An Entity of Type: programming language, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Emissions trading (also known as cap and trade, emissions trading scheme or ETS) is a market-based approach to controlling pollution by providing economic incentives for reducing the emissions of pollutants. A central authority (usually a governmental body) allocates or sells a limited number of permits that allow a discharge of a specific quantity of a specific pollutant over a set time period. Polluters are required to hold permits in amount equal to their emissions. Polluters that want to increase their emissions must buy permits from others willing to sell them.

Property Value
dbo:abstract
 • تجارة الانبعاثات (بالإنجليزية: Emissions trading)‏، هو منهج يعتمد على السوق في تحقيق الأهداف البيئية يتيح لأولئك الذين يخفضون انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما دون المطلوب لاستخدام الانخفاضات الفائضة أو الاتجار بها للتعويض عن الانبعاثات في مصدر آخر داخل البلد أو خارجه. يمكن أن يحدث الاتجار على مستوى ما بين الشركات أو المستويين المحلي والدولي. وقد اعتمد تقرير الثاني الذي أعدته الهيئة الحومية الدولية المعنية بتغير المناخ مبدأ استخدام الرخص لنظم التجارة المحلية أو الحصص لنظم التجارة الدولية. والاتجار بالانبعاثات بمقتضى المادة 17 من بروتكول كيوتو هو نظام للحصص القابلة للتداول وهو يعتمد على الكميات المحددة التي تحسب من الالتزامات المدرجة في البروتكول والخاصة بخفض الانبعاثات والحد منها. (ar)
 • Der Emissionsrechtehandel, kurz Emissionshandel oder auch Handel mit Emissionszertifikaten, ist ein Instrument der Umweltpolitik mit dem Ziel, Schadstoffemissionen mit möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu verringern. In der Europäischen Union wurde der EU-Emissionshandel für Kohlenstoffdioxidemission 2005 gesetzlich eingeführt, wobei die Vorstellung des Emissionshandels bereits 1968 von (1920–2007) entwickelt worden ist. (de)
 • En línies generals els drets d'emissió són unes mesures administratives aplicades pels governs per tal de controlar les emissions de gasos contaminants mitjançant incentius econòmics a no contaminar. Aquests drets d'emissió són el component clau des d'un punt de vista nacional i internacional de l'esquema de comerç de les emissions de carboni. I proporcionen la manera de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle limitant el total anual d'emissions, tot permetent al mercat assignar un valor econòmic a través del comerç. Aquests drets poden ser intercanviats per companyies especialitzades en la compravenda en el mercat internacional a un preu fix, marcat pel mateix mercat alhora que poden utilitzar-se per finançar projectes de reducció d'emissions entre els actors implicats arreu del món. Hi ha també, moltes empreses que venen els drets d'emissió a altres companyies les quals estan interessats a disminuir la seva contribució a les emissions de carboni d'una manera voluntària. La qualitat dels drets d'emissió es basa, en gran part, en la sofisticació dels processos de validació de les inversions o desenvolupament de les companyies que han actuat com a patrocinadors dels projectes de reducció d'emissions de carboni.Això es reflecteix en el seu preu; les unitats voluntàries tenen típicament menys valor que no pas les unitats venudes a través dels Mecanismes de Desenvolupament Net, les quals han estat rigorosament validades. (ca)
 • Obchodování s emisemi je vládou řízený tržní přístup, který se používá pro řízení znečištění tím, že poskytuje hospodářské pobídky pro dosažení snížení emisí znečišťujících látek. Různé země, skupiny společností a státy přijaly systémy obchodování s emisemi jako jednu ze strategií pro zmírnění změny klimatu tím, že řeší emise skleníkových plynů mezinárodně. Ústřední orgán (obvykle vládní orgán) stanoví limit nebo strop na množství znečišťujících látek, které mohou být emitovány. Limit nebo strop je přidělen a nebo prodáván ústředním orgánem podnikům v podobě tzv. emisních povolení k vypouštění emisí, které představují právo vypouštět určitý objem určené znečišťující látky. Povolení (a případně i deriváty povolení) pak mohou být obchodovány na sekundárních trzích. Příkladem je Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU) především v podobě povolenek Evropské unie, Kalifornské schéma v kalifornských povolenkách, Novozélandský systém na Novém Zélandu a australské schéma v australských jednotkách. Firmy musí držet počet povolení (nebo povolenek nebo uhlíkových kreditů ) ekvivalentní množství jejich emisí. Celkový počet povolení nesmí překročit strop, omezený na tuto úroveň celkovými emisemi. Firmy, které potřebují zvýšit svůj objem emisí, musí koupit povolení od těch, kteří vyžadují méně povolení. Přenos povolení je označována jako "obchod". Ve skutečnosti kupující platí poplatek za znečišťování, zatímco prodávající získá odměnu za snížení emisí. Teoreticky tak učiní ti, kteří mohou snížit emise nejlevněji, čím se dosáhne snížení znečištění za co nejnižší náklady pro společnost. Existují aktivní obchodovací programy pro několik látek znečišťujících ovzduší. Pro skleníkové plyny je největší systém Evropské unie Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jehož cílem je zabránit nebezpečné změně klimatu. Strop a obchod poskytuje soukromému sektoru pružnost potřebnou ke snížení emisí a zároveň povzbuzení technologických inovací a ekonomického růstu. Spojené státy americké mají vnitrostátní národní trh ke snížení kyselých dešťů a několik regionálních trhů pro oxidy dusíku. (cs)
 • El comercio de derechos de emisión es un instrumento para la disminución de emisiones contaminantes (principalmente gases de efecto invernadero) que se basa en crear incentivos económicos de manera que dicha reducción se produzca de forma costo-efectiva. Una autoridad central (normalmente un gobierno o una organización internacional) establece tres aspectos cruciales para el funcionamiento de un régimen de comercio de derechos de emisión. En primer lugar, se establece qué emisores de contaminantes forman parte de dicho régimen. En general, los regímenes de comercio de emisiones suelen centrarse en la regulación de emisiones de fuentes fijas como centrales térmicas o plantas industriales. En segundo lugar, se establece qué contaminantes están sujetos a este sistema. En tercer lugar, la autoridad define un límite sobre la cantidad total de gases contaminantes que pueden ser emitidos durante un periodo de tiempo preestablecido.​ Las empresas son obligadas a gestionar un número de bonos (también conocidos como derechos o créditos), que representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Las compañías que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite deberán comprar créditos a otras compañías que contaminen por debajo del límite que marca el número de créditos que le ha sido concedido. La transferencia de créditos es entendida como una compra. En efecto, el comprador está pagando una cantidad de dinero por contaminar, mientras que el vendedor se ve recompensado por haber logrado reducir sus emisiones. De esta forma se consigue, en teoría, que las compañías que hagan efectiva la reducción de emisiones sean las que lo hagan de forma más eficiente (a menor coste), minimizando la factura agregada que la industria paga por conseguir la reducción. Existen programas de comercio de derechos para varios tipos de contaminante. Para gases de efecto invernadero el más importante es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS). En Estados Unidos existe un mercado nacional para la reducción de lluvia ácida y varios mercados regionales de óxidos de nitrógeno. Los mercados para otros contaminantes tienden a ser más pequeños y a estar más localizados. El comercio de derechos de emisión es visto como un enfoque más eficiente que la tasación o la regulación directa. Puede ser más barato, y políticamente más deseable para las industrias existentes, para las que la concesión de permisos se hace con determinadas exenciones proporcionales a las emisiones históricas. Además, la mayoría del dinero generado por este sistema se destina a actividades medioambientales. Las críticas al comercio de derechos de emisión se basan en la dificultad de controlar todas las actividades de la industria y de asignar los derechos iniciales a cada compañía. (es)
 • Emissions trading (also known as cap and trade, emissions trading scheme or ETS) is a market-based approach to controlling pollution by providing economic incentives for reducing the emissions of pollutants. A central authority (usually a governmental body) allocates or sells a limited number of permits that allow a discharge of a specific quantity of a specific pollutant over a set time period. Polluters are required to hold permits in amount equal to their emissions. Polluters that want to increase their emissions must buy permits from others willing to sell them. Cap and trade (CAT) programs are a type of flexible environmental regulation that allows organizations and markets to decide how best to meet policy targets. This is in contrast to command-and-control environmental regulations (such as best available technology (BAT) standards and government subsidies). A 2020 study found that the European Union Emissions Trading System successfully reduced CO2 emissions even though the prices for carbon were set at low prices. (en)
 • Le marché des droits à polluer englobe toutes les transactions par lesquelles certains pays, juridiction ou entreprises, achètent des droits de polluer. En 2005 s’est ouvert le marché européen des droits à polluer, afin de se conformer partiellement au protocole de Kyoto. En réalité ce marché des permis d’émission ne confère aucun « droit à polluer » au sens où il fixe seulement un prix de marché à la pollution en tant qu'une externalité, dotée d'un coût social. Étant donné que les acheteurs et les vendeurs sont peu concernés par les conséquences externes de leurs décisions de demande et d’offre, l’équilibre du marché peut ne pas être efficace, c’est-à-dire, ne pas maximiser le bénéfice total pour la société. Le marché des droits à polluer constitue ainsi, dans une certaine mesure, une solution à l’inefficacité causée par l’externalité de la pollution. (fr)
 • Perdagangan emisi adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Mekanisme pasar yang diatur dalam Protokol Kyoto ini dapat terjadi pada skala nasional maupun internasional sejauh hak-hak negosiasi dan pertukaran yang sama dapat dialokasikan kepada semua pelaku pasar yang terlibat. (in)
 • Il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (EU Emissions Trading System, anche noto con l’acronimo EU ETS) è il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per controllare le emissioni di inquinanti e gas a effetto serra prodotte dagli impianti e dal settore dell’aviazione a livello internazionale, attraverso la quotazione monetaria delle emissioni stesse e il commercio delle quote di emissione tra Stati diversi, al fine di rispettare i vincoli ambientali imposti dal protocollo di Kyoto. Il protocollo di Kyoto prevede che gli Stati aderenti, per il periodo di osservazione 2008-2012, si impegnino a ridurre globalmente le emissioni del 5% rispetto ai livelli del 1990. Per rispondere agli impegni assunti col protocollo, l’Unione Europea emana la Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, che crea le basi per un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. Con la Direttiva, l’Unione Europea si impegna a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’8% per il periodo 2008-2012. Il sistema comunitario rappresenta il primo e il più esteso regime di emissions trading a carattere multinazionale, e copre più di 11.000 centrali energetiche e impianti industriali in 30 Paesi, e i voli tra gli aeroporti degli Stati partecipanti. Circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione Europea è regolato dall’EU ETS. Attualmente, gli Stati partecipanti sono: i 27 Paesi appartenenti all’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L’obiettivo prefissato per il 2030 è ridurre le emissioni dei settori disciplinati dal sistema del 43% rispetto ai livelli del 2005. (it)
 • 排出権取引(はいしゅつけんとりひき、英語:Emissions trading)とは、各国家や各企業ごとに温室効果ガスの(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード)する制度である。排出量取引ともいう。京都議定書の第17条に規定されており、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズム(柔軟性措置)の1つ。 排出取引の方式は主に2種類ある。キャップアンドトレード (Cap & Trade) と、ベースラインアンドクレジット (Baseline & Credit) であるが、多くの排出取引で前者が用いられている。 (ja)
 • Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk's) en bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx). Indien het aantal rechten beperkt is, wordt het voor bedrijven duur om emissies uit te stoten, hetgeen zou moeten leiden tot vergroening van het productieproces en investeringen in hernieuwbare energie.Meer officieel is emissiehandel de handel in emissieruimte. De emissieruimte geeft aan hoeveel een land of bedrijf van een bepaald gas mag uitstoten (emitteren). In Nederland registreert en controleert de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de emissiehandel van NOx- en CO2-rechten voor bedrijven. (nl)
 • Handel przydziałami do zanieczyszczeń – rynkowa metoda ograniczania kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne koszty zanieczyszczeń wody lub powietrza. Opiera się na dobrowolnych lub ustawowych zezwoleniach/certyfikatach uprawniających do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ilość zezwoleń wprowadzanych na rynek jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw i dużych korporacji, szczególnie w branży chemicznej, nafto-gazowej, rolniczej i farmaceutycznej, do inwestowania w technologie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. (pl)
 • Utsläppshandel är ett ekonomiskt styrmedel för att kunna möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet, med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning. En central organisation, vanligtvis en regering eller någon av dess myndigheter, bestämmer en tillåten mängd (ett tak) för de miljögifter som får släppas ut. Detta kallas nationella fördelningsplaner. Företag och bolag som står för utsläppen förfogar över utsläppsrätter (tilldelningar eller ransoner) under handelsperioder som varar 4-5 år. Det totala antalet utsläppsrätter motsvarar den bestämda mängden utsläpp, vilket gör att den totala mängden utsläpp begränsas till det överenskomna taket. Företag som under denna period släpper ut mindre mängd växthusgaser än sin tilldelning, kan antingen spara rätterna till nästa period eller sälja utsläppsrätterna till andra företag som förbrukat sina ransoner. Denna försäljning av rätter kallas handel med utsläppsrätter. Företag kan handla av varandra, via börser, banker eller via särskilda mäklare. I praktiken blir alltså köpare av rätter straffade för sina utsläpp, medan säljarna blir belönade för att de minskat sina utsläpp. Ju fler bolag som behöver köpa utsläppsrätter, desto högre blir priset enligt lagen om tillgång och efterfrågan, vilket innebär att det är en bra affär för företagen att minska sina utsläpp. Det övergripande målet med utsläppshandel är att minska utsläppen av miljögifter: I i vissa fall kan taket sänkas med tiden. I andra system dras en del av rätterna tillbaka för varje transaktion som sker, vilket innebär att den tillåtna mängden utsläpp minskar varje gång handel sker. Om ett företags utsläpp överskrider antalet rätter som det förfogar över, åläggs företaget att betala en sanktionsavgift beräknad på den överskridande mängden. Inom EU är sanktionsavgiften 10 euro per ton koldioxid I USA har en handel, Acid Rain Program, med utsläppsrätter för kvicksilver och svavel varit i gång under flera år. Den har stått modell för den europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid. (sv)
 • Торговля квотами на эмиссии парниковых газов (англ. emissions trading) — рыночный инструмент снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. (ru)
 • 排放权交易英語:emission trading,又称限额与交易(cap and trade)制度,是一種以經濟激勵的形式,鼓勵企業致力減排、控制污染經濟工具,有助於達致污染物減排的目標。 排放權交易的邏輯是,地區設立一個核心機構(通常是政府機構),並分配或出售一定時期內企業或組織可排放的特定種類污染物的最高限額或許可。排污主體必須持有不低於其排污量的排放權額度。若該主體需要提高額度,則必須從其他限額未用盡主體購入額度。這類額度的金融衍生品也可在二级市场上交易。 限额与交易制度(cap and trade,CAT)是一种较为灵活的环境规章制度,允许各组织和市场决定如何满足政策目标;与之相对的是命令与控制(command-and-control)型的环境规章制度,例如标准和政府补贴。 2020年的一项研究发现,尽管碳排放的价格设定在了较低的水平,欧盟排放交易体系仍然成功地减少了二氧化碳的排放。 (zh)
 • Торгі́вля ви́кидами (англ. Emissions trading) — програма економічного стимулювання, за якою джерелам певних забруднень (найчастіше — забруднюючих атмосферу Землі) надаються певної кількості тон забруднювачів. Уряд видає тільки обмежену кількість дозволів, що відповідає бажаному рівню викидів. Власники цих дозволів, можуть, користуючись ними, викидати дозволену кількість забруднюючих речовин, або, знизивши об'єм власних викидів, продати ці дозволи. Той факт, що дозволи мають , стимулює власника до зменшення викидів. У наш час найбільшою схемою торгівлі викидів у світі є EU ETS (Схема торгівлі викидами Європейського Союзу). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 37104 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 159259 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025316183 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:align
 • right (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:date
 • November 2020 (en)
dbp:label
 • Emissions trading (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:quote
 • Economy-wide pricing of carbon is the centre piece of any policy designed to reduce emissions at the lowest possible costs. (en)
dbp:reason
 • Some of the carbon emissions trading details could be moved to carbon emissions trading (en)
dbp:source
 • Ross Garnaut, lead author of the Garnaut Climate Change Review (en)
dbp:width
 • 12 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Emissionsrechtehandel, kurz Emissionshandel oder auch Handel mit Emissionszertifikaten, ist ein Instrument der Umweltpolitik mit dem Ziel, Schadstoffemissionen mit möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu verringern. In der Europäischen Union wurde der EU-Emissionshandel für Kohlenstoffdioxidemission 2005 gesetzlich eingeführt, wobei die Vorstellung des Emissionshandels bereits 1968 von (1920–2007) entwickelt worden ist. (de)
 • Perdagangan emisi adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Mekanisme pasar yang diatur dalam Protokol Kyoto ini dapat terjadi pada skala nasional maupun internasional sejauh hak-hak negosiasi dan pertukaran yang sama dapat dialokasikan kepada semua pelaku pasar yang terlibat. (in)
 • 排出権取引(はいしゅつけんとりひき、英語:Emissions trading)とは、各国家や各企業ごとに温室効果ガスの(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード)する制度である。排出量取引ともいう。京都議定書の第17条に規定されており、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズム(柔軟性措置)の1つ。 排出取引の方式は主に2種類ある。キャップアンドトレード (Cap & Trade) と、ベースラインアンドクレジット (Baseline & Credit) であるが、多くの排出取引で前者が用いられている。 (ja)
 • Handel przydziałami do zanieczyszczeń – rynkowa metoda ograniczania kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne koszty zanieczyszczeń wody lub powietrza. Opiera się na dobrowolnych lub ustawowych zezwoleniach/certyfikatach uprawniających do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ilość zezwoleń wprowadzanych na rynek jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw i dużych korporacji, szczególnie w branży chemicznej, nafto-gazowej, rolniczej i farmaceutycznej, do inwestowania w technologie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. (pl)
 • Торговля квотами на эмиссии парниковых газов (англ. emissions trading) — рыночный инструмент снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. (ru)
 • 排放权交易英語:emission trading,又称限额与交易(cap and trade)制度,是一種以經濟激勵的形式,鼓勵企業致力減排、控制污染經濟工具,有助於達致污染物減排的目標。 排放權交易的邏輯是,地區設立一個核心機構(通常是政府機構),並分配或出售一定時期內企業或組織可排放的特定種類污染物的最高限額或許可。排污主體必須持有不低於其排污量的排放權額度。若該主體需要提高額度,則必須從其他限額未用盡主體購入額度。這類額度的金融衍生品也可在二级市场上交易。 限额与交易制度(cap and trade,CAT)是一种较为灵活的环境规章制度,允许各组织和市场决定如何满足政策目标;与之相对的是命令与控制(command-and-control)型的环境规章制度,例如标准和政府补贴。 2020年的一项研究发现,尽管碳排放的价格设定在了较低的水平,欧盟排放交易体系仍然成功地减少了二氧化碳的排放。 (zh)
 • En línies generals els drets d'emissió són unes mesures administratives aplicades pels governs per tal de controlar les emissions de gasos contaminants mitjançant incentius econòmics a no contaminar. Aquests drets d'emissió són el component clau des d'un punt de vista nacional i internacional de l'esquema de comerç de les emissions de carboni. I proporcionen la manera de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle limitant el total anual d'emissions, tot permetent al mercat assignar un valor econòmic a través del comerç. (ca)
 • تجارة الانبعاثات (بالإنجليزية: Emissions trading)‏، هو منهج يعتمد على السوق في تحقيق الأهداف البيئية يتيح لأولئك الذين يخفضون انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما دون المطلوب لاستخدام الانخفاضات الفائضة أو الاتجار بها للتعويض عن الانبعاثات في مصدر آخر داخل البلد أو خارجه. (ar)
 • Obchodování s emisemi je vládou řízený tržní přístup, který se používá pro řízení znečištění tím, že poskytuje hospodářské pobídky pro dosažení snížení emisí znečišťujících látek. Různé země, skupiny společností a státy přijaly systémy obchodování s emisemi jako jednu ze strategií pro zmírnění změny klimatu tím, že řeší emise skleníkových plynů mezinárodně. (cs)
 • El comercio de derechos de emisión es un instrumento para la disminución de emisiones contaminantes (principalmente gases de efecto invernadero) que se basa en crear incentivos económicos de manera que dicha reducción se produzca de forma costo-efectiva. (es)
 • Emissions trading (also known as cap and trade, emissions trading scheme or ETS) is a market-based approach to controlling pollution by providing economic incentives for reducing the emissions of pollutants. A central authority (usually a governmental body) allocates or sells a limited number of permits that allow a discharge of a specific quantity of a specific pollutant over a set time period. Polluters are required to hold permits in amount equal to their emissions. Polluters that want to increase their emissions must buy permits from others willing to sell them. (en)
 • Le marché des droits à polluer englobe toutes les transactions par lesquelles certains pays, juridiction ou entreprises, achètent des droits de polluer. En 2005 s’est ouvert le marché européen des droits à polluer, afin de se conformer partiellement au protocole de Kyoto. En réalité ce marché des permis d’émission ne confère aucun « droit à polluer » au sens où il fixe seulement un prix de marché à la pollution en tant qu'une externalité, dotée d'un coût social. Étant donné que les acheteurs et les vendeurs sont peu concernés par les conséquences externes de leurs décisions de demande et d’offre, l’équilibre du marché peut ne pas être efficace, c’est-à-dire, ne pas maximiser le bénéfice total pour la société. Le marché des droits à polluer constitue ainsi, dans une certaine mesure, une sol (fr)
 • Il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (EU Emissions Trading System, anche noto con l’acronimo EU ETS) è il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per controllare le emissioni di inquinanti e gas a effetto serra prodotte dagli impianti e dal settore dell’aviazione a livello internazionale, attraverso la quotazione monetaria delle emissioni stesse e il commercio delle quote di emissione tra Stati diversi, al fine di rispettare i vincoli ambientali imposti dal protocollo di Kyoto. (it)
 • Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk's) en bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx). Indien het aantal rechten beperkt is, wordt het voor bedrijven duur om emissies uit te stoten, hetgeen zou moeten leiden tot vergroening van het productieproces en investeringen in hernieuwbare energie.Meer officieel is emissiehandel de handel in emissieruimte. De emissieruimte geeft aan hoeveel een land of bedrijf van een bepaald gas mag uitstoten (emitteren). (nl)
 • Торгі́вля ви́кидами (англ. Emissions trading) — програма економічного стимулювання, за якою джерелам певних забруднень (найчастіше — забруднюючих атмосферу Землі) надаються певної кількості тон забруднювачів. Уряд видає тільки обмежену кількість дозволів, що відповідає бажаному рівню викидів. Власники цих дозволів, можуть, користуючись ними, викидати дозволену кількість забруднюючих речовин, або, знизивши об'єм власних викидів, продати ці дозволи. Той факт, що дозволи мають , стимулює власника до зменшення викидів. (uk)
 • Utsläppshandel är ett ekonomiskt styrmedel för att kunna möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet, med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning. I USA har en handel, Acid Rain Program, med utsläppsrätter för kvicksilver och svavel varit i gång under flera år. Den har stått modell för den europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid. (sv)
rdfs:label
 • Emissions trading (en)
 • تجارة الانبعاثات (ar)
 • Comerç de drets d'emissió (ca)
 • Obchodování s emisemi (cs)
 • Emissionsrechtehandel (de)
 • Comercio de derechos de emisión (es)
 • Perdagangan emisi (in)
 • Marché des droits à polluer (fr)
 • 排出権取引 (ja)
 • Mercato delle emissioni (it)
 • 배출권 거래제 (ko)
 • Emissiehandel (nl)
 • Handel emisjami zanieczyszczeń (pl)
 • Comércio internacional de emissões (pt)
 • Торговля эмиссионными квотами (ru)
 • Торгівля викидами (uk)
 • Utsläppshandel (sv)
 • 排放权交易 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License