This HTML5 document contains 270 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dbthttp://dbpedia.org/resource/Template:
dbpedia-dahttp://da.dbpedia.org/resource/
dbpedia-elhttp://el.dbpedia.org/resource/
n43http://bn.dbpedia.org/resource/
n30http://zbw.eu/stw/descriptor/
dbpedia-svhttp://sv.dbpedia.org/resource/
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-bghttp://bg.dbpedia.org/resource/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/
dbpedia-shhttp://sh.dbpedia.org/resource/
dbpedia-hrhttp://hr.dbpedia.org/resource/
dbpedia-mshttp://ms.dbpedia.org/resource/
dbpedia-arhttp://ar.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ethttp://et.dbpedia.org/resource/
dbpedia-hehttp://he.dbpedia.org/resource/
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
dbpedia-mkhttp://mk.dbpedia.org/resource/
dcthttp://purl.org/dc/terms/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
dbpedia-azhttp://az.dbpedia.org/resource/
dbpedia-kkhttp://kk.dbpedia.org/resource/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n54http://si.dbpedia.org/resource/
n16http://dbpedia.org/resource/File:
dbphttp://dbpedia.org/property/
dbpedia-euhttp://eu.dbpedia.org/resource/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
dbpedia-ukhttp://uk.dbpedia.org/resource/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
dbpedia-srhttp://sr.dbpedia.org/resource/
n34http://sco.dbpedia.org/resource/
dbpedia-vihttp://vi.dbpedia.org/resource/
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
dbpedia-sqhttp://sq.dbpedia.org/resource/
dbpedia-skhttp://sk.dbpedia.org/resource/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n13http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
dbpedia-rohttp://ro.dbpedia.org/resource/
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
n58http://ta.dbpedia.org/resource/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n14https://global.dbpedia.org/id/
n19http://kn.dbpedia.org/resource/
dbpedia-slhttp://sl.dbpedia.org/resource/
n28http://hi.dbpedia.org/resource/
n44http://zbw.eu/stw/mapping/dbpedia/
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
dbpedia-cahttp://ca.dbpedia.org/resource/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
dbpedia-simplehttp://simple.dbpedia.org/resource/
dbpedia-zhhttp://zh.dbpedia.org/resource/
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n26http://lt.dbpedia.org/resource/
dbpedia-trhttp://tr.dbpedia.org/resource/
dbpedia-glhttp://gl.dbpedia.org/resource/
dbpedia-fahttp://fa.dbpedia.org/resource/
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#

Statements

Subject Item
dbr:Signal
rdf:type
owl:Thing
rdfs:label
Seinale Ηλεκτρικό σήμα 信号 (信息论) Segnale elettrico Signaal (algemeen) Elektrisches Signal Elektrisk signal Sinal elétrico Signal 信号 (電気工学) Senyal elèctric Signal électrique Signál Сигнал إشارة (اتصالات) Сигнал 신호 (전자공학) Señal eléctrica Sygnał
rdfs:comment
在通讯系统、信号处理或者电子工程等技术领域中,信号是“传递有关一些现象的行为或属性的信息的函数。” 在现实世界中,任何随时间或者空间变化的量(如影像)都是潜在的信号,它们可能会提供一个物理系统的状态信息,或在不同观察者之间传达消息等。《IEEE信号处理汇刊》阐述“信号”一词如下: 术语“信号”包括音频、视频、语音、图像、通信、地球物理、声纳、雷达、医疗和音乐信号等。 信号的其他例子如传递温度信息的热电偶输出,传递酸度信息的pH计输出。 一般来说,信号通常由传感器提供,而且通常用换能器将能量从原始形式转换为其他形式。例如,麦克风的声学信号转换为电压波形,而一个扬声器做相反的事情。 Een signaal is de beschrijving van de ontwikkeling van een parameter in de loop van de tijd of de ruimte. In veel gevallen is de parameter een fysieke grootheid waarvan de informatie wordt overgedragen met seinen of tekens. Op het gebied van de communicatie is een signaal een stroom van in de tijd uitgezonden gegevens. Zo is geluid een signaal, net als de gegevensstroom in een computer. In de communicatie onder soortgenoten wordt in de biologie het begrip signaal gebruikt. Men maakt onderscheid tussen: Η έννοια ηλεκτρικό σήμα είναι επέκταση της έννοιας σήμα υπο την παραδοχή ότι ο φορέας μετάδοσης του είναι το Ηλεκτρικό φορτίο. Το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται για την μετάδοση δεδομένων - πληροφορίας από μια πηγή σε ένα προορισμό. Το μέσο μετάδοσης που χρησιμοποιείται ονομάζεται κανάλι μετάδοσης. 신호(信號)는 통신이나 신호처리 등 전자공학 분야에서 쓰이는 용어로, 시간에 따라 변화하는 양자를 말한다. Pode-se entender a expressão sinal elétrico de duas maneiras: * Tomando-se dois pontos carregados eletricamente, chama-se sinal elétrico a variação na diferença de potencial (ou tensão) entre estes pontos no decorrer do tempo; * Analisando a corrente que passa por um condutor, chamamos de sinal elétrico a variação da corrente no decorrer do tempo. Considera-se como sinal a informação útil para o circuito. Qualquer informação indesejada, inútil, ou nociva, introduzida involuntariamente no sistema, é considerada ruído. Сигнал — материальное воплощение сообщения для использования при передаче, переработке и хранении информации. Сигна́л — код (символ, знак), созданный и переданный в пространство (по каналу связи) одной системой, либо возникший в процессе взаимодействия нескольких систем. Смысл и значение сигнала проявляются после регистрации и интерпретации в принимающей системе. Сигна́л (в теории информации и связи) — носитель информации, используемый для передачи сообщений в системе связи. Сигна́л — зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію. Інше визначення: сигнал — фізичний процес, властивості якого визначаються взаємодією між матеріальним об'єктом та засобом його дослідження. Термін широко використовується у галузях науки й техніки, пов'язаних з обробкою й передаванням інформації, в кібернетиці, електроніці, радіотехніці, техніці зв'язку й ін. Un signal électrique est une grandeur électrique dont la variation dans le temps transporte une information, d'une source à une destination. La grandeur électrique que l'on considère pour la transmission et le traitement du signal peut être directement la différence de potentiel ou l'intensité d'un courant électrique ; ou bien une modulation de l'amplitude, de la fréquence ou de la phase d'une variation périodique de ces grandeurs, qu'on appelle porteuse ; dans les communications numériques par modem des règles complexes régissent la modulation afin d'occuper au mieux la largeur de bande allouée. El senyal elèctric pot definir-se de dues maneres: * la diferència de potencial (o tensió) entre dos punts carregats elèctricament en el transcurs del temps * la variació del corrent en el transcurs del temps en analitzar el corrent que passa per un conductor Hi ha moltes altres fonts de sorolls que poden afectar el senyal elèctric, com descàrregues atmosfèriques i rajos còsmics. Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím. Podle podmínek může mít podobu krátkého zvuku, ústního povelu, změny elektrického nebo jiného signálu ve smyslu uvedeném níže, zprávy, příznaku, rozsvícení kontrolky, apod. Signál obvykle nese jenom malé množství informace, ale velmi důležitá je včasnost jeho doručení. Proto se často přenáší zvláštním kanálem, který zajistí jeho rychlé předání. الإشارة هي كمية متغيرة زمنيا أو مكانيا ويمكنها حمل البيانات ونقل المعلومات وتنقسم الإشارات من إلى قسمين : * إشارة مستمرة * إشارة متقطعة وتنقسم كذلك من حيث الزمن والسعة إلى: * إشارة رقمية * إشارة متناظرة ويتم تحليل الإشارات الكهربية في : * مجال الزمن * مجال التردد Seinale prozesamenduan, seinalea fenomeno bati buruzko informazioa transmitizen duen funtzio bat da. Elektronika eta telekomunikazio eremuetan, tentsio, korronte edo uhin elektromagnetiko aldakor bat informazioa transmitizen duen seinale bat izango da. Un segnale elettrico è un particolare tipo di segnale caratterizzato da una variazione di corrente elettrica o di tensione all'interno di un conduttore o in un punto di un circuito elettrico o elettronico. Si considera un segnale una grandezza fisica la cui variazione nel tempo trasmette un'informazione. Elektrisk signal är en signal som överförs med hjälp av elektricitet. De elektriska signalerna kan överföras i form av analoga signaler eller digitala signaler. Elektronik består i allmänhet av många olika enheter som samarbetar genom att skicka olika signaler till varandra. Varje enhet är konstruerad för att ta emot vissa insignaler och leverera vissa utsignaler. Als Signal bezeichnet man eine „physikalische Größe, bei der ein oder mehrere Parameter Information über eine oder mehrere variable Größen tragen“, bzw. ein „physikalisches Phänomen, dessen charakteristische Größen zur Darstellung von Information dienen können“. Ein elektrisches Signal ist eine elektrische Größe wie Stromstärke, Spannung oder Widerstand, wenn es in irgendeiner Form variabel ist, damit es Informationen aufnehmen und transportieren kann. Als geeignete Parameter kommen beispielsweise Gleichwert, Scheitelwert, Frequenz, Phasenverschiebungswinkel oder Tastgrad infrage. Sygnał – abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówi się wtedy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji. In signal processing, a signal is a function that conveys information about a phenomenon. In electronics and telecommunications, it refers to any time varying voltage, current or electromagnetic wave that carries information. A signal may also be defined as an observable change in a quality such as quantity. 信号(英: signal)は、電気通信や信号処理、さらには電気工学全般において、時間や空間に伴って変化する任意の量を意味する。 実世界では、時間と共に測定可能な量や、空間において測定可能な量を信号という。また人間社会では、人間の発する情報や機械のデータも信号とされる。そのような情報やデータ(例えば画面上のドット、紙上にインクで書かれたテキスト、あるいはこれを読んでいる人が見ている単語の列)は全て、何らかの物理的システムや生体的システムの一部として存在している。 システムの形態は様々だが、その入力と出力は時間または空間に伴って変化する値として表すことが可能である。20世紀後半、電気工学はいくつかの分野に分かれ、その一部は物理的信号とそのシステムを設計および解析する方向に特化してきた。また、一方では人間や機械の複雑なシステムの機能動作や概念構造を扱う分野も登場した。これらの工学分野は、単純な測定量としての信号を利用したシステムの設計/研究/実装の方法を提供し、それによって情報の転送/格納/操作の新たな手段が生み出されてきた。 Una señal eléctrica es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético. Estas señales pueden ser de dos tipos: analógicas, si varían de forma continua en el tiempo, o digitales si varían de forma discreta (con parámetros que presentan saltos de un valor al siguiente; por ejemplo los valores binarios 0 y 1). Una señal eléctrica puede definirse de dos maneras: * La diferencia de potencial (o tensión) entre dos puntos cargados eléctricamente en el transcurrir del tiempo * La variación de la corriente en el transcurrir del tiempo en analizar la corriente que pasa por un conductor
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:Signal
dct:subject
dbc:Digital_signal_processing dbc:Signal_processing dbc:Telecommunication_theory dbc:Engineering_concepts
dbo:wikiPageID
275871
dbo:wikiPageRevisionID
983657433
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:User_interface dbr:Sound_pressure dbr:Entropy_(information_theory) dbr:Electronic_filter dbr:Computer_engineering dbr:Neuron dbr:Integer dbr:Image dbr:Charge-coupled_device dbr:Stochastic dbr:Differential_equation dbr:Detection_theory dbc:Digital_signal_processing dbr:Crosstalk dbr:Membrane_potential dbr:Mathematical_model dbc:Engineering_concepts dbr:Information_content dbr:Digital_image dbr:Laser dbr:Information_theory dbr:VHDL dbr:Signal dbr:Waveform dbr:Current_loop dbr:Transmitter n16:Signal_processing_system.png dbr:Finite_set dbr:NumPy dbr:Discrete_time_and_continuous_time dbr:Analog_signal dbr:Analog_signal_processing dbr:Electrical_engineering dbr:Signal_integrity dbr:Signaling_(telecommunications) dbr:Signalling_theory dbr:Computer dbr:Cell_(biology) dbr:Signal-to-noise_ratio dbr:Information_processor dbr:Electronic_engineering dbr:Oscillation dbr:Even_and_odd_functions dbr:Pneumatics dbr:Bitstream dbr:Frequency dbr:Electromagnetic_radiation dbr:Sound dbr:Voltage dbr:Electric_current dbr:Mary_Had_a_Little_Lamb dbr:Transducer dbr:Function_(mathematics) dbr:MATLAB dbr:Electromagnetism dbr:Free-space_optical_communication dbr:Three-valued_logic dbr:Pressure dbr:Cell_signaling dbr:Temperature dbr:Digital_image_processing dbr:Motion n16:William_Powell_Frith_The_signal_1858.jpg dbr:Stereophonic_sound dbr:Radio dbr:Claude_Shannon dbr:Time_series dbr:Industrial_design dbr:Radar dbr:Signal_processing dbr:Information dbr:Hydraulics dbr:Data_storage dbr:Evolution dbr:Loudspeaker dbc:Signal_processing dbr:Verilog dbr:Analog-to-digital_converter dbr:Noise_(electronics) dbr:Polarization_(waves) dbr:Assembly_language dbr:Data_transmission dbr:PH_meter dbr:Dynamical_system dbr:OrCAD dbr:Continuous_or_discrete_variable dbr:Gyroscope n16:Original_message.jpg dbr:Simulink dbr:Primary_color dbr:Estimation_theory dbr:Amplifier dbr:Scan_line dbr:Light dbr:Microphone dbr:Common-channel_signaling dbr:Energy dbr:Electric_potential dbr:Discrete_space dbr:Radio_receiver dbc:Telecommunication_theory dbr:Infinity dbr:Barometer n16:Imagen_4.png dbr:Power_(physics) dbr:Thermocouple dbr:Optics dbr:Microsecond dbr:Compact_disc dbr:Periodic_function dbr:IEEE_Transactions_on_Signal_Processing dbr:Second dbr:Signal_strength_in_telecommunications n16:Sampled.signal.svg dbr:Digital_data dbr:Sampling_(signal_processing) dbr:Quantization_(signal_processing) dbr:Linear_algebra dbr:Lagrangian_mechanics dbr:Audio_signal dbr:Digital_electronics dbr:Communication_channel dbr:Classical_mechanics dbr:Magnetization n16:Digital.signal.svg dbr:Electrophysiology dbr:Video dbr:Magnetic_storage dbr:Sensor dbr:Digital_signal_processing dbr:Sign_(mathematics) dbr:Quality_(philosophy) dbr:Digital_signal_(signal_processing) dbr:Digital_signal dbr:Organelle dbr:Telephone dbr:Dirac_delta_function
dbo:wikiPageExternalLink
n13:paper.html
owl:sameAs
dbpedia-tr:Sinyal dbpedia-kk:Сигнал dbpedia-ar:إشارة_(اتصالات) n14:hZDu dbpedia-vi:Tín_hiệu dbpedia-cs:Signál dbpedia-sq:Sinjalet n19:ಸಂಜ್ಞೆ dbpedia-sk:Signál dbpedia-de:Elektrisches_Signal dbpedia-ro:Semnal_(electronică) dbpedia-bg:Сигнал dbpedia-el:Ηλεκτρικό_σήμα dbpedia-sv:Elektrisk_signal n26:Signalas dbpedia-it:Segnale_elettrico n28:विद्युत_संकेत dbpedia-az:Siqnal n34:Seegnal dbpedia-fr:Signal_électrique dbpedia-sr:Сигнал_(електротехника) dbpedia-fa:سیگنال_(مهندسی_برق) dbpedia-hr:Električni_signal dbpedia-ca:Senyal_elèctric dbpedia-pt:Sinal_elétrico dbpedia-eu:Seinale n43:সঙ্কেত_(যোগাযোগ_ব্যবস্থা) dbpedia-zh:信号_(信息论) dbpedia-simple:Signal_(electrical_engineering) dbpedia-he:אות_(תקשורת) dbpedia-nl:Signaal_(algemeen) dbpedia-sl:Signal dbpedia-es:Señal_eléctrica dbpedia-sh:Električni_signal dbpedia-ko:신호_(전자공학) dbpedia-mk:Сигнал n54:සංඥාව_(ඉලෙක්ට්‍රොනික_විද්‍යාව) dbpedia-ms:Isyarat_(kejuruteraan_elektrik) dbpedia-ru:Сигнал dbpedia-gl:Sinal n58:குறிகை dbpedia-uk:Сигнал dbpedia-pl:Sygnał wikidata:Q174984 dbpedia-et:Signaal_(tehnika) dbpedia-ja:信号_(電気工学) dbpedia-da:Signal
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbt:Main dbt:Multiple_image dbt:ISBN dbt:Use_American_English dbt:Short_description dbt:Anchor dbt:Authority_control dbt:Wikibooks dbt:Reflist dbt:Tone dbt:Other_uses
dbp:caption
is an example of an odd signal. is an example of an even signal.
dbp:header
Even and odd signals
dbp:image
Function x^2.svg Function-x3.svg
dbo:abstract
Сигнал — материальное воплощение сообщения для использования при передаче, переработке и хранении информации. Сигна́л — код (символ, знак), созданный и переданный в пространство (по каналу связи) одной системой, либо возникший в процессе взаимодействия нескольких систем. Смысл и значение сигнала проявляются после регистрации и интерпретации в принимающей системе. Сигна́л (в теории информации и связи) — носитель информации, используемый для передачи сообщений в системе связи. Сигнал может генерироваться, но его приём не обязателен, в отличие от сообщения, которое рассчитано на принятие принимающей стороной, иначе оно не является сообщением. Сигналом может быть любой физический процесс, параметры которого изменяются (или находятся) в соответствии с передаваемым сообщением. Сигнал, детерминированный или случайный, описывают математической моделью, функцией, характеризующей изменение параметров сигнала. Математическая модель представления сигнала, как функции времени, является основополагающей концепцией теоретической радиотехники, оказавшейся плодотворной как для анализа, так и для синтеза радиотехнических устройств и систем. В радиотехнике альтернативой сигналу, который несёт полезную информацию, является шум — обычно случайная функция времени, взаимодействующая (например, путём сложения) с сигналом и искажающая его. Основной задачей теоретической радиотехники является извлечение полезной информации из сигнала с обязательным учётом шума. Понятие сигнал позволяет абстрагироваться от конкретной физической величины, например тока, напряжения, акустической волны и рассматривать вне физического контекста явления связанные кодированием информации и извлечением её из сигналов, которые обычно искажены шумами. В исследованиях сигнал часто представляется функцией времени, параметры которой могут нести нужную информацию. Способ записи этой функции, а также способ записи мешающих шумов называют математической моделью сигнала. В связи с понятием сигнала формулируются такие базовые принципы кибернетики, как понятие о пропускной способности канала связи, разработанное Клодом Шенноном и об оптимальном приёме, разработанная В. А. Котельниковым. الإشارة هي كمية متغيرة زمنيا أو مكانيا ويمكنها حمل البيانات ونقل المعلومات وتنقسم الإشارات من إلى قسمين : * إشارة مستمرة * إشارة متقطعة وتنقسم كذلك من حيث الزمن والسعة إلى: * إشارة رقمية * إشارة متناظرة ويتم تحليل الإشارات الكهربية في : * مجال الزمن * مجال التردد In signal processing, a signal is a function that conveys information about a phenomenon. In electronics and telecommunications, it refers to any time varying voltage, current or electromagnetic wave that carries information. A signal may also be defined as an observable change in a quality such as quantity. Any quality, such as physical quantity that exhibits variation in space or time can be used as a signal to share messages between observers. According to the IEEE Transactions on Signal Processing, a signal can be audio, video, speech, image, sonar and radar-related and so on. In another effort to define signal, anything that is only a function of space, such as an image, is excluded from the category of signals. Also, it is stated that a signal may or may not contain any information. In nature, signals can be actions done by an organism to alert other organisms, ranging from the release of plant chemicals to warn nearby plants of a predator, to sounds or motions made by animals to alert other animals of food. Signalling occurs in all organisms even at cellular levels, with cell signaling. Signaling theory, in evolutionary biology, proposes that a substantial driver for evolution is the ability for animals to communicate with each other by developing ways of signaling. In human engineering, signals are typically provided by a sensor, and often the original form of a signal is converted to another form of energy using a transducer. For example, a microphone converts an acoustic signal to a voltage waveform, and a speaker does the reverse. Information theory serves as the formal study of signals and their content, and the information of a signal is often accompanied by noise. The term "noise" refers to unwanted signal modifications, but is often extended to include unwanted signals conflicting with desired signals (crosstalk). The reduction of noise is covered in part under the heading of signal integrity. The separation of desired signals from background noise is the field of signal recovery, one branch of which is estimation theory, a probabilistic approach to suppressing random disturbances. Engineering disciplines such as electrical engineering have led the way in the design, study, and implementation of systems involving transmission, storage, and manipulation of information. In the latter half of the 20th century, electrical engineering itself separated into several disciplines, specialising in the design and analysis of systems that manipulate physical signals; electronic engineering and computer engineering as examples; while design engineering developed to deal with functional design of user–machine interfaces. Una señal eléctrica es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético. Estas señales pueden ser de dos tipos: analógicas, si varían de forma continua en el tiempo, o digitales si varían de forma discreta (con parámetros que presentan saltos de un valor al siguiente; por ejemplo los valores binarios 0 y 1). Una señal eléctrica puede definirse de dos maneras: * La diferencia de potencial (o tensión) entre dos puntos cargados eléctricamente en el transcurrir del tiempo * La variación de la corriente en el transcurrir del tiempo en analizar la corriente que pasa por un conductor La señal puede generarse artificialmente por un circuito electrónico (oscilador). Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, la señal eléctrica representa la variación de otra magnitud física en el transcurrir del tiempo, convertida en electricidad por un transductor. Se considera como señal la información útil para el circuito. Cualquier información indeseada, inútil o dañina, introducida involuntariamente en el sistema, es considerada ruido. Por ejemplo, en un amplificador de sonido: la persona habla en un micrófono, que es el transductor. El micrófono convierte las ondas sonoras en una tensión variable que puede ser medida entre los hilos del micrófono. Esta variación en la tensión corresponde exactamente a la frecuencia de oscilación de las ondas sonoras emitidas. Es la señal eléctrica pura. Pero, al medirse la tensión en un punto avanzado en el circuito, se puede percibir, por ejemplo, que la red eléctrica de la sala "contaminó" la señal, es decir, por efecto de la inducción electromagnética sobre los conductores del circuito, se sumó a la señal original una variación de tensión con la frecuencia de oscilación de la red. Esta interferencia indeseada de la red es ruido. Cuando el circuito entrega la señal amplificada al altavoz (nuestro transductor de salida), la interferencia fue amplificada junta, y será percibida como un sonido grave al fondo de la voz. Hay muchas otras fuentes de ruidos que pueden afectar la señal eléctrica, como descargas atmosféricas y rayos cósmicos. Sygnał – abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówi się wtedy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji. 信号(英: signal)は、電気通信や信号処理、さらには電気工学全般において、時間や空間に伴って変化する任意の量を意味する。 実世界では、時間と共に測定可能な量や、空間において測定可能な量を信号という。また人間社会では、人間の発する情報や機械のデータも信号とされる。そのような情報やデータ(例えば画面上のドット、紙上にインクで書かれたテキスト、あるいはこれを読んでいる人が見ている単語の列)は全て、何らかの物理的システムや生体的システムの一部として存在している。 システムの形態は様々だが、その入力と出力は時間または空間に伴って変化する値として表すことが可能である。20世紀後半、電気工学はいくつかの分野に分かれ、その一部は物理的信号とそのシステムを設計および解析する方向に特化してきた。また、一方では人間や機械の複雑なシステムの機能動作や概念構造を扱う分野も登場した。これらの工学分野は、単純な測定量としての信号を利用したシステムの設計/研究/実装の方法を提供し、それによって情報の転送/格納/操作の新たな手段が生み出されてきた。 在通讯系统、信号处理或者电子工程等技术领域中,信号是“传递有关一些现象的行为或属性的信息的函数。” 在现实世界中,任何随时间或者空间变化的量(如影像)都是潜在的信号,它们可能会提供一个物理系统的状态信息,或在不同观察者之间传达消息等。《IEEE信号处理汇刊》阐述“信号”一词如下: 术语“信号”包括音频、视频、语音、图像、通信、地球物理、声纳、雷达、医疗和音乐信号等。 信号的其他例子如传递温度信息的热电偶输出,传递酸度信息的pH计输出。 一般来说,信号通常由传感器提供,而且通常用换能器将能量从原始形式转换为其他形式。例如,麦克风的声学信号转换为电压波形,而一个扬声器做相反的事情。 Een signaal is de beschrijving van de ontwikkeling van een parameter in de loop van de tijd of de ruimte. In veel gevallen is de parameter een fysieke grootheid waarvan de informatie wordt overgedragen met seinen of tekens. Op het gebied van de communicatie is een signaal een stroom van in de tijd uitgezonden gegevens. Zo is geluid een signaal, net als de gegevensstroom in een computer. In de communicatie onder soortgenoten wordt in de biologie het begrip signaal gebruikt. Men maakt onderscheid tussen: * Continue signalen, ook wel analoge signalen genoemd in de elektronica. * Discrete signalen, meer op het gebied van de digitale elektronica. Er is een heel scala van technieken voor om snel, betrouwbaar en efficiënt te doen verlopen. Deze technieken worden ook gebruikt voor informatie die niet zuiver als signaal is op te vatten, bijvoorbeeld in de beeldbewerking, waar de waarde van pixels niet alleen wordt beïnvloed door de waarde van voorgaande en volgende pixels, maar ook door die van boven- en ondergelegen pixels. El senyal elèctric pot definir-se de dues maneres: * la diferència de potencial (o tensió) entre dos punts carregats elèctricament en el transcurs del temps * la variació del corrent en el transcurs del temps en analitzar el corrent que passa per un conductor El senyal pot ser generat artificialment per un circuit electrònic (oscil·lador). No obstant això, en la majoria de les aplicacions pràctiques, el senyal elèctric representa la variació d'una altra dimensió física en el transcurs del temps, convertida en electricitat per un transductor. Es considera com a senyal la informació útil per al circuit. Qualsevol informació indesitjada, inútil o nociva, introduïda involuntàriament en el sistema, és considerada soroll. Per exemple, en un amplificador de so: la persona parla en un micròfon, que és el transductor. El micròfon converteix les ones sonores en una tensió variable que pot ser mesurada entre els fils del micròfon. Aquesta variació en la tensió correspon exactament a la freqüència d'oscil·lació de les ones sonores emeses. És el senyal elèctric pur. Però, en mesurar-se la tensió en un punt avançat en el circuit, es pot percebre, per exemple, que la xarxa elèctrica de la sala "va contaminar" el senyal, és a dir, per efecte de la inducció eletromagnètica sobre els conductors del circuit, es va sumar al senyal original una variació de tensió amb la freqüència d'oscil·lació de la xarxa. Aquesta interferència indesitjada de la xarxa és soroll. Quan el circuit lliura el senyal amplificat a l'altaveu (el nostre transductor de sortida), la interferència va ser amplificada junta, i serà percebuda com un so greu al fons de la veu. Hi ha moltes altres fonts de sorolls que poden afectar el senyal elèctric, com descàrregues atmosfèriques i rajos còsmics. Seinale prozesamenduan, seinalea fenomeno bati buruzko informazioa transmitizen duen funtzio bat da. Elektronika eta telekomunikazio eremuetan, tentsio, korronte edo uhin elektromagnetiko aldakor bat informazioa transmitizen duen seinale bat izango da. Edozein aldaketa fisiko denboran zein espazioan seinale baten moduan erabili daiteke, esate baterako, informazioa partekatzeko hainbat behatzaile artean. Seinale bat erlazionatuta egon daiteke audioarekin, bideoarekin, ahotsarekin, etab. Seinaleak gure eguneroko bizitzan aurkitu ditzakegu. Naturan, organismo batek beste bat zeozertaz ohartarazten badu seinale bezala kontsideratu daiteke, hots, animaliek soinu bat eragiten dutenean larrialdi egoera batean, landereek kanporatzen dituzten osagai kimikoak etab. Gizakion kasuan, ahotsa adibiderik ohikoena da, esaterako, mikrofono batek seinale akustiko bat uhin forma duen tentsio seinale baten bihurtzen du. Η έννοια ηλεκτρικό σήμα είναι επέκταση της έννοιας σήμα υπο την παραδοχή ότι ο φορέας μετάδοσης του είναι το Ηλεκτρικό φορτίο. Το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται για την μετάδοση δεδομένων - πληροφορίας από μια πηγή σε ένα προορισμό. Το μέσο μετάδοσης που χρησιμοποιείται ονομάζεται κανάλι μετάδοσης. Για την προσαρμογή της πληροφορίας από την πηγή προς το μέσο μετάδοσης χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός που ονομάζεται κωδικοποιητής καναλιού. Το αντίστροφο συμβαίνει στο προορισμό. Ο δέκτης - αποκωδικοποιητής καναλιού μετατρέπει την το σήμα σε μορφή κατανοητή στον προορισμό.Κάθε σήμα μπορεί να απεικονιστεί σε συνάρτηση με το χρόνο. Χαρακτηριστικά μεγέθη είναι το πλάτος του, και η συχνότητα. Un segnale elettrico è un particolare tipo di segnale caratterizzato da una variazione di corrente elettrica o di tensione all'interno di un conduttore o in un punto di un circuito elettrico o elettronico. Si considera un segnale una grandezza fisica la cui variazione nel tempo trasmette un'informazione. Als Signal bezeichnet man eine „physikalische Größe, bei der ein oder mehrere Parameter Information über eine oder mehrere variable Größen tragen“, bzw. ein „physikalisches Phänomen, dessen charakteristische Größen zur Darstellung von Information dienen können“. Ein elektrisches Signal ist eine elektrische Größe wie Stromstärke, Spannung oder Widerstand, wenn es in irgendeiner Form variabel ist, damit es Informationen aufnehmen und transportieren kann. Als geeignete Parameter kommen beispielsweise Gleichwert, Scheitelwert, Frequenz, Phasenverschiebungswinkel oder Tastgrad infrage. Сигна́л — зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію. Інше визначення: сигнал — фізичний процес, властивості якого визначаються взаємодією між матеріальним об'єктом та засобом його дослідження. Термін широко використовується у галузях науки й техніки, пов'язаних з обробкою й передаванням інформації, в кібернетиці, електроніці, радіотехніці, техніці зв'язку й ін. Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím. Podle podmínek může mít podobu krátkého zvuku, ústního povelu, změny elektrického nebo jiného signálu ve smyslu uvedeném níže, zprávy, příznaku, rozsvícení kontrolky, apod. Signál obvykle nese jenom malé množství informace, ale velmi důležitá je včasnost jeho doručení. Proto se často přenáší zvláštním kanálem, který zajistí jeho rychlé předání. V technice se slovo signál používá v poněkud posunutém významu pro fyzikální veličinu závislou na čase. Může se tak jednat například o signály optické, elektrické, elektromagnetické, akustické, mechanické, pneumatické, nebo hydraulické. Pomocí signálů lze přenášet zprávy - data. Un signal électrique est une grandeur électrique dont la variation dans le temps transporte une information, d'une source à une destination. La grandeur électrique que l'on considère pour la transmission et le traitement du signal peut être directement la différence de potentiel ou l'intensité d'un courant électrique ; ou bien une modulation de l'amplitude, de la fréquence ou de la phase d'une variation périodique de ces grandeurs, qu'on appelle porteuse ; dans les communications numériques par modem des règles complexes régissent la modulation afin d'occuper au mieux la largeur de bande allouée. La communication à une distance du même ordre de grandeur ou supérieure à la longueur d'onde minimale du signal oblige à se préoccuper de la théorie des lignes de transmission. 신호(信號)는 통신이나 신호처리 등 전자공학 분야에서 쓰이는 용어로, 시간에 따라 변화하는 양자를 말한다. Pode-se entender a expressão sinal elétrico de duas maneiras: * Tomando-se dois pontos carregados eletricamente, chama-se sinal elétrico a variação na diferença de potencial (ou tensão) entre estes pontos no decorrer do tempo; * Analisando a corrente que passa por um condutor, chamamos de sinal elétrico a variação da corrente no decorrer do tempo. O sinal pode ser gerado artificialmente por um circuito eletrônico (oscilador). Entretanto, na maioria das aplicações práticas, o sinal elétrico representa a variação de outra grandeza física no decorrer do tempo, convertida em eletricidade por um transdutor. Considera-se como sinal a informação útil para o circuito. Qualquer informação indesejada, inútil, ou nociva, introduzida involuntariamente no sistema, é considerada ruído. Por exemplo, em um amplificador de som: a pessoa fala em um microfone, que é o transdutor. O microfone converte as ondas sonoras em uma tensão variável que pode ser medida entre os fios do microfone. Esta variação na tensão corresponde exatamente à frequência de oscilação das ondas sonoras emitidas. É o sinal elétrico puro. Contudo, ao se medir a tensão em um estágio adiante no circuito, pode-se perceber, por exemplo, que a rede elétrica da sala "contaminou" o sinal, isto é, por efeito da indução eletromagnética sobre os condutores do circuito, somou-se ao sinal original uma variação de tensão com a frequência de oscilação da rede (60 Hz no Brasil). Esta interferência indesejada da rede que é o ruído. Quando o circuito entrega o sinal amplificado ao alto-falante (nosso transdutor de saída), a interferência foi amplificada junto, e será percebida como um zumbido grave ao fundo da voz. Há muitas outras fontes de ruídos que podem afetar o sinal elétrico, como descargas atmosféricas e raios cósmicos. Elektrisk signal är en signal som överförs med hjälp av elektricitet. De elektriska signalerna kan överföras i form av analoga signaler eller digitala signaler. Elektronik består i allmänhet av många olika enheter som samarbetar genom att skicka olika signaler till varandra. Varje enhet är konstruerad för att ta emot vissa insignaler och leverera vissa utsignaler.
skos:closeMatch
n30:11223-4
dct:isPartOf
n44:target
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-en:Signal?oldid=983657433&ns=0
dbo:wikiPageLength
30885