Sorting is any process of arranging items systematically, and has two common, yet distinct meanings: 1. * ordering: arranging items in a sequence ordered by some criterion; 2. * categorizing: grouping items with similar properties.

Property Value
dbo:abstract
 • التصنيف هو أي عملية لترتيب العناصر في بعض التسلسلات و/أو المجموعات المختلفة، وتبعا لذلك، فإن له اثنين من المعاني المشتركة والمتميزة: 1. * الترتيب: ترتيب العناصر من نفس النوع، الفئة، الطبيعة،..إلخ. في بعض السلاسل المرتبة، 2. * تبويب: تجميع وتسمية العناصر ذات الصفات المتماثلة معا(حسب الأنواع). (ar)
 • Třídění je proces kategorizace (seskupování) objektů podle podobných vlastností (cizím slovem klasifikace). Třídění je typicky závislé na úhlu pohledu, na zvyklosti v daném oboru (odpady, knihovnictví, kategorizace). V informatice se třídění používá jako termín pro uspořádávání prvků do posloupnosti, přestože někteří autoři jej pociťují jako poněkud nepřesný, jiní dávají přednost slovu řazení a někteří termín třídění zcela odsuzují jako nesprávný a doporučují používat v odborné literatuře v uvedeném významu pouze slovo řazení. Podobná situace je i v angličtině, kde se pro popis algoritmů používá slovo sort, sorting, nikoli ordering nebo collating (které se používá pro abecední řazení). (cs)
 • Sorting is any process of arranging items systematically, and has two common, yet distinct meanings: 1. * ordering: arranging items in a sequence ordered by some criterion; 2. * categorizing: grouping items with similar properties. (en)
 • Eine Sortierung ist sowohl der Vorgang als auch das Ergebnis eines Auslesens und Ordnens. Das zugrundeliegende Verb sortieren wurde im 16. Jahrhundert in der Bedeutung „in [Güte]klassen einteilen, auslesen, sondern, ordnen“ aus dem gleichbedeutenden italienischen sortire entlehnt, das wiederum auf das lateinische sortiri „[er]losen, auswählen“ zurückgeht. Verwandte Begriffe sind Sorte und Sortiment. Sortiert werden materielle Güter, Daten und Informationen. Sortieren ist auch eine andere Bezeichnung für die Vollprüfung im Qualitätsmanagement. Streng genommen bezeichnet das Sortieren einen anderen Vorgang als das Ordnen, da beim Sortieren gleichartige Objekte zusammengenommen bzw. unterschiedliche getrennt werden (z. B. Äpfel und Birnen), während beim Ordnen eine Reihenfolge (z. B. Datum, Alphabet) zwischen unterschiedlichen Objekten zugrundegelegt wird. Üblicherweise werden beide Vorgänge miteinander verbunden, so dass beim „Sortieren“ nach Größe zugleich eine entsprechende Ordnung der unterschiedlichen Größen hergestellt wird. Ergebnisse eines Sortiervorgangs können Listen und Verzeichnisse sein. In der Informationsverarbeitung werden häufig Namen, Nummern und ähnliche Werte geordnet, wofür die Informatik verschiedene Sortierverfahren kennt. Bei einer alphabetischen Sortierung werden Zeichenketten entsprechend der Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet angeordnet. Topologische Sortierung bezeichnet eine Reihenfolge von Dingen, bei der vorgegebene Abhängigkeiten erfüllt sind. Mechanische, chemische oder physikalische Sortierverfahren zum Trennen von Stoffgemischen werden auch als Trennverfahren bezeichnet. Beim Sortieren von Dokumentenablagen spricht man von einer kaufmännischen Heftung, wenn das jeweils neueste Dokument oben, also über den älteren Dokumenten, einsortiert wird. Wird das jeweils neueste Dokument unten (hinten) einsortiert, so spricht man von Amtsheftung. Das Sortieren bewerteter Objekte kann zu einer Rangordnung (Ranking) führen. (de)
 • Sorting adalah sebuah proses merangkai benda dalam urutan tertentu dan/atau dalam himpunan yang berbeda, dan oleh karena itu dia memiliki dua arti umum yang berbeda: 1. * pengurutan: merangkai benda yang sejenis, sekelas, dll, dalam urutan yang teratur, 2. * kategorisasi: pengelompokan dan pemberian label kepada benda dengan sifat yang serupa. (in)
 • 정렬(整列)은 항목들을 체계적으로 정리하는 과정으로, 두 가지의 특성이 있으나 그 의미는 구별된다: * 순서를 정하는 것 * 분류하는 것 (ko)
 • Sorteren kan betekenen het indelen van items in groepen of het rangschikken in volgorde volgens een gekozen (zoals een getal of woord, met een bijbehorende ordening, vaak een totale orde, zoals stijgend bij getallen of alfabetisch bij woorden of frasen). Bij elke ordening is er een bijbehorende tegengestelde ordening, welke niet zozeer als een aparte ordening wordt beschouwd: de twee worden onderscheiden met de toevoeging oplopend of aflopend. Het kan gaan om fysieke objecten die worden ingedeeld in groepen die bij elkaar geplaatst worden (alleen maar dicht bij elkaar, of in stapels, zakjes/zakken, vakken, kastplanken enz.), of om data (die al of niet betrekking hebben op fysieke objecten). Bij data (gegevens) helpt de computer bij het sorteren door het toepassen van een sorteeralgoritme. De data kunnen bijvoorbeeld geplaatst zijn in een spreadsheet, een regel per item, waarbij de waarden van de sorteersleutel in een kolom staan. Ook kan de sorteervolgorde gebaseerd zijn op meerdere kolommen. Bij spreadsheets is zo'n sorteeralgoritme ingebouwd. Als het aantal van toepassing zijnde waarden van de sorteersleutel klein is, is het (behalve bij zware fysieke objecten) maar een kleine stap van indelen in groepen van gelijke waarde naar het rangschikken in volgorde. Als van de meeste items de waarde van de sorteersleutel verschillend is, is het indelen in groepen van gelijke waarde slechts een bijkomstigheid van sorteren in volgorde, en is het indelen in groepen van een interval van waarden, in combinatie met het sorteren in volgorde van de groepen onderling, een beperkte vorm van sorteren in volgorde van waarde. Als een sorteeralgoritme beschikbaar is, zoals in een spreadsheet, kan dit ook gewoon gebruikt worden voor het indelen in groepen. Bij het sorteren van een rij van bijvoorbeeld de getallen 2, 1, 2, 3 in oplopende volgorde, krijgt men het unieke resultaat 1, 2, 2, 3. Een rij van vier fysieke objecten waarvan er twee identiek zijn, kan men op basis van een totale ordening van de drie soorten in principe in twee volgordes sorteren, die onderscheidbaar zijn op basis van het sorteerproces (de twee identieke worden al of niet onderling verwisseld), maar niet in het resultaat. Bij een gegeven rij items is een bijbehorende stabiel gesorteerde rij items zodanig dat items die dezelfde sorteersleutel hebben in beide rijen onderling in dezelfde volgorde staan. Bij fysieke objecten waarvan sommige identiek zijn kan men dan nog twee versies van stabiliteit onderscheiden; in de strikte versie blijven ook identieke objecten in dezelfde onderlinge volgorde staan. Gesorteerd kunnen bijvoorbeeld worden ideeën, getallen, eigenschappen (bv. kleur), dieren, planten, woorden of gevoelens zijn. Ook het criterium kan zeer gevarieerd zijn, bijvoorbeeld sorteren volgens grootte, ouderdom, dikte, hardheid, licht-gevoeligheid, politieke overtuiging, herkomst, inkomen, intelligentie, smeltpunt, of haarkleur. Sorteren wordt vaak voorafgegaan door een vorm van meten en classificeren. Ook kan dit gelijk met het sorteren worden gedaan. Bij het sorteren op volgorde worden de waarden van de sorteersleutel meermalen gebruikt, dus als de moeite van het meten of classificeren niet verwaarloosbaar is vergeleken met het verplaatsen, is het efficiënt om het resultaat te registreren, bijvoorbeeld door het labelen van de objecten. Bij visueel sorteren op grootte gaat het verplaatsen steeds hand in hand met het beoordelen welke van twee objecten het grootst is (bij elkaar gehouden is dit gemakkelijker). Als data worden gepresenteerd in een volgorde op basis van een sorteersleutel maken de waarden van de sorteersleutel vaak, maar niet altijd, deel uit van de gepresenteerde waarden. Bij bijvoorbeeld lemma's in een papieren woordenboek worden de lemma's alfabetisch gesorteerd op hun titels, en staan die titels ook prominent aan het begin van de lemma's. Anderzijds kan bijvoorbeeld een lijst van landen op oppervlakte gesorteerd zijn zonder dat die oppervlakte erbij vermeld wordt. In het eerste geval is een item in de lijst waarvan men de waarde van de sorteersleutel kent veel gemakkelijker te vinden in de lijst (met bijvoorbeeld binair zoeken, met een zoektijd evenredig met de logaritme van het aantal items in de lijst, terwijl men in het andere geval lineair moet zoeken, met een zoektijd evenredig met het aantal items), tenzij men de waarden van de sorteersleutel voor veel items bij benadering weet, zodat men toch min of meer binair kan zoeken. Als de waarden van de sorteersleutel deel uitmaken van de gepresenteerde data kan men ook bij het bekijken van fragmenten van de lijst op elk moment gemakkelijk aan de data zien (eraan herinnerd worden) wat op dat moment de sorteersleutel en -volgorde (op- of aflopend) is. Bij het zeven van graankorrels worden bijvoorbeeld de graankorrels gesorteerd in twee groepen: graankorrels die wel door de zeef vallen en die niet door de zeef vallen. Ondertussen werden ze dus ook gemeten (op maat beoordeeld) als kleiner dan de opening, of als groter of gelijk aan de opening van de zeef. Het is ook een typische activiteit het kleuteronderwijs, om de kinderen te laten kennismaken met min of meer abstracte begrippen, dikwijls het criterium voor het sorteren, zoals grootte, vorm, kleur. (nl)
 • Ordenação é o ato de se colocar os elementos de uma sequência de informações, ou dados, em uma ordem predefinida. O termo técnico em inglês para ordenação é sorting, cuja tradução literal é "classificação". Dado uma seqüencia de n dados: O problema de ordenação é uma permutação dessa seqüencia tal que para alguma relação de ordem. Algumas ordens são facilmente definidas. Por exemplo, a ordem numérica, ou a ordem alfabética -- crescentes ou decrescentes. Contudo, existem ordens, especialmente de dados compostos, que podem ser não triviais de se estabelecer. Os algoritmos que ordenam um conjunto, geralmente representados em um vetor, são chamados de algoritmos de ordenação. Entre os mais importantes, podemos citar bubble sort (ou ordenação por flutuação), heapsort (ou ordenação por heap), insertion sort (ou ordenação por inserção), merge sort (ou ordenação por mistura) e o quicksort. (pt)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 144656 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6265 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981948875 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • التصنيف هو أي عملية لترتيب العناصر في بعض التسلسلات و/أو المجموعات المختلفة، وتبعا لذلك، فإن له اثنين من المعاني المشتركة والمتميزة: 1. * الترتيب: ترتيب العناصر من نفس النوع، الفئة، الطبيعة،..إلخ. في بعض السلاسل المرتبة، 2. * تبويب: تجميع وتسمية العناصر ذات الصفات المتماثلة معا(حسب الأنواع). (ar)
 • Sorting is any process of arranging items systematically, and has two common, yet distinct meanings: 1. * ordering: arranging items in a sequence ordered by some criterion; 2. * categorizing: grouping items with similar properties. (en)
 • Sorting adalah sebuah proses merangkai benda dalam urutan tertentu dan/atau dalam himpunan yang berbeda, dan oleh karena itu dia memiliki dua arti umum yang berbeda: 1. * pengurutan: merangkai benda yang sejenis, sekelas, dll, dalam urutan yang teratur, 2. * kategorisasi: pengelompokan dan pemberian label kepada benda dengan sifat yang serupa. (in)
 • 정렬(整列)은 항목들을 체계적으로 정리하는 과정으로, 두 가지의 특성이 있으나 그 의미는 구별된다: * 순서를 정하는 것 * 분류하는 것 (ko)
 • Třídění je proces kategorizace (seskupování) objektů podle podobných vlastností (cizím slovem klasifikace). Třídění je typicky závislé na úhlu pohledu, na zvyklosti v daném oboru (odpady, knihovnictví, kategorizace). (cs)
 • Eine Sortierung ist sowohl der Vorgang als auch das Ergebnis eines Auslesens und Ordnens. Das zugrundeliegende Verb sortieren wurde im 16. Jahrhundert in der Bedeutung „in [Güte]klassen einteilen, auslesen, sondern, ordnen“ aus dem gleichbedeutenden italienischen sortire entlehnt, das wiederum auf das lateinische sortiri „[er]losen, auswählen“ zurückgeht. Verwandte Begriffe sind Sorte und Sortiment. Sortiert werden materielle Güter, Daten und Informationen. Sortieren ist auch eine andere Bezeichnung für die Vollprüfung im Qualitätsmanagement. Streng genommen bezeichnet das Sortieren einen anderen Vorgang als das Ordnen, da beim Sortieren gleichartige Objekte zusammengenommen bzw. unterschiedliche getrennt werden (z. B. Äpfel und Birnen), während beim Ordnen eine Reihenfolge (z. B. Datum, A (de)
 • Sorteren kan betekenen het indelen van items in groepen of het rangschikken in volgorde volgens een gekozen (zoals een getal of woord, met een bijbehorende ordening, vaak een totale orde, zoals stijgend bij getallen of alfabetisch bij woorden of frasen). Bij elke ordening is er een bijbehorende tegengestelde ordening, welke niet zozeer als een aparte ordening wordt beschouwd: de twee worden onderscheiden met de toevoeging oplopend of aflopend. (nl)
 • Ordenação é o ato de se colocar os elementos de uma sequência de informações, ou dados, em uma ordem predefinida. O termo técnico em inglês para ordenação é sorting, cuja tradução literal é "classificação". Dado uma seqüencia de n dados: O problema de ordenação é uma permutação dessa seqüencia tal que para alguma relação de ordem. Algumas ordens são facilmente definidas. Por exemplo, a ordem numérica, ou a ordem alfabética -- crescentes ou decrescentes. Contudo, existem ordens, especialmente de dados compostos, que podem ser não triviais de se estabelecer. (pt)
rdfs:label
 • تصنيف (عام) (ar)
 • Třídění (cs)
 • Sortierung (de)
 • Sorting (en)
 • Sorting (in)
 • 정렬 (ko)
 • Sorteren (nl)
 • Ordenação (computação) (pt)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:class of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of