An Entity of Type: building, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In computer networking, a port is a number assigned to uniquely identify a connection endpoint and to direct data to a specific service. At the software level, within an operating system, a port is a logical construct that identifies a specific process or a type of network service. A port is identified for each transport protocol and address combination by a 16-bit unsigned number, known as the port number. The most common transport protocols that use port numbers are the Transmission Control Protocol (TCP) and the User Datagram Protocol (UDP).

Property Value
dbo:abstract
 • Síťový port je speciální číslo (0 až 65535), které slouží v počítačových sítích při komunikaci pomocí protokolů TCP a UDP k rozlišení aplikace v rámci počítače. Příklad: Server, který je používán k odesílání a přijímání elektronické pošty bude pravděpodobně poskytovat služby SMTP a POP3. Ty jsou na serveru obsluhovány rozdílnými procesy a čísla portů se použijí k rozlišení, která data patří jakému procesu. Obvykle je tomu tak, že SMTP server naslouchá na portu 25, zatímco POP3 na portu 110, avšak je možné nastavit úplně jiná čísla portů. Číslo portu můžeme zahlédnout i v URL adrese webové stránky. HTTP protokol používá implicitně port 80 a HTTPS port 443, avšak pokud použijeme tento URL zápis: http://www.priklad.com:8000/pokusnastranka, pokusí se webový prohlížeč kontaktovat HTTP server priklad.com na portu 8000. Dalším faktem je, že ne všechny protokoly z transportní vrstvy používají porty k rozlišení komunikace (například ICMP). V protokolech TCP a UDP obsahuje hlavička paketu číslo zdrojového a cílového portu (délka každého čísla je 16 bitů, takže v desítkové soustavě může nabývat hodnot 0–65535). Z pohledu uživatele je zdrojový port ten, který zásobník TCP/IP používá pro komunikaci s cílovým portem serveru. Číslo zdrojového portu je přidělováno náhodně procesem TCP (nebo UDP) a většinou je to číslo mezi 1 023 a 65 535. Ze strany serveru je to naopak – tento port se pro něj, při odesílání paketů k uživateli, stává portem cílovým. Schéma komunikace (cs)
 • في شبكات الحاسوب، المنفذ أو البورت (بالإنجليزية: Port)‏ هو رقم ملحق بعنوان بروتوكول الإنترنت يستخدم في بعض أشهر بروتوكولات الشبكة مثل ميثاق التحكم بالنقل (TCP) وبروتوكول بيانات المستخدم (UDP) بهدف تمييز الخدمات أو البرامج المختلفة العاملة على ذات جهاز الحاسوب سامحا باستخدام اتصال واحد إلى الشبكة لتقديم أكثر من خدمة. من أمثلة الخدمات والمنافذ المتصلة بها: 1. * بروتوكول مكتب البريد POP3 البريد القادم بوست اوفس بروتوكول القادم من الياهو أو أي بريد (يعمل على منفذ تي سي بي 110) 2. * بروتوكول إرسال البريد البسيط Smtp البريد الذي ترسله أنت من بريدك على الهوت ميل أو أي بريد آخر (يعمل على منفذ تي سي بي 25) 3. * بروتوكول نقل الملفات FTP فايل ترانسفير بروتوكول (يعمل على منفذي تي سي بي 20 و21) 4. * بروتوكول نقل النص الفائق HTTP الذي يُستعمل لنقل صفحات الويب (يعمل على منفذ تي سي بي 80) (ar)
 • Ein Port ist der Teil einer Netzwerk-Adresse, der die Zuordnung von TCP- und UDP-Verbindungen und -Datenpaketen zu Server- und Client-Programmen durch Betriebssysteme bewirkt. Zu jeder Verbindung dieser beiden Protokolle gehören stets zwei Ports, je einer auf Seite des Clients und des Servers. Gültige Portnummern sind 0 bis 65 535 (= 216 − 1). (de)
 • Un puerto de red es una ranura que porta una computadora personal. Esta ranura tiene la capacidad de que se le introduzca un cable de red con el cual el dispositivo se conectará a la señal del router. (es)
 • In computer networking, a port is a number assigned to uniquely identify a connection endpoint and to direct data to a specific service. At the software level, within an operating system, a port is a logical construct that identifies a specific process or a type of network service. A port is identified for each transport protocol and address combination by a 16-bit unsigned number, known as the port number. The most common transport protocols that use port numbers are the Transmission Control Protocol (TCP) and the User Datagram Protocol (UDP). A port number is always associated with an IP address of a host and the type of transport protocol used for communication. It completes the destination or origination network address of a message. Specific port numbers are reserved to identify specific services so that an arriving packet can be easily forwarded to a running application. For this purpose, port numbers lower than 1024 identify the historically most commonly used services and are called the well-known port numbers. Higher-numbered ports are available for general use by applications and are known as ephemeral ports. Ports provide a multiplexing service for multiple services or multiple communication sessions at one network address. In the client–server model of application architecture, multiple simultaneous communication sessions may be initiated for the same service. (en)
 • Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah porta adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Porta dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Sehingga, porta juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Porta dapat dikenali dengan angka 16-bit (dua byte) yang disebut dengan Port Number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan, ke dalam Port TCP dan Port UDP. Karena memiliki angka 16-bit, maka total maksimum jumlah porta untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65536 buah. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi tiga jenis, yakni sebagai berikut: * Well-known Port: yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255 tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port, selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama, dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority (IANA). Beberapa di antara porta-porta yang berada di dalam rentang Well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada pada masa depan. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. * Registered Port: Porta-porta yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Rentang registered port berkisar dari 1024 hingga 49151 dan beberapa porta di antaranya adalah Dynamically Assigned Port. * Dynamically Assigned Port: merupakan porta-porta yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani permintaan dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically Assigned Port berkisar dari 1024 hingga 65536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. (in)
 • Dans la suite des protocoles Internet et correspondant à la couche de transport du modèle OSI, la notion de port logiciel permet, sur un ordinateur donné, de distinguer différents interlocuteurs. Ces interlocuteurs sont des programmes informatiques qui, selon les cas, écoutent ou émettent des informations sur ces ports. Un port est distingué par son numéro. Le terme port est aussi parfois utilisé pour désigner les sockets (interfaces de connexion), un concept sensiblement différent. Là où un socket sert d'identifiant unique dans un réseau donné résultant de la concaténation de l'adresse internet et du numéro de port, un port sert localement à identifier un processus. (fr)
 • 인터넷 프로토콜 스위트에서 포트(port)는 운영 체제 통신의 종단점이다. 이 용어는 하드웨어 장치에도 사용되지만, 소프트웨어에서는 네트워크 서비스나 특정 프로세스를 식별하는 논리 단위이다. 주로 포트를 사용하는 프로토콜은 전송 계층 프로토콜이라 하며, 예를 들어 전송 제어 프로토콜(TCP)와 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)가 있다. 각 포트는 번호로 구별되며 이 번호를 포트 번호라고 한다. 포트 번호는 IP 주소와 함께 쓰여 해당하는 프로토콜에 의해 사용된다. (ko)
 • ポート(英: port)とは、TCP/IPにおいて、トランスポート層のプロトコル(TCPおよびUDP)で用いられる、0から65535までの番号が付与された論理的な情報の送受信口である。 (ja)
 • Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda. Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535. Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są określone jako ogólnie znane (ang. well known ports) oraz zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi, takie jak np. WWW czy poczta elektroniczna. Dzięki temu można identyfikować nie tylko procesy, ale ogólnie znane usługi działające na odległych systemach. Można więc powiedzieć, że numer portu to identyfikator danej usługi. Numery od 1024 do 49151 są określone przez IANA jako zarejestrowane, (ang. registered), a od 49152 do 65535 jako dynamiczne/prywatne, (ang. dynamic/private). Różne usługi mogą używać tego samego numeru portów, pod warunkiem że korzystają z innego protokołu (TCP lub UDP), chociaż istnieją także usługi korzystające jednocześnie z jednego numeru portu i obu protokołów. Przykładem takiej usługi jest DNS – korzysta z portu 53 za pomocą TCP i UDP jednocześnie. Zdarza się także, że jedna usługa może korzystać z dwóch różnych portów używanych do innych zadań, jak to jest w przypadku FTP czy SNMP. Poszczególne numery portów przydzielone są przez IANA. (pl)
 • Nella telematica e nell'ambito delle reti di computer le porte (traduzione dell'inglese port, nell'accezione in italiano di porta o apertura) sono lo strumento utilizzato per realizzare la multiplazione delle connessioni a livello di trasporto, ovvero per permettere ad un calcolatore di effettuare più connessioni contemporanee verso altri calcolatori, facendo in modo che i dati contenuti nei pacchetti in arrivo vengano indirizzati al processo che li sta aspettando. In particolare il termine porta è mutuato direttamente da quello di porta fisica di connessione tra cavi di un calcolatore o di un qualunque altro dispositivo elettronico, ma di fatto nell'ambito della trasmissione dei dati durante una connessione non c'è altra porta fisica oltre a quella di aggancio del connettore del cavo. Nell'ambito delle reti di telecomunicazioni il termine porta indica quindi solamente una porta virtuale o logica e può essere vista banalmente come un'etichetta (label) che identifica e discrimina il traffico dati di una connessione da quello di un'altra. Tutti i processi di rete tra i vari terminali di rete necessitano dunque di una porta per l'instaurazione, l'esecuzione ed il completamento del servizio preposto. (it)
 • En port, uttalat [pʊʈ] används i datorteknik i flera betydelser. Internet-protokollen TCP och UDP använder portar numrerade 0–65 535 som en adress som i praktiken visar vilken process på en viss dator datapaketen hänför sig till. I UDP- och TCP-protokollen används vissa portar för väl etablerade ändamål (eng. well known ports) och portnumret används ofta synonymt med den tjänst som förväntas nås på denna port. Så använder till exempel HTTP-protokollet port 80 (jämför WWW och URL) och SMTP-protokollet port 25 (epost-servrar). Sambandet mellan välkända portar och tjänster framgår i Unix ur filen /etc/services. Portarna med nummer under 1024 är i många operativsystem reserverade för administratören, medan högre portnummer kan användas fritt, varför webbservrar ibland hittas på adressen 8000 eller 8080 istället för 80. Enkla brandväggar använder ofta portinformationen för att begränsa tillgången till olika tjänster. Ingenting (annat än konvention och eventuella lokala begränsningar) hindrar en enskild administratör eller datoranvändare att låta serverprocesser erbjuda tjänster på andra portar än de etablerade. Samma högre portnummer används därför ofta av icke-relaterade tjänster, och filtrering enligt portnummer är ofta lätt att kringgå i enskilda fall. (sv)
 • Em redes de computadores, uma porta é um software de aplicação específica ou processo específico servindo de ponto final de comunicações em um sistema operacional hospedeiro de um computador. Uma porta tem associação com o endereço de IP do hospedeiro, assim como o tipo de protocolo usado para comunicação. O propósito das portas é para singularmente identificar aplicações e processos de um único computador e assim possibilitá-los a compartilhar uma única conexão física com uma rede de comutação de pacotes, como a internet. Os protocolos que usam principalmente portas são os protocolos da camada de transporte, tais como o Protocolo de controle de transmissão (TCP) e User Datagram Protocol (UDP) do conjunto de protocolos da internet. A porta é identificada por um protocolo, com um número de 16 bits, vulgarmente conhecido como port number(número de porta). O port number é adicionado a um endereço de IP do computador, completando o endereço de destino para uma sessão de comunicação. Isto é, os pacotes de dados são encaminhados através da rede para um endereço de IP de destino especifico, e em seguida, ao atingir o computador de destino, são encaminhados para o processo especifico ligado ao número de porta de destino. Note que é a combinação de endereço de IP e um número de porta, devem ser únicos, então, IP’s e protocolos podem usar o mesmo número de porta para se comunicar. Isto é, em um dado host ou interface, o UDP e TCP precisam ter o mesmo numero de porta, ou em um host com duas interfaces ambos podem estar associados a uma porta com o mesmo número. Dos milhares de portas numeradas, cerca de 250 das portas conhecidas são reservadas por convenção para identificar os tipos de serviços específicos em um host. No modelo cliente-servidor de arquitetura de aplicação, as portas são usadas para fornecer um serviço de multiplexação em cada número da porta do lado do servidor que os clientes da rede conectam para início do serviço, após o qual a comunicação pode ser restabelecida em outros números específicos de conexão de porta. (pt)
 • Порт (англ. port) — целое неотрицательное число, записываемое в заголовках протоколов транспортного уровня сетевой модели OSI (TCP, UDP, SCTP, DCCP). (ru)
 • Порти існують для того, щоб між комп'ютерами могли встановлювати власні з'єднання різні прикладні процеси в достатній кількості. Загалом процеси функціонують на різних комп'ютерах і за потреби мають взаємодіяти. Для цього всі процеси або застосунки, які потенційно потребують комунікацій, відображаються в перелік портів на машині, і саме до цього порту звертається процес іншого комп'ютера мережі. Звичайно, процесу-ініціатору з'єднання має бути відомий порт процесу, до якого він звертається. Формально, у протоколах TCP і UDP (сімейства TCP/IP) порт — це ідентифікований номером системний ресурс, що виділяється з застосунком, що виконується на деякому мережевому хості, для зв'язку з застосунками, що виконуються на інших мережевих хостах (в тому числі з іншими застосунками на цьому ж хості). Для кожного з протоколів TCP і UDP стандарт визначає можливість одночасного виділення на хості до 65536 унікальних портів, що ідентифікують номерами від 0 до 65535. При передачі по мережі номер порту в заголовку пакета використовується (разом з IP-адресою хоста) для адресації конкретного застосунку (і конкретного, що належить йому, мережевого з'єднання). У звичайній клієнт-серверній моделі прикладний процес або чекає вхідних даних (або запиту на з'єднання; «слухає порт»; роль сервера), або посилає дані (або запит на з'єднання) на відомий порт, відкритий процесом-сервером (роль клієнта). За замовчуванням застосункам видається порт з довільним (наприклад, найближчим вільним, більшим 1024) номером. При необхідності програма може запросити конкретний (зумовлений) номер порту. Так, вебсервери зазвичай відкривають для очікування з'єднання зумовлений порт 80 протоколу TCP. Комп'ютер може бути одночасно http-сервером (web, 80 порт), POP-сервером (одержання пошти, 110 порт), SMTP-сервером (відправлення пошти, 25 порт). Користувач може одночасно переглядати web-сторінки, працювати з поштою, викачувати файли по ftp, спілкуватися по ICQ, тобто кожна програма відкриває свій порт і працює через нього, не заважаючи іншим програмам. Взаємодія програм, що використовують протокол TCP або UDP, будується відповідно до моделі "клієнт-сервер", (Наприклад браузер і Web-сервер). Дана модель передбачає, що одна програма (сервер) завжди пасивно очікує звернення до неї іншої програми (клієнта). Для встановлення зв'язку між програмою-клієнта і сервера використовуються такі дані: * використовуваний транспортний протокол (TCP або UDP) * IP-адреса сервера * номер порту сервера * IP-адреса клієнта * номер порту клієнта Коли клієнт і сервер починають використовувати TCP, створюється віртуальний канал. Дані по цьому каналу можуть одночасно передаватися в обох напрямках. Один прикладний процес пише дані в TCP-порт, вони проходять по мережі, а інших прикладний процес читає їх зі свого TCP-порту. Для того, щоб клієнт міг звертатися до необхідного йому серверу, він повинен знати номер порту, за яким сервер очікує звернення до нього . Програми-клієнти, які є активною стороною у взаємодії "клієнт-сервер", можуть використовувати, як правило, довільні номери портів, які призначаються динамічно безпосередньо перед зверненням до сервера.Будь-яка прикладна програма (будь то клієнт або сервер) може відкривати для взаємодії будь-яку кількість портів для використання різних транспортних протоколів. (uk)
 • 通訊埠(英語:port),又稱為連接埠、端口、協定埠(protocol port)在電腦網路中是一種經由軟體建立的服務,在一個電腦作業系統中扮演通訊的端點(endpoint)。每個通訊埠都會與主機的IP位址及通訊協定关联。通訊埠以16位元數字來表示,這被稱為通訊埠編號(port number)。 位於傳輸層的通訊協定通常需要指定埠號,例如在TCP/IP协议族之下的TCP與UDP協議。在應用層中,使用主從式架構的通訊協定,在每個通訊埠上提供多路複用服務(multiplexing service)。經由公認通訊埠號(well-known port numbers),通常可以辨認出這個連線使用的通訊協定,其中具代表性的是最基礎的1024個公認通訊埠號(well-known port numbers),例如Telnet協定預設使用23埠來連線,Secure Shell協定預設使用22埠,HTTP協定預設使用80埠,HTTPS協定預設使用443埠。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 4971331 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13381 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1109104855 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein Port ist der Teil einer Netzwerk-Adresse, der die Zuordnung von TCP- und UDP-Verbindungen und -Datenpaketen zu Server- und Client-Programmen durch Betriebssysteme bewirkt. Zu jeder Verbindung dieser beiden Protokolle gehören stets zwei Ports, je einer auf Seite des Clients und des Servers. Gültige Portnummern sind 0 bis 65 535 (= 216 − 1). (de)
 • Un puerto de red es una ranura que porta una computadora personal. Esta ranura tiene la capacidad de que se le introduzca un cable de red con el cual el dispositivo se conectará a la señal del router. (es)
 • 인터넷 프로토콜 스위트에서 포트(port)는 운영 체제 통신의 종단점이다. 이 용어는 하드웨어 장치에도 사용되지만, 소프트웨어에서는 네트워크 서비스나 특정 프로세스를 식별하는 논리 단위이다. 주로 포트를 사용하는 프로토콜은 전송 계층 프로토콜이라 하며, 예를 들어 전송 제어 프로토콜(TCP)와 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)가 있다. 각 포트는 번호로 구별되며 이 번호를 포트 번호라고 한다. 포트 번호는 IP 주소와 함께 쓰여 해당하는 프로토콜에 의해 사용된다. (ko)
 • ポート(英: port)とは、TCP/IPにおいて、トランスポート層のプロトコル(TCPおよびUDP)で用いられる、0から65535までの番号が付与された論理的な情報の送受信口である。 (ja)
 • Порт (англ. port) — целое неотрицательное число, записываемое в заголовках протоколов транспортного уровня сетевой модели OSI (TCP, UDP, SCTP, DCCP). (ru)
 • 通訊埠(英語:port),又稱為連接埠、端口、協定埠(protocol port)在電腦網路中是一種經由軟體建立的服務,在一個電腦作業系統中扮演通訊的端點(endpoint)。每個通訊埠都會與主機的IP位址及通訊協定关联。通訊埠以16位元數字來表示,這被稱為通訊埠編號(port number)。 位於傳輸層的通訊協定通常需要指定埠號,例如在TCP/IP协议族之下的TCP與UDP協議。在應用層中,使用主從式架構的通訊協定,在每個通訊埠上提供多路複用服務(multiplexing service)。經由公認通訊埠號(well-known port numbers),通常可以辨認出這個連線使用的通訊協定,其中具代表性的是最基礎的1024個公認通訊埠號(well-known port numbers),例如Telnet協定預設使用23埠來連線,Secure Shell協定預設使用22埠,HTTP協定預設使用80埠,HTTPS協定預設使用443埠。 (zh)
 • في شبكات الحاسوب، المنفذ أو البورت (بالإنجليزية: Port)‏ هو رقم ملحق بعنوان بروتوكول الإنترنت يستخدم في بعض أشهر بروتوكولات الشبكة مثل ميثاق التحكم بالنقل (TCP) وبروتوكول بيانات المستخدم (UDP) بهدف تمييز الخدمات أو البرامج المختلفة العاملة على ذات جهاز الحاسوب سامحا باستخدام اتصال واحد إلى الشبكة لتقديم أكثر من خدمة. من أمثلة الخدمات والمنافذ المتصلة بها: (ar)
 • Síťový port je speciální číslo (0 až 65535), které slouží v počítačových sítích při komunikaci pomocí protokolů TCP a UDP k rozlišení aplikace v rámci počítače. Příklad: Server, který je používán k odesílání a přijímání elektronické pošty bude pravděpodobně poskytovat služby SMTP a POP3. Ty jsou na serveru obsluhovány rozdílnými procesy a čísla portů se použijí k rozlišení, která data patří jakému procesu. Obvykle je tomu tak, že SMTP server naslouchá na portu 25, zatímco POP3 na portu 110, avšak je možné nastavit úplně jiná čísla portů. Schéma komunikace (cs)
 • In computer networking, a port is a number assigned to uniquely identify a connection endpoint and to direct data to a specific service. At the software level, within an operating system, a port is a logical construct that identifies a specific process or a type of network service. A port is identified for each transport protocol and address combination by a 16-bit unsigned number, known as the port number. The most common transport protocols that use port numbers are the Transmission Control Protocol (TCP) and the User Datagram Protocol (UDP). (en)
 • Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah porta adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Porta dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Sehingga, porta juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Porta dapat dikenali dengan angka 16-bit (dua byte) yang disebut dengan Port Number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan, ke dalam Port TCP dan Port UDP. Karena memiliki angka 16-bit, maka total maksimum jumlah porta untuk setiap protokol transport yang diguna (in)
 • Dans la suite des protocoles Internet et correspondant à la couche de transport du modèle OSI, la notion de port logiciel permet, sur un ordinateur donné, de distinguer différents interlocuteurs. Ces interlocuteurs sont des programmes informatiques qui, selon les cas, écoutent ou émettent des informations sur ces ports. Un port est distingué par son numéro. (fr)
 • Nella telematica e nell'ambito delle reti di computer le porte (traduzione dell'inglese port, nell'accezione in italiano di porta o apertura) sono lo strumento utilizzato per realizzare la multiplazione delle connessioni a livello di trasporto, ovvero per permettere ad un calcolatore di effettuare più connessioni contemporanee verso altri calcolatori, facendo in modo che i dati contenuti nei pacchetti in arrivo vengano indirizzati al processo che li sta aspettando. (it)
 • Port protokołu – pojęcie związane z protokołami używanymi w Internecie do identyfikowania procesów działających na odległych systemach. Jest to jeden z parametrów gniazda. Numery portów reprezentowane są przez liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535. Niektóre numery portów (od 0 do 1023) są określone jako ogólnie znane (ang. well known ports) oraz zarezerwowane na standardowo przypisane do nich usługi, takie jak np. WWW czy poczta elektroniczna. Dzięki temu można identyfikować nie tylko procesy, ale ogólnie znane usługi działające na odległych systemach. Można więc powiedzieć, że numer portu to identyfikator danej usługi. Numery od 1024 do 49151 są określone przez IANA jako zarejestrowane, (ang. registered), a od 49152 do 65535 jako dynamiczne/prywatne, (ang. dynamic/private). (pl)
 • Em redes de computadores, uma porta é um software de aplicação específica ou processo específico servindo de ponto final de comunicações em um sistema operacional hospedeiro de um computador. Uma porta tem associação com o endereço de IP do hospedeiro, assim como o tipo de protocolo usado para comunicação. O propósito das portas é para singularmente identificar aplicações e processos de um único computador e assim possibilitá-los a compartilhar uma única conexão física com uma rede de comutação de pacotes, como a internet. (pt)
 • En port, uttalat [pʊʈ] används i datorteknik i flera betydelser. Internet-protokollen TCP och UDP använder portar numrerade 0–65 535 som en adress som i praktiken visar vilken process på en viss dator datapaketen hänför sig till. Ingenting (annat än konvention och eventuella lokala begränsningar) hindrar en enskild administratör eller datoranvändare att låta serverprocesser erbjuda tjänster på andra portar än de etablerade. Samma högre portnummer används därför ofta av icke-relaterade tjänster, och filtrering enligt portnummer är ofta lätt att kringgå i enskilda fall. (sv)
 • Порти існують для того, щоб між комп'ютерами могли встановлювати власні з'єднання різні прикладні процеси в достатній кількості. Загалом процеси функціонують на різних комп'ютерах і за потреби мають взаємодіяти. Для цього всі процеси або застосунки, які потенційно потребують комунікацій, відображаються в перелік портів на машині, і саме до цього порту звертається процес іншого комп'ютера мережі. Звичайно, процесу-ініціатору з'єднання має бути відомий порт процесу, до якого він звертається. (uk)
rdfs:label
 • منفذ (شبكات) (ar)
 • Síťový port (cs)
 • Port (Protokoll) (de)
 • Puerto de red (es)
 • Porta (jaringan komputer) (in)
 • Port (logiciel) (fr)
 • Porta (reti) (it)
 • 포트 (컴퓨터 네트워킹) (ko)
 • ポート (コンピュータネットワーク) (ja)
 • Port (computer networking) (en)
 • Port protokołu (pl)
 • Porta (redes de computadores) (pt)
 • Порт (компьютерные сети) (ru)
 • Port (datorteknik) (sv)
 • Порт протоколу (uk)
 • 通訊埠 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License