An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Structure of Scientific Revolutions (1962; second edition 1970; third edition 1996; fourth edition 2012) is a book about the history of science by philosopher Thomas S. Kuhn. Its publication was a landmark event in the history, philosophy, and sociology of science. Kuhn challenged the then prevailing view of progress in science in which scientific progress was viewed as "development-by-accumulation" of accepted facts and theories. Kuhn argued for an episodic model in which periods of conceptual continuity where there is cumulative progress, which Kuhn referred to as periods of "normal science", were interrupted by periods of revolutionary science. The discovery of "anomalies" during revolutions in science leads to new paradigms. New paradigms then ask new questions of old data, move be

Property Value
dbo:abstract
 • بنية الثورات العلمية للمؤلف توماس صامويل كون كتاب يتناول تحليلًا لتاريخ العلوم، وكان نشره سنة 1962 حادثة مهمة في تاريخ وفلسفة العلوم وعلم الاجتماع المختص في هذا الشأن، حيث أدى إلى إعادة تقييم ذاتي على المستوى العالمي وردة فعل تجاوزت مجتمع العلماء. في هذا العمل، تحدى «كون» النظرة التقليدية للتقدم في «العلم العادي». وكان يُنظر للتقدم العلمي أنه بمثابة «تطور بالتراكم» للنظريات والحقائق واسعة القبول. وجادل «كون» ليطرح نموذج «وقائع» أو «حوادث» قاطعت استمرارية الفكر والمفاهيم في «العلم العادي» بفترات من «الثورات العلمية». وأثناء تلك الثورات، أدى استكشاف الظواهر الشاذة إلى استحداث نموذج فكري كامل، يغير قواعد اللعبة ويحدد اتجاه الأبحاث الجديدة، ويطرح أسئلة جديدة عن بيانات قديمة، متجاوزًا بذلك منهج «حل الألغاز» الذي يتبناه العلم العادي. مثلًا، شدّد تحليل «كون» لثورة كوبرنيكوس على أن في بداياتها لم تطرح تنبؤات أكثر دقة للأحداث الفلكية (مثلًا مواقع الكواكب) مقارنة بنظام بطليموس إلا أنه أغرى بعض الممارسين لأنهم رأوا فيه إمكانية تطوير حلول أفضل وأبسط في المستقبل. وسمى «كون» المفاهيم الجوهرية للثورة الصاعدة «نماذجها الفكرية» (بارادايم) وباستخدامه لتلك المصطلح أدخله في القاموس العام ليصف المواقف المشابهة في النصف الثاني من القرن العشرين. وسبّب إصرار «كون» أن مسببات « تحول البارادايم » هي مزيج من الأحوال الاجتماعية والتحميسية والوعود العلمية - وليس الإجراءات الممنهجة - ردود فعل غاضبة ولغط. وعالج «كون» المسائل التي سببت قلق المعارضين في تذييل ألحقه بالطبعة الثانية سنة 1969. وفي نظر بعض المعلقين، أدخل تحليل «كون» منظور إنساني واقعي في لُبّ فلسفة العلوم، إلا أن البعض ظل منزعجًا من «تلويثه» لنبالة العلم، لأنه وضع عنصرًا غير منطقي أو لاعقلاني في قلب أكبر إنجازات العلم. (ar)
 • L'estructura de les revolucions científiques (1962) és l'obra magna de Thomas Kuhn i un dels textos fonamentals de la filosofia de la ciència. En aquest llibre, es proposa un model explicatiu de la ciència, no pas com a acumulacions l'una sobre de l'altra, sinó com un paradigma dominant en cada època, de manera que es lliga la ciència al seu context històric. Kuhn aporta exemples concrets d'algunes disciplines per il·lustrar la seva teoria i divideix el procés general de canvi científic en tres fases: la creació de la ciència normal, la crisi del model i el canvi de paradigma final. (ca)
 • The Structure of Scientific Revolutions (deutscher Titel: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen) ist ein von Thomas S. Kuhn (1922–1996) verfasstes Werk und gilt als Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie. Durch das Buch wurden Begriffe wie Paradigma und Paradigmenwechsel popularisiert. Das erste Mal wurde das Werk als Monographie in International Encyclopedia of Unified Science publiziert. 1962 erschien das Buch in Erstauflage bei University of Chicago Press. 1969 antwortete Kuhn mit einem Postskriptum auf Kritiken der ersten Auflage. 1996 erschien die dritte Auflage, 2012 die vierte. 1977 erschienen weitere Aufsätze von Kuhn zum Thema „Entstehung des Neuen“. Kuhn hatte wichtige Erkenntnisse für das Werk laut eigener Aussage 1947, als er Student an der Harvard University war. (de)
 • La estructura de las revoluciones científicas (Thomas Kuhn, 1962) es un análisis sobre la historia de la ciencia. Su publicación marca un hito en la sociología del conocimiento y epistemología, y significó la popularización de los términos paradigma y cambio de paradigma. Se publicó primero como monografía en la Enciclopedia internacional de la ciencia unificada (International Encyclopedia of Unified Science) y luego como libro por la editorial de la Universidad de Chicago en 1962. En 1969, Kuhn agregó un apéndice a modo de réplica a las críticas que había suscitado la primera edición. Kuhn declaraba que la génesis de las ideas del libro ocurrió en 1947, cuando le fue encomendado dar una clase de ciencia para estudiantes de Humanidades, enfocándose en casos de estudio históricos. Más tarde declararía que hasta el momento nunca había leído ningún documento antiguo sobre temas científicos. La Física de Aristóteles era notablemente diferente a la obra de Newton en lo referido a conceptos de materia y movimiento. Llegó a la conclusión de que los conceptos de Aristóteles no eran «más limitados» o «peores» que los de Newton, solo diferentes. (es)
 • La Structure des révolutions scientifiques (The Structure of Scientific Revolutions) est un essai rédigé par le philosophe et historien des sciences, Thomas Samuel Kuhn. Paru en 1962, revu en 1970, l'ouvrage est incontestablement son œuvre majeure. Il y modélise notamment la science comme phénomène social et analyse les implications de cette approche, en s'appuyant sur de nombreux exemples tirés de l'Histoire des sciences. Les apports principaux de cet essai sont la révision des notions de paradigme et de révolution scientifique, avec l'établissement d'une distinction entre science normale et science extraordinaire, ainsi que la redéfinition de l'idée de progrès. Traduit en français en 1972, il a été réédité en 2018 avec une préface inédite de Jean-Pierre Luminet. (fr)
 • The Structure of Scientific Revolutions adalah sebuah buku yang ditulis pada tahun 1962 mengenai sejarah sains. Buku ini ditulis oleh fisuf Thomas Kuhn. Penerbitan buku ini merupakan peristiwa penting dalam bidang filsafat sains dan memicu diskusi dan perdebatan dalam komunitas cendekiawan. Kuhn menentang pandangan yang banyak dianut pada saat itu mengenai kemajuan dalam "". Kemajuan ilmiah sebelumnya dianggap sebagai "pengembangan lewat akumulasi" fakta-fakta dan teori-teori yang telah diterima. Kuhn berargumen bahwa kontinuitas semacam itu diganggu oleh periode-periode kemunculan sains revolusioner. Penemuan "anomali" selama revolusi sains memunculkan paradigma baru. Paradigma tersebut kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru dari data yang lama, bergerak di luar "penyelesaian teka teki" dalam paradigma sebelumnya, mengubah aturan main dan "peta" yang mengarahkan penelitian baru. Contohnya, analisis oleh Kuhn menekankan bahwa pada awalnya model heliosentris tidak menawarkan prediksi pergerakan benda langit yang lebih akurat (seperti posisi suatu planet) dibandingkan dengan sistem Ptolemeus, tetapi model ini menarik perhatian beberapa praktisioner karena menjanjikan solusi yang lebih baik dan sederhana yang dapat dikembangkan suatu saat nanti. Kuhn menyebut konsep inti revolusi tersebut sebagai "paradigma", dan istilah ini kemudian banyak digunakan secara analogis pada pertengahan akhir abad ke-20. Keyakinan Kuhn bahwa pergeseran paradigma adalah percampuran sosiologi, antusiasme, dan janji ilmiah, dan bukan prosedur yang ditentukan secara logis, memicu kegemparan. Kuhn menjawab permasalahan ini dalam tulisan yang diterbitkan dalam edisi kedua pada tahun 1969. Bagi beberapa komentator, pemikiran Kuhn telah memperkenalkan humanisme realistik dalam inti sains, sementara yang lain merasa sains dirusak oleh unsur-unsur irasional yang dimasukkan oleh Kuhn. (in)
 • The Structure of Scientific Revolutions (1962; second edition 1970; third edition 1996; fourth edition 2012) is a book about the history of science by philosopher Thomas S. Kuhn. Its publication was a landmark event in the history, philosophy, and sociology of science. Kuhn challenged the then prevailing view of progress in science in which scientific progress was viewed as "development-by-accumulation" of accepted facts and theories. Kuhn argued for an episodic model in which periods of conceptual continuity where there is cumulative progress, which Kuhn referred to as periods of "normal science", were interrupted by periods of revolutionary science. The discovery of "anomalies" during revolutions in science leads to new paradigms. New paradigms then ask new questions of old data, move beyond the mere "puzzle-solving" of the previous paradigm, change the rules of the game and the "map" directing new research. For example, Kuhn's analysis of the Copernican Revolution emphasized that, in its beginning, it did not offer more accurate predictions of celestial events, such as planetary positions, than the Ptolemaic system, but instead appealed to some practitioners based on a promise of better, simpler solutions that might be developed at some point in the future. Kuhn called the core concepts of an ascendant revolution its "paradigms" and thereby launched this word into widespread analogical use in the second half of the 20th century. Kuhn's insistence that a paradigm shift was a mélange of sociology, enthusiasm and scientific promise, but not a logically determinate procedure, caused an uproar in reaction to his work. Kuhn addressed concerns in the 1969 postscript to the second edition. For some commentators The Structure of Scientific Revolutions introduced a realistic humanism into the core of science, while for others the nobility of science was tarnished by Kuhn's introduction of an irrational element into the heart of its greatest achievements. (en)
 • ⟪과학혁명의 구조⟫(The Structure of Scientific Revolutions 더 스트럭처 오브 사이언티픽 레볼루션스[*])는 철학자 토머스 S. 쿤이 저술한 과학사에 대한 책이다. 이 책의 출판은 과학사, 과학 철학, 과학 지식 사회학에서의 기념비적 사건이며, 현재에도 진행되고 있는 광범위한 평가와 반응을 촉발하였다. 쿤은 정상 과학에서의 진보에 대한 일반적인 인식에 도전하였다. 일반적인 과학적 진보는 이미 수용된 사실과 이론의 "축적에 의한 발전"으로 인식되었다. 쿤은 정상 과학에서의 이러한 개념적인 연속성의 시기가 혁명적인 과학의 시기에 의해 방해되는 불연속적인 모델을 주장하였다. 혁명의 시기 동안에 발견된 "이상 현상"은 새로운 패러다임을 야기한다. 새로운 패러다임은 오래된 데이터에 대하여 새로운 질문을 던지며, 이전 패러다임의 "수수께끼 풀기"을 넘어, 게임의 법칙과 새로운 연구의 방향을 지시하는 "지도"를 변경한다. 예를 들어 쿤의 코페르니쿠스 혁명에 대한 분석은 처음에는 태양중심설이 천체 현상에 대한 지구중심설보다 더욱 정확한 예측을 제공하지 못하였으나, 미래의 어느 시점에서 발전할 더 나은, 더 간결한 해결책의 전망을 가진 실행자에게는 매력적인 이론이었다는 것을 강조하였다. 쿤은 우세한 혁명의 대한 핵심적 개념을 패러다임이라고 불렀으며, 이 단어를 20세기 후반에 광범위한 분석 활동에 활용하게 하였다. 패러다임의 전환은 사회학, 맹신, 과학적 전제의 혼합이며, 논리적으로 명확한 과정이 아니라는 쿤의 주장은 대단한 논쟁을 일으켰다. 쿤은 제2판의 1969년 후기에서 우려를 표한 바가 있다. 일부 평론가는 쿤의 책은 과학의 핵심에 실제적인 인문주의를 도입한 것으로 평가하는 반면, 다른 평론가는 가장 위대한 성취의 중심에 비이성적인 요소를 도입하여 과학의 고귀함을 파괴했다고 평가한다. (ko)
 • De structuur van wetenschappelijke revoluties (The Structure of Scientific Revolutions) is een analyse van de wetenschapsgeschiedenis door Thomas Kuhn. De publicatie was een mijlpaal in de wetenschapsgeschiedenis, -filosofie en de -sociologie. Het werk zette een nog steeds voortdurende wereldwijde beoordeling in gang – ook buiten de wetenschappelijke gemeenschappen. In dit werk daagde Kuhn de toen heersende opvatting van vooruitgang in de normale wetenschap uit. Hij pleitte voor een episodisch model waarin periodes van zulke conceptuele continuïteit in de normale wetenschap worden onderbroken door periodes van revolutionaire wetenschap. Tijdens de revoluties in de wetenschap leiden de ontdekkingen van anomalieën tot een geheel nieuw paradigma dat de regels van het spel verandert, de agenda die leiding geeft aan nieuw onderzoek verandert en dat nieuwe vragen stelt aan oude data. Het gaat verder dan het oplossen van puzzels in de normale natuurwetenschap. (nl)
 • La struttura delle rivoluzioni scientifiche (The Structure of Scientific Revolutions, 1962) è un celebre saggio di filosofia della scienza di Thomas Samuel Kuhn. L'opera rappresenta una pietra miliare nel dibattito epistemologico moderno. All'enorme influenza di quest'opera si deve, tra l'altro, l'introduzione nel gergo filosofico-scientifico del termine "paradigma". L'opera si compone di 13 capitoli che analizzano il processo di graduale formazione della scienza nella storia, seguendo le dinamiche della scienza normale, della crisi del paradigma e del momento rivoluzionario fino al ristabilimento di una situazione di normalità. Come già aveva fatto Galileo, Kuhn utilizza un linguaggio creativo, che tratta della scienza in maniera "qualitativa" attingendo dal vocabolario tipico di altri contesti. Questo stesso modus operandi è in effetti uno degli argomenti del saggio, che mostra come ogni rivoluzione scientifica sia stata contraddistinta anche da un nuovo linguaggio, non direttamente confrontabile con i precedenti; un cosiddetto mutamento di paradigma (paradigm shift). (it)
 • 『科学革命の構造』(かがくかくめいのこうぞう、英: The Structure of Scientific Revolutions)は、1962年にアメリカの科学史家・科学哲学者であるトーマス・クーンによって発表された著作である。その後1970年、1996年、2012年に再版され、19の言語に翻訳されて広く読まれた。 この著作では科学史の進歩を見直す立場から、科学において一定の期間にわたって研究者たちにモデルとなる問題、解法を提供する承認された科学的業績を意味するパラダイムの概念を用い分析する。後の科学史とは研究の蓄積による曲線的な進歩ではなく、パラダイム転換(パラダイムシフト)による段階的な過程として捉えなおすことができることをクーンは論じようとした。カール・ポパーなどとの議論で繰り広げられたパラダイム論争を引き起こした研究であった。 (ja)
 • Структура научных революций (англ. The Structure of Scientific Revolutions) — вторая монография Томаса Куна, вышедшая в 1962 году и представляющая собой анализ истории науки. Стала значительным событием в социологии знания, ввела в обиход термины парадигма и смена парадигм. Основная идея книги — научное знание развивается скачкообразно, посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определённой парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений. Научная революция — это смена научным сообществом объясняющих парадигм. (ru)
 • A Estrutura das Revoluções Científicas é um livro sobre a história da ciência publicado no ano de 1962 pelo filósofo Thomas Kuhn. Sua publicação estabelece um marco para as disciplinas da história, filosofia e sociologia do conhecimento, popularizando os termos paradigma e mudança de paradigma. Kuhn desafiou ideia estabelecida (até então) do progresso científico como uma acumulação de fatos e teorias. Ele argumentou que períodos de continuidade de uma ciência normal são interrompidos por períodos revolucionários, cujas anomalias geram novos paradigmas que questionam os anteriores, levando a pesquisa científica a novos caminhos. (pt)
 • 《科學革命的結構》(英語原名:The Structure of Scientific Revolutions,1962 年;1970 年第二版;1996 年第三版;2012 年第四版)是哲學家托馬斯·S·庫恩 (Thomas S. Kuhn) 撰寫的一本關於科學史的書。它的出版是科學史、哲學和科學知識社會學的里程碑事件。庫恩挑戰了當時盛行的科學進步觀,將科學進步視為公認事實和理論的“積累發展”。庫恩主張一種情節模型,其中存在累積進步的概念連續性時期,庫恩稱之為“常規科學”時期,被革命性科學時期打斷。在科學革命期間發現的“異常”導致了新的範式。新範式然後對舊數據提出新問題,超越先前範式的單純“解謎”,改變遊戲規則和指導新研究的“地圖”。 例如,庫恩對哥白尼革命的分析強調,在一開始,它並沒有提供比托勒密系統更準確的天體事件預測,例如行星位置,而是基於更好的承諾吸引了一些從業者,可能在未來某個時候開發的更簡單的解決方案。庫恩將上升革命的核心概念稱為“範式”,從而使這個詞在 20 世紀下半葉得到廣泛的類比使用。庫恩堅持認為範式轉變是社會學、熱情和科學承諾的混合體,而不是邏輯上確定的程序,這在他的工作中引起了軒然大波。庫恩在 1969 年第二版的附言中處理了該些問題。對於一些評論家來說,《科學革命的結構》將現實主義的人文主義引入了科學的核心,而對於另一些評論家來說,庫恩在其最偉大成就的核心中引入了一種非理性的元素,從而玷污了科學的高貴。 (zh)
 • «Структу́ра науко́вих револю́цій» (англ. The Structure of Scientific Revolutions) (1962) — книга Томаса Куна, що являє собою аналіз історії науки. Її публікація стала значною подією в соціології знань, ввела в обіг терміни парадигма і зміна парадигм. Вперше робота була опублікована як монографія в International Encyclopedia of Unified Science, потім як книга у видавництві University of Chicago Press в 1962 р. В 1969 р. Кун додав післямову до книги, в якій він відповів на критичні зауваження до першого видання. Початок роботи над книгою Кун датував 1947 роком, коли він був студентом в Гарвардському університеті і вів курс «Наука» для гуманітаріїв молодших курсів, використовуючи історичні приклади. Пізніше Кун коментував, що до цього моменту він «не читав старих матеріалів по науці». «Фізика» Арістотеля була разюче не схожа на роботу Ісаака Ньютона в області уявлень про матерію і рух. Кун дійшов висновку, що уявлення Аристотеля були не гіршою версією ньютонівських, а просто іншими. (uk)
dbo:author
dbo:dcc
 • 501
dbo:isbn
 • 9780226458113
dbo:lcc
 • Q175.K95
dbo:mediaType
dbo:nonFictionSubject
dbo:numberOfPages
 • 264 (xsd:positiveInteger)
dbo:publisher
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 315006 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 60333 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1097851876 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
dbp:caption
 • Cover of the first edition (en)
dbp:congress
dbp:country
 • United States (en)
dbp:coverArtist
 • Ted Lacey (en)
dbp:dewey
 • 501 (xsd:integer)
dbp:isbn
 • 9780226458113 (xsd:decimal)
dbp:language
 • English (en)
dbp:mediaType
 • Print (en)
dbp:name
 • The Structure of Scientific Revolutions (en)
dbp:pages
 • 264 (xsd:integer)
dbp:pubDate
 • 1962 (xsd:integer)
dbp:publisher
dbp:subject
dbp:wikiPageUsesTemplate
dc:publisher
 • University of Chicago Press
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • L'estructura de les revolucions científiques (1962) és l'obra magna de Thomas Kuhn i un dels textos fonamentals de la filosofia de la ciència. En aquest llibre, es proposa un model explicatiu de la ciència, no pas com a acumulacions l'una sobre de l'altra, sinó com un paradigma dominant en cada època, de manera que es lliga la ciència al seu context històric. Kuhn aporta exemples concrets d'algunes disciplines per il·lustrar la seva teoria i divideix el procés general de canvi científic en tres fases: la creació de la ciència normal, la crisi del model i el canvi de paradigma final. (ca)
 • La Structure des révolutions scientifiques (The Structure of Scientific Revolutions) est un essai rédigé par le philosophe et historien des sciences, Thomas Samuel Kuhn. Paru en 1962, revu en 1970, l'ouvrage est incontestablement son œuvre majeure. Il y modélise notamment la science comme phénomène social et analyse les implications de cette approche, en s'appuyant sur de nombreux exemples tirés de l'Histoire des sciences. Les apports principaux de cet essai sont la révision des notions de paradigme et de révolution scientifique, avec l'établissement d'une distinction entre science normale et science extraordinaire, ainsi que la redéfinition de l'idée de progrès. Traduit en français en 1972, il a été réédité en 2018 avec une préface inédite de Jean-Pierre Luminet. (fr)
 • 『科学革命の構造』(かがくかくめいのこうぞう、英: The Structure of Scientific Revolutions)は、1962年にアメリカの科学史家・科学哲学者であるトーマス・クーンによって発表された著作である。その後1970年、1996年、2012年に再版され、19の言語に翻訳されて広く読まれた。 この著作では科学史の進歩を見直す立場から、科学において一定の期間にわたって研究者たちにモデルとなる問題、解法を提供する承認された科学的業績を意味するパラダイムの概念を用い分析する。後の科学史とは研究の蓄積による曲線的な進歩ではなく、パラダイム転換(パラダイムシフト)による段階的な過程として捉えなおすことができることをクーンは論じようとした。カール・ポパーなどとの議論で繰り広げられたパラダイム論争を引き起こした研究であった。 (ja)
 • Структура научных революций (англ. The Structure of Scientific Revolutions) — вторая монография Томаса Куна, вышедшая в 1962 году и представляющая собой анализ истории науки. Стала значительным событием в социологии знания, ввела в обиход термины парадигма и смена парадигм. Основная идея книги — научное знание развивается скачкообразно, посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определённой парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений. Научная революция — это смена научным сообществом объясняющих парадигм. (ru)
 • A Estrutura das Revoluções Científicas é um livro sobre a história da ciência publicado no ano de 1962 pelo filósofo Thomas Kuhn. Sua publicação estabelece um marco para as disciplinas da história, filosofia e sociologia do conhecimento, popularizando os termos paradigma e mudança de paradigma. Kuhn desafiou ideia estabelecida (até então) do progresso científico como uma acumulação de fatos e teorias. Ele argumentou que períodos de continuidade de uma ciência normal são interrompidos por períodos revolucionários, cujas anomalias geram novos paradigmas que questionam os anteriores, levando a pesquisa científica a novos caminhos. (pt)
 • بنية الثورات العلمية للمؤلف توماس صامويل كون كتاب يتناول تحليلًا لتاريخ العلوم، وكان نشره سنة 1962 حادثة مهمة في تاريخ وفلسفة العلوم وعلم الاجتماع المختص في هذا الشأن، حيث أدى إلى إعادة تقييم ذاتي على المستوى العالمي وردة فعل تجاوزت مجتمع العلماء. في هذا العمل، تحدى «كون» النظرة التقليدية للتقدم في «العلم العادي». وكان يُنظر للتقدم العلمي أنه بمثابة «تطور بالتراكم» للنظريات والحقائق واسعة القبول. وجادل «كون» ليطرح نموذج «وقائع» أو «حوادث» قاطعت استمرارية الفكر والمفاهيم في «العلم العادي» بفترات من «الثورات العلمية». وأثناء تلك الثورات، أدى استكشاف الظواهر الشاذة إلى استحداث نموذج فكري كامل، يغير قواعد اللعبة ويحدد اتجاه الأبحاث الجديدة، ويطرح أسئلة جديدة عن بيانات قديمة، متجاوزًا بذلك منهج «حل الألغاز» الذي يتبناه العلم العادي. (ar)
 • The Structure of Scientific Revolutions (deutscher Titel: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen) ist ein von Thomas S. Kuhn (1922–1996) verfasstes Werk und gilt als Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie. Durch das Buch wurden Begriffe wie Paradigma und Paradigmenwechsel popularisiert. Das erste Mal wurde das Werk als Monographie in International Encyclopedia of Unified Science publiziert. 1962 erschien das Buch in Erstauflage bei University of Chicago Press. 1977 erschienen weitere Aufsätze von Kuhn zum Thema „Entstehung des Neuen“. (de)
 • La estructura de las revoluciones científicas (Thomas Kuhn, 1962) es un análisis sobre la historia de la ciencia. Su publicación marca un hito en la sociología del conocimiento y epistemología, y significó la popularización de los términos paradigma y cambio de paradigma. Se publicó primero como monografía en la Enciclopedia internacional de la ciencia unificada (International Encyclopedia of Unified Science) y luego como libro por la editorial de la Universidad de Chicago en 1962. En 1969, Kuhn agregó un apéndice a modo de réplica a las críticas que había suscitado la primera edición. (es)
 • The Structure of Scientific Revolutions adalah sebuah buku yang ditulis pada tahun 1962 mengenai sejarah sains. Buku ini ditulis oleh fisuf Thomas Kuhn. Penerbitan buku ini merupakan peristiwa penting dalam bidang filsafat sains dan memicu diskusi dan perdebatan dalam komunitas cendekiawan. Kuhn menentang pandangan yang banyak dianut pada saat itu mengenai kemajuan dalam "". Kemajuan ilmiah sebelumnya dianggap sebagai "pengembangan lewat akumulasi" fakta-fakta dan teori-teori yang telah diterima. Kuhn berargumen bahwa kontinuitas semacam itu diganggu oleh periode-periode kemunculan sains revolusioner. Penemuan "anomali" selama revolusi sains memunculkan paradigma baru. Paradigma tersebut kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru dari data yang lama, bergerak di luar "penyelesaian teka (in)
 • The Structure of Scientific Revolutions (1962; second edition 1970; third edition 1996; fourth edition 2012) is a book about the history of science by philosopher Thomas S. Kuhn. Its publication was a landmark event in the history, philosophy, and sociology of science. Kuhn challenged the then prevailing view of progress in science in which scientific progress was viewed as "development-by-accumulation" of accepted facts and theories. Kuhn argued for an episodic model in which periods of conceptual continuity where there is cumulative progress, which Kuhn referred to as periods of "normal science", were interrupted by periods of revolutionary science. The discovery of "anomalies" during revolutions in science leads to new paradigms. New paradigms then ask new questions of old data, move be (en)
 • La struttura delle rivoluzioni scientifiche (The Structure of Scientific Revolutions, 1962) è un celebre saggio di filosofia della scienza di Thomas Samuel Kuhn. L'opera rappresenta una pietra miliare nel dibattito epistemologico moderno. All'enorme influenza di quest'opera si deve, tra l'altro, l'introduzione nel gergo filosofico-scientifico del termine "paradigma". (it)
 • ⟪과학혁명의 구조⟫(The Structure of Scientific Revolutions 더 스트럭처 오브 사이언티픽 레볼루션스[*])는 철학자 토머스 S. 쿤이 저술한 과학사에 대한 책이다. 이 책의 출판은 과학사, 과학 철학, 과학 지식 사회학에서의 기념비적 사건이며, 현재에도 진행되고 있는 광범위한 평가와 반응을 촉발하였다. 쿤은 정상 과학에서의 진보에 대한 일반적인 인식에 도전하였다. 일반적인 과학적 진보는 이미 수용된 사실과 이론의 "축적에 의한 발전"으로 인식되었다. 쿤은 정상 과학에서의 이러한 개념적인 연속성의 시기가 혁명적인 과학의 시기에 의해 방해되는 불연속적인 모델을 주장하였다. 혁명의 시기 동안에 발견된 "이상 현상"은 새로운 패러다임을 야기한다. 새로운 패러다임은 오래된 데이터에 대하여 새로운 질문을 던지며, 이전 패러다임의 "수수께끼 풀기"을 넘어, 게임의 법칙과 새로운 연구의 방향을 지시하는 "지도"를 변경한다. (ko)
 • De structuur van wetenschappelijke revoluties (The Structure of Scientific Revolutions) is een analyse van de wetenschapsgeschiedenis door Thomas Kuhn. De publicatie was een mijlpaal in de wetenschapsgeschiedenis, -filosofie en de -sociologie. Het werk zette een nog steeds voortdurende wereldwijde beoordeling in gang – ook buiten de wetenschappelijke gemeenschappen. (nl)
 • «Структу́ра науко́вих револю́цій» (англ. The Structure of Scientific Revolutions) (1962) — книга Томаса Куна, що являє собою аналіз історії науки. Її публікація стала значною подією в соціології знань, ввела в обіг терміни парадигма і зміна парадигм. Вперше робота була опублікована як монографія в International Encyclopedia of Unified Science, потім як книга у видавництві University of Chicago Press в 1962 р. В 1969 р. Кун додав післямову до книги, в якій він відповів на критичні зауваження до першого видання. (uk)
 • 《科學革命的結構》(英語原名:The Structure of Scientific Revolutions,1962 年;1970 年第二版;1996 年第三版;2012 年第四版)是哲學家托馬斯·S·庫恩 (Thomas S. Kuhn) 撰寫的一本關於科學史的書。它的出版是科學史、哲學和科學知識社會學的里程碑事件。庫恩挑戰了當時盛行的科學進步觀,將科學進步視為公認事實和理論的“積累發展”。庫恩主張一種情節模型,其中存在累積進步的概念連續性時期,庫恩稱之為“常規科學”時期,被革命性科學時期打斷。在科學革命期間發現的“異常”導致了新的範式。新範式然後對舊數據提出新問題,超越先前範式的單純“解謎”,改變遊戲規則和指導新研究的“地圖”。 (zh)
rdfs:label
 • بنية الثورات العلمية (ar)
 • L'estructura de les revolucions científiques (ca)
 • The Structure of Scientific Revolutions (de)
 • La estructura de las revoluciones científicas (es)
 • La Structure des révolutions scientifiques (fr)
 • The Structure of Scientific Revolutions (in)
 • La struttura delle rivoluzioni scientifiche (it)
 • The Structure of Scientific Revolutions (en)
 • 과학혁명의 구조 (ko)
 • 科学革命の構造 (ja)
 • A Estrutura das Revoluções Científicas (pt)
 • De structuur van wetenschappelijke revoluties (nl)
 • Структура наукових революцій (uk)
 • Структура научных революций (ru)
 • 科学革命的结构 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • The Structure of Scientific Revolutions (en)
is dbo:philosophicalSchool of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License