An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Myco-heterotrophy (from Greek μύκης mykes, "fungus", ἕτερος heteros, "another", "different" and τροφή trophe, "nutrition") is a symbiotic relationship between certain kinds of plants and fungi, in which the plant gets all or part of its food from parasitism upon fungi rather than from photosynthesis. A myco-heterotroph is the parasitic plant partner in this relationship. Myco-heterotrophy is considered a kind of cheating relationship and myco-heterotrophs are sometimes informally referred to as "mycorrhizal cheaters". This relationship is sometimes referred to as mycotrophy, though this term is also used for plants that engage in mutualistic mycorrhizal relationships.

Property Value
dbo:abstract
 • الفطر غيري التغذية هو عبارة عن علاقة تعايش بين أنواع معينة من النباتات والفطر من خلالها يحصل النبات على احتياجاته الغذائية بالكامل أو جزء منها عن طريق التطفل على الفطريات وليس من خلال التركيب الضوئي. ويعتبر الفطر غيري التغذية هو النبات الطفيلي الشريك في هذه العلاقة. وتعتبر هذه العلاقة نوعًا من الغش كما يشار إليها أحيانًا وبطريقة غير رسمية باسم «غشاشي الميكوريزا». ويشار إلى هذه العلاقة أحيانًا بالتغذية الفطرية وذلك على الرغم من أن هذا المصطلح يُستخدم أيضًا للإشارة إلى النباتات التي تشارك في علاقات تنافع أو جذريات فطرية. (ar)
 • Laq Micoheterotròfia és una relació de simbiosi entre certs tipus de plantes i de fongs en la qual la planta obté part o tota la seva alimentació parasitant un fong. (ca)
 • Σαπρόφυτα ή Σαπρότροφα χαρακτηρίζονται γενικά πάσης φύσεως μικροοργανισμοί ή φυτά που λαμβάνουν την τροφή τους (οργανικές ενώσεις) από νεκρούς ή θνήσκοντες ιστούς σε μορφή διαλύματος. Η σημασία αυτών των οργανισμών είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά στη διάσπαση της νεκρικής οργανικής ύλης. Ανάλογα με τον τρόπο λήψης - δημιουργίας των οργανικών ενώσεων, οι ζωντανοί οργανισμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτότροφοι οργανισμοί και ετερότροφοι οργανισμοί. Στους αυτότροφους οργανισμούς ανήκουν όλα τα πράσινα φυτά. Όσα φυτά δηλαδή περιέχουν χλωροφύλλη. Αυτοί συνθέτουν από μόνοι τους τις οργανικές ενώσεις με την βοήθεια του διοξειδίου του άνθρακα, του νερού και του φωτός. Στους ετερότροφους οργανισμούς ανήκουν, αντίθετα, όλα τα μη πράσινα φυτά και τα ζώα. Οι ετερότροφοι οργανισμοί λαμβάνουν έτοιμες τις οργανικές ενώσεις από άλλους ζωντανούς οργανισμούς (παράσιτα) ή από νεκρούς ιστούς (σαπρόφυτα) ή απλώς καταναλώνουν άλλους οργανισμούς ως τροφή. Τα σαπρόφυτα διαχωρίζονται, ανάλογα με τον τρόπο λήψης των οργανικών ενώσεων, σε υποχρεωτικά σαπρόφυτα και σε προαιρετικά σαπρόφυτα Στην πρώτη περίπτωση γίνεται λόγος για σαπρόφυτα που λαμβάνουν τις οργανικές ενώσεις αποκλειστικά από νεκρούς ιστούς. Στην πλειοψηφία τους είναι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί γιατί εκτός του ότι βοηθούν στην γονιμότητα του εδάφους (διασπούν τις οργανικές ουσίες, φυτικές και ζωικές), χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμάκων, οργανικών οξέων, αλκοολών. Ορισμένα όμως υποχρεωτικά σαπρόφυτα είναι παθογόνοι παράγοντες και είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για τις σήψεις γεωργικών προϊόντων, του ξύλου κ.α. Τα προαιρετικά σαπρόφυτα είναι ουσιαστικά κάποια παράσιτα τα οποία όμως στην διάρκεια του κύκλου ζωής τους μπορούν να ζήσουν για κάποιο διάστημα σαπροφυτικά. (el)
 • La micoheterotrofia (del griego mícos ‘hongo’, héteros ‘diferente’ y trofé ‘alimentación’) es una relación biológica que se establece entre ciertas clases de plantas y hongos en la que las plantas obtienen, total o parcialmente, sus nutrientes mediante parasitismo sobre el hongo antes que por fotosíntesis. Un micoheterótrofo es la planta parásita en esta relación. La micoheterotrofia está considerada como una relación de explotación, y a los micoheterótrofos se les conoce de un modo informal como los «explotadores de micorrizas». También se refiere a esta relación como micotrofia, aunque este término también se utiliza para las plantas que tienen relaciones micorrizales mutualistas.​ (es)
 • Myco-heterotrophy (from Greek μύκης mykes, "fungus", ἕτερος heteros, "another", "different" and τροφή trophe, "nutrition") is a symbiotic relationship between certain kinds of plants and fungi, in which the plant gets all or part of its food from parasitism upon fungi rather than from photosynthesis. A myco-heterotroph is the parasitic plant partner in this relationship. Myco-heterotrophy is considered a kind of cheating relationship and myco-heterotrophs are sometimes informally referred to as "mycorrhizal cheaters". This relationship is sometimes referred to as mycotrophy, though this term is also used for plants that engage in mutualistic mycorrhizal relationships. (en)
 • La mycohétérotrophie est une relation symbiotique parasitaire qui s'établit entre certains types de plantes non chlorophylliennes, des champignons et des arbres voisins, dans laquelle la plante obtient tout ou partie de ses nutriments en établissant un réseau mycorhizien avec le champignon plutôt que par la photosynthèse. Dans cette relation, le mycohétérotrophe est la plante qui établit la symbiose avec son partenaire et il se caractérise par son obligation d'obtenir du carbone à partir de champignons. (fr)
 • La micoeterotrofia (dal greco: μυκός mykós, "fungo", ἕτερος heteros = "altro", e τροφή trophe = "nutrizione") è una relazione parassitica che consente ad alcune specie di piante di ottenere carbonio dai funghi, piuttosto che dalla fotosintesi. La micoeterotrofia si è sviluppata indipendentemente in diverse linee evolutive ed è stata descritta tra le epatiche, le conifere e le angiosperme (monocotiledoni e dicotiledoni), in particolare nelle seguenti famiglie: Burmanniaceae, , Ericaceae, Gentianaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Petrosaviaceae, Polygalaceae, e Triuridaceae . (it)
 • Myko-heterotrofy (skrót MHP od ang. myco-heterotrophic plants), dawniej rośliny saprofityczne – rośliny, które część lub wszystkie substancje pokarmowe pobierają z grzybów, na których pasożytują. Rośliny te zwykle nie przeprowadzają fotosyntezy i nie mają barwników fotosyntetycznych. Związek rośliny z organizmem grzyba może być pełny (obligatoryjny) – roślina nie przeprowadza fotosyntezy, nie ma chlorofilu ani funkcjonujących fotosystemów, a wszystkie związki pokarmowe pobiera od grzyba, na którym pasożytuje. Związek może być także częściowy (fakultatywny), gdy roślina przeprowadza fotosyntezę, a z organizmu grzyba pobiera dodatkowe substancje odżywcze. Istnieją także rośliny (np. niektóre gatunki storczykowatych), które nie przeprowadzają fotosyntezy i pozyskują związki pokarmowe od organizmu grzyba tylko w pewnym okresie cyklu życiowego. Po tym czasie pozyskują energię na drodze fotosyntezy, pozostając fakultatywnym myko-heterotrofem lub całkowicie tracą zdolność do pasożytniczego trybu życia. Nie wszystkie rośliny bezzieleniowe są roślinami saprofitycznymi. Niektóre z cudzożywnych roślin pobierają związki pokarmowe bezpośrednio z innych roślin. Są one określane jako rośliny pasożytnicze. W przeszłości mylnie uważano, że rośliny nieprzeprowadzające fotosyntezy pobierają i odżywiają się martwą materią organiczną, rozkładając złożone związki organiczne, tak jak robią to grzyby saprofityczne. Z tego względu zostały nazwane roślinami saprofitycznymi. Nie stwierdzono jednak, aby jakakolwiek roślina była zdolna do rozkładania martwej materii organicznej i przyswajania jej jako pokarm. Rośliny te mogą pobierać związki organiczne jedynie na drodze pasożytnictwa realizowanego jako myko-heterotrofia lub przez bezpośrednie pasożytowanie na innych roślinach. Rośliny łączą się ze strzępkami grzybni przez korzenie, podobnie jak ma to miejsce w mikoryzie. Prawdopodobnie myko-heterotrofy rozwinęły się przez przekształcenia mikoryzy. Zmienił się kierunek przepływu związków organicznych na odwrotny niż w mikoryzie, od grzyba do rośliny. Wykazano, że ewolucja sposobu odżywiania nastąpiła z etapem miksotrofii. Prawdopodobnie część zielonych gatunków należących do storczykowatych i wrzosowatych może odżywiać się zarówno przeprowadzając fotosyntezę, jak i pobierać związki organiczne od grzybów mikoryzowych połączonych z korzeniami. Myko-heterotrofy występują wśród różnych grup systematycznych. Znanych jest ponad 400 gatunków roślin w 87 rodzajach, które odżywiają się poprzez pasożytowanie na grzybach. Wszystkie gatunki z plemienia Monotropeae (rodzina wrzosowate) i niefotosyntetyzujące storczykowate oraz wątrobowiec Cryptothallus są pełnymi myko-trofami. Częściowymi myko-heterotrafami są niektóre gatunki z rodziny goryczkowatych, fotosyntetyzujące storczykowate i kilka innych grup roślin. U niektórych paproci i widłaków myko-heterotrofem jest tylko gametofit. Grzyby na których pasożytują rośliny, to typowe gatunki zdolne do mikoryzy, są jednak dowody, że rośliny mogą pasożytować na grzybach pasożytniczych, takich jak opieńka. (pl)
 • Mykoheterotrofi innebär att växter får sin organiska näring (grundämnet kol) primärt från svampar. Mykoheterotrofa växter saknar ofta klorofyll, men till skillnad från hel- och halvparasiter tas den organiska näringen inte direkt från andra växter, utan den transporteras först genom ett nätverk av mykorrhizasvampar. Tidigare ansågs mykoheterotrofa växter leva som nedbrytare av organiskt material i jorden; de kallades därför tidigare för "saprofyter". Vissa forskare fann ett symbiotiskt förhållande med svampar. Detta förhållande sågs i början ofta som mutualistiskt. Idag står det klart att svampen inte har mycket att vinna på det symbiotiska förhållandet med de mykoheterotrofa växterna, varför förhållandet måste anses vara snarast parasitiskt. Mykoheterotrofi förekommer inom många växtgrupper. Bland angiospermerna förekommer mykoheterotrofi både bland dikotelydoner och enhjärtbladiga växter, inte minst bland orkidéerna. Likt andra mykoheterotrofa växter har orkidéer mycket små frön och är helt beroende av svampar för att få näring i början. De flesta orkidéer blir sedan gröna och autotrofa men många orkidéer fortsätter att vara helt beroende av mykorrhizasvampar för sin fortlevnad, se t.ex. artikeln om nästrot, Neottia nidus-avis. Det finns också arter som är initialt mykoheterotrofa för att senare bli helt eller delvis självförsörjande (autotrofa), som ryl, ögonpyrola och klotpyrola. Bland dikotelydoner utmärks förekomsten av mykoheterotrofi framförallt inom de tidigare familjerna och . Bägge dessa familjer räknas numera in under ljungväxterna, Ericaceae. Tallört är ett sådant exempel från den svenska skogen. Även vissa släkten såsom i familjen Gentianaceae är mykoheterotrofa. Vissa släkten såsom Bartonia har kvar spårmängder av klorofyll. Angiospermer som är mykoheterotrofa utmärks av i regel mycket små frön med enkelt uppbyggda embryon. Till skillnad mot andra växter, är groning hos mykoheterotrofa i regel inte begränsad av tillgången på vatten eller närsalter utan av tillgången på kol. Sålunda är tidig infektion av lämplig mykorrhizasvamp ofta avgörande. Exempelvis saknar orkidéerna och pyrola eget förråd av endosperm. Bland gymnospermer verkar exempel saknas på äkta mykoheterotrofi. Däremot har man visat att en viss typ av mykoheterotrofi verkar finnas hos gymnospermer med : Organisk näring kan föras från träd som växer ljust till träd i skugga via ett gemensamt mykorrhizanätverk. Sådana förhållanden skulle även kunna vara viktiga för hur groddplantor kan etablera sig. Flera släkten av lummerväxter är helt beroende av mykorrhizasvampar i gametofytgenerationen. Det gäller t.ex. Diphasiastrum, lopplummer (Huperzia), lummer (Lycopodium) och Phlegmarianus. Gametoofyterna hos dessa är underjordiska i förbindning med mykorrhizasvampar ("saprofytiska"). (Strandlummer, Lycopodiella, har däremot grön gamoetofytgeneration). I Sverige lever också den mykohetrotrofa levermossan huldremossa (Cryptothallus mirabilis), vilken försörjs genom . (sv)
 • Myco-heterotrophy (do grego μύκης mykes, "fungo", ἕτερος heteros , "outro", "diferente" e τροφή trophe , "nutrição") é uma relação simbiótica entre certos tipos de plantas e fungos, em que a planta obtém todo ou parte de seu alimento do parasitismo dos fungos, e não da fotossíntese. O mico-heterotrofo é a planta parasita nesta relação. A mico-heterotrofia é considerada um tipo de relação de trapaça e os mico-heterotrofos são às vezes chamados informalmente de "trapaceiros de micorrizas". Essa relação às vezes é chamada de micotrofia, embora esse termo também seja usado para plantas que se envolvem em relações micorrízicas mutualísticas . (pt)
 • Міко-гетеротрофи (від дав.-гр. μυκός — гриб, ἕτερος — різний та τροφή — живлення), тип симбіотичних відносин між певними видами рослин та грибами, де рослина підтримує своє існування не за рахунок фотосинтезу, а завдяки паразитизму на грибі, від якого отримує всі необхідні для власного функціонування поживні речовини. Рослини-паразити, що беруть участь у таких відносинах, називають мікогетеротрофами. (uk)
 • Микогетеротро́фия (от др.-греч. μυκός — гриб, ἕτερος — разный и τροφή — питание) — симбиотические отношения, имеющие место между некоторыми видами растений и грибов, при которых растения получают часть или все необходимые питательные вещества не через фотосинтез, а паразитируя на грибе. Паразитическое растение, участвующее в таких отношениях, называется микогетеротрофом. Микогетеротрофия рассматривается как обманные отношения, а микогетеротрофов иногда называют «микоризными обманщиками». Иногда такие отношения называют микотрофией, хотя этот термин также используется для обозначения мутуалистических микоризных отношений. (ru)
 • 菌異營(英語:Myco-heterotrophy)是植物與真菌的一種共生關係,此關係中植物不行光合作用,而是與真菌形成菌根後,透過寄生真菌取得全部或部分的有機養分。菌異營被認為是一種欺詐行為,行菌異營的植物靠真菌取得有機養分而得以在樹林下方等缺乏光線的環境生存,這些植物有時被稱為「菌根欺詐者」(mycorrhizal cheaters)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5224295 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15270 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1096331608 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الفطر غيري التغذية هو عبارة عن علاقة تعايش بين أنواع معينة من النباتات والفطر من خلالها يحصل النبات على احتياجاته الغذائية بالكامل أو جزء منها عن طريق التطفل على الفطريات وليس من خلال التركيب الضوئي. ويعتبر الفطر غيري التغذية هو النبات الطفيلي الشريك في هذه العلاقة. وتعتبر هذه العلاقة نوعًا من الغش كما يشار إليها أحيانًا وبطريقة غير رسمية باسم «غشاشي الميكوريزا». ويشار إلى هذه العلاقة أحيانًا بالتغذية الفطرية وذلك على الرغم من أن هذا المصطلح يُستخدم أيضًا للإشارة إلى النباتات التي تشارك في علاقات تنافع أو جذريات فطرية. (ar)
 • Laq Micoheterotròfia és una relació de simbiosi entre certs tipus de plantes i de fongs en la qual la planta obté part o tota la seva alimentació parasitant un fong. (ca)
 • La micoheterotrofia (del griego mícos ‘hongo’, héteros ‘diferente’ y trofé ‘alimentación’) es una relación biológica que se establece entre ciertas clases de plantas y hongos en la que las plantas obtienen, total o parcialmente, sus nutrientes mediante parasitismo sobre el hongo antes que por fotosíntesis. Un micoheterótrofo es la planta parásita en esta relación. La micoheterotrofia está considerada como una relación de explotación, y a los micoheterótrofos se les conoce de un modo informal como los «explotadores de micorrizas». También se refiere a esta relación como micotrofia, aunque este término también se utiliza para las plantas que tienen relaciones micorrizales mutualistas.​ (es)
 • Myco-heterotrophy (from Greek μύκης mykes, "fungus", ἕτερος heteros, "another", "different" and τροφή trophe, "nutrition") is a symbiotic relationship between certain kinds of plants and fungi, in which the plant gets all or part of its food from parasitism upon fungi rather than from photosynthesis. A myco-heterotroph is the parasitic plant partner in this relationship. Myco-heterotrophy is considered a kind of cheating relationship and myco-heterotrophs are sometimes informally referred to as "mycorrhizal cheaters". This relationship is sometimes referred to as mycotrophy, though this term is also used for plants that engage in mutualistic mycorrhizal relationships. (en)
 • La mycohétérotrophie est une relation symbiotique parasitaire qui s'établit entre certains types de plantes non chlorophylliennes, des champignons et des arbres voisins, dans laquelle la plante obtient tout ou partie de ses nutriments en établissant un réseau mycorhizien avec le champignon plutôt que par la photosynthèse. Dans cette relation, le mycohétérotrophe est la plante qui établit la symbiose avec son partenaire et il se caractérise par son obligation d'obtenir du carbone à partir de champignons. (fr)
 • La micoeterotrofia (dal greco: μυκός mykós, "fungo", ἕτερος heteros = "altro", e τροφή trophe = "nutrizione") è una relazione parassitica che consente ad alcune specie di piante di ottenere carbonio dai funghi, piuttosto che dalla fotosintesi. La micoeterotrofia si è sviluppata indipendentemente in diverse linee evolutive ed è stata descritta tra le epatiche, le conifere e le angiosperme (monocotiledoni e dicotiledoni), in particolare nelle seguenti famiglie: Burmanniaceae, , Ericaceae, Gentianaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Petrosaviaceae, Polygalaceae, e Triuridaceae . (it)
 • Myco-heterotrophy (do grego μύκης mykes, "fungo", ἕτερος heteros , "outro", "diferente" e τροφή trophe , "nutrição") é uma relação simbiótica entre certos tipos de plantas e fungos, em que a planta obtém todo ou parte de seu alimento do parasitismo dos fungos, e não da fotossíntese. O mico-heterotrofo é a planta parasita nesta relação. A mico-heterotrofia é considerada um tipo de relação de trapaça e os mico-heterotrofos são às vezes chamados informalmente de "trapaceiros de micorrizas". Essa relação às vezes é chamada de micotrofia, embora esse termo também seja usado para plantas que se envolvem em relações micorrízicas mutualísticas . (pt)
 • Міко-гетеротрофи (від дав.-гр. μυκός — гриб, ἕτερος — різний та τροφή — живлення), тип симбіотичних відносин між певними видами рослин та грибами, де рослина підтримує своє існування не за рахунок фотосинтезу, а завдяки паразитизму на грибі, від якого отримує всі необхідні для власного функціонування поживні речовини. Рослини-паразити, що беруть участь у таких відносинах, називають мікогетеротрофами. (uk)
 • Микогетеротро́фия (от др.-греч. μυκός — гриб, ἕτερος — разный и τροφή — питание) — симбиотические отношения, имеющие место между некоторыми видами растений и грибов, при которых растения получают часть или все необходимые питательные вещества не через фотосинтез, а паразитируя на грибе. Паразитическое растение, участвующее в таких отношениях, называется микогетеротрофом. Микогетеротрофия рассматривается как обманные отношения, а микогетеротрофов иногда называют «микоризными обманщиками». Иногда такие отношения называют микотрофией, хотя этот термин также используется для обозначения мутуалистических микоризных отношений. (ru)
 • 菌異營(英語:Myco-heterotrophy)是植物與真菌的一種共生關係,此關係中植物不行光合作用,而是與真菌形成菌根後,透過寄生真菌取得全部或部分的有機養分。菌異營被認為是一種欺詐行為,行菌異營的植物靠真菌取得有機養分而得以在樹林下方等缺乏光線的環境生存,這些植物有時被稱為「菌根欺詐者」(mycorrhizal cheaters)。 (zh)
 • Σαπρόφυτα ή Σαπρότροφα χαρακτηρίζονται γενικά πάσης φύσεως μικροοργανισμοί ή φυτά που λαμβάνουν την τροφή τους (οργανικές ενώσεις) από νεκρούς ή θνήσκοντες ιστούς σε μορφή διαλύματος. Η σημασία αυτών των οργανισμών είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά στη διάσπαση της νεκρικής οργανικής ύλης. Ορισμένα όμως υποχρεωτικά σαπρόφυτα είναι παθογόνοι παράγοντες και είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για τις σήψεις γεωργικών προϊόντων, του ξύλου κ.α. Τα προαιρετικά σαπρόφυτα είναι ουσιαστικά κάποια παράσιτα τα οποία όμως στην διάρκεια του κύκλου ζωής τους μπορούν να ζήσουν για κάποιο διάστημα σαπροφυτικά. (el)
 • Myko-heterotrofy (skrót MHP od ang. myco-heterotrophic plants), dawniej rośliny saprofityczne – rośliny, które część lub wszystkie substancje pokarmowe pobierają z grzybów, na których pasożytują. Rośliny te zwykle nie przeprowadzają fotosyntezy i nie mają barwników fotosyntetycznych. (pl)
 • Mykoheterotrofi innebär att växter får sin organiska näring (grundämnet kol) primärt från svampar. Mykoheterotrofa växter saknar ofta klorofyll, men till skillnad från hel- och halvparasiter tas den organiska näringen inte direkt från andra växter, utan den transporteras först genom ett nätverk av mykorrhizasvampar. I Sverige lever också den mykohetrotrofa levermossan huldremossa (Cryptothallus mirabilis), vilken försörjs genom . (sv)
rdfs:label
 • فطر غيري التغذية (ar)
 • Micoheterotròfia (ca)
 • Σαπρόφυτα (el)
 • Micoheterotrofia (es)
 • Micoeterotrofia (it)
 • Mycohétérotrophie (fr)
 • Myco-heterotrophy (en)
 • Myko-heterotrofy (pl)
 • Mico-heterotrofia (pt)
 • Микогетеротрофия (ru)
 • Mykoheterotrofi (sv)
 • Міко-гетеротрофи (uk)
 • 菌異營 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License