About: Duumviri

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Un duumvir (dérivé du latin duo, deux) est, dans la période romaine antique, un magistrat d'un collège de deux membres, institué pour exercer conjointement certaines fonctions spéciales, le plus souvent temporaires.

Property Value
dbo:abstract
 • Els duumvirs eren els presidents d'una Cúria o Consell Municipal a l'antiga Roma. És l'equivalent a alcalde. El seu càrrec era per elecció. Com indica el seu nom el càrrec l'exercien dues persones a la vegada que prenien les decisions per consens. Quan els duumvirs acabaven les seves funcions (que duraven un any) esdevenien membres vitalicis de la Cúria. En algunes ciutat les funcions dels duumvirs l'exercia una sola persona que llavors era anomenada summus magistratus (magistrat suprem). També es troba la forma duomvir o duovir. Hi havia diverses classes de duumvirs: * duumviri juri dicundo, els més alts magistrats als municipis o colònies. * duumviri navales, magistrats extraordinaris nomenats per equipar una flota quan feia falta, inicialment nomenats pels cònsols (o dictadors) i més tard elegits. * duumviri perduellionis. * duumviri quinquennales, censors als municipis. * duumviri sacri, magistrats extraordinaris nomenats per construir un temple. * duumviri sacrorum, encarregats de la custòdia dels llibres sibil·lins (després aquesta feina va passar als decemviri sacris faciundis). * duumviri viis extra urbem purgandis, ajudants dels edils, encarregats dels carrers dels suburbis de Roma fora de les portes de la ciutat. August va abolir l'ofici i els seus deures transferits als quattuorviri. (ca)
 • Duoviri oder Duumviri (Singular duovir und duumvir, deutscher Plural „Duumvirn“) ist die Bezeichnung für die Inhaber verschiedener öffentlicher Ämter mit Zweierbesetzung („Duumvirat“ oder „Zwei-Männer-Amt“) im römischen Reich. Duoviri ist der ältere Begriff; insbesondere in der Kaiserzeit werden sie duumviri genannt. In der römischen Republik wurde grundsätzlich die Kollegialität von formal gleichrangigen Beamten bevorzugt, zunächst meist die Zweizahl, aber es gab auch Kollegien von drei (tresviri), zehn (decemviri) oder fünfzehn (quindecimviri) Männern. Hinsichtlich Funktion und Stellung zu unterscheiden sind Duumvirn der Stadt Rom einerseits und der lokalen Verwaltungen in den Munizipien oder sonstigen Gemeindeformen andererseits. (de)
 • Duoviri (duumviro, duoviro o duóviro), dos hombres. Cargo público romano, que no magistratura, compuesto por dos hombres que aparece en muy diversos ámbitos de la administración. La más importante era la , magistratura ordinaria anual romana similar a la figura del consulado en la república, pero a nivel de colonias y municipios. Conocemos sus tareas por las . Desempeñan tanto tareas internas como externas. En tareas internas convocaban y presidían las asambleas legislativas y electorales, realizaban la jurisdicción municipal y la administración de las finanzas. En cuanto al exterior se encargaban de la correspondencia administrativa y jurídica con las estancias provinciales y el poder imperial, a su vez de firmar tratados con otras localidades y recibir personalidades. Otros tipos: * que actuaban en procesos de alta traición. * que asignan tierras. * que construían la flota. * , cada 5 años tenían poderes censoriales, realizaban censos en el municipio. * , creada en época de los reyes, eran sacerdotes que se ocupaban de los sacrificios. Era un cargo vitalicio reservado a los patricios. Se incrementó a diez hombres (decemviri) en el siglo IV a. C. y a 15 (quindecemviri) en época de Sila. * se ocupaban de la erección de un templo. Entre los conocidos, estuvo Quinto Marcio Rala, nombrado en los años 194 y 192 a. C.​ (es)
 • Un duumvir (dérivé du latin duo, deux) est, dans la période romaine antique, un magistrat d'un collège de deux membres, institué pour exercer conjointement certaines fonctions spéciales, le plus souvent temporaires. (fr)
 • I duumviri (o duoviri) erano magistrati dell'antica Roma, eletti in coppie per ragioni di reciproco controllo e consiglio, allo scopo di soprintendere a pubblici uffici o delicati incarichi politici e amministrativi. La carica, normalmente, aveva durata annuale. Secondo la tradizione annalistica, l'istituzione dei duumviri risale all'Età regia di Roma e viene attribuita al Re Tullo Ostilio, il quale nominò i primi duumviri perduellionis, incaricati di giudicare i delitti di lesa maestà. L'occasione fu il giudizio per superstite degli Orazi che assassinò la sorella Camilla. In epoca repubblicana, si ha notizia anche dei "Duumviri frumento dividundo", i magistrati delegati per l'annona, e dei "Duumviri navales", nominati dai comizi tributi (Comitia Populi Tributa), con incarico di comando sulla flotta. Anche per le colonie, venivano spesso nominati dei Duumviri con funzioni politiche, amministrative, sacerdotali o militari. Tali figure, in seguito, divennero stabilmente dei magistrati elettivi, cui affidare incarichi amministrativi nelle colonie. (it)
 • Duumvirer (latin duumviri), "tvåmännen", var under antikens Rom högsta myndigheten i landsortsstäderna (municipia). Duumvirer valdes årligen bland dekurionerna, den kommunala senaten, och hade samma funktion som konsulerna på nationell nivå. Vart femte år utförde de plikter motsvarande censorernas. Denna artikel om antiken saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • Na Roma Antiga, duúnviro (em latim: duumvir, "um dos dois homens"; plural: duoviri, "os dois homens") eram magistrados que exerciam a sua função em conjunto com outro. Tais pares de magistrados foram apontados em vários períodos da história romana tanto na capital como nas colónias e municípios. (pt)
 • Дуумви́ры (лат. Duumviri, Duoviri) — так назывались в древнем Риме два лица, которым государство совместно поручало какое-нибудь дело; название поручения прибавлялось к слову «дуумвиры». Вместе составляли дуумвират. Уже в древнейшие времена были Duoviri perduellionis iudicandae. Позднее, во времена Республики, назначались дуумвиры для отдачи постройки храма предпринимателю (лат. Duoviri aedi locandae) или для освящения храма (лат. Duoviri aedi dedicandae). Начиная с 311 года до н. э. стали избирать двоих, зависимых от консула, начальников флота (лат. Duoviri navales). Звание Duoviri iure (старинная форма дательного падежа вместо iuri) dicundo носили высшие администраторы в римских колониях и муниципиях (в последних — чаще Quattuorviri). Они председательствовали в народных собраниях и в заседаниях суда (декурионов), исполняли изданные претором эдикты и, с некоторыми ограничениями, имели право отправления уголовной и гражданской юстиции. (ru)
 • Дуумвіри (Duumviri або Duoviri) — назва в Стародавньому Римі двох осіб, яким держава спільно доручала якусь справу, назва доручення додавалося до слова дуумвіри. Вже у найдавніші часи були Duoviri perduellionis judicandae. Пізніше, в часи республіки, призначалися дуумвіри для передачі будівлі храму підприємцю (Duoviri aedi locandae) або для освячення храму (Duoviri aedi dedicandae). З 311 року до н. е. стали обирати двох залежних від консулів начальників флоту (Duoviri navales). Звання Duoviri jure (стародавня форма давального відмінка замість juri) dicundo носили вищі адміністратори в римських колоніях і муніципалітетах (в останніх — частіше Quatuorviri). Вони головували в народних зборах і в засіданнях суду (декуріонів), виконували видані претором едикти і, з деякими обмеженнями, мали право відправлення кримінальної та цивільної юстиції. (uk)
 • Els duumvirs eren els presidents d'una Cúria o Consell Municipal a l'antiga Roma. És l'equivalent a alcalde. El seu càrrec era per elecció. Com indica el seu nom el càrrec l'exercien dues persones a la vegada que prenien les decisions per consens. Quan els duumvirs acabaven les seves funcions (que duraven un any) esdevenien membres vitalicis de la Cúria. En algunes ciutat les funcions dels duumvirs l'exercia una sola persona que llavors era anomenada summus magistratus (magistrat suprem). També es troba la forma duomvir o duovir. Hi havia diverses classes de duumvirs: * duumviri juri dicundo, els més alts magistrats als municipis o colònies. * duumviri navales, magistrats extraordinaris nomenats per equipar una flota quan feia falta, inicialment nomenats pels cònsols (o dictadors) i més tard elegits. * duumviri perduellionis. * duumviri quinquennales, censors als municipis. * duumviri sacri, magistrats extraordinaris nomenats per construir un temple. * duumviri sacrorum, encarregats de la custòdia dels llibres sibil·lins (després aquesta feina va passar als decemviri sacris faciundis). * duumviri viis extra urbem purgandis, ajudants dels edils, encarregats dels carrers dels suburbis de Roma fora de les portes de la ciutat. August va abolir l'ofici i els seus deures transferits als quattuorviri. (ca)
 • Duoviri oder Duumviri (Singular duovir und duumvir, deutscher Plural „Duumvirn“) ist die Bezeichnung für die Inhaber verschiedener öffentlicher Ämter mit Zweierbesetzung („Duumvirat“ oder „Zwei-Männer-Amt“) im römischen Reich. Duoviri ist der ältere Begriff; insbesondere in der Kaiserzeit werden sie duumviri genannt. In der römischen Republik wurde grundsätzlich die Kollegialität von formal gleichrangigen Beamten bevorzugt, zunächst meist die Zweizahl, aber es gab auch Kollegien von drei (tresviri), zehn (decemviri) oder fünfzehn (quindecimviri) Männern. Hinsichtlich Funktion und Stellung zu unterscheiden sind Duumvirn der Stadt Rom einerseits und der lokalen Verwaltungen in den Munizipien oder sonstigen Gemeindeformen andererseits. (de)
 • Duoviri (duumviro, duoviro o duóviro), dos hombres. Cargo público romano, que no magistratura, compuesto por dos hombres que aparece en muy diversos ámbitos de la administración. La más importante era la , magistratura ordinaria anual romana similar a la figura del consulado en la república, pero a nivel de colonias y municipios. Conocemos sus tareas por las . Desempeñan tanto tareas internas como externas. En tareas internas convocaban y presidían las asambleas legislativas y electorales, realizaban la jurisdicción municipal y la administración de las finanzas. En cuanto al exterior se encargaban de la correspondencia administrativa y jurídica con las estancias provinciales y el poder imperial, a su vez de firmar tratados con otras localidades y recibir personalidades. Otros tipos: * que actuaban en procesos de alta traición. * que asignan tierras. * que construían la flota. * , cada 5 años tenían poderes censoriales, realizaban censos en el municipio. * , creada en época de los reyes, eran sacerdotes que se ocupaban de los sacrificios. Era un cargo vitalicio reservado a los patricios. Se incrementó a diez hombres (decemviri) en el siglo IV a. C. y a 15 (quindecemviri) en época de Sila. * se ocupaban de la erección de un templo. Entre los conocidos, estuvo Quinto Marcio Rala, nombrado en los años 194 y 192 a. C.​ (es)
 • Un duumvir (dérivé du latin duo, deux) est, dans la période romaine antique, un magistrat d'un collège de deux membres, institué pour exercer conjointement certaines fonctions spéciales, le plus souvent temporaires. (fr)
 • I duumviri (o duoviri) erano magistrati dell'antica Roma, eletti in coppie per ragioni di reciproco controllo e consiglio, allo scopo di soprintendere a pubblici uffici o delicati incarichi politici e amministrativi. La carica, normalmente, aveva durata annuale. Secondo la tradizione annalistica, l'istituzione dei duumviri risale all'Età regia di Roma e viene attribuita al Re Tullo Ostilio, il quale nominò i primi duumviri perduellionis, incaricati di giudicare i delitti di lesa maestà. L'occasione fu il giudizio per superstite degli Orazi che assassinò la sorella Camilla. In epoca repubblicana, si ha notizia anche dei "Duumviri frumento dividundo", i magistrati delegati per l'annona, e dei "Duumviri navales", nominati dai comizi tributi (Comitia Populi Tributa), con incarico di comando sulla flotta. Anche per le colonie, venivano spesso nominati dei Duumviri con funzioni politiche, amministrative, sacerdotali o militari. Tali figure, in seguito, divennero stabilmente dei magistrati elettivi, cui affidare incarichi amministrativi nelle colonie. (it)
 • Duumvirer (latin duumviri), "tvåmännen", var under antikens Rom högsta myndigheten i landsortsstäderna (municipia). Duumvirer valdes årligen bland dekurionerna, den kommunala senaten, och hade samma funktion som konsulerna på nationell nivå. Vart femte år utförde de plikter motsvarande censorernas. Denna artikel om antiken saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • Na Roma Antiga, duúnviro (em latim: duumvir, "um dos dois homens"; plural: duoviri, "os dois homens") eram magistrados que exerciam a sua função em conjunto com outro. Tais pares de magistrados foram apontados em vários períodos da história romana tanto na capital como nas colónias e municípios. (pt)
 • Дуумви́ры (лат. Duumviri, Duoviri) — так назывались в древнем Риме два лица, которым государство совместно поручало какое-нибудь дело; название поручения прибавлялось к слову «дуумвиры». Вместе составляли дуумвират. Уже в древнейшие времена были Duoviri perduellionis iudicandae. Позднее, во времена Республики, назначались дуумвиры для отдачи постройки храма предпринимателю (лат. Duoviri aedi locandae) или для освящения храма (лат. Duoviri aedi dedicandae). Начиная с 311 года до н. э. стали избирать двоих, зависимых от консула, начальников флота (лат. Duoviri navales). Звание Duoviri iure (старинная форма дательного падежа вместо iuri) dicundo носили высшие администраторы в римских колониях и муниципиях (в последних — чаще Quattuorviri). Они председательствовали в народных собраниях и в заседаниях суда (декурионов), исполняли изданные претором эдикты и, с некоторыми ограничениями, имели право отправления уголовной и гражданской юстиции. (ru)
 • Дуумвіри (Duumviri або Duoviri) — назва в Стародавньому Римі двох осіб, яким держава спільно доручала якусь справу, назва доручення додавалося до слова дуумвіри. Вже у найдавніші часи були Duoviri perduellionis judicandae. Пізніше, в часи республіки, призначалися дуумвіри для передачі будівлі храму підприємцю (Duoviri aedi locandae) або для освячення храму (Duoviri aedi dedicandae). З 311 року до н. е. стали обирати двох залежних від консулів начальників флоту (Duoviri navales). Звання Duoviri jure (стародавня форма давального відмінка замість juri) dicundo носили вищі адміністратори в римських колоніях і муніципалітетах (в останніх — частіше Quatuorviri). Вони головували в народних зборах і в засіданнях суду (декуріонів), виконували видані претором едикти і, з деякими обмеженнями, мали право відправлення кримінальної та цивільної юстиції. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2920239 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6053 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1003042848 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdfs:comment
 • Un duumvir (dérivé du latin duo, deux) est, dans la période romaine antique, un magistrat d'un collège de deux membres, institué pour exercer conjointement certaines fonctions spéciales, le plus souvent temporaires. (fr)
 • Duumvirer (latin duumviri), "tvåmännen", var under antikens Rom högsta myndigheten i landsortsstäderna (municipia). Duumvirer valdes årligen bland dekurionerna, den kommunala senaten, och hade samma funktion som konsulerna på nationell nivå. Vart femte år utförde de plikter motsvarande censorernas. Denna artikel om antiken saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • Na Roma Antiga, duúnviro (em latim: duumvir, "um dos dois homens"; plural: duoviri, "os dois homens") eram magistrados que exerciam a sua função em conjunto com outro. Tais pares de magistrados foram apontados em vários períodos da história romana tanto na capital como nas colónias e municípios. (pt)
 • Els duumvirs eren els presidents d'una Cúria o Consell Municipal a l'antiga Roma. És l'equivalent a alcalde. El seu càrrec era per elecció. Com indica el seu nom el càrrec l'exercien dues persones a la vegada que prenien les decisions per consens. Quan els duumvirs acabaven les seves funcions (que duraven un any) esdevenien membres vitalicis de la Cúria. En algunes ciutat les funcions dels duumvirs l'exercia una sola persona que llavors era anomenada summus magistratus (magistrat suprem). També es troba la forma duomvir o duovir. Hi havia diverses classes de duumvirs: (ca)
 • Duoviri oder Duumviri (Singular duovir und duumvir, deutscher Plural „Duumvirn“) ist die Bezeichnung für die Inhaber verschiedener öffentlicher Ämter mit Zweierbesetzung („Duumvirat“ oder „Zwei-Männer-Amt“) im römischen Reich. Duoviri ist der ältere Begriff; insbesondere in der Kaiserzeit werden sie duumviri genannt. In der römischen Republik wurde grundsätzlich die Kollegialität von formal gleichrangigen Beamten bevorzugt, zunächst meist die Zweizahl, aber es gab auch Kollegien von drei (tresviri), zehn (decemviri) oder fünfzehn (quindecimviri) Männern. (de)
 • Duoviri (duumviro, duoviro o duóviro), dos hombres. Cargo público romano, que no magistratura, compuesto por dos hombres que aparece en muy diversos ámbitos de la administración. La más importante era la , magistratura ordinaria anual romana similar a la figura del consulado en la república, pero a nivel de colonias y municipios. Otros tipos: (es)
 • I duumviri (o duoviri) erano magistrati dell'antica Roma, eletti in coppie per ragioni di reciproco controllo e consiglio, allo scopo di soprintendere a pubblici uffici o delicati incarichi politici e amministrativi. La carica, normalmente, aveva durata annuale. Secondo la tradizione annalistica, l'istituzione dei duumviri risale all'Età regia di Roma e viene attribuita al Re Tullo Ostilio, il quale nominò i primi duumviri perduellionis, incaricati di giudicare i delitti di lesa maestà. L'occasione fu il giudizio per superstite degli Orazi che assassinò la sorella Camilla. (it)
 • Дуумви́ры (лат. Duumviri, Duoviri) — так назывались в древнем Риме два лица, которым государство совместно поручало какое-нибудь дело; название поручения прибавлялось к слову «дуумвиры». Вместе составляли дуумвират. Уже в древнейшие времена были Duoviri perduellionis iudicandae. Позднее, во времена Республики, назначались дуумвиры для отдачи постройки храма предпринимателю (лат. Duoviri aedi locandae) или для освящения храма (лат. Duoviri aedi dedicandae). (ru)
 • Дуумвіри (Duumviri або Duoviri) — назва в Стародавньому Римі двох осіб, яким держава спільно доручала якусь справу, назва доручення додавалося до слова дуумвіри. Вже у найдавніші часи були Duoviri perduellionis judicandae. Пізніше, в часи республіки, призначалися дуумвіри для передачі будівлі храму підприємцю (Duoviri aedi locandae) або для освячення храму (Duoviri aedi dedicandae). (uk)
 • Un duumvir (dérivé du latin duo, deux) est, dans la période romaine antique, un magistrat d'un collège de deux membres, institué pour exercer conjointement certaines fonctions spéciales, le plus souvent temporaires. (fr)
 • Duumvirer (latin duumviri), "tvåmännen", var under antikens Rom högsta myndigheten i landsortsstäderna (municipia). Duumvirer valdes årligen bland dekurionerna, den kommunala senaten, och hade samma funktion som konsulerna på nationell nivå. Vart femte år utförde de plikter motsvarande censorernas. Denna artikel om antiken saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (sv)
 • Na Roma Antiga, duúnviro (em latim: duumvir, "um dos dois homens"; plural: duoviri, "os dois homens") eram magistrados que exerciam a sua função em conjunto com outro. Tais pares de magistrados foram apontados em vários períodos da história romana tanto na capital como nas colónias e municípios. (pt)
 • Els duumvirs eren els presidents d'una Cúria o Consell Municipal a l'antiga Roma. És l'equivalent a alcalde. El seu càrrec era per elecció. Com indica el seu nom el càrrec l'exercien dues persones a la vegada que prenien les decisions per consens. Quan els duumvirs acabaven les seves funcions (que duraven un any) esdevenien membres vitalicis de la Cúria. En algunes ciutat les funcions dels duumvirs l'exercia una sola persona que llavors era anomenada summus magistratus (magistrat suprem). També es troba la forma duomvir o duovir. Hi havia diverses classes de duumvirs: (ca)
 • Duoviri oder Duumviri (Singular duovir und duumvir, deutscher Plural „Duumvirn“) ist die Bezeichnung für die Inhaber verschiedener öffentlicher Ämter mit Zweierbesetzung („Duumvirat“ oder „Zwei-Männer-Amt“) im römischen Reich. Duoviri ist der ältere Begriff; insbesondere in der Kaiserzeit werden sie duumviri genannt. In der römischen Republik wurde grundsätzlich die Kollegialität von formal gleichrangigen Beamten bevorzugt, zunächst meist die Zweizahl, aber es gab auch Kollegien von drei (tresviri), zehn (decemviri) oder fünfzehn (quindecimviri) Männern. (de)
 • Duoviri (duumviro, duoviro o duóviro), dos hombres. Cargo público romano, que no magistratura, compuesto por dos hombres que aparece en muy diversos ámbitos de la administración. La más importante era la , magistratura ordinaria anual romana similar a la figura del consulado en la república, pero a nivel de colonias y municipios. Otros tipos: (es)
 • I duumviri (o duoviri) erano magistrati dell'antica Roma, eletti in coppie per ragioni di reciproco controllo e consiglio, allo scopo di soprintendere a pubblici uffici o delicati incarichi politici e amministrativi. La carica, normalmente, aveva durata annuale. Secondo la tradizione annalistica, l'istituzione dei duumviri risale all'Età regia di Roma e viene attribuita al Re Tullo Ostilio, il quale nominò i primi duumviri perduellionis, incaricati di giudicare i delitti di lesa maestà. L'occasione fu il giudizio per superstite degli Orazi che assassinò la sorella Camilla. (it)
 • Дуумви́ры (лат. Duumviri, Duoviri) — так назывались в древнем Риме два лица, которым государство совместно поручало какое-нибудь дело; название поручения прибавлялось к слову «дуумвиры». Вместе составляли дуумвират. Уже в древнейшие времена были Duoviri perduellionis iudicandae. Позднее, во времена Республики, назначались дуумвиры для отдачи постройки храма предпринимателю (лат. Duoviri aedi locandae) или для освящения храма (лат. Duoviri aedi dedicandae). (ru)
 • Дуумвіри (Duumviri або Duoviri) — назва в Стародавньому Римі двох осіб, яким держава спільно доручала якусь справу, назва доручення додавалося до слова дуумвіри. Вже у найдавніші часи були Duoviri perduellionis judicandae. Пізніше, в часи республіки, призначалися дуумвіри для передачі будівлі храму підприємцю (Duoviri aedi locandae) або для освячення храму (Duoviri aedi dedicandae). (uk)
rdfs:label
 • Duumvir (ca)
 • Duoviri (de)
 • Duumviri (en)
 • Duoviri (es)
 • Duumvir (fr)
 • Duumviri (it)
 • Duúnviro (pt)
 • Дуумвиры (ru)
 • Duumvirer (sv)
 • Дуумвіри (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License