An Entity of Type: agent, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The Estonian Institute is a non-governmental and non-profit organisation based in Tallinn aiming to promote Estonian culture abroad. The institute was founded in 1988/1989 as a shadow foreign office for the Estonian independence movement by Lennart Meri, later first foreign minister and first president of Estonia after their Soviet occupation. Current director of the institute is Katrin Maiste. The contributors include several prominent people of their field as authors of the texts, editors, board members, designers and creators of information technology applications.

Property Value
dbo:abstract
 • Das Eesti Instituut (auch: Estonian Institute, deutsch: Estnisches Institut) ist das regierungsunabhängige und nicht-profitorientierte Kulturinstitut Estlands. (de)
 • The Estonian Institute is a non-governmental and non-profit organisation based in Tallinn aiming to promote Estonian culture abroad. The institute was founded in 1988/1989 as a shadow foreign office for the Estonian independence movement by Lennart Meri, later first foreign minister and first president of Estonia after their Soviet occupation. Current director of the institute is Katrin Maiste. The Institute currently employs a dozen persons, who work either in the Tallinn main office or branches abroad in Finland (Helsinki, founded in 1995) and Hungary (Budapest, est. 1998); previously, the Institute had offices in Sweden (1999-2011) and France (2001-2009). Also 3 teachers of the Estonian language and culture work outside Estonia. The contributors include several prominent people of their field as authors of the texts, editors, board members, designers and creators of information technology applications. The basis of the activities of the Estonian Institute as a non-governmental institution is its constitution. The work is directed by the General Meeting and the Governing Board elected for three years. The Board elected in September 2017 includes Katrin Maiste (Chairman), Liina Luhats, and Mart Meri. As of September 2017 the non-profit organisation has 37 members. The Estonian Institute is supported from state budget via the Ministry of Culture. This is supplemented by targeted financing from various sources for specific undertakings. The teaching of Estonian language and culture is organised in close cooperation with the Ministry of Education and Research. The Estonian Institute is member of the European Union National Institutes for Culture EUNIC. The Institute’s activities rely on the principles of the code of ethics of Estonian non-governmental organisations. (en)
 • L'Institut estonien (en estonien : Eesti Instituut) est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir la culture estonienne à l'étranger. L'institut est fondé en 1989 par Lennart Meri comme un souterrain dans le combat pour l'indépendance. Le directeur actuel de l'institut est , philologue, spécialiste des langues finno-ougriennes et fils de Lennart Meri. (fr)
 • Instytut Estoński (Eesti Instituut) – został założony w 1989 r. Pomysłodawcą był prezydent Estonii – Lennart Meri. Działalność instytutu jest wspierana przez Ministerstwo Kultury. Większość projektów jest finansowana przez kilka niezależnych źródeł. Zakładając powszechny instytut, jednostka ta miała podążać modelem różnych organizacji, które skutecznie wprowadzają i szeroko rozpowszechniają kulturę ich krajów na cały świat (np. British Council, Instytut Szwedzki, Duński Instytut Kulturalny, Goethe-Institut). Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest wieloletnim partnerem- szczególnie w zakresie przygotowywania publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych o Estonii. Ponadto, instytut posiada na swoim koncie ogromną liczbę projektów we współpracy z innymi instytucjami. Współdziała też ze społeczeństwem, osobami prywatnymi oraz innymi podmiotami. Konstytucyjne zadania Estońskiego Instytutu są następujące: * rozprzestrzenianie informacji o estońskim społeczeństwie, kulturze i edukacji- zarówno w domu, jak i za granicą; * przedstawianie innym krajom estońskiej kultury i promowanie kulturalnej komunikacji między Estonią i innymi krajami; * popieranie nauczania języka estońskiego i współpraca z jednostkami, odpowiedzialnymi za kulturę na uniwersytetach za granicą Oprócz promowania filmu, literatury, sztuki i innych obszarów w granicach życia codziennego, instytut zajmuje się również dystrybucja informacji o edukacji, gospodarce, administracji państwowej itd. Instytut Estoński wydaje publikacje informujące o Estonii; tworzy strony internetowe o tym kraju; odpowiada na pytania, dotyczące Estonii; organizuje konferencje i seminaria; współpracuje z dziennikarzami, pracownikami naukowymi, wykładowcami, tłumaczami i pisarzami; organizuje festiwale, pokazy i inne wydarzenia w związku z poszerzaniem wiedzy o Estonii; publikuje katalogi i inne pozycje, promujące estońską kulturę. W celu lepszej wymiany informacji o kulturze Estonii, Instytut Estoński otworzył cztery oddziały za granicą: w Finlandii (założony w 1995), na Węgrzech (1998), w Szwecji (1999) i we Francji (2001). Materiały informacyjne instytutu to głównie ilustrowane publikacje, odwzorowujące różne aspekty estońskiego życia- od odpowiedzi na podstawowe pytania o Estonię, aż po kreskówki o zabawniejszej stronie bycia Estończykiem oraz serii, zestawiających fakty o Estonii. Oferta skupia się przez tekst i informacje na bogatych przeglądach innych aspektów życia. Do innych tytułów Instytutu Estońskiego możemy zaliczyć artystyczne czasopismo „Sztuka Estońska”, stanowiące przegląd minionego półrocza w estońskim życiu artystycznym; ukazujące się dwa razy do roku estońskie „Czasopismo Literackie” (wprowadza zarówno we współczesną literaturę estońską, jak i w dzieła klasyków). Czasopismo „De cultu civili Estonio” / „Kultura Estońska” mówi o teatrze, filmie, historii, myśli technicznej, religii i innych ważniejszych tematach tutejszej kultury. Każdy rok kalendarzowy wprowadza ważne wydarzenia kulturalne i festiwale w Estonii- a informacje o tego typu wydarzeniach są również publikowane w tytułach Instytutu Estońskiego. Materiały informacyjne Instytutu Estońskiego rozprowadzane są głównie przez estońskie ambasady za granicą, ale są także dostępne w krajowej siedzibie instytutu w Tallinnie, na ul. Suur-Karja 14. Od 2005 w strukturze Instytutu Estońskiego mieści się organizacja współpracy kulturalnej Estonii z Unią Europejską, która informuje o programach UE – np. „Kultura 2000” i innych europejskich mechanizmach wsparcia finansowego dla kultury. Zapewnia pomoc dla potencjalnych wnioskodawców. Działalność Instytutu Estońskiego jest wspierana przez europejskie organizacje integracyjne. (pl)
 • Естонський Інститут, ЕІ (ест. Eesti Instituut) — формація, утворена у 1989-му році за пропозицією президента Естонії Леннарта Мері, метою якої є промоція культури Естонії у світі. Діяльність інституту підтримувана міністерством культури. Більшість проєктів фінансується кількома незалежними джерелами. Створений інститут повинен діяти за моделлю різних орґанізацій, які успішно впроваджують і широко поширюють культури їхніх країн посеред цілого світу. Прикладами є Британська Рада, Шведський Інститут, Данський культурний інститут, Ґьоте Інститут. Міністерство закордонних справ є багаторічним партнером ЕІ, наприклад в діапазоні приготування публікацій, поширення інформаційних матеріалів про Естонію. Окрім згаданого, на своїм рахунку ЕІ має величезну кількість проєктів зі співпраці з іншими подібними інституціями. Співпраця відбувається рівночасно зі суспільством, приватними особами, чи третіми суб'єктами. Конституційні завдання Естонського Інституту: * розповсюдження інформації про естонське суспільство, культуру, освіту, в межах самої Естонії та поза нею. * презентація іншим країнам естонської культури, промування культурної комунікації між Естонією та іншими країнами. * пдтримка вивчення естонської мови. співпраця з підрозділами, відповідальними за культуру в університетах за кордоном. Окрім промування фільму, літератури, мистецтва та інших обширів щоденного життя інститут займається поширенням інформації про науку, економіку, державну адміністрацію та под. Естонський Інститут видає публікації, які інформують про Естонію; створює вебсторінки про цей край; відповідає на питання, які стосуються країни; орґанізовує конференції і семінари; співпрацює з журналістами, науковими працівниками, викладачами, переклдачами та письменниками, орґанізовує фестивалі, покази та інші події у зв'язку з поширенням знань про Естонію; публікує каталоги та інші позиції, які промують естонську культуру. З метою ліпшого обміну інформації про культуру Естонії ЕІ заснував чотири осередки за кордоном: у Фінляндії (створений у році 1995), в Угорщині (1998), у Швеції (1999) та Франції (2001). Інформаційні матеріали інституту в основному складаються з ілюстрованих публікацій на темурізних аспектів естонського життя — від відповідей на базові питання про Естонію, по комікси про веселу сторону буття естонцем та серії, які зіставляє факти про Естонію. Пропонови ІЕ зосереджуються шляхом тексту та інформації на переглядах інших аспектів життя. До важливих проєктів ЕІ можемо долучити артистичний часопис «Естонське мистецтво», що становить собою перегляд минулого півріччя в естонському мистецькому житті; естонський «Літературний часопис», який виходить двічі на рік (висвітлює і сучасну, і класичну літературу). Часопис «De cultu civili Estonio» / «Культура Естонська» висвітлює теми театру, фільму, історії, технічної думки, реліґії та інших важливих галузях тамтешньої культури. Кожного календарного року відбуваються важливі культурні заходи і фестивалі на терені Естонії — інформацію про них надає Естонський Інститут. Інформаційні матеріали ЕІ розповсюджуються головно естонськими амбасадами у світі, але доступними є теж і у крайовій штаб-квартирі інституту в Таллінні, на вулиці Суур-Кар'я 14. Від року 2005 в структурі ЕІ знаходиться орґанізація культурної співпраці Естонії з Європейською Унією, яка інформує про програми ЕУ — напр. «Культура 2000», та інших європейських механізмах фінансової підтримки культури. Діяльність Естонського Інституту підтримується європейськими інтеґраційними орґанізаціями. (uk)
dbo:foundedBy
dbo:location
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5639489 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7328 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1065587363 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:areaServed
 • Worldwide (en)
dbp:founder
dbp:homepage
dbp:location
 • Tallinn (en)
dbp:logo
 • Eesti Instituut logo.JPG (en)
dbp:logoSize
 • 240 (xsd:integer)
dbp:name
 • Estonian Institute (en)
dbp:owner
 • private (en)
dbp:product
 • Estonian cultural education (en)
dbp:type
 • Cultural institution (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • Das Eesti Instituut (auch: Estonian Institute, deutsch: Estnisches Institut) ist das regierungsunabhängige und nicht-profitorientierte Kulturinstitut Estlands. (de)
 • L'Institut estonien (en estonien : Eesti Instituut) est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir la culture estonienne à l'étranger. L'institut est fondé en 1989 par Lennart Meri comme un souterrain dans le combat pour l'indépendance. Le directeur actuel de l'institut est , philologue, spécialiste des langues finno-ougriennes et fils de Lennart Meri. (fr)
 • The Estonian Institute is a non-governmental and non-profit organisation based in Tallinn aiming to promote Estonian culture abroad. The institute was founded in 1988/1989 as a shadow foreign office for the Estonian independence movement by Lennart Meri, later first foreign minister and first president of Estonia after their Soviet occupation. Current director of the institute is Katrin Maiste. The contributors include several prominent people of their field as authors of the texts, editors, board members, designers and creators of information technology applications. (en)
 • Instytut Estoński (Eesti Instituut) – został założony w 1989 r. Pomysłodawcą był prezydent Estonii – Lennart Meri. Działalność instytutu jest wspierana przez Ministerstwo Kultury. Większość projektów jest finansowana przez kilka niezależnych źródeł. Zakładając powszechny instytut, jednostka ta miała podążać modelem różnych organizacji, które skutecznie wprowadzają i szeroko rozpowszechniają kulturę ich krajów na cały świat (np. British Council, Instytut Szwedzki, Duński Instytut Kulturalny, Goethe-Institut). Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest wieloletnim partnerem- szczególnie w zakresie przygotowywania publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych o Estonii. Ponadto, instytut posiada na swoim koncie ogromną liczbę projektów we współpracy z innymi instytucjami. Współdziała też ze s (pl)
 • Естонський Інститут, ЕІ (ест. Eesti Instituut) — формація, утворена у 1989-му році за пропозицією президента Естонії Леннарта Мері, метою якої є промоція культури Естонії у світі. Діяльність інституту підтримувана міністерством культури. Більшість проєктів фінансується кількома незалежними джерелами. Конституційні завдання Естонського Інституту: Окрім промування фільму, літератури, мистецтва та інших обширів щоденного життя інститут займається поширенням інформації про науку, економіку, державну адміністрацію та под. (uk)
rdfs:label
 • Eesti Instituut (de)
 • Estonian Institute (en)
 • Institut estonien (fr)
 • Instytut Estoński (pl)
 • Естонський Інститут (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Estonian Institute (en)
is dbo:publisher of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:publisher of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License