An Entity of Type: SocialGroup107950920, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Synod of Jassy or Synod of Iași (also referred to as the Council of Jassy or the Council of Iași), was convened in Iași in Moldavia (present-day Romania) between 15 September and 27 October 1642 by the Ecumenical Patriarch Parthenius I of Constantinople, with the support of the Moldavian Prince Vasile Lupu. The purpose of the synod was to counter certain Roman Catholic and Protestant "doctrinal errors" which had made inroads into Orthodox Christian theology and to offer a comprehensive Orthodox statement on the content and character of the faith.

Property Value
dbo:abstract
 • Η Σύνοδος του Ιασίου ήταν σύνοδος επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας που πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο της Μολδαβίας (σήμερα στη Ρουμανία), από τις 15 Σεπτεμβρίου ως τις 27 Οκτωβρίου του 1642. Συνεκλήθη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθένιο Α΄, με την υποστήριξη του πρίγκηπα της Μολδαβίας Βασιλείου Λούπου. Σκοπός της Συνόδου ήταν να αντιμετωπίσει ορισμένα Ρωμαιοκαθολικά και Προτεσταντικά «δογματικά σφάλματα» που είχαν παρεισφρύσει στην Ορθόδοξη Χριστιανική θεολογία και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη Ορθόδοξη δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα της πίστης. Με την συμμετοχή εκπροσώπων των ελληνικών και σλαβικών Εκκλησιών, καταδίκασε την Καλβινιστική διδασκαλία που αποδιδόταν στον Κύριλλο Λούκαρι και επικύρωσε το (κάπως τροποποιημένο κείμενο του) Expositio fidei (Δήλωση Πίστης, επίσης γνωστή ως Ορθόδοξη Ομολογία) του Πέτρου Μογίλα, μια περιγραφή της Ορθοδοξίας με τη μορφή ερωταποκρίσεων. Η Δήλωση της Πίστης έγινε θεμελιώδες κείμενο για την διαμόρφωση της Ορθόδοξης στάσης απέναντι στην Μεταρρυθμιστική σκέψη. Η σημαντική συμβολή της συνόδου ήταν η ενισχυμένη αίσθηση ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω της κύρωσης της Κοινής Δήλωσης από όλες τις μεγάλες Έδρες. (el)
 • Das Konzil von Iași fand zwischen dem 15. September und dem 27. Oktober 1642 statt. Doktrinär ist es das wichtigste für die orthodoxe Konfession. Es wurde vom Ökumenischen Patriarchen mit der Logistik des regierenden moldauischen Fürsten Vasile Lupu einberufen. Das Konzil von Iași hat sogar eine geopolitische Dimension, sowohl für die orthodoxe Kirche insgesamt als auch für ihre Beziehungen zum Papsttum, zum Luthertum und vor allem zum Calvinismus als christliche Konfessionen. Offiziell war es das Ziel des Konzils, einigen katholischen und protestantischen „Lehrfehlern“ entgegenzutreten, die einen Durchbruch in der christlich-orthodoxen Theologie hätten bewirken können, sowie eine umfassende pan-orthodoxe Stellungnahme zu Inhalt und Wesen des Glaubens abzugeben, die es mit dem Glaubensbekenntnis macht. Der Rat verurteilte den Calvismus und insbesondere die Aktionen von Kyrillos Loukaris zur Unterstützung der Aktivitäten Petro Mohylas gegenüber den Unierten in Neurussland und Siebenbürgen mit der Gründung eines höheren orthodoxen Seminars, das zur heranwuchs. Ein weiteres, 1672 in der Grabeskirche von Jerusalem abgehaltenes Konzil bestätigte die Beschlüsse des Konzils von Iasi. (de)
 • El Concilio de Iași se celebró en la ciudad de Iasi (hoy en Rumania, luego en el Principado de Moldavia) entre el 15 de septiembre y el 27 de octubre de 1642. ​ Es convocado por el Patriarca Ecuménico con la logística del príncipe gobernante de Moldavia, . El Consejo tiene una enorme dimensión doctrinal y política. Se adoptó una "" en medio de negociaciones para un tratado de paz de la Guerra de los Treinta Años. La marca es el calvinismo, y en particular las enseñanzas de Cirilo Lukaris. Por otro lado, se condenaron algunos errores del catolicismo, pero en armonía con los jesuitas y en el contexto de la alianza franco-otomana. El evento fue conmemorado por el Monasterio de los Tres Jerarcas Santos, y las decisiones del consejo fueron confirmadas explícitamente sobre el Santo Sepulcro por el .​ (es)
 • Le Concile d'Iași s'est tenu entre le 15 septembre et le 27 octobre 1642. Doctrinalement, bien que localisé, il est le plus important pour l'Orthodoxie. Le concile a été convoqué par le patriarche œcuménique Parthénios Ier de Constantinople avec la logistique du prince moldave au pouvoir Basile le Loup. Le Concile d'Iași a une dimension géopolitique, à la fois pour l'Église orthodoxe dans son ensemble et pour ses relations avec la papauté, le luthéranisme, et surtout avec le calvinisme en tant que confessions chrétiennes. Officiellement, le but du concile est de s'opposer à certaines "erreurs doctrinales" catholiques et protestantes qui pourraient conduire à une percée dans la théologie chrétienne orthodoxe, ainsi que de faire une déclaration panorthodoxe complète sur le contenu et la nature de la foi chrétienne. Le Concile d'Iași a condamné le calvinisme et en particulier les actions de Cyrille Loukaris et des Églises unies en général après l'Union de Brest et le projet d'Union d'Oujhorod. Au Concile de Jérusalem (1672), il a confirmé les décisions du Concile d'Iași sur le Tombeau vide, qui ont finalement façonné le concept et la doctrine théologiques orthodoxes de l'époque des Lumières à nos jours. (fr)
 • The Synod of Jassy or Synod of Iași (also referred to as the Council of Jassy or the Council of Iași), was convened in Iași in Moldavia (present-day Romania) between 15 September and 27 October 1642 by the Ecumenical Patriarch Parthenius I of Constantinople, with the support of the Moldavian Prince Vasile Lupu. The purpose of the synod was to counter certain Roman Catholic and Protestant "doctrinal errors" which had made inroads into Orthodox Christian theology and to offer a comprehensive Orthodox statement on the content and character of the faith. Including representatives of the Greek and Slavic Churches, it condemned the Calvinist teachings ascribed to Cyril Lucaris and ratified (a somewhat amended text of) Peter Mogila's Expositio fidei (Statement of Faith, also known as the Orthodox Confession), a description of Christian orthodoxy in a question and answer format. The Statement of Faith became fundamental for establishing the Eastern Orthodox world's attitude toward Reformation thought. The major contribution of the synod was the reinforced sense of unity in the Eastern Orthodox Church through the promulgation of an authoritative statement agreed upon by all the major sees. (en)
 • Il Concilio di Iași è una chiesa ortodossa locale e si tenne tra il 15 settembre e il 27 ottobre 1642. Fu convocato dal patriarca ecumenico Partenio I di Costantinopoli con la logistica del principe moldavo al potere Vasile Lupu. Il Concilio di Iași ha un enorme significato dottrinale con una dimensione geopolitica, sia per la Chiesa ortodossa nel suo insieme che per i suoi rapporti con il papato, il luteranesimo e soprattutto il calvinismo, come denominazioni cristiane. Ufficialmente, lo scopo del concilio è quello di opporsi ad alcuni "errori dottrinali" cattolici e protestanti che avrebbero potuto fare un passo avanti nella teologia cristiana ortodossa, nonché di offrire una dichiarazione completa pan-ortodossa sul contenuto e sulla natura della fede, cosa che fa con la . Alla fiera partecipano i rappresentanti di tutte le chiese ortodosse con lingue liturgiche greca e slava ecclesiastica. Il concilio condannò il calvismismo e in particolare le azioni di Cirillo I Lucaris, sostenendo le attività di Pietro Mogila nei confronti degli uniati in Nuova Russia e Transilvania con la fondazione di un'istituzione teologica ortodossa superiore che divenne l'. (it)
 • 이아시 시노드는 1642년 9월 15일부터 10월 27일까지 몰다비아 공작 의 지원을 받아 콘스탄티노폴리스 총대주교 파르테니오스 1세에 의해 몰다비아(지금의 루마니아) 이아시에 소집된 시노드이다. 시노드의 소집 목적은 당시 동방 정교회 신학에 침투한 로마 가톨릭교회와 개신교의 ‘교리적 오류들’에 대응하고 신앙의 내용과 성격에 대한 동방 정교회 세계의 종합적인 성명을 발표하기 위해서였다. 그리스 교회와 슬라브 교회의 대표들을 포함해서 시노드는 키릴로스 루카리스의 칼뱅주의적 사상을 단죄하고, 교리문답 형식으로 정교회 신앙을 풀이한 의 《신앙 해설서》(Expositio fidei)를 비준하였다. 《신앙 해설서》는 개신교의 종교개혁에 대한 동방 정교회의 기본 원칙을 설정하였다. 시노드의 주요 공적은 모든 정교회 수석 주교좌들이 합의하여 권위 있는 성명을 발표함으로써 동방 정교회 세계의 일치를 강화한 것이다. (ko)
 • Ясский собор (греч. Σύνοδος του Ιασίου, рум. Sinodul de la Iași) — поместный собор православной церкви, проходивший в Яссах с 15 сентября по 27 октября 1642 года. Был созван Константинопольским патрирхом Парфением I при поддержке Молдавского господаря Василия Лупу в целях противодействия распространению кальвинизма вследствие публикации «Исповедание веры» Кирилла Лукариса. (ru)
 • O Sínodo de Iași tem um importante significado doutrinal para a Igreja Ortodoxa e em particular para as suas relações com o papado, o luteranismo e especialmente o calvinismo. As decisões do sínodo foram reafirmadas pelo Sínodo de Jerusalém de 1672. O sínodo foi realizado de 15 de setembro a 27 de outubro de 1642 na capital do Principado da Moldávia — Iași (atualmente na Roménia). O conselho foi convocado nominalmente pelo Partênio I de Constantinopla, mas realmente por trás do fórum e de suas decisões a vontade de Basílio Lupus é evidente. O sínodo terminou com uma "confissão de fé" dirigida contra o calvinismo e em particular contra Cirilo Lucaris. Ao mesmo tempo, o fórum aborda alguns “erros doutrinários” de católicos e luteranos no conceito cristão. O concílio com as suas decisões foi consagrado pela ereção da belíssima igreja do mosteiro dedicado aos três santos da Capadócia com a colocação na igreja das relíquias trazidas de Constantinopla da santa padroeira do Segundo Império Búlgaro — Santa Parasqueva dos Bálcãs. (pt)
 • Собор в Яссах проходив між 15 вересня і 27 жовтня 1642 р. Він був скликаний Вселенським Патріархом Константинопольським Парфенієм І за матеріально-технічним забезпеченням правлячого молдавського князя Василя Лупула. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 42165023 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4655 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1110864268 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 이아시 시노드는 1642년 9월 15일부터 10월 27일까지 몰다비아 공작 의 지원을 받아 콘스탄티노폴리스 총대주교 파르테니오스 1세에 의해 몰다비아(지금의 루마니아) 이아시에 소집된 시노드이다. 시노드의 소집 목적은 당시 동방 정교회 신학에 침투한 로마 가톨릭교회와 개신교의 ‘교리적 오류들’에 대응하고 신앙의 내용과 성격에 대한 동방 정교회 세계의 종합적인 성명을 발표하기 위해서였다. 그리스 교회와 슬라브 교회의 대표들을 포함해서 시노드는 키릴로스 루카리스의 칼뱅주의적 사상을 단죄하고, 교리문답 형식으로 정교회 신앙을 풀이한 의 《신앙 해설서》(Expositio fidei)를 비준하였다. 《신앙 해설서》는 개신교의 종교개혁에 대한 동방 정교회의 기본 원칙을 설정하였다. 시노드의 주요 공적은 모든 정교회 수석 주교좌들이 합의하여 권위 있는 성명을 발표함으로써 동방 정교회 세계의 일치를 강화한 것이다. (ko)
 • Ясский собор (греч. Σύνοδος του Ιασίου, рум. Sinodul de la Iași) — поместный собор православной церкви, проходивший в Яссах с 15 сентября по 27 октября 1642 года. Был созван Константинопольским патрирхом Парфением I при поддержке Молдавского господаря Василия Лупу в целях противодействия распространению кальвинизма вследствие публикации «Исповедание веры» Кирилла Лукариса. (ru)
 • Собор в Яссах проходив між 15 вересня і 27 жовтня 1642 р. Він був скликаний Вселенським Патріархом Константинопольським Парфенієм І за матеріально-технічним забезпеченням правлячого молдавського князя Василя Лупула. (uk)
 • Η Σύνοδος του Ιασίου ήταν σύνοδος επισκόπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας που πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο της Μολδαβίας (σήμερα στη Ρουμανία), από τις 15 Σεπτεμβρίου ως τις 27 Οκτωβρίου του 1642. Συνεκλήθη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθένιο Α΄, με την υποστήριξη του πρίγκηπα της Μολδαβίας Βασιλείου Λούπου. Η Δήλωση της Πίστης έγινε θεμελιώδες κείμενο για την διαμόρφωση της Ορθόδοξης στάσης απέναντι στην Μεταρρυθμιστική σκέψη. Η σημαντική συμβολή της συνόδου ήταν η ενισχυμένη αίσθηση ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω της κύρωσης της Κοινής Δήλωσης από όλες τις μεγάλες Έδρες. (el)
 • Das Konzil von Iași fand zwischen dem 15. September und dem 27. Oktober 1642 statt. Doktrinär ist es das wichtigste für die orthodoxe Konfession. Es wurde vom Ökumenischen Patriarchen mit der Logistik des regierenden moldauischen Fürsten Vasile Lupu einberufen. Der Rat verurteilte den Calvismus und insbesondere die Aktionen von Kyrillos Loukaris zur Unterstützung der Aktivitäten Petro Mohylas gegenüber den Unierten in Neurussland und Siebenbürgen mit der Gründung eines höheren orthodoxen Seminars, das zur heranwuchs. (de)
 • El Concilio de Iași se celebró en la ciudad de Iasi (hoy en Rumania, luego en el Principado de Moldavia) entre el 15 de septiembre y el 27 de octubre de 1642. ​ Es convocado por el Patriarca Ecuménico con la logística del príncipe gobernante de Moldavia, . El evento fue conmemorado por el Monasterio de los Tres Jerarcas Santos, y las decisiones del consejo fueron confirmadas explícitamente sobre el Santo Sepulcro por el .​ (es)
 • The Synod of Jassy or Synod of Iași (also referred to as the Council of Jassy or the Council of Iași), was convened in Iași in Moldavia (present-day Romania) between 15 September and 27 October 1642 by the Ecumenical Patriarch Parthenius I of Constantinople, with the support of the Moldavian Prince Vasile Lupu. The purpose of the synod was to counter certain Roman Catholic and Protestant "doctrinal errors" which had made inroads into Orthodox Christian theology and to offer a comprehensive Orthodox statement on the content and character of the faith. (en)
 • Le Concile d'Iași s'est tenu entre le 15 septembre et le 27 octobre 1642. Doctrinalement, bien que localisé, il est le plus important pour l'Orthodoxie. Le concile a été convoqué par le patriarche œcuménique Parthénios Ier de Constantinople avec la logistique du prince moldave au pouvoir Basile le Loup. Le Concile d'Iași a condamné le calvinisme et en particulier les actions de Cyrille Loukaris et des Églises unies en général après l'Union de Brest et le projet d'Union d'Oujhorod. (fr)
 • Il Concilio di Iași è una chiesa ortodossa locale e si tenne tra il 15 settembre e il 27 ottobre 1642. Fu convocato dal patriarca ecumenico Partenio I di Costantinopoli con la logistica del principe moldavo al potere Vasile Lupu. (it)
 • O Sínodo de Iași tem um importante significado doutrinal para a Igreja Ortodoxa e em particular para as suas relações com o papado, o luteranismo e especialmente o calvinismo. As decisões do sínodo foram reafirmadas pelo Sínodo de Jerusalém de 1672. O sínodo foi realizado de 15 de setembro a 27 de outubro de 1642 na capital do Principado da Moldávia — Iași (atualmente na Roménia). O conselho foi convocado nominalmente pelo Partênio I de Constantinopla, mas realmente por trás do fórum e de suas decisões a vontade de Basílio Lupus é evidente. (pt)
rdfs:label
 • Konzil von Iași (de)
 • Σύνοδος του Ιασίου (el)
 • Concilio de Iași (es)
 • Concile d'Iași (fr)
 • Concilio di Iași (it)
 • 이아시 시노드 (ko)
 • Synod of Jassy (en)
 • Sínodo de Iași (pt)
 • Ясский собор (1642) (ru)
 • Ясський собор (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License