An Entity of Type: anatomical structure, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Offsets can be defined as provisions to an import agreement, between an exporting foreign company, or possibly a government acting as intermediary, and an importing public entity . The incentive for the exporter results from the conditioning of the core transaction to the acceptance of the offset obligation.Offset agreements often involve trade in military goods and services and are alternatively called: industrial compensations, industrial cooperation, offsets, industrial and regional benefits, balances, juste retour or equilibrium, to define mechanisms more complex than counter-trade.Counter-trade can also be considered one of the many forms of defense offset, to compensate a purchasing country.

Property Value
dbo:abstract
 • يُقصد بمصطلح التجارة التبادلية (بالإنجليزية: Countertrade)‏ استبدال المنتجات أو الخدمات التي تم دفع ثمنها بشكلٍ كلي أو جزئي بغيرها من المنتجات أو الخدمات بدلاً من استبدالها بالمال. ومع ذلك قد يتم تحديد ثمن المنتجات لأغراض حسابية فقط في التجارة التبادلية. ويستخدم مصطلح في وصف المعاملات التي تتم بين الدول السيادية. أو "أية معاملات تجارية تقتضي استبدال المنتجات أو الخدمات بما يعادلها في القيمة." (ar)
 • Offset (angl.) nebo offsetová smlouva je doprovodná smlouva k (velké) zakázce, kterou se původní dodavatel zavazuje k odběru výrobků či služeb od původního odběratele. Offsety se nejčastěji používají u mezinárodních zbrojních zakázek, jejichž odběratelem je stát. Jsou součástí konkurenčního boje, odběrateli pomáhají prosadit zakázku ve veřejnosti, na druhé straně znepřehledňují porovnání cen a poskytují také příležitosti ke korupčnímu jednání. (cs)
 • Le commerce de compensation est l'échange de biens ou de services qui sont payés, en tout ou partie, par échange avec d'autres biens ou de services, plutôt que de l'argent. Dans les relations entre États souverains, on utilise le terme . Le commerce de compensation désigne « toute transaction impliquant l'échange de biens ou de services pour quelque chose de valeur égale[réf. nécessaire]. » (fr)
 • Le partecipazioni industriali militari o offset sono pratiche internazionali e legali nell'ambito dell'industria della difesa e nel settore aerospaziale. Non necessitano di regolamentazioni da parte degli stati nazionali ma, dato che gli acquirenti di armi e sistemi d'arma sono principalmente i ministeri della difesa di stati sovrani, molti stati hanno leggi specifiche o direttive e procedure formali interne sugli offset. I nomi internazionali utilizzati per questi accordi collegati al commercio di armi sono svariati: compensazioni o partecipazioni industriali, cooperazione industriale, offset, bilanciamenti, contropartite, ritorni industriali. (it)
 • Offsets can be defined as provisions to an import agreement, between an exporting foreign company, or possibly a government acting as intermediary, and an importing public entity . The incentive for the exporter results from the conditioning of the core transaction to the acceptance of the offset obligation.Offset agreements often involve trade in military goods and services and are alternatively called: industrial compensations, industrial cooperation, offsets, industrial and regional benefits, balances, juste retour or equilibrium, to define mechanisms more complex than counter-trade.Counter-trade can also be considered one of the many forms of defense offset, to compensate a purchasing country. The main difference between a generic offset and counter-trade, both common practices in the international defense trade, is the involvement of money. In counter-trade, goods are paid through barters or other mechanisms without the exchange of money, while in other generic offsets money is the main medium of exchange. (en)
 • Handel wymienny – handel polegający na wymianie towaru na towar bez posługiwania się pieniędzmi. Istnieją trzy podstawowe formy handlu wymiennego: * wymiana bezpośrednia (barter) – czyli wymiana towaru na towar, dokonana bez pośrednictwa pieniądza; * wymiana ekwiwalentna – wymiana dóbr o podobnej wartości, partnerzy są równorzędni i odnoszą w jej wyniku takie same korzyści; * wymiana nieekwiwalentna – wymiana dóbr o różnej wartości, jeden z partnerów ma pozycję uprzywilejowaną i odnosi w jej wyniku większe korzyści. (pl)
 • Offset – rodzaj transakcji zawieranej między państwami, w sytuacji gdy jeden z partnerów oczekuje kompensacji za wydatki poniesione na zakupy za granicą. W przypadku Polski podstawę prawną kontraktu stanowi umowa offsetowa zawierana między dostawcą zagranicznym a Skarbem Państwa. Uzyskanie offsetu wiąże się niejednokrotnie z przepływem technologii. W polskim porządku prawnym offset został uregulowany po raz pierwszy w ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, która weszła w życie 23 października 1999 r. Następnie została ona uchylona przez ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, która weszła w życie 30 lipca 2014 r. i stanowi obowiązujące prawo. Definiuje ona offset jako "kooperację między Skarbem Państwa i offsetobiorcą a zagranicznym dostawcą konieczną do utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, polegającą w szczególności na przekazaniu technologii, know-how wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub korzystania z utworu na podstawie udzielonej licencji w celu zapewnienia wymaganej przez Skarb Państwa niezależności od zagranicznego dostawcy". (pl)
 • Countertrade significa a troca de bens ou serviços pagos, no todo ou em parte, com outros bens ou serviços, e não com dinheiro. Uma avaliação monetária pode, no entanto, ser usada em contrapartida para fins contábeis. Nas negociações entre estados soberanos, o termo comércio bilateral é usado. (pt)
 • Встре́чная торго́вля — торговля, объединяющая операции, в пределах которых предусматриваются встречные обязательства экспортёров закупить у импортёров товары или услуги на часть или полную стоимость товаров, что экспортируются. Согласно с терминологией, используемой экспортерами ООН, все виды встречных договоров объединяются понятием международные компенсационные договора, согласно с которыми предприятия различных стран договариваются о конкретных действиях одной из сторон будут компенсироваться чётко определённым в определённых договорных документах способом и в указанных в них размерами других конкретными действиями другой стороны. В наше время 1/3 международных коммерческих договоров имеет встречный, взаимосвязанный характер поставок товаров. Можно выделить следующие виды встречной торговли: Бартерные операции - сбалансированный по стоимости прямой обмен товарами. Встречные закупки - покупатель предоставляет продавцу условия сначала закупить что-нибудь у него, а затем на вырученные деньги он приобретет продукцию продавца. В контракте может оговариваться объем встречных закупок, сумма. Операции с давальческим сырьем - операция по переработке сырья проводится в другом государстве. Компенсационные сделки - развитая страна продает комплексное технологичное оборудование, а расчет за поставку ведется произведенной продукцией. Выкуп устаревшей продукции - применяют развитые страны для расширения сбыта. Фирма выкупает свою продукцию прежних лет выпуска с зачетом её стоимости при покупке нового образца. Купленная продукция ремонтируется и продается как бывшего употребления. Можно выделить шесть основных форм встречной торговли: чистый бартер - сделка непродолжительна и (как правило) ограничена обменом товара на товар; клиринговое соглашение - денежных расчетов (как правило) нет, сделка имеет продолжительный характер, и с обеих сторон могут участвовать группы товаров (списки), третьи стороны к сделке не привлекаются; свитч - денежных расчетов (как правило) нет, сделка имеет продолжительный характер, и с обеих сторон могут участвовать группы товаров (списки), в урегулировании взаимоотношений экспортера и импортера принимают участие третьи стороны; офсет - денежные расчеты предусмотрены, взаимные обязательства не ограничены только двусторонней закупкой товара; встречная закупка - денежные расчеты предусмотрены, экспортер обязан закупить товар у импортера, происхождение товара, закупаемого у импортера, не связано с использованием товара, приобретенного у экспортера; байбэк - денежные расчеты предусмотрены, экспортер обязан закупить товар у импортера, закупаемый товар производится импортером с использованием товара, приобретенного у экспортера. Однако в международной практике существуют и иные типы классификации форм встречной торговли. Все возрастающий интерес приобретает торговля по системе дисплит (displit) – заключение торговых сделок основанных на встречных обязательствах. Сделки такого рода взяли своё начало в международной встречной торговле а сегодня применяются на внутренних рынках стран или локальных территориях. Основываются они на заинтересованности Продавца расширить объем торговли своими товарами, услугами, а Покупателя, на возможность ограничить дефицит денежных средств, образовавшийся в момент покупки и восполнения его за счёт реализации своего товара, услуги. Смысл прост «Если Вы купите у меня, тогда я куплю у Вас». Данную сделку можно рассматривать как сделка Ди. Дисплит (Displit) - неологизм, образованный аффиксальным способом посредством присоединения префикса ДИ (греч. di «дважды, двойной») к слову СПЛИТ (англ. split «дробление, разделение»). (ru)
 • Motköp är en del i ett handelsavtal mellan två parter där köparen som villkor för att affären ska gå igenom kräver att säljaren, eller företag med anknytning till säljaren, köper varor av eller investerar i köparens verksamheter. Motsatt kan ett motköp även användas av säljaren för att nå en fördel vid konkurrens om ett kontrakt. Motköp används ofta inom militärindustrin. Denna handelsrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • Офсетная сделка — вид компенсационной сделки при закупке импортной продукции, существенным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортёра. В мировой практике, офсетные сделки наиболее распространены в сфере импорта продукции военно-промышленного комплекса, но встречаются и в гражданском секторе при закупке дорогостоящей продукции, особенно высокотехнологичной. В некоторых изданиях словосочетание «офсетная сделка» употребляют с двумя буквами «ф» (от англ. offset). Это ошибочно для русского языка. Верное написание с одной буквой «ф». (ru)
 • 对销贸易(英語:counter trade),又译为“反向贸易”、“互抵贸易”、“对等贸易”,也笼统地称“易货”或“大易货”。一般包括易货、记账贸易、互购、产品回购、转手贸易等属于货物与服务作为支付方式,而不是货币现汇支付的进出口方式的总称。这类贸易在会计记账时,仍然用货币作为价值尺度(valuation)。 (zh)
 • Офсет — вид компенсаційної угоди при закупівлі імпортної продукції, істотною умовою якої є виставлення зустрічних вимог щодо інвестування частини коштів від суми контракту в економіку країни-імпортера. У світовій практиці, офсетні угоди найпоширеніші в сфері імпорту продукції військово-промислового комплексу, але зустрічаються і в цивільному секторі при закупівлі дорогої продукції, особливо високотехнологічної. (uk)
 • Зу́стрічна торгі́вля (англ. trade-in, countertrade) об'єднує операції, у межах яких передбачаються зустрічні зобов'язання експортерів закупити в імпортерів товари або послуги на частину або повну вартість товарів, що експортуються. Згідно з термінологією, яка використовується експертами ООН, усі види зустрічних угод об'єднуються поняттям «міжнародні компенсаційні угоди», згідно з якими підприємства (фірми) різних країн домовляються про те, що конкретні дії (поставка товарів, надання послуг або технології) однієї із сторін будуть компенсуватись чітко зазначеним у відповідних договірних документах способом та у визначених у них розмірах іншими конкретними діями (поставкою товарів, наданням послуг, технології) іншої сторони. У наш час 1/3 міжнародних комерційних угод має зустрічний, взаємозв'язаний характер поставок товарів. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19688599 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 94345 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1021919285 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • يُقصد بمصطلح التجارة التبادلية (بالإنجليزية: Countertrade)‏ استبدال المنتجات أو الخدمات التي تم دفع ثمنها بشكلٍ كلي أو جزئي بغيرها من المنتجات أو الخدمات بدلاً من استبدالها بالمال. ومع ذلك قد يتم تحديد ثمن المنتجات لأغراض حسابية فقط في التجارة التبادلية. ويستخدم مصطلح في وصف المعاملات التي تتم بين الدول السيادية. أو "أية معاملات تجارية تقتضي استبدال المنتجات أو الخدمات بما يعادلها في القيمة." (ar)
 • Offset (angl.) nebo offsetová smlouva je doprovodná smlouva k (velké) zakázce, kterou se původní dodavatel zavazuje k odběru výrobků či služeb od původního odběratele. Offsety se nejčastěji používají u mezinárodních zbrojních zakázek, jejichž odběratelem je stát. Jsou součástí konkurenčního boje, odběrateli pomáhají prosadit zakázku ve veřejnosti, na druhé straně znepřehledňují porovnání cen a poskytují také příležitosti ke korupčnímu jednání. (cs)
 • Le commerce de compensation est l'échange de biens ou de services qui sont payés, en tout ou partie, par échange avec d'autres biens ou de services, plutôt que de l'argent. Dans les relations entre États souverains, on utilise le terme . Le commerce de compensation désigne « toute transaction impliquant l'échange de biens ou de services pour quelque chose de valeur égale[réf. nécessaire]. » (fr)
 • Le partecipazioni industriali militari o offset sono pratiche internazionali e legali nell'ambito dell'industria della difesa e nel settore aerospaziale. Non necessitano di regolamentazioni da parte degli stati nazionali ma, dato che gli acquirenti di armi e sistemi d'arma sono principalmente i ministeri della difesa di stati sovrani, molti stati hanno leggi specifiche o direttive e procedure formali interne sugli offset. I nomi internazionali utilizzati per questi accordi collegati al commercio di armi sono svariati: compensazioni o partecipazioni industriali, cooperazione industriale, offset, bilanciamenti, contropartite, ritorni industriali. (it)
 • Handel wymienny – handel polegający na wymianie towaru na towar bez posługiwania się pieniędzmi. Istnieją trzy podstawowe formy handlu wymiennego: * wymiana bezpośrednia (barter) – czyli wymiana towaru na towar, dokonana bez pośrednictwa pieniądza; * wymiana ekwiwalentna – wymiana dóbr o podobnej wartości, partnerzy są równorzędni i odnoszą w jej wyniku takie same korzyści; * wymiana nieekwiwalentna – wymiana dóbr o różnej wartości, jeden z partnerów ma pozycję uprzywilejowaną i odnosi w jej wyniku większe korzyści. (pl)
 • Countertrade significa a troca de bens ou serviços pagos, no todo ou em parte, com outros bens ou serviços, e não com dinheiro. Uma avaliação monetária pode, no entanto, ser usada em contrapartida para fins contábeis. Nas negociações entre estados soberanos, o termo comércio bilateral é usado. (pt)
 • Motköp är en del i ett handelsavtal mellan två parter där köparen som villkor för att affären ska gå igenom kräver att säljaren, eller företag med anknytning till säljaren, köper varor av eller investerar i köparens verksamheter. Motsatt kan ett motköp även användas av säljaren för att nå en fördel vid konkurrens om ett kontrakt. Motköp används ofta inom militärindustrin. Denna handelsrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • 对销贸易(英語:counter trade),又译为“反向贸易”、“互抵贸易”、“对等贸易”,也笼统地称“易货”或“大易货”。一般包括易货、记账贸易、互购、产品回购、转手贸易等属于货物与服务作为支付方式,而不是货币现汇支付的进出口方式的总称。这类贸易在会计记账时,仍然用货币作为价值尺度(valuation)。 (zh)
 • Офсет — вид компенсаційної угоди при закупівлі імпортної продукції, істотною умовою якої є виставлення зустрічних вимог щодо інвестування частини коштів від суми контракту в економіку країни-імпортера. У світовій практиці, офсетні угоди найпоширеніші в сфері імпорту продукції військово-промислового комплексу, але зустрічаються і в цивільному секторі при закупівлі дорогої продукції, особливо високотехнологічної. (uk)
 • Offsets can be defined as provisions to an import agreement, between an exporting foreign company, or possibly a government acting as intermediary, and an importing public entity . The incentive for the exporter results from the conditioning of the core transaction to the acceptance of the offset obligation.Offset agreements often involve trade in military goods and services and are alternatively called: industrial compensations, industrial cooperation, offsets, industrial and regional benefits, balances, juste retour or equilibrium, to define mechanisms more complex than counter-trade.Counter-trade can also be considered one of the many forms of defense offset, to compensate a purchasing country. (en)
 • Offset – rodzaj transakcji zawieranej między państwami, w sytuacji gdy jeden z partnerów oczekuje kompensacji za wydatki poniesione na zakupy za granicą. W przypadku Polski podstawę prawną kontraktu stanowi umowa offsetowa zawierana między dostawcą zagranicznym a Skarbem Państwa. Uzyskanie offsetu wiąże się niejednokrotnie z przepływem technologii. (pl)
 • Встре́чная торго́вля — торговля, объединяющая операции, в пределах которых предусматриваются встречные обязательства экспортёров закупить у импортёров товары или услуги на часть или полную стоимость товаров, что экспортируются. В наше время 1/3 международных коммерческих договоров имеет встречный, взаимосвязанный характер поставок товаров. Можно выделить следующие виды встречной торговли: Можно выделить шесть основных форм встречной торговли: (ru)
 • Офсетная сделка — вид компенсационной сделки при закупке импортной продукции, существенным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортёра. В мировой практике, офсетные сделки наиболее распространены в сфере импорта продукции военно-промышленного комплекса, но встречаются и в гражданском секторе при закупке дорогостоящей продукции, особенно высокотехнологичной. (ru)
 • Зу́стрічна торгі́вля (англ. trade-in, countertrade) об'єднує операції, у межах яких передбачаються зустрічні зобов'язання експортерів закупити в імпортерів товари або послуги на частину або повну вартість товарів, що експортуються. У наш час 1/3 міжнародних комерційних угод має зустрічний, взаємозв'язаний характер поставок товарів. (uk)
rdfs:label
 • تجارة تبادلية (ar)
 • Offset (obchod) (cs)
 • Kompensationshandel (de)
 • Kompensationsgeschäft (de)
 • Offset agreement (en)
 • Commerce de compensation (fr)
 • Partecipazioni industriali militari (it)
 • Handel wymienny (pl)
 • Offset (handel zagraniczny) (pl)
 • Countertrade (pt)
 • Встречная торговля (ru)
 • Офсетная сделка (ru)
 • Motköp (sv)
 • Зустрічна торгівля (uk)
 • Офсет (uk)
 • 对销贸易 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License