (pt)
 • Осман дан Фодио (араб. عثمان دان فوديو‎, имя при рождении Осман бии Фодио, также известен как шейх Осман ибн Фодио, шейх Охман дан Фиди и шейх Осман дан Фодио (1754—1817) — основатель халифата Сокото в 1809 году, религиозный учитель, писатель и распространитель ислама. Дан Фодио происходил из класса городских этнических фульбе, живущих в государствах хауса (на территории современной Нигерии). Учитель маликитской школы права и кадырского ордена суфизма, он жил в городе-государстве Гобир до 1802 года, когда, руководствуясь своими реформистскими идеями и в связи с усилением репрессий со стороны местных властей, увёл своих последователей в изгнание. Это изгнание стало началом политической и социальной революции, которая из Гобира распространилась на всей территории современных Нигерии и Камеруна, а также была поддержана этническими фульбе, начавшими джихад по всей Западной Африке. Дан Фодио отказался от каких-либо «помпезных» элементов во время своего правления, и несмотря на то, что контакты с религиозными реформаторами и лидерами джихада по всей Западной Африке расширялись, он в скором времени передал фактическое руководство государством Сокото своему сыну, Мухаммеду Белло. Осман да Фодио написал более ста книг о религии, правительстве, культуре и обществе. Он критиковал современную ему африканскую мусульманскую элиту общества за её жадность, тайную приверженность язычеству и нарушение норм шариата, а также за устанавливаемые чрезмерно тяжёлые налоги. Он пропагандировал всеобщую грамотность и образование, в том числе для женщин, и одна из его дочерей — Нана Асмау — стала учёной и писательницей. Его труды и высказывания массово цитируют в Западной Африке и сегодня, а в Нигерии часто ласково называют «Шеху». Некоторые последователи считают дан Фодио мухаддидом, богодухновенным «реформатором ислама». Восстание дан Фодио является основным эпизодом периода так называемой «гегемонии фульбе» в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках. В это время джихад успешно вёлся в Фута-Бунду, Фута-Джалон и Фута-Тооро между 1650 и 1750 годами, что привело к образованию этих трёх государств. В свою очередь, дан Фодио вдохновил ряд последующих западноафриканских правителей на джихад, в том числе основателя Секу Амаду, основателя Тиджании Эль-Хадж Омара, который женился на одной из внучек дан Фодио, и Модибо Адама, основателя эмирата Адамава. (ru)
 • 奥斯曼·丹·福迪奥(豪薩語:Usman dan Fodiyo,阿拉伯语:عثمان بن فودي‎,1754年12月15日-1817年4月21日),西非政治家、伊斯兰哲学家。1754年12月出生于马拉塔的一个富拉尼阿訇家庭。1774年开始在传教。18世纪90年代,协助戈比尔国王那法塔(Nafata)进行政教改革,成为王子之师。1802年王子即位,将其驱逐。1804年在率领一批支持者发动“圣战”。1808年攻克戈比尔,建立索科托哈里發國。1817年4月21日去世。 (zh)
 • Усман дан Фодіо (15 грудня 1754 — 20 квітня 1817) — державний та військовий діяч народу фульбе, ісламський письменник, поет, релігійний діяч, засновник Сокотоського халіфату. (uk)
dbo:activeYearsEndYear
 • 1815-01-01 (xsd:gYear)
dbo:activeYearsStartYear
 • 1803-01-01 (xsd:gYear)
dbo:child
dbo:successor
dbo:thumbnail
dbo:title
 • Sultan of Sokoto,Amir al-Mu'minin,Imama (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 196925 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 32116 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025354993 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:after
dbp:before
 • None (en)
dbp:birthDate
 • 1754-12-15 (xsd:date)
dbp:birthPlace
dbp:coronation
 • Gudu, June 1803 (en)
dbp:deathDate
 • 1817-04-20 (xsd:date)
dbp:deathPlace
dbp:dynasty
dbp:father
 • Mallam Muhammadu Fodio (en)
dbp:issue
dbp:mother
 • Maimuna (en)
dbp:name
 • Usman dan Fodio (en)
 • عثمان بن فودي (en)
dbp:placeOfBurial
 • Hubare, Sokoto. (en)
dbp:reign
 • 1803 (xsd:integer)
dbp:spouse
 • Aisha (en)
 • Maimuna (en)
 • Hadiza (en)
 • Hawa'u (en)
dbp:successor
 • ' 'Eastern areas '': (en)
 • Abdullahi dan Fodio, brother. (en)
 • Muhammed Bello, son. (en)
 • Western areas : (en)
dbp:title
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dbp:years
 • 1804 (xsd:integer)
dct:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • عثمان بن فودي هو مجدد وعالم دين نيجيري كان مالكي المذهب وأشعري العقيدة متصوفا على الطريقة القادرية. (ar)
 • Šejk Usman dan Fodio (arabsky: عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو‎; 1754–1817) byl fulbský mystik, filosof a revoluční reformátor, který během svaté války (džihád), v letech 1804–1808, vytvořil nový muslimský stát, Fulanskou říši, která se nacházela v oblasti dnešní severní Nigérie. (cs)
 • Shaihu Usman dan Fodio (arabieraz: عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو‎; Maratta, , 1754 - Sokoto, , 1817) erlijio erreformatzailea, buruzagi politikoa eta Sokotoko Kalifa-herriaren sortzailea izan zen. 1801ean hausa sultanen aurkako gerra santuari ekin zion eta herrialdea islamera bihurtu zuen, hausa erresuma guztiak batuz. Ipar Nigerian erresuma teokratiko feudal bat sortu zuen. Erresuma honek emir herri autonomoak biltzen zituen, eta hegoaldera Niger haranetik harat hedatu zen. (eu)
 • Shaihu Osman dan Fodio (variantes : Shehu Osman dan Fodio, Shaikh Osman ibn Fodio ou Osman dan Fodio), né en 1754 et mort en 1817, est un réformateur religieux, écrivain et homme d'État peul.Il est proche de l'école sunna (tradition prophétique). Il écrivit beaucoup d'ouvrages de la sunna. (fr)
 • ウスマン・ダン・フォディオ(Shaihu Usman dan Fodio、1754年頃 - 1817年)は、アフリカのナイジェリア北部に存在していたソコト帝国の建国者。ハウサ語でシェイフ(導師)を意味する「シェフ」の名前で知られている。フラニ語(フルベ語)では、ウスマーヌ・ビー・フォードゥエと表記される。ウスマンは西アフリカにおけるカリフとも見なされ、彼が建てた政権は「ソコト・カリフ帝国」とも呼ばれる。 (ja)
 • Usman dan Fodio, bijgenaamd de Shehu (sjeik), (1754 - 1817) was een islamitisch geestelijke, schrijver en stichter van het kalifaat Sokoto in het noorden van Nigeria. Dan Fodio was lid van de Fulbe-stam. Hij leidde de Fulbe-jihad tegen de lokale, islamitische heersers van de Hausastaten. Hij stichtte in 1804 het Sokoto-kalifaat en legde de sharia en Arabische gebruiken op in kledij, cultuur en rechtspraak. Hij had een grote literaire productie en zijn invloed reikte over heel West-Afrika. Met name zijn manifest Wathiqa over de jihad had blijvende invloed op de islam in Nigeria. (nl)
 • Usman dan Fodio (także Usmanu Mohammed Fodżo oraz Abu Mohammed Usman; ur. 15 grudnia 1754 w , zm. 20 kwietnia 1817 w Sokoto) – islamski kaznodzieja i przywódca polityczny działający na terenach środkowo-zachodniej Afryki. (pl)
 • 奥斯曼·丹·福迪奥(豪薩語:Usman dan Fodiyo,阿拉伯语:عثمان بن فودي‎,1754年12月15日-1817年4月21日),西非政治家、伊斯兰哲学家。1754年12月出生于马拉塔的一个富拉尼阿訇家庭。1774年开始在传教。18世纪90年代,协助戈比尔国王那法塔(Nafata)进行政教改革,成为王子之师。1802年王子即位,将其驱逐。1804年在率领一批支持者发动“圣战”。1808年攻克戈比尔,建立索科托哈里發國。1817年4月21日去世。 (zh)
 • Усман дан Фодіо (15 грудня 1754 — 20 квітня 1817) — державний та військовий діяч народу фульбе, ісламський письменник, поет, релігійний діяч, засновник Сокотоського халіфату. (uk)
 • Shehu Osman Dan Fodia o Shaihu Usman dan Fodio (àrab عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو), nascut Usuman ɓii Foduye (també esmentat com Shaikh Usman ibn Fodio, Shehu Uthman Dan Fuduye, o Shehu Usman dan Fodio entre altres; nom complet àrab Uthman ibn Muhammad ibn Uthman ibn Salih; 15 de desembre de 1754-20 d'abril de 1817) fou el fundador del Sultanat de Sokoto el 1809, un professor religiós, escriptor i promotor Islàmic. Dan Fodio era d'una classe de Fulanis urbanitzats que vivia als estats hausses al territori que actualment és el nord de Nigèria. Professor de l'escola maliquita de llei i membre de l'ordre de sufí Kadiriyya, vivia a la ciutat estat de Gobir fins al 1802 quan, motivat per les seves idees reformistes i sota la repressió creixent de les autoritats locals, va marxar amb els seus (ca)
 • Shaihu Usman dan Fodio (en árabe, عثمان بن فودي ، عثمان دان فوديو‎), nacido Usuman ɓii Foduye y también conocido en ocasiones como Shaikh Usman Ibn Fodio, Shehu Uthman Dan Fuduye o Shehu Usman dan Fodio (1754–1817), fue el fundador del Califato de Sokoto en 1809, profesor religioso, escritor y propagandista islámico. Dan Fodio formaba parte de la etnia fulani urbanizada que vivía en los estados hausa, en lo que es actualmente el norte de Nigeria. En su vida familiar tuvo doce mujeres y treinta y siete hijos, entre los más famosos Nana Asma’u y . (es)
 • Shaihu Usman dan Fodio, lahir dengan nama Usuman ɓii Foduye, (juga disebut bahasa Arab: عثمان بن فودي‎, Shaikh Usman Ibn Fodio, Shehu Uthman Dan Fuduye, Shehu Usman dan Fodio atau Shaikh Uthman Ibn Fodio) (15 Desember 1754, Senegal – 20 April 1817, Sokoto) adalah seorang ulama dan pendiri Kekhalifahan Sokoto. Ia merupakan pengikut mazhab Maliki. (in)
 • Shehu Usman dan Fodio, born Usman ɓi Fudi, (also referred to as Arabic: عثمان بن فودي‎, Shaikh Usman Ibn Fodio, (born 15 December 1754) Gobir – died 20 April 1817, Sokoto) was a Fulani scholar, religious teacher, revolutionary, military leader, writer, promoter of Sunni Islam, and the founder of the Sokoto Caliphate. (en)
 • Shaihu Usman dan Fodio, nato Usuman ɓii Foduye , è stato un importante riformatore religioso, uno scrittore e un politico di etnia fulana. È stato anche il fondatore del Califfato Sokoto nel 1809. (it)
 • Осман дан Фодио (араб. عثمان دان فوديو‎, имя при рождении Осман бии Фодио, также известен как шейх Осман ибн Фодио, шейх Охман дан Фиди и шейх Осман дан Фодио (1754—1817) — основатель халифата Сокото в 1809 году, религиозный учитель, писатель и распространитель ислама. Дан Фодио происходил из класса городских этнических фульбе, живущих в государствах хауса (на территории современной Нигерии). Учитель маликитской школы права и кадырского ордена суфизма, он жил в городе-государстве Гобир до 1802 года, когда, руководствуясь своими реформистскими идеями и в связи с усилением репрессий со стороны местных властей, увёл своих последователей в изгнание. Это изгнание стало началом политической и социальной революции, которая из Гобира распространилась на всей территории современных Нигерии и Камеру (ru)
 • Usmã dã Fodio (em fula: Usman dan Fodio; em árabe: عثمان بن فودي; romaniz.: Uthman ibn Fodi), nascido Usumã bim Foduiê (em fula: Usuman ɓin Foduye; nascido em , 15 de dezembro de 1754 – Socoto - 20 de abril de 1817), foi um xeique, estudioso, professor religioso, revolucionário, líder militar, escritor fula que promoveu Islã sunita e fundou o Califado de Socoto. Fazia parte de uma classe fula urbanizada que vivia nos Reinos hauçás desde o início de 1400 no que hoje é o norte da Nigéria. Pertencia à escola de fiqh maliquista (jurisprudência islâmica) e era um fiel seguidor do Credo Islâmico Athari. (pt)
rdfs:label
 • عثمان دان فوديو (ar)
 • Osman Dan Fodio (ca)
 • Usman dan Fodio (cs)
 • Usman dan Fodio (de)
 • Usman dan Fodio (en)
 • Usman dan Fodio (eo)
 • Usman dan Fodio (eu)
 • Usman dan Fodio (es)
 • Usman dan Fodio (fr)
 • Usman dan Fodio (in)
 • Usman dan Fodio (it)
 • ウスマン・ダン・フォディオ (ja)
 • Usman dan Fodio (nl)
 • Usman dan Fodio (pl)
 • Usmã dã Fodio (pt)
 • Осман дан Фодио (ru)
 • Усман дан Фодіо (uk)
 • 奥斯曼·丹·福迪奥 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Usman dan Fodio (en)
 • عثمان بن فودي (en)
is dbo:commander of
is dbo:parent of
is dbo:predecessor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:before of
is dbp:commander of
is dbp:father of
is dbp:founder of
is dbp:influences of
is dbp:predecessor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License