An Entity of Type: GramineousPlant112101870, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A tiller is a stem produced by grass plants, and refers to all shoots that grow after the initial parent shoot grows from a seed. Tillers are segmented, each segment possessing its own two-part leaf. They are involved in vegetative propagation and, in some cases, also seed production.

Property Value
dbo:abstract
 • الشطء (بالإنجليزية: Tiller)‏ هو ساق نباتية ثانوية تنتج عند قاعدة النبات في بعض نباتات الفصيلة النجيلية مثل القمح والشعير. تنتج بعض الأشطاء المبكرة نورات (سنابل). تتميز بعض المحاصيل كالشوفان بإشطاءاتها العديدة. (ar)
 • Unter Bestockung (englisch: tillering, französisch: tallage) versteht man die Verzweigung am Stängelgrund, die besonders häufig bei Süßgräsern (Poaceae) auftritt. Bestockung führt dazu, dass sich beispielsweise aus einer Frucht eine Pflanze mit vielen blühenden Sprossen entwickelt. Die Bestockung besteht in der Bildung von Seitentrieben, die von basalen, in der Regel unterirdisch liegenden Knoten ausgehen, in der Regel von demjenigen, der der Erdoberfläche am nächsten liegt. Die aus der Bestockung hervorgehenden Seitentriebe erreichen beim Getreide dieselbe Höhe und blühen gleichzeitig mit dem Haupttrieb. Die Bestockungsfähigkeit, das heißt die Anzahl der Seitentriebe pro Pflanze, ist variabel und von der Art abhängig. Bei Weide- oder Rasengräsern ist die Bestockung von der Nutzungsintensität abhängig, sie steigt mit der Schnittfrequenz an. Bei mehrjährigen Gräsern blühen die durch Bestockung entwickelten Seitentriebe in der Regel erst später als der primäre Trieb. Mehrjährige Weidegräser können so horstartige Wurzelstöcke ausbilden. In der Phänologie der Getreidepflanzen nach dem BBCH-Code wird die Bestockung als drittes Entwicklungsstadium, nach der Keimung und der Blattentwicklung der ersten Laubblätter, gefasst, das darauf folgende Stadium ist das Schossen. (de)
 • Le tallage (du grec θαλλος, tallos, « jeune pousse ») est un mode de multiplication végétative de nombreuses espèces de poacées (graminées) qui leur permet de produire de multiples pousses secondaires adventives (appelées talles) à partir du collet de la plantule initiale, assurant ainsi la formation de touffes denses. Ce phénomène est favorisé dans le cas des cultures de céréales car le nombre de tiges, et donc le nombre d'épis, peut influer directement sur le rendement même si un blé à tallage herbacé important peut donner un nombre d'épis inférieur ou égal à celui d'un blé à tallage herbacé plus réduit. Le tallage est recherché aussi dans le cas des gazons pour assurer la formation d'un tapis de végétation dense. Le maïs, au contraire des céréales à paille, a perdu ce pouvoir de tallage et ne produit, sauf exception, qu'une tige et le plus souvent un seul épi. Cette absence de tallage est compensée par le nombre très élevé de grains par épi. Pour favoriser le tallage, on pratique le roulage des champs de céréales et des pelouses. (fr)
 • 분얼(分蘖, 분얼지, tiller)은 풀 식물들에 의해 생산된 줄기이며, 초기 모체의 씨앗에서 자라난 후에 자라나는 모든 싹을 가리킨다. 분얼은 세분화되어 있으며 두 부분으로된 잎을 가지고 있다. 분얼은 식물 번식에 관여하지만 경우에 따라 종자 생산에도 관여한다. 분얼(tillering)은 옆에 줄기를 만들어내는 것을 지칭하며, 벼과의 수많은 종들이 보이는 특징이다. 이러한 특징 덕에 하나의 씨앗에서 수많은 줄기를 만들어낼 수 있으며, 줄기 다발에서 수많은 씨앗이 열린다. 분얼 비율은 토양의 수분 상태에 크게 영향을 받는다. 토양의 수분이 많으면 뿌리가 옆으로 빽빽하게 자라나지만, 낮으면 풀은 더 듬성듬성하고 깊은 뿌리 체계를 형성하는 경향이 있다. 그래서 건조한 토양에서는 옆으로 퍼지는 분얼을 지탱할 옆으로 자라난 뿌리가 없기 때문에 분얼을 크게 할 수 없다. 이삭을 맺지 않는 분얼을 무효분얼이라고 한다. (ko)
 • 分蘖(ぶんけつ)とはイネ科などの植物の根元付近から新芽が伸びて株分かれする事。 (ja)
 • Куще́ние — образование надземных побегов из узла, расположенного у основания главного побега у растений семейства Злаки и некоторых других растений; обильное появление у Злаков побочных стеблей (боковых побегов), благодаря благоприятным условиям роста; одна из форм ветвления, приводящая к образованию куста. Узел кущения — это ряд сближенных коротких междоузлий, из почек которых развиваются боковые побеги; из почек, которые находятся в пазухах влагалищных листьев, образуются дочерние боковые побеги, которые либо остаются внутри влагалища (внутривлагалищные побеги), либо пробивают влагалище листа и выходят наружу (вневлагалищные побеги). В результате образуется рыхлый (при условии, что побеги растут под углом к главному) или плотный (при условии, что побеги растут вертикально) куст. Из-за развития из узла кущения множества побегов многолетние растения образуют дернину; расположенные горизонтально длинные побеги при подземном их расположении образуют корневища или отпрыски при наземном их расположении. У однолетних растений процесс кущения происходит в ранний период жизни и прекращается с выходом их в трубку; у многолетних растений процесс кущения продолжается до конца вегетации после перерыва в период цветения и плодоношения. У культурных растений кущение зависит от сорта, условий произрастания и агротехнических приёмов. Кущение хлебных Злаков является одной из фаз развития, которая способствует увеличению урожая. (ru)
 • A tiller is a stem produced by grass plants, and refers to all shoots that grow after the initial parent shoot grows from a seed. Tillers are segmented, each segment possessing its own two-part leaf. They are involved in vegetative propagation and, in some cases, also seed production. "Tillering" refers to the production of side shoots and is a property possessed by many species in the family Poaceae. This enables them to produce multiple stems (tillers) starting from the initial single seedling. This ensures the formation of dense tufts and multiple seed heads. Tillering rates are heavily influenced by soil water status. When soil moisture is low, grasses tend to develop more sparse and deep root systems (as opposed to dense, lateral systems). Thus, in dry soils, tillering is inhibited: the lateral nature of tillering is not supported by lateral root growth. (en)
 • Ку́щення — процес, при якому утворюються бічні надземні пагони з бруньок у тонконогових (злаків) та подібних до них трав'янистих рослин. Кущення триває з моменту появи першого бічного пагона (у однорічних рослин) або з початку вегетації (у багаторічних) до початку .Кущення злаків характеризують загальним кущенням або коефіцієнтом кущення (кількість усіх пагонів на одній рослині), продуктивним кущенням (кількостю пагонів з колоссям, яке дало зерно); підгонами (кількістю пагонів з недорозвиненим колоссям); недогодами (кількістю пагонів без колосся); енергією кущення (темпом утворення бічних пагонів). За характером кущення рослин поділяється на нещільнокущове (вузол кущення заглиблений у ґрунт, бічні пагони відходять від основного стебла під гострим кутом), та щільнокущове (вузол кущення утворений над поверхнею ґрунту, бічні пагони відходять майже вертикально). Кущення у озимих злаків сильніше, ніж у ярих. Серед ярих хлібних культур кущення найсильніше проявляється у ячменю, найслабше — у пшениці. На кущення також впливає температура, вологість, освітлення, умови живлення, норми висіву, строки сівбі, якість насіння. При занадто великому кущенні у хлібних злаків утворюється значна кількість підгонів і недогонів, які при несприятливих умовах вегетації (посуха, недостатнє живлення) послаблюють розвиток продуктивних пагонів. Для отримання оптимальної кількості продуктивних пагонів, регулюють кущення збільшенням або зменшенням норми висіву. У багаторічних рослин на пасовищах та сіножатях збільшення кущення є бажаним. (uk)
 • 分櫱(英語:Tiller,「櫱(異體字:蘖)」,拼音:niè,注音:ㄋ一ㄝˋ,粤拼:jit6,魚割切,音同「孽」)指:禾本科等植物在地面以下的根或近地面處莖基密集的節所發出的,進而成長的(分枝)。分櫱節指的是:著生分櫱而密集的節和節間部分。 最常見的是從較膨大又有豐富養料的主莖基部分長出,稱為一級分櫱;在一級分櫱基部又能長生新的分櫱芽和不定根,形成次二級分櫱;還可以形成第三級、第四級分櫱,形成許多叢生的分枝。 早期生出能抽穗結實的分櫱,稱為“有效分櫱”;晚期生出不能抽穗或不結實的分櫱,稱為“無效分櫱”。有效分櫱受單位面積的穗數直接影響。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 4173609 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 1774 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1010576395 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الشطء (بالإنجليزية: Tiller)‏ هو ساق نباتية ثانوية تنتج عند قاعدة النبات في بعض نباتات الفصيلة النجيلية مثل القمح والشعير. تنتج بعض الأشطاء المبكرة نورات (سنابل). تتميز بعض المحاصيل كالشوفان بإشطاءاتها العديدة. (ar)
 • 분얼(分蘖, 분얼지, tiller)은 풀 식물들에 의해 생산된 줄기이며, 초기 모체의 씨앗에서 자라난 후에 자라나는 모든 싹을 가리킨다. 분얼은 세분화되어 있으며 두 부분으로된 잎을 가지고 있다. 분얼은 식물 번식에 관여하지만 경우에 따라 종자 생산에도 관여한다. 분얼(tillering)은 옆에 줄기를 만들어내는 것을 지칭하며, 벼과의 수많은 종들이 보이는 특징이다. 이러한 특징 덕에 하나의 씨앗에서 수많은 줄기를 만들어낼 수 있으며, 줄기 다발에서 수많은 씨앗이 열린다. 분얼 비율은 토양의 수분 상태에 크게 영향을 받는다. 토양의 수분이 많으면 뿌리가 옆으로 빽빽하게 자라나지만, 낮으면 풀은 더 듬성듬성하고 깊은 뿌리 체계를 형성하는 경향이 있다. 그래서 건조한 토양에서는 옆으로 퍼지는 분얼을 지탱할 옆으로 자라난 뿌리가 없기 때문에 분얼을 크게 할 수 없다. 이삭을 맺지 않는 분얼을 무효분얼이라고 한다. (ko)
 • 分蘖(ぶんけつ)とはイネ科などの植物の根元付近から新芽が伸びて株分かれする事。 (ja)
 • 分櫱(英語:Tiller,「櫱(異體字:蘖)」,拼音:niè,注音:ㄋ一ㄝˋ,粤拼:jit6,魚割切,音同「孽」)指:禾本科等植物在地面以下的根或近地面處莖基密集的節所發出的,進而成長的(分枝)。分櫱節指的是:著生分櫱而密集的節和節間部分。 最常見的是從較膨大又有豐富養料的主莖基部分長出,稱為一級分櫱;在一級分櫱基部又能長生新的分櫱芽和不定根,形成次二級分櫱;還可以形成第三級、第四級分櫱,形成許多叢生的分枝。 早期生出能抽穗結實的分櫱,稱為“有效分櫱”;晚期生出不能抽穗或不結實的分櫱,稱為“無效分櫱”。有效分櫱受單位面積的穗數直接影響。 (zh)
 • Unter Bestockung (englisch: tillering, französisch: tallage) versteht man die Verzweigung am Stängelgrund, die besonders häufig bei Süßgräsern (Poaceae) auftritt. Bestockung führt dazu, dass sich beispielsweise aus einer Frucht eine Pflanze mit vielen blühenden Sprossen entwickelt. In der Phänologie der Getreidepflanzen nach dem BBCH-Code wird die Bestockung als drittes Entwicklungsstadium, nach der Keimung und der Blattentwicklung der ersten Laubblätter, gefasst, das darauf folgende Stadium ist das Schossen. (de)
 • Le tallage (du grec θαλλος, tallos, « jeune pousse ») est un mode de multiplication végétative de nombreuses espèces de poacées (graminées) qui leur permet de produire de multiples pousses secondaires adventives (appelées talles) à partir du collet de la plantule initiale, assurant ainsi la formation de touffes denses. Ce phénomène est favorisé dans le cas des cultures de céréales car le nombre de tiges, et donc le nombre d'épis, peut influer directement sur le rendement même si un blé à tallage herbacé important peut donner un nombre d'épis inférieur ou égal à celui d'un blé à tallage herbacé plus réduit. (fr)
 • A tiller is a stem produced by grass plants, and refers to all shoots that grow after the initial parent shoot grows from a seed. Tillers are segmented, each segment possessing its own two-part leaf. They are involved in vegetative propagation and, in some cases, also seed production. (en)
 • Куще́ние — образование надземных побегов из узла, расположенного у основания главного побега у растений семейства Злаки и некоторых других растений; обильное появление у Злаков побочных стеблей (боковых побегов), благодаря благоприятным условиям роста; одна из форм ветвления, приводящая к образованию куста. (ru)
 • Ку́щення — процес, при якому утворюються бічні надземні пагони з бруньок у тонконогових (злаків) та подібних до них трав'янистих рослин. Кущення триває з моменту появи першого бічного пагона (у однорічних рослин) або з початку вегетації (у багаторічних) до початку .Кущення злаків характеризують загальним кущенням або коефіцієнтом кущення (кількість усіх пагонів на одній рослині), продуктивним кущенням (кількостю пагонів з колоссям, яке дало зерно); підгонами (кількістю пагонів з недорозвиненим колоссям); недогодами (кількістю пагонів без колосся); енергією кущення (темпом утворення бічних пагонів). (uk)
rdfs:label
 • شطء (ar)
 • Bestockung (de)
 • Tallage (fr)
 • Macollamiento (es)
 • 分蘖 (ja)
 • 분얼 (ko)
 • Кущение (ru)
 • Tiller (botany) (en)
 • Кущення (uk)
 • 分櫱 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License