An Entity of Type: anatomical structure, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The tympanic cavity is a small cavity surrounding the bones of the middle ear. Within it sit the ossicles, three small bones that transmit vibrations used in the detection of sound.

Property Value
dbo:abstract
 • L'orella mitjana és la part mitjana de l'orella. Externament limita amb l'orella externa i internament amb l'orella interna. És incorrecte el terme «oïda mitjana», ja que l'oïda és un sentit i no un òrgan. En els mamífers, l'orella mitjana deriva d'ossos del maxil·lar inferior en un procés que s'ha produït com a mínim tres vegades diferents al llarg de la seva història evolutiva. Consta de: * Cara interna del timpà. * Caixa timpànica, que es comunica amb la rinofaringe amb la trompa d'Eustaqui), dins la caixa hi ha els: * Ossicles: * Martell. * Enclusa. * Estrep. Té dues funcions: * Primària: Convertir les ones de so en vibracions mecàniques, que són ampliades i transmeses a l'orella interna per mitjà dels ossicles. * Secundària: Mantenir un equilibri de pressions entre la que hi ha al conducte auditiu extern i la que hi ha a la caixa timpànica. Dins de la caixa timpànica és un si irregular ple d'aire, aquest element arriba des de la rinofaringe per mitjà de la tuba faríngia, i s'encarrega de donar acoblament a l'estructura intratimpànica, així com de servir de mitjà de transport de freqüències acústiques. La cavitat timpàniques està recoberta per una túnica mucosa i un epiteli escatós simple en la seva part posterior, però en l'anterior s'aprecia un epiteli columnar pseudostratificat ciliat amb abundants cèl·lules caliciformes. La membrana timpànica o timpà és semitransparent i separa la caixa timpànica del conducte auditiu exterior. Té una estructura oval amb un diàmetre mitjà d'aproximadament 1 cm. A la membrana timpàniques se li estudien dues porcions; la pars tensis o porció estriada i la pars laxus o porció laxa. Es compon de tres capes: * Capa intermèdia: composta per un teixit fibroconnectiu conformat en semitotalitat a la membrana timpà, composta per col·lagen a més de fibres elàstiques i fibroblasts. * Estrat corni: és pell que recobreix la superfície exterior de la membrana timpàniques mancant de pèls i glàndules, composta per epidermis que es posa sobre una capa de teixit connectiu subepidèrmica. * Mucosa: revesteix a la superfície interior de la capa intermèdia de teixit connectiu, amb un epiteli escatós simple. Els ossicles són tres diminuts ossos anomenats per la seva arquitectura anatòmica amb el nom de martelus (martell), el anvilus (enclusa), el lenticulens (lenticular), i l'estribalis (estrep). L'estrep és l'os més petit del cos humà. Aquests conformen una cadena que s'estén des de la membrana timpàniques fins a la finestra ovalat. Els ossets estan formats per teixit ossi compacte i cartílag hialí. La funció dels ossets òtics i la membrana timpàniques és la transformació d'ones sonores que viatgen per mitjà de l'aire a la cavitat timpàniques a ones sòniques que viatgin per mitjà del líquid perilimfàtic de l'orella interna. Quan les ones sonores penetren l'orella mitjà el martell colpeja l'enclusa i aquest colpeja l'estrep immediatament; després d'aquest procés el so passa per la finestra oval. El tub faringi o trompa d'Eustaqui mesura en l'ésser humà d'edat adulta uns 4 centímetres de mitjana. Es compon d'una porció òssia i una altra cartilaginosa, té una làmina epitelial composta per epiteli rinofaringi o epiteli columnar pseudostratificat ciliat amb abundants cèl·lules caliciformes. Serveix per igualar la pressió a ambdós costats del timpà. (ca)
 • الجوف الطبلي (بالإنجليزية: Tympanic cavity)‏ هو تجويف صغير يحوي عظيمات السمع التايعة للأذن الوسطى. وهو يتشكل من الجوف النفيري الطبلي، وهوتوسع في بداية الجيبة البلعومية. (ar)
 • La caixa (o cavitat) timpànica està envoltada per l'os (temporal) de l'orella mitjana. Conté els ossicles de l'orella. Continua per la part anteroinferior amb la trompa d'Eustaqui. Està envoltada principalment pel laberint ossi, excepte en la seva superfície lateral externa, on es comunica amb el conducte auditiu extern de la qual està separada per la membrana timpànica (timpà). Embriològicament es forma del solc tubo-timpànic, una expansió de la primera bossa faríngia. (ca)
 • Střední ucho (latinsky: auris media) je část ucha. Jedná se o systém vzduchem vyplněných dutin vystlaných sliznicí. U člověka se skládá z následujících částí: * (cavum tympani) – Dutina vyplněná vzduchem, ohraničená lebkou. * sluchové kůstky (ossicula auditus) – Jedná se o tři kůstky – kladívko (malleus), kovadlinku (incus) a třmínek (stapes) – napojené na bubínek a uložené v bubínkové dutině. Řetěz těchto kůstek přenáší zvuk od bubínku do vnitřního ucha – ploténka třmínku se dotýká oválného okénka ve vnitřním uchu. * Eustachova trubice (tuba auditiva) – Spojuje bubínkovou dutinu a nosohltan. Vyrovnává tlak ve středním uchu s tlakem v okolním prostředí. Pomáhá i čistit středoušní dutinu. * svaly středního ucha: * napínač bubínku (musculus tensor tympani) – připojený ke kladívku, napíná bubínek * třmínkový sval (musculus stapedius) – připojený ke třmínku, upevňuje třmínkovou ploténku v oválném okénkuStřední ucho 1 – kladívko 2 – kovadlinka 2' – Proc. lenticularis 3 – třmínek 4 – bubínek 5 – oválné okénko 6 – M. tensor tympani 7 – M. stapedius (cs)
 • الأذن الوسطى عبارة عن تجويف يقع خلف الطبلة ويتصل بتجويف البلعوم بواسطة قناة استاكيوس، المسؤولة عن تعادل الضغط الجوي على جانبي غشاء الطبلة، وتوجد في الأذن الوسطى عظيمات السمع الثلاث وهي (المطرقة، السندان، الركاب).للأذن الوسطى أهمية خاصة، إلى جانب نقلها الموجات الصوتية من غشاء الطبلة إلى الأذن الداخلية تقوم بموازنة الضغط داخل الأذن مع الضغط الجوي الخارجي عن طريق قناة استاكيوس. (ar)
 • Το μέσο ους είναι αεροφόρος κοιλότητα που βρίσκεται στη λιθοειδή μοίρα του κροταφικού οστού. Η λειτουργία του είναι να μεταφέρει ηχητικά κύματα από τον έξω ακουστικό πόρο δια μέσου του τυμπανικού υμένα στα υγρά του έσω ωτός. Η μεταφορά αυτή της ηχητικής ενέργειας συντελείται με τη λειτουργία των τριών οσταρίων του μέσου ωτός, τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα, τα οποία μαζί με τον τυμπανικό υμένα ασκούν παράλληλα και μια ενισχυτική δράση στην παραλαμβανόμενη ηχητική ενέργεια. Έχει σχήμα αμφίκοιλου δίσκου. Προς τα πίσω επικοινωνεί μέσω του άντρου με τις μαστοειδείς κυψέλες ενώ στο πρόσθιο τμήμα του βρίσκεται το στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας.Ο τυμπανικός υμένας σχηματίζει το μεγαλύτερο τμήμα του έξω τοιχώματος και συνίσταται από τρεις στιβάδες. Εξωτερική: πλακώδες επιθήλιο, μέση: ινώδης και εσωτερική: συνέχεια του βλεννογόνου του έσω ωτός.Η λαβή της σφύρας συνάπτεται με τον τυμπανικό υμένα, είναι εύκολα ορατή και χρησιμοποιείται συνήθως σα σημείο αναφοράς ή οδηγό σημείο για την περιγραφή ανωμαλιών στον ΤΥ. Η μέση ινώδης στιβάδα πορεύεται από τη λαβή της σφύρας προς την περιφέρεια του ΤΥ ακτινωτά σχηματίζοντας μια πάχυνση στο σημείο επαφής της με την οστέινη αύλακα του περιβάλλονος οστού, γνωστή σαν τυμπανικός δακτύλιος. Προς τα άνω ο ΤΥ στερείται της μέσης στιβάδας αποτελώντας την καλούμενη χαλαρά μοίρα σε αντιδιαστολή με το υπόλοιπο τμήμα του ΤΥ που αποτελεί την τεταμένη μοίρα. Κατά την πρόπτωση του φωτός στην επιφάνεια του ΤΥ το φως αντανακλάται κυρίως από την περιοχή του πρόσθιου κάτω τεταρτημορίου, εμφανίζοντας σε φυσιολογικά ώτα το φωτεινό κώνο.Για την περιγραφή των ανατομικών στοιχείων της κοιλότητας του μέσου ωτός διακρίνονται 6 τοιχώματα. Το έσω τοίχωμα φέρει στην οπίσθια μοίρα του δύο θυρίδες τη στρογγυλή και την ωοειδή, ενώ στην κεντρική μοίρα του δημιουργείται ένα έπαρμα που έχει σαν υπόστρωμα τη βασική έλικα του κοχλία και ονομάζεται ακρωτήριο. Η κορυφή του ακρωτηρίου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το άκρο της λαβής της σφύρας, η απόσταση δε μεταξύ τους αποτελεί το στενότερο σημείο της τυμπανικής κοιλότητας. Το έξω τοίχωμα σχηματίζεται από τον ΤΥ στη μέση,τμήμα του λεπιδοειδούς οστού προς τα άνω και τμήμα του τυμπανικού οστού προς τα κάτω. Οι περιοχές αυτές του έξω τοιχώματος διαιρούν το κοίλο του τυμπάνου σε τρεις μοίρες: το μεσοτυμπάνιο, το επιτυμπάνιο και το υποτυμπάνιο.Το έδαφος του μέσου ωτός αποτελείται από ένα οστέινο πέταλο που το διαχωρίζει από τον βολβό της έσω σφαγίτιδας. Το πέταλο αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ατελώς ανεπτυγμένο, οπότε μπορείνα προβάλει ο βολβός της σφαγίτιδας στην κοιλότητα του μέσου ωτός. Το πρόσθιο τοίχωμα του κοίλου του τυμπάνου προς τα κάτω εμφανίζει το στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας και πάνω από αυτό το κανάλι του τείνοντα το τύμπανο μυός. Η οροφή αποτελείται από λεπτό οστέινο τοίχωμα που χωρίζει την κοιλότητα του μέσου ωτός από το μέσο κρανιακό βόθρο,ενώ το οπίσθιο τοίχωμα φέρει την είσοδο προς το μαστοειδές άντρο και την πυραμοειδή προεξοχή απ’ όπου εξέρχεται ο τένων του μυός του αναβολέα.Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι κατά ένα μέρος οστέινη και κατά ένα άλλο μέρος χόνδρινη και συνδέει το ρινοφάρυγγα με τις κοιλότητες του μέσου ωτός. Με την επικοινωνία αυτή διασφαλίζεται η είσοδος αέρα στο μέσο ους και η εξισσορόπηση των πιέσεων του αέρα μεταξύ των δύο πλευρών του ΤΥ.Αυτή η εξίσωση είναι απαραίτητη για να επιτυγχάνεται η μέγιστη ευαισθησία του ΤΥ στην ταλάντωση όταν προσπίπτει πάνω σ’ αυτόν το ηχητικό ερέθισμα.Η διάνοιξη της σάλπιγγας υποβοηθείται από μύες του φάρυγγα που καταφύονται στη χόνδρινη μοίρα της και ενεργοποιούνται κατά την κατάποση.Το μαστοειδές άντρο είναι αεροφόρος κοιλότητα που βρίσκεται στο μαστοειδές οστό και επικοινωνεί με το κοίλο του τυμπάνου. Επαλείφεται με βλεννογόνο που αποτελεί συνέχεια του βλεννογόνου του μέσου ωτός.Τα οστάρια του μέσου ωτός συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις και έχουν σαν κύρια λειτουργία τη μεταφορά των ταλαντώσεων του ΤΥ στα υγρά του έσω ωτός. Η βάση του αναβολέα αποφράσσοντας την ωοειδή θυρίδα, έρχεται σε άμεση επαφή με τα υγρά που γεμίζουν τις κοιλότητες του μέσου ωτός. Έτσι οι ταλαντώσεις του ΤΥ με την παρεμβολή της αλυσίδας οσταρίων μετατρέπονται σε δονήσεις των υγρών του έσω ωτός ερεθίζοντας το όργανο του Corti. Εκτός από τη μεταφορά ταλαντώσεων ενισχύουν το ακουστικό ερέθισμα με δύο μηχανισμούς. Ο ένας αναφέρεται στη λειτουργία ενός υδραυλικού συστήματος που οφείλεται στη διαφορά εμβαδού των επιφανειών του ΤΥ και της ωοειδούς θυρίδας και εκφράζεται με ένα λόγο14:1. Ο άλλος μηχανισμός σχετίζεται με ένα σύστημα μοχλών που δημιουργούν τα ακουστικά οστάρια μεταξύ τους. Το συνολικό κέρδος ενίσχυσης της πίεσης που ήχου που επιτυγχάνεται με την παρεμβολή των δύο αυτών μηχανισμών είναι 18:1. Σημαντικά σημεία • Τα οστάρια μεταφέρουν τον ήχο διαμέσου της κοιλότητας του μέσου ωτός• Η χαλαρή μοίρα του ΤΥ είναι λεπτή και πιο ευαίσθητη στις μεταβολές της πίεσης του μέσου ωτός.• Η εξωτερική στιβάδα του ΤΥ αποτελείται από πλακώδες επιθήλιο το οποίο μεταναστεύει προς την περιφέρεια του ΤΥ και στη συνέχεια προς τα έξω, διαμέσου των τοιχωμάτων του έξω ακουστικού πόρου• Το προσωπικό νεύρο διέρχεται από το μέσο ους,πορευόμενο μέσα από το οστέινο κανάλι του• Η ευσταχιανή σάλπιγγα επιτρέπει την είσοδο αέρα από το ρινοφάρυγγα στην κοιλότητα του μέσου ωτός (el)
 • Das Mittelohr (lat.: Auris media) ist ein Bestandteil des Ohres des Menschen, aber auch der anderen landlebenden Wirbeltiere. Es besteht aus einer Höhle, die sich an den beiden Seiten des Schädels befindet. Diese Paukenhöhle (Cavum tympani) entsteht embryonal aus der ersten Schlundtasche. Sie ist mit Luft gefüllt und mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die fest mit der Knochenhaut (Periost) verbunden ist. Über die Eustachi-Röhre („Ohrtrompete“) ist das Mittelohr mit dem Rachenraum verbunden. Über sie findet ein Druckausgleich gegenüber der Außenwelt statt. (de)
 • En anatomio timpano estas parto de . Ĝi estas malgranda kavaĵo, ĉirkaŭita de ostoj kaj kovrita de membrano nomata miringo. (eo)
 • Als Paukenhöhle (Cavum tympani) bezeichnet man den Hohlraum des Mittelohrs, in dem sich die Gehörknöchelchen befinden. Sie beginnt direkt hinter dem Trommelfell und wird durch die Eustachi-Röhre belüftet, die einen Druckausgleich ermöglicht. Die Paukenhöhle des Menschen ist etwa 12–15 mm lang und 3–7 mm breit. Ihr Binnenvolumen ist gering und beträgt nur etwa 1 cm3. Sie besteht aus drei Abschnitten: * Paukenkuppel (Epitympanon) * Paukenmittelraum (Mesotympanon) * Paukenkeller (Hypotympanon) (de)
 • Tinpano-kaxa edo barrunbe tinpanikoa erdiko belarriaren zati nagusia eratzen duen barrunbea da, entzumen-tronparen eta gelatxo mastoideoen artekoa; hezurtxo-katea hartzen du barnean. Nagusiki hezur-labirintoaz inguratua dago, bere kanpoko alboko gainazalean izan ezik, non kanpoko entzunbidearekin komunikatzen den, non tinpano-mintzak banatzen duen. (eu)
 • Erdiko belarria belarriaren hiru ataletako bat da. Airez betea dagoen barrunbea da erdiko belarria, tinpano mintzez estalia dagoena erabat. Barneratu ahala, erdiko eta barruko belarriak banatuz, beste mintz bat dago: leiho biribileko mintza. Bi mintz horien artean hiru hezur txiki daude: mailua, ingudea eta estribua; hezurrok duten formagatik ematen zaizkie izen horiek. Mailuaren kirtenak tinpano mintza ukitzen du eta burua ingudearekin elkartuta dago; ingudea, berriz, estribuarekin lotuta dago eta hau, aldi berean, leiho biribileko mintzarekin. Hala, hiru hezur horiek elkarri lotuta daude, katea moduko bat eratuz, eta tinpano mintzaren dardarak transmititzen dituzte leiho biribileko mintzera. Erdiko belarria faringearekin lotuta dago Eustakioren tronpa izeneko hodi estu baten bidez. Erdiko belarriaren behealdean kokatuta dago Eustakioren tronpa eta erdiko belarriaren eta kanpoko airearen arteko presioa berdintzea da horren eginkizuna, tinpanoak presio berdina izan dezan bi aldeetatik. Hala, kanpoko presioa aldatzen denean (mendira igo edo hegazkinean ibiltzean, adibidez), ahoa zabaldu eta airea irenstean berdindu egiten da belarriko presioa, zeren eta, zerbait irenstearekin batera Eustakioren tronpa zabaldu egiten baita eta hartara tinpano mintzak presio berdina jasotzen du kanpotik nahiz barrutik. (eu)
 • El oído medio es una cavidad casi cuadrada, ubicada en el interior de la porción petrosa (peñasco) del hueso temporal.​ Es una de las tres partes del oído (siendo las otras dos: el oído externo y el oído interno), y se encuentra en la parte superior del cerebelo, entre las masas encefálicas y el tímpano. En la porción petrosa del hueso temporal se encuentra el tímpano de Falopio. Este contiene la cavidad timpánica, espacio situado medianamente tras la membrana timpánica, y el receso epitimpánico, o espacio superior a esta membrana. El oído medio se comunica por delante con la nasofaringe, a través de la trompa faringotimpánica o auditiva. La cavidad timpánica se comunica en la zona posterosuperior con las celdas mastoideas, a través del antromastoideo. La cavidad timpánica está tapizada de mucosa y se continúa con la trompa auditiva, las celdas mastoideas y el antro mastoideo. (es)
 • L'oreille moyenne est la partie de l'appareil auditif comprise entre l'oreille externe et l'oreille interne. Chez les mammifères, l'oreille moyenne comprend le tympan ainsi que les osselets (la « chaîne ossiculaire »), trois très petits os qui s'appellent respectivement de dehors en dedans : le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces noms proviennent de leurs formes caractéristiques. Le marteau et l'enclume forment une articulation peu flexible appelée « bloc incudo-maléaire ». (fr)
 • La cavité tympanique (ou caisse du tympan) est une petite cavité entre l'oreille externe et l'oreille interne, entourant les os de l'oreille moyenne. À l'intérieur se trouvent les osselets, trois petits os (enclume, marteau et étrier) qui transmettent les vibrations sonores du tympan à la fenêtre ovale. (fr)
 • La cavidad timpánica es una pequeña cavidad que rodea los huesecillos del oído medio. En su interior se encuentran los huesecillos, tres pequeños huesos que transmiten las vibraciones utilizadas en la detección del sonido. (es)
 • Is ionann an chluas láir agus chuid den chluas idir an tiompán agus an fhuinneog ubhchruthach. Buaileann fuaimthonnta siad tiompán na cluaise, agus critheann sé i bpas le brú na fuaime. Tá trí chnámhóg sa chluas láir agus iad ceangailte lena chéile: an casúirín a ghluaiseann i dtiúin le tiompán na cluaise; an inneoin agus an stíoróipín. Tiomáineann sí seo scannán beag sa chochla, an fhuinneog ubhchruthach. Cuireann seo tús le hobair na . (ga)
 • Telinga tengah adalah bagian telinga yang berada di dalam gendang telinga dan di luar tingkap oval di telinga dalam. Telinga tengah mamalia memiliki tiga yang menghantarkan getaran di gendang telinga ke di telinga dalam. Ruang yang berongga di telinga tengah dikenal dengan nama dan dikelilingi oleh . menghubungkan rongga timpani dengan rongga hidung yang memungkinkan penyamaan tekanan di telinga tengah dan tenggorokan. Fungsi utama telinga tengah adalah untuk menghantarkan secara efisien energi akustik dari di udara menjadi gelombang cairan-membran di . (in)
 • The tympanic cavity is a small cavity surrounding the bones of the middle ear. Within it sit the ossicles, three small bones that transmit vibrations used in the detection of sound. (en)
 • L'orecchio medio è una parte dell'orecchio. È una cavità posta tra la membrana timpanica, che la separa dal condotto uditivo esterno, e l'orecchio interno. L'orecchio medio dei mammiferi contiene tre ossicini, che trasferiscono le vibrazioni del timpano, al fluido dell'orecchio interno sotto forma di onda sonora. Il cavo del timpano è anche detto cassa timpanica o cavum tympani. La tuba di Eustachio connette l'orecchio medio alla cavità nasale (rinofaringe), ciò permette di regolare la pressione tra l'orecchio medio e la gola.La funzione primaria dell'orecchio medio è di trasferire in modo efficiente l'energia acustica da onde di compressione dell'aria, in onde propagate nei fluidi all'interno della coclea. Le strutture di pertinenza dell'orecchio medio sono: * il cavo del timpano; * la membrana timpanica; * la catena degli ossicini dell'udito; * l'; * la tuba uditiva. Il cavo del timpano, contiene tre piccoli ossicini disposti regolarmente in modo da formare la catena degli ossicini dell'udito. La cassa del timpano comunica con la faringe attraverso la tromba di Eustachio. La mucosa faringea (mucosa timpanica) continua lungo questo canale fino alla cassa timpanica tappezzando tutte le pareti. La cassa del timpano, nella parte posteriore, comunica con un sistema di cavità ossee dette cavità mastoidee. Gli organi dell'orecchio medio sono protetti dai muscoli tensor timpani e stapedio che, per stimoli troppo intensi, tirano il martello, riducendo le vibrazioni del timpano e limitando i movimenti della staffa; si riduce così l'amplificazione dei rumori troppo forti, con un tempo di reazione di circa 200 ms (si fa notare, tuttavia, che i rumori impulsivi hanno durate dell'ordine dei 100 ms e quindi non vi è protezione contro di essi). (it)
 • ( 중이는 여기로 연결됩니다. 춘추전국시대 진나라의 인물에 대해서는 진 문공 문서를 참고하십시오.) 가운데귀(middle ear) 또는 중이는 바깥귀, 속귀와 함께 귀를 구성한다. 가운데귀는 관자뼈 속의 공간에 있고, 가운데귀에는 , 귓속뼈, 귀관(이관)이 있다. 바깥귀와는 고막을 경계로 나뉜다. 속귀와는 속귀의 (oval window)을 기준으로 나뉜다. (ko)
 • 中耳(ちゅうじ、英語:middle ear)とは、耳の鼓膜から奥のことをいい、中耳腔、耳小骨、耳管からなる。 (ja)
 • Il cavo del timpano o cassa del timpano è una camera ossea presente nella rocca petrosa dell'osso temporale facente parte dell'orecchio medio. All'interno di tale cavità, che comunica con faringe e tramite la Tromba di Eustachio e l', è presente la catena degli ossicini. (it)
 • Сре́днее у́хо (лат. auris media) — часть слуховой системы млекопитающих (в том числе человека), развившаяся из костей нижней челюсти и обеспечивающая преобразование колебаний воздуха в колебания жидкости, наполняющей внутреннее ухо. Основной частью среднего уха является барабанная полость — небольшое пространство объемом около 1 см³, находящееся в височной кости. Здесь находятся три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремя, которые передают звуковые колебания от барабанной перепонки ко внутреннему уху, одновременно усиливая их. Слуховые косточки — как самые маленькие фрагменты скелета человека, представляют цепочку, передающую колебания. Рукоятка молоточка тесно срослась с барабанной перепонкой, головка молоточка соединена с наковальней, а та, в свою очередь, своим длинным отростком — со стремечком. Основание стремечка закрывает окно преддверия, соединяясь таким образом с внутренним ухом. Молоточек и наковальня в процессе эволюции развились из двух челюстных костей синапсид. У большинства млекопитающих полость среднего уха прикрывает костная слуховая булла — полая структура, расположенная на внутренней поверхности задней части черепа. Формирование окостеневшей слуховой буллы проходило в нескольких эволюционных линиях млекопитающих независимо — или за счёт выростов окружающих костей, или самостоятельными зонами окостенения. Полость среднего уха связана с носоглоткой посредством евстахиевой трубы, через которую выравнивается среднее давление воздуха внутри и снаружи от барабанной перепонки. При изменении внешнего давления иногда «закладывает» уши, что обычно решается тем, что рефлекторно вызывается зевота. Опыт показывает, что ещё более эффективно заложенность ушей решается глотательными движениями или если в этот момент подуть в зажатый нос. (ru)
 • Барабанная полость (лат. Cavitas tympani) — полость среднего уха у наземных позвоночных животных и у человека. Развивается из полости первой жаберной щели — брызгальца. Она выстлана слизистой оболочкой, посредством Евстахиевой трубы (открывающейся при глотательных движениях и служащей для уравновешивания давления воздуха внутри барабанной полости с наружным) сообщается с полостью рта и заключает в себе слуховые косточки, именно: молоточек (один его отросток, рукоятка, прикрепляется к барабанной перепонке), наковальню и стремя, прилегающее к овальному окошку внутреннего уха; между наковальней и стременем находится ещё маленькая . Слуховые косточки передают звуковые колебания внутреннему уху и с помощью прикрепляющихся к ним мускулов изменяют напряжение барабанной перепонки и давление жидкости внутри лабиринта, смотря по силе звуков. Иннервируется ветвью языкоглоточного нерва - барабанным нервом и барабанным сплетением. (ru)
 • O ouvido médio é a porção interna do tímpano, e externo da cóclea, ambos localizados no ouvido. O ouvido médio contém três ossículos, que amplificam a vibração do tímpano com ondas de pressão no fluido do ouvido interno. O espaço oco do ouvido médio é também chamado de caixa timpânica. A trompa de Eustáquio se junta à caixa timpânica e a cavidade nasal, permitindo equalizar o ouvido interno e a garganta com o aumento de pressão. O ouvido médio pode ser chamado também de cavidade timpânica, por causa da cavidade auditiva que ele apresenta, apresenta também as suas paredes que as delimitam tais são: o tecto, o pavimento, a parede lateral (timpânica), parede medial, e paredes posterior e anterior. A função do ouvido médio é transferir eficientemente a energia sonora do ar para o líquido contido dentro da cóclea. (pt)
 • Ucho środkowe – niewielka przestrzeń w czaszce wypełniona powietrzem, wchodząca w skład ucha. Jego zadaniem jest mechaniczne wzmocnienie i doprowadzenie fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego (poprzez okienko owalne). Część drgań przechodzi też bezpośrednio na okienko okrągłe. W skład ucha środkowego wchodzi błona bębenkowa, jama bębenkowa z trzema kosteczkami słuchowymi oraz trąbka Eustachiusza, a także powierzchnia zewnętrzna okienka owalnego. * Błona bębenkowa – błona oddzielająca przewód słuchowy zewnętrzny od ucha środkowego, zamienia fale dźwiękowe w drgania mechaniczne, pobudzając kosteczki słuchowe. * Jama bębenkowa – przestrzeń powietrzna zawierająca trzy kosteczki słuchowe, mięśnie ucha środkowego oraz przebiegające w tej okolicy naczynia i nerwy. * Trzy kosteczki słuchowe – młoteczek, kowadełko, strzemiączko. Młoteczek z jednej strony łączy się z błoną bębenkową, a z drugiej strony łączy się z kowadełkiem, kowadełko ze strzemiączkiem, a ono z kolei łączy się z błoną okienka owalnego. Ich zadaniem jest wzmocnienie drgań błony bębenkowej i doprowadzenie ich do ucha wewnętrznego. Kosteczki słuchowe są najmniejszymi kośćmi organizmu ludzkiego. * Trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza) – kanał łączący ucho środkowe z gardłem, o długości ok. 35 mm. Normalnie otwarta jest jedynie wąska część, ale jej przekrój może się zwiększać w celu wyrównania ciśnienia powietrza w uchu. Jest to droga, którą mogą wnikać patogeny lub szerzyć się procesy zapalne (zapalenie ucha środkowego). * Powierzchnia zewnętrzna okienka owalnego. * Przestrzenie powietrzne – jama sutkowa i komórki sutkowe. (pl)
 • Jama bębenkowa (łac. cavum tympani) – przestrzeń powietrzna, część ucha środkowego ograniczona od strony zewnętrznej błoną bębenkową, a od strony wewnętrznej ścianą kostną ucha wewnętrznego. Jest wypełniona powietrzem i połączona z gardłem trąbką słuchową, zwaną też trąbką Eustachiusza. Ściany jamy bębenkowej: * boczna – tzw. błoniasta (paries membranaceus) – tworzy ją głównie błona bębenkowa; powyżej leży zachyłek nadbębenkowy (recessus epitympanicus); * przyśrodkowa – tzw. kostna; błędnikowa (paries labyrinthicus) – tworzą ją: wzgórek, okienko ślimaka, okienko przedsionka, wyniosłość kanału nerwu twarzowego, wyniosłość kanału półkolistego bocznego; * górna (pokrywkowa) – tworzy ją cienka kość oddzielająca jamę bębenkową od ; * dolna (szyjno-żylna) – zwrócona do dołu żyły szyjnej; * przednia (szyjno-tętnicza) – graniczy z kanałem tętnicy szyjnej wewnętrznej; * tylna (sutkowa) – graniczy z wyrostkiem sutkowatym i dołem tylnym czaszki. Zawartość jamy bębenkowej: 1. * Kosteczki słuchowe – młoteczek (malleus), kowadełko (incus) i strzemiączko (stapes) wraz ze stawami (kowadełkowo-młoteczkowym i kowadełkowo-strzemiączkowym; art. incudomallearis et art. incudostapedia) i więzadłami. 2. * Ścięgno mięśnia napinacza błony bębenkowej (tendo musculi tensoris tympani) i ścięgno mięśnia strzemiączkowego (tendo musculi stapedii). 3. * Tętnice i żyły bębenkowe 4. * tętnica bębenkowa górna od tętnicy oponowej środkowej 5. * tętnica bębenkowa przednia od tętnicy szczękowej 6. * tętnica bębenkowa dolna od tętnicy gardłowej wstępującej 7. * tętnica bębenkowa tylna od 8. * Gałąź szyjno-bębenkowa tętnicy szyjnej wewnętrznej 9. * Splot bębenkowy i nerwy do niego dochodzące 10. * Nerw skalisty mniejszy (od nerwu językowo-gardłowego IX ) 11. * Struna bębenkowa 12. * Powietrze Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii. (pl)
 • Mellanörat (lat.: auris media) är ett rum mellan ytterörat och innerörat. Mellanörat är beläget i och står i förbindelse med nasofarynx via örontrumpeten. I mellanörat finns örontrumpeten och hörselbenskedjan. Hörselbenskedjan består av hammaren, städet och stigbygeln (malleus, incus och stapes). Hammaren är fäst vid trumhinnan, och stigbygeln är inpassad i en öppning i mellanörats inre vägg, ovala fönstret. Ljudet leds från hörselgången via trumhinnan, hörselbenskedjan och ovala fönstret till innerörat med hjälp av stigbygeln. Genom att ovala fönstret är mindre än trumhinnan, förstärks ljudet (ca 22 gånger) när ljudet går genom hörselbenskedjan. Till mellanörat hör också luftcellerna i vårtutskottet, ett benutskott bakom ytterörat. (sv)
 • 鼓室(英文:Tympanic cavity),是位于中耳内的一个空心小腔室,由骨质结构包围。鼓室位于鼓膜后,内部有三块听小骨,下部连接耳咽管。 (zh)
 • 中耳(英文:Middle ear)是耳的一个解剖结构,在层次上位于外耳和内耳之间。中耳的主要结构是鼓膜(亦称“耳膜”)、鼓室和三个听小骨(构成听骨链)。鼓膜和听骨链形成一个力学系统,其功能是将来自外耳的声波的力放大,并输入到内耳,为下一步的听觉转导做准备。中耳通过鼓室下部的耳咽管和咽喉相通。 (zh)
 • Барабанна порожнина (лат. cavum tympani, cavitas tympani, cavitas tympanica) — порожнина середнього вуха у наземних хребетних тварин і в людини. Розвивається з порожнини першої зябрової щілини — бризкальця. Латерально прилягає до зовнішнього слухового каналу і відділяється від нього барабанною перетинкою. Вона вистелена слизовою оболонкою, за допомогою євстахієвої труби (відкривається при ковтальних рухах і служить для зрівноваження тиску повітря всередині барабанної порожнини з зовнішнім) з'єднуєтся з порожниною рота і містить у собі слухові кісточки: молоточок (один відросток, рукоятка, прикріплюється до барабанної перетинки), коваделко і стремінце, прилегле до овального віконця внутрішнього вуха; між коваделком і стремінцем розташований коваделко-стремінцевий суглоб. Слухові кісточки передають звукові коливання внутрішнього вуха і з допомогою прикріплених до них м'язів ( та натягувача барабанної перетинки) змінюють напругу барабанної перетинки і тиск рідини всередині лабіринту, залежно від сили звуків. (uk)
 • Сере́днє ву́хо (лат. auris media) — частина слухової системи ссавців (у тому числі людини). Складається з ряду сполучених між собою повітроносних порожнин: слухова труба (tuba auditiva), барабанна порожнина (cavum tympani), комірки соскоподібного відростка, у тому числі й найбільша з них — печера (antrum mastoideum), яка спеціальним проходом — входом у печеру (aditus ad antrum) з'єднана з барабанною порожниною. У барабанній порожнині знаходиться ланцюг слухових кісточок (молоточок, коваделко, стремінце), м'яз-натягувач барабанної перетинки (malleus tensor tympani), і зв'язковий апарат.Слухові кісточки зв'язані між собою членуваннями, анатомічне і функціонально являють собою ланцюг, який тягнеться від барабанної перетинки до вікна присінка. Молоточок прикріплюється до барабанної перетинки і коваделка. Коваделко бере участь у коваделково-молоточковому і коваделково-стремінцевому зчленуванні. Головка стремінця зчленована з сочевицеподібним відростком коваделка, а край підніжної пластинки за допомогою кільцеподібної зв'язки (в передньому відділі ширша, ніж в задньому) — з краєм овального вікна. (uk)
dbo:artery
dbo:latinName
 • cavitas tympani
dbo:precursor
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 2704176 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 5942 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1087990888 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:artery
dbp:caption
 • The cochlea and vestibule, viewed from above. (en)
 • Bones and muscles in the tympanic cavity in the middle ear (en)
dbp:latin
 • cavitas tympani (en)
dbp:name
 • Tympanic cavity (en)
dbp:partOf
dbp:precursor
 • first pharyngeal pouch (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الجوف الطبلي (بالإنجليزية: Tympanic cavity)‏ هو تجويف صغير يحوي عظيمات السمع التايعة للأذن الوسطى. وهو يتشكل من الجوف النفيري الطبلي، وهوتوسع في بداية الجيبة البلعومية. (ar)
 • La caixa (o cavitat) timpànica està envoltada per l'os (temporal) de l'orella mitjana. Conté els ossicles de l'orella. Continua per la part anteroinferior amb la trompa d'Eustaqui. Està envoltada principalment pel laberint ossi, excepte en la seva superfície lateral externa, on es comunica amb el conducte auditiu extern de la qual està separada per la membrana timpànica (timpà). Embriològicament es forma del solc tubo-timpànic, una expansió de la primera bossa faríngia. (ca)
 • الأذن الوسطى عبارة عن تجويف يقع خلف الطبلة ويتصل بتجويف البلعوم بواسطة قناة استاكيوس، المسؤولة عن تعادل الضغط الجوي على جانبي غشاء الطبلة، وتوجد في الأذن الوسطى عظيمات السمع الثلاث وهي (المطرقة، السندان، الركاب).للأذن الوسطى أهمية خاصة، إلى جانب نقلها الموجات الصوتية من غشاء الطبلة إلى الأذن الداخلية تقوم بموازنة الضغط داخل الأذن مع الضغط الجوي الخارجي عن طريق قناة استاكيوس. (ar)
 • Das Mittelohr (lat.: Auris media) ist ein Bestandteil des Ohres des Menschen, aber auch der anderen landlebenden Wirbeltiere. Es besteht aus einer Höhle, die sich an den beiden Seiten des Schädels befindet. Diese Paukenhöhle (Cavum tympani) entsteht embryonal aus der ersten Schlundtasche. Sie ist mit Luft gefüllt und mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die fest mit der Knochenhaut (Periost) verbunden ist. Über die Eustachi-Röhre („Ohrtrompete“) ist das Mittelohr mit dem Rachenraum verbunden. Über sie findet ein Druckausgleich gegenüber der Außenwelt statt. (de)
 • En anatomio timpano estas parto de . Ĝi estas malgranda kavaĵo, ĉirkaŭita de ostoj kaj kovrita de membrano nomata miringo. (eo)
 • Als Paukenhöhle (Cavum tympani) bezeichnet man den Hohlraum des Mittelohrs, in dem sich die Gehörknöchelchen befinden. Sie beginnt direkt hinter dem Trommelfell und wird durch die Eustachi-Röhre belüftet, die einen Druckausgleich ermöglicht. Die Paukenhöhle des Menschen ist etwa 12–15 mm lang und 3–7 mm breit. Ihr Binnenvolumen ist gering und beträgt nur etwa 1 cm3. Sie besteht aus drei Abschnitten: * Paukenkuppel (Epitympanon) * Paukenmittelraum (Mesotympanon) * Paukenkeller (Hypotympanon) (de)
 • Tinpano-kaxa edo barrunbe tinpanikoa erdiko belarriaren zati nagusia eratzen duen barrunbea da, entzumen-tronparen eta gelatxo mastoideoen artekoa; hezurtxo-katea hartzen du barnean. Nagusiki hezur-labirintoaz inguratua dago, bere kanpoko alboko gainazalean izan ezik, non kanpoko entzunbidearekin komunikatzen den, non tinpano-mintzak banatzen duen. (eu)
 • L'oreille moyenne est la partie de l'appareil auditif comprise entre l'oreille externe et l'oreille interne. Chez les mammifères, l'oreille moyenne comprend le tympan ainsi que les osselets (la « chaîne ossiculaire »), trois très petits os qui s'appellent respectivement de dehors en dedans : le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces noms proviennent de leurs formes caractéristiques. Le marteau et l'enclume forment une articulation peu flexible appelée « bloc incudo-maléaire ». (fr)
 • La cavité tympanique (ou caisse du tympan) est une petite cavité entre l'oreille externe et l'oreille interne, entourant les os de l'oreille moyenne. À l'intérieur se trouvent les osselets, trois petits os (enclume, marteau et étrier) qui transmettent les vibrations sonores du tympan à la fenêtre ovale. (fr)
 • La cavidad timpánica es una pequeña cavidad que rodea los huesecillos del oído medio. En su interior se encuentran los huesecillos, tres pequeños huesos que transmiten las vibraciones utilizadas en la detección del sonido. (es)
 • Is ionann an chluas láir agus chuid den chluas idir an tiompán agus an fhuinneog ubhchruthach. Buaileann fuaimthonnta siad tiompán na cluaise, agus critheann sé i bpas le brú na fuaime. Tá trí chnámhóg sa chluas láir agus iad ceangailte lena chéile: an casúirín a ghluaiseann i dtiúin le tiompán na cluaise; an inneoin agus an stíoróipín. Tiomáineann sí seo scannán beag sa chochla, an fhuinneog ubhchruthach. Cuireann seo tús le hobair na . (ga)
 • Telinga tengah adalah bagian telinga yang berada di dalam gendang telinga dan di luar tingkap oval di telinga dalam. Telinga tengah mamalia memiliki tiga yang menghantarkan getaran di gendang telinga ke di telinga dalam. Ruang yang berongga di telinga tengah dikenal dengan nama dan dikelilingi oleh . menghubungkan rongga timpani dengan rongga hidung yang memungkinkan penyamaan tekanan di telinga tengah dan tenggorokan. Fungsi utama telinga tengah adalah untuk menghantarkan secara efisien energi akustik dari di udara menjadi gelombang cairan-membran di . (in)
 • The tympanic cavity is a small cavity surrounding the bones of the middle ear. Within it sit the ossicles, three small bones that transmit vibrations used in the detection of sound. (en)
 • ( 중이는 여기로 연결됩니다. 춘추전국시대 진나라의 인물에 대해서는 진 문공 문서를 참고하십시오.) 가운데귀(middle ear) 또는 중이는 바깥귀, 속귀와 함께 귀를 구성한다. 가운데귀는 관자뼈 속의 공간에 있고, 가운데귀에는 , 귓속뼈, 귀관(이관)이 있다. 바깥귀와는 고막을 경계로 나뉜다. 속귀와는 속귀의 (oval window)을 기준으로 나뉜다. (ko)
 • 中耳(ちゅうじ、英語:middle ear)とは、耳の鼓膜から奥のことをいい、中耳腔、耳小骨、耳管からなる。 (ja)
 • Il cavo del timpano o cassa del timpano è una camera ossea presente nella rocca petrosa dell'osso temporale facente parte dell'orecchio medio. All'interno di tale cavità, che comunica con faringe e tramite la Tromba di Eustachio e l', è presente la catena degli ossicini. (it)
 • 鼓室(英文:Tympanic cavity),是位于中耳内的一个空心小腔室,由骨质结构包围。鼓室位于鼓膜后,内部有三块听小骨,下部连接耳咽管。 (zh)
 • 中耳(英文:Middle ear)是耳的一个解剖结构,在层次上位于外耳和内耳之间。中耳的主要结构是鼓膜(亦称“耳膜”)、鼓室和三个听小骨(构成听骨链)。鼓膜和听骨链形成一个力学系统,其功能是将来自外耳的声波的力放大,并输入到内耳,为下一步的听觉转导做准备。中耳通过鼓室下部的耳咽管和咽喉相通。 (zh)
 • L'orella mitjana és la part mitjana de l'orella. Externament limita amb l'orella externa i internament amb l'orella interna. És incorrecte el terme «oïda mitjana», ja que l'oïda és un sentit i no un òrgan. En els mamífers, l'orella mitjana deriva d'ossos del maxil·lar inferior en un procés que s'ha produït com a mínim tres vegades diferents al llarg de la seva història evolutiva. Consta de: * Cara interna del timpà. * Caixa timpànica, que es comunica amb la rinofaringe amb la trompa d'Eustaqui), dins la caixa hi ha els: * Ossicles: * Martell. * Enclusa. * Estrep. Té dues funcions: (ca)
 • Střední ucho (latinsky: auris media) je část ucha. Jedná se o systém vzduchem vyplněných dutin vystlaných sliznicí. U člověka se skládá z následujících částí: * (cavum tympani) – Dutina vyplněná vzduchem, ohraničená lebkou. * sluchové kůstky (ossicula auditus) – Jedná se o tři kůstky – kladívko (malleus), kovadlinku (incus) a třmínek (stapes) – napojené na bubínek a uložené v bubínkové dutině. Řetěz těchto kůstek přenáší zvuk od bubínku do vnitřního ucha – ploténka třmínku se dotýká oválného okénka ve vnitřním uchu. * Eustachova trubice (tuba auditiva) – Spojuje bubínkovou dutinu a nosohltan. Vyrovnává tlak ve středním uchu s tlakem v okolním prostředí. Pomáhá i čistit středoušní dutinu. * svaly středního ucha: * napínač bubínku (musculus tensor tympani) – připojený ke kladívku, napí (cs)
 • Το μέσο ους είναι αεροφόρος κοιλότητα που βρίσκεται στη λιθοειδή μοίρα του κροταφικού οστού. Η λειτουργία του είναι να μεταφέρει ηχητικά κύματα από τον έξω ακουστικό πόρο δια μέσου του τυμπανικού υμένα στα υγρά του έσω ωτός. Η μεταφορά αυτή της ηχητικής ενέργειας συντελείται με τη λειτουργία των τριών οσταρίων του μέσου ωτός, τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα, τα οποία μαζί με τον τυμπανικό υμένα ασκούν παράλληλα και μια ενισχυτική δράση στην παραλαμβανόμενη ηχητική ενέργεια. Έχει σχήμα αμφίκοιλου δίσκου. Προς τα πίσω επικοινωνεί μέσω του άντρου με τις μαστοειδείς κυψέλες ενώ στο πρόσθιο τμήμα του βρίσκεται το στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας.Ο τυμπανικός υμένας σχηματίζει το μεγαλύτερο τμήμα του έξω τοιχώματος και συνίσταται από τρεις στιβάδες. Εξωτερική: πλακώδες επιθήλιο, μέση: ινώδ (el)
 • Erdiko belarria belarriaren hiru ataletako bat da. Airez betea dagoen barrunbea da erdiko belarria, tinpano mintzez estalia dagoena erabat. Barneratu ahala, erdiko eta barruko belarriak banatuz, beste mintz bat dago: leiho biribileko mintza. Bi mintz horien artean hiru hezur txiki daude: mailua, ingudea eta estribua; hezurrok duten formagatik ematen zaizkie izen horiek. Mailuaren kirtenak tinpano mintza ukitzen du eta burua ingudearekin elkartuta dago; ingudea, berriz, estribuarekin lotuta dago eta hau, aldi berean, leiho biribileko mintzarekin. Hala, hiru hezur horiek elkarri lotuta daude, katea moduko bat eratuz, eta tinpano mintzaren dardarak transmititzen dituzte leiho biribileko mintzera. Erdiko belarria faringearekin lotuta dago Eustakioren tronpa izeneko hodi estu baten bidez. Erdik (eu)
 • El oído medio es una cavidad casi cuadrada, ubicada en el interior de la porción petrosa (peñasco) del hueso temporal.​ Es una de las tres partes del oído (siendo las otras dos: el oído externo y el oído interno), y se encuentra en la parte superior del cerebelo, entre las masas encefálicas y el tímpano. (es)
 • L'orecchio medio è una parte dell'orecchio. È una cavità posta tra la membrana timpanica, che la separa dal condotto uditivo esterno, e l'orecchio interno. L'orecchio medio dei mammiferi contiene tre ossicini, che trasferiscono le vibrazioni del timpano, al fluido dell'orecchio interno sotto forma di onda sonora. Il cavo del timpano è anche detto cassa timpanica o cavum tympani. La tuba di Eustachio connette l'orecchio medio alla cavità nasale (rinofaringe), ciò permette di regolare la pressione tra l'orecchio medio e la gola.La funzione primaria dell'orecchio medio è di trasferire in modo efficiente l'energia acustica da onde di compressione dell'aria, in onde propagate nei fluidi all'interno della coclea. (it)
 • Ucho środkowe – niewielka przestrzeń w czaszce wypełniona powietrzem, wchodząca w skład ucha. Jego zadaniem jest mechaniczne wzmocnienie i doprowadzenie fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego (poprzez okienko owalne). Część drgań przechodzi też bezpośrednio na okienko okrągłe. W skład ucha środkowego wchodzi błona bębenkowa, jama bębenkowa z trzema kosteczkami słuchowymi oraz trąbka Eustachiusza, a także powierzchnia zewnętrzna okienka owalnego. (pl)
 • O ouvido médio é a porção interna do tímpano, e externo da cóclea, ambos localizados no ouvido. O ouvido médio contém três ossículos, que amplificam a vibração do tímpano com ondas de pressão no fluido do ouvido interno. O espaço oco do ouvido médio é também chamado de caixa timpânica. A trompa de Eustáquio se junta à caixa timpânica e a cavidade nasal, permitindo equalizar o ouvido interno e a garganta com o aumento de pressão. A função do ouvido médio é transferir eficientemente a energia sonora do ar para o líquido contido dentro da cóclea. (pt)
 • Jama bębenkowa (łac. cavum tympani) – przestrzeń powietrzna, część ucha środkowego ograniczona od strony zewnętrznej błoną bębenkową, a od strony wewnętrznej ścianą kostną ucha wewnętrznego. Jest wypełniona powietrzem i połączona z gardłem trąbką słuchową, zwaną też trąbką Eustachiusza. Ściany jamy bębenkowej: Zawartość jamy bębenkowej: Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii. (pl)
 • Сре́днее у́хо (лат. auris media) — часть слуховой системы млекопитающих (в том числе человека), развившаяся из костей нижней челюсти и обеспечивающая преобразование колебаний воздуха в колебания жидкости, наполняющей внутреннее ухо. Основной частью среднего уха является барабанная полость — небольшое пространство объемом около 1 см³, находящееся в височной кости. Здесь находятся три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремя, которые передают звуковые колебания от барабанной перепонки ко внутреннему уху, одновременно усиливая их. (ru)
 • Барабанная полость (лат. Cavitas tympani) — полость среднего уха у наземных позвоночных животных и у человека. Развивается из полости первой жаберной щели — брызгальца. Она выстлана слизистой оболочкой, посредством Евстахиевой трубы (открывающейся при глотательных движениях и служащей для уравновешивания давления воздуха внутри барабанной полости с наружным) сообщается с полостью рта и заключает в себе слуховые косточки, именно: молоточек (один его отросток, рукоятка, прикрепляется к барабанной перепонке), наковальню и стремя, прилегающее к овальному окошку внутреннего уха; между наковальней и стременем находится ещё маленькая . Слуховые косточки передают звуковые колебания внутреннему уху и с помощью прикрепляющихся к ним мускулов изменяют напряжение барабанной перепонки и давление жидкос (ru)
 • Mellanörat (lat.: auris media) är ett rum mellan ytterörat och innerörat. Mellanörat är beläget i och står i förbindelse med nasofarynx via örontrumpeten. I mellanörat finns örontrumpeten och hörselbenskedjan. Hörselbenskedjan består av hammaren, städet och stigbygeln (malleus, incus och stapes). Hammaren är fäst vid trumhinnan, och stigbygeln är inpassad i en öppning i mellanörats inre vägg, ovala fönstret. Ljudet leds från hörselgången via trumhinnan, hörselbenskedjan och ovala fönstret till innerörat med hjälp av stigbygeln. Genom att ovala fönstret är mindre än trumhinnan, förstärks ljudet (ca 22 gånger) när ljudet går genom hörselbenskedjan. (sv)
 • Сере́днє ву́хо (лат. auris media) — частина слухової системи ссавців (у тому числі людини). Складається з ряду сполучених між собою повітроносних порожнин: слухова труба (tuba auditiva), барабанна порожнина (cavum tympani), комірки соскоподібного відростка, у тому числі й найбільша з них — печера (antrum mastoideum), яка спеціальним проходом — входом у печеру (aditus ad antrum) з'єднана з барабанною порожниною. У барабанній порожнині знаходиться ланцюг слухових кісточок (молоточок, коваделко, стремінце), м'яз-натягувач барабанної перетинки (malleus tensor tympani), і зв'язковий апарат.Слухові кісточки зв'язані між собою членуваннями, анатомічне і функціонально являють собою ланцюг, який тягнеться від барабанної перетинки до вікна присінка. Молоточок прикріплюється до барабанної перетинки (uk)
 • Барабанна порожнина (лат. cavum tympani, cavitas tympani, cavitas tympanica) — порожнина середнього вуха у наземних хребетних тварин і в людини. Розвивається з порожнини першої зябрової щілини — бризкальця. (uk)
rdfs:label
 • جوف طبلي (ar)
 • أذن وسطى (ar)
 • Caixa timpànica (ca)
 • Orella mitjana (ca)
 • Střední ucho (cs)
 • Μεσαίο αυτί (el)
 • Paukenhöhle (de)
 • Mittelohr (de)
 • Timpano (anatomio) (eo)
 • Cavidad timpánica (es)
 • Oído medio (es)
 • Erdi belarri (eu)
 • Tinpano-kaxa (eu)
 • Oreille moyenne (fr)
 • Cavité tympanique (fr)
 • Cluas láir (ga)
 • Telinga bagian tengah (in)
 • Cavo del timpano (it)
 • Orecchio medio (it)
 • Tympanic cavity (en)
 • 中耳 (ja)
 • 가운데귀 (ko)
 • Jama bębenkowa (pl)
 • Ucho środkowe (pl)
 • Ouvido médio (pt)
 • Барабанная полость (ru)
 • Mellanöra (sv)
 • Среднее ухо (ru)
 • Середнє вухо (uk)
 • Барабанна порожнина (uk)
 • 鼓室 (zh)
 • 中耳 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Tympanic cavity (en)
is dbo:supplies of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:from of
is dbp:supplies of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License