An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In economics, the income elasticity of demand is the responsivenesses of the quantity demanded for a good to a change in consumer income. It is measured as the ratio of the percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. If a 10% increase in Mr. Ruskin Smith's income causes him to buy 20% more bacon, Smith's income elasticity of demand for bacon is 20%/10% = 2. *

Property Value
dbo:abstract
 • في الاقتصاد، تمثل مرونة الدخل للطلب استجابة الكمية المطلوبة للسلعة إلى التغير في دخل المستهلك. تُقاس كنسبة تغير النسبة المئوية في الكمية المطلوبة إلى تغير النسبة المئوية في الدخل. إذا تسببت زيادة مقدارها 10% في دخل مستر سميث في شراء المزيد من الباكون بنسبة 20%، فإن مرونة الطلب على الباكون بالنسبة لدخل مستر سميث تكون 20%/10% = 2. (ar)
 • En economia, l'elasticitat preu-demanda, elasticitat preu de la demanda, o elasticitat ingressos-consum és la forma de mesurar l'impacte en la variació relativa o el canvi percentual entre la quantitat demanada d'un bé quan hi ha un canvi percentual en els ingressos disponibles per gastar. Les seves sigles en català i anglès són: EPD, PED, Ep o Ed És una mesura utilitzada en la ciència de l'economia per a mostrar el grau de resposta, o elasticitat, de la quantitat demandada d’un bé econòmic o un servei econòmic als canvis en el preu de dit bé o servei. Atorga el canvi percentual de la quantitat demandada en relacióa a un canvi percentual en el preu, tot considerant que la resta de determinants de la demanda, com la , romanen constants (ceteris paribus). Va ser concebuda per l'economista Alfred Marshall. Les elasticitats del preu són gairebé sempre negatives. Per això s'anomenen béns atípics els que tenen una EPD positiva: els béns , Giffen i . Només els béns que s’ajusten a la, , com els de, tenen una EPD positiva. En general, la demanda d’un bé es considera inelàstica (o relativament inelàstica) quan la EPD és menor d’1 (en valor absolut); això ocorre quan els canvis del preu tenen un efecte relativament petit en la quantitat demandada del bé. La demanda d’un bé es considera elàstica (o relativament elàstica) quan el seu EPD és més gran d’1 (també en valor absolut); és a dir, quan els canvis en el preu tenen un efecte relativament gran en la quantitat del bé demandada. Els ingressos es maximitzen quan el preu es fixa de forma que l’EPD sia igual a 1. L’ EPD d’un bé es fa servir per a predir la en un bé. Entre els mètodes usats per a determinar l'elasticitat d’un preu, s’inclouen les , anàlisi de vendes històriques i . (ca)
 • Die Einkommenselastizität ist eine volkswirtschaftliche Kennzahl, welche die relative Änderung der Nachfrage nach einem Gut oder einer Dienstleistung im Verhältnis zur relativen Änderung des Einkommens eines Wirtschaftssubjektes wiedergibt. (de)
 • In economics, the income elasticity of demand is the responsivenesses of the quantity demanded for a good to a change in consumer income. It is measured as the ratio of the percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. If a 10% increase in Mr. Ruskin Smith's income causes him to buy 20% more bacon, Smith's income elasticity of demand for bacon is 20%/10% = 2. * (en)
 • Dalam ilmu ekonomi, elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Misalnya, apabila karena pendapatan meningkat 10%, permintaan suatu barang meningkat 20%, maka elastisitas pendapatannya adalah 20%/10% = 2 (in)
 • 수요의 소득에 의한 탄성(需要의 所得에 의한 彈性, Income elasticity of demand)은 경제학에서 소비자 소득의 변화 대비 제품 수요량의 반응이다. 소득 변화의 백분율 대비 양적 백분율 변화 비율로 측정된다. 스미스씨 소득이 10% 증가한다면 베이컨을 20% 더 구매하게 만들며 스미스의 베이컨 수요 탄성은 20%/10%, 즉 2가 된다. (ko)
 • De inkomenselasticiteit (formeel: de inkomenselasticiteit van de vraag) is een uit de micro-economie afkomstige maatstaf voor de gevoeligheid van een inkomensverandering op de gevraagde hoeveelheid van een goed. De inkomensverandering en de verandering van de gevraagde hoeveelheid worden beide uitgedrukt als percentages, zodat de uiteindelijke uitkomst dimensieloos is. De waarde is bij de meeste goederen een positief getal. Een inkomensverandering leidt dan tot een verandering van de gevraagde hoeveelheid in dezelfde richting. Men spreekt dan van een normaal goed. Soms is de uitkomst negatief en leidt een inkomensverandering tot een verandering van de gevraagde hoeveelheid in tegengestelde richting. Men spreekt dan van een inferieur goed. Behalve voor het maken van deze goederenclassificatie kan de waarde van de inkomenselasticiteit ook worden gebruikt om te zien hoe het budgetaandeel, het aandeel van een goed binnen het inkomen zich ontwikkelt. Bij dit aspect hoort bij normale goederen het onderscheid tussen noodzakelijke goederen en luxe goederen. Binnen de micro-economie wordt de vraag naar een goed geanalyseerd volgens het ceteris paribus-principe, waardoor bij de berekening van de inkomenselasticiteit andere vraagbepalende factoren dan het inkomen (zoals de prijs van dat goed, prijzen van andere goederen, het aantal vragers of hun voorkeuren) constant worden verondersteld. (nl)
 • Dochodowa elastyczność popytu – stosunek względnej zmiany wielkości popytu (ΔD) na dobro do względnej zmiany dochodu (ΔI). Dochodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. Miernikiem tej reakcji jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu, który ma postać: gdzie: * EID – dochodowa elastyczność popytu, * ΔD – przyrost popytu, * D – wielkość popytu, * ΔI – przyrost dochodu, * I – wielkość dochodu. Dochodowa elastyczność popytu jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą dochodów nabywców. Mówi ona, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. (pl)
 • Em economia, a elasticidade rendimento da procura ou elasticidade rendimento da demanda é a medida do impacto decorrente de uma variação na renda sobre a demanda (ou procura) de um bem. Ou seja: a elasticidade-renda da demanda mede a variação percentual na quantidade demandada de um determinado bem, diante de uma variação percentual na renda do consumidor. Normalmente existe uma relação direta entre o rendimento e a quantidade procurada, ou seja, o valor da elasticidade procura rendimento é maior que zero (ou positiva): se a renda aumenta, a demanda aumenta; se a renda diminui, a demanda também diminui, na mesma proporção. Neste caso falamos de bens normais. Mas pode haver uma relação inversa entre o rendimento e a quantidade procurada (quando a renda aumenta, a demanda diminui). Então, diz-se que a elasticidade-renda é menor que zero (ou negativa). É o caso dos chamados bens inferiores. Geralmente, esses são os bens de menor preço. Se os consumidores passam a dispor de maior renda para consumo, eles podem, por exemplo, deixar de comprar margarina (cujo preço é mais baixo) e passar a comprar manteiga (cujo preço é mais alto). Nesse caso, a demanda por margarina cai, enquanto a renda aumenta. Há também o caso de bens cuja demanda é altamente elástica a renda (elasticidade >1), ou seja, diante de um aumento da renda, há um aumento mais do que proporcional na demanda. É o caso dos chamados . Por exemplo: digamos que as famílias consumam, em média, um tablete de chocolate por mês. Diante de um aumento de 10% na renda dessas famílias, elas decidem passar a consumir mais chocolate, e a média passa a dois tabletes por mês. Assim, um aumento de 10% da renda provoca um aumento de 100% na procura por chocolate. (pt)
 • Inkomstelasticitet är ett nationalekonomiskt mått som visar hur efterfrågan påverkas av förändringar i inkomst. Inkomstelasticiteten räknas ut genom att dela den procentuella förändringen av den efterfrågade mängden med den procentuella förändringen av inkomsten. Normala varor har ett positivt värde och inferiora varor ett negativt. Därutöver har behovsvaror en inelastisk inkomstelacitet medan lyxvaror har en elastisk inkomstelasticitet. Exempel på inferiora varor inkluderar livsmedel som Ernst Engel bevisade med Engels lag. (sv)
 • Эластичность спроса по доходу (англ. income elasticity of demand) — показатель процентного изменения спроса на какой-либо товар в результате изменения дохода потребителя. (ru)
 • 需求的收入弹性 在经济学中,指衡量一种財貨的需求对消费者收入变化的反应程度。低档商品需求的收入弹性为负值,即如果收入增加,对起需求则会随之减少。 劣等財、必需品和奢侈品中,所得彈性為零者為所得中性物(中性財),收入弹性为负的財貨定义为劣等財,收入弹性为正的物品定义为正常財。 用数学表达则为:若 0 ≤ 需求的收入弹性 ≤ 1,这类物品为必需品,若需求的收入弹性> 1,这类物品为奢侈品。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 17749314 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10284 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124038170 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
rdfs:comment
 • في الاقتصاد، تمثل مرونة الدخل للطلب استجابة الكمية المطلوبة للسلعة إلى التغير في دخل المستهلك. تُقاس كنسبة تغير النسبة المئوية في الكمية المطلوبة إلى تغير النسبة المئوية في الدخل. إذا تسببت زيادة مقدارها 10% في دخل مستر سميث في شراء المزيد من الباكون بنسبة 20%، فإن مرونة الطلب على الباكون بالنسبة لدخل مستر سميث تكون 20%/10% = 2. (ar)
 • Die Einkommenselastizität ist eine volkswirtschaftliche Kennzahl, welche die relative Änderung der Nachfrage nach einem Gut oder einer Dienstleistung im Verhältnis zur relativen Änderung des Einkommens eines Wirtschaftssubjektes wiedergibt. (de)
 • In economics, the income elasticity of demand is the responsivenesses of the quantity demanded for a good to a change in consumer income. It is measured as the ratio of the percentage change in quantity demanded to the percentage change in income. If a 10% increase in Mr. Ruskin Smith's income causes him to buy 20% more bacon, Smith's income elasticity of demand for bacon is 20%/10% = 2. * (en)
 • Dalam ilmu ekonomi, elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Misalnya, apabila karena pendapatan meningkat 10%, permintaan suatu barang meningkat 20%, maka elastisitas pendapatannya adalah 20%/10% = 2 (in)
 • 수요의 소득에 의한 탄성(需要의 所得에 의한 彈性, Income elasticity of demand)은 경제학에서 소비자 소득의 변화 대비 제품 수요량의 반응이다. 소득 변화의 백분율 대비 양적 백분율 변화 비율로 측정된다. 스미스씨 소득이 10% 증가한다면 베이컨을 20% 더 구매하게 만들며 스미스의 베이컨 수요 탄성은 20%/10%, 즉 2가 된다. (ko)
 • Inkomstelasticitet är ett nationalekonomiskt mått som visar hur efterfrågan påverkas av förändringar i inkomst. Inkomstelasticiteten räknas ut genom att dela den procentuella förändringen av den efterfrågade mängden med den procentuella förändringen av inkomsten. Normala varor har ett positivt värde och inferiora varor ett negativt. Därutöver har behovsvaror en inelastisk inkomstelacitet medan lyxvaror har en elastisk inkomstelasticitet. Exempel på inferiora varor inkluderar livsmedel som Ernst Engel bevisade med Engels lag. (sv)
 • Эластичность спроса по доходу (англ. income elasticity of demand) — показатель процентного изменения спроса на какой-либо товар в результате изменения дохода потребителя. (ru)
 • 需求的收入弹性 在经济学中,指衡量一种財貨的需求对消费者收入变化的反应程度。低档商品需求的收入弹性为负值,即如果收入增加,对起需求则会随之减少。 劣等財、必需品和奢侈品中,所得彈性為零者為所得中性物(中性財),收入弹性为负的財貨定义为劣等財,收入弹性为正的物品定义为正常財。 用数学表达则为:若 0 ≤ 需求的收入弹性 ≤ 1,这类物品为必需品,若需求的收入弹性> 1,这类物品为奢侈品。 (zh)
 • En economia, l'elasticitat preu-demanda, elasticitat preu de la demanda, o elasticitat ingressos-consum és la forma de mesurar l'impacte en la variació relativa o el canvi percentual entre la quantitat demanada d'un bé quan hi ha un canvi percentual en els ingressos disponibles per gastar. Les seves sigles en català i anglès són: EPD, PED, Ep o Ed (ca)
 • De inkomenselasticiteit (formeel: de inkomenselasticiteit van de vraag) is een uit de micro-economie afkomstige maatstaf voor de gevoeligheid van een inkomensverandering op de gevraagde hoeveelheid van een goed. De inkomensverandering en de verandering van de gevraagde hoeveelheid worden beide uitgedrukt als percentages, zodat de uiteindelijke uitkomst dimensieloos is. De waarde is bij de meeste goederen een positief getal. Een inkomensverandering leidt dan tot een verandering van de gevraagde hoeveelheid in dezelfde richting. Men spreekt dan van een normaal goed. Soms is de uitkomst negatief en leidt een inkomensverandering tot een verandering van de gevraagde hoeveelheid in tegengestelde richting. Men spreekt dan van een inferieur goed. Behalve voor het maken van deze goederenclassificat (nl)
 • Em economia, a elasticidade rendimento da procura ou elasticidade rendimento da demanda é a medida do impacto decorrente de uma variação na renda sobre a demanda (ou procura) de um bem. Ou seja: a elasticidade-renda da demanda mede a variação percentual na quantidade demandada de um determinado bem, diante de uma variação percentual na renda do consumidor. (pt)
 • Dochodowa elastyczność popytu – stosunek względnej zmiany wielkości popytu (ΔD) na dobro do względnej zmiany dochodu (ΔI). Dochodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. Miernikiem tej reakcji jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu, który ma postać: gdzie: * EID – dochodowa elastyczność popytu, * ΔD – przyrost popytu, * D – wielkość popytu, * ΔI – przyrost dochodu, * I – wielkość dochodu. (pl)
rdfs:label
 • مرونة الدخل للطلب (ar)
 • Elasticitat preu-demanda (ca)
 • Einkommenselastizität (de)
 • Elastisitas pendapatan (in)
 • Income elasticity of demand (en)
 • 수요의 소득에 의한 탄성 (ko)
 • Inkomenselasticiteit (nl)
 • Dochodowa elastyczność popytu (pl)
 • Elasticidade renda da demanda (pt)
 • Inkomstelasticitet (sv)
 • Эластичность спроса по доходу (ru)
 • 需求的所得彈性 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License