The Vrije Universiteit Brussel (VUB) (English: Free University of Brussels-VUB) is a Dutch- and English-speaking research university located in Brussels, Belgium. It has four campuses: Brussels Humanities, Science and Engineering Campus (in Ixelles), Brussels Health Campus (in Jette), Brussels Technology Campus (in Anderlecht) and Brussels Photonics Campus (in Gooik).

Property Value
dbo:abstract
 • الجامعة الحرة في بروكسل (بالإنجليزية: Vrije Universiteit Brussel) هي جامعة، تأسست في 28 مايو 1970، في بلجيكا، وكان مؤسسها هو Pierre-Théodore Verhaegen ، وهي عضوة في ، وأورسيد. (ar)
 • La Vrije Universiteit Brussel (VUB) és una universitat de llengua neerlandesa, establerta a Brussel·les (Bèlgica). Encara que el seu nom sigui l'equivalent exacte del francès Université Libre de Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel és avui totalment independent de la Universitat Lliure de Brussel·les (ULB). (ca)
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB) je belgická vlámská univerzita, jejíž název v češtině by zněl „Svobodná univerzita Brusel“. Slovo svoboda (liberté) odkazuje na nezávislý (sekulární) charakter zmíněné školy vzhledem k církvi, neboť v Belgii existuje stále silná tradice katolického školství. S vyučovacím jazykem vlámským je jednou ze dvou pokračovatelek původní Svobodné univerzity v Bruselu, která se rozdělila v roce 1969. (cs)
 • Die Vrije Universiteit Brussel (deutsch Freie Universität Brüssel) ist die größte niederländischsprachige Universität der belgischen Hauptstadt Brüssel. Sie ist eine der fünf vom Flämischen Parlament offiziell anerkannten Universitäten und entstand 1970 aus der Spaltung der Université Libre de Bruxelles in einen französischsprachigen und einen niederländischsprachigen Teil. Die VUB-ULB brachten bisher fünf Nobelpreisträger hervor. Sie gilt als eine sehr auf die Forschung bedachte Universität und steht auf Rang 189 weltweit. Damit ist sie in Flandern führend. Die VUB erstreckt sich über drei verschiedene Campusse in Etterbeek (Elsene), Jette und Kaai (Anderlecht). (de)
 • The Vrije Universiteit Brussel (VUB) (English: Free University of Brussels-VUB) is a Dutch- and English-speaking research university located in Brussels, Belgium. It has four campuses: Brussels Humanities, Science and Engineering Campus (in Ixelles), Brussels Health Campus (in Jette), Brussels Technology Campus (in Anderlecht) and Brussels Photonics Campus (in Gooik). The Vrije Universiteit Brussel was formed by the splitting in 1970 of the Free University of Brussels, which was founded in 1834 by the Flemish-Brussels lawyer Pierre-Théodore Verhaegen. He wanted to establish a university independent from state and church, where academic freedom would be prevalent. This is today still reflected in the university's motto Scientia vincere tenebras, or Conquering darkness by science, and in its more recent slogan Redelijk eigenzinnig (in Dutch), or Reasonably opinionated. Accordingly, the university is pluralistic – it is open to all students on the basis of equality regardless of their ideological, political, cultural or social background – and it is managed using democratic structures, which means that all members – from students to faculty – participate in the decision-making processes. The university is organised into 8 faculties that accomplish the three central missions of the university: education, research, and service to the community. The faculties cover a broad range of fields of knowledge including the natural sciences, classics, life sciences, social sciences, humanities, and engineering. The university provides bachelor, master, and doctoral education to about 8,000 undergraduate and 1,000 graduate students. It is also a strongly research-oriented institute, which has led to its top-189th position among universities worldwide. Its research articles are on average more cited than articles by any other Flemish university. (en)
 • La Vrije Universiteit Brussel (VUB) (del holandés: Universidad Libre de Bruselas) es una universidad de habla neerlandesa, establecida en Bruselas, Bélgica. Aunque su nombre es el equivalente exacto de la francófona Université Libre de Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel es totalmente independiente de esta desde 1970. Ambas universidades se encuentran situadas en el campus de la Plaine, en el municipio de Ixelles. También se encuentra al lado de la Escuela Europea de Ixelles. La VUB forma junto al Erasmushogeschool Brussel la Asociación de Educación Superior de Bruselas. (es)
 • La Vrije Universiteit Brussel (VUB) est une université de langue néerlandaise, établie à Bruxelles en Belgique. Elle a été créée en 1969 après la scission linguistique de l'université libre de Bruxelles (ULB). (fr)
 • La Vrije Universiteit Brussel ("Libera università di Bruxelles") è un'università di lingua olandese con sede a Bruxelles, in Belgio. (it)
 • ブリュッセル自由大学(ブリュッセルじゆうだいがく、オランダ語: Vrije Universiteit Brussel、略称 VUB)は、ベルギー・ブリュッセルにある私立の研究大学である。 ブリュッセル自由大学は、1834年にベルギーの弁護士、Pierre-ThéodoreVerhaegenによって設立され、1970年にフランス語を使用するUniversité Libre de Bruxelles(ULB)とオランダ語を使用するVrije Universiteit Brussel(VUB)に分裂した。どちらも「ブリュッセル自由大学」(Free University of Brussels)を意味する名前であり、英語に翻訳するとどちらを指しているのかわからなくなるため、大学の方針として英語名称は用いない。 人文科学・科学技術キャンパス(イクセル)、健康キャンパス(ジェット)、技術キャンパス(アンデルレヒト)、フォトニクスキャンパス()の4つのキャンパスがある。8つの学部が編成されており、自然科学、古典学、生命科学、社会科学、人文科学、工学など、幅広い分野をカバーしている。大学には、約8,000人の学部生と1,000人の大学院生が在籍している。また、強い研究志向の教育機関でもあり、世界の大学の中で189位にランクされている。研究論文はベルギー国内の大学の中で最もよく引用されている。 (ja)
 • 벨기에 국립 브뤼셀 자유 대학교(Université libre de Bruxelles)는 벨기에 브뤼셀에 있는 4년제 국립 대학교이다. 네덜란드어를 표방하는 벨기에 국립 대학교인 이 학교는 1970년 첫 개교되었다. (ko)
 • De Vrije Universiteit Brussel is een vrijzinnige en Nederlandstalige universiteit in Brussel. De hoofdcampus van de VUB ligt op het voormalig oefenplein in de gemeente Elsene (vandaag bekend als ‘’Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus’’). Verder zijn er ook afdelingen in Jette, Anderlecht en Gooik. Verspreid over deze campussen telt de universiteit 8 faculteiten en 83 opleidingen, goed voor een totaal van 15.865 studenten. Daarnaast zijn er 3257 personeelsleden actief, waarvan 2163 met een academische functie. Sinds het academiejaar 2016-2017 is professor Caroline Pauwels rector van de VUB. (nl)
 • Vrije Universiteit Brussel – belgijski niderlandzkojęzyczny uniwersytet w Brukseli. Jest jedynym pełnoprawnym flamandzkim uniwersytetem w Brukseli. Vrije Universiteit Brussel jest pochodną francuskojęzycznego Université Libre de Bruxelles (ULB), który został założony w 1834 roku przez prawnika flamandzkiego pochodzenia, . W zamyśle miał założenie uniwersytetu, które byłyby niezależny od państwa i Kościoła.Mimo że niektóre kursy na Vrije Universiteit w Wydziale Prawa były już prowadzone w języku niderlandzkim w 1935 roku, to na pozostałych wydziałach język ten zaczął obowiązywać w 1963 roku. Niderlandzkojęzyczna uczelnia zdołała się oddzielić od swojego francuskojęzycznego odpowiednika w dniu 1 października 1969. W ustawie z dnia 28 maja 1970 roku Vrije Universiteit i Université Libre de Bruxelles oficjalnie stały się dwoma oddzielnymi prawnie i administracyjnie jednostkami naukowymi. Uniwersytet składa się z ośmiu wydziałów, których zadania sprowadzają się do trzech misji: edukacja, badania naukowe i usługi na rzecz społeczeństwa. Uczelnia oferuje trzystopniowe studia dla ponad 8000 studentów i ponad 1000 doktorantów. (pl)
 • Vrije Universiteit Brussel (? ) é uma universidade independente de língua holandesa localizada em Bruxelas, na Bélgica. Possui dois campi em Etterbeek e Jette. O nome da universidade é por vezes abreviado para "VUB" ou traduzido como "Universidade Livre de Bruxelas". No entanto, é uma política oficial da universidade não usar abreviaturas ou traduções para o seu nome oficial, por causa da possível confusão com outra universidade que tem o mesmo nome traduzido: a universidade francófona Université Libre de Bruxelles. Na verdade, a Vrije Universiteit Brussel foi formada pela separação em 1970 da Université Libre de Bruxelles, que foi fundada em 1834 pelo advogado Pierre-Théodore Verhaegen. Ele queria estabelecer uma universidade independente do Estado e da igreja, onde a liberdade acadêmica fosse predominante. Isto é, ainda hoje, refletido no lema da universidade Scientia Vincere Tenebras, ou Ciência Vence as Trevas. Assim, a universidade é pluralista - é aberta à todos os alunos igualmente, independentemente da sua origem ideológica, política, cultural ou social - e é gerida através de estruturas democráticas, o que significa que todos os membros - de estudantes a professores - participam dos processos de tomada de decisão. A universidade está organizada em oito faculdades que realizam as três missões centrais da instituição: ensino, pesquisa e serviço à comunidade. As faculdades abrangem uma ampla gama de áreas do conhecimento, incluindo as ciências naturais, arte e cultura clássicas, ciências biológicas, ciências sociais, ciências humanas e engenharias. A universidade oferece licenciatura, mestrado, doutorado e educação para cerca de oito mil alunos de graduação e mil de pós-graduação. Ela também é um instituto de pesquisa fortemente orientada, o que levou ao 204º lugar entre as universidades de todo o mundo. Os seus artigos de pesquisa são, em média, mais citados do que artigos de qualquer outra universidade flamenga. (pt)
 • Vrije Universiteit Brussel (Bryssels fria universitet), VUB, är ett nederländskspråkigt universitet i Bryssel. (sv)
 • Брюссельский свободный университет (нидерл. Vrije Universiteit Brussel, сокращённо — VUB) — университет в Брюсселе с преподаванием на нидерландском языке. Возник в 1970 году, когда нидерландскоязычные факультеты были выделены в отдельный университет из состава франкоязычного Брюссельского свободного университета (фр. Université Libre de Bruxelles), основанного в 1834 году. Прилагательное «свободный» в названии обоих университетов означает их независимость. Оба университета являются самодостаточными, не относясь ни к одной из действующих в Бельгии сетей учебных учреждений (государственной и католической). Оба университета придерживаются принципа свободы научных исследований и имеют одинаковый девиз: лат. scientia vincere tenebras (побеждать темноту наукой). (ru)
 • Брюссельський вільний університет (фр. Université Libre de Bruxelles, нід. Vrije Universiteit Brussel, скорочено — VUB) — університет у Брюсселі. Тепер фактично є дві науково-освітні установи з такою назвою: нідерландськомовний та франкомовний університет. (uk)
 • 布鲁塞尔自由大学(荷兰语:Vrije Universiteit Brussel, VUB;英语:Free University of Brussels-VUB)位于比利時布魯塞爾,以荷兰语和英语教学为主的大学,1970年从原布鲁塞尔自由大学分离而来。它有17,000多名学生。 布鲁塞尔自由大学坐落于比利时王国与欧盟共同的首都布鲁塞尔东南部,是一座拥有悠久历史的著名大学。布鲁塞尔自由大学建校于1834年,后因比利时语言纷争,于1970年拆分为法语布鲁塞尔自由大学(Universite libre de Bruxelles,简称ULB)、荷语布鲁塞尔自由大学(Vrije Universiteit Brussel,简称VUB),分别用法语和荷兰语作为主要授课语言。两校共用“布鲁塞尔自由大学”这一名称,联系较为广泛,但是实际上两校为各自独立的教学实体。两所学校校均为欧洲著名的综合性、研究型大学,具有一流的教学和科研水平。百年办学历史中,布鲁塞尔自由大学共有4位校友获得诺贝尔奖。 荷语布鲁塞尔自由大学(VUB)在2018年QS世界排名中位列182位,VUB的工程学、理论物理、电子学、电光学、计算机应用、生物、医学等在欧洲具有很高的声誉。VUB善于合作的优点使它在欧洲原子核研究委员会占有一席之地。应用科学学院的机器人学和电子学研究成效显著。它的动力学在计量经济学里的研究和工业应用经济学的研究较为著名。 荷语布鲁塞尔自由大学下辖艺术与哲学学院,法律与犯罪学学院,经济、社会、政治科学学院及索尔韦商学院,心理学及教育科学学院,科学与生物工程学院,医学与药物学院,工程学院,体育及物理疗法学院,师范系等学术单位。荷语布鲁塞尔自由大学提供本科、硕士(初级硕士和高级硕士)及博士层次的高等教育,其专业门类繁多,比如计算机科学,犯罪学,通讯科学,化学,商业工程,生物医学,地理学,传播学,教育学,物理学,数学,安全工程,分子生物学,人文区位学,社会学,公共管理,经济学,法学,心理学,成人教育学,历史学,艺术科学与考古学,欧洲城市学,核工程等等。 比利时荷语布鲁塞尔自由大学(Vrije Universiteit Brussel,简称VUB)前身是创建于1834年的比利时自由大学,1842年更名为布鲁塞尔自由大学。VUB座落于比利时首都布鲁塞尔,是由比利时政府资助的综合性大学。该校以医学、工程、生物、光子学及管理学闻名于全欧洲。VUB是个开放的大学,拥有四座绿色校园,全校25%为来自不同国家的国际学生进行全英文授课的硕士及博士专业学习(不要求英语以外的语言)。VUB有150多支国际知名的科研团队。其科研规划紧密配合当今世界工业技术发展进程,注重新型尖端科技的研究与创新。所有科研项目和博士专业均可完全用英语进行。2015年9月16日,中国国务院副总理刘延东亲自访问VUB,并在该校与中国国家留学基金委联合举办的中欧智库论坛中发表了题为“以心互交、互学互鉴,共创中欧文明美好未来”长达四十分钟的演讲,受到了全校师生的热烈欢迎。 [6] 当今的VUB 拥有近一万七千余名学生,参加全英文授课专业的国际学生占学生总数的 24%,来自于140多个国家。在国际学生中,中国留学生是继荷兰和德国之后的第三大外国学生群体,每年大概有两百多名来自优秀中国大学的学生分布在不同学科中的硕士和博士专业。除了荷兰语授课之外,VUB也注重全英语授课,共有27个本科专业,105个硕士和高级硕士专业(其中32个为全英语授课而且不要求学生讲荷兰语),以及35个博士学科分类。VUB是个开放的大学,除了科研人员的国际化,行政和管理职员也有很多来自不同的国家,其国际合作与交流办公室亦有中国籍管理人员。大学科研规划紧密配合当今世界工业技术发展进程,注重新型尖端科技的研究与创新。VUB的许多研究人员全球知名,其荣誉博士包Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Václav Havel, Sonia Gandhi等。 (zh)
dbo:affiliation
dbo:campus
dbo:city
dbo:country
dbo:motto
 • Conquering darkness by science
 • Scientia vincere tenebras (Latin)
dbo:numberOfStudents
 • 13664 (xsd:integer)
dbo:officialSchoolColour
 • orange, white, blue
dbo:rector
dbo:staff
 • 3257 (xsd:integer)
dbo:type
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 385877 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 34017 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 980141172 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:address
 • Pleinlaan 2, 1050 Brussels (en)
dbp:affiliations
 • University Association Brussels, UNICA, T.I.M.E. (en)
dbp:arwuW
 • 201 (xsd:integer)
dbp:campus
 • Ixelles, Jette, Anderlecht and Gooik (en)
dbp:city
dbp:colours
 • orange, white, blue (en)
dbp:country
 • Belgium (en)
dbp:cwtsW
 • 444 (xsd:integer)
dbp:established
 • 1834 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
dbp:latinName
 • Universitas Bruxellensis (en)
dbp:logo
 • VUB RGB.png (en)
dbp:motto
 • Scientia vincere tenebras (en)
dbp:mottoeng
 • Conquering darkness by science (en)
dbp:name
 • Vrije Universiteit Brussel (en)
dbp:president
 • Eddy Van Gelder (en)
dbp:qsW
 • 195 (xsd:integer)
dbp:rector
dbp:staff
 • 3257 (xsd:integer)
dbp:students
 • 13664 (xsd:integer)
dbp:text
 • Thinking must never submit itself, (en)
 • except to the facts themselves, (en)
 • neither to a dogma, (en)
 • nor to a party, (en)
 • nor to a passion, (en)
 • nor to a preconceived idea, (en)
 • nor to an interest, (en)
 • nor to anything whatsoever, (en)
 • because for it to submit to anything else would be the end of its existence. (en)
dbp:theW
 • 201 (xsd:integer)
dbp:type
 • Independent/Partly state funded (en)
dbp:usnwrW
 • 259 (xsd:integer)
dbp:website
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
schema:sameAs
georss:point
 • 50.82242 4.39573
rdf:type
rdfs:comment
 • الجامعة الحرة في بروكسل (بالإنجليزية: Vrije Universiteit Brussel) هي جامعة، تأسست في 28 مايو 1970، في بلجيكا، وكان مؤسسها هو Pierre-Théodore Verhaegen ، وهي عضوة في ، وأورسيد. (ar)
 • La Vrije Universiteit Brussel (VUB) és una universitat de llengua neerlandesa, establerta a Brussel·les (Bèlgica). Encara que el seu nom sigui l'equivalent exacte del francès Université Libre de Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel és avui totalment independent de la Universitat Lliure de Brussel·les (ULB). (ca)
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB) je belgická vlámská univerzita, jejíž název v češtině by zněl „Svobodná univerzita Brusel“. Slovo svoboda (liberté) odkazuje na nezávislý (sekulární) charakter zmíněné školy vzhledem k církvi, neboť v Belgii existuje stále silná tradice katolického školství. S vyučovacím jazykem vlámským je jednou ze dvou pokračovatelek původní Svobodné univerzity v Bruselu, která se rozdělila v roce 1969. (cs)
 • La Vrije Universiteit Brussel (VUB) (del holandés: Universidad Libre de Bruselas) es una universidad de habla neerlandesa, establecida en Bruselas, Bélgica. Aunque su nombre es el equivalente exacto de la francófona Université Libre de Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel es totalmente independiente de esta desde 1970. Ambas universidades se encuentran situadas en el campus de la Plaine, en el municipio de Ixelles. También se encuentra al lado de la Escuela Europea de Ixelles. La VUB forma junto al Erasmushogeschool Brussel la Asociación de Educación Superior de Bruselas. (es)
 • La Vrije Universiteit Brussel (VUB) est une université de langue néerlandaise, établie à Bruxelles en Belgique. Elle a été créée en 1969 après la scission linguistique de l'université libre de Bruxelles (ULB). (fr)
 • La Vrije Universiteit Brussel ("Libera università di Bruxelles") è un'università di lingua olandese con sede a Bruxelles, in Belgio. (it)
 • ブリュッセル自由大学(ブリュッセルじゆうだいがく、オランダ語: Vrije Universiteit Brussel、略称 VUB)は、ベルギー・ブリュッセルにある私立の研究大学である。 ブリュッセル自由大学は、1834年にベルギーの弁護士、Pierre-ThéodoreVerhaegenによって設立され、1970年にフランス語を使用するUniversité Libre de Bruxelles(ULB)とオランダ語を使用するVrije Universiteit Brussel(VUB)に分裂した。どちらも「ブリュッセル自由大学」(Free University of Brussels)を意味する名前であり、英語に翻訳するとどちらを指しているのかわからなくなるため、大学の方針として英語名称は用いない。 人文科学・科学技術キャンパス(イクセル)、健康キャンパス(ジェット)、技術キャンパス(アンデルレヒト)、フォトニクスキャンパス()の4つのキャンパスがある。8つの学部が編成されており、自然科学、古典学、生命科学、社会科学、人文科学、工学など、幅広い分野をカバーしている。大学には、約8,000人の学部生と1,000人の大学院生が在籍している。また、強い研究志向の教育機関でもあり、世界の大学の中で189位にランクされている。研究論文はベルギー国内の大学の中で最もよく引用されている。 (ja)
 • 벨기에 국립 브뤼셀 자유 대학교(Université libre de Bruxelles)는 벨기에 브뤼셀에 있는 4년제 국립 대학교이다. 네덜란드어를 표방하는 벨기에 국립 대학교인 이 학교는 1970년 첫 개교되었다. (ko)
 • De Vrije Universiteit Brussel is een vrijzinnige en Nederlandstalige universiteit in Brussel. De hoofdcampus van de VUB ligt op het voormalig oefenplein in de gemeente Elsene (vandaag bekend als ‘’Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus’’). Verder zijn er ook afdelingen in Jette, Anderlecht en Gooik. Verspreid over deze campussen telt de universiteit 8 faculteiten en 83 opleidingen, goed voor een totaal van 15.865 studenten. Daarnaast zijn er 3257 personeelsleden actief, waarvan 2163 met een academische functie. Sinds het academiejaar 2016-2017 is professor Caroline Pauwels rector van de VUB. (nl)
 • Vrije Universiteit Brussel (Bryssels fria universitet), VUB, är ett nederländskspråkigt universitet i Bryssel. (sv)
 • Брюссельський вільний університет (фр. Université Libre de Bruxelles, нід. Vrije Universiteit Brussel, скорочено — VUB) — університет у Брюсселі. Тепер фактично є дві науково-освітні установи з такою назвою: нідерландськомовний та франкомовний університет. (uk)
 • Die Vrije Universiteit Brussel (deutsch Freie Universität Brüssel) ist die größte niederländischsprachige Universität der belgischen Hauptstadt Brüssel. Sie ist eine der fünf vom Flämischen Parlament offiziell anerkannten Universitäten und entstand 1970 aus der Spaltung der Université Libre de Bruxelles in einen französischsprachigen und einen niederländischsprachigen Teil. Die VUB-ULB brachten bisher fünf Nobelpreisträger hervor. Sie gilt als eine sehr auf die Forschung bedachte Universität und steht auf Rang 189 weltweit. Damit ist sie in Flandern führend. (de)
 • The Vrije Universiteit Brussel (VUB) (English: Free University of Brussels-VUB) is a Dutch- and English-speaking research university located in Brussels, Belgium. It has four campuses: Brussels Humanities, Science and Engineering Campus (in Ixelles), Brussels Health Campus (in Jette), Brussels Technology Campus (in Anderlecht) and Brussels Photonics Campus (in Gooik). (en)
 • Vrije Universiteit Brussel – belgijski niderlandzkojęzyczny uniwersytet w Brukseli. Jest jedynym pełnoprawnym flamandzkim uniwersytetem w Brukseli. Vrije Universiteit Brussel jest pochodną francuskojęzycznego Université Libre de Bruxelles (ULB), który został założony w 1834 roku przez prawnika flamandzkiego pochodzenia, . W zamyśle miał założenie uniwersytetu, które byłyby niezależny od państwa i Kościoła.Mimo że niektóre kursy na Vrije Universiteit w Wydziale Prawa były już prowadzone w języku niderlandzkim w 1935 roku, to na pozostałych wydziałach język ten zaczął obowiązywać w 1963 roku. (pl)
 • Брюссельский свободный университет (нидерл. Vrije Universiteit Brussel, сокращённо — VUB) — университет в Брюсселе с преподаванием на нидерландском языке. Возник в 1970 году, когда нидерландскоязычные факультеты были выделены в отдельный университет из состава франкоязычного Брюссельского свободного университета (фр. Université Libre de Bruxelles), основанного в 1834 году. (ru)
 • Vrije Universiteit Brussel (? ) é uma universidade independente de língua holandesa localizada em Bruxelas, na Bélgica. Possui dois campi em Etterbeek e Jette. O nome da universidade é por vezes abreviado para "VUB" ou traduzido como "Universidade Livre de Bruxelas". No entanto, é uma política oficial da universidade não usar abreviaturas ou traduções para o seu nome oficial, por causa da possível confusão com outra universidade que tem o mesmo nome traduzido: a universidade francófona Université Libre de Bruxelles. (pt)
 • 布鲁塞尔自由大学(荷兰语:Vrije Universiteit Brussel, VUB;英语:Free University of Brussels-VUB)位于比利時布魯塞爾,以荷兰语和英语教学为主的大学,1970年从原布鲁塞尔自由大学分离而来。它有17,000多名学生。 布鲁塞尔自由大学坐落于比利时王国与欧盟共同的首都布鲁塞尔东南部,是一座拥有悠久历史的著名大学。布鲁塞尔自由大学建校于1834年,后因比利时语言纷争,于1970年拆分为法语布鲁塞尔自由大学(Universite libre de Bruxelles,简称ULB)、荷语布鲁塞尔自由大学(Vrije Universiteit Brussel,简称VUB),分别用法语和荷兰语作为主要授课语言。两校共用“布鲁塞尔自由大学”这一名称,联系较为广泛,但是实际上两校为各自独立的教学实体。两所学校校均为欧洲著名的综合性、研究型大学,具有一流的教学和科研水平。百年办学历史中,布鲁塞尔自由大学共有4位校友获得诺贝尔奖。 (zh)
rdfs:label
 • Vrije Universiteit Brussel (en)
 • الجامعة الحرة في بروكسل (ar)
 • Vrije Universiteit Brussel (ca)
 • Vrije Universiteit Brussel (cs)
 • Vrije Universiteit Brussel (de)
 • Vrije Universiteit Brussel (es)
 • Vrije Universiteit Brussel (fr)
 • Vrije Universiteit Brussel (it)
 • ブリュッセル自由大学 (オランダ語) (ja)
 • 브뤼셀 자유 대학교 (네덜란드어) (ko)
 • Vrije Universiteit Brussel (nl)
 • Vrije Universiteit Brussel (pl)
 • Vrije Universiteit Brussel (pt)
 • Брюссельский свободный университет (нидерландскоязычный) (ru)
 • Vrije Universiteit Brussel (sv)
 • Брюссельський вільний університет (uk)
 • 布鲁塞尔自由大学 (荷语区) (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(4.3957300186157 50.822418212891)
geo:lat
 • 50.822418 (xsd:float)
geo:long
 • 4.395730 (xsd:float)
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Vrije Universiteit Brussel (en)
 • Universitas Bruxellensis (la)
is dbo:affiliation of
is dbo:almaMater of
is dbo:award of
is dbo:developer of
is dbo:education of
is dbo:institution of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:almaMater of
is dbp:center of
is dbp:developer of
is dbp:schoolTradition of
is dbp:workInstitution of
is dbp:workplaces of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of