An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Ekonomická antropologie je část ekonomické teorie, která se zabývá výzkumem ekonomických systémů a jejich vztahů k člověku.

Property Value
dbo:abstract
 • L’antropologia econòmica és un camp d’estudi multidisciplinari entre les ciències econòmiques i les antropològiques. L'antropologia econòmica és una part de l'antropologia sociocultural que, si bé és inseparable de les altres parts, a causa de la consideració global o holística que per l'antropologia tenen les maneres de vida o les cultures, presenta unes característiques pròpies que permeten la seva anàlisi individualitzada. L'antropologia econòmica, de manera especial des de mitjans del segle xx, s'ha consolidat com una part de l'antropologia dedicada a l'estudi dels processos de producció, distribució i intercanvi de les societats humanes, amb metodologia pròpiament antropològica. Aquesta apreciació no amaga la importància que ha tingut en el desenvolupament de l'antropologia econòmica la seva interacció amb l'economia. L'antropologia econòmica ha estat concebuda des de diferents corrents, dels quals els quatre més importants són: * El Formalisme pel qual l'objecte de l'antropologiaeconòmica és l'estudi de la conducta humana en relació a l'ús alternatiu d'uns béns escassos, l'interès se centra en les transaccions, més que no pas en la producció. * El substantivisme entén que la teoria econòmica neoclàssica fou pensada per a un tipus especial d'economia, la de mercat. Aquest tipus d'economia es basa en l'anàlisi dels preus, la qual cosa la fa inaplicable a les societats sense mercats generadors de preus. Els autors d'aquest corrent elaboren models descriptius que relacionen les unitats de producció amb realitats sociopolítiques, tant del passat com del present i s'ocupen fonamentalment de l'organització de la producció i de les formes de circulació. * El materialisme cultural posa l'èmfasi en la determinació tecnicoambiental, la superioritat del medi i la pressió reproductora en els processos socials. * El marxisme basa l'anàlisi de les formes i les estructures dels processos materials de cada societat en els conceptes de mode de producció i formació economicosocial, en l'anàlisi de les relacions socials que actuen sobre la producció. (ca)
 • Die Wirtschaftsethnologie oder ökonomische Anthropologie untersucht als Teilbereich der Ethnologie (Völkerkunde) die wirtschaftliche Organisation von ethnischen Gruppen und indigenen Völkern und ihre Versorgung mit Gütern und Leistungen; sie versucht, das wirtschaftliche Verhalten der Menschen mithilfe volkswirtschaftlicher sowie anthropologischer Methoden und Theorien zu erklären. Allgemein werden die Zusammenhänge von gesellschaftlichen Strukturen im wirtschaftlichen und politisch-sozialen Bereich betrachtet. Fragestellungen sind beispielsweise die wirtschaftliche Grundlage gesellschaftlicher Schichtung, die Ausprägung von Arbeitsteilung in der Gesellschaft, die Ausgestaltung von Eigentum, Güterproduktion und -verteilung, Bewertung materieller und immaterieller Güter sowie die Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaftssystem. Einigen Theorien zufolge ist das jeweilige Wirtschaftssystem grundsätzlich in kulturelle Rahmenbedingungen eingebettet (englisch embeddedness), was vor allem bei den traditionellen Wirtschaftsformen nicht-industrialisierter Gesellschaften noch der Fall sei. (de)
 • Ekonomická antropologie je část ekonomické teorie, která se zabývá výzkumem ekonomických systémů a jejich vztahů k člověku. (cs)
 • علم الإنسان الاقتصادي أو الأنثروبولوجيا الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic anthropology) هو مجال معرفي يسعى إلى شرح السلوك الاقتصادي البشري وفق منظوره التاريخي والجغرافي والثقافي الأوسع، وقد وُلد هذا الفرع من المزاوجة بين علم الاقتصاد وعلم الإنسان. يمارَس علم الإنسان الاقتصادي من قبل علماء الإنسان، ولديه علاقة مركبة مع فروع علم الاقتصاد التي ينتقدها بشدة. وقد نشأ أول الأمر باعتباره مجالًا فرعيًا من علم الإنسان عن طريق أعمال كل من مؤسس علم الإنسان البولندي برونيسلاف مالينوفسكي والفرنسي مارسيل موس التي دارت حول طبيعة المعاملة بالمثل بوصفها بديلًا للتبادل السوقي. وتركز دراسات علم الإنسان الاقتصادي بمعظمها على التجارة أو التبادل، في حين تركز المدرسة الماركسية المعروفة باسم «الاقتصاد السياسي» -في المقابل- على الإنتاج. بعد الحرب العالمية الثانية، تأثر علم الإنسان الاقتصادي تأثرًا شديدًا بأعمال المؤرخ الاقتصادي كارل بولاني. وقد اعتمد بولاني على الدراسات الأنثروبولوجية ليحاول إثبات أن التبادل السوقي الحقيقي كان مقصورًا على عدد محدود من المجتمعات الصناعية الغربية، وأن تطبيق النظرية الاقتصادية الشكلية (بالإنجليزية: Formalism) على المجتمعات غير الصناعية كان أمرًا خاطئًا. ففي المجتمعات غير الصناعية، كان التبادل «جزءًا ضمنيًا» من مؤسسات غير سوقية مثل صلة القربى والدين والسياسة (وتلك فكرة اقتبسها عن موس). أطلق على منهج المقاربة هذا اسم «الجوهرية» (بالإنجليزية: Substantivism). وقد تميزت المناظرات بين الشكلية والجوهرية بما كان لها من تأثير شديد ودور في تحديد ملامح ذلك العصر. ومع تحول العولمة إلى أمر واقع، وتلاشي الانقسام بين الاقتصادات السوقية وغير السوقية – بين «الغرب وما تبقى»، بدأ علماء الإنسان ينظرون إلى العلاقة بين تشكيلة متنوعة من أنماط التبادل ضمن المجتمعات السوقية. وقد عاين الجوهريون الجدد (بالإنجليزية: Neo-substantivists) الطرق التي يفشل بها ما يدعى بالتبادل السوقي الصرف ضمن المجتمعات السوقية في سعيه إلى التأقلم مع أيديولوجية السوق. وهجر علماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية الموضع البدائي الذي أنزل علماءُ الاقتصاد مرتبتَهم إليه، فباتوا اليوم يدرسون عمليات الشركات والمصارف والنظام المالي العالمي من منظور أنثروبولوجي. (ar)
 • Antropologi ekonomi adalah interdisiplin dari cabang ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai sosial-budaya, dan geografi dari suatu masyarakat terhadap aktivitas atau fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Suatu aktivitas ekonomi sering kali tidak hanya dipengaruhi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumberdaya alam, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh nilai sosial atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Pun hal yang sebaliknya dapat terjadi yakni aktivitas ekonomi yang kemudian mempengaruhi tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang relevansi ilmu ekonomi untuk studi antropologi ekonomi, ilmu antropologi ekonomi memperlihatkan keunikan tersendiri dalam mengkaji fenomena ekonomi. Ahli antropologi ekonomi menghadapi fenomena ekonomi dalam masyarakat sederhana yang terintegrasi dengan sistem sosial dan budaya, sehingga pada dasarnya pertanyaan yang diajukan ahli antropologi berbeda dengan ahli ekonomi saat menghadapi suatu fenomena. Pokok kajian dari ilmu antropologi pada suatu fenomena ekonomi bukanlah pada aspek ekonomi secara umum; melainkan sesuatu yang disebut ethno-economics yakni berkaitan dengan pemikiran dan bahasa, ide-ide, serta prinsip yang mendasari tindakan ekonomi pada suatu masyarakat. Dalam hal ini, tugas dari ahli antropologi adalah menjelaskan bagaimana suatu masyarakat memperoleh penghidupan, kemudian mengklasifikasikan cara-cara yang diperoleh dan membuat teori bagaimana hal tersebut berkaitan dengan nilai sosial atau kebudayaan. (in)
 • L'antropologia economica è una disciplina dell'antropologia che cerca di spiegare il comportamento economico umano attraverso l'antropologia e l'economia. È esercitata dagli antropologi ed ha un complesso rapporto con l'economia. All'interno dell'antropologia economica ci sono tre paradigmi importanti: formalismo, e .Più semplicemente l'antropologia economica studia la produzione, la distribuzione e la circolazione delle risorse materiali; è bene sottolineare che le risorse non sono soltanto di tipo materiale ma anche di tipo simbolico (un sapere, una tecnica, un'ideologia politica o religiosa...), queste ultime costituiscono l'oggetto di studio privilegiato dell'antropologia politica. (it)
 • L'anthropologie économique est un champ de la discipline anthropologique qui étudie les modes d'organisation collective par lesquels les sociétés humaines produisent et répartissent les biens nécessaires à leur vie matérielle et culturelle. Ce domaine de l'anthropologie a principalement été exploré par le courant marxiste à travers les études de Maurice Godelier ou de Claude Meillassoux, ainsi que par l'œuvre de Karl Polanyi et ses successeurs. (fr)
 • 経済人類学(けいざいじんるいがく、英語:economic anthropology)とは、経済現象を研究する文化人類学の一分野。 文化人類学は一般に非西欧社会を対象にしてきたが、そうした社会における経済システムは市場メカニズムに基づく資本主義社会のものとは異なる原理によって動かされている。経済人類学は、農村経済、狩猟採集社会の経済、贈与交換といった非市場経済のシステムを人類学的なフィールドワークを用いて研究してきた。 経済人類学的関心は、近代人類学の端緒を開いたとされるブロニスワフ・マリノフスキの『西太平洋の遠洋航海者』にすでに見られ、彼はここでクラと呼ばれる象徴的財貨の複雑な交換システムとその社会的機能を長期間のフィールドワークで得たデータをもとに分析した。 経済人類学は人類学だけでなく、経済学の一部からも影響を受けており、特に経済史家であるカール・ポランニーからは大いに影響を受け、彼の「社会に埋め込まれた経済」という概念は一時経済人類学の代名詞ともなった。また、ソ連の農業経済学者チャヤーノフの農家世帯の理論は後にマーシャル・サーリンズによって家内制生産様式として定式化され、経済人類学に大きな影響を与えた。これは資本主義経済とは異なる自給的な農家の経済行動をモデル化したものであった。 また、文化人類学の多くが農業をメインにした社会を研究していることもあり、一般に経済人類学は生態人類学と深い関係を持つことが多く、しばしば教科書などでも生態や環境と経済は同じ章で扱われている。環境と経済の関係を扱った研究者としては文化生態学で知られるJ.H.スチュワード やインドネシアにおける植民地経済と環境変化を論じたクリフォード・ギアツが著名である。また、近年の環境問題の高まりにより、経済人類学者の中には持続可能な資源利用やコモンズの問題へ取り組む者も見られる。 (ja)
 • Antropologia econômica é uma área de pesquisa acadêmica que tenta explicar o comportamento humano usando tanto o ferramental da economia quanto da antropologia. É praticada predominantemente por antropólogos. Existem três grandes correntes de pensamento no campo da antropologia econômica: formalismo, substantivismo e culturalismo. Apesar do livro, que marcou uma data na história da antropologia, Argonautas do Pacífico Ocidental de Bronislaw Malinowski (1884 — 1942) centralizar sua atenção no sistema de trocas (econômico ou comercial apenas em parte) utilizado pelos habitantes das ilhas Trobriand e circunvizinhas, tema até então neligenciado pela antropologia, como afirmou James Frazer (1854 - 1941) no prefácio deste livro publicado em 1922 , para alguns autores, não se encontra nessa obra de Malinowski as necessárias referências às categorias tradicionais da economia política e da análise ecônomica. Segundo Demónio a aproximação e emprego da economia como estudo da produção e circulação de bens e serviços só aconteceu com os estudos de Karl Polanyi (1886 — 1964). Mesmo possuindo Malinowski o mérito de substituir os conceitos pressuposto do "homo oeconomicus", pelo de "homem primitivo" a partir de referências concretas (empíricas) e como dito por Frazer não se limitando a produzir uma simples descrição dessa economia primitiva, dimensionando o kula, a instituição estudada, na totalidade do comportamento humano.. (pt)
 • Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej, która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia. (pl)
 • Экономи́ческая антрополо́гия (англ. Economic anthropology) — научная дисциплина, возникшая в XX в. на пересечении предметов антропологии, социологии и истории экономики. В рамках направления изучаются проблемы развития хозяйства первобытных, примитивных, докапиталистических обществ. (ru)
 • 經濟人類學(Economic anthropology)是人類學的一個重要分支。該分支運用民族誌與人類學知識,與其他知識結合,解釋人類的經濟行為。這是由人類學家所進行的研究,而且與經濟學具有複雜關係。經濟人類學的領域有三個主要的理論典範:形式論、實質論與文化論。 (zh)
 • L’antropologia econòmica és un camp d’estudi multidisciplinari entre les ciències econòmiques i les antropològiques. L'antropologia econòmica és una part de l'antropologia sociocultural que, si bé és inseparable de les altres parts, a causa de la consideració global o holística que per l'antropologia tenen les maneres de vida o les cultures, presenta unes característiques pròpies que permeten la seva anàlisi individualitzada. L'antropologia econòmica, de manera especial des de mitjans del segle xx, s'ha consolidat com una part de l'antropologia dedicada a l'estudi dels processos de producció, distribució i intercanvi de les societats humanes, amb metodologia pròpiament antropològica. Aquesta apreciació no amaga la importància que ha tingut en el desenvolupament de l'antropologia econòmica la seva interacció amb l'economia. L'antropologia econòmica ha estat concebuda des de diferents corrents, dels quals els quatre més importants són: * El Formalisme pel qual l'objecte de l'antropologiaeconòmica és l'estudi de la conducta humana en relació a l'ús alternatiu d'uns béns escassos, l'interès se centra en les transaccions, més que no pas en la producció. * El substantivisme entén que la teoria econòmica neoclàssica fou pensada per a un tipus especial d'economia, la de mercat. Aquest tipus d'economia es basa en l'anàlisi dels preus, la qual cosa la fa inaplicable a les societats sense mercats generadors de preus. Els autors d'aquest corrent elaboren models descriptius que relacionen les unitats de producció amb realitats sociopolítiques, tant del passat com del present i s'ocupen fonamentalment de l'organització de la producció i de les formes de circulació. * El materialisme cultural posa l'èmfasi en la determinació tecnicoambiental, la superioritat del medi i la pressió reproductora en els processos socials. * El marxisme basa l'anàlisi de les formes i les estructures dels processos materials de cada societat en els conceptes de mode de producció i formació economicosocial, en l'anàlisi de les relacions socials que actuen sobre la producció. (ca)
 • Die Wirtschaftsethnologie oder ökonomische Anthropologie untersucht als Teilbereich der Ethnologie (Völkerkunde) die wirtschaftliche Organisation von ethnischen Gruppen und indigenen Völkern und ihre Versorgung mit Gütern und Leistungen; sie versucht, das wirtschaftliche Verhalten der Menschen mithilfe volkswirtschaftlicher sowie anthropologischer Methoden und Theorien zu erklären. Allgemein werden die Zusammenhänge von gesellschaftlichen Strukturen im wirtschaftlichen und politisch-sozialen Bereich betrachtet. Fragestellungen sind beispielsweise die wirtschaftliche Grundlage gesellschaftlicher Schichtung, die Ausprägung von Arbeitsteilung in der Gesellschaft, die Ausgestaltung von Eigentum, Güterproduktion und -verteilung, Bewertung materieller und immaterieller Güter sowie die Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaftssystem. Einigen Theorien zufolge ist das jeweilige Wirtschaftssystem grundsätzlich in kulturelle Rahmenbedingungen eingebettet (englisch embeddedness), was vor allem bei den traditionellen Wirtschaftsformen nicht-industrialisierter Gesellschaften noch der Fall sei. (de)
 • Ekonomická antropologie je část ekonomické teorie, která se zabývá výzkumem ekonomických systémů a jejich vztahů k člověku. (cs)
 • علم الإنسان الاقتصادي أو الأنثروبولوجيا الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic anthropology) هو مجال معرفي يسعى إلى شرح السلوك الاقتصادي البشري وفق منظوره التاريخي والجغرافي والثقافي الأوسع، وقد وُلد هذا الفرع من المزاوجة بين علم الاقتصاد وعلم الإنسان. يمارَس علم الإنسان الاقتصادي من قبل علماء الإنسان، ولديه علاقة مركبة مع فروع علم الاقتصاد التي ينتقدها بشدة. وقد نشأ أول الأمر باعتباره مجالًا فرعيًا من علم الإنسان عن طريق أعمال كل من مؤسس علم الإنسان البولندي برونيسلاف مالينوفسكي والفرنسي مارسيل موس التي دارت حول طبيعة المعاملة بالمثل بوصفها بديلًا للتبادل السوقي. وتركز دراسات علم الإنسان الاقتصادي بمعظمها على التجارة أو التبادل، في حين تركز المدرسة الماركسية المعروفة باسم «الاقتصاد السياسي» -في المقابل- على الإنتاج. بعد الحرب العالمية الثانية، تأثر علم الإنسان الاقتصادي تأثرًا شديدًا بأعمال المؤرخ الاقتصادي كارل بولاني. وقد اعتمد بولاني على الدراسات الأنثروبولوجية ليحاول إثبات أن التبادل السوقي الحقيقي كان مقصورًا على عدد محدود من المجتمعات الصناعية الغربية، وأن تطبيق النظرية الاقتصادية الشكلية (بالإنجليزية: Formalism) على المجتمعات غير الصناعية كان أمرًا خاطئًا. ففي المجتمعات غير الصناعية، كان التبادل «جزءًا ضمنيًا» من مؤسسات غير سوقية مثل صلة القربى والدين والسياسة (وتلك فكرة اقتبسها عن موس). أطلق على منهج المقاربة هذا اسم «الجوهرية» (بالإنجليزية: Substantivism). وقد تميزت المناظرات بين الشكلية والجوهرية بما كان لها من تأثير شديد ودور في تحديد ملامح ذلك العصر. ومع تحول العولمة إلى أمر واقع، وتلاشي الانقسام بين الاقتصادات السوقية وغير السوقية – بين «الغرب وما تبقى»، بدأ علماء الإنسان ينظرون إلى العلاقة بين تشكيلة متنوعة من أنماط التبادل ضمن المجتمعات السوقية. وقد عاين الجوهريون الجدد (بالإنجليزية: Neo-substantivists) الطرق التي يفشل بها ما يدعى بالتبادل السوقي الصرف ضمن المجتمعات السوقية في سعيه إلى التأقلم مع أيديولوجية السوق. وهجر علماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية الموضع البدائي الذي أنزل علماءُ الاقتصاد مرتبتَهم إليه، فباتوا اليوم يدرسون عمليات الشركات والمصارف والنظام المالي العالمي من منظور أنثروبولوجي. (ar)
 • Antropologi ekonomi adalah interdisiplin dari cabang ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai sosial-budaya, dan geografi dari suatu masyarakat terhadap aktivitas atau fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Suatu aktivitas ekonomi sering kali tidak hanya dipengaruhi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumberdaya alam, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh nilai sosial atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Pun hal yang sebaliknya dapat terjadi yakni aktivitas ekonomi yang kemudian mempengaruhi tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang relevansi ilmu ekonomi untuk studi antropologi ekonomi, ilmu antropologi ekonomi memperlihatkan keunikan tersendiri dalam mengkaji fenomena ekonomi. Ahli antropologi ekonomi menghadapi fenomena ekonomi dalam masyarakat sederhana yang terintegrasi dengan sistem sosial dan budaya, sehingga pada dasarnya pertanyaan yang diajukan ahli antropologi berbeda dengan ahli ekonomi saat menghadapi suatu fenomena. Pokok kajian dari ilmu antropologi pada suatu fenomena ekonomi bukanlah pada aspek ekonomi secara umum; melainkan sesuatu yang disebut ethno-economics yakni berkaitan dengan pemikiran dan bahasa, ide-ide, serta prinsip yang mendasari tindakan ekonomi pada suatu masyarakat. Dalam hal ini, tugas dari ahli antropologi adalah menjelaskan bagaimana suatu masyarakat memperoleh penghidupan, kemudian mengklasifikasikan cara-cara yang diperoleh dan membuat teori bagaimana hal tersebut berkaitan dengan nilai sosial atau kebudayaan. (in)
 • L'antropologia economica è una disciplina dell'antropologia che cerca di spiegare il comportamento economico umano attraverso l'antropologia e l'economia. È esercitata dagli antropologi ed ha un complesso rapporto con l'economia. All'interno dell'antropologia economica ci sono tre paradigmi importanti: formalismo, e .Più semplicemente l'antropologia economica studia la produzione, la distribuzione e la circolazione delle risorse materiali; è bene sottolineare che le risorse non sono soltanto di tipo materiale ma anche di tipo simbolico (un sapere, una tecnica, un'ideologia politica o religiosa...), queste ultime costituiscono l'oggetto di studio privilegiato dell'antropologia politica. (it)
 • L'anthropologie économique est un champ de la discipline anthropologique qui étudie les modes d'organisation collective par lesquels les sociétés humaines produisent et répartissent les biens nécessaires à leur vie matérielle et culturelle. Ce domaine de l'anthropologie a principalement été exploré par le courant marxiste à travers les études de Maurice Godelier ou de Claude Meillassoux, ainsi que par l'œuvre de Karl Polanyi et ses successeurs. (fr)
 • 経済人類学(けいざいじんるいがく、英語:economic anthropology)とは、経済現象を研究する文化人類学の一分野。 文化人類学は一般に非西欧社会を対象にしてきたが、そうした社会における経済システムは市場メカニズムに基づく資本主義社会のものとは異なる原理によって動かされている。経済人類学は、農村経済、狩猟採集社会の経済、贈与交換といった非市場経済のシステムを人類学的なフィールドワークを用いて研究してきた。 経済人類学的関心は、近代人類学の端緒を開いたとされるブロニスワフ・マリノフスキの『西太平洋の遠洋航海者』にすでに見られ、彼はここでクラと呼ばれる象徴的財貨の複雑な交換システムとその社会的機能を長期間のフィールドワークで得たデータをもとに分析した。 経済人類学は人類学だけでなく、経済学の一部からも影響を受けており、特に経済史家であるカール・ポランニーからは大いに影響を受け、彼の「社会に埋め込まれた経済」という概念は一時経済人類学の代名詞ともなった。また、ソ連の農業経済学者チャヤーノフの農家世帯の理論は後にマーシャル・サーリンズによって家内制生産様式として定式化され、経済人類学に大きな影響を与えた。これは資本主義経済とは異なる自給的な農家の経済行動をモデル化したものであった。 また、文化人類学の多くが農業をメインにした社会を研究していることもあり、一般に経済人類学は生態人類学と深い関係を持つことが多く、しばしば教科書などでも生態や環境と経済は同じ章で扱われている。環境と経済の関係を扱った研究者としては文化生態学で知られるJ.H.スチュワード やインドネシアにおける植民地経済と環境変化を論じたクリフォード・ギアツが著名である。また、近年の環境問題の高まりにより、経済人類学者の中には持続可能な資源利用やコモンズの問題へ取り組む者も見られる。 (ja)
 • Antropologia econômica é uma área de pesquisa acadêmica que tenta explicar o comportamento humano usando tanto o ferramental da economia quanto da antropologia. É praticada predominantemente por antropólogos. Existem três grandes correntes de pensamento no campo da antropologia econômica: formalismo, substantivismo e culturalismo. Apesar do livro, que marcou uma data na história da antropologia, Argonautas do Pacífico Ocidental de Bronislaw Malinowski (1884 — 1942) centralizar sua atenção no sistema de trocas (econômico ou comercial apenas em parte) utilizado pelos habitantes das ilhas Trobriand e circunvizinhas, tema até então neligenciado pela antropologia, como afirmou James Frazer (1854 - 1941) no prefácio deste livro publicado em 1922 , para alguns autores, não se encontra nessa obra de Malinowski as necessárias referências às categorias tradicionais da economia política e da análise ecônomica. Segundo Demónio a aproximação e emprego da economia como estudo da produção e circulação de bens e serviços só aconteceu com os estudos de Karl Polanyi (1886 — 1964). Mesmo possuindo Malinowski o mérito de substituir os conceitos pressuposto do "homo oeconomicus", pelo de "homem primitivo" a partir de referências concretas (empíricas) e como dito por Frazer não se limitando a produzir uma simples descrição dessa economia primitiva, dimensionando o kula, a instituição estudada, na totalidade do comportamento humano.. (pt)
 • Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej, która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia. (pl)
 • Экономи́ческая антрополо́гия (англ. Economic anthropology) — научная дисциплина, возникшая в XX в. на пересечении предметов антропологии, социологии и истории экономики. В рамках направления изучаются проблемы развития хозяйства первобытных, примитивных, докапиталистических обществ. (ru)
 • 經濟人類學(Economic anthropology)是人類學的一個重要分支。該分支運用民族誌與人類學知識,與其他知識結合,解釋人類的經濟行為。這是由人類學家所進行的研究,而且與經濟學具有複雜關係。經濟人類學的領域有三個主要的理論典範:形式論、實質論與文化論。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 418436 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 54469 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1017979984 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ekonomická antropologie je část ekonomické teorie, která se zabývá výzkumem ekonomických systémů a jejich vztahů k člověku. (cs)
 • L'antropologia economica è una disciplina dell'antropologia che cerca di spiegare il comportamento economico umano attraverso l'antropologia e l'economia. È esercitata dagli antropologi ed ha un complesso rapporto con l'economia. All'interno dell'antropologia economica ci sono tre paradigmi importanti: formalismo, e .Più semplicemente l'antropologia economica studia la produzione, la distribuzione e la circolazione delle risorse materiali; è bene sottolineare che le risorse non sono soltanto di tipo materiale ma anche di tipo simbolico (un sapere, una tecnica, un'ideologia politica o religiosa...), queste ultime costituiscono l'oggetto di studio privilegiato dell'antropologia politica. (it)
 • L'anthropologie économique est un champ de la discipline anthropologique qui étudie les modes d'organisation collective par lesquels les sociétés humaines produisent et répartissent les biens nécessaires à leur vie matérielle et culturelle. Ce domaine de l'anthropologie a principalement été exploré par le courant marxiste à travers les études de Maurice Godelier ou de Claude Meillassoux, ainsi que par l'œuvre de Karl Polanyi et ses successeurs. (fr)
 • Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej, która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia. (pl)
 • Экономи́ческая антрополо́гия (англ. Economic anthropology) — научная дисциплина, возникшая в XX в. на пересечении предметов антропологии, социологии и истории экономики. В рамках направления изучаются проблемы развития хозяйства первобытных, примитивных, докапиталистических обществ. (ru)
 • 經濟人類學(Economic anthropology)是人類學的一個重要分支。該分支運用民族誌與人類學知識,與其他知識結合,解釋人類的經濟行為。這是由人類學家所進行的研究,而且與經濟學具有複雜關係。經濟人類學的領域有三個主要的理論典範:形式論、實質論與文化論。 (zh)
 • علم الإنسان الاقتصادي أو الأنثروبولوجيا الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic anthropology) هو مجال معرفي يسعى إلى شرح السلوك الاقتصادي البشري وفق منظوره التاريخي والجغرافي والثقافي الأوسع، وقد وُلد هذا الفرع من المزاوجة بين علم الاقتصاد وعلم الإنسان. يمارَس علم الإنسان الاقتصادي من قبل علماء الإنسان، ولديه علاقة مركبة مع فروع علم الاقتصاد التي ينتقدها بشدة. وقد نشأ أول الأمر باعتباره مجالًا فرعيًا من علم الإنسان عن طريق أعمال كل من مؤسس علم الإنسان البولندي برونيسلاف مالينوفسكي والفرنسي مارسيل موس التي دارت حول طبيعة المعاملة بالمثل بوصفها بديلًا للتبادل السوقي. وتركز دراسات علم الإنسان الاقتصادي بمعظمها على التجارة أو التبادل، في حين تركز المدرسة الماركسية المعروفة باسم «الاقتصاد السياسي» -في المقابل- على الإنتاج. (ar)
 • L’antropologia econòmica és un camp d’estudi multidisciplinari entre les ciències econòmiques i les antropològiques. L'antropologia econòmica és una part de l'antropologia sociocultural que, si bé és inseparable de les altres parts, a causa de la consideració global o holística que per l'antropologia tenen les maneres de vida o les cultures, presenta unes característiques pròpies que permeten la seva anàlisi individualitzada. L'antropologia econòmica ha estat concebuda des de diferents corrents, dels quals els quatre més importants són: (ca)
 • Die Wirtschaftsethnologie oder ökonomische Anthropologie untersucht als Teilbereich der Ethnologie (Völkerkunde) die wirtschaftliche Organisation von ethnischen Gruppen und indigenen Völkern und ihre Versorgung mit Gütern und Leistungen; sie versucht, das wirtschaftliche Verhalten der Menschen mithilfe volkswirtschaftlicher sowie anthropologischer Methoden und Theorien zu erklären. (de)
 • Antropologi ekonomi adalah interdisiplin dari cabang ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai sosial-budaya, dan geografi dari suatu masyarakat terhadap aktivitas atau fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Suatu aktivitas ekonomi sering kali tidak hanya dipengaruhi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumberdaya alam, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh nilai sosial atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Pun hal yang sebaliknya dapat terjadi yakni aktivitas ekonomi yang kemudian mempengaruhi tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. (in)
 • 経済人類学(けいざいじんるいがく、英語:economic anthropology)とは、経済現象を研究する文化人類学の一分野。 文化人類学は一般に非西欧社会を対象にしてきたが、そうした社会における経済システムは市場メカニズムに基づく資本主義社会のものとは異なる原理によって動かされている。経済人類学は、農村経済、狩猟採集社会の経済、贈与交換といった非市場経済のシステムを人類学的なフィールドワークを用いて研究してきた。 経済人類学的関心は、近代人類学の端緒を開いたとされるブロニスワフ・マリノフスキの『西太平洋の遠洋航海者』にすでに見られ、彼はここでクラと呼ばれる象徴的財貨の複雑な交換システムとその社会的機能を長期間のフィールドワークで得たデータをもとに分析した。 経済人類学は人類学だけでなく、経済学の一部からも影響を受けており、特に経済史家であるカール・ポランニーからは大いに影響を受け、彼の「社会に埋め込まれた経済」という概念は一時経済人類学の代名詞ともなった。また、ソ連の農業経済学者チャヤーノフの農家世帯の理論は後にマーシャル・サーリンズによって家内制生産様式として定式化され、経済人類学に大きな影響を与えた。これは資本主義経済とは異なる自給的な農家の経済行動をモデル化したものであった。 (ja)
 • Antropologia econômica é uma área de pesquisa acadêmica que tenta explicar o comportamento humano usando tanto o ferramental da economia quanto da antropologia. É praticada predominantemente por antropólogos. Existem três grandes correntes de pensamento no campo da antropologia econômica: formalismo, substantivismo e culturalismo. (pt)
 • Ekonomická antropologie je část ekonomické teorie, která se zabývá výzkumem ekonomických systémů a jejich vztahů k člověku. (cs)
 • L'antropologia economica è una disciplina dell'antropologia che cerca di spiegare il comportamento economico umano attraverso l'antropologia e l'economia. È esercitata dagli antropologi ed ha un complesso rapporto con l'economia. All'interno dell'antropologia economica ci sono tre paradigmi importanti: formalismo, e .Più semplicemente l'antropologia economica studia la produzione, la distribuzione e la circolazione delle risorse materiali; è bene sottolineare che le risorse non sono soltanto di tipo materiale ma anche di tipo simbolico (un sapere, una tecnica, un'ideologia politica o religiosa...), queste ultime costituiscono l'oggetto di studio privilegiato dell'antropologia politica. (it)
 • L'anthropologie économique est un champ de la discipline anthropologique qui étudie les modes d'organisation collective par lesquels les sociétés humaines produisent et répartissent les biens nécessaires à leur vie matérielle et culturelle. Ce domaine de l'anthropologie a principalement été exploré par le courant marxiste à travers les études de Maurice Godelier ou de Claude Meillassoux, ainsi que par l'œuvre de Karl Polanyi et ses successeurs. (fr)
 • Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej, która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia. (pl)
 • Экономи́ческая антрополо́гия (англ. Economic anthropology) — научная дисциплина, возникшая в XX в. на пересечении предметов антропологии, социологии и истории экономики. В рамках направления изучаются проблемы развития хозяйства первобытных, примитивных, докапиталистических обществ. (ru)
 • 經濟人類學(Economic anthropology)是人類學的一個重要分支。該分支運用民族誌與人類學知識,與其他知識結合,解釋人類的經濟行為。這是由人類學家所進行的研究,而且與經濟學具有複雜關係。經濟人類學的領域有三個主要的理論典範:形式論、實質論與文化論。 (zh)
 • علم الإنسان الاقتصادي أو الأنثروبولوجيا الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic anthropology) هو مجال معرفي يسعى إلى شرح السلوك الاقتصادي البشري وفق منظوره التاريخي والجغرافي والثقافي الأوسع، وقد وُلد هذا الفرع من المزاوجة بين علم الاقتصاد وعلم الإنسان. يمارَس علم الإنسان الاقتصادي من قبل علماء الإنسان، ولديه علاقة مركبة مع فروع علم الاقتصاد التي ينتقدها بشدة. وقد نشأ أول الأمر باعتباره مجالًا فرعيًا من علم الإنسان عن طريق أعمال كل من مؤسس علم الإنسان البولندي برونيسلاف مالينوفسكي والفرنسي مارسيل موس التي دارت حول طبيعة المعاملة بالمثل بوصفها بديلًا للتبادل السوقي. وتركز دراسات علم الإنسان الاقتصادي بمعظمها على التجارة أو التبادل، في حين تركز المدرسة الماركسية المعروفة باسم «الاقتصاد السياسي» -في المقابل- على الإنتاج. (ar)
 • L’antropologia econòmica és un camp d’estudi multidisciplinari entre les ciències econòmiques i les antropològiques. L'antropologia econòmica és una part de l'antropologia sociocultural que, si bé és inseparable de les altres parts, a causa de la consideració global o holística que per l'antropologia tenen les maneres de vida o les cultures, presenta unes característiques pròpies que permeten la seva anàlisi individualitzada. L'antropologia econòmica ha estat concebuda des de diferents corrents, dels quals els quatre més importants són: (ca)
 • Die Wirtschaftsethnologie oder ökonomische Anthropologie untersucht als Teilbereich der Ethnologie (Völkerkunde) die wirtschaftliche Organisation von ethnischen Gruppen und indigenen Völkern und ihre Versorgung mit Gütern und Leistungen; sie versucht, das wirtschaftliche Verhalten der Menschen mithilfe volkswirtschaftlicher sowie anthropologischer Methoden und Theorien zu erklären. (de)
 • Antropologi ekonomi adalah interdisiplin dari cabang ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai sosial-budaya, dan geografi dari suatu masyarakat terhadap aktivitas atau fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Suatu aktivitas ekonomi sering kali tidak hanya dipengaruhi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumberdaya alam, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh nilai sosial atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Pun hal yang sebaliknya dapat terjadi yakni aktivitas ekonomi yang kemudian mempengaruhi tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. (in)
 • 経済人類学(けいざいじんるいがく、英語:economic anthropology)とは、経済現象を研究する文化人類学の一分野。 文化人類学は一般に非西欧社会を対象にしてきたが、そうした社会における経済システムは市場メカニズムに基づく資本主義社会のものとは異なる原理によって動かされている。経済人類学は、農村経済、狩猟採集社会の経済、贈与交換といった非市場経済のシステムを人類学的なフィールドワークを用いて研究してきた。 経済人類学的関心は、近代人類学の端緒を開いたとされるブロニスワフ・マリノフスキの『西太平洋の遠洋航海者』にすでに見られ、彼はここでクラと呼ばれる象徴的財貨の複雑な交換システムとその社会的機能を長期間のフィールドワークで得たデータをもとに分析した。 経済人類学は人類学だけでなく、経済学の一部からも影響を受けており、特に経済史家であるカール・ポランニーからは大いに影響を受け、彼の「社会に埋め込まれた経済」という概念は一時経済人類学の代名詞ともなった。また、ソ連の農業経済学者チャヤーノフの農家世帯の理論は後にマーシャル・サーリンズによって家内制生産様式として定式化され、経済人類学に大きな影響を与えた。これは資本主義経済とは異なる自給的な農家の経済行動をモデル化したものであった。 (ja)
 • Antropologia econômica é uma área de pesquisa acadêmica que tenta explicar o comportamento humano usando tanto o ferramental da economia quanto da antropologia. É praticada predominantemente por antropólogos. Existem três grandes correntes de pensamento no campo da antropologia econômica: formalismo, substantivismo e culturalismo. (pt)
rdfs:label
 • Economic anthropology (en)
 • أنثروبولوجيا اقتصادية (ar)
 • Antropologia econòmica (ca)
 • Ekonomická antropologie (cs)
 • Wirtschaftsethnologie (de)
 • Antropología económica (es)
 • Anthropologie économique (fr)
 • Antropologi ekonomi (in)
 • Antropologia economica (it)
 • 経済人類学 (ja)
 • Antropologia ekonomiczna (pl)
 • Antropologia econômica (pt)
 • Экономическая антропология (ru)
 • 經濟人類學 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:subDiscipline of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License