There are several conflicting definitions for geosphere. The geosphere may be taken as the collective name for the lithosphere, the hydrosphere, the cryosphere, and the atmosphere. The different collectives of the geosphere are able to exchange different mass and/or energy fluxes (the measurable amount of change). The exchange of these fluxes affects the balance of the different spheres of the geosphere. An example is how the soil acts as a part of the biosphere, while also acting as a source of flux exchange.

Property Value
dbo:abstract
 • La geosfera és la part mineral de la Terra. Consisteix en un conjunt de capes concèntriques que s'estenen des de l'escorça externa (litosfera) fins al nucli intern (endosfera) a uns 6740 km de profunditat. La geosfera és l'estructura rocosa que serveix de suport als altres sistemes terrestres, que són la biosfera, l'atmosfera, la hidrosfera i l'antroposfera, situats sobre la part més superficial de la geosfera. (ca)
 • La geosfero estas la regiono de la tersurfaco, en kiu ĉiuj sferoj tuŝas kaj enpenetras unu la alian. La sferoj (= ŝeloj en la regiono de la Tero) estas: * atmosfero - gasosfero, konsistanta el unuopaj sferoj: troposfero, stratosfero, mezosfero, kaj , * biosfero - flaŭro kaj faŭno, * litosfero - petra sfero, * hidrosfero - akva sfero, inkluzive de la kriosfero (glacio). Aliaj nocioj, ofte en tiu konteksto uzataj, estas noosfero kaj antroposfero. (eo)
 • There are several conflicting definitions for geosphere. The geosphere may be taken as the collective name for the lithosphere, the hydrosphere, the cryosphere, and the atmosphere. The different collectives of the geosphere are able to exchange different mass and/or energy fluxes (the measurable amount of change). The exchange of these fluxes affects the balance of the different spheres of the geosphere. An example is how the soil acts as a part of the biosphere, while also acting as a source of flux exchange. In Aristotelian physics, the term was applied to four spherical natural places, concentrically nested around the center of the Earth, as described in the lectures Physica and Meteorologica. They were believed to explain the motions of the four terrestrial elements: Earth, Water, Air, and Fire. In modern texts and in Earth system science, geosphere refers to the solid parts of the Earth; it is used along with atmosphere, hydrosphere, and biosphere to describe the systems of the Earth (the interaction of these systems with the magnetosphere is sometimes listed). In that context, sometimes the term lithosphere is used instead of geosphere or solid Earth. The lithosphere, however, only refers to the uppermost layers of the solid Earth (oceanic and continental crustal rocks and uppermost mantle). Since space exploration began, it has been observed that the extent of the ionosphere or plasmasphere is highly variable, and often much larger than previously appreciated, at times extending to the boundaries of the Earth's magnetosphere or geomagnetosphere. This highly variable outer boundary of geogenic matter has been referred to as the "geopause", to suggest the relative scarcity of such matter beyond it, where the solar wind dominates. (en)
 • Mit Geosphäre (von griechisch γῆ ‚Erde‘ und σφαίρα ‚Kugel‘) wird zumeist eine Erdsphäre bezeichnet. Das Wort benennt also ein Phänomen der Erde, das sich häufig schalenähnlich um den ganzen Himmelskörper legt. Der Geosphäre-Begriff erfuhr innerhalb von 150 Jahren mindestens zehn verschiedene Definitionen, von welchen heute im deutschen Sprachraum noch fünf benutzt werden. Demzufolge besteht derzeit keine Einigkeit über Inhalt, Ausdehnung und Umfang der Geosphäre. (de)
 • Geosfera Lurreko geruza harkaiztsuek -solido nahiz fluido- osatzen duten sistema da, hidrosfera eta atmosfera kontuan hartu gabe. Hainbat geruzaz osatua dago. Zenbat eta sakonago, orduan eta handiagoa da geruzen dentsitatea. Lurrak silikato solidotuz osatutako lurrazala, bi geruzaz osatutako mantua eta beste bi geruzaz osatutako nukleoa ditu. Gaur egun lurrazala osatzen duten harkaitz gehienak duela 100 milioi urte baino gutxiago sortu ziren. Ezagutzen diren harri mineral zaharrenek 4.400 urte dituzte; horrek esan nahi du Lurrak gutxienez ordutik izan duela geruza solido bat Lurraren barnekaldeari buruz daukagun ezagutza gehiena ez da zuzenekoa, baizik eta zeharkako datuetatik ondorioztatua. Adibidez, grabitatearen indarra Lurreko masaren batazbestekoaren neurketa bat da. Planetaren bolumena ezagutuz gero, bere dentsitatea kalkula daiteke. Lurrazaleko harkaitz eta ur masak eta beren bolumena jakinez gero kanpoko geruzaren dentsitatea kalkula daiteke. Lurrazalean ez dagoen masak barneko geruzetan egon behar du. (eu)
 • Is é an Geoisféar an téarma a úsáidtear go minic chun tagairt do na codanna is dlúithe den domhain, atá comhdhéanta den chuid is mó de charraig agus . Bhí an téarma i bhfeidhm ar dtús i gcomhair na gceithre geoisféar neadaithe, a d'aithníodh san téacs "Meteorologica", le stáit na nábhar domhanda: (talún), leacht (uisce), gás (aer), agus (dóiteáin). Chuimsigh na geoisféir neadaithe, san am sin, an astanaisféar, an litisféar, an hidrisféar, an t-atmaisféar, agus an t-ianaisféar nó . Tá an geoisféar dlúth freisin foroinnte mar seo a leanas; screamh, , agus . Tá an croí amuigh neamhchoitianta sa mhéid is go meastar gur leacht atá ann, ach fós is cuid de thaobh istigh an Domhain é. (ga)
 • Geosfera è un'espressione divulgativa coniata per indicare l'insieme degli strati della Terra distinti secondo un punto di vista geofisico. Spesso viene utilizzata per indicarne la parte solida (litosfera) e le masse d'acqua (idrosfera), ma a volte è compresa anche l'atmosfera. Comprende anche, come interfaccia con la biosfera, la pedosfera, ovvero il suolo. Un sistema complesso e accoppiato tra biosfera e geosfera è il sistema climatico. (it)
 • Le terme géosphère est globalement synonyme de « planète Terre » ou « globe terrestre », mais il est l'objet de plusieurs définitions partiellement contradictoires : * pour Aristote (dans sa Physique et ses Météorologiques), les géosphères étaient quatre couches concentriques, en lien avec les quatre éléments ; * la géosphère a longtemps signifié l'ensemble de la lithosphère, de l'hydrosphère, de la cryosphère et de l'atmosphère ; * dans les textes modernes le terme géosphère se rapporte plutôt aux parties solides de la Terre, et s'oppose ainsi à l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. (fr)
 • 地圏(ちけん、英: geosphere)とは、地球に於いて岩石やレゴリス等で成立している部分を示す言葉である。 に於いては、自然学やで述べられている通り、四大元素が誕生する場所として考えられていた。 昨今では、地圏は地球内の液状部分を指し、大気圏、水圏、生物圏と並び立つ物とされている。また、地圏をリソスフェアと言い換える事もあるが、リソスフェアはあくまでマントル上部までの名称でしかないので、若干の語弊が存在する。 宇宙探査が始まってからは、電離圏やプラズマ圏も観測され始め、観測の結果として、磁気圏、が拡大する等、これらの圏同士の境界線が曖昧な物となっている。その中で、地圏は太陽風の影響を受けており、地圏も他の圏との線引きが難しくなっている。 (ja)
 • 지권(地圈,Geosphere)은 암권,을 합하여 부르는 말이다. 지구의 최고 밀도 부분을 기준으로 구분한다. 대개 바위와 표토로 구성된다. 용어는 아리스토텔레스의 기후학에서 비롯된 네 가지 상태를 나타낸다. 고체 (지구), 액체 (물), 기체(공기)와 플라즈마 (불)에 적용된다. 지권은 연약권, 암권, 수권(hydrosphere), 대기, 전리층 또는 플라즈마권을 포함한다. 고밀도의 지권은 역시 지각, 맨틀, 핵으로 나뉜다. 외핵은 액체로서 특이한 존재이며 지구 내부의 일부분이다. 우주 공간 탐사가 시작된 후 이온층 또는 플라즈마권의 범위가 매우 가변적이며 이전에 생각하던 것보다 훨씬 크고 때로 지구자기권의 경계까지 팽창하는 것이 관측되었다. 이것은 지권계면이라 불리며 이 밖은 지구 유전 물질이 상대적으로 희박하다. 그 너머에는 태양풍이 지배적이다. (ko)
 • Met de geosfeer wordt het deel van de kosmos bedoeld dat wordt ingenomen door geogenetische materie, dat wil zeggen materie die afkomstig is of behoort tot de planeet Aarde. De geosfeer onderscheidt zich van andere delen van de ruimte dicht bij de Aarde, die worden gedomineerd door materie afkomstig van de atmosfeer van de Zon, de heliosfeer. In de omgeving van de Aarde is de heliosfeer vooral aanwezig door de zonnewind, een vanaf de Zon komende radiale plasmastroming waarvan de invloed tot ver buiten de banen van de buitenplaneten merkbaar is. De term geosfeer wordt door geologen soms gebruikt om alleen de dichtste, vaste delen van de Aarde aan te duiden, die bestaan uit gesteente en regoliet. Onder de geosfeer vallen echter ook andere "Aardse" sferen. (nl)
 • Geosfera (z gr. γῆ gē – "ziemia", σφαῖρα sphaîra "kula") – jedna z koncentrycznych warstw, wchodzących w skład kuli ziemskiej. Geosferami są: * jądro Ziemi * płaszcz Ziemi * litosfera, w niej skorupa ziemska, a w niej pedosfera oraz przenikające je * hydrosfera * biosfera * atmosfera Geosfery dzielą się na cieńsze powłoki. Przedmiotem badań geografii jest powłoka ziemska, krajobrazowa – przestrzeń, w której oddziałują na siebie litosfera, hydrosfera, atmosfera i biosfera wraz z tak aktywnym czynnikiem, jakim jest człowiek. Niekiedy magnetosferę także zalicza się do geosfer. (pl)
 • A geosfera são as partes mais densas da Terra e consistem principalmente de rochas e regolito e está relacionada com as rochas, solo, etc. Em física aristotélica, o termo foi aplicado a quatro locais esféricos naturais, de forma concêntrica em torno aninhado no centro da Terra, tal como descrito nas palestras Física e Meteorologia. Acreditavam que estavam a explicar os movimentos dos quatro elementos terrestres: Terra, Água, Ar e Fogo. Nos textos modernos e em ciência do sistema solar , geosfera refere-se às partes sólidas da Terra e é usado juntamente com atmosfera, hidrosfera, biosfera e descrevem os sistemas da Terra (a interação desses sistemas com a heliosfera é por vezes listada). Nesse contexto, por vezes, o termo litosfera é usado em vez de geosfera. No entanto, a litosfera se refere apenas às camadas superiores da Terra sólida (crosta oceânica e rochas continentais e manto superior).De um outro ponto de vista, o termo geosfera é comumente visto no que se refere a várias peças conceituais de "coisas de planeta" como as relacionadas ao ciclo de carbono. Outras peças são a hidrosfera, atmosfera, e a biosfera.As transformações e movimentos que ocorrem na geosfera tornam a Terra um planeta geologicamente activo e em constante mudança. Desde que a exploração espacial começou, tem-se observado que a extensão da ionosfera ou plasmasfera é altamente variável, e muitas vezes muito maior do que anteriormente apreciada, por vezes, que se prolongam até aos limites da magnetosfera da Terra. Este limite exterior altamente variável de matéria geogênica tem sido referida como a "geopausa", para sugerir a escassez relativa de tal matéria para além dele, onde o vento solar domina. (pt)
 • Geosfären är samlingsnamnet på allt som finns på land, jord och berggrund etc. (sv)
 • Геосфе́ры (от греч. γῆ — Земля и σφαῖρα — шар) — сферические оболочки (сплошные и прерывистые) формирующие планету Земля. (ru)
 • Геосфери або оболонки Землі (англ. geospheres, нім. Geosphären f pl, нім. Erdschalen f pl) — концентричні оболонки, з яких складається Земля. Геосфери різняться між собою будовою, фізичними й хімічними властивостями. Наукове уявлення про особливості окремих геосфер базується головним чином на даних геофізичних методів дослідження. Виділяють зовнішні оболонки — магнітосферу, атмосферу і гідросферу, та внутрішні — літосферу, мантію і ядро Землі. Окремо виділяють оболонку біосфери. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 387243 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3727 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 966580491 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • La geosfera és la part mineral de la Terra. Consisteix en un conjunt de capes concèntriques que s'estenen des de l'escorça externa (litosfera) fins al nucli intern (endosfera) a uns 6740 km de profunditat. La geosfera és l'estructura rocosa que serveix de suport als altres sistemes terrestres, que són la biosfera, l'atmosfera, la hidrosfera i l'antroposfera, situats sobre la part més superficial de la geosfera. (ca)
 • La geosfero estas la regiono de la tersurfaco, en kiu ĉiuj sferoj tuŝas kaj enpenetras unu la alian. La sferoj (= ŝeloj en la regiono de la Tero) estas: * atmosfero - gasosfero, konsistanta el unuopaj sferoj: troposfero, stratosfero, mezosfero, kaj , * biosfero - flaŭro kaj faŭno, * litosfero - petra sfero, * hidrosfero - akva sfero, inkluzive de la kriosfero (glacio). Aliaj nocioj, ofte en tiu konteksto uzataj, estas noosfero kaj antroposfero. (eo)
 • Mit Geosphäre (von griechisch γῆ ‚Erde‘ und σφαίρα ‚Kugel‘) wird zumeist eine Erdsphäre bezeichnet. Das Wort benennt also ein Phänomen der Erde, das sich häufig schalenähnlich um den ganzen Himmelskörper legt. Der Geosphäre-Begriff erfuhr innerhalb von 150 Jahren mindestens zehn verschiedene Definitionen, von welchen heute im deutschen Sprachraum noch fünf benutzt werden. Demzufolge besteht derzeit keine Einigkeit über Inhalt, Ausdehnung und Umfang der Geosphäre. (de)
 • Is é an Geoisféar an téarma a úsáidtear go minic chun tagairt do na codanna is dlúithe den domhain, atá comhdhéanta den chuid is mó de charraig agus . Bhí an téarma i bhfeidhm ar dtús i gcomhair na gceithre geoisféar neadaithe, a d'aithníodh san téacs "Meteorologica", le stáit na nábhar domhanda: (talún), leacht (uisce), gás (aer), agus (dóiteáin). Chuimsigh na geoisféir neadaithe, san am sin, an astanaisféar, an litisféar, an hidrisféar, an t-atmaisféar, agus an t-ianaisféar nó . Tá an geoisféar dlúth freisin foroinnte mar seo a leanas; screamh, , agus . Tá an croí amuigh neamhchoitianta sa mhéid is go meastar gur leacht atá ann, ach fós is cuid de thaobh istigh an Domhain é. (ga)
 • Geosfera è un'espressione divulgativa coniata per indicare l'insieme degli strati della Terra distinti secondo un punto di vista geofisico. Spesso viene utilizzata per indicarne la parte solida (litosfera) e le masse d'acqua (idrosfera), ma a volte è compresa anche l'atmosfera. Comprende anche, come interfaccia con la biosfera, la pedosfera, ovvero il suolo. Un sistema complesso e accoppiato tra biosfera e geosfera è il sistema climatico. (it)
 • Le terme géosphère est globalement synonyme de « planète Terre » ou « globe terrestre », mais il est l'objet de plusieurs définitions partiellement contradictoires : * pour Aristote (dans sa Physique et ses Météorologiques), les géosphères étaient quatre couches concentriques, en lien avec les quatre éléments ; * la géosphère a longtemps signifié l'ensemble de la lithosphère, de l'hydrosphère, de la cryosphère et de l'atmosphère ; * dans les textes modernes le terme géosphère se rapporte plutôt aux parties solides de la Terre, et s'oppose ainsi à l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. (fr)
 • 地圏(ちけん、英: geosphere)とは、地球に於いて岩石やレゴリス等で成立している部分を示す言葉である。 に於いては、自然学やで述べられている通り、四大元素が誕生する場所として考えられていた。 昨今では、地圏は地球内の液状部分を指し、大気圏、水圏、生物圏と並び立つ物とされている。また、地圏をリソスフェアと言い換える事もあるが、リソスフェアはあくまでマントル上部までの名称でしかないので、若干の語弊が存在する。 宇宙探査が始まってからは、電離圏やプラズマ圏も観測され始め、観測の結果として、磁気圏、が拡大する等、これらの圏同士の境界線が曖昧な物となっている。その中で、地圏は太陽風の影響を受けており、地圏も他の圏との線引きが難しくなっている。 (ja)
 • 지권(地圈,Geosphere)은 암권,을 합하여 부르는 말이다. 지구의 최고 밀도 부분을 기준으로 구분한다. 대개 바위와 표토로 구성된다. 용어는 아리스토텔레스의 기후학에서 비롯된 네 가지 상태를 나타낸다. 고체 (지구), 액체 (물), 기체(공기)와 플라즈마 (불)에 적용된다. 지권은 연약권, 암권, 수권(hydrosphere), 대기, 전리층 또는 플라즈마권을 포함한다. 고밀도의 지권은 역시 지각, 맨틀, 핵으로 나뉜다. 외핵은 액체로서 특이한 존재이며 지구 내부의 일부분이다. 우주 공간 탐사가 시작된 후 이온층 또는 플라즈마권의 범위가 매우 가변적이며 이전에 생각하던 것보다 훨씬 크고 때로 지구자기권의 경계까지 팽창하는 것이 관측되었다. 이것은 지권계면이라 불리며 이 밖은 지구 유전 물질이 상대적으로 희박하다. 그 너머에는 태양풍이 지배적이다. (ko)
 • Geosfera (z gr. γῆ gē – "ziemia", σφαῖρα sphaîra "kula") – jedna z koncentrycznych warstw, wchodzących w skład kuli ziemskiej. Geosferami są: * jądro Ziemi * płaszcz Ziemi * litosfera, w niej skorupa ziemska, a w niej pedosfera oraz przenikające je * hydrosfera * biosfera * atmosfera Geosfery dzielą się na cieńsze powłoki. Przedmiotem badań geografii jest powłoka ziemska, krajobrazowa – przestrzeń, w której oddziałują na siebie litosfera, hydrosfera, atmosfera i biosfera wraz z tak aktywnym czynnikiem, jakim jest człowiek. Niekiedy magnetosferę także zalicza się do geosfer. (pl)
 • Geosfären är samlingsnamnet på allt som finns på land, jord och berggrund etc. (sv)
 • Геосфе́ры (от греч. γῆ — Земля и σφαῖρα — шар) — сферические оболочки (сплошные и прерывистые) формирующие планету Земля. (ru)
 • Геосфери або оболонки Землі (англ. geospheres, нім. Geosphären f pl, нім. Erdschalen f pl) — концентричні оболонки, з яких складається Земля. Геосфери різняться між собою будовою, фізичними й хімічними властивостями. Наукове уявлення про особливості окремих геосфер базується головним чином на даних геофізичних методів дослідження. Виділяють зовнішні оболонки — магнітосферу, атмосферу і гідросферу, та внутрішні — літосферу, мантію і ядро Землі. Окремо виділяють оболонку біосфери. (uk)
 • There are several conflicting definitions for geosphere. The geosphere may be taken as the collective name for the lithosphere, the hydrosphere, the cryosphere, and the atmosphere. The different collectives of the geosphere are able to exchange different mass and/or energy fluxes (the measurable amount of change). The exchange of these fluxes affects the balance of the different spheres of the geosphere. An example is how the soil acts as a part of the biosphere, while also acting as a source of flux exchange. (en)
 • Geosfera Lurreko geruza harkaiztsuek -solido nahiz fluido- osatzen duten sistema da, hidrosfera eta atmosfera kontuan hartu gabe. Hainbat geruzaz osatua dago. Zenbat eta sakonago, orduan eta handiagoa da geruzen dentsitatea. Lurrak silikato solidotuz osatutako lurrazala, bi geruzaz osatutako mantua eta beste bi geruzaz osatutako nukleoa ditu. Gaur egun lurrazala osatzen duten harkaitz gehienak duela 100 milioi urte baino gutxiago sortu ziren. Ezagutzen diren harri mineral zaharrenek 4.400 urte dituzte; horrek esan nahi du Lurrak gutxienez ordutik izan duela geruza solido bat (eu)
 • Met de geosfeer wordt het deel van de kosmos bedoeld dat wordt ingenomen door geogenetische materie, dat wil zeggen materie die afkomstig is of behoort tot de planeet Aarde. De geosfeer onderscheidt zich van andere delen van de ruimte dicht bij de Aarde, die worden gedomineerd door materie afkomstig van de atmosfeer van de Zon, de heliosfeer. In de omgeving van de Aarde is de heliosfeer vooral aanwezig door de zonnewind, een vanaf de Zon komende radiale plasmastroming waarvan de invloed tot ver buiten de banen van de buitenplaneten merkbaar is. (nl)
 • A geosfera são as partes mais densas da Terra e consistem principalmente de rochas e regolito e está relacionada com as rochas, solo, etc. Em física aristotélica, o termo foi aplicado a quatro locais esféricos naturais, de forma concêntrica em torno aninhado no centro da Terra, tal como descrito nas palestras Física e Meteorologia. Acreditavam que estavam a explicar os movimentos dos quatro elementos terrestres: Terra, Água, Ar e Fogo. (pt)
rdfs:label
 • Geosfera (ca)
 • Geosphäre (de)
 • Geosphere (en)
 • Geosfero (eo)
 • Geosfera (eu)
 • Géosphère (fr)
 • Geoisféar (ga)
 • Geosfera (it)
 • 地圏 (ja)
 • 지권 (ko)
 • Geosfera (pl)
 • Geosfeer (nl)
 • Geosfera (pt)
 • Геосфера (ru)
 • Geosfären (sv)
 • Геосфери (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of