About: Computer worm     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:MalevolentProgram106573020, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FComputer_worm

A computer worm is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers. It often uses a computer network to spread itself, relying on security failures on the target computer to access it. It will use this machine as a host to scan and infect other computers. When these new worm-invaded computers are controlled, the worm will continue to scan and infect other computers using these computers as hosts, and this behavior will continue. Computer worms use recursive method to copy themselves without host program and distribute themselves based on the law of exponential growth, and then controlling and infecting more and more computers in a short time. Worms almost always cause at least some harm to the network, even if only by consuming bandwidth,

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • دودة حاسوب
 • Cuc (informàtica)
 • Počítačový červ
 • Computerwurm
 • Σκουλήκι υπολογιστή
 • Computer worm
 • Gusano informático
 • Informatika har
 • Ver informatique
 • Cacing komputer
 • ワーム (コンピュータ)
 • Worm
 • Robak komputerowy
 • Computerworm
 • Worm
 • Сетевой червь
 • Internetmask
 • Комп'ютерний хробак
 • 電腦蠕蟲
rdfs:comment
 • دودة الحاسوب (بالإنجليزية: Computer worm) هي برامج صغيرة قائمة بذاتها غير معتمدة على غيرها صنعت للقيام بأعمال تدميرية أو لغرض سرقة بعض البيانات الخاصة ببعض المستخدمين أثناء تصفحهم للإنترنت أو إلحاق الضرر بهم أو بالمتصلين بهم، تمتاز بسرعة الانتشار ويصعب التخلص منها نظراً لقدرتها الفائقة على التلون والتناسخ والمراوغة.
 • En informàtica, un cuc (en anglès worm) és un programari maliciós autoreplicant que no altera els arxius sinó que resideix en la memòria i es duplica a si mateix. Els cucs utilitzen les parts automàtiques d'un sistema operatiu que generalment són invisibles a l'usuari. És usual detectar la presència de cucs en un sistema quan, a causa de la seva incontrolada replicació, els recursos del sistema es consumeixen fins al punt que les tasques ordinàries del mateix són excessivament lentes o simplement no poden executar-se. Però també poden esborrar arxius.
 • Počítačový červ je v informatice specifický počítačový program, který je schopen automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné počítače. Poté, co infikuje systém, převezme kontrolu nad prostředky zodpovědnými za síťovou komunikaci a využívá je ke svému vlastnímu šíření.
 • Ένα σκουλήκι υπολογιστή (computer worm) είναι ένα αυτοαναπαραγόμενο και κακόβουλο πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο χρησιμοποιεί δίκτυο υπολογιστών για να στείλει αντίγραφα του εαυτού του σε άλλους κόμβους (υπολογιστές του δικτύου) και μπορεί να το πράξει χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε κενά ασφαλείας του υπολογιστή προορισμού.
 • Informatikan har bat bere burua bikoiztu, ugaldu eta sarean zehar heda dezakeen programa independentea da, memoria itotzea lortu arte baliabideak kargatuz joaten dena.
 • Un worm (termine della lingua inglese tradotto letteralmente in "verme"), nella sicurezza informatica, è una particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi.
 • Un ver informatique est un logiciel malveillant qui se reproduit sur plusieurs ordinateurs en utilisant un réseau informatique comme Internet.Il a la capacité de se dupliquer une fois qu'il a été exécuté. Contrairement au virus, le ver se propage sans avoir besoin de se lier à d'autres programmes exécutables.Le ver appartient à la famille des programmes malveillants ou nuisibles, les malware.
 • ワームとは、独立したプログラムであり、自身を複製して他のシステムに拡散する性質を持ったマルウェアである。宿主となるファイルを必要としない点で、狭義のコンピュータウイルスとは区別される。しかし、ネットワークを介して他のコンピュータに伝染していく点では共通しており、同一視されることもある。
 • 컴퓨터 웜(computer worm)은 스스로를 복제하는 컴퓨터 프로그램이다. 컴퓨터 바이러스와 비슷하다. 바이러스가 다른 실행 프로그램에 기생하여 실행되는 데 반해 웜은 독자적으로 실행되며 다른 실행 프로그램이 필요하지 않다. 웜은 종종 컴퓨터의 파일 전송 기능을 착취하도록 설계된다. 컴퓨터 바이러스와 웜의 중요한 차이점은 바이러스는 스스로 전달할 수 없지만 웜은 가능하다는 점이다. 웜은 네트워크를 사용하여 자신의 복사본을 전송할 수 있으며, 어떠한 중재 작업 없이 그렇게 할 수 있다. 일반적으로 웜은 네트워크를 손상시키고 대역폭을 잠식하지만, 바이러스는 컴퓨터의 파일을 감염시키거나 손상시킨다. 바이러스는 보통 네트워크에 영향을 주지 않으며 대상 컴퓨터에 대해서만 활동한다.
 • Een computerworm (of kortweg worm) is een zichzelf vermenigvuldigend computerprogramma. Via een netwerk worden kopieën van deze worm doorgestuurd zonder een tussenkomst van een tussengebruiker. Een worm is geen computervirus want hij heeft geen computerprogramma nodig om zich aan vast te hechten. Men kan stellen dat een worm schade toebrengt aan een netwerk, waar een virus een gerichte aanval op een computer doet.
 • Сетевой червь — разновидность вредоносной программы, самостоятельно распространяющейся через локальные и глобальные (Интернет) компьютерные сети.
 • Internetmask är en form av datorvirus som själv sprider sig från dator till dator över Internet, utan att behöva hjälp från någon oförsiktig användare. Detta är vad som skiljer en mask från övriga datorvirus. Maskar är därför oftast beroende av någon form av säkerhetshål för att kunna spridas. Många maskar gör inget annat än att sprida sig själva, men har i princip full kontroll över den infekterade datorn. Bara genom sin spridning kan de dock orsaka stor skada och höga kostnader. Ibland har maskar använts för att utföra överbelastningsattacker mot stora webbplatser från infekterade datorer.
 • 電腦蠕蟲(computer worm)与電腦病毒相似,是一种能够自我复制的電腦程式。 与電腦病毒不同的是,電腦蠕蟲不需要附在别的程序内,可能不用使用者介入操作也能自我複製或執行。電腦蠕蟲未必會直接破壞被感染的系統,卻幾乎都對網路有害。電腦蠕蟲可能會执行垃圾代码以发动分散式阻斷服務攻擊,令计算机的执行效率极大程度降低,从而影響计算机的正常使用;可能會損毀或修改目標電腦的檔案;亦可能只是浪費頻寬。(惡意的)電腦蠕蟲可根据其目的分成2類: * 一种是面对大规模计算机使用网络发动拒绝服务的電腦蠕蟲,雖說會綁架電腦,但使用者可能還可以正常使用,只是會被占用一部份運算、連網能力。 * 另一种是针对个人用户的以执行大量垃圾代码的電腦蠕蟲。電腦蠕蟲多不具有跨平台性,但是在其他平台下,可能会出现其平台特有的非跨平台性的平台版本。第一个被广泛注意的電腦蠕蟲名为:“莫里斯蠕虫”,由罗伯特·泰潘·莫里斯编写,于1988年11月2日释出第一个版本。这个電腦蠕蟲间接和直接地造成了近1亿美元的损失。这个電腦蠕蟲释出之后,引起了各界对電腦蠕蟲的广泛关注。 以蠕虫指称可以自我复制的程序,最早来自(John Brunner)1975年的小说《》。
 • Хробак комп'ютерний — це програма, яка може подолати всі три етапи розповсюдження самостійно (звичайний хробак), або використовує агента-користувача тільки на 2-му етапі (поштовий черв'як). Хробаки майже завжди шкодять мережі, наприклад, споживаючи пропускну здатність. Більшість створених комп'ютерних хробаків лише розповсюджуються, та не шкодять системам.
 • Ein Computerwurm (im Computerkontext kurz Wurm) ist ein Schadprogramm (Computerprogramm oder Skript) mit der Eigenschaft, sich selbst zu vervielfältigen, nachdem es einmal ausgeführt wurde. In verbreitet sich der Wurm, ohne fremde Dateien oder Bootsektoren mit seinem Code zu infizieren.
 • A computer worm is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers. It often uses a computer network to spread itself, relying on security failures on the target computer to access it. It will use this machine as a host to scan and infect other computers. When these new worm-invaded computers are controlled, the worm will continue to scan and infect other computers using these computers as hosts, and this behavior will continue. Computer worms use recursive method to copy themselves without host program and distribute themselves based on the law of exponential growth, and then controlling and infecting more and more computers in a short time. Worms almost always cause at least some harm to the network, even if only by consuming bandwidth,
 • Un gusano informático es un malware que se replica para propagarse a otras computadoras. Este software malicioso suele utilizar una red informática para propagarse, aprovechando las fallas de seguridad en la computadora de destino para acceder a ella. Los gusanos casi siempre causan algún perjuicio a la red, aunque solo sea consumir ancho de banda, mientras que los virus casi siempre corrompen o modifican archivos en una computadora de destino.
 • Cacing komputer atau juga disebut worm (bahasa Inggris: computer worm atau worm) dalam keamanan komputer, adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dengan memanfaatkan jaringan (LAN/WAN/Internet) tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. Worm tidak seperti virus komputer biasa, yang menggandakan dirinya dengan cara menyisipkan program dirinya pada program yang ada dalam komputer tersebut, tetapi worm memanfaatkan celah keamanaan yang memang terbuka atau lebih dikenal dengan sebutan . Beberapa worm juga menghabiskan bandwidth yang tersedia. Worm merupakan evolusi dari virus komputer. Hanya ada satu cara untuk mengatasi worm yaitu dengan menutup celah keamanan yang terbuka tersebut, denga
 • Robak komputerowy – samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego. Główną różnicą między wirusem a robakiem jest to, że, podczas gdy wirus potrzebuje nosiciela – zwykle jakiegoś pliku wykonywalnego (chociaż istnieją wirusy pisane w językach skryptowych podczepiające się pod dokument lub arkusz kalkulacyjny), który modyfikuje doczepiając do niego swój kod wykonywalny, to robak jest pod tym względem samodzielny, a rozprzestrzenia się we wszystkich sieciach podłączonych do zarażonego komputera poprzez wykorzystanie luk w systemie operacyjnym lub naiwności użytkownika. Oprócz replikacji, robak może pełnić dodatkowe funkcje, takie jak niszczenie plików, wysyłanie poczty (z reguły spam) lub pełnienie roli backdoora lub konia trojańskiego.
 • Em informática um worm (do inglês que significa, literalmente, "verme") é um programa autorreplicante, diferente de um vírus, este é completo e não precisa usar outro para se propagar. Um worm pode ser projetado para tomar ações maliciosas após infestar um sistema, como por exemplo, deletar arquivos em um sistema ou enviar documentos por email.
differentFrom
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software