The Western canon is the body of high culture literature, music, philosophy, and works of art that is highly valued in the West: works that have achieved the status of classics. However, not all these works originate in the Western world, and such works are also valued throughout the world. It is "a certain Western intellectual tradition that goes from, say, Socrates to Wittgenstein in philosophy, and from Homer to James Joyce in literature". The word canon is derived from ancient Greek κανών, kanṓn, meaning a measuring rod, or standard. The Bible, a product of ancient Jewish culture, from the Levant, in Western Asia, has been a major force in shaping Western culture, and "has inspired some of the great monuments of human thought, literature, and art".

Property Value
dbo:abstract
 • المرجعية الأدبية الغربية المرجعية الأدبية الغربية هي مجموعة الأدب والثقافة والموسيقى والفلسفة والأعمال الفنية ذات القيمة العالية في الغرب : الأعمال التي حققت مكانة الكلاسيكية. ومع ذلك ، لا تنشأ كل هذه الأعمال في العالم الغربي ، وتُقدر هذه الأعمال أيضًا في جميع أنحاء العالم. : "تقليد فكري غربي معين على سبيل المثال ينتقل من سقراط إلى فيتجنشتاين في الفلسفة ، ومن هومر إلى جيمس جويس في الأدب". كلمة المرجعية من اليونانية القديمة kanṓn وهذا يعني قياس ، أو معيار. الكتاب المقدس وهو نتاج ثقافة يهودية قديمة من غرب آسيا وقد كانت قوة رئيسة في تشكيل الثقافة الغربية و "ألهم بعض المعالم الأثرية العظيمة للفكر الإنساني والأدب والفن" لقد كانت المرجعية الأدبية للكتب ثابتًة إلى حد ما ، على الرغم من أنهاتوسعت لتشمل مزيداً من النساء والأقليات العرقية ، في حين توسعت كتب الموسيقى والفنون البصرية بشكل كبير لتغطي العصور الوسطى بينما القرون التابعة لها تجاهلت إلى حد كبير. ولكن بعض الأمثلة على وسائل الإعلام الحديثة مثل السينما قد وصلت إلى وضع محفوف بالمخاطر في المرجعية الأدبية. أيضا خلال القرن العشرين كان هناك اهتمام متزايد بالغرب وكذلك على مستوى العالم ، في الأعمال الرئيسة ، سواء في الأدب أو في الفنون الأخرى ، لثقافات آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والسابقين. مستعمرات الدول الأوروبية. كان هناك جدل مستمر على المستوى الدولي ، حول طبيعة ومكانة المرجعية الأدبية منذ الستينيات على الأقل ، والكثير منها متجذر في النظرية النقدية ، والنسوية ، ونظرية السباق الحرجة ، والماركسية. على وجه الخصوص ، جادلت دراسات ما بعد الحداثة أن هيئة المنح الدراسية متحيزة لأن التركيز الأساسي التقليدي للدراسات الأكاديمية على الثقافة والتاريخ الغربيين كان فقط على الأعمال التي ينتجها الرجال الغربيون. الكلاسيكية تعني كتاب ، أو أي عمل فني آخر ، يرى بأنه مثالي أو جدير بالملاحظة ، على سبيل المثال من خلال رخصة بالطبع او النشر عن طريق إدراجها في قائمة الكتب البارزة،أو من خلال رأي شخصي للقارئ. على الرغم من أن المصطلح يرتبط عادةً بالمرجعية الأدبيةالغربية ، إلا أنه يمكن تطبيقه على أعمال الأدب والموسيقى والفن وما إلى ذلك من جميع التقاليد ، مثل الكلاسيكيات الصينية أو الفيدا. الكلمة ذات الصلة هي التحفة الفنية أو chef، وتعني في الاستخدام الحديث عمل تلقى الكثير من الثناءالنقدي ، خاصة تلك التي تعتبر أعظم عمل في حياة الشخص أو عمل مليْ بالإبداع أو المهارة أو عمل بارز. من الناحية التاريخية ، تشير الكلمة إلى عمل ذي مستوى عالٍ جدًا نُتج من أجل الحصول على عضوية نقابة أو أكاديمية. * بوابة تربية وتعليم * بوابة التاريخ * بوابة أدب (ar)
 • Západní kánon je soubor knih, hudby a umění, které učenci obecně přijímají jako nejdůležitější a nejvlivnější při utváření západní kultury. Zahrnuje beletrii, literaturu faktu, poezii, drama, hudbu, umění, sochařství a architekturu, která je obecně považována za významnou uměleckou hodnotu a představuje vysokou kulturu Evropy a Severní Ameriky. Kalifornský filozof John Searle navrhuje, že západní kánon by mohl být zhruba definován jako "určitá západní intelektuální tradice, která vychází z, řekněme, od Sókrata k Wittgensteinovi ve filozofii a od Homéra po Jamese Joyce v literatuře". Bible, produkt kultury Středního východu, byla velkou silou při formování západní kultury a "inspirovala některé z velkých památek lidské mysli, literatury a umění". Kánon knih, včetně západní literatury a západní filozofie, byl poměrně stabilní, přestože se rozšířil tak, aby zahrnoval více žen a rasových menšin, zatímco hudební kánon a kánon výtvarného umění se výrazně rozšířily, aby pokryly středověk a následné staletí, dříve převážně přehlížené. Také během dvacátého století rostl zájem o kulturu Asie, Afriky, Středního východu a Jižní Ameriky. Zejména bývalé kolonie evropských zemí začaly ve dvacátém století produkovat velké díla, a to jak v literatuře, tak v jiných uměních. To se odráží zejména v Nobelových cenách za literaturu. Některé příklady novějších médií, jako je například film, mají v kánonu nejisté postavení. Existovala probíhající debata o povaze a postavení kánonu, obzvláště v Americe, protože přinejmenším šedesátá léta, hodně z nichž je zakořeněna v kritické teorii, feminismu, teorii kritické rasy a marxismu. Zejména postmoderní studie argumentují, že základ učenosti je neobjektivní, protože tradiční hlavní těžiště akademických studií západní kultury a historie spočívalo pouze na dílech vytvořených západními muži. (cs)
 • The Western canon is the body of high culture literature, music, philosophy, and works of art that is highly valued in the West: works that have achieved the status of classics. However, not all these works originate in the Western world, and such works are also valued throughout the world. It is "a certain Western intellectual tradition that goes from, say, Socrates to Wittgenstein in philosophy, and from Homer to James Joyce in literature". The word canon is derived from ancient Greek κανών, kanṓn, meaning a measuring rod, or standard. The Bible, a product of ancient Jewish culture, from the Levant, in Western Asia, has been a major force in shaping Western culture, and "has inspired some of the great monuments of human thought, literature, and art". The canon of books has been fairly stable, although it has very recently expanded to include more women and racial minorities, while the canons of music and the visual arts have greatly expanded to cover the Middle Ages, and subsequent centuries once largely overlooked. But some examples of newer media such as cinema have attained a precarious position in the canon. Also during the twentieth century there has been a growing interest in the West, as well as globally, in major artistic works of the cultures of Asia, Africa, the Middle East, and South America, including the former colonies of European nations. (en)
 • Mendebaldeko kanona Mendebaldeko kultura eratzean eraginik handiena izan duten literatura obrak dira; bai eta, zentzu zabalagoan, literaturaz besteko ere. Kanonaren izaera estuki lotuta dago azken garaiotan kolokan jarri diren zenbait kontzeptuekin, hala nola, iritzi estetiko unibertsal baten bideragarritasuna, literaturaren helburua irakaskuntzan eta gutxiengoen edo sektore batzuen bazterkeria edo errepresioa mintzaldia hegemoniko baten bidezː emakumeak, gutxiengo etnikoak edo langileria izanik menperatutakoak. (eu)
 • El Canon occidental es el corpus de obras de arte y literarias que han formado la denominada alta cultura en la civilización occidental. Ya sea por su calidad, su originalidad, o por ciertos rasgos formales y temáticos, dichas obras han trascendido en la historia, arte y cultura occidentales, sin perder vigencia ni quedar obsoletos. Usualmente se identifica con las obras clásicas, consideradas como seminales ().​ Restringido a la literatura se denomina canon literario.​ El corpus de obras que forma el canon occidental comprende obras literarias y artísticas de cualquiera de las denominadas bellas artes (término que incluye a su vez a la poesía,​ la danza​ y la música​ junto a las denominadas artes mayores —pintura,​ escultura​ y arquitectura—,​ con exclusión de las llamadas artes menores). En las obras literarias no sólo incluye la literatura artística o de ficción en todos sus géneros (poesía, teatro, novela —o épica, dramática y lírica—), sino los ensayos o tratados de cualquier disciplina (religión, filosofía, ciencias​ —sociales, naturales o formales—) que se consideren de importancia trascendental. Los dos pilares del canon literario occidental, que han suministrado la mayoría de sus tópicos culturales, son fundamentalmente los poemas homéricos y la Biblia,​ sobre los que se apoyan los demás autores: un abundante número de clásicos grecolatinos (Hesiodo, Safo, Anacreonte, Píndaro, Esopo, Platón, Aristóteles, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, Tucídides, Hipócrates, Euclides, Arquímedes, Plauto, Terencio, Cicerón, César, Catulo, Virgilio, Horacio, Ovidio, Tito Livio, Estrabón, Plinio, Séneca, Marcial, Tácito, Plutarco, Apuleyo, Ptolomeo, Galeno),​ algunos de entre los principales teólogos y místicos cristianos (Agustín, Aquino, Kempis),​ una selecta tríada de italianos bajomedievales (Dante, Petrarca y Boccaccio)​ y un grupo más heterogéneo y discutible de autores del renacimiento, el barroco y la ilustración (italianos, franceses, españoles, portugueses, neerlandeses —flamencos y holandeses—, ingleses, alemanes, suizos, polacos, suecos, etc. —muchos de ellos no tuvieron una nacionalidad marcada, o tuvieron varias—, escribiendo unos en latín, otros en lenguas vernáculas, muchos en ambas: Maquiavelo, Castiglione, Ariosto, Tasso, Vasari, Calvino, Ronsard, Rabelais, Montaigne, Rojas, Vives, Las Casas, Vitoria, Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Camoens, Erasmo, Vesalio, Moro, Lutero, Melanchton, Agrícola, Paracelso, Copérnico —siglo XVI—, Campanella, Galileo, Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, Descartes, Pascal, Bayle, Bossuet, Cervantes, Lope, Quevedo, Góngora, Calderón, Gracián, Arminio, Jansenio, Grocio, Spinoza, Huygens, Shakespeare, Bacon, Hobbes, Bunyan, Milton, Newton, Locke, Kepler, Leibniz —siglo XVII—, Vico, Goldoni, Beccaria, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alambert, Beaumarchais, Buffon, Lagrange, Lavoisier, Laplace, Berkeley, Hume, Pope, Swift, Defoe, Burke, Gibbon, Smith, Malthus, Winckelmann, Kant, Lessing, Goethe, Schiller, Rousseau, Euler, Linneo —siglo XVIII—),​ mientras que para los siglos XIX y XX el consenso es mucho más difícil, dada la extraordinaria abundancia de producción literaria que se incorpora a la tradición occidental, ya no limitada a Europa occidental, sino extendida a la oriental (especialmente a los autores rusos)​ y a todos los continentes extraeuropeos (coincidiendo con los procesos históricos expansivos de la Edad Contemporánea, como la revolución industrial, el imperialismo y la globalización); y sobre todo a causa de la cercanía, que hace inevitablemente polémica cualquier selección.​ El corpus de grandes obras de la cultura occidental no puede considerarse como una lista cerrada; incluso el núcleo europeo original de lo que se viene llamando mundo occidental comprende múltiples tradiciones culturales en diferentes idiomas, de manera que cualquier selección o antología suele estar influida por la propia capacidad de los que la elaboran para juzgar la valía o relevancia de cada obra u autor. Así, las listas con pretensiones canónicas realizadas por intelectuales del mundo anglosajón, o las listas de lecturas universitarias de sus prestigiosas universidades, el número de obras de autores de su lengua supera en mucho al de cualquier otra; y lo mismo podría decirse de las instituciones de la cultura francesa, alemana, italiana, rusa o española. Cada genera su propio canon nacional, además de producir una versión diferente del canon occidental.​ El hecho de que no se incluyan dentro del canon occidental las obras de otras civilizaciones, por mucha importancia que hayan podido tener ( —china, japonesa—, africanas, americanas precolombinas), no deja de ser problemático; especialmente para los casos de aquellas que han influido de forma determinante en la civilización occidental, como la árabe (el Corán, Las mil y una noches y los autores de la edad de oro islámica —Avicena, Averroes, Ibn Jaldún—) y la india (los Vedas, el Mahábharata, el Ramaiana, el Pancha-tantra). Eso hace que algunas prestigiosas selecciones, como la de Harold Bloom, incluyan parte de ellas, junto a obras de las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo (Gilgamesh, Libro de los muertos) y las altomedievales en lengua vernácula (Beowulf, Chanson de Roland, Cantar de mio Cid o el ciclo artúrico).​ Desde una postura relativista (relativismo cultural), se niega la universalidad de cualquier canon cultural, dado que depende del criterio de quien lo establece (sea un individuo o un grupo humano), contaminado por su época, su contexto ideológico y todo tipo de circunstancias, personales o sociales, reales o imaginarias, que susciten la creación de una identidad (racial, religiosa,​ de clase, sexual,​ etc.); de modo que el corpus del canon varíe en función de ellas. Desde una postura identificada con el (filosofía perenne), por el contrario, las creaciones humanas más sublimes deben tener validez universal.​ (es)
 • Canone Occidentale è un termine usato per definire un dato canone di libri prodotti dalla Cultura occidentale. La parola "canone" è una traslitterazione del greco kanon, letteralmente 'canna', 'bastone diritto', ma in senso lato "regola". Il termine indicava lo strumento di misura per la lunghezza (solitamente appunto un bastone diritto), donde il significato traslato di regola, prescrizione, forma, modello. In letteratura sta a significare un compendio di grandi opere e importanti autori che si reputano 'ufficiali', 'originali', di illustre valore artistico e che, insieme al canone in arte e al canone in musica, è stato il più influente nel modellare la cultura, in questo caso occidentale. Tale Canone è importante per la teoria del perennialismo educativo e lo sviluppo dell'alta cultura. Sebbene tenuto precedentemente in grande stima, il Canone Occidentale è stato centro di infuocati dibattiti a partire dalla metà del XX secolo. In pratica, discussioni e tentativi di definire il Canone si limitano ora a compilare elenchi di libri di vario genere: letteratura, inclusa la poesia, narrativa e dramma, scritti autobiografici e letterari, filosofia e storia. Le opere scientifiche più accessibili sono di solito incluse. (it)
 • Cânone ocidental é um termo utilizado para definir o cânone da literatura ocidental e, num sentido mais lato, também da música e arte clássicas europeias mais influentes para moldar a arte da cultura ocidental. Consiste num compêndio das que são consideradas as maiores obras de mérito artístico. Este cânone é fundamental para a construção do conceito de "alta cultura". (pt)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 32923 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 95057 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985920636 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Mendebaldeko kanona Mendebaldeko kultura eratzean eraginik handiena izan duten literatura obrak dira; bai eta, zentzu zabalagoan, literaturaz besteko ere. Kanonaren izaera estuki lotuta dago azken garaiotan kolokan jarri diren zenbait kontzeptuekin, hala nola, iritzi estetiko unibertsal baten bideragarritasuna, literaturaren helburua irakaskuntzan eta gutxiengoen edo sektore batzuen bazterkeria edo errepresioa mintzaldia hegemoniko baten bidezː emakumeak, gutxiengo etnikoak edo langileria izanik menperatutakoak. (eu)
 • Cânone ocidental é um termo utilizado para definir o cânone da literatura ocidental e, num sentido mais lato, também da música e arte clássicas europeias mais influentes para moldar a arte da cultura ocidental. Consiste num compêndio das que são consideradas as maiores obras de mérito artístico. Este cânone é fundamental para a construção do conceito de "alta cultura". (pt)
 • المرجعية الأدبية الغربية المرجعية الأدبية الغربية هي مجموعة الأدب والثقافة والموسيقى والفلسفة والأعمال الفنية ذات القيمة العالية في الغرب : الأعمال التي حققت مكانة الكلاسيكية. ومع ذلك ، لا تنشأ كل هذه الأعمال في العالم الغربي ، وتُقدر هذه الأعمال أيضًا في جميع أنحاء العالم. : "تقليد فكري غربي معين على سبيل المثال ينتقل من سقراط إلى فيتجنشتاين في الفلسفة ، ومن هومر إلى جيمس جويس في الأدب". كلمة المرجعية من اليونانية القديمة kanṓn وهذا يعني قياس ، أو معيار. الكتاب المقدس وهو نتاج ثقافة يهودية قديمة من غرب آسيا وقد كانت قوة رئيسة في تشكيل الثقافة الغربية و "ألهم بعض المعالم الأثرية العظيمة للفكر الإنساني والأدب والفن" (ar)
 • Západní kánon je soubor knih, hudby a umění, které učenci obecně přijímají jako nejdůležitější a nejvlivnější při utváření západní kultury. Zahrnuje beletrii, literaturu faktu, poezii, drama, hudbu, umění, sochařství a architekturu, která je obecně považována za významnou uměleckou hodnotu a představuje vysokou kulturu Evropy a Severní Ameriky. Kalifornský filozof John Searle navrhuje, že západní kánon by mohl být zhruba definován jako "určitá západní intelektuální tradice, která vychází z, řekněme, od Sókrata k Wittgensteinovi ve filozofii a od Homéra po Jamese Joyce v literatuře". Bible, produkt kultury Středního východu, byla velkou silou při formování západní kultury a "inspirovala některé z velkých památek lidské mysli, literatury a umění". (cs)
 • The Western canon is the body of high culture literature, music, philosophy, and works of art that is highly valued in the West: works that have achieved the status of classics. However, not all these works originate in the Western world, and such works are also valued throughout the world. It is "a certain Western intellectual tradition that goes from, say, Socrates to Wittgenstein in philosophy, and from Homer to James Joyce in literature". The word canon is derived from ancient Greek κανών, kanṓn, meaning a measuring rod, or standard. The Bible, a product of ancient Jewish culture, from the Levant, in Western Asia, has been a major force in shaping Western culture, and "has inspired some of the great monuments of human thought, literature, and art". (en)
 • El Canon occidental es el corpus de obras de arte y literarias que han formado la denominada alta cultura en la civilización occidental. Ya sea por su calidad, su originalidad, o por ciertos rasgos formales y temáticos, dichas obras han trascendido en la historia, arte y cultura occidentales, sin perder vigencia ni quedar obsoletos. Usualmente se identifica con las obras clásicas, consideradas como seminales ().​ Restringido a la literatura se denomina canon literario.​ (es)
 • Canone Occidentale è un termine usato per definire un dato canone di libri prodotti dalla Cultura occidentale. La parola "canone" è una traslitterazione del greco kanon, letteralmente 'canna', 'bastone diritto', ma in senso lato "regola". Il termine indicava lo strumento di misura per la lunghezza (solitamente appunto un bastone diritto), donde il significato traslato di regola, prescrizione, forma, modello. In letteratura sta a significare un compendio di grandi opere e importanti autori che si reputano 'ufficiali', 'originali', di illustre valore artistico e che, insieme al canone in arte e al canone in musica, è stato il più influente nel modellare la cultura, in questo caso occidentale. Tale Canone è importante per la teoria del perennialismo educativo e lo sviluppo dell'alta cultura. (it)
rdfs:label
 • المرجعية الأدبية الغربية (ar)
 • Západní kánon (cs)
 • Canon occidental (es)
 • Mendebaldeko kanona (eu)
 • Western canon (en)
 • Canone Occidentale (it)
 • Cânone Ocidental (pt)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is foaf:primaryTopic of