An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In computer programming, a reference is a value that enables a program to indirectly access a particular data, such as a variable's value or a record, in the computer's memory or in some other storage device. The reference is said to refer to the datum, and accessing the datum is called dereferencing the reference. A reference is distinct from the datum itself.

Property Value
dbo:abstract
 • Reference je v informatice pojem používaný v programování, který označuje odkaz na proměnnou nebo instanci objektu. Reference je abstraktnější variantou ukazatele, která navenek neobsahuje žádnou informaci o uložení objektu v operační paměti. Reference umožňuje v programu nepřímý přístup ke konkrétním datům, jako jsou proměnné nebo záznamy v paměti počítače nebo na jiném paměťovém zařízení (například pevný disk). Reference se odkazují k datům a přístup k těmto datům nazýváme dereferencí. Reference jsou odlišné od dat samotných. Typická reference odkazuje jen na fyzickou adresu, která dává pouze informaci, kde jsou data v paměti nebo na paměťovém zařízení uložena (a nic o jejím obsahu). Z tohoto důvodu se reference často označuje jako ukazatel (pointer) nebo adresa. Nicméně v reference může být rovněž uveden offset (rozdíl) mezi datovými adresami a nějaké pevné stanovené (většinou základní) adresy nebo indexu v poli. Pojem reference nesmí být zaměňován s jinými hodnotami (primárními klíči nebo Identifikátory), které sice jednoznačně identifikují datovou položku, ale poskytují k ní přístup pouze v netriviální vyhledávací operaci v některé z tabulek v databázi. Reference jsou široce používány v programování, zejména k efektivnímu přenosu velkého množství dat, nebo pro proměnlivá data jako jsou argumenty procedur, nebo sdílená data. Reference mohou zejména odkazovat na proměnné nebo záznam, který obsahuje odkazy na další data. Tato myšlenka je základem nepřímého adresování a mnoha propojených datových struktur, jako jsou například lineárními seznamy. (cs)
 • Στην πληροφορική και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό, αναφορά είναι μια τιμή η οποία επιτρέπει στον προγραμματιστή έμμεση πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων (όπως μια μεταβλητή/variable ή μια εγγραφή/record η οποία βρίσκεται στην μνήμη του υπολογιστή ή σε κάποια άλλη μονάδα αποθήκευσης). Η αναφορά λέμε ότι αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων και η πρόσβαση στα δεδομένα ονομάζεται έμμεση αναφορά (dereferencing the reference). Η αναφορά είναι διαφορετική από τα δεδομένα που αναφέρεται. Η αναφορά είναι μια διεύθυνση φυσικής μνήμης στην οποία τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα (ή μνήμη αυτή μπορεί να είναι η μνήμη του υπολογιστή ή κάποια μονάδα αποθήκευσης). Για αυτό το λόγο η αναφορά ονομάζεται δείκτης ή διεύθυνση η οποία δείχνει τα δεδομένα. Η αναφορά μπορεί επίσης να αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ μιας διεύθυνσης βάσης με την διεύθυνση ενός στοιχείου δεδομένων (όπως για παράδειγμα σε ένα πίνακα όπου η διαφορά αυτή μπορεί να αναφέρεται στην διαφορά της διεύθυνσης ενός στοιχείου από το πρώτο στοιχείο του πίνακα). Οι αναφορές χρησιμοποιούνται συχνά στο προγραμματισμός, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να περάσουμε μεγάλες δομές ως παραμέτρους σε συναρτήσεις ή να διαμοιραστούμε τα δεδομένα μέσα σε ένα πρόγραμμα. Η αναφορά μπορεί επίσης να δείχνει μια μεταβλητή ή μια εγγραφή η οποία περιέχει αναφορές σε άλλα δεδομένα. Αυτή η ιδέα είναι η βάση για έμμεση αναφορά σε συνδεδεμένες δομές δεδομένες όπως οι συνδεδεμένες λίστες. Η έννοια της αναφοράς μπορεί να συγκριθεί με την έννοια μιας ταχυδρομικής διεύθυνσης στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα η διεύθυνση "Καποδιστρίου 12" μπορεί αναφέρεται στο ότι από την αρχή της οδού Καποδιστρίου αν κατέβεις το δρόμο το σπίτι βρίσκεται 3 σπίτια κάτω στην αριστερή πλευρά. Πηγαίνοντας στο κτήριο στο οποίο αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση είναι ανάλογο με την λειτουργία έμμεσης αναφοράς (dereferencing). Το όνομα "Το συνεργείο του Μανόλη" μπορεί να είναι μοναδικό αναγνωριστικό για το κτήριο αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την αναφορά σε δεδομένα, γιατί για να βρεθεί το κτήριο με το όνομα αυτό θέλει αναζήτηση σε κάποιο οδηγό (π.χ. χρυσό οδηγό) και δεν είναι αυτονόητα ξεκάθαρο. Μια αναφορά δεδομένων μπορεί να συγκριθεί με την ταμπέλα του καταστήματος που λέει "Για συνεργείο λάστιχων να πάτε στη οδό Δημοκρατίας 23". Περνώντας μια αναφορά ως παράμετρο σε μια υπορουτίνα και όχι τα δεδομένα είναι σαν να δίνει σε ένα φίλο την διεύθυνση του συνεργείου αντί να φέρνεις τον Μανόλη και όλα τα εργαλεία του συνεργείου στο σπίτι του φίλου. (el)
 • Eine Referenz ist ein Verweis auf ein Objekt. Eine Referenz ist damit ein Aliasname für ein bereits bestehendes Objekt. (de)
 • Una referencia, en términos informáticos, es un indicativo hacia un objeto. Al igual que el puntero, una referencia es un alias para una entidad, en otras palabras, una variable cualitativa que contiene la dirección de otra variable cualitativa. En contraposición en los punteros explícitos, la dirección no se puede alterar y está oculta. Por ello, operaciones con la dirección (conocido como aritmética de punteros), a menudo fuente de errores, no son posibles. Las referencias se utilizan para pasar parámetros, cuando por medio de una subrutina, los valores de un objeto se han de cambiar de forma continua. En el lenguaje de programación Java se distingue entre referencias fuertes y blandas. Dado que en este caso los objetos no se eliminan de forma explícita para devolver la memoria disponible, de esta tarea se encarga el recolector de basura de forma implícita. Un objeto que no se ha referenciado de forma fuerte, puede ser eliminado por el recolector de basura, incluso aunque tenga referencias blandas. Las referencias blandas son, por ejemplo, para la implementación de un búfer de datos. (es)
 • En programmation, une référence est une valeur qui est un moyen d'accéder en lecture et/ou écriture à une donnée située soit en mémoire principale soit ailleurs. Une référence n'est pas la donnée elle-même mais seulement une information sur sa localisation. Beaucoup de langages de programmation permettent l'utilisation de références, que ce soit de façon explicite ou implicite. (fr)
 • In computer programming, a reference is a value that enables a program to indirectly access a particular data, such as a variable's value or a record, in the computer's memory or in some other storage device. The reference is said to refer to the datum, and accessing the datum is called dereferencing the reference. A reference is distinct from the datum itself. A reference is an abstract data type and may be implemented in many ways. Typically, a reference refers to data stored in memory on a given system, and its internal value is the memory address of the data, i.e. a reference is implemented as a pointer. For this reason a reference is often said to "point to" the data. Other implementations include an offset (difference) between the datum's address and some fixed "base" address, an index, unique key, or identifier used in a lookup operation into an array or table, an operating system handle, a physical address on a storage device, or a network address such as a URL. (en)
 • In programmazione, la parola riferimento (o reference in inglese) indica, in generale, un valore che identifica univocamente e permette di accedere a un dato in memoria. In molti linguaggi, "riferimento" è sinonimo di puntatore. In altri, i riferimenti sono specializzazioni o varianti del concetto di puntatore. Alcuni esempi sono: * i riferimenti del C++, che sono speciali puntatori a implicita; * i riferimenti del Java, assimilabili a puntatori a oggetto. Espressioni composte che usano il termine riferimento: * il passaggio di parametri per riferimento è una forma di passaggio di parametri a sottoprogramma, in cui quest'ultimo riceve un riferimento a un dato anziché una copia del valore (si veda passaggio di parametri per valore). (it)
 • 컴퓨터 과학에서 참조(reference)는 컴퓨터의 메모리나 기타 일부 데이터 스토리지에서 변수의 값 또는 레코드 등 특정 데이터에 프로그램이 간접적으로 접근할 수 있게 하는 값이다. 이 참조는 데이터를 참조(refer)한다고 하며, 데이터는 참조를 한다고 한다. (ko)
 • 参照(さんしょう、英: reference、リファレンス)は、他の場所にあるデータを指している情報を含む小さなオブジェクトであり、それ自身の中に(指している)データ自体を含まない。参照の指す値を取り出すことをデリファレンス (dereference) と呼ぶ(間接参照も参照)。参照は様々なデータ構造を構成する基本要素であり、プログラム内の各部で情報をやり取りするための基本でもある。 なお、C++には、参照型というものがあるが、以下で説明するのはC++のそれではなく、一般概念である。C++の参照については、ポインタ (プログラミング)#参照を参照のこと。 (ja)
 • Em ciência da computação, uma referência é um objeto que contém informação que indica dados armazenados em algum outro local ao invés de conter o próprio dado. Acessar o valor referenciado pela referência chama-se "dereferenciar". Referências são fundamentais para construir várias estruturas de dados (como uma lista ligada), e para transportar informação entre diferentes partes de um programa de computador. Genericamente, uma referência pode ser considerada como um pedaço de dado que permite a obtenção de outro pedaço de dado. Isso inclui uma chave primária de um banco de dados e as chaves de mapa (um vetor associativo chave → valor). (pt)
 • Referencja – wartość, która zawiera informacje o położeniu innej wartości w pamięci lub nośniku danych. W odróżnieniu od wskaźników, zarządzanie referencjami realizowane jest wyłącznie przez kompilator lub interpreter, a programista nie posiada żadnych informacji o konkretnym sposobie implementacji referencji. Mechanizm referencji jest powszechnie wykorzystywany w językach programowania, gdyż idea jego działania polega m.in. na uniemożliwieniu wykonywania operacji uznawanych za potencjalnie niebezpieczne, które w wypadku błędu programistycznego mogłyby doprowadzić do awarii, zmniejszając w ten sposób niezawodność oprogramowania. Referencje nie ograniczają możliwości programisty – wszystkie operacje, które nie bazują na jawnej znajomości organizacji pamięci, mogą być zaimplementowane wyłącznie za ich pomocą. Z tego powodu w wielu językach programowania wysokiego poziomu jest to jedyny mechanizm obsługi pamięci (np. Java). W innych referencje współistnieją ze wskaźnikami (np. C++). (pl)
 • Referenser är inom datavetenskap ett sätt att indirekt hänvisa till en variabel eller annat objekt i ett program. Referensen kan vara explicit (en pekare eller adress) eller implicit (någon mer transparent mekanism). På implementeringsnivå är det dock alltid fråga om en pekare eller ett index som adresserar objektets (variablens) . Precis som för många andra datalogi-termer, så kan nomenklaturen vara något vacklande (på svenska såväl som på engelska). (sv)
 • Ссылка в программировании — этот объект, указывающий на определенные данные, но не хранящий их. Получение объекта по ссылке называется разыменованием. Ссылка не является указателем, а просто является другим именем для объекта. Главное отличие ссылки от указателей в том, что указатель это целое число и поэтому для него доступны операции с целыми числами, а для ссылки доступны только операции копирования и разыменования. В языках программирования ссылка может быть реализована как переменная, содержащая адрес ячейки памяти. В некоторых языках высокого уровня также имеется возможность использовать ссылки на объекты при передаче объектов в подпрограмму и из подпрограммы. (ru)
 • 在電腦科學中,參照(英語:reference)是指一個可以讓程式間接存取於電腦記憶體或其他儲存裝置中一特定資料的值,該數據可以為變數或。 參照和資料本身不同。一般而言,參照會是資料儲存於記憶體或儲存裝置中的實體位址。因此,參照亦常被稱為該資料的指標或位址。不過,參照也被用來指資料位址和某一固定「基準」位址的偏移值,或是陣列的索引。 參照的概念和其他如關聯鍵或識別字之類用來識別特定資料項目的值不同,後者只能透過資料庫表中的尋找運算,來存取資料。 參照被廣泛用於程式設計之中,尤其是用於將大量或易變的資料有效地透過參數傳給子程式,或在不同的用途中共享此類資料。此外,參照也能指向一個包含其他資料之參照的變數或記錄,此一概念為及(如連結串列)之基礎。 (zh)
 • В інформатиці (комп'ютерних науках) посилання (також лінк(англ. link)) є , яка дозволяє програмі непрямий доступ до певного елементу даних, такого як змінна або запис, в комп'ютерній пам'яті або на певному носії інформації. Посилання в програмуванні — це об'єкт, який вказує на дані, але не зберігає їх. Отримання (зміна) даних через посилання називається розіменуванням. Концептуально посилання є вказівником, однак може мати ряд відмінностей. В мовах програмування низького рівня посилання може бути зреалізована як змінна, яка містить адресу комірки пам'яті. В деяких мовах високого рівня є можливість використовувати посилання при передачі об'єктів в підпрограму та із підпрограми. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 229292 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14898 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1091883091 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Eine Referenz ist ein Verweis auf ein Objekt. Eine Referenz ist damit ein Aliasname für ein bereits bestehendes Objekt. (de)
 • En programmation, une référence est une valeur qui est un moyen d'accéder en lecture et/ou écriture à une donnée située soit en mémoire principale soit ailleurs. Une référence n'est pas la donnée elle-même mais seulement une information sur sa localisation. Beaucoup de langages de programmation permettent l'utilisation de références, que ce soit de façon explicite ou implicite. (fr)
 • 컴퓨터 과학에서 참조(reference)는 컴퓨터의 메모리나 기타 일부 데이터 스토리지에서 변수의 값 또는 레코드 등 특정 데이터에 프로그램이 간접적으로 접근할 수 있게 하는 값이다. 이 참조는 데이터를 참조(refer)한다고 하며, 데이터는 참조를 한다고 한다. (ko)
 • 参照(さんしょう、英: reference、リファレンス)は、他の場所にあるデータを指している情報を含む小さなオブジェクトであり、それ自身の中に(指している)データ自体を含まない。参照の指す値を取り出すことをデリファレンス (dereference) と呼ぶ(間接参照も参照)。参照は様々なデータ構造を構成する基本要素であり、プログラム内の各部で情報をやり取りするための基本でもある。 なお、C++には、参照型というものがあるが、以下で説明するのはC++のそれではなく、一般概念である。C++の参照については、ポインタ (プログラミング)#参照を参照のこと。 (ja)
 • Referenser är inom datavetenskap ett sätt att indirekt hänvisa till en variabel eller annat objekt i ett program. Referensen kan vara explicit (en pekare eller adress) eller implicit (någon mer transparent mekanism). På implementeringsnivå är det dock alltid fråga om en pekare eller ett index som adresserar objektets (variablens) . Precis som för många andra datalogi-termer, så kan nomenklaturen vara något vacklande (på svenska såväl som på engelska). (sv)
 • 在電腦科學中,參照(英語:reference)是指一個可以讓程式間接存取於電腦記憶體或其他儲存裝置中一特定資料的值,該數據可以為變數或。 參照和資料本身不同。一般而言,參照會是資料儲存於記憶體或儲存裝置中的實體位址。因此,參照亦常被稱為該資料的指標或位址。不過,參照也被用來指資料位址和某一固定「基準」位址的偏移值,或是陣列的索引。 參照的概念和其他如關聯鍵或識別字之類用來識別特定資料項目的值不同,後者只能透過資料庫表中的尋找運算,來存取資料。 參照被廣泛用於程式設計之中,尤其是用於將大量或易變的資料有效地透過參數傳給子程式,或在不同的用途中共享此類資料。此外,參照也能指向一個包含其他資料之參照的變數或記錄,此一概念為及(如連結串列)之基礎。 (zh)
 • Reference je v informatice pojem používaný v programování, který označuje odkaz na proměnnou nebo instanci objektu. Reference je abstraktnější variantou ukazatele, která navenek neobsahuje žádnou informaci o uložení objektu v operační paměti. Pojem reference nesmí být zaměňován s jinými hodnotami (primárními klíči nebo Identifikátory), které sice jednoznačně identifikují datovou položku, ale poskytují k ní přístup pouze v netriviální vyhledávací operaci v některé z tabulek v databázi. (cs)
 • Στην πληροφορική και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό, αναφορά είναι μια τιμή η οποία επιτρέπει στον προγραμματιστή έμμεση πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων (όπως μια μεταβλητή/variable ή μια εγγραφή/record η οποία βρίσκεται στην μνήμη του υπολογιστή ή σε κάποια άλλη μονάδα αποθήκευσης). Η αναφορά λέμε ότι αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων και η πρόσβαση στα δεδομένα ονομάζεται έμμεση αναφορά (dereferencing the reference). (el)
 • Una referencia, en términos informáticos, es un indicativo hacia un objeto. Al igual que el puntero, una referencia es un alias para una entidad, en otras palabras, una variable cualitativa que contiene la dirección de otra variable cualitativa. En contraposición en los punteros explícitos, la dirección no se puede alterar y está oculta. Por ello, operaciones con la dirección (conocido como aritmética de punteros), a menudo fuente de errores, no son posibles. Las referencias se utilizan para pasar parámetros, cuando por medio de una subrutina, los valores de un objeto se han de cambiar de forma continua. (es)
 • In computer programming, a reference is a value that enables a program to indirectly access a particular data, such as a variable's value or a record, in the computer's memory or in some other storage device. The reference is said to refer to the datum, and accessing the datum is called dereferencing the reference. A reference is distinct from the datum itself. (en)
 • In programmazione, la parola riferimento (o reference in inglese) indica, in generale, un valore che identifica univocamente e permette di accedere a un dato in memoria. In molti linguaggi, "riferimento" è sinonimo di puntatore. In altri, i riferimenti sono specializzazioni o varianti del concetto di puntatore. Alcuni esempi sono: * i riferimenti del C++, che sono speciali puntatori a implicita; * i riferimenti del Java, assimilabili a puntatori a oggetto. Espressioni composte che usano il termine riferimento: (it)
 • Referencja – wartość, która zawiera informacje o położeniu innej wartości w pamięci lub nośniku danych. W odróżnieniu od wskaźników, zarządzanie referencjami realizowane jest wyłącznie przez kompilator lub interpreter, a programista nie posiada żadnych informacji o konkretnym sposobie implementacji referencji. (pl)
 • Em ciência da computação, uma referência é um objeto que contém informação que indica dados armazenados em algum outro local ao invés de conter o próprio dado. Acessar o valor referenciado pela referência chama-se "dereferenciar". Referências são fundamentais para construir várias estruturas de dados (como uma lista ligada), e para transportar informação entre diferentes partes de um programa de computador. (pt)
 • Ссылка в программировании — этот объект, указывающий на определенные данные, но не хранящий их. Получение объекта по ссылке называется разыменованием. Ссылка не является указателем, а просто является другим именем для объекта. Главное отличие ссылки от указателей в том, что указатель это целое число и поэтому для него доступны операции с целыми числами, а для ссылки доступны только операции копирования и разыменования. (ru)
 • В інформатиці (комп'ютерних науках) посилання (також лінк(англ. link)) є , яка дозволяє програмі непрямий доступ до певного елементу даних, такого як змінна або запис, в комп'ютерній пам'яті або на певному носії інформації. Посилання в програмуванні — це об'єкт, який вказує на дані, але не зберігає їх. Отримання (зміна) даних через посилання називається розіменуванням. Концептуально посилання є вказівником, однак може мати ряд відмінностей. (uk)
rdfs:label
 • Reference (programování) (cs)
 • Referenz (Programmierung) (de)
 • Αναφορά (υπολογιστές) (el)
 • Referencia (informática) (es)
 • Référence (programmation) (fr)
 • Reference (computer science) (en)
 • Riferimento (informatica) (it)
 • 참조 (ko)
 • 参照 (計算機科学) (ja)
 • Referencja (informatyka) (pl)
 • Referência (ciência da computação) (pt)
 • Referens (datateknik) (sv)
 • Ссылка (программирование) (ru)
 • Посилання (програмування) (uk)
 • 參照 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License