An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Structural unemployment is a form of involuntary unemployment caused by a mismatch between the skills that workers in the economy can offer, and the skills demanded of workers by employers (also known as the skills gap). Structural unemployment is often brought about by technological changes that make the job skills of many workers obsolete. Structural unemployment is one of three categories of unemployment distinguished by economists, the others being frictional unemployment and cyclical unemployment.

Property Value
dbo:abstract
 • L'atur estructural és el tipus d'atur que correspon tècnicament a un desajustament entre l'oferta i la demanda de treballadors com a resultat d'una estructura social i econòmica incapaç d'atendre la demanda de la seva població. Aquesta classe d'atur, a diferència de l' i l', és greu. La característica de l'oferta sol ser diferent a la característica de la demanda, la qual cosa provoca que un percentatge de la població no pugui trobar feina de manera sostinguda. En un context de lliure mercat, se suma a la crisi de les masses assalariades, la de les mitjanes i petites empreses que no aconsegueixen adaptar la seva resposta a la crisi cíclica del sistema capitalista en què només els grans conglomerats empresarials (holdings) poden funcionar. El factor tecnològic és un element a considerar permanentment en les crisis capitalistes. La fusió de les empreses motrius del sistema (monopoli) i el constant progrés tecnològic fa que la mà d'obra sigui menys requerida en alta tecnologia, i es desplacen grans masses cap a treballs informals o de caràcter precari. Les característiques principals que adverteixen d'un atur de tipus estructural són: * Desajustament sostingut entre qualitat i característiques de l'oferta i la demanda. * Desadaptació del conjunt dels actors econòmics respecte a l'economia externa i incapacitat del mercat intern per a pal·liar aquesta diferència. * Obsolescència gràfica d'un model productiu determinat. Es considera acceptable que entre un 2% i un 4% de la població activa estigui sense feina, i quan es superen aquestes xifres, es considera un indicador de mala política econòmica, una crisi econòmica, financera o industrial, o una inadequada estructura econòmica. (ca)
 • Strukturální nezaměstnanost je forma nezaměstnanosti, která je důsledkem nesouladu mezi poptávkou na lokálním či regionálním trhu práce a dovednostmi pracovníků hledajících zde zaměstnání. I když počet volných pracovních míst může být stejný nebo i vyšší než počet nezaměstnaných, diskvalifikuje nezaměstnané nedostatek dovedností potřebných pro práci nebo to, že žijí mimo území, kde jsou pracovní místa k dispozici. Strukturální nezaměstnanost je důsledkem dynamiky na trhu práce a skutečnosti, že tyto trhy nikdy nejsou tak flexibilní jako například finanční trhy. Pracovníci jsou znevýhodněni kvůli nákladům na přeškolení a dojíždění nebo přestěhování (příjmy z prodeje domu, jehož cena v důsledku úpadku místní ekonomiky klesla, nemusí stačit na koupi domu jinde) a také kvůli nedostatkům na trzích práce, jako jsou diskriminace nebo monopson (jeden subjekt na straně poptávky a více subjektů na straně nabídky). Strukturální nezaměstnanost se obtížně rozpoznává od frikční nezaměstnanosti – pomineme-li, že strukturální nezaměstnanost z definice trvá déle. Podobně jako u frikční nezaměstnanosti platí, že pro rychlé odstranění tohoto typu nezaměstnanosti nepostačují nediferencované podněty na straně nabídky. Strukturální nezaměstnanost může být rovněž zesílena přetrvávající cyklickou nezaměstnaností: když ekonomika po dlouhou dobu trpí nízkou agregátní poptávkou, mnoho nezaměstnaných ztratí vůli hledat práci[zdroj?] a jejich pracovní návyky a schopnosti vyhasnou nebo zastarají. Problémy s dluhy mohou vést až ke ztrátě domova a pádu do bludného kruhu chudoby. To znamená, že když se ekonomika zotaví, nemusí být nově vzniklá volná pracovní místa obsazena. Někteří ekonomové se domnívají[zdroj?], že tento jev nastal za vlády britské premiérky Margaret Thatcherové v 70. a 80. letech 20. století. Z toho na druhou stranu vyplývá, že trvale vysoká poptávka po práci by mohla snížit strukturální nezaměstnanost.[zdroj?] Tato teorie přetrvávání strukturální nezaměstnanosti je příkladem projevu hystereze ve společenských fenoménech. Mnoho případů technologické nezaměstnanosti (např. z důvodu náhrady dělníků menším počtem kvalifikovaných zaměstnanců, kteří používají sofistikované stroje) může být považováno za strukturální nezaměstnanost. Případně by mohla technologická nezaměstnanost odkazovat na to, že trvalý nárůst produktivity práce způsobí pokles počtu pracovníků potřebných pro výrobu stejné úrovně produkce. Skutečnost, že tento problém lze řešit zvýšením agregátní poptávky, naznačuje, že tento případ patří spíše do cyklické nezaměstnanosti. Jak plyne z Okunova zákona, musí agregátní poptávka růst dostatečně rychle, aby absorbovala nejen rostoucí počet pracovních sil, ale i pracovníky propouštěné v důsledku zvýšení produktivity práce. Jinak ekonomika zaznamená oživení bez tvorby nových pracovních míst (jobless recovery); to bylo zaznamenáno například ve Spojených státech amerických na počátku 90. let 20. století, v období po roce 2000 a v období dvou let po ekonomické krizi v roce 2008. Sezónní nezaměstnanost může být považována za druh strukturální nezaměstnanosti, protože jde o typ nezaměstnanosti, který je spojen s určitými druhy pracovních míst (stavební práce, práce v zemědělství). Z oficiálních statistik nezaměstnanosti lze tento druh nezaměstnanosti vymazat technikou očištění od sezónních vlivů. (cs)
 • البطالة الهيكلية (بالإنجليزية: Structural unemployment)‏، هي نوع من أنواع البطالة التي تظهر نتيجة حدوث تغيُّرات في الحالة الاقتصاديّة، ممّا يؤدّي إلى ظهور عدم توافُقٍ بين مهارات العُمّال والمهارات المطلوبة في مجال الأعمال والفُرص الوظيفيّة المُتاحة، وتظهر البطالة الهيكليّة غالباً بسبب الرُّكود الطّويل في بيئة الأعمال مع وجود عُمّال دون وظائف فترةً زمنيّةً طويلةً، ويؤثّر هذا على العمال تأثيراً سلبيّاً؛ إذ يفقدون مهاراتهم الشخصيّة وقدراتهم على العمل ضمن مُؤهِّلاتهم، ممّا يؤدّي زيادة مُعدّل البطالة العامّة. * بوابة الاقتصاد * بوابة علم الاجتماع (ar)
 • El desempleo estructural es la tasa de desempleo compatible con una inflación de salarios constante (tasa de paro no aceleradora de los salarios, NAWRU en su acrónimo en inglés) o con una inflación de precios constante (tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, NAIRU en su acrónimo inglés), dadas unas condiciones económicas normales.​ Es un tipo de desempleo involuntario de carácter a largo plazo que no disminuye ni desaparece mediante medidas de demanda agregada expansiva. El desempleo estructural suele ir asociado a rigideces en los mercados laborales y de bienes, y a la histéresis del desempleo derivado de los ciclos económicos (desempleo cíclico). (es)
 • Le taux de chômage structurel d'une économie est le taux de chômage d’équilibre, qui est atteint lorsque l'économie est à son niveau d'équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il n’y a pas de surproduction (haut du cycle économique) ou de sous-production (bas du cycle). On peut expliquer le taux de chômage structurel à partir de l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Aussi, ce taux de chômage d'équilibre dépend de l'importance des rigidités qui empêchent le bon fonctionnement du marché du travail. En ce sens, il intègre le chômage naturel de Milton Friedman et Edmund Phelps — souvent associé au chômage frictionnel —, mais aussi le chômage d'équilibre mis en évidence par la Nouvelle économie keynésienne qui provient de rigidités internes au marché du travail tels que le salaire d'efficience ou les pressions des insiders. Il est à noter que la notion de chômage structurel est contestée par certains économistes hétérodoxes, qui l’estiment infondée et non démontrée scientifiquement puisque la proportion de chômage structurel n’aurait jamais été réellement mesurée. (fr)
 • Structural unemployment is a form of involuntary unemployment caused by a mismatch between the skills that workers in the economy can offer, and the skills demanded of workers by employers (also known as the skills gap). Structural unemployment is often brought about by technological changes that make the job skills of many workers obsolete. Structural unemployment is one of three categories of unemployment distinguished by economists, the others being frictional unemployment and cyclical unemployment. Because it requires either migration or re-training, structural unemployment can be long-term and slow to fix. (en)
 • Bezrobocie strukturalne – bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu, takich jak górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy, a także na skutek likwidacji PGR-ów. Jest ono konsekwencją zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzących w danej gospodarce. W przeciwieństwie jednak do bezrobocia frykcyjnego ma ono charakter trwały. Na przykład w przeszłości książki składane były przez zecerów z pojedynczych czcionek. Zmiana techniki druku i składu sprawiła, że zecerzy stali się ofiarami bezrobocia strukturalnego, aż do momentu znalezienia całkiem innej pracy. Rozwój nowych technologii nie jest jednak jedyną przyczyną bezrobocia strukturalnego. Wahania w gustach konsumentów lub zmiana lokalizacji pewnych przedsiębiorstw mogą spowodować bezrobocie strukturalne, i to nawet wśród pracowników dobrze wykwalifikowanych. Bezrobocie tego typu stanowi szczególny problem w regionach, gdzie dominuje jedna gałąź przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo, czy przemysł stoczniowy. (pl)
 • Structurele werkloosheid is werkloosheid die geen verband houdt met schommelingen in de economische conjunctuur. Verscheidene oorzaken kunnen aan deze werkloosheid ten grondslag liggen, zoals: * een achterblijvende productiecapaciteit, als gevolg van geringe investeringen en/of economische veroudering; * veranderingen in het productieproces, waardoor minder arbeid nodig is; * verschuivingen in de structuur van de werkgelegenheid of de beroepsbevolking, waardoor arbeidsvraag en arbeidsaanbod niet op elkaar aansluiten. Ook frictiewerkloosheid en seizoenswerkloosheid worden wel tot de structurele werkloosheid gerekend. (nl)
 • Desemprego estrutural, em economia, é o descompasso entre empregos disponíveis e os níveis de habilidade dos desempregados. Se diferencia de outros tipo de desemprego, como o , pois é causado por fatores externos ao ciclo do negócio. As principais causas deste tipo de desemprego são mudanças estruturais na economia. Essas alterações podem ser decorrência de novas tecnologias nos processos produtivos, novos padrões de consumo, transformação nos modelos de negócio, entre outros fatores que impactam o mercado. No mundo contemporâneo, esse tipo de desemprego é impulsionado pelo avanço das novas formas de organização do trabalho em um cenário digital e globalizado. Embora essas dinâmicas também gerem novas profissões e demandas, muitas vezes o ritmo de extinção de postos de trabalho é mais intenso — levando ao aumento no número de desempregados. (pt)
 • Структурная безработица (англ. structural unemployment) — безработица, вызванная устойчивыми институциональными факторами, усложняющими процесс поиска работы. Институциональные факторы связаны с правилами, по которым функционирует рынок труда. Эти правила могут приводить к дополнительным денежным и временным издержкам в процессе найма и увольнения, а также к заработным платам, которые в течение длительного времени могут отклоняться от значений, которые установились бы при совершенной конкуренции на рынке труда. Структурная безработица является частью и поэтому носит долгосрочный характер, так как ее факторы являются устойчивыми. Они препятствуют достижению полной занятости на рынке труда в долгосрочной перспективе. Этим она отличается от циклической безработицы, вызванной временными спадами экономической активности. (ru)
 • Strukturarbetslöshet är en långsiktig, kvardröjande arbetslöshet. Den utgörs av skillnaderna mellan efterfrågan på arbetskraft och sammansättningen av arbetskraftsutbudet i den aktuella regionen, branschen, yrket eller utbildningen. (sv)
 • 結構性失業(Structural unemployment)是指市場競爭的結果或者是生產技術改變而造成的失業,通常由於就業市場並不平衡,某些行業正擴張,另一些則衰退,造成部分工人失業。結構性失業通常較摩擦性失業持久,因為失業人員需要再職業教育或是遷移才能找到工作。 結構性失業的出現是因為經濟結構、體制、增長方式等的變動,改變了工作技能的要求,導致失業的發生。由於失業工人並不具有合適的技能,因此,若失業工人並沒有接受再培訓或進一步的職業教育,他們便不能再獲聘任,結構性失業問題因而會持續,影響長遠的經濟發展。 摩擦性失業和結構性失業被歸類為自然失業,經濟學家視這兩種失業為現象。勞動人口中,屬於該兩種失業的勞動人口數目佔勞動人口總數的百分比等於自然失業率。 自然失業率:失業率(%)=(摩擦性失業 + 結構性失業)÷勞動人口×100% (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1441686 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13010 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1085832462 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:align
 • left (en)
dbp:bgcolor
 • #00C4DE (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Structural unemployment (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:qalign
 • left (en)
dbp:quote
 • Education and work exist in two alternative worlds that don’t really connect— Sandalio Gomez, emeritus professor at the IESE Business School in Madrid (en)
dbp:width
 • 25 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • البطالة الهيكلية (بالإنجليزية: Structural unemployment)‏، هي نوع من أنواع البطالة التي تظهر نتيجة حدوث تغيُّرات في الحالة الاقتصاديّة، ممّا يؤدّي إلى ظهور عدم توافُقٍ بين مهارات العُمّال والمهارات المطلوبة في مجال الأعمال والفُرص الوظيفيّة المُتاحة، وتظهر البطالة الهيكليّة غالباً بسبب الرُّكود الطّويل في بيئة الأعمال مع وجود عُمّال دون وظائف فترةً زمنيّةً طويلةً، ويؤثّر هذا على العمال تأثيراً سلبيّاً؛ إذ يفقدون مهاراتهم الشخصيّة وقدراتهم على العمل ضمن مُؤهِّلاتهم، ممّا يؤدّي زيادة مُعدّل البطالة العامّة. * بوابة الاقتصاد * بوابة علم الاجتماع (ar)
 • El desempleo estructural es la tasa de desempleo compatible con una inflación de salarios constante (tasa de paro no aceleradora de los salarios, NAWRU en su acrónimo en inglés) o con una inflación de precios constante (tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, NAIRU en su acrónimo inglés), dadas unas condiciones económicas normales.​ Es un tipo de desempleo involuntario de carácter a largo plazo que no disminuye ni desaparece mediante medidas de demanda agregada expansiva. El desempleo estructural suele ir asociado a rigideces en los mercados laborales y de bienes, y a la histéresis del desempleo derivado de los ciclos económicos (desempleo cíclico). (es)
 • Strukturarbetslöshet är en långsiktig, kvardröjande arbetslöshet. Den utgörs av skillnaderna mellan efterfrågan på arbetskraft och sammansättningen av arbetskraftsutbudet i den aktuella regionen, branschen, yrket eller utbildningen. (sv)
 • 結構性失業(Structural unemployment)是指市場競爭的結果或者是生產技術改變而造成的失業,通常由於就業市場並不平衡,某些行業正擴張,另一些則衰退,造成部分工人失業。結構性失業通常較摩擦性失業持久,因為失業人員需要再職業教育或是遷移才能找到工作。 結構性失業的出現是因為經濟結構、體制、增長方式等的變動,改變了工作技能的要求,導致失業的發生。由於失業工人並不具有合適的技能,因此,若失業工人並沒有接受再培訓或進一步的職業教育,他們便不能再獲聘任,結構性失業問題因而會持續,影響長遠的經濟發展。 摩擦性失業和結構性失業被歸類為自然失業,經濟學家視這兩種失業為現象。勞動人口中,屬於該兩種失業的勞動人口數目佔勞動人口總數的百分比等於自然失業率。 自然失業率:失業率(%)=(摩擦性失業 + 結構性失業)÷勞動人口×100% (zh)
 • L'atur estructural és el tipus d'atur que correspon tècnicament a un desajustament entre l'oferta i la demanda de treballadors com a resultat d'una estructura social i econòmica incapaç d'atendre la demanda de la seva població. * Desajustament sostingut entre qualitat i característiques de l'oferta i la demanda. * Desadaptació del conjunt dels actors econòmics respecte a l'economia externa i incapacitat del mercat intern per a pal·liar aquesta diferència. * Obsolescència gràfica d'un model productiu determinat. (ca)
 • Strukturální nezaměstnanost je forma nezaměstnanosti, která je důsledkem nesouladu mezi poptávkou na lokálním či regionálním trhu práce a dovednostmi pracovníků hledajících zde zaměstnání. I když počet volných pracovních míst může být stejný nebo i vyšší než počet nezaměstnaných, diskvalifikuje nezaměstnané nedostatek dovedností potřebných pro práci nebo to, že žijí mimo území, kde jsou pracovní místa k dispozici. (cs)
 • Le taux de chômage structurel d'une économie est le taux de chômage d’équilibre, qui est atteint lorsque l'économie est à son niveau d'équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il n’y a pas de surproduction (haut du cycle économique) ou de sous-production (bas du cycle). Il est à noter que la notion de chômage structurel est contestée par certains économistes hétérodoxes, qui l’estiment infondée et non démontrée scientifiquement puisque la proportion de chômage structurel n’aurait jamais été réellement mesurée. (fr)
 • Structural unemployment is a form of involuntary unemployment caused by a mismatch between the skills that workers in the economy can offer, and the skills demanded of workers by employers (also known as the skills gap). Structural unemployment is often brought about by technological changes that make the job skills of many workers obsolete. Structural unemployment is one of three categories of unemployment distinguished by economists, the others being frictional unemployment and cyclical unemployment. (en)
 • Bezrobocie strukturalne – bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu, takich jak górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy, a także na skutek likwidacji PGR-ów. (pl)
 • Structurele werkloosheid is werkloosheid die geen verband houdt met schommelingen in de economische conjunctuur. Verscheidene oorzaken kunnen aan deze werkloosheid ten grondslag liggen, zoals: * een achterblijvende productiecapaciteit, als gevolg van geringe investeringen en/of economische veroudering; * veranderingen in het productieproces, waardoor minder arbeid nodig is; * verschuivingen in de structuur van de werkgelegenheid of de beroepsbevolking, waardoor arbeidsvraag en arbeidsaanbod niet op elkaar aansluiten. (nl)
 • Desemprego estrutural, em economia, é o descompasso entre empregos disponíveis e os níveis de habilidade dos desempregados. Se diferencia de outros tipo de desemprego, como o , pois é causado por fatores externos ao ciclo do negócio. As principais causas deste tipo de desemprego são mudanças estruturais na economia. Essas alterações podem ser decorrência de novas tecnologias nos processos produtivos, novos padrões de consumo, transformação nos modelos de negócio, entre outros fatores que impactam o mercado. (pt)
 • Структурная безработица (англ. structural unemployment) — безработица, вызванная устойчивыми институциональными факторами, усложняющими процесс поиска работы. Институциональные факторы связаны с правилами, по которым функционирует рынок труда. Эти правила могут приводить к дополнительным денежным и временным издержкам в процессе найма и увольнения, а также к заработным платам, которые в течение длительного времени могут отклоняться от значений, которые установились бы при совершенной конкуренции на рынке труда. (ru)
rdfs:label
 • بطالة هيكلية (ar)
 • Atur estructural (ca)
 • Strukturální nezaměstnanost (cs)
 • Desempleo estructural (es)
 • Taux de chômage structurel (fr)
 • Structurele werkloosheid (nl)
 • Bezrobocie strukturalne (pl)
 • Structural unemployment (en)
 • Desemprego estrutural (pt)
 • Strukturarbetslöshet (sv)
 • Структурная безработица (ru)
 • 結構性失業 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License