About: Public domain     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Company, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPublic_domain&graph=http%3A%2F%2Fdbpedia.org&graph=http%3A%2F%2Fdbpedia.org

The public domain consists of all the creative work to which no exclusive intellectual property rights apply. Those rights may have expired, been forfeited, expressly waived, or may be inapplicable. As examples, the works of William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci and Georges Méliès are in the public domain either by virtue of their having been created before copyright existed, or by their copyright term having expired. Some works are not covered by a country's copyright laws, and are therefore in the public domain; for example, in the United States, items excluded from copyright include the formulae of Newtonian physics, cooking recipes, and all computer software created before 1974. Other works are actively dedicated by their authors to the public domain (see waiver)

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Public domain
 • ملكية عامة
 • Domini públic
 • Volné dílo
 • Κοινό κτήμα
 • Gemeinfreiheit
 • Publika havaĵo
 • Dominio público
 • Jabari publiko
 • Domaine public (propriété intellectuelle)
 • An fearann poiblí
 • Domain publik
 • パブリックドメイン
 • Pubblico dominio
 • 퍼블릭 도메인
 • Domena publiczna
 • Publiek domein
 • Domínio público
 • Общественное достояние
 • Public domain
 • Суспільне надбання
 • 公有领域
rdfs:comment
 • Domini públic és la condició legal sobre una obra intel·lectual que es caracteritza per no estar protegida per cap llei de propietat intel·lectual, tant copyright, marca registrada o lleis de patents, i en conseqüència l'ús és gratuït i es té llibertat d'ús sense necessitat de permís, tot i respectant els drets morals d'autoria i d'integritat de la mateixa. És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan venç el termini de protecció dels drets econòmics o d'explotació.
 • Jabari publikoa ondasun baten gaineko jabetza-eskubidea zehazki inori ez, baizik eta gizateriari bere osotasunean dagokion eskubide sorta da.
 • L'espressione pubblico dominio indica in generale il complesso e la globalità delle opere (ed in particolare delle informazioni) che, decorso il termine della protezione legale, possono essere liberamente utilizzate, senza chiedere autorizzazioni né corrispondere alcun compenso.
 • 퍼블릭 도메인(영어: public domain) 또는 자유 이용 저작물이란 저작권(저작재산권)이 소멸되었거나 저작자가 저작권(저작재산권)을 포기한 저작물을 말한다. 대표적으로 대한민국에서 1963년 이전에 저작자가 사망하였거나 단체의 이름으로 공표된 저작물의 경우, 1977년 이전에 창작된 사진 저작물들이 여기 속한다.
 • パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある。 パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。
 • Public domain (ofta förkortat PD) är ett juridiskt begrepp inom immaterialrätten (upphovsrättslag och patentlag) i USA. Det motsvaras bäst av de svenska uttrycken allmän egendom och fri användning. Ibland förekommer benämningen "kulturella allmänningen".
 • 公有领域(英語:public domain;有意见认为中文译名应为“公众所有”,而非“共有”或“公有”),指在现代知识产权法体系下,由不属于私人所有的知识财产要素组成的真正公地,或是不受知识产权保护的思想、作品和知识总汇,包括文章、艺术品、音乐、科学理论、发明等。 公有领域内的知识财产,任何个人或团体都不具所有权益(所有权益通常由版权或专利体现)。这些知识发明属于公有文化遗产,任何人可以不受限制地使用和加工它们(此处不考虑有关安全、出口等的法律)。
 • تتألف الملكية العامة من جميع الأعمال الإبداعية التي لا تنطبق عليها أي حقوق ملكية فكرية حصرية. قد تكون هذه الحقوق منتهية الصلاحية، أو مفقودةً، أو متنازل عنها أو غير قابلة للتطبيق. من الأمثلة على ذلك، أعمال كل من ويليام شكسبير ولودفيغ فان بيتهوفن ومعظم الأفلام الصامتة الأولى، التي تعد ملكيةً عامةً نظرًا إلى تأليفها قبل وجود حقوق النشر أو انتهاء صلاحية حقوق نشرها. تُعتبر بعض الأعمال ملكيةً عامةً إذ إنها لا تملك حقوق نشر – من بينها الصيغ الفيزيائية النيوتنية، ووصفات الطبخ وجميع برامج الحاسوب التي صُنعت قبل عام 1974. توجد أعمال أخرى مكرسة من قبل مؤلفيها للملكية العامة (متنازل عنها)؛ تشمل بعض الأمثلة على هذا التطبيقات المرجعية للخوارزميات المشفرة وبرنامج معالجة الصور «إيميج جاي» (طُور عبر المعاهد الوطنية للصحة)، بالإضافة إلى كتاب حقائق العالم الخاص بوكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه». لا يُطلق
 • Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Kromě takových volných děl existují i další druhy děl, která jsou vyjmuta z autorskoprávní ochrany již od jejich vzniku. S pojmem volného díla souvisí také volná užití, kdy i jinak chráněné dílo lze za jistých podmínek využívat i bez souhlasu autora.
 • Στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ο όρος κοινό κτήμα (αγγλικά: public domain, γαλλικά: domaine public) περιλαμβάνει το σύνολο των έργων, η ελεύθερη χρήση των οποίων δεν περιορίζεται από το νόμο ή της οποίας οι νομικοί περιορισμοί έχουν λήξει. Αυτό μπορεί να σημαίνει: Ο όρος προέρχεται από το αγγλοσαξωνικό δίκαιο και έχει εισέλθει στο δίκαιο των κρατών της ηπειρωτικής Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες.
 • Der Gemeinfreiheit unterliegen alle geistigen Schöpfungen, an denen keine Immaterialgüterrechte, insbesondere kein Urheberrecht, bestehen. Die im anglo-amerikanischen Raum anzutreffende (PD) ist ähnlich, aber nicht identisch mit der europäischen Gemeinfreiheit. Nach dem Schutzlandprinzip bestimmt sich die Gemeinfreiheit immer nach der jeweiligen nationalen Rechtsordnung, in der eine Nutzung vorgenommen wird.
 • Al la publika havaĵo (sinonime publikhavaĵo) apartenas ĉiu verko, kiu ne estas leĝe protektata kontraŭ libera utiligo (ekzemple kopiado, publika montrado, aŭdigo ktp.). Alivorte temas pri la tuto de ĉiuj produktoj de kreiva laboro pri kiu neniu persono aŭ organizaĵo havas jure fiksitajn rajtojn de proprieto, tiel nomatajn aŭtorajn rajtojn. Tiuj verkoj kaj inventoj estas konsiderataj parto de la publika kultura heredaĵo kaj ĉiu povas uzi kaj konstrui sur ilin sen limoj (aparte de leĝoj rilate al sekureco, eksporto ktp). kaj kaj Pri fotoj kaj gazetartikoloj validas aliaj reguloj.
 • El dominio público engloba el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización.​ Incluye elementos que no tienen restricciones de derecho de autor establecidas, así como obras literarias, artísticas o científicas (lo que incluye aplicaciones informáticas) en las que ha expirado el plazo de protección del derecho de autor. Cada legislación nacional contempla un término de años contados desde la muerte del autor, para que estos derechos expiren. Por quedar excluidos de la protección del derecho de autor, elementos tales como las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos, son parte del dominio público. El software de dominio público es aquel que no tiene derechos de autor.
 • En droit de la propriété intellectuelle, le domaine public désigne l'ensemble des œuvres de l'esprit et des connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. Cela peut être par exemple : * un savoir sur lequel aucun monopole n'est accordé, comme une formule mathématique ; * une œuvre de l'esprit qui n'est pas protégée par le droit d'auteur, comme le discours d'un parlementaire ; * une œuvre de l'esprit qui n'est plus protégée par le droit d'auteur, après expiration ; * un brevet qui a expiré.
 • Bíonn an fearann poiblí comhdéanta de na uile nach mbaineann cearta eisiach úil|maoine intleachtúla leo. Féadfaidh gur imigh na cearta sin in éag, forghéilleadh iad, tarscaoileadh d'aon turas iad, nó d'fhéadfadh nach raibh siad neamh-infheidhme.
 • Domain publik, domain umum, ranah publik atau ranah khalayak (bahasa Inggris: public domain) adalah seluruh karya-karya kreatif dan intelektual yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang eksklusif. Karena tidak atau sudah tidak lagi dilindungi oleh hak eksklusif maka publik dapat menggunakannya dengan leluasa tanpa harus meminta izin ke siapa pun. Karya yang masuk ke ranah domain publik sudah tidak lagi dimiliki oleh satu individu atau perusahaan tertentu. Pada umumnya, ada empat alasan suatu karya dapat masuk ke ranah domain publik:
 • The public domain consists of all the creative work to which no exclusive intellectual property rights apply. Those rights may have expired, been forfeited, expressly waived, or may be inapplicable. As examples, the works of William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci and Georges Méliès are in the public domain either by virtue of their having been created before copyright existed, or by their copyright term having expired. Some works are not covered by a country's copyright laws, and are therefore in the public domain; for example, in the United States, items excluded from copyright include the formulae of Newtonian physics, cooking recipes, and all computer software created before 1974. Other works are actively dedicated by their authors to the public domain (see waiver)
 • Domena publiczna (ang. public domain) – w najwęższym znaczeniu twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego. Później znaczenie tego terminu zostało rozciągnięte na sferę prawa autorskiego.
 • Publiek domein is een gangbare benaming voor de status van werken, zoals teksten, beelden, geluidsopnamen en programmatuur, waarbij de auteursrechten en aanverwante rechten, waaronder naburige rechten en databankenrechten, verlopen zijn of niet van toepassing zijn. Als een werk vrij van auteursrechten is, betekent dat niet dat op dat werk gebaseerde werken dat ook zijn. Een vertaling bijvoorbeeld, of een in nieuwe spelling overgebrachte editie, of een nieuw geredigeerde uitgave van bladmuziek, wordt beschouwd als een werk op zichzelf, met eigen auteursrechten.
 • Domínio público é uma condição jurídica na qual uma obra não possui o elemento do direito real ou de propriedade que tem o direito autoral, não havendo, assim, restrição de uso de uma obra por qualquer um que queira utilizá-la. Do ponto de vista econômico, uma obra em domínio público é livre e gratuita. Nesse sentido, domínio público é o antônimo do Direito autoral. Outras situações em que a obra passa a ser de domínio público se dão quando o autor não deixa herdeiros e quando o autor é desconhecido.
 • Обще́ственное достоя́ние — совокупность творческих произведений, имущественные авторские права на которые истекли или никогда не существовали. Также «общественным достоянием» иногда называют изобретения, срок патента на которые истёк. Распространять и использовать общественное достояние могут все без ограничений.
 • Суспільне надбання (англ. public domain) є сукупністю знань (зокрема в таких творчих галузях як література, мистецтво, музика та наука), стосовно яких жодна юридична чи фізична особа не має і не може мати виключних майнових прав. Українське законодавство визначає суспільне надбання як твори і об'єкти суміжних прав, передбачений строк дії авторського права або суміжних прав на які сплив.
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/NewtonsPrincipia.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cc-public_domain_mark_white.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Logo_PDD_2019.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Keaton_Go_West_1925.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mona_Lisa_Public_Domain.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Public_Domain_Mark_button.svg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 44 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software