The Treaty of Bucharest (1918) was a peace treaty between Romania on the one side and the Central Powers on the other, following the stalemate reached after the campaign of 1917 left Romania isolated after Russia's unilateral exit from World War I (see the Armistice of Focșani and Treaty of Brest-Litovsk).

Property Value
dbo:abstract
 • معاهدة بوخارست هي معاهدة سلام وقعتها رومانيا في 7 مايو 1918 خلال الحرب العالمية الأولى مع دول المحور المركزي وهي الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية ومملكة بلغاريا والدولة العثمانية، تضمنت معاهدة السلام تنازل رومانيا لأراضي حدودية لصالح بلغاريا وتأجير حقول النفط الرومانية لصالح ألمانيا لمدة 90 عاما ومنح النمسا المجر حق السيطرة على معابر جبال الكاربات. (ar)
 • El Tractat de Bucarest fou un tractat de pau signat el 7 de maig de 1918 a la ciutat de Bucarest entre l'imperi Alemany i el Regne de Romania en finalitzar la campanya romanesa 1916-1917 empresa durant la Primera Guerra Mundial. Per la signatura d'aquest tractat Romania hagué de fer diverses concessions: * Va haver de retornar la Dobrudja Meridional i cedir una part de la Dobrudja Septentrional a Bulgària, mentre que la resta de la província restà sota el control conjunt de les Potències Centrals. * Va haver de cedir el control dels passos de muntanya dels Carpats a l'imperi austrohongarès. * Va haver d'arrendar els seus a Alemanya durant 90 anys. No obstant això, el rei Ferran I de Romania es va negar a signar el tractat (ja ratificat pel Parlament de Romania) i després de la derrota de les Potències Centrals en finalitzar la Guerra Mundial va ser anul·lat pel Primer Minitres i l'armistici signat amb Alemanya l'11 de novembre de 1918. L'any 1919 Alemanya es va veure obligada en la signatura del Tractat de Versalles a renunciar a tots els beneficis que va obtenir mitjançant la signatura del Tractat de Bucarest de 1918. (ca)
 • Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου ήταν συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ρουμανίας από τη μια πλευρά και της Αυστροουγγαρίας, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την άλλη που ακολούθησε το αδιέξοδο της ρουμανικής εκστρατείας του 1916-1917 και την απομόνωση της Ρουμανίας μετά την έξοδο της Ρωσίας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ). Υπογράφτηκε στη Μπούφτεα στις 7 Μαΐου 1918. (el)
 • La traktato de Bukareŝto (7-an de majo 1918) estis paco trudita je Rumanio fare de la Centraj Potencoj. Tio sekvis la armisticon de 9-a de decembro 1917 kaj la antaŭtraktatojn de (3-an de marto 1918). La nuligo de la traktato estis unu kondiĉo por la armistico inter la centraj potencoj kaj aliancanoj, la 11-an de novembro 1918. Laŭ la traktato * Rumanio devis forlasi la militon * finiĝis la germana okupado * suda Dobruĝo kaj partoj de norda Dobruĝo venis al Bulgario. * Centraj potencoj ricevis luojn por 90 jaroj pri la naftoekspluatado * Rumanio transdonas kelkajn regionojn en la Karpatoj por Aŭstrio-Hungario, por ke ili povu kontroli la limtrapasejojn (eo)
 • El Tratado de Bucarest fue un tratado de paz que el Imperio Alemán obligó a firmar al Reino de Rumanía el 7 de mayo de 1918 tras las campañas rumanas de 1916-1917. (es)
 • Der Friede von Bukarest von 1918 bezeichnet den Friedensvertrag im Ersten Weltkrieg zwischen Rumänien einerseits und den Mittelmächten andererseits. Er wurde am 7. Mai 1918 abgeschlossen und folgte dem Waffenstillstand von Focșani vom 9. Dezember 1917 und dem vom 5. März 1918. Die Annullierung des Bukarester Friedens war eine der Bedingungen des Waffenstillstands zwischen den Mittelmächten und den Alliierten vom 11. November 1918. (de)
 • The Treaty of Bucharest (1918) was a peace treaty between Romania on the one side and the Central Powers on the other, following the stalemate reached after the campaign of 1917 left Romania isolated after Russia's unilateral exit from World War I (see the Armistice of Focșani and Treaty of Brest-Litovsk). Following the Central Powers' ultimatum issued during the between Ferdinand I of Romania and Ottokar Czernin, the Austro-Hungarian Foreign Minister, on 27 February [O.S. 14 February] 1918 at the Răcăciuni railway station, King Ferdinand summoned a on 2 March [O.S. 17 February] in Iași, the Romanian capital-in-exile. After long and difficult discussions, which lasted 3 days, and despite the strong opposition of Queen Marie and General Constantin Prezan, the Crown Council decided to accept the ultimatum and send envoys to Buftea to negotiate a preliminary peace treaty. The preliminary peace treaty was concluded on 5 March [O.S. 20 February] 1918, by which Romania accepted frontier rectifications in favor of Austria-Hungary, to cede the whole of Dobruja, to demobilize at least 8 divisions, to evacuate the Austro-Hungarian territory still in its possession and to allow the transport of Central Powers' troops through Western Moldavia and Bessarabia towards Odessa. Alexandru Marghiloman, then Prime Minister of Romania, signed the final treaty at the Cotroceni Palace, Bucharest, on 7 May [O.S. 25 April] 1918 and it was ratified by the Chamber of Deputies on 28 June and by the Senate on 4 July 1918. However, King Ferdinand refused to sign or promulgate it. (en)
 • Le traité de Bucarest est le traité de paix entre la Roumanie et les membres de la Quadruplice : l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman. Ce traité est officiellement signé le 7 mai 1918, six mois après l'armistice du 9 décembre 1917 entre les belligérants, lui-même consécutif à l'effondrement de l'armée russe. Imposé par les puissances centrales alors victorieuses sur ce front, le traité de Bucarest oblige le roi roumain Ferdinand, entré en guerre durant l'été 1916, à plier devant les exigences du Reich et de ses alliés, sous peine de voir son royaume partagé entre la Bulgarie et l'Autriche-Hongrie. Paix de défaite, le traité se solde pour la Roumanie par une forte tutelle du Reich sur l'économie du royaume, mais ses pertes territoriales au profit de ses vainqueurs sont limitées et plus que compensées par l'union avec la République démocratique moldave qui s'était fraîchement émancipée de l'ancien Empire russe disloqué. Pendant six mois, la vie du royaume est soumise aux clauses du traité mais, la situation politique et militaire des puissances centrales se dégradant durant l'automne 1918, l'application du traité est rapidement remise en cause. En effet, sa dénonciation par la Bulgarie, par l'Empire ottoman et enfin par le Reich constitue l'une des conditions des armistices successifs sanctionnant la victoire des Alliés. (fr)
 • Il trattato di Bucarest del 1918 è stato un accordo di pace tra il regno di Romania da un lato e Austria-Ungheria, Impero ottomano, Germania e Bulgaria dall'altro al termine della campagna di Romania della prima guerra mondiale. (it)
 • 부쿠레슈티 강화 조약은 1918년 5월 7일, 루마니아의 부프테아에서 맺어진 루마니아와 독일, 오스트리아-헝가리 제국, 불가리아, 오스만 제국 간에 맺어진 조약이다. 이 조약으로 루마니아는 동맹국에 유일하게 항복한 나라로 기록되었다. 정작 당시 루마니아의 왕이었던 페르디난드 1세는 조약에 참가하지도 않았고, 서명하지도 않았다고 한다(이는 대한제국의 고종황제가 을사늑약 서명을 거부한 것과도 같다). 이 조약은 베르사유 조약으로 인해 파기되었으며 동맹국에 빼앗겼던 영토도 수복했다. (ko)
 • Het Verdrag van Boekarest (of de Vrede van Boekarest) werd op 7 mei 1918 in Boekarest getekend door het Duitse Keizerrijk en het geforceerde Koninkrijk Roemenië. De punten in het verdrag waren: * Roemenië moest Zuid-Dobroedzja (Cadrilater) afstaan aan Bulgarije * Roemenië moest alle passen, over de Karpaten, afstaan aan Oostenrijk-Hongarije. * Alle oliebronnen in Roemenië moesten "verhuurd" worden aan Duitsland voor de komende 90 jaar. (nl)
 • Traktat w Bukareszcie (1918) – traktat pokojowy zawarty 7 maja 1918 w Bukareszcie pomiędzy Cesarstwem Niemieckim, Monarchią Austro-Węgierską, Carstwem Bułgarii i Imperium Osmańskim a Królestwem Rumunii, kończący udział Rumunii w I wojnie światowej po stronie Ententy (sierpień 1916 – grudzień 1917). (pl)
 • O Tratado de Bucareste foi um tratado de paz que o Império Alemão forçou a Romênia a assinar, em 7 de maio de 1918 na sequência da campanha romena de 1916-1917. (pt)
 • Бухаре́стский ми́рный догово́р 1918 года (нем. Friede von Bukarest, венг. Bukaresti béke, болг. Букурещки договор, рум. Tratatul de la București) — сепаратный мирный договор, заключённый 7 мая 1918 года между Румынией и Центральными державами. Завершил войну между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с одной стороны, и Румынией — с другой. После подписания Украиной и Россией сепаратных мирных договоров с Центральными державами в Бресте соответственно 9 февраля и 3 марта 1918 года (см. Брестский мир (Украина-Центральные державы) и Брестский мир), единственным государством, остающемся в состоянии войны против Центральных держав на Восточном фронте, оставалась Румыния. Основная территория страны была оккупирована противником ещё в 1916 году, сразу по вступлении Румынии в войну. 16 февраля (1 марта) 1918 года Румыния вступила в Бухаресте в переговоры с министрами иностранных дел Центральных держав о сепаратном мире. Согласно заключённому договору Румыния возвращала Болгарии полученную по договору 1913 года Южную Добруджу с дополнительными исправлениями границы в пользу Болгарии. Над Северной Добруджей устанавливался кондоминиум держав Четверного союза, обязывавшихся обеспечить Румынии торговый путь к Чёрному морю по линии Чернаводэ — Констанца. Румынии также пришлось отдать Австро-Венгрии контроль над проходами в Карпатах. Кроме того, Румыния передавала Германии в концессию на 90 лет нефтепромыслы. По условиям договора, Центральные державы согласились не выступать против объединения Бессарабии с Румынией. Договор не был ратифицирован румынским королём Фердинандом I и после поражения держав германского блока был аннулирован. (ru)
 • Fördraget i Bukarest var ett fredsfördrag som skrevs under den 7 maj 1918 i Rumäniens huvudstad Bukarest. Fördraget skrevs under av kungariket Rumänien (ministerpresident Alexandru Marghiloman) å ena sidan och centralmakterna å den andra. Fördraget satte slutligen punkt för striderna i norra Balkan, som pågått sedan augusti 1916 då Rumänien gått in i första världskriget på Ententens sida. (sv)
 • 布加勒斯特條約(Treaty of Bucharest)是羅馬尼亞王國和奧匈帝國、德意志帝國、鄂圖曼土耳其帝國之間的和約,簽訂於1918年5月7日。和約規定羅馬尼亞割讓南多布羅加和北多布羅加南部地區給保加利亞;割讓喀爾巴阡山脈的部分地區給奧匈帝國;允許德國使用羅馬尼亞的油井90年;同盟國允許羅馬尼亞和比薩拉比亞聯盟。一戰結束後由於協約國最終取勝,布加勒斯特條約並未實施。 (zh)
 • Бухарестський мирний договір 1918 року — сепаратний мирний договір, укладений 7 травня 1918 року між Королівством Румунія та Центральними державами. Завершив війну між Королівством Румунія та Четверним союзом (Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Османською імперією й Болгарським царством), остаточно ліквідувавши Східний фронт Першої світової війни. Розроблення умов Бухарестського мирного договору затяглося на півроку (перемир'я на фронті від верхів'я Дністра до гирла Дунаю датовано 9 грудня 1917). Остаточний текст договору був укладений вже після підписання 5 березня в м. Ясси (Королівство Румунія) Авереску і 9 березня в Одесі Х. Раковським протоколів про ліквідацію воєнного конфлікту між Королівством Румунія та РСФРР і угоди про виведення румунських військ з Бессарабії у двомісячний термін. Однак прелімінарний мирний договір Королівства Румунія з Четверним союзом був підписаний ще 5 березня 1918 року у Буфті (під Бухарестом), він виявив наміри Четверного союзу спрямувати експансію Королівства Румунія на схід, віддаючи їй Бессарабію. Відповідно Королівство Румунія сприяла німецько-австро-угорським військам, що перекидалися через Бессарабію на південь України. Прагнучи «належних гарантій одержання Бессарабії», румунський уряд навіть «висловлював бажання… направити Дунайську флотилію до Севастополя та гирл річок України, щоб там вони діяли разом із збройними силами» Четверного союзу. У відповідь стаття 4 Бухарестського мирного договору, вимагаючи суттєвого скорочення армії Королівства Румунія, зберігала її окупаційні війська в Бессарабії «за штатами воєнного часу, доки внаслідок воєнних операцій, що проводяться союзними військами в Україні, кордонам Румунії більше не загрожуватиме небезпека». Віддаючи Бессарабію Королівству Румунія, Німецька й Австро-Угорська імперії нав'язали їй надзвичайно тяжкі умови. Територіальні статті Бухарестського мирного договору позбавляли Королівство Румунія виходу до Чорного моря: Південна Добруджа поверталася Болгарському царству, над Північчю — встановлювався кондомінімум Четверного союзу. Серйозно послаблювалися позиції Королівства Румунія на Дунаї — важливі прирічні ділянки передавалися Австро-Угорській імперії та Болгарському царству, в нижній течії найбільшої міжнародної ріки Європи мала порядкувати створювана Бухарестським мирним договором «Комісія гирла Дунаю». Зміни кордону на північному заході позбавляли Королівство Румунія стратегічно важливих вершин і перевалів Карпат, багатих на корисні копалини території Валахії й Західної Молдови. Бухарестський мирний договір і його складова частина — три німецько-румунські економічні угоди: загальна, нафтова й з питань сільського господарства — педантично перераховували шляхи експлуатації та перетворення її разом з Бессарабією на продовольчо-сировинний додаток Німецької імперії. Королівство Румунія мало виплатити величезні суми фактичної контрибуції, повернути права німцям, що перед війною перебували на державній службі, компенсувати втрати концесіонерам, яких вони зазнавали в нафтовому бізнесі, гірничій промисловості, судноплавстві тощо. Грабіжницький зміст Бухарестського мирного договору ставив його в один ряд з договорами, укладеними в Брест-Литовському (нині м. Брест, Білорусь) у лютому-березні 1918 року та похідними від них економічними угодами. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1215049 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20171 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981667761 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Romanian Prime-Minister Alexandru Marghiloman signing the treaty (en)
dbp:conditionEffective
 • Ratification by Romania and the Central Powers (en)
dbp:dateSigned
 • 1918-05-07 (xsd:date)
dbp:imageWidth
 • 200 (xsd:integer)
dbp:languages
dbp:locationSigned
 • Cotroceni Palace, Bucharest, Kingdom of Romania (en)
dbp:name
 • Treaty of Bucharest (en)
dbp:parties
 • Austria-Hungary (en)
 • Bulgaria (en)
 • German Empire (en)
 • Ottoman Empire (en)
 • Romania (en)
dbp:signatories
 • Generalmajor (en)
 • Alexandru Marghiloman (en)
 • Ahmed Izzet Pasha (en)
 • Constantin C. Arion (en)
 • Johannes Kriege (en)
 • Lyubomir Miletich (en)
 • Richard von Kühlmann (en)
 • Stephan Burián von Rajecz (en)
 • Vasil Radoslavov (en)
 • Ahmed Nessimy Bey (en)
 • Hikmet Bey (en)
 • I. Papiniu (en)
 • Kapitän zur See Hans Bene (en)
 • M. Burghele (en)
 • Major General Zanttloff (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • معاهدة بوخارست هي معاهدة سلام وقعتها رومانيا في 7 مايو 1918 خلال الحرب العالمية الأولى مع دول المحور المركزي وهي الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية ومملكة بلغاريا والدولة العثمانية، تضمنت معاهدة السلام تنازل رومانيا لأراضي حدودية لصالح بلغاريا وتأجير حقول النفط الرومانية لصالح ألمانيا لمدة 90 عاما ومنح النمسا المجر حق السيطرة على معابر جبال الكاربات. (ar)
 • Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου ήταν συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ρουμανίας από τη μια πλευρά και της Αυστροουγγαρίας, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την άλλη που ακολούθησε το αδιέξοδο της ρουμανικής εκστρατείας του 1916-1917 και την απομόνωση της Ρουμανίας μετά την έξοδο της Ρωσίας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ). Υπογράφτηκε στη Μπούφτεα στις 7 Μαΐου 1918. (el)
 • El Tratado de Bucarest fue un tratado de paz que el Imperio Alemán obligó a firmar al Reino de Rumanía el 7 de mayo de 1918 tras las campañas rumanas de 1916-1917. (es)
 • Der Friede von Bukarest von 1918 bezeichnet den Friedensvertrag im Ersten Weltkrieg zwischen Rumänien einerseits und den Mittelmächten andererseits. Er wurde am 7. Mai 1918 abgeschlossen und folgte dem Waffenstillstand von Focșani vom 9. Dezember 1917 und dem vom 5. März 1918. Die Annullierung des Bukarester Friedens war eine der Bedingungen des Waffenstillstands zwischen den Mittelmächten und den Alliierten vom 11. November 1918. (de)
 • Il trattato di Bucarest del 1918 è stato un accordo di pace tra il regno di Romania da un lato e Austria-Ungheria, Impero ottomano, Germania e Bulgaria dall'altro al termine della campagna di Romania della prima guerra mondiale. (it)
 • 부쿠레슈티 강화 조약은 1918년 5월 7일, 루마니아의 부프테아에서 맺어진 루마니아와 독일, 오스트리아-헝가리 제국, 불가리아, 오스만 제국 간에 맺어진 조약이다. 이 조약으로 루마니아는 동맹국에 유일하게 항복한 나라로 기록되었다. 정작 당시 루마니아의 왕이었던 페르디난드 1세는 조약에 참가하지도 않았고, 서명하지도 않았다고 한다(이는 대한제국의 고종황제가 을사늑약 서명을 거부한 것과도 같다). 이 조약은 베르사유 조약으로 인해 파기되었으며 동맹국에 빼앗겼던 영토도 수복했다. (ko)
 • Het Verdrag van Boekarest (of de Vrede van Boekarest) werd op 7 mei 1918 in Boekarest getekend door het Duitse Keizerrijk en het geforceerde Koninkrijk Roemenië. De punten in het verdrag waren: * Roemenië moest Zuid-Dobroedzja (Cadrilater) afstaan aan Bulgarije * Roemenië moest alle passen, over de Karpaten, afstaan aan Oostenrijk-Hongarije. * Alle oliebronnen in Roemenië moesten "verhuurd" worden aan Duitsland voor de komende 90 jaar. (nl)
 • Traktat w Bukareszcie (1918) – traktat pokojowy zawarty 7 maja 1918 w Bukareszcie pomiędzy Cesarstwem Niemieckim, Monarchią Austro-Węgierską, Carstwem Bułgarii i Imperium Osmańskim a Królestwem Rumunii, kończący udział Rumunii w I wojnie światowej po stronie Ententy (sierpień 1916 – grudzień 1917). (pl)
 • O Tratado de Bucareste foi um tratado de paz que o Império Alemão forçou a Romênia a assinar, em 7 de maio de 1918 na sequência da campanha romena de 1916-1917. (pt)
 • Fördraget i Bukarest var ett fredsfördrag som skrevs under den 7 maj 1918 i Rumäniens huvudstad Bukarest. Fördraget skrevs under av kungariket Rumänien (ministerpresident Alexandru Marghiloman) å ena sidan och centralmakterna å den andra. Fördraget satte slutligen punkt för striderna i norra Balkan, som pågått sedan augusti 1916 då Rumänien gått in i första världskriget på Ententens sida. (sv)
 • 布加勒斯特條約(Treaty of Bucharest)是羅馬尼亞王國和奧匈帝國、德意志帝國、鄂圖曼土耳其帝國之間的和約,簽訂於1918年5月7日。和約規定羅馬尼亞割讓南多布羅加和北多布羅加南部地區給保加利亞;割讓喀爾巴阡山脈的部分地區給奧匈帝國;允許德國使用羅馬尼亞的油井90年;同盟國允許羅馬尼亞和比薩拉比亞聯盟。一戰結束後由於協約國最終取勝,布加勒斯特條約並未實施。 (zh)
 • El Tractat de Bucarest fou un tractat de pau signat el 7 de maig de 1918 a la ciutat de Bucarest entre l'imperi Alemany i el Regne de Romania en finalitzar la campanya romanesa 1916-1917 empresa durant la Primera Guerra Mundial. Per la signatura d'aquest tractat Romania hagué de fer diverses concessions: No obstant això, el rei Ferran I de Romania es va negar a signar el tractat (ja ratificat pel Parlament de Romania) i després de la derrota de les Potències Centrals en finalitzar la Guerra Mundial va ser anul·lat pel Primer Minitres i l'armistici signat amb Alemanya l'11 de novembre de 1918. (ca)
 • The Treaty of Bucharest (1918) was a peace treaty between Romania on the one side and the Central Powers on the other, following the stalemate reached after the campaign of 1917 left Romania isolated after Russia's unilateral exit from World War I (see the Armistice of Focșani and Treaty of Brest-Litovsk). (en)
 • La traktato de Bukareŝto (7-an de majo 1918) estis paco trudita je Rumanio fare de la Centraj Potencoj. Tio sekvis la armisticon de 9-a de decembro 1917 kaj la antaŭtraktatojn de (3-an de marto 1918). La nuligo de la traktato estis unu kondiĉo por la armistico inter la centraj potencoj kaj aliancanoj, la 11-an de novembro 1918. Laŭ la traktato (eo)
 • Le traité de Bucarest est le traité de paix entre la Roumanie et les membres de la Quadruplice : l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman. Ce traité est officiellement signé le 7 mai 1918, six mois après l'armistice du 9 décembre 1917 entre les belligérants, lui-même consécutif à l'effondrement de l'armée russe. Imposé par les puissances centrales alors victorieuses sur ce front, le traité de Bucarest oblige le roi roumain Ferdinand, entré en guerre durant l'été 1916, à plier devant les exigences du Reich et de ses alliés, sous peine de voir son royaume partagé entre la Bulgarie et l'Autriche-Hongrie. Paix de défaite, le traité se solde pour la Roumanie par une forte tutelle du Reich sur l'économie du royaume, mais ses pertes territoriales au profit de ses vai (fr)
 • Бухаре́стский ми́рный догово́р 1918 года (нем. Friede von Bukarest, венг. Bukaresti béke, болг. Букурещки договор, рум. Tratatul de la București) — сепаратный мирный договор, заключённый 7 мая 1918 года между Румынией и Центральными державами. Завершил войну между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с одной стороны, и Румынией — с другой. По условиям договора, Центральные державы согласились не выступать против объединения Бессарабии с Румынией. Договор не был ратифицирован румынским королём Фердинандом I и после поражения держав германского блока был аннулирован. (ru)
 • Бухарестський мирний договір 1918 року — сепаратний мирний договір, укладений 7 травня 1918 року між Королівством Румунія та Центральними державами. Завершив війну між Королівством Румунія та Четверним союзом (Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Османською імперією й Болгарським царством), остаточно ліквідувавши Східний фронт Першої світової війни. Розроблення умов Бухарестського мирного договору затяглося на півроку (перемир'я на фронті від верхів'я Дністра до гирла Дунаю датовано 9 грудня 1917). Остаточний текст договору був укладений вже після підписання 5 березня в м. Ясси (Королівство Румунія) Авереску і 9 березня в Одесі Х. Раковським протоколів про ліквідацію воєнного конфлікту між Королівством Румунія та РСФРР і угоди про виведення румунських військ з Бессарабії у двоміс (uk)
rdfs:label
 • معاهدة بوخارست (1918) (ar)
 • Tractat de Bucarest (1918) (ca)
 • Friede von Bukarest (1918) (de)
 • Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1918) (el)
 • Traktato de Bukareŝto (1918) (eo)
 • Tratado de Bucarest (1918) (es)
 • Traité de Bucarest (1918) (fr)
 • Treaty of Bucharest (1918) (en)
 • Trattato di Bucarest (1918) (it)
 • 부쿠레슈티 조약 (1918년) (ko)
 • Traktat w Bukareszcie (1918) (pl)
 • Vrede van Boekarest (1918) (nl)
 • Tratado de Bucareste (1918) (pt)
 • Бухарестский мирный договор (1918) (ru)
 • Fördraget i Bukarest (1918) (sv)
 • Бухарестський мирний договір (1918) (uk)
 • 布加勒斯特條約 (1918年) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:treaties of
is foaf:primaryTopic of