About: National liberalism     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Cognition100023271, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FNational_liberalism

National liberalism is a variant of liberalism, combining liberal policies and issues with elements of nationalism. A series of "national-liberal" political parties, by ideology or just by name, were especially active in Europe in the 19th century in several national contexts such as Central Europe, the Nordic countries, and Southeastern Europe.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • National liberalism
 • Národní liberalismus
 • Nationalliberalismus
 • Εθνικός φιλελευθερισμός
 • Nacia liberalismo
 • National-libéralisme
 • Liberalismo nazionale
 • 国民自由主義
 • 국민자유주의
 • Nationaal-liberalisme
 • Narodowy liberalizm
 • Национал-либерализм
 • Nacional-liberalismo
 • Nationalliberalism
 • Націонал-лібералізм
 • 民族自由主義
rdfs:comment
 • Národní liberalismus (též nacionální liberalismus) je variantou liberalismu kombinující nacionalismus s některými liberálními směry, zejména s ekonomickým liberalismem. Jeho kořeny sahají do 19. století. Termín „národní liberalismus“ byl používán zejméně v německy mluvících zemích jako Německo a Rakousko v 19. století, kde byly národně liberální strany dlouho ve vládě. V 90. letech tuto ideologii v Česku používala Liberální strana národně sociální, v dřívější minulosti například František Palacký či Karel Havlíček Borovský.
 • Nationalliberalismus oder auch Rechtsliberalismus genannt bezeichnet eine politische Haltung, die sich im 19. Jahrhundert im Streben nach individueller Freiheit (Liberalismus) und nationaler Souveränität (Nationalismus) bildete. Im Gegensatz zum Sozialliberalismus bildete der Nationalliberalismus den eher konservativen Flügel des liberalen Milieus. Er erlangte insbesondere in Deutschland politische Bedeutung, weil die anderen europäischen Staaten mit größeren liberalen Parteien ihre Nationenbildung bereits abgeschlossen hatten, während die Deutsche Frage bis weit ins 20. Jahrhundert hinein offenblieb.
 • Au XIXe siècle, le national-libéralisme (ou libéralisme national) désigne un courant politique allemand.
 • National liberalism is a variant of liberalism, combining liberal policies and issues with elements of nationalism. A series of "national-liberal" political parties, by ideology or just by name, were especially active in Europe in the 19th century in several national contexts such as Central Europe, the Nordic countries, and Southeastern Europe.
 • 国民自由主義(こくみんじゆうしゅぎ、National liberalism)とは国民主義(ナショナリズム)と自由主義的政策とりわけ経済的自由主義とを組み合わせた自由主義の変種。その起源は、古典的自由主義が当時君主制を採っていた殆どのヨーロッパ諸国のイデオロギーとなった19世紀と見られる。なお、オーストリアを含め、現在においても国民自由主義政党が存在する。
 • 국민자유주의(國民自由主義, 영어: National liberalism)는 국민주의와 교육, 국가-종교의 관계 등 자유주의 정책, 그리고 경제적 자유주의를 결합한 일종의 변종적 자유주의이다. 그 기원은 고전적 자유주의가 당시 군주제를 채택하고 있던 거의 대부분의 유럽 국가의 이데올로기가 된 19세기 것으로 보인다. 또한 현재에도 오스트리아를 포함하여 주로 독일어권 국가에서 국민자유주의 정당이 존재한다.
 • Het nationaal-liberalisme is een stroming binnen het conservatief-liberalisme dat elementen uit het nationalisme en liberalisme combineert. Het nationaal-liberalisme ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw in de Duitstalige landen van Europa. In de meeste West-Europese landen, waaronder Nederland en België heeft het nationaal-liberalisme geen rol van betekenis gespeeld; een uitzondering geldt hier voor het Verenigd Koninkrijk waar het nationaal-liberalisme in de jaren dertig van de twintigste eeuw opgang maakte. In Oost-Europa domineerde het nationaal-liberalisme de politiek van Roemenië in de negentiende- en begin twintigste eeuw.
 • Narodowy liberalizm – idea łącząca w sobie nacjonalizm z liberalną gospodarką. Przedstawicielami tego nurtu w Polsce byli przedstawiciele endecji z Romanem Rybarskim i Edwardem Taylorem na czele. Związek Ludowo-Narodowy w swoim programie odwoływał się właśnie do idei nacjonalistycznej i idei wolnorynkowej, gdzie można ZLN uznać za pierwsze ugrupowanie polityczne w czasach II Rzeczypospolitej o charakterze narodowo-liberalnym. Współczesnymi przykładami ugrupowania narodowo-liberalnego są m.in. polska Konfederacja Wolność i Niepodległość czy austriacka Wolnościowa Partia Austrii.
 • O Nacional-liberalismo é um movimento político que emergiu da filosofia continental após a Revolução Francesa. O liberalismo nacional também é uma variante do liberalismo, combinando políticas e questões liberais com elementos do nacionalismo e/ou um termo usado para descrever uma série de partidos políticos europeus que foram especialmente ativos no século XIX em vários contextos nacionais, como a Europa Central, os países nórdicos e o sudeste da Europa. O nacionalismo liberal também prevê a integração regional.
 • Nationalliberalism är en politisk ideologi som förenar nationalism och liberalism. Nationalliberalismens stora epok var under 1800-talet och en bit in på 1900-talet, då den spelade en stor roll i många europeiska länder, bland annat Danmark, Tyskland och Rumänien. Japan, Sydkorea och Taiwan är goda exempel på nationalliberala samhällen.
 • 民族自由主義(National liberalism)結合了民族主義與部分自由主義政策(特別是經濟自由主義方面)。其發展可追溯自19世紀,當時歐洲多數國家由君主統治,政治階層奉行保守自由主義。當時的民族自由主義緊密結合民族國家與反天主教的思想。 19世紀,德國的民族自由主義信奉者(如尼采)與不同的是,他們主張一個強大的日耳曼帝國。馬克斯·韋伯等自由民族主義者則是尋求一個與其他歐洲強權合作的民主德國。 「民族自由主義」 這名詞主要用於19世紀的德語國家,如德國和奧地利。歷史上的民族自由主義政黨有德國的(National Liberal Party)與德國人民黨(German People's Party)、奧地利的鄉村同盟、大德意志人民黨與獨立聯盟(Federation of Independents),其他國家政黨則有瑞士的瑞士人民黨與義大利的Uomo Qualunque Front。
 • Національний лібералізм — варіант лібералізму, що поєднує націоналізм з деякою ліберальною політикою, особливо в частині економічного лібералізму. Коріння його знаходяться в XIX-му сторіччі, коли консервативний лібералізм був ідеологією політичного класу в більшості європейських країн, які були у той час під управлінням монархій. Національні ліберальні партії існують і у наш час.
 • O Εθνικός Φιλελευθερισμός αποτελεί μια παραλλαγή του φιλελευθερισμού, που συνδυάζει τον εθνικισμό με ορισμένες φιλελεύθερες πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, τις σχέσεις κράτους-Εκκλησίας, και της σύγχρονης και αποτελεσματικής γραφειοκρατικής διαχείρισης. Οι ρίζες του βρίσκονται στη Κεντρική Ευρώπη του 19ο αιώνα, στις επικρίσεις του κρατούντος συντηρητικού φιλελευθερισμού όσον αφορά την ανεξέλεγκτη ελευθερία του διεθνούς εμπορίου. Ο εθνικοφιλελευθερισμός προτείνει αντίθετα τη συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και εθνικής βιομηχανίας στα πλαίσια ενός καθεστώτος μέτριου προστατευτισμού, προτιμησιακών δασμολογίων, επιδότηση της νηπιακής βιομηχανίας κλάδων στρατηγικής σημασίας για την εθνική ανάπτυξη , και διάφορες μορφές βιομηχανικού σχεδιασμού. Σήμερα, φαίνεται να αναδεικνύεται σε εναλ
 • Nacia liberalismo aŭ pli akcentite naciisma liberalismo estas variaĵo de liberalismo, kombinante naciismon kun kelkaj liberalaj valoroj kaj politikaj konceptoj, precipe rilate al instruado, la rilato inter ŝtato kaj religiaj institucioj kaj moderna, efika, burokratia publika administrado. Naciaj liberalaj partioj hodiaŭ ankoraŭ ekzistas ekzemple en Aŭstrio, kie la ideologio estas unu el la tri tradiciaj ideologiaj grupiĝoj en la nacia politiko, kaj en Rumanio, kie ĝin reprezentas plej malnova kaj nuntempe dua plej granda politika partio de la lando, nomata Partidul Național Liberal, PNL.
 • Il liberalismo nazionale è una variante del liberalismo, che unisce concetti liberali con concetti nazionalisti, specie per quello che riguarda istruzione, rapporti Stato-Chiesa e l'apparato burocratico. Diversi partiti liberali nazionali esistono ancora oggi, come per esempio il Partito della Libertà Austriaco, dove l'ideologia è uno dei tre ceppi ideologiche tradizionali del paese, e il Partito Nazionale Liberale rumeno, dove è il 3° e più vecchio partito del Paese.
 • Национал-либерализм — разновидность либерализма, придерживающаяся националистических позиций по вопросам миграции, гражданства, международных отношений и торговли. Основные постулаты национал-либерализма сформировались ещё в XIX веке, когда в европейской политической жизни консервативные либералы вытесняли монархистов. Национал-либерализм может рассматриваться как разновидность гражданского национализма и национал-демократии, в котором, как правило, правый либерализм совмещается с антиконсервативным национализмом умеренного толка.
differentFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software