A penetration test, colloquially known as a pen test, pentest or ethical hacking, is an authorized simulated cyberattack on a computer system, performed to evaluate the security of the system. Not to be confused with a vulnerability assessment. The test is performed to identify both weaknesses (also referred to as vulnerabilities), including the potential for unauthorized parties to gain access to the system's features and data, as well as strengths, enabling a full risk assessment to be completed.

Property Value
dbo:abstract
 • اختبار الاختراق (بالإنجليزية: Penetration Test) ويسمى أحيانا Pentest، هو وسيلة لتقييم أمان نظام حاسوب أو شبكة ما بواسطة محاكاة هجوم من قبل مخربين من الخارج (من ليست لديهم وسيلة مصرح بها للوصول إلى أنظمة المؤسسة) أو مخربين من الداخل (من لديهم تصريح جزئي للوصول). تتكون العملية من تحليل فعال للنظام لكشف عن مواطن الضعف التي يمكن أن يكون سببها ضعف أو سوء في مكونات النظام، عيوب معروفة وغير معروفة في الأجهزة أو البرمجيات، أو نقاط ضعف تشغيلية في المعالجة أو التقنيات المضادة. قضايا الأمان التي تم الكشف عنها من خلال "اختبار الاختراق" تقدمة لمالك النظام. اختبارات الاختراق الفعالة سوف تربط هذه المعلومات مع تقييم دقيق للآثار المحتملة على المؤسسة وخلاصة مجموعة من الإجراءات الفنية للحد من المخاطر.تكمن قيمة "إخبار الاختراق" في عدت نقاط: 1. * تحديد الجدوى من مجموعة معينة من وسائل الهجوم. 2. * التعرف على نقاط الضعف الخطيرة التي تنتج عن مزيج من نقاط الضعف الأقل خطراً تم إستغلالها بتسلسل معين. 3. * تقييم قيمة الأعمال والتشغيلات المحتملة التي قد تتأثر بهجمات ناجحة. 4. * اختبار قدرة حماية الشبكة على تحديد هجوم والرد عليه بنجاح. 5. * تزويد أدله لدعم الاستثمارات المتزايدة في مجال أمن الافراد والتكنولوجيا. (ar)
 • Penetrační test (anglicky penetration test, někdy pentest) je v informatice metoda hodnocení zabezpečení počítačových zařízení, systémů nebo aplikací. Provádí se testováním, simulací možných útoků na tento systém jak zevnitř tak zvenčí. Cílem penetračního testu není vyřešit bezpečnostní problémy, ale jistým způsobem prověřit, zhodnotit úroveň zabezpečení a podat souhrnnou zprávu, a to jak na úrovni technických (nastavení otevřených portů, verze systému), tak i organizačních opatření (podvod a sociální inženýrství skrze zaměstnance). Tento proces zahrnuje podrobnou analýzu systému se zaměřením na případně bezpečnostní nedostatky vycházející z chybného nastavení systému, známých či neznámých hardwarových a softwarových nedostatků, nebo nedostatečných funkčních protiopatření. Analýza je prováděna z pohledu potenciálního útočníka a může (měla by) vést k odhalení výše zmíněných nedostatků. Výsledky získané během analýzy jsou prezentovány vlastníkovi systému. Důkladné testy by měly k výsledkům přikládat také informace o reálných důsledcích jednotlivých nedostatků jak na systém samotný, tak na jeho vlastníka a měly by také doporučit možná protiopatření pro zmírnění rizika prolomení systému. Využití penetračních testů: * Určují reálnou zneužitelnost určité skupiny vektorů útoku. * Odhalují velké bezpečnostní nedostatky, které mohou vzniknout nahromaděním menších nedostatku dosažených v určité sekvenci. * Odhalují nedostatky které mohou být nezjistitelné pomocí automatické detekce systémových chyb. * Posuzují možné dopady na firmu jako takovou a na její ekonomiku v případě, že by k prolomení došlo. * Testují schopnost obranných prvků systému odhalovat aktuální útoky a náležitě na ně reagovat. * Poskytují podklady podporující zvýšené náklady na vývoj zabezpečení systému. Penetrační testy jsou součástí kompletního bezpečnostního auditu. Například Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) vyžadují opakování penetračních testů pravidelně každý rok nebo pokaždé, když dojde ke změně systému. (cs)
 • La trapenetra testo, penetra testo, aŭ pentesto (pentest laŭ la angla), estas metodo kiu priesploras kaj taksas sekursistemon de komputilo aŭ reto, simulante malicajn atakojn, kiuj okaze de realaj atakoj kaŭzus difektojn aŭ eĉ detruus la celitan sistemon. Do la trapenetra testo estas preventa tekniko kiu analizas la kalkanon de Aĥilo de la sistemoj. Tiu procedo analizas la agojn de la sistemo, serĉante priesplorindajn difektojn aŭ erarojn, tiaj malfortaĵoj kutime rezultas de malbona aranĝado de la sistemo, eraroj kaj difektoj ĉe aparataro aŭ softvaro, kaj mallerta uzado. Ĉiuj konkludoj de la analizo farita de la testoj elektitaj estas fine prezentataj per dokumentaro, kune kun analizo de la eblaj rezultoj kaze de ne korektado de la problemoj, kaj propono de teĥnikaj solvoj por ĉiuj problemoj. (eo)
 • Penetrationstest, kurz Pentest(Pentesting) ist der fachsprachliche Ausdruck für einen umfassenden Sicherheitstest einzelner Rechner oder Netzwerke jeglicher Größe. Unter einem Penetrationstest versteht die Sicherheitsfachperson in der Informationstechnik die Prüfung der Sicherheit möglichst aller Systembestandteile und Anwendungen eines Netzwerks oder Softwaresystems mit Mitteln und Methoden, die ein Angreifer (ugs. „Hacker“) anwenden würde, um unautorisiert in das System einzudringen (Penetration). Der Penetrationstest ermittelt somit die Empfindlichkeit des zu testenden Systems gegen derartige Angriffe. Wesentlicher Teil eines Penetrationstests sind Werkzeuge, die dabei helfen, möglichst alle Angriffsmuster nachzubilden, die sich aus den zahlreichen bekannten Angriffsmethoden herausbilden. Die Art der Sicherheitstests orientiert sich am Gefahrenpotential eines gefährdeten Systems, Netzwerks oder einer Anwendung, das heißt, dass beispielsweise ein Webserver eine höhere Gefahrenpriorität als eine einfache Textverarbeitung hat. Entsprechend zahlreich sind die Hilfswerkzeuge für Penetrationstests und entsprechend sollten derart umfassende Sicherheitstests lediglich erfahrene Sicherheitsforscher oder Systemadministratoren durchführen, die wissen, was sie machen, welche Ereignisse sie damit verursachen und welche Ergebnisse sie damit erzielen möchten. Der Begriff Penetrationstest wird gelegentlich auch fälschlich für einen automatischen Vulnerability Scan (vulnerability engl. und fachsprachlich für Schwachstelle) verwendet. Während dieser weitgehend automatisch abläuft, bedarf es bei einem echten Penetrationstest manueller Vorbereitung in Form von Sichtung des Prüflings, Planung der Testverfahren und Ziele, Auswahl der notwendigen Werkzeuge und schließlich die Durchführung. Der Security Scan wiederum unterscheidet sich vom Schwachstellenscan durch die manuelle Verifikation der Testergebnisse. Die Verwendung der jeweiligen Begriffe erfolgt im semi-professionellen Bereich jedoch oft uneinheitlich, während in der professionellen Welt der Sicherheitsforscher und Fachunternehmen Standards zur Durchführung von Penetrationstests akzeptiert und weltweit anerkannt werden. Der Penetrationstest wird oft als empirischer Teil einer allgemeineren Sicherheitsanalyse durchgeführt. (de)
 • A penetration test, colloquially known as a pen test, pentest or ethical hacking, is an authorized simulated cyberattack on a computer system, performed to evaluate the security of the system. Not to be confused with a vulnerability assessment. The test is performed to identify both weaknesses (also referred to as vulnerabilities), including the potential for unauthorized parties to gain access to the system's features and data, as well as strengths, enabling a full risk assessment to be completed. The process typically identifies the target systems and a particular goal, then reviews available information and undertakes various means to attain that goal. A penetration test target may be a white box (which provides background and system information) or black box (which provides only basic or no information except the company name). A gray box penetration test is a combination of the two (where limited knowledge of the target is shared with the auditor). A penetration test can help determine whether a system is vulnerable to attack if the defenses were sufficient, and which defenses (if any) the test defeated. Security issues that the penetration test uncovers should be reported to the system owner. Penetration test reports may also assess potential impacts to the organization and suggest countermeasures to reduce risk. The National Cyber Security Center describes penetration testing as the following: "A method for gaining assurance in the security of an IT system by attempting to breach some or all of that system's security, using the same tools and techniques as an adversary might." The goals of a penetration test vary depending on the type of approved activity for any given engagement with the primary goal focused on finding vulnerabilities that could be exploited by a nefarious actor and informing the client of those vulnerabilities along with recommended mitigation strategies. Penetration tests are a component of a full security audit. For example, the Payment Card Industry Data Security Standard requires penetration testing on a regular schedule, and after system changes. Several standard frameworks and methodologies exist for conducting penetration tests. These include the Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), the Penetration Testing Execution Standard (PTES), the NIST Special Publication 800-115, the Information System Security Assessment Framework (ISSAF) and the OWASP Testing Guide. Flaw hypothesis methodology is a systems analysis and penetration prediction technique where a list of hypothesized flaws in a software system are compiled through analysis of the specifications and documentation for the system. The list of hypothesized flaws is then prioritized on the basis of the estimated probability that a flaw actually exists, and on the ease of exploiting it to the extent of control or compromise. The prioritized list is used to direct the actual testing of the system. (en)
 • Una prueba de penetración, o "pentest", es un ataque a un sistema informático con la intención de encontrar las debilidades de seguridad y todo lo que podría tener acceso a ella, su funcionalidad y datos.​​ En España, "Pentest" es una marca​ nacional así como un nombre comercial​ registrados a nombre de Hugo Vázquez Caramés​, fundador de pentest.org y pentest.es. España se convierte así en un caso excepcional de un país donde no se pueden comercializar libremente ni servicios ni productos bajo el denominativo "Pentest" desde el año 2007. De ahí que en España estos servicios se citen comercialmente como "prueba de penetración", "test de intrusión", etc. El proceso consiste en identificar el o los sistemas del objetivo. Las pruebas de penetración pueden hacerse sobre una "caja blanca" (donde se ofrece toda la información de fondo y de sistema) o caja negra (donde no se proporciona información, excepto el nombre de la empresa). Una prueba de penetración puede ayudar a determinar si un sistema es vulnerable a los ataques, si las defensas (si las hay) son suficientes y no fueron vencidas.​ Los problemas de seguridad descubiertos a través de la prueba de penetración deben notificarse al propietario del sistema.​ Con los resultados de las pruebas de penetración podremos evaluar los impactos potenciales a la organización y sugerir medidas para reducir los riesgos​ Las pruebas de penetración son valiosas por varias razones: 1. * Determinar la posibilidad de éxito de un ataque. 2. * Identificación de vulnerabilidades de alto riesgo que resultan de una combinación de vulnerabilidades de menor riesgo explotadas en una secuencia particular. 3. * Identificación de vulnerabilidades que pueden ser difíciles o imposibles de detectar con red automatizada o un software de análisis de vulnerabilidades. 4. * Comprobar la capacidad de los defensores de la red para detectar con éxito y responder a los ataques. (es)
 • Un test d'intrusion (« penetration test » ou « pentest », en anglais) est une méthode d'évaluation (« audit », en anglais) de la sécurité d'un système d'information ou d'un réseau informatique ; il est réalisé par un testeur (« pentester », en anglais). (fr)
 • In informatica, il penetration test (o informalmente pen test) è il processo operativo di analisi o valutazione della sicurezza di un sistema informatico o di una rete. Condotta su più fasi dal punto di vista di un potenziale attaccante simulando l'attacco informatico di un utente malintenzionato, consiste nello sfruttamento delle vulnerabilità rilevate aiutando a determinare se le difese del sistema sono sufficienti o se invece sono presenti altre vulnerabilità elencando in questo caso quali difese il test ha sconfitto. Il test ha dunque come obiettivo quello di evidenziare le debolezze della piattaforma fornendo il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità che ne hanno permesso l'accesso non autorizzato. Il test fornisce una stima chiara sulle capacità di difesa e del livello di penetrazione raggiunto nei confronti: * delle vulnerabilità interne al sistema; * delle vulnerabilità esterne al sistema; * della sicurezza fisica. Tutti i problemi di sicurezza rilevati vengono quindi presentati al cliente assieme ad una valutazione del loro impatto nel sistema e nello scenario del business aziendale, fornendo inoltre una soluzione tecnica o proposta di migrazione e mitigazione del sistema. (it)
 • ペネトレーションテスト * ネットワークに接続されているコンピュータシステムに対し、実際に既知の技術を用いて侵入を試みることで、システムに脆弱性がないかどうかテストする手法のこと。侵入実験または侵入テストとも言われる。 * 日本国外において、防弾ベスト製造会社、銃器メーカーや警察特殊部隊、軍隊などで用いられる用語。防弾ベストに対して弾丸を発射し、弾が貫通しない事を確認するペネトレーションテスト。銃自体の貫通力をハイペネトレーションと言う。警察特殊部隊などで、室内においてハイペネトレーションな銃器を持つと、近距離ゆえに容疑者が着用している防弾ベストを貫通してしまう、オーバーペネトレーションを引き起こす。 本項では、ネットワークにおけるペネトレーションテストについて詳述する。 (ja)
 • Een penetratietest of pentest (binnendringingstest) is een toets van een of meer computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om in deze systemen in te breken. Een penetratietest vindt normaal gesproken om rechtmatige redenen plaats, met toestemming van de eigenaars van de systemen die getest worden, met als doel de systemen juist beter te beveiligen. Indien het niet om rechtmatige redenen plaatsvindt, zonder toestemming van eigenaars van systemen, is er sprake van een inbraak, zelfs als de bedoeling van de persoon die de test uitvoert opbouwend bedoeld is. De persoon die een penetratietest uitvoert heet wel een penetratietester of pentester of white hat hacker. Een penetratietest kan handmatig plaatsvinden, met gebruik van softwareprogramma's zoals nmap en telnet, of het kan geautomatiseerd plaatsvinden met softwarepakketten die dit soort complete penetratietests kunnen uitvoeren. Voorbeelden van dit soort pakketten zijn Nessus, OpenVAS, , , , en SAINT. Er kunnen diverse soorten penetratietests worden onderscheiden, de witte doos penetratietests (Engels: white box pentest) of de zwarte doos penetratietests (Engels: black box pentest). In het eerste geval krijgt de pentester voor het testen al informatie over het netwerk of de computer die getest wordt, in het laatste geval juist niet. Witte doos penetratietests vinden vaak plaats indien men het eigen personeel ervan verdenkt, eigen systemen te hacken. Bij zwarte doos penetratietest wordt er meer uitgegaan van een computerkraker van buitenaf, die zonder vooraf kennis te hebben van vertrouwelijke informatie over een organisatie zijn pogingen tot het kraken van systemen zal uitvoeren. Een verschil tussen een penetratietest en een audit (beveiligingscontrole) is, dat bij een audit geen poging wordt gedaan om daadwerkelijk in te breken, maar enkel mogelijke kwetsbaarheden in kaart gebracht worden. Bij een penetratietest worden kwetsbaarheden juist wel gebruikt om in te breken. (nl)
 • Test penetracyjny – proces polegający na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń. Polega na analizie systemu pod kątem występowania potencjalnych błędów bezpieczeństwa spowodowanych niewłaściwą konfiguracją, lukami w oprogramowaniu lub sprzęcie, słabościami w technicznych lub proceduralnych środkach zabezpieczeń, a nawet niewystarczającą świadomością użytkowników. Analiza ta jest przeprowadzana z perspektywy potencjalnego włamywacza i może zawierać aktywne wykorzystywanie podatności (np. poprzez użycie exploitów). Podstawową cechą odróżniającą test penetracyjny od włamania jest zgoda atakowanej strony na tego rodzaju działania, ponadto osoba przeprowadzająca test (zwana pentesterem) jest zobowiązana do przedstawienia raportu dokumentującego znalezione problemy (często wraz ze sposobami ich usunięcia i rekomendacjami podnoszącymi bezpieczeństwo testowanego systemu). Test penetracyjny ma na celu zbadanie bezpieczeństwa systemu na włamanie oraz skuteczność zabezpieczeń w implementacji rzeczywistej lub możliwie najbardziej zbliżonej do rzeczywistej. W przeciwieństwie do audytu nie musi odbywać się według sformalizowanej metodologii, której zbudowanie byłoby trudne ze względu na szybko zmieniający się stan wiedzy (np. nowe exploity). Skuteczność testu penetracyjnego w dużym stopniu zależy od kompetencji i stanu wiedzy zespołu testującego. (pl)
 • O teste de intrusão (do inglês "Penetration Test" ou pentest"), também traduzido como "teste de penetração", é um método que avalia a segurança de um sistema de computador ou de uma rede, simulando um ataque de uma fonte maliciosa. O processo envolve uma análise nas atividades do sistema, que envolvem a busca de alguma vulnerabilidade em potencial que possa ser resultado de uma má configuração do sistema, falhas em hardwares/softwares desconhecidas, deficiência no sistema operacional ou técnicas contramedidas. Todas as análises submetidas pelos testes escolhidos são apresentadas no sistema, junto com uma avaliação do seu impacto e muitas vezes com uma proposta de resolução ou de uma solução técnica. (pt)
 • Тестирование на проникновение (жарг. Пентест) — метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника. Процесс включает в себя активный анализ системы на наличие потенциальных уязвимостей, которые могут спровоцировать некорректную работу целевой системы, либо полный отказ в обслуживании. Анализ ведется с позиции потенциального атакующего и может включать в себя активное использование уязвимостей системы. Результатом работы является отчет, содержащий в себе все найденные уязвимости системы безопасности, а также может содержать рекомендации по их устранению. Цель испытаний на проникновение — оценить возможность его осуществления и спрогнозировать экономические потери в результате успешного осуществления атаки. Испытание на проникновение является частью аудита безопасности. Специалист проводящий испытание на проникновение называется пентестером. Результатом проведения испытания на проникновение как правило является отчёт, содержащий выявленные в ходе анализа уязвимости и опционально рекомендации по их устранению. (ru)
 • Тест на проникнення (англ. penetration test, pentesting) — метод оцінювання захищеності комп'ютерної системи чи мережі шляхом часткового моделювання дій зовнішніх зловмисників з проникнення у неї (які не мають авторизованих засобів доступу до системи) і внутрішніх зловмисників (які мають певний рівень санкціонованого ). Цей процес включає активний аналіз системи з виявлення будь-якої потенційної вразливості, що може виникати внаслідок неправильної конфігурації системи, відомих і невідомих дефектів апаратних засобів та програмного забезпечення, чи оперативне відставання в процедурних чи технічних контрзаходах. Цей аналіз проводиться з позиції потенційного нападника і може включати активне використання вразливостей. Проблеми безпеки, що були виявлені в ході тесту на проникнення, представляються власнику системи. Ефективний тест на проникнення поєднає цю інформацію з точною оцінкою потенційного впливу на організацію і окреслить межі технічних і процедурних контрзаходів для зменшення ризиків. (uk)
 • 滲透測試是指一個具備資安知識與經驗、技術人員受雇主所託,為雇主的網路設備、主機,模擬駭客的手法對網路或主機進行攻擊測試,為的是發掘系統漏洞、並提出改善方法,通常是出於善意。 常用的工具如:nmap、Aircrack-NG、Wireshark。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 1199793 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 25199 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984741770 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un test d'intrusion (« penetration test » ou « pentest », en anglais) est une méthode d'évaluation (« audit », en anglais) de la sécurité d'un système d'information ou d'un réseau informatique ; il est réalisé par un testeur (« pentester », en anglais). (fr)
 • ペネトレーションテスト * ネットワークに接続されているコンピュータシステムに対し、実際に既知の技術を用いて侵入を試みることで、システムに脆弱性がないかどうかテストする手法のこと。侵入実験または侵入テストとも言われる。 * 日本国外において、防弾ベスト製造会社、銃器メーカーや警察特殊部隊、軍隊などで用いられる用語。防弾ベストに対して弾丸を発射し、弾が貫通しない事を確認するペネトレーションテスト。銃自体の貫通力をハイペネトレーションと言う。警察特殊部隊などで、室内においてハイペネトレーションな銃器を持つと、近距離ゆえに容疑者が着用している防弾ベストを貫通してしまう、オーバーペネトレーションを引き起こす。 本項では、ネットワークにおけるペネトレーションテストについて詳述する。 (ja)
 • O teste de intrusão (do inglês "Penetration Test" ou pentest"), também traduzido como "teste de penetração", é um método que avalia a segurança de um sistema de computador ou de uma rede, simulando um ataque de uma fonte maliciosa. O processo envolve uma análise nas atividades do sistema, que envolvem a busca de alguma vulnerabilidade em potencial que possa ser resultado de uma má configuração do sistema, falhas em hardwares/softwares desconhecidas, deficiência no sistema operacional ou técnicas contramedidas. Todas as análises submetidas pelos testes escolhidos são apresentadas no sistema, junto com uma avaliação do seu impacto e muitas vezes com uma proposta de resolução ou de uma solução técnica. (pt)
 • 滲透測試是指一個具備資安知識與經驗、技術人員受雇主所託,為雇主的網路設備、主機,模擬駭客的手法對網路或主機進行攻擊測試,為的是發掘系統漏洞、並提出改善方法,通常是出於善意。 常用的工具如:nmap、Aircrack-NG、Wireshark。 (zh)
 • اختبار الاختراق (بالإنجليزية: Penetration Test) ويسمى أحيانا Pentest، هو وسيلة لتقييم أمان نظام حاسوب أو شبكة ما بواسطة محاكاة هجوم من قبل مخربين من الخارج (من ليست لديهم وسيلة مصرح بها للوصول إلى أنظمة المؤسسة) أو مخربين من الداخل (من لديهم تصريح جزئي للوصول). تتكون العملية من تحليل فعال للنظام لكشف عن مواطن الضعف التي يمكن أن يكون سببها ضعف أو سوء في مكونات النظام، عيوب معروفة وغير معروفة في الأجهزة أو البرمجيات، أو نقاط ضعف تشغيلية في المعالجة أو التقنيات المضادة. قضايا الأمان التي تم الكشف عنها من خلال "اختبار الاختراق" تقدمة لمالك النظام. اختبارات الاختراق الفعالة سوف تربط هذه المعلومات مع تقييم دقيق للآثار المحتملة على المؤسسة وخلاصة مجموعة من الإجراءات الفنية للحد من المخاطر.تكمن قيمة "إخبار الاختراق" في عدت نقاط: (ar)
 • Penetrační test (anglicky penetration test, někdy pentest) je v informatice metoda hodnocení zabezpečení počítačových zařízení, systémů nebo aplikací. Provádí se testováním, simulací možných útoků na tento systém jak zevnitř tak zvenčí. Cílem penetračního testu není vyřešit bezpečnostní problémy, ale jistým způsobem prověřit, zhodnotit úroveň zabezpečení a podat souhrnnou zprávu, a to jak na úrovni technických (nastavení otevřených portů, verze systému), tak i organizačních opatření (podvod a sociální inženýrství skrze zaměstnance). Využití penetračních testů: (cs)
 • Penetrationstest, kurz Pentest(Pentesting) ist der fachsprachliche Ausdruck für einen umfassenden Sicherheitstest einzelner Rechner oder Netzwerke jeglicher Größe. Unter einem Penetrationstest versteht die Sicherheitsfachperson in der Informationstechnik die Prüfung der Sicherheit möglichst aller Systembestandteile und Anwendungen eines Netzwerks oder Softwaresystems mit Mitteln und Methoden, die ein Angreifer (ugs. „Hacker“) anwenden würde, um unautorisiert in das System einzudringen (Penetration). Der Penetrationstest ermittelt somit die Empfindlichkeit des zu testenden Systems gegen derartige Angriffe. Wesentlicher Teil eines Penetrationstests sind Werkzeuge, die dabei helfen, möglichst alle Angriffsmuster nachzubilden, die sich aus den zahlreichen bekannten Angriffsmethoden herausbilde (de)
 • A penetration test, colloquially known as a pen test, pentest or ethical hacking, is an authorized simulated cyberattack on a computer system, performed to evaluate the security of the system. Not to be confused with a vulnerability assessment. The test is performed to identify both weaknesses (also referred to as vulnerabilities), including the potential for unauthorized parties to gain access to the system's features and data, as well as strengths, enabling a full risk assessment to be completed. (en)
 • La trapenetra testo, penetra testo, aŭ pentesto (pentest laŭ la angla), estas metodo kiu priesploras kaj taksas sekursistemon de komputilo aŭ reto, simulante malicajn atakojn, kiuj okaze de realaj atakoj kaŭzus difektojn aŭ eĉ detruus la celitan sistemon. Do la trapenetra testo estas preventa tekniko kiu analizas la kalkanon de Aĥilo de la sistemoj. (eo)
 • Una prueba de penetración, o "pentest", es un ataque a un sistema informático con la intención de encontrar las debilidades de seguridad y todo lo que podría tener acceso a ella, su funcionalidad y datos.​​ En España, "Pentest" es una marca​ nacional así como un nombre comercial​ registrados a nombre de Hugo Vázquez Caramés​, fundador de pentest.org y pentest.es. España se convierte así en un caso excepcional de un país donde no se pueden comercializar libremente ni servicios ni productos bajo el denominativo "Pentest" desde el año 2007. De ahí que en España estos servicios se citen comercialmente como "prueba de penetración", "test de intrusión", etc. (es)
 • In informatica, il penetration test (o informalmente pen test) è il processo operativo di analisi o valutazione della sicurezza di un sistema informatico o di una rete. Condotta su più fasi dal punto di vista di un potenziale attaccante simulando l'attacco informatico di un utente malintenzionato, consiste nello sfruttamento delle vulnerabilità rilevate aiutando a determinare se le difese del sistema sono sufficienti o se invece sono presenti altre vulnerabilità elencando in questo caso quali difese il test ha sconfitto. Il test ha dunque come obiettivo quello di evidenziare le debolezze della piattaforma fornendo il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità che ne hanno permesso l'accesso non autorizzato. (it)
 • Een penetratietest of pentest (binnendringingstest) is een toets van een of meer computersystemen op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt worden om in deze systemen in te breken. Een penetratietest vindt normaal gesproken om rechtmatige redenen plaats, met toestemming van de eigenaars van de systemen die getest worden, met als doel de systemen juist beter te beveiligen. Indien het niet om rechtmatige redenen plaatsvindt, zonder toestemming van eigenaars van systemen, is er sprake van een inbraak, zelfs als de bedoeling van de persoon die de test uitvoert opbouwend bedoeld is. (nl)
 • Test penetracyjny – proces polegający na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń. Polega na analizie systemu pod kątem występowania potencjalnych błędów bezpieczeństwa spowodowanych niewłaściwą konfiguracją, lukami w oprogramowaniu lub sprzęcie, słabościami w technicznych lub proceduralnych środkach zabezpieczeń, a nawet niewystarczającą świadomością użytkowników. Analiza ta jest przeprowadzana z perspektywy potencjalnego włamywacza i może zawierać aktywne wykorzystywanie podatności (np. poprzez użycie exploitów). Podstawową cechą odróżniającą test penetracyjny od włamania jest zgoda atakowanej str (pl)
 • Тестирование на проникновение (жарг. Пентест) — метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника. Процесс включает в себя активный анализ системы на наличие потенциальных уязвимостей, которые могут спровоцировать некорректную работу целевой системы, либо полный отказ в обслуживании. Анализ ведется с позиции потенциального атакующего и может включать в себя активное использование уязвимостей системы. Результатом работы является отчет, содержащий в себе все найденные уязвимости системы безопасности, а также может содержать рекомендации по их устранению. Цель испытаний на проникновение — оценить возможность его осуществления и спрогнозировать экономические потери в результате успешного осуществления атаки. Испытание на проникновение являетс (ru)
 • Тест на проникнення (англ. penetration test, pentesting) — метод оцінювання захищеності комп'ютерної системи чи мережі шляхом часткового моделювання дій зовнішніх зловмисників з проникнення у неї (які не мають авторизованих засобів доступу до системи) і внутрішніх зловмисників (які мають певний рівень санкціонованого ). Цей процес включає активний аналіз системи з виявлення будь-якої потенційної вразливості, що може виникати внаслідок неправильної конфігурації системи, відомих і невідомих дефектів апаратних засобів та програмного забезпечення, чи оперативне відставання в процедурних чи технічних контрзаходах. Цей аналіз проводиться з позиції потенційного нападника і може включати активне використання вразливостей. (uk)
rdfs:label
 • اختبار الاختراق (ar)
 • Penetrační test (cs)
 • Penetrationstest (Informatik) (de)
 • Penetra testo (eo)
 • Examen de penetración (es)
 • Penetration test (en)
 • Test d'intrusion (fr)
 • Penetration test (it)
 • ペネトレーションテスト (ja)
 • Test penetracyjny (pl)
 • Penetratietest (nl)
 • Teste de intrusão (pt)
 • Испытание на проникновение (ru)
 • Тест на проникнення (uk)
 • 渗透测试 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:services of
is foaf:primaryTopic of