About: Network layer

An Entity of Type: anatomical structure, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In the seven-layer OSI model of computer networking, the network layer is layer 3. The network layer is responsible for packet forwarding including routing through intermediate routers.

Property Value
dbo:abstract
 • La capa de xarxa, també anomenada capa d'internet, es troba entre la Capa d'enllaç de dades i la capa de transport en el model TCP/IP i s'encarrega d'adreçar missatges i traduir adreces lògiques i noms en adreces físiques. També determina la ruta des de l'origen cap al destí i gestiona problemes de trànsit i controla la congestió de paquets de dades. Aquesta capa és la que permet als clients posar paquets de dades dins d'alguna xarxa i viatjar als seus destins. És a dir, ofereix el servei d'encaminament dels missatges i de traducció de les adreces lògiques en adreces físiques. També efectua el control de la congestió de la xarxa i la reordenació de paquets un cop arribats a la màquina de destí. És aquí on es defineix un format de paquet de xarxa oficial i un protocol anomenat IP. (ca)
 • Síťová vrstva (anglicky network layer) je v informatice název třetí vrstvy síťové architektury referenčního modelu ISO/OSI. Tato vrstva se stará o směrování v síti a síťové adresování. Poskytuje spojení mezi systémy, které spolu přímo nesousedí. Obsahuje funkce, které umožňují překlenout rozdílné vlastnosti technologií v přenosových sítích. Nejznámější protokol, který pracuje na této vrstvě je internetový protokol (IP). (cs)
 • طبقة الشبكة (بالإنجليزية: Network Layer)‏ أو الطبقة الثالثة (بالإنجليزية: Layer 3)‏ هي طبقة مُجردة تحمل الرقم (3) في نموذج الاتصال المعياري (OSI)، تقع فوق طبقة ربط البيانات وتحت طبقة النقل، تهتم هذه الطبقة بوظائف التوجيه والعنونة المنطقية وتشكيل رزم البيانات، تُسمّى وحدات بيانات البروتوكول في هذه الطبقة برزمة البيانات. تنتمي البروتوكولات العاملة في هذه الطبقة إلى عائلات مختلفة مثل بروتوكولات التوجيه التي تقدم خدمات التوجيه، كبروتوكول المسار الأقصر وبروتوكول التوجيه المحسن بين البوابات الداخلية (EIGRP) والبروتوكولات التي تقدم وظائف العنونة المنطقية وتشكيل الررزم، والتي تسمى بعائلة البروتوكولات المُوجّهة مثل الإصدارين الرابع (IPv4) والسادس (IPv6) من بروتوكول الإنترنت، أو البروتوكولات المساعدة تقوم بوظائف إضافية تكمّل وظائف هذه الطبقة مثل بروتوكول رسائل التحكم في شبكة الإنترنت (ICMP) وبروتوكول إدارة مجموعة الإنترنت (IGMP). (ar)
 • Το επίπεδο δικτύου (network layer), ελέγχει τη λειτουργία του υποδικτύου. Ένα βασικό ζήτημα σχεδιασμού είναι ο καθορισμός του τρόπου δρομολόγησης των πακέτων από την προέλευση προς τον προορισμό τους. Τα δρομολόγια μπορεί να βασίζονται σε στατικούς πίνακες, οι οποίοι είναι "προσαρτημένοι" στο δίκτυο και μεταβάλλονται σπάνια ή συχνότερα μπορεί να προσδιορίζονται στην αρχή κάθε ομιλίας-για παράδειγμα, στην αρχή μίας περιόδου εργασίας τερματικού (δηλαδή όταν πραγματοποιείται μία σύνδεση σε κάποιο απομακρυσμένο μηχάνημα). Τέλος, μπορεί να είναι εντελώς δυναμικά, δηλαδή να καθορίζονται εκ νέου για κάθε πακέτο, έτσι ώστε να αντανακλούν το τρέχον φορτίο του δικτύου. Αν υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα στο υποδίκτυο την ίδια χρονική στιγμή, θα αρχίσουν να παρεμποδίζουν το ένα το άλλο, δημιουργώντας συμφόρηση. Ο έλεγχος της συμφόρησης αποτελεί επίσης ευθύνη του επιπέδου δικτύου, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επίπεδα που προσαρμόζουν το φορτίο το οποίο τοποθετούν στο δίκτυο. Γενικότερα, η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών (καθυστέρηση, χρόνος διέλευσης, παραμόρφωση χρονισμού κ.λπ.) είναι επίσης θέμα του επιπέδου δικτύου. Όταν ένα πακέτο πρέπει να ταξιδέψει από ένα δίκτυο σε κάποιο άλλο προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του, μπορεί να εμφανιστούν πολλά προβλήματα. Η διευθυνσιοδότηση που χρησιμοποιείται από το δεύτερο δίκτυο μπορεί να διαφέρει από εκείνη του πρώτου. Το δεύτερο δίκτυο μπορεί να μη δεχτεί καθόλου το πακέτο, αν αυτό είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί ακόμα να διαφέρουν τα πρωτόκολλα και ούτω καθεξής. Είναι θέμα του επιπέδου του δικτύου να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα, επιτρέποντας έτσι τη διασύνδεση ετερογενών δικτύων. Στα δίκτυα εκπομπής το πρόβλημα δρομολόγησης είναι απλό, και έτσι το επίπεδο δικτύου είναι συνήθως υποτυπώδες ή ακόμα και ανύπαρκτο. (el)
 • Sare geruza OSI ereduko hirugarren maila da. Bere helburua datuak jatorritik helmugara heltzea da, konexio zuzenik ez badute ere. Zerbitzuak eskaintzen dizkio garraio mailari eta lotura mailaren zerbitzuez hornitzen da. Bere helburuak lortzeko honako eginkizunak burutu behar ditu: * Sare helbide bakarrak banatzea * Azpisareen arteko konexioak burutzea * Paketeak bideratzea * Kongestioa kontrolatzea (eu)
 • In the seven-layer OSI model of computer networking, the network layer is layer 3. The network layer is responsible for packet forwarding including routing through intermediate routers. (en)
 • El nivel de red o capa de red, según la normalización OSI,​ es un nivel o capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Es el tercer nivel del modelo OSI y su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino aunque no tengan conexión directa. Ofrece servicios al nivel superior (nivel de transporte) y se apoya en el nivel de enlace, es decir, utiliza sus funciones.​ Para la consecución de su tarea, puede asignar direcciones de red únicas, interconectar subredes distintas, encaminar paquetes, utilizar un control de congestión y control de errores. (es)
 • La couche de réseau est la troisième couche du modèle OSI. À ne pas confondre avec la couche 'accès réseau' du modèle TCP/IP. (fr)
 • Lapisan jaringan atau Network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut: * Pengalamatan logis dan melakukan pemetaan (routing) terhadap paket-paket melalui jaringan. * Membuat dan menghapus dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan. * Mentransfer data, membuat dan mengkonfirmasi penerimaan, dan mengeset ulang koneksi. Lapisan jaringan juga menyediakan layanan connectionless dan connection-oriented terhadap lapisan transport yang berada di atasnya. Lapisan jaringan juga melakukan fungsinya secara erat dengan lapisan fisik (lapisan pertama) dan lapisan data-link (lapisan kedua) dalam banyak implementasi protokol dunia nyata. Dalam jaringan berbasis TCP/IP, alamat IP digunakan di dalam lapisan ini. Router IP juga melakukan fungsi routing-nya di dalam lapisan ini. * l * * s (in)
 • ネットワーク層(ネットワークそう、network layer)は、OSI参照モデルにおける7階層の内の下から第3層の事である。TCP/IPモデルにおける4階層に対応付ける場合は、下から第2層のインターネット層に割り当てる。 (ja)
 • 네트워크 계층(영어: network layer)은 컴퓨터 네트워킹의 7계층 OSI 모형 가운데 제3계층이다. 네트워크 계층은 중간 라우터를 통한 라우팅을 포함하여 을 담당하며, 이에 반해 데이터 링크 계층은 매체 접근 제어, 흐름 제어, 오류 검사를 맡는다. 네트워크 계층의 기능은 다음과 같다: * 연결 모델: 비연결 지향 통신 * 호스트 주소 할당: 네트워크 내 모든 호스트는 고유 주소를 갖추어야 한다. * 메시지 포워딩 (ko)
 • De netwerklaag is een conceptuele laag in een computernetwerk; het is een voorgeschreven laag uit het OSI-referentiemodel. (nl)
 • In telecomunicazioni e informatica nell'ambito delle reti di calcolatori il livello rete (network layer) è il livello 3 della pila ISO/OSI. Questo livello riceve segmenti dal soprastante livello di trasporto e forma pacchetti che vengono passati al sottostante Livello datalink. Il compito del livello di rete è la trasmissione logica di pacchetti tra due host arbitrari, che in generale non sono direttamente connessi (ovvero non hanno un collegamento diretto tra di loro), cioè in sostanza si occupa di indirizzamento e instradamento verso la giusta destinazione attraverso il percorso di rete più appropriato. Nel modello ISO/OSI, il livello di rete è l'ultimo livello presente nei commutatori della rete ovvero nei nodi interni, mentre i livelli architetturali superiori sono presenti solo nei nodi terminali. (it)
 • Nätverksskiktet är det tredje skiktet i den hierarkiska OSI-modellen för datanätverk. Det tar emot uppdrag från det ovanliggande transportskiktet och använder sig av tjänsterna i datalänkskiktet för att tillhandahålla sina tjänster. Nätverksskiktet adresserar meddelanden och översätter logiska adresser och namn till fysiska adresser. Det avgör också vilken väg i nätverket som meddelanden skall färdas och hanterar trafiksproblem som stockningar. Väsentligen ansvarar nätverksskiktet för paketleverans från sändare till mottagare, medan det mer elementära datalänkskiktet ansvarar för leverans mellan vilka två noder som helst i nätverket. Nätverksskiktet tillhandahåller medlen att sända datasekvenser av varierande storlek från en källvärd till en destinationsvärd via ett eller flera nätverk, allt medan den servicekvalitet som transportskiktet kräver uppehålls. Nätverksskiktets funktioner inkluderar routing, , datasegmentering/integration och . Nätverksskiktet huvuduppgift är att tillhandahålla möjligheten att sända information från och till vilka värdar som helst inom ett givet nätverk eller internet. Om det inte går att adressera och kontakta en värd på nätverksskiktets operationsnivå så är den värden helt okontaktbar i nätverket. Nätverksskiktets överföringsfunktioner är dock väldigt elementära vad gäller felhantering, ankomstverifikation och dylika funktioner som transportskiktet vanligen ansvarar för. Här är några problem som nätverksskiktet måste lösa: * Är nätverket uppkopplingsbaserat eller uppkopplingsfritt? Ett exempel på uppkopplingsfri kommunikation är vanlig post, där ett brev skickas och ankommer till mottagaren utan att denne behöver bidra med någonting till kommunikationsprocessen. Ett exempel på uppkopplingsbaserad kommunikation är telefoni, där de kommunicerande parterna båda måste enas om att etablera en direkt uppkoppling mellan varandra innan kommunikationen kan äga rum. * Hur fungerar global adressering inom nätverket? Varje värd inom nätverket måste ha ett sätt att skicka data till varje annan värd på nätverket. Vanligen tilldelas varje värd en egen unik logisk adress för detta ändamål. Detta administreras av nätverksskiktet. Inom den vanligaste nätverksarkitekturen idag, TCP/IP, hanteras logisk adressering av protokollet IP, och de logiska adresserna kallas IP-nummer. * Vidarebefordring av inkommande meddelanden. Detta är av särskilt vikt för mobila tillämpningar där en användare när som helst kan förflytta sig från en plats till en annan, men alla meddelanden fortfarande måste nå henne. Version 4 av IP (IPv4) ackommoderar inte detta, till skillnad från dess modernare efterträdare IPv6 som dock fortfarande inte har tagits i omfattande bruk på Internet. (sv)
 • A camada de rede do modelo OSI lida com as transferências de pacotes de uma origem para um destino. O seu papel é mais sofisticado que a camada de enlace, pois em vez de de transferir quadros de uma extremidade até a outra de um fio (função da camada de enlace), a camada de rede precisa dar hops (saltos) de roteador para roteador. Esses saltos só são possíveis pelo fato de que ela conhece a topologia da rede em que está atuando, e além disso através desse conhecimento, consegue calcular caminhos que evitem sobrecarregar a rede. (pt)
 • Так як багато мереж розділені на підмережі і з'єднуються з іншими розгалуженими мережами, мережі використовують спеціальні хости, які називаються шлюзами або роутерами (маршрутизаторами) для доставляння пакетів між мережами. Це також використовується в інтересах мобільних додатків, коли користувач рухається від однієї програми до іншої, в цьому випадку пакети (повідомлення) повинні слідувати за ним. У протоколі IPv4 така ідея описана, але практично не застосовується. IPv6 містить більш раціональне рішення. (uk)
 • Сетевой уровень (англ. Network layer) — 3-й уровень сетевой модели OSI, предназначается для определения пути передачи данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, определение кратчайших маршрутов,маршрутизацию, отслеживание неполадок и заторов в сети. На этом уровне работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор. В пределах семантики иерархического представления модели OSI Сетевой уровень отвечает на запросы обслуживания от Транспортного уровня и направляет запросы обслуживания на Канальный уровень. Максимальная длина пакета сетевого уровня может быть ограничена командой ip mtu. (ru)
 • 网络层(Network Layer)是OSI模型中的第三層(TCP/IP模型中的网际层),提供路由和尋址的功能,使兩終端系統能夠互連且決定最佳路徑,並具有一定的擁塞控制和流量控制的能力。相當於傳送郵件時需要地址一般重要。由于TCP/IP協議體系中的網路層功能由IP協議規定和實現,故又稱IP層。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 85024 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 4330 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1107729173 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Síťová vrstva (anglicky network layer) je v informatice název třetí vrstvy síťové architektury referenčního modelu ISO/OSI. Tato vrstva se stará o směrování v síti a síťové adresování. Poskytuje spojení mezi systémy, které spolu přímo nesousedí. Obsahuje funkce, které umožňují překlenout rozdílné vlastnosti technologií v přenosových sítích. Nejznámější protokol, který pracuje na této vrstvě je internetový protokol (IP). (cs)
 • Sare geruza OSI ereduko hirugarren maila da. Bere helburua datuak jatorritik helmugara heltzea da, konexio zuzenik ez badute ere. Zerbitzuak eskaintzen dizkio garraio mailari eta lotura mailaren zerbitzuez hornitzen da. Bere helburuak lortzeko honako eginkizunak burutu behar ditu: * Sare helbide bakarrak banatzea * Azpisareen arteko konexioak burutzea * Paketeak bideratzea * Kongestioa kontrolatzea (eu)
 • In the seven-layer OSI model of computer networking, the network layer is layer 3. The network layer is responsible for packet forwarding including routing through intermediate routers. (en)
 • La couche de réseau est la troisième couche du modèle OSI. À ne pas confondre avec la couche 'accès réseau' du modèle TCP/IP. (fr)
 • ネットワーク層(ネットワークそう、network layer)は、OSI参照モデルにおける7階層の内の下から第3層の事である。TCP/IPモデルにおける4階層に対応付ける場合は、下から第2層のインターネット層に割り当てる。 (ja)
 • 네트워크 계층(영어: network layer)은 컴퓨터 네트워킹의 7계층 OSI 모형 가운데 제3계층이다. 네트워크 계층은 중간 라우터를 통한 라우팅을 포함하여 을 담당하며, 이에 반해 데이터 링크 계층은 매체 접근 제어, 흐름 제어, 오류 검사를 맡는다. 네트워크 계층의 기능은 다음과 같다: * 연결 모델: 비연결 지향 통신 * 호스트 주소 할당: 네트워크 내 모든 호스트는 고유 주소를 갖추어야 한다. * 메시지 포워딩 (ko)
 • De netwerklaag is een conceptuele laag in een computernetwerk; het is een voorgeschreven laag uit het OSI-referentiemodel. (nl)
 • A camada de rede do modelo OSI lida com as transferências de pacotes de uma origem para um destino. O seu papel é mais sofisticado que a camada de enlace, pois em vez de de transferir quadros de uma extremidade até a outra de um fio (função da camada de enlace), a camada de rede precisa dar hops (saltos) de roteador para roteador. Esses saltos só são possíveis pelo fato de que ela conhece a topologia da rede em que está atuando, e além disso através desse conhecimento, consegue calcular caminhos que evitem sobrecarregar a rede. (pt)
 • Так як багато мереж розділені на підмережі і з'єднуються з іншими розгалуженими мережами, мережі використовують спеціальні хости, які називаються шлюзами або роутерами (маршрутизаторами) для доставляння пакетів між мережами. Це також використовується в інтересах мобільних додатків, коли користувач рухається від однієї програми до іншої, в цьому випадку пакети (повідомлення) повинні слідувати за ним. У протоколі IPv4 така ідея описана, але практично не застосовується. IPv6 містить більш раціональне рішення. (uk)
 • 网络层(Network Layer)是OSI模型中的第三層(TCP/IP模型中的网际层),提供路由和尋址的功能,使兩終端系統能夠互連且決定最佳路徑,並具有一定的擁塞控制和流量控制的能力。相當於傳送郵件時需要地址一般重要。由于TCP/IP協議體系中的網路層功能由IP協議規定和實現,故又稱IP層。 (zh)
 • طبقة الشبكة (بالإنجليزية: Network Layer)‏ أو الطبقة الثالثة (بالإنجليزية: Layer 3)‏ هي طبقة مُجردة تحمل الرقم (3) في نموذج الاتصال المعياري (OSI)، تقع فوق طبقة ربط البيانات وتحت طبقة النقل، تهتم هذه الطبقة بوظائف التوجيه والعنونة المنطقية وتشكيل رزم البيانات، تُسمّى وحدات بيانات البروتوكول في هذه الطبقة برزمة البيانات. (ar)
 • La capa de xarxa, també anomenada capa d'internet, es troba entre la Capa d'enllaç de dades i la capa de transport en el model TCP/IP i s'encarrega d'adreçar missatges i traduir adreces lògiques i noms en adreces físiques. També determina la ruta des de l'origen cap al destí i gestiona problemes de trànsit i controla la congestió de paquets de dades. És aquí on es defineix un format de paquet de xarxa oficial i un protocol anomenat IP. (ca)
 • Το επίπεδο δικτύου (network layer), ελέγχει τη λειτουργία του υποδικτύου. Ένα βασικό ζήτημα σχεδιασμού είναι ο καθορισμός του τρόπου δρομολόγησης των πακέτων από την προέλευση προς τον προορισμό τους. Τα δρομολόγια μπορεί να βασίζονται σε στατικούς πίνακες, οι οποίοι είναι "προσαρτημένοι" στο δίκτυο και μεταβάλλονται σπάνια ή συχνότερα μπορεί να προσδιορίζονται στην αρχή κάθε ομιλίας-για παράδειγμα, στην αρχή μίας περιόδου εργασίας τερματικού (δηλαδή όταν πραγματοποιείται μία σύνδεση σε κάποιο απομακρυσμένο μηχάνημα). Τέλος, μπορεί να είναι εντελώς δυναμικά, δηλαδή να καθορίζονται εκ νέου για κάθε πακέτο, έτσι ώστε να αντανακλούν το τρέχον φορτίο του δικτύου. (el)
 • El nivel de red o capa de red, según la normalización OSI,​ es un nivel o capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Es el tercer nivel del modelo OSI y su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino aunque no tengan conexión directa. Ofrece servicios al nivel superior (nivel de transporte) y se apoya en el nivel de enlace, es decir, utiliza sus funciones.​ (es)
 • Lapisan jaringan atau Network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut: * Pengalamatan logis dan melakukan pemetaan (routing) terhadap paket-paket melalui jaringan. * Membuat dan menghapus dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan. * Mentransfer data, membuat dan mengkonfirmasi penerimaan, dan mengeset ulang koneksi. Dalam jaringan berbasis TCP/IP, alamat IP digunakan di dalam lapisan ini. Router IP juga melakukan fungsi routing-nya di dalam lapisan ini. * l * * s (in)
 • In telecomunicazioni e informatica nell'ambito delle reti di calcolatori il livello rete (network layer) è il livello 3 della pila ISO/OSI. Questo livello riceve segmenti dal soprastante livello di trasporto e forma pacchetti che vengono passati al sottostante Livello datalink. (it)
 • Сетевой уровень (англ. Network layer) — 3-й уровень сетевой модели OSI, предназначается для определения пути передачи данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, определение кратчайших маршрутов,маршрутизацию, отслеживание неполадок и заторов в сети. На этом уровне работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор. В пределах семантики иерархического представления модели OSI Сетевой уровень отвечает на запросы обслуживания от Транспортного уровня и направляет запросы обслуживания на Канальный уровень. (ru)
 • Nätverksskiktet är det tredje skiktet i den hierarkiska OSI-modellen för datanätverk. Det tar emot uppdrag från det ovanliggande transportskiktet och använder sig av tjänsterna i datalänkskiktet för att tillhandahålla sina tjänster. Nätverksskiktet adresserar meddelanden och översätter logiska adresser och namn till fysiska adresser. Det avgör också vilken väg i nätverket som meddelanden skall färdas och hanterar trafiksproblem som stockningar. (sv)
rdfs:label
 • طبقة الشبكة (ar)
 • Capa de xarxa (ca)
 • Síťová vrstva (cs)
 • Vermittlungsschicht (de)
 • Επίπεδο δικτύου (el)
 • Capa de red (es)
 • Sare geruza (eu)
 • Lapisan jaringan (in)
 • Livello di rete (it)
 • Couche réseau (fr)
 • ネットワーク層 (ja)
 • 네트워크 계층 (ko)
 • Network layer (en)
 • Netwerklaag (nl)
 • Протоколы сетевого уровня (ru)
 • Camada de rede (pt)
 • Nätverksskikt (sv)
 • 网络层 (zh)
 • Мережевий рівень (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:osilayer of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License