An Entity of Type: EconomicTheory105994935, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Normative economics (as opposed to positive economics) is a part of economics whose objective is fairness or what the outcome of the economy or goals of public policy ought to be. Economists commonly prefer to distinguish normative economics ("what ought to be" in economic matters) from positive economics ("what is"). Many normative (value) judgments, however, are held conditionally, to be given up if facts or knowledge of facts changes, so that a change of values may be purely scientific. On the other hand, welfare economist Amartya Sen distinguishes basic (normative) judgements, which do not depend on such knowledge, from nonbasic judgments, which do. He finds it interesting to note that "no judgments are demonstrably basic" while some value judgments may be shown to be nonbasic. This le

Property Value
dbo:abstract
 • الاقتصاد القيمي (أو المعياري) هو ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يتضمن أحكام قيمية - من المنظور الاقتصادي- حول ما هو الوضع الأفضل للاقتصاد مالذي يجب أن يكون عليه، وذلك على عكس الاقتصاد الوضعي الذي يعنى فقط الحقائق الاقتصادية‘ وهو في الغالب يعبر عن مناصرته لمدرسة فكرية دون أخرى‘ فيوضح السياسة الواجب اتخاذها سواء من قبل الفرد أو المجتمع أي أن الاقتصاد القيمي يمثل وجهة نظر أو رأي حول الواقع‘ فإذا قلنا أن الدول المصدرة للنفط يجب أن تزيد أسعار النفط لزيادة إيراداتها النفطية وإذا قلنا إنه على الدولة أن تقترض رأس المال لكي تزيد من إمكاناتها الإنتاجية فلقد قدمنا رأيا معينا تجاه علاقة معينة وهذا الرأي يمكن أن يختلف فيه اثنان على العكس من العلاقة الموضوعية. (ar)
 • Normativní ekonomie (na rozdíl od ekonomie pozitivní) je směr ekonomické teorie, jehož cílem je určovat to, jaké by měly být výsledky hospodaření, nebo cíle veřejné politiky. Ekonomové upřednostňují rozlišování mezi normativní ekonomií („co by mělo být“ v ekonomických záležitostech) a pozitivní ekonomií („co je“). Mnoho normativních (hodnotových) úsudků je však uznáváno podmíněně k informacím, které jsou aktuání a je třeba od nich upustit, pokud se fakta, nebo znalost faktů změní, tak aby změna norem byla čistě vědecky motivovaná a odpovídala realitě. Na druhé straně indický ekonom Amartya Sen odlišuje elementární (normativní) úsudky, které nezávisí na těchto znalostech, od neelementárních úsudků, které se jimi řídí. Považuje za zajímavé poznamenat, že „žádné soudy nejsou prokazatelně elementární“, zatímco u některých hodnotových úsudků se může prokázat, že jsou neelementární. To ponechává otevřenou možnost pro plodnou vědeckou diskusi o hodnotových úsudcích. Pozitivní a normativní ekonomie jsou často syntetizovány ve stylu praktického idealismu. V této disciplíně, někdy nazývané „umění ekonomie“, se pozitivní ekonomie využívá jako praktický nástroj k dosažení normativních cílů. Příkladem normativního ekonomického prohlášení je následující: Cena mléka by měla být 50 Kč za litr, aby došlo ke zvýšení životní úrovně jeho producentů a udržení tradice rodinných farem. O normativní prohlášení se jedná proto, protože odráží hodnotové úsudky. Toto konkrétní prohlášení činí úsudek, že si zemědělci zaslouží vyšší životní úroveň a že je třeba zachovat rodinné farmy. Normativní ekonomie zahrnuje teorii sociální volby, teorii kooperativní hry a teorii návrhů mechanismu. Dlouholetá debata ekonomů a intelektuálů o účinnosti a morálnosti ekonomických systémů postupem času vedla ke vzniku různých myšlenkových směrů. V dnešní době byly klasifikovány do „levicových“ a „pravicových“ směrů. Jednoduše řečeno, levicově orientované ekonomické myšlení má tendenci prosazovat vládní intervenci v ekonomice; naopak pravicové ekonomické myšlení má tendenci prosazovat minimální vládní zásahy do ekonomiky. Kapitalismus, do značné míry rozvíjen Holanďany a Brity, je pravicově orientovanou ekonomickou ideologií, která ponechává určení nabídky a poptávky tržním faktorům. Za kapitalistickou normativní filozofii v ekonomii vděčíme podle dnešních názorů Adamu Smithovi. Komunismus, který se rozšířil do mnoha koutů světa, se zasazuje o státem řízený trh. Komunistická teorie je široce připisována Karlu Marxovi a Friedrichu Engelsovi. Velká část moderní politiky se točí kolem normativní ekonomické debaty o zapojení státu do ekonomiky a dalších normativních ekonomických teorií. Některé dřívější technické problémy, se kterými přišla ekonomie blahobytu a teorie spravedlnosti, byly dostatečně hluboce zkoumány na to, aby byl ponechán prostor pro zvážení různých návrhů jejich řešení v oblastech aplikace, jako je alokace zdrojů, veřejná politika, sociální ukazatele a měření nerovnosti a chudoby. (cs)
 • Ekonomia normatiboa edo ekonomia arauemailea ekonomia positiboari kontrajartzen zaion zientzia ekonomikoaren ikuspuntua da, zeinaren arabera zientzia ekonomikoaren helburua ekonomia behar bezala bideratzeko arauak edo ildoak finkatzea den, errealitate ekonomikoa deskribatzen duen ekonomia positiboa ez bezala. Labur esanda, ekonomia normatiboa izan beharko litzatekeena aztertzen du, ekonomia positiboak dena aztertzen duen bitartean. Ekonomia normatiboak aztertzen dituen gaien artean errentaren banaketa eta politika ekonomiko publikoak daude. (eu)
 • La economía normativa es el conjunto de las normas que rigen la forma de comprar, vender y comercializar.Es común distinguir entre economía normativa (lo que debe ser en materia económica) de economía positiva (lo que es). Sin embargo, muchos juicios normativos (de valor) se mantienen de condicional y son descartados si los hechos o el conocimiento cambia, de modo que un cambio de valores podría ser puramente científico. Esto socava esta distinción común.​ Sin embargo, Amartya K. Sen distingue entre juicios básicos (normativos), que no dependen de dicho conocimiento, de los juicios no básicos, que sí dependen de este. Se encuentra interesante resaltar que «no hay juicios manifiestamente básicos», mientras que algunos juicios de valor se puede demostrar que son no básicos. Esto deja abierta la posibilidad de un debate científico fructífero sobre los juicios de valor.​ Un ejemplo de un enunciado económico normativo sería el siguiente: El precio de la leche debería ser de 6 dólares por galón para permitir un nivel de vida más alto a los productores de leche y salvar la granja humana.Este es un enunciado normativo, ya que refleja juicios de valor que no se pueden demostrar que sean verdaderos o falsos, comparando con datos del mundo real. Este enunciado en concreto opina que los agricultores necesitan un nivel de vida más alto y que es necesario salvar las granjas familiares. Algunos problemas técnicos anteriormente planteados en la economía del bienestar y teoría de la justicia se han abordado lo suficiente para dejar espacio a la reflexión de propuestas en campos prácticos como la asignación de recursos, las políticas públicas, indicadores sociales y medición de la desigualdad y pobreza.​ (es)
 • L'économie normative (par opposition à l'économie positive) est une partie de la science économique qui étudie les valeurs et les jugements normatifs. Elle s'intéresse aux problématiques de la justice et de l'équité dans les domaines économiques, et notamment à ce que l'organisation économique elle même, et les objectifs de la politique publique, devraient être. (fr)
 • Normative economics (as opposed to positive economics) is a part of economics whose objective is fairness or what the outcome of the economy or goals of public policy ought to be. Economists commonly prefer to distinguish normative economics ("what ought to be" in economic matters) from positive economics ("what is"). Many normative (value) judgments, however, are held conditionally, to be given up if facts or knowledge of facts changes, so that a change of values may be purely scientific. On the other hand, welfare economist Amartya Sen distinguishes basic (normative) judgements, which do not depend on such knowledge, from nonbasic judgments, which do. He finds it interesting to note that "no judgments are demonstrably basic" while some value judgments may be shown to be nonbasic. This leaves open the possibility of fruitful scientific discussion of value judgments. Positive and normative economics are often synthesized in the style of practical idealism. In this discipline, sometimes called the "art of economics," positive economics is utilized as a practical tool for achieving normative objectives, which often involve policy changes or states of affairs. An example of a normative economic statement is as follows: The price of milk should be $6 a gallon to give dairy farmers a higher living standard and to save the family farm. This is a normative statement, because it reflects value judgments. This specific statement makes the judgment that farmers deserve a higher living standard and that family farms ought to be saved. Normative economics predicates itself upon maximizing both an agents social and political utility, recognized as "aggregating interests". Subfields of normative economics include social choice theory, cooperative game theory, and mechanism design. Over time, divergence in normative economics has given rise to various economic schools of thought as various intellectuals and economists have debated over the effectiveness and morality of various economic systems. In the modern era, these have been broadly classified into "left" and "right" leaning patterns. Simply put, left-leaning economic thought tends to advocate for government intervention in the economy; on the other hand, right-leaning economic thought tends to advocate for minimal government intervention in the economy. Capitalism, largely developed by the Dutch and British, is a right-leaning economic ideology that calls for market factors to determine production and consumption. Capitalist normative economic philosophy is attributed to Adam Smith. In The Wealth of NationsAdam Smith believed the government should take a laissez faire approach, arguing markets are best when they are controlled naturally by private consumers and businesses, with no or minimal market controls nor government intervention. A common contrast to Capitalism is Communism, spreading to corners of the globe, it advocates for state-controlled determination of production and consumption. Communist theory is widely attributed to Karl Marx and Friedrich Engels. Academics currently debates over the merit of state involvement in the economy and its resulting political and social implications. Some earlier technical problems posed in welfare economics and the theory of justice have been sufficiently addressed as to leave room for consideration of proposals in applied fields such as resource allocation, public policy, social indicators, and inequality and poverty measurement. (en)
 • Normatieve economie is een tak van de economie die waardeoordelen ( oordelen) wil geven over onder meer economische ongelijkheid, de inhoud van de economie en de doelen van de economische politiek. Normatieve economie staat in tegenstelling tot . (nl)
 • Ekonomia normatywna – ekonomia dokonująca wartościowań faktów opisywanych przez ekonomię pozytywną. Opierając się m.in. na koncepcjach polityki społecznej, polityki gospodarczej i historii gospodarczej formułuje zalecenia co do świadomego kształtowania rzeczywistości ekonomicznej. W ekonomii normatywnej formułowane są tezy oparte na własnych systemach wartości badacza i często przyjmują formy zaleceń czy przekształcają się w odrębne szkoły ekonomiczne. Ekonomia normatywna, zwana też ekonomią subiektywną, na podstawie obserwacji rynku i zjawisk w nim zachodzących, wyciąga wnioski na przyszłość, stara się przewidzieć skutki obecnych działań gospodarczych. (pl)
 • Na economia normativa, os economistas prescrevem como eles acreditam que o mundo deveria ser. Por exemplo: O Banco Central deveria reduzir a quantidade de moeda emitida. Neste caso, envolve questões como valores, ética e política. (pt)
 • Нормативная экономическая теория — теория, которая способна не только объяснить экономические явления и события, но призвана, прежде всего, способствовать выработке экономической политики, необходимого образа действий, принятию рациональных решений. Нормативная теория даёт конкретные рекомендации правительству, руководителям предприятий, фирм, как необходимо действовать в складывающейся экономической ситуации. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 531367 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6911 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1059195547 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الاقتصاد القيمي (أو المعياري) هو ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يتضمن أحكام قيمية - من المنظور الاقتصادي- حول ما هو الوضع الأفضل للاقتصاد مالذي يجب أن يكون عليه، وذلك على عكس الاقتصاد الوضعي الذي يعنى فقط الحقائق الاقتصادية‘ وهو في الغالب يعبر عن مناصرته لمدرسة فكرية دون أخرى‘ فيوضح السياسة الواجب اتخاذها سواء من قبل الفرد أو المجتمع أي أن الاقتصاد القيمي يمثل وجهة نظر أو رأي حول الواقع‘ فإذا قلنا أن الدول المصدرة للنفط يجب أن تزيد أسعار النفط لزيادة إيراداتها النفطية وإذا قلنا إنه على الدولة أن تقترض رأس المال لكي تزيد من إمكاناتها الإنتاجية فلقد قدمنا رأيا معينا تجاه علاقة معينة وهذا الرأي يمكن أن يختلف فيه اثنان على العكس من العلاقة الموضوعية. (ar)
 • Ekonomia normatiboa edo ekonomia arauemailea ekonomia positiboari kontrajartzen zaion zientzia ekonomikoaren ikuspuntua da, zeinaren arabera zientzia ekonomikoaren helburua ekonomia behar bezala bideratzeko arauak edo ildoak finkatzea den, errealitate ekonomikoa deskribatzen duen ekonomia positiboa ez bezala. Labur esanda, ekonomia normatiboa izan beharko litzatekeena aztertzen du, ekonomia positiboak dena aztertzen duen bitartean. Ekonomia normatiboak aztertzen dituen gaien artean errentaren banaketa eta politika ekonomiko publikoak daude. (eu)
 • L'économie normative (par opposition à l'économie positive) est une partie de la science économique qui étudie les valeurs et les jugements normatifs. Elle s'intéresse aux problématiques de la justice et de l'équité dans les domaines économiques, et notamment à ce que l'organisation économique elle même, et les objectifs de la politique publique, devraient être. (fr)
 • Normatieve economie is een tak van de economie die waardeoordelen ( oordelen) wil geven over onder meer economische ongelijkheid, de inhoud van de economie en de doelen van de economische politiek. Normatieve economie staat in tegenstelling tot . (nl)
 • Na economia normativa, os economistas prescrevem como eles acreditam que o mundo deveria ser. Por exemplo: O Banco Central deveria reduzir a quantidade de moeda emitida. Neste caso, envolve questões como valores, ética e política. (pt)
 • Нормативная экономическая теория — теория, которая способна не только объяснить экономические явления и события, но призвана, прежде всего, способствовать выработке экономической политики, необходимого образа действий, принятию рациональных решений. Нормативная теория даёт конкретные рекомендации правительству, руководителям предприятий, фирм, как необходимо действовать в складывающейся экономической ситуации. (ru)
 • Normativní ekonomie (na rozdíl od ekonomie pozitivní) je směr ekonomické teorie, jehož cílem je určovat to, jaké by měly být výsledky hospodaření, nebo cíle veřejné politiky. Ekonomové upřednostňují rozlišování mezi normativní ekonomií („co by mělo být“ v ekonomických záležitostech) a pozitivní ekonomií („co je“). Mnoho normativních (hodnotových) úsudků je však uznáváno podmíněně k informacím, které jsou aktuání a je třeba od nich upustit, pokud se fakta, nebo znalost faktů změní, tak aby změna norem byla čistě vědecky motivovaná a odpovídala realitě. (cs)
 • La economía normativa es el conjunto de las normas que rigen la forma de comprar, vender y comercializar.Es común distinguir entre economía normativa (lo que debe ser en materia económica) de economía positiva (lo que es). Sin embargo, muchos juicios normativos (de valor) se mantienen de condicional y son descartados si los hechos o el conocimiento cambia, de modo que un cambio de valores podría ser puramente científico. Esto socava esta distinción común.​ Sin embargo, Amartya K. Sen distingue entre juicios básicos (normativos), que no dependen de dicho conocimiento, de los juicios no básicos, que sí dependen de este. Se encuentra interesante resaltar que «no hay juicios manifiestamente básicos», mientras que algunos juicios de valor se puede demostrar que son no básicos. Esto deja abierta (es)
 • Normative economics (as opposed to positive economics) is a part of economics whose objective is fairness or what the outcome of the economy or goals of public policy ought to be. Economists commonly prefer to distinguish normative economics ("what ought to be" in economic matters) from positive economics ("what is"). Many normative (value) judgments, however, are held conditionally, to be given up if facts or knowledge of facts changes, so that a change of values may be purely scientific. On the other hand, welfare economist Amartya Sen distinguishes basic (normative) judgements, which do not depend on such knowledge, from nonbasic judgments, which do. He finds it interesting to note that "no judgments are demonstrably basic" while some value judgments may be shown to be nonbasic. This le (en)
 • Ekonomia normatywna – ekonomia dokonująca wartościowań faktów opisywanych przez ekonomię pozytywną. Opierając się m.in. na koncepcjach polityki społecznej, polityki gospodarczej i historii gospodarczej formułuje zalecenia co do świadomego kształtowania rzeczywistości ekonomicznej. W ekonomii normatywnej formułowane są tezy oparte na własnych systemach wartości badacza i często przyjmują formy zaleceń czy przekształcają się w odrębne szkoły ekonomiczne. (pl)
rdfs:label
 • اقتصاد قيمي (ar)
 • Normativní ekonomie (cs)
 • Economia normativa (ca)
 • Normative Ökonomik (de)
 • Economía normativa (es)
 • Ekonomia normatibo (eu)
 • Économie normative (fr)
 • Normative economics (en)
 • 규범 경제학 (ko)
 • Normatieve economie (nl)
 • Economia normativa (pt)
 • Нормативная экономическая теория (ru)
 • Ekonomia normatywna (pl)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License