About: Adaptation     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FAdaptation

In biology, adaptation has three related meanings. Firstly, it is the dynamic evolutionary process that fits organisms to their environment, enhancing their evolutionary fitness. Secondly, it is a state reached by the population during that process. Thirdly, it is a phenotypic trait or adaptive trait, with a functional role in each individual organism, that is maintained and has evolved through natural selection.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Adaptation
 • تكيف
 • Adaptació
 • Adaptace
 • Evolutionäre Anpassung
 • Προσαρμογή
 • Adaptado
 • Adaptación biológica
 • Moldaera
 • Adaptation (biologie)
 • Oiriúnú
 • Adaptasi
 • Adattamento
 • 適応
 • 적응
 • Adaptatie (biologie)
 • Adaptacja (biologia)
 • Adaptação (biologia)
 • Адаптация (биология)
 • Anpassning (biologisk)
 • Адаптація
 • 適應
rdfs:comment
 • التكيّف أو التلاؤم (بالإنجليزية: Adaptation) في علم الأحياء هو عملية تطورية تصبح فيها الكائنات الحية متكيفة أكثر للعيش والتكاثر في بيئتها. ومصطلح التكيف يشير أيضاً لخلة ذات دور وظيفي في تاريخ حياة الكائن الحي تم الحفاظ عليها وتطويرها بواسطة الاصطفاء الطبيعي. التكيفات تزيد من صلاحية الكائنات الحية وفرص بقائها. الكائنات الحية تواجه أثناء نموها وتطورها تحديات بيئية متتابعة، وهي مزودة تكيفية، بحيث ينمو نمطها الظاهري بتجاوب مع الظروف المفروضة. لأي خلة هي مهمة من أجل تصحيح التكيف، إذ أنها تتحمل نوعاً من الضمان الحيوي أو الرجوع لبيئات مختلفة.
 • L'adaptació és un procés fisiològic o una característica del comportament d'un organisme que ha evolucionat durant un període a través de la selecció natural de tal manera que incrementa les seves expectatives a llarg termini per reproduir-se amb èxit. El terme adaptació també s'utilitza ocasionalment com a sinònim de selecció natural, tot i que la majoria de biòlegs no estan a favor d'aquest ús. És important tenir present que les variacions adaptatives no sorgeixen com a resposta al voltant sinó com a resultat de la deriva genètica.
 • Στη βιολογία, προσαρμογή είναι μια ιδιότητα ενός οργανισμού, δομή, ένα φυσιολογικό γνώρισμα, μια συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό της οποίας η κατοχή ευνοεί το άτομο στον αγώνα για επιβίωση. Δεν είναι μια τέλεολογική διαδικασία.Στη φυσιολογία, ειδικότερα, ο όρος αποδίδει την αλλαγή στο βαθμό ευαισθησίας ενός , προκειμένου να ανταποκριθεί σε μη κανονικές συνθήκες. Ως προσαρμογή εννοείται επίσης οποιοδήποτε συμπεριφορικό, ανατομικό ή φυσιολογικό χαρακτηριστικό που ευνοεί τις δυνατότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής του οργανισμού. Είναι αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής.
 • Adaptado estas procezo, agado, dum kiu oni prilaboras kaj ŝanĝas iun teĥnikan aŭ programan objekton tiel, ke ĝi estu taŭga por iu celo, por kiu ĝi ne estis taŭga antaŭ la procezo. Ankaŭ biologiaj kaj plantoj adaptiĝas por pli bone vivi aŭ eĉ elvivi en realaj kondiĉoj de la vivo.
 • Biologian, moldaera edo adaptazioa organismo baten ezaugarria da, hautespen naturalaz sortu eta garatu dena. Moldaeraz garaturiko ezaugarri horiek dagokion ekosisteman bizirauteko aukera handiagoak eskaintzen dizkiote organismoari. Adibidez, mimetismoa moldaeraz sorturiko ezaugarria da animalia askotan.
 • Na próisis ceartaithe a tharlaíonn d'orgánach ar leith de réir cúinsí a chomhshaoil. Is féidir go dtarlóidh sé trí roghnú nádurtha, agus buaineadas is rath atáirgthe feabhsaithe dá bharr, nó go dtarlóidh athruithe fiseolaíocha nó iompair nach bhfuil géiniteach. Úsáidtear an téarma céanna do thoradh na bpróiseas seo, is é sin aon airí struchtúrtha, iompair nó fiseolaíoch a fheabhsaíonn a bhuaineadas is/nó a rath atáirgthe.
 • Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk: * memperoleh air, udara dan nutrisi (makanan). * mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya dan panas. * mempertahankan hidup dari musuh alaminya. * bereproduksi. * merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis.
 • 適応 (てきおう、英: Adaptation)は、何らかの状況にふさわしいことや合致していることを指す言葉で分野ごとに異なった用法で用いられている。 * 生物学・生態学において適応とは、生物種がある環境のもとで生活するのに有利な形質を持っていること、あるいは生存や繁殖のために有利な形質を持っていることを言う。後述。 * 医療分野においては、治療や検査など医療行為の正当性、妥当性を意味する。いかなる場合でも施行する妥当性があることは「絶対的適応」、状況によっては妥当な場合は「相対的適応」と表現する。 * 「健康保険適応がある」とは、医療費の一部または全部が保険から支払われ、保険者や被保険者(診療を受けた者、患者)の負担が軽減する状態を指す。 * 医師は処方箋を書く際、使いたい薬剤の適応のある疾患名を、診療録の病名及び主要症状に記す必要がある。 * 制御工学では、制御対象の特性が未知または予測不可能で最適な制御パラメータを事前に決定できない場合、実際の制御時に特性を検出し、それに応じて制御パラメータを変えることを適応という。コンピュータにおける適応とは通常この意味だが、例外として、遺伝的アルゴリズムでは生物学と同じ意味で適応という言葉を使う。 * 心理学における適応とは、一般的な社会生活を問題なく送れること。適応障害も参照のこと。 * 生理学や心理学では順応と訳されることもある。暗順応を参照のこと。
 • 적응(適應)은 생물이 서식 환경에 보다 유리하도록 변화하는 과정 을 나타내는 생물학의 기본 개념이다. 적응은 생물 생존의 가장 중요한 요인 가운데 하나로 꼽힌다. 적응의 사례로 말의 경우를 보면 풀을 씹기에 알맞은 어금니, 포식자로부터 재빨리 도망칠 수 있는 다리와 같은 것을 들 수 있다. 다양한 생물 집단은 처해진 환경에 의해 발생하는 자연선택에 의해 생존에 적합한 개체만이 살아남은 결과 서식 환경에 적응하게 된다.
 • As adaptações que os diversos organismos vivos possuem são um aspecto central no estudo da biologia. Todas as características que adequam os seus possuidores a algo, geralmente, são ditas adaptativas e permitem que os seres vivos desenvolvam uma certa harmonia com o ambiente, ajustando-se, assim, para a sua sobrevivência num determinado local.
 • Anpassning (även kallat adaption) kan definieras som en genetisk förändring som ger högre fitness i den rådande miljön. Anpassningar kan antingen vara strukturella, beteendemässiga eller fysiologiska. Strukturella anpassningar är förändringar som påverkar organismens fysiska struktur som till exempel skelettkonstruktionen. Beteendemässiga anpassningar är förändringar som leder till att beteendet ändras på ett fördelaktigt sätt, till exempel ett effektivare födosöksbeteende. Fysiologiska anpassningar är sådant som förbättrar organismens fysiologiska funktioner som tillväxt, homeostas, vätskebalans och att tillverka gift.
 • 適應指生物族群經過天擇演化後,在生理或行為等層面得到適合在特定環境生存的特徵。適應發生在族群的層次。 適應的對象包括: * 空氣、水、食物與養分。 * 物理狀態如溫度、光線與熱。 * 在天敵的威脅下生存 * 尋找伴侶、生殖 * 對以上各種狀況發生改變時的行為和生理反應。 有時候「適應」會被用來作為「天擇演化」的同義詞,如「經過適應後,長頸鹿的脖子變長了」。
 • Adaptace je evoluční proces, při němž se daný organismus (resp. druh) přizpůsobuje vnějším podmínkám a dalším faktorům, které panují v areálu jeho výskytu. Díky adaptaci umožněné přirozeným výběrem vznikají účelné (nikoliv však účelové) vlastnosti. Tím se biologická evoluce do značné míry liší od jiných forem evoluce (např. evoluce jazyků). Přirozený výběr je totiž „schopen“ vybírat z náhodně vznikajících mutací ty, jež jsou výhodné a užitečné. Adaptací se však často myslí i osvojování si nových evolučních strategií a procházení genetickými mutacemi do nových forem.
 • Eine evolutionäre Anpassung (oder wissenschaftlich Adaptation) ist ein in einer Population eines bestimmten Lebewesens auftretendes Merkmal, das für sein Überleben oder seinen Fortpflanzungserfolg vorteilhaft ist, und das durch natürliche Mutation und anschließende Selektion für seinen gegenwärtigen Zustand entstanden ist. Ein Merkmal kann in diesem Zusammenhang sowohl Aussehen und Gestalt betreffen (morphologische Besonderheit) als auch eine Verhaltensweise sein. Damit ein Merkmal adaptiv ist, also als Anpassung in den Genpool einer Population einfließen kann und sich darin verbreiten kann, muss es erblich sein, d. h. eine genetische Basis besitzen. Die sexuelle Fortpflanzung besitzt im Vergleich zur asexuellen Fortpflanzung eine höhere Rate der Anpassung.
 • In biology, adaptation has three related meanings. Firstly, it is the dynamic evolutionary process that fits organisms to their environment, enhancing their evolutionary fitness. Secondly, it is a state reached by the population during that process. Thirdly, it is a phenotypic trait or adaptive trait, with a functional role in each individual organism, that is maintained and has evolved through natural selection.
 • Una adaptación biológica es un proceso fisiológico, rasgo morfológico o modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. Tiene tres significados, uno fisiológico y dos evolutivos:​ En biología evolutiva, la adaptación se refiere tanto a las características que incrementan la supervivencia y/o el de un organismo, como al proceso por el cual se adaptan los organismos:​
 • En biologie, l'adaptation peut se définir d’une manière générale comme l’ajustement fonctionnel de l’être vivant au milieu, et, en particulier, comme l’appropriation de l’organe à sa fonction. L’adaptation correspond à la mise en accord d'un organisme vivant avec les conditions qui lui sont extérieures. Elle perfectionne ses organes, les rend plus aptes au rôle qu’ils semblent jouer dans la vie de l’individu. Elle met l’organisme tout entier en cohérence avec le milieu. De fait, cette notion reste floue et mal définie, alors même qu'elle est centrale pour la biologie évolutionniste.
 • Il termine adattamento in biologia si riferisce alla facoltà degli organismi viventi di mutare i propri processi metabolici, fisiologici e comportamentali, consentendo loro di adattarsi alle condizioni dell'ambiente nel quale vivono. In particolare, l'adattamento è riferito alle modificazioni di una , un processo fisiologico o un di un organismo che si è evoluto in un certo periodo di tempo come effetto della selezione naturale, in maniera tale da aumentare il successo riproduttivo di tale organismo (nelle determinate condizioni ambientali in cui l'organismo si trova).
 • Adaptaties of (ecologische) aanpassingen zijn erfelijke veranderingen in morfologische structuren, fysiologische eigenschappen of gedrag van individuen binnen een populatie, die deze organismen een evolutionair voordeel geven, zoals bij de voortplanting of de zorg voor nakomelingen.
 • Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu. Efektywność adaptacji określa dostosowanie. Procesy adaptacyjne dzielone są na trzy grupy: * indywidualne (działające w ciągu życia osobnika); * populacyjne (tworzące się w procesie formowania się populacji); * gatunkowe (uwarunkowane genetyczną pulą gatunkową);
 • Биологическая адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие. Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях конкретного местообитания, устойчивость к воздействию факторов абиотического и биологического характера, а также успех в конкуренции с другими видами, популяциями, особями. Каждый вид имеет собственную способность к адаптации, ограниченную физиологией (индивидуальная адаптация), пределами проявления материнского эффекта и модификаций, разнообразием, , мутационными возможностями, характеристиками внутренних органов и другими видовыми особенностями.
 • Адапта́ція, а також пристосува́ння в біології — зміни в будові або функції живого організму, які дозволяють йому краще виживати в тих умовах, у яких він існує. Також під цим терміном часто розуміють процес набуття таких змін впродовж онтогенезу живого організму або еволюційного розвитку (іноді в українській та російській науковій літературі його називають адаптаціогенезом). До появи адаптацій призводить змінна дія факторів навколишнього середовища, зокрема їх відхилення від норми в більший чи менший бік.
differentFrom
name
 • Candide
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software