An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A community of practice (CoP) is a group of people who "share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly". The concept was first proposed by cognitive anthropologist Jean Lave and educational theorist Etienne Wenger in their 1991 book Situated Learning . Wenger then significantly expanded on the concept in his 1998 book Communities of Practice .

Property Value
dbo:abstract
 • جماعة الممارسة وأهل الممارسة هي جماعة من الأفراد الذين يتشاركون الاهتمام بتفس الصنعة أو المهنة. وبحسب ووينغر، مبدعي ومنظري الفكرة، فإن جماعة الممارسة تتطور بشكل طبيعي بسبب الاهتمام المشترك لأعضائها بمجال معين. ويمكن تأسيس الجماعة بداعي الوصول إلى أهداف مشتركة. كما يتعلم الأعضاء بشكل فعال عن طريق مشاركة الخبرات والمعلومات بين الإعضاء وبالتالي، يطورون أنفسهم من الناحية المهنية والشخصية بحد سواء. هناك العديد من جماعات الممارسة التي تنشأ بشكل طبيعي. مثلا، اجتماع العمال حول طاولة الغداء في مكان العمل، أو موظفين في قسم محدد في شركة أو أعضاء نادي اجتماعي. ومع انتشار الإنترنت، أصبح من الممكن نشوء جماعات ممارسة لا يتشاركون المكان، مثل لاعبي ألعاب الإنترنت، أو أعضاء النقاش على الإنترنت. جماعات الممارسة ليست جديدة بل هي قديمة على مستوى التاريخ وبدأت مع اكتشاف التخاطب من اجل مشاركة المعرفة والعلم. (ar)
 • Les comunitats de pràctica son grups socials constituïts amb la finalitat de desenvolupar un coneixement especialitzat, compartint aprenentatges basats en la reflexió compartida sobre experiències pràctiques. Etienne Wenger ha estudiat les Comunitats de pràctica i les ha definit com un "grup de persones que comparteixen un interès, un conjunt de problemes, o una passió sobre un tema, i que aprofundeixen el seu coneixement i la seva experiència en l'àrea a través d'una interacció que enforteix les seves relacions". El terme ha estat estudiat per Etienne Wenger (1998), Wenger i Snyder (2000), Pablo Peña (2001) i Antoni Garrido (2003). Observant el coneixement que es difon des d'una comunitat científica i buscant potenciar aquest fet a nivell corporatiu com una institucionalització de la vella 'tempesta d'idees', es recreen les comunitats de pràctica. En algunes, és el mateix grup qui estableix els objectius d'aprenentatge i aquests al seu torn són seleccionats en el context de la 'pràctica del treball en la corporació'. Una comunitat de pràctica torna explícita la transferència informal de coneixement dins de xarxes i grups socials oferint una estructura formal que permet adquirir més coneixement a través de les experiències compartides dins del grup. Finalment, la pròpia identitat del grup es reforça l'aprenentatge com un procés de 'participació' i 'lideratge' compartit. El lideratge informal és bàsic en les organitzacions i té un paper de difusió de la tasca del grup i d'observació de la implantació del seu treball en la pràctica. El seu paper sociològic va ser estudiat en els 70 per Pinilla de las Heras i d'altres. Aquesta gestió del coneixement, al seu torn, pot ser presencial o virtual (Cibercultura); però sempre cooperatiu en un procés continu d'establir estratègies de participació, lideratge, identitat, captura i aprofitament del coneixement. En la versió anglesa virtual community of practice, Viquipèdia es diu que és una comunitat de pràctica de forma virtual dins d'Internet. Des de la visió d'Etienne Wenger les comunitats cobren sentit en la mesura que permeten construir coneixement i al seu torn multiplicar-lo, aquest concep l'aprenentatge com un procés de participació i construcció social; des d'aquesta mirada les comunitats de pràctica comparteixen interessos, experiències o conjunts de problemes, es nodreixen de les interaccions socials, del xoc cultural i de la identitat pròpia i es caracteritzen per posseir domini, comunitat i pràctica. El domini fa referència al camp d'estudi de la comunitat; la pràctica al camp d'aplicació dels sabers des del qual es nodreix l'experiència i finalment la comunitat està relacionada amb la interacció i l'intercanvi de sabers que es donen a l'interior de la comunitat i que es troben articulats per interacció que nodreixen la identitat, la confiança i la col·laboració de la mateixa permetent que el coneixement de la comunitat al seu torn es mantingui, desenvolupi o comparteixi. La comunitat Livemocha ofereix la possibilitat de realitzar activitats autònomes, interaccions entre membres, construcció de coneixement conjunta, així com relacionar-se culturalment. Les activitats autònomes estan encaminades a l'enfortiment de les habilitats bàsiques i el domini de competències en l'idioma; les interaccions entre membres es donen a diversos nivells, una forma és publicar els exercicis proposats per a la seva revisió per parells nadius que retroalimenten actuant com a estudiants i docents a la mateixa vegada, aquest exercici afavoreix la interacció entre els membres; d'altra banda la comunitat ofereix la possibilitat de xerrar amb membres nadius amb els quals es pot conversar d'acord amb interessos particulars afavorint l'aprenentatge de l'idioma i l'intercanvi cultural, el procés de construcció de coneixement es dóna de forma oberta i flexible el que permet desenvolupar interacció entre els membres això propicia la construcció de coneixement conjunt. (ca)
 • Eine Community of Practice (Abkürzung CoP) ist eine praxisbezogene Gemeinschaft von Personen, die ähnlichen Aufgaben gegenüberstehen und voneinander lernen wollen. Er hat nicht die gleiche Bedeutung wie der Begriff Arbeitsgemeinschaft. Im Interesse an Lösungen agiert ein CoP weitgehend selbstorganisiert. (de)
 • Las comunidades de práctica son grupos sociales constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento, compartiendo aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas. Étienne Wenger ha estudiado las comunidades de práctica y las ha definido como un “grupo de personas que comparten un interés, profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones​” En este sentido, para el autor las organizaciones son una "constelación de comunidades de práctica"​ (es)
 • A community of practice (CoP) is a group of people who "share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly". The concept was first proposed by cognitive anthropologist Jean Lave and educational theorist Etienne Wenger in their 1991 book Situated Learning . Wenger then significantly expanded on the concept in his 1998 book Communities of Practice . A CoP can evolve naturally because of the members' common interest in a particular domain or area, or it can be created deliberately with the goal of gaining knowledge related to a specific field. It is through the process of sharing information and experiences with the group that members learn from each other, and have an opportunity to develop personally and professionally . CoPs can exist in physical settings, for example, a lunch room at work, a field setting, a factory floor, or elsewhere in the environment, but members of CoPs do not have to be co-located. They form a "virtual community of practice" (VCoP) when they collaborate online, such as within discussion boards, newsgroups, or the various chats on social media, such as #musochat centered on contemporary classical music performance . A "mobile community of practice" (MCoP) is when members communicate with one another via mobile phones and participate in community work on the go. Communities of practice are not new phenomena: this type of learning has existed for as long as people have been learning and sharing their experiences through storytelling. The idea is rooted in American pragmatism, especially C. S. Peirce's concept of the "community of inquiry" , but also John Dewey's principle of learning through occupation . (en)
 • Une communauté de pratique (CdP) est un groupe de personnes qui « partagent une préoccupation ou une passion pour quelque chose qu'ils font et apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement ». Le concept a été proposé pour la première fois par l'anthropologue cognitif Jean Lave et le théoricien de l'éducation Étienne Wenger dans leur livre de 1991 intitulé Situated Learning (Lave & Wenger 1991). Wenger a ensuite développé le concept dans un livre de 1998 Communities of Practice (Wenger 1998). Une CdP peut évoluer dans ses compétences en fonction de l’évolution des intérêts des membres pour un domaine ou un secteur particulier, ou elle peut avoir été créée dans le but d'acquérir en commun des connaissances liées à un domaine spécifique. C'est grâce au processus de partage d'informations et d'expériences avec le groupe que les membres apprennent les uns des autres et ont la possibilité de se développer personnellement et professionnellement (Lave & Wenger 1991). Les CdP peuvent exister dans des environnements physiques, par exemple un salle de déjeuner au travail, un fablab ou ailleurs, mais les membres des CdC peuvent aussi former une « communauté de pratique virtuelle » (VCoP) (Dubé, Bourhis & Jacob 2005) lorsqu'ils collaborent en ligne, par exemple dans le cadre de forums de discussion, de groupes de discussion ou de divers chats sur les médias sociaux… La théorie des communautés de pratique formalisée par Étienne Wenger (1998) s'inscrit dans une évolution épistémologique qui a conduit le domaine de la gestion des connaissances (knowledge management en anglais) d'une vision technocentrée vers une vision anthropocentrée. Cette théorie prône donc une perspective sociale de l’apprentissage à partir de pratiques collectives au sein des groupes partageant un intérêt commun pour un même sujet et échangeant régulièrement autour de celui-ci. Remise dans le contexte plus large du fonctionnement des organisations productives, la notion de communautés de pratique est par d'aucun considérée comme une nouvelle terminologie pour désigner la logique ancienne qui prévalait par exemple dans des conceptions des métiers telles que le compagnonnage. (fr)
 • Le comunità di pratica e di apprendimento sono gruppi sociali aventi l'obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità, alla quale ogni membro ha libero accesso. In queste comunità, gli individui mirano a un apprendimento continuo attraverso la consapevolezza delle proprie conoscenze e di quelle degli altri. Di solito, all'interno della comunità, non esiste una gerarchia esplicita, i ruoli vengono assunti in base alle competenze ed ai bisogni degli individui. (it)
 • 実践共同体(じっせんきょうどうたい、Community of Practice、CoP)とは、「あるテーマにかんする関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」のことであり、「学習のための共同体」と言い換えることもできる。 この概念は、 認知人類学者の ジャン・レイブと教育理論家のエティエンヌ・ウェンガーによって1991年に出版された 『 Situated Learning』 によって提唱された。その後、ウェンガーは1998年の著書「 Communities of Practice」 でこの概念を大幅に拡大した。 (ja)
 • Een praktijkgemeenschap (het Engelse begrip Community of Practice, afgekort CoP, wordt in het Nederlands ook veel gebruikt) is een praktijkgerichte gemeenschap van personen die aanverwante vraagstukken en opgaven met elkaar uitwisselen teneinde hiervan te leren. De term heeft niet dezelfde betekenis als het begrip . In het vinden van oplossingen fungeert een praktijkgemeenschap in vergaande mate zelfgeorganiserend. (nl)
 • Деятельное сообщество (сообщество практикующих, сообщество практики, калька с англ. community of practice) — группа людей, объединенных общим интересом, профессией или хобби. Деятельное сообщество включает активных членов, которые являются практиками или экспертами в конкретной области интересов. Участники сообщества участвуют в процессах коллективного обучения в своей области. Кроме того, в сообществе действуют социальные структуры для содействия созданию знаний и обмену ими. Знания являются общими, а смыслы — согласованными в соответствующем контексте. Члены сообщества обучаются как на основе инструкций, так и в групповых процессах. Наконец, многочисленные измерения должны способствовать долгосрочному управлению поддержкой, а также обеспечивать немедленное синхронное взаимодействие. Группа существует без какого-либо стороннего финансирования или принуждения. Деятельное сообщество может существовать в сети Интернет, например на форумах или новостных группах, а также в реальной жизни, например, регулярные или заранее согласованные встречи (см. Виртуальное практическое сообщество). (ru)
 • Uma Comunidade de Prática designa um grupo de pessoas que se unem em torno de um mesmo tópico ou interesse. Essas pessoas trabalham juntas para achar meios de melhorar o que fazem, ou seja, na resolução de um problema na comunidade ou no aprendizado diário, através da interação regular. O termo foi criado por Etienne Wenger em conjunto com Jean Lave em 1991. O conceito de comunidades de prática é utilizado no estudo do capital social nas empresas. Elas facilitam a movimentação horizontal de informações na organização, além de construírem redes de relações, ao reunir as pessoas através de meios que as encorajam a conhecer umas às outras informalmente. Além da aplicação para o estudo empresarial, o conceito de comunidades de prática abrange diretamente o âmbito da aprendizagem. Ele aparece intrinsecamente associado à , sendo parte fundamental do processo de aprendizagem segundo essa teoria. Um dos pressupostos fundamentais dessa teoria é a de que a aprendizagem ocorre em todos os âmbitos e grupos sociais em que o indivíduo está inserido, a partir da troca de experiências com os outros membros desses grupos e da realização de atividades neles. (pt)
 • 實踐社群(英語:Community of Practice,COP)是有彈性的組織,它是非正式的傳播管道,是一群人因興趣而聚集而成的。社群的成員有共同的目標,共有的知識具體化。成員是清白且公正,是人們學習的及分享的前哨站。 實踐社群的組織化知識: * 方式:提供互動式學習 * 發展:開始以探討社會學和心理學的文獻為主 * 提供機會給管理者創造出一個組織化的知識 * 雖然創造出來的知識被大部分的人認可,但是專業和正式傳播不認可 實踐社群的概念應用: * 情境式學習的研究 * 研究 * 溝通傳播的研究(傳統語言) * 組織知識方式 * 典藏和表現知識 * 不是去建構一個理論的框架 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 10115122 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 34822 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024566514 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Eine Community of Practice (Abkürzung CoP) ist eine praxisbezogene Gemeinschaft von Personen, die ähnlichen Aufgaben gegenüberstehen und voneinander lernen wollen. Er hat nicht die gleiche Bedeutung wie der Begriff Arbeitsgemeinschaft. Im Interesse an Lösungen agiert ein CoP weitgehend selbstorganisiert. (de)
 • Las comunidades de práctica son grupos sociales constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento, compartiendo aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas. Étienne Wenger ha estudiado las comunidades de práctica y las ha definido como un “grupo de personas que comparten un interés, profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones​” En este sentido, para el autor las organizaciones son una "constelación de comunidades de práctica"​ (es)
 • Le comunità di pratica e di apprendimento sono gruppi sociali aventi l'obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità, alla quale ogni membro ha libero accesso. In queste comunità, gli individui mirano a un apprendimento continuo attraverso la consapevolezza delle proprie conoscenze e di quelle degli altri. Di solito, all'interno della comunità, non esiste una gerarchia esplicita, i ruoli vengono assunti in base alle competenze ed ai bisogni degli individui. (it)
 • 実践共同体(じっせんきょうどうたい、Community of Practice、CoP)とは、「あるテーマにかんする関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」のことであり、「学習のための共同体」と言い換えることもできる。 この概念は、 認知人類学者の ジャン・レイブと教育理論家のエティエンヌ・ウェンガーによって1991年に出版された 『 Situated Learning』 によって提唱された。その後、ウェンガーは1998年の著書「 Communities of Practice」 でこの概念を大幅に拡大した。 (ja)
 • Een praktijkgemeenschap (het Engelse begrip Community of Practice, afgekort CoP, wordt in het Nederlands ook veel gebruikt) is een praktijkgerichte gemeenschap van personen die aanverwante vraagstukken en opgaven met elkaar uitwisselen teneinde hiervan te leren. De term heeft niet dezelfde betekenis als het begrip . In het vinden van oplossingen fungeert een praktijkgemeenschap in vergaande mate zelfgeorganiserend. (nl)
 • 實踐社群(英語:Community of Practice,COP)是有彈性的組織,它是非正式的傳播管道,是一群人因興趣而聚集而成的。社群的成員有共同的目標,共有的知識具體化。成員是清白且公正,是人們學習的及分享的前哨站。 實踐社群的組織化知識: * 方式:提供互動式學習 * 發展:開始以探討社會學和心理學的文獻為主 * 提供機會給管理者創造出一個組織化的知識 * 雖然創造出來的知識被大部分的人認可,但是專業和正式傳播不認可 實踐社群的概念應用: * 情境式學習的研究 * 研究 * 溝通傳播的研究(傳統語言) * 組織知識方式 * 典藏和表現知識 * 不是去建構一個理論的框架 (zh)
 • Les comunitats de pràctica son grups socials constituïts amb la finalitat de desenvolupar un coneixement especialitzat, compartint aprenentatges basats en la reflexió compartida sobre experiències pràctiques. Etienne Wenger ha estudiat les Comunitats de pràctica i les ha definit com un "grup de persones que comparteixen un interès, un conjunt de problemes, o una passió sobre un tema, i que aprofundeixen el seu coneixement i la seva experiència en l'àrea a través d'una interacció que enforteix les seves relacions". (ca)
 • جماعة الممارسة وأهل الممارسة هي جماعة من الأفراد الذين يتشاركون الاهتمام بتفس الصنعة أو المهنة. وبحسب ووينغر، مبدعي ومنظري الفكرة، فإن جماعة الممارسة تتطور بشكل طبيعي بسبب الاهتمام المشترك لأعضائها بمجال معين. ويمكن تأسيس الجماعة بداعي الوصول إلى أهداف مشتركة. كما يتعلم الأعضاء بشكل فعال عن طريق مشاركة الخبرات والمعلومات بين الإعضاء وبالتالي، يطورون أنفسهم من الناحية المهنية والشخصية بحد سواء. جماعات الممارسة ليست جديدة بل هي قديمة على مستوى التاريخ وبدأت مع اكتشاف التخاطب من اجل مشاركة المعرفة والعلم. (ar)
 • A community of practice (CoP) is a group of people who "share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly". The concept was first proposed by cognitive anthropologist Jean Lave and educational theorist Etienne Wenger in their 1991 book Situated Learning . Wenger then significantly expanded on the concept in his 1998 book Communities of Practice . (en)
 • Une communauté de pratique (CdP) est un groupe de personnes qui « partagent une préoccupation ou une passion pour quelque chose qu'ils font et apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement ». Le concept a été proposé pour la première fois par l'anthropologue cognitif Jean Lave et le théoricien de l'éducation Étienne Wenger dans leur livre de 1991 intitulé Situated Learning (Lave & Wenger 1991). Wenger a ensuite développé le concept dans un livre de 1998 Communities of Practice (Wenger 1998). (fr)
 • Uma Comunidade de Prática designa um grupo de pessoas que se unem em torno de um mesmo tópico ou interesse. Essas pessoas trabalham juntas para achar meios de melhorar o que fazem, ou seja, na resolução de um problema na comunidade ou no aprendizado diário, através da interação regular. O termo foi criado por Etienne Wenger em conjunto com Jean Lave em 1991. (pt)
 • Деятельное сообщество (сообщество практикующих, сообщество практики, калька с англ. community of practice) — группа людей, объединенных общим интересом, профессией или хобби. Деятельное сообщество включает активных членов, которые являются практиками или экспертами в конкретной области интересов. Участники сообщества участвуют в процессах коллективного обучения в своей области. Кроме того, в сообществе действуют социальные структуры для содействия созданию знаний и обмену ими. Знания являются общими, а смыслы — согласованными в соответствующем контексте. Члены сообщества обучаются как на основе инструкций, так и в групповых процессах. Наконец, многочисленные измерения должны способствовать долгосрочному управлению поддержкой, а также обеспечивать немедленное синхронное взаимодействие. Груп (ru)
rdfs:label
 • جماعة الممارسة (ar)
 • Comunitat de pràctica (ca)
 • Community of Practice (de)
 • Community of practice (en)
 • Comunidad de práctica (es)
 • Communauté de pratique (fr)
 • Comunità di pratica (it)
 • 実践共同体 (ja)
 • Praktijkgemeenschap (nl)
 • Деятельное сообщество (ru)
 • Comunidade de prática (pt)
 • Praxisgemenskaper (sv)
 • 實踐社群 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License