An Entity of Type: music genre, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The genre of travel literature encompasses outdoor literature, guide books, nature writing, and travel memoirs. One early travel memoirist in Western literature was Pausanias, a Greek geographer of the 2nd century AD. In the early modern period, James Boswell's Journal of a Tour to the Hebrides (1786) helped shape travel memoir as a genre.

Property Value
dbo:abstract
 • أدب السفر، (بالإنجليزية: Travel literature)‏، يشمل نوع أدب الرحلات، الأدب الخارجي، والكتب الإرشادية، وكتابة الطبيعة، ومذكرات السفر. كان باوسانياس، أحد الأوائل في الأدب الأوروبي في كتابة مذكرات السفر، وهو الجغرافي اليوناني من القرن الثاني الميلادي. في أوائل الفترة الحديثة، ساعدت مجلة جيمس بوزويل، في جولة إلى هبريدس، (1786)، في تشكيل "مذكرات السفر" كنوع أدبي. (ar)
 • La literatura de viatges és l'escriptura sobre viatges amb valor literari. La literatura de viatges descriu típicament les experiències de l'autor en un viatge de plaer. Normalment, la literatura de viatges es caracteritza per una narració coherent o estètica més enllà del simple registre de dates i esdeveniments que es trobaria en un diari de viatge. Sense desmentir la definició anterior, hi ha moltes obres de viatges (llibres de viatge, diaris, cròniques,...) de valor literari limitat que cal tenir en compte pels fets històrics o geogràfics que recullen, per la seva terminologia i pel seu estil. Segons una altra definició, la literatura de viatges inclouria tota mena de documents relacionats amb els viatges. Bàsicament llibres, però també films documentals amb guió. (ca)
 • Dobrodružná literatura je souhrnné označení pro epický literární žánr vyznačující se poutavým a napínavým dějem odehrávajícím se často v exotických krajinách a sloužící převážně pro zábavu čtenáře. Mnohdy je tento žánr právem označován za konzumní literaturu, protože snaha o zajímavost a poutavost vedla často ke komercializaci a k vytváření děl za hranicemi umění (kýč a brak). (cs)
 • Με τον όρο «ταξιδιωτική λογοτεχνία» χαρακτηρίζουμε συνήθως το πεζογραφικό είδος, στο οποίο οι συγγραφείς αναπλάθουν λιγότερο ή περισσότερο φαντασιακά έναν τόπο που έτυχε να επισκεφτούν κάποια στιγμή στο παρελθόν. Αυτά τα έργα μεταφέρουν τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις των συγγραφέων, αλλά πολλές φορές απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Είναι γραμμένα με ένα ιδιαίτερο ύφος και τεχνική, ενώ έχουν έντονο το προσωπικό και υποκειμενικό στοιχείο, πράγμα που τους δίνει λογοτεχνική αξία και τα κάνει να ξεχωρίζουν. Η ταξιδιωτική λογοτεχνία γεννήθηκε μέσα από το κλίμα του περιηγητισμού, που επικράτησε στην Ευρώπη από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά. Αποφασιστικό ρόλο σ' αυτή την εξέλιξη έπαιξε το κίνημα του ρομαντισμού, που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μακρινούς και άγνωστους τόπους και πολιτισμούς, καθώς και την τάση του για περιπέτεια και φυγή. Όλη αυτή η τάση ενισχύθηκε, άλλωστε, και απ' το πνεύμα του κοσμοπολιτισμού, το οποίο επικράτησε από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά σε όλο το δυτικό κόσμο. (el)
 • Bidaien literatura azpigenero literario bat da, bidaiariaren gertaerak, sentimenduak eta inpresioak jasotzen dituzten testuen bilduma. Bidaia fantastikoak nahiz bidaia errealak izan daitezke. Ideia da autorea ondo sentitzea bere obrarekin, azkenean narratzaileak idazten duelako, alegia, autore enpirikoarekin bat etorri ala ez. Ikuspegi kritikoaren arabera, esan daiteke gertakarien zerrenda hutsa ez dela bidaia-literaturan sartzen, baina hori ez da jarrera unibertsala. (eu)
 • La literatura de viajes es un subgénero literario que incluye textos que recogen los acontecimientos, sentimientos e impresiones de un viajero. Pueden ser tanto viajes fantásticos como viajes reales, la idea es que el autor se sienta bien con su obra porque finalmente él es quien la escribe, el narrador, que puede o no coincidir con el autor empírico. Según la perspectiva crítica, puede sostenerse que la mera enumeración de hechos no constituye en su literatura, pero esta no es una postura universal. Obras que hablan de aventura, conquista o exploraciones son acogidas también normalmente bajo la categoría de literatura de viajes, como por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas o Bernal Díaz del Castillo cuyas obras, pertenecientes al género crónica, son consideradas las primeras manifestaciones literarias americanas de la conquista. La redacción de libros de viajes se remonta al siglo XIV (es una de las aportaciones más novedosas de este periodo) y su culminación se producirá en el siglo XV. La obra que inaugura este género dentro de la literatura española es la Embajada a Tamorlán, crónica de un viaje que hicieron los enviados del rey Enrique III de Castilla al encuentro del emperador asiático Tamorlán. En el último tercio de siglo se traduce al aragonés el Libro de Marco Polo sobre su viaje a China.​ (es)
 • Sastra perjalanan adalah genre satra yang termasuk di antaranya adalah , buku panduan perjalanan, , dan memoar perjalanan. Salah satu penulis memoar perjalanan awal dalam kesusastraan Barat adalah , seorang ahli geografi Yunani abad ke-2. Dalam periode modern awal, buku Journal of a Tour to the Hebrides (1786) karya , membantu terbentuknya memoar perjalanan sebagai sebuah genre. (in)
 • La letteratura di viaggio è un genere letterario che si occupa del viaggio, delle motivazioni e dei processi del viaggiare. Generalmente si riferisce all'atto di spostarsi da un luogo all'altro compiendo un certo percorso. È detta anche narrativa di viaggio o letteratura odeporica (dal greco ὁδοιπορικός, da viaggio). Illustra le persone, gli eventi, ciò che vede l'autore che si trova in un paese straniero o un luogo inconsueto; può anche avere la forma del cosiddetto diario di viaggio. Non è necessariamente un resoconto di ciò che prova l'autore-viaggiatore alla vista di nuovi territori o all'incontro con nuove culture; si tende infatti a rintracciare una certa oggettività nei resoconti di viaggio settecenteschi, epoca razionale, cosmopolita e antropocentrica, e una maggiore emotività e soggettività del viaggiatore nel periodo del romanticismo, dei moti dell'animo. I prodotti estremamente eterogenei di tale genere letterario consistono sostanzialmente in testi o narrazioni dotati di aspirazioni, dignità e spessore artistico e narrativo, e che hanno per oggetto una o più esperienze di viaggio realmente vissute dall'autore, e variamente motivate: dalla ricerca del puro piacere di viaggio, all'esperienza dello spirito di esplorazione, o ricerca scientifica, fino a scopi e utilità del tipo più diverso, incluse le finalità più pratiche. Raramente si riferisce a uno spostamento immaginario o onirico o a un itinerario fantastico come quello dell'allucinazione dovuta all'effetto degli stupefacenti. (it)
 • 紀行(きこう)は、旅行の行程をたどるように、体験した内容を記した文。紀行文・旅行記・道中記ともいう。 (ja)
 • Literatura podróżnicza – ogół dzieł literackich, których głównym tematem jest podróż – opis nieznanych krajów, miast, ludzi, obyczajów, religii, zabytków, historii, kultury oraz przeżyć wewnętrznych podróżnika. Typowe formy podróżniczej ekspresji literackiej to pamiętnik, dziennik, list, reportaż lub szkic. Pierwszym przykładem utworu literatury podróżniczej był grecki Pauzaniasza. Kolejne utwory w historii literatury zaliczające się do tego gatunku to m.in. Opisanie świata Marco Polo, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy L. Sterne’a, A. Radiszczewa. Przykłady utworów o tematyce podróżniczej w literaturze polskiej to m.in. Peregrynacja albo pielgrzymowanie do Ziemi Świętej (1628) Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte (1858) Juliana Ursyna Niemcewicza, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy (1840) Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wędrówki po moich niegdyś okolicach (1853) Władysława Syrokomli, Wieczory florenckie (1880) Juliana Klaczki, Podróże do Polski (1977) i Podróże do Włoch (1977) Jarosława Iwaszkiewicza. Współcześnie popularną literaturę podróżniczą uprawiają w Polsce m.in. Wojciech Cejrowski, Jarosław Kret, Beata Pawlikowska, Martyna Wojciechowska. (pl)
 • Dit artikel geeft een overzicht van enkele termen die gebruikt worden om soorten van (al dan niet verzonnen) reisbeschrijvingen aan te duiden. Tussen deze termen wordt in het spraakgebruik soms weinig onderscheid gemaakt. De betreffende artikelen in de Wikipedia maken dit onderscheid wel. (nl)
 • The genre of travel literature encompasses outdoor literature, guide books, nature writing, and travel memoirs. One early travel memoirist in Western literature was Pausanias, a Greek geographer of the 2nd century AD. In the early modern period, James Boswell's Journal of a Tour to the Hebrides (1786) helped shape travel memoir as a genre. (en)
 • Literatura de viagem, também referida como literatura odepórica (do grego antigo ὁδοιπορικός: "viagens"), é um gênero literário que consiste geralmente em uma narrativa acerca das experiências, descobertas e reflexões de um viajante durante seu percurso. Ilustra as pessoas, os eventos e aquilo que o autor vê ou sente, quando se encontra num país estrangeiro ou em lugar estranho. Não é necessariamente um guia mas um relato daquilo que experimenta ou sente o autor-viajante, ao se encontrar diante de novos territórios e diferentes culturas. O texto exibe geralmente uma coerência narrativa ou estética, de modo que a aventura pessoal do autor assume uma dimensão bem mais ampla, universal, diferenciando-se dos diários de viagem ou dos diários de bordo , que se caracterizam pelo simples registro de datas e eventos. Na literatura de viagem, os textos apresentam um caráter interdisciplinar, situando-se na fronteira entre a história, a antropologia e a ficção, além de eventualmente tratar de temas técnicos e científicos que o autor julgue dignos de menção. Temas frequentes são a descrição da fauna, flora e minerais encontrados na região; costumes, crenças, características militares e comerciais, ciências, artes e formas de organização dos povos com os quais o autor teve contato. (pt)
 • Подорожня література (пол. Literatura podróżnicza, англ. Travel literature, італ. Letteratura di viaggio) — це літературний жанр, до якого належать подорожній нарис, в якому змальовані люди, події, краєвиди та враження автора, що з'явилися під час його подорожі, та пригодницький роман, твір про подорож, відкриття, сміливі наукові експерименти, авантюрні або героїчні вчинки, які характеризуються гострою інтригою, заплутаними сюжетними лініями, фантастичними колізіями та напруженою фабулою. Жанр, який часто супроводжується ілюстраціями і географічними картами. За різними джерелами цей літературний жанр бере витоки в античних текстах, був дуже популярний в Середні віки. Як приклад, можна навести опис території сучасної України Геродотом, опис подорожі по Україні і Московщині релігійного діяча і письменника Павла Алеппського. Серед сучасних письменників, які в своїй творчості використовують жанр подорожньої літератури, можна назвати Макса Кідрука, Олеся Ільченка, Вернона Кресса. Існують наукові роботи, які досліджують літературний жанр подорожі, як, наприклад, дисертація: «Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець ХХ — поч. ХХІ ст.)». (uk)
 • 旅遊文學指內容與旅遊相關的創作。當人們去旅遊時,以文字形式來記錄旅遊,就成了「旅遊文學」。凡是兼具旅遊與文學之成品,如遊記、詩等等,都是「旅遊文學」。 (zh)
 • Путево́й очерк (также травело́г от англ. travelogue (/ˈtrævəlɒɡ/) — очерк, в основе которого лежит описание каких-либо событий, происшествий, встреч с людьми, которые происходят во время путешествия автора, художественно оформленный путевой дневник. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1393859 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 40279 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025965688 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • أدب السفر، (بالإنجليزية: Travel literature)‏، يشمل نوع أدب الرحلات، الأدب الخارجي، والكتب الإرشادية، وكتابة الطبيعة، ومذكرات السفر. كان باوسانياس، أحد الأوائل في الأدب الأوروبي في كتابة مذكرات السفر، وهو الجغرافي اليوناني من القرن الثاني الميلادي. في أوائل الفترة الحديثة، ساعدت مجلة جيمس بوزويل، في جولة إلى هبريدس، (1786)، في تشكيل "مذكرات السفر" كنوع أدبي. (ar)
 • Dobrodružná literatura je souhrnné označení pro epický literární žánr vyznačující se poutavým a napínavým dějem odehrávajícím se často v exotických krajinách a sloužící převážně pro zábavu čtenáře. Mnohdy je tento žánr právem označován za konzumní literaturu, protože snaha o zajímavost a poutavost vedla často ke komercializaci a k vytváření děl za hranicemi umění (kýč a brak). (cs)
 • Bidaien literatura azpigenero literario bat da, bidaiariaren gertaerak, sentimenduak eta inpresioak jasotzen dituzten testuen bilduma. Bidaia fantastikoak nahiz bidaia errealak izan daitezke. Ideia da autorea ondo sentitzea bere obrarekin, azkenean narratzaileak idazten duelako, alegia, autore enpirikoarekin bat etorri ala ez. Ikuspegi kritikoaren arabera, esan daiteke gertakarien zerrenda hutsa ez dela bidaia-literaturan sartzen, baina hori ez da jarrera unibertsala. (eu)
 • Sastra perjalanan adalah genre satra yang termasuk di antaranya adalah , buku panduan perjalanan, , dan memoar perjalanan. Salah satu penulis memoar perjalanan awal dalam kesusastraan Barat adalah , seorang ahli geografi Yunani abad ke-2. Dalam periode modern awal, buku Journal of a Tour to the Hebrides (1786) karya , membantu terbentuknya memoar perjalanan sebagai sebuah genre. (in)
 • 紀行(きこう)は、旅行の行程をたどるように、体験した内容を記した文。紀行文・旅行記・道中記ともいう。 (ja)
 • Dit artikel geeft een overzicht van enkele termen die gebruikt worden om soorten van (al dan niet verzonnen) reisbeschrijvingen aan te duiden. Tussen deze termen wordt in het spraakgebruik soms weinig onderscheid gemaakt. De betreffende artikelen in de Wikipedia maken dit onderscheid wel. (nl)
 • The genre of travel literature encompasses outdoor literature, guide books, nature writing, and travel memoirs. One early travel memoirist in Western literature was Pausanias, a Greek geographer of the 2nd century AD. In the early modern period, James Boswell's Journal of a Tour to the Hebrides (1786) helped shape travel memoir as a genre. (en)
 • 旅遊文學指內容與旅遊相關的創作。當人們去旅遊時,以文字形式來記錄旅遊,就成了「旅遊文學」。凡是兼具旅遊與文學之成品,如遊記、詩等等,都是「旅遊文學」。 (zh)
 • Путево́й очерк (также травело́г от англ. travelogue (/ˈtrævəlɒɡ/) — очерк, в основе которого лежит описание каких-либо событий, происшествий, встреч с людьми, которые происходят во время путешествия автора, художественно оформленный путевой дневник. (ru)
 • La literatura de viatges és l'escriptura sobre viatges amb valor literari. La literatura de viatges descriu típicament les experiències de l'autor en un viatge de plaer. Normalment, la literatura de viatges es caracteritza per una narració coherent o estètica més enllà del simple registre de dates i esdeveniments que es trobaria en un diari de viatge. Segons una altra definició, la literatura de viatges inclouria tota mena de documents relacionats amb els viatges. Bàsicament llibres, però també films documentals amb guió. (ca)
 • Με τον όρο «ταξιδιωτική λογοτεχνία» χαρακτηρίζουμε συνήθως το πεζογραφικό είδος, στο οποίο οι συγγραφείς αναπλάθουν λιγότερο ή περισσότερο φαντασιακά έναν τόπο που έτυχε να επισκεφτούν κάποια στιγμή στο παρελθόν. Αυτά τα έργα μεταφέρουν τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις των συγγραφέων, αλλά πολλές φορές απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Είναι γραμμένα με ένα ιδιαίτερο ύφος και τεχνική, ενώ έχουν έντονο το προσωπικό και υποκειμενικό στοιχείο, πράγμα που τους δίνει λογοτεχνική αξία και τα κάνει να ξεχωρίζουν. (el)
 • La literatura de viajes es un subgénero literario que incluye textos que recogen los acontecimientos, sentimientos e impresiones de un viajero. Pueden ser tanto viajes fantásticos como viajes reales, la idea es que el autor se sienta bien con su obra porque finalmente él es quien la escribe, el narrador, que puede o no coincidir con el autor empírico. Según la perspectiva crítica, puede sostenerse que la mera enumeración de hechos no constituye en su literatura, pero esta no es una postura universal. Obras que hablan de aventura, conquista o exploraciones son acogidas también normalmente bajo la categoría de literatura de viajes, como por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas o Bernal Díaz del Castillo cuyas obras, pertenecientes al género crónica, son consideradas las primeras manifestacion (es)
 • La letteratura di viaggio è un genere letterario che si occupa del viaggio, delle motivazioni e dei processi del viaggiare. Generalmente si riferisce all'atto di spostarsi da un luogo all'altro compiendo un certo percorso. Raramente si riferisce a uno spostamento immaginario o onirico o a un itinerario fantastico come quello dell'allucinazione dovuta all'effetto degli stupefacenti. (it)
 • Literatura podróżnicza – ogół dzieł literackich, których głównym tematem jest podróż – opis nieznanych krajów, miast, ludzi, obyczajów, religii, zabytków, historii, kultury oraz przeżyć wewnętrznych podróżnika. Typowe formy podróżniczej ekspresji literackiej to pamiętnik, dziennik, list, reportaż lub szkic. Pierwszym przykładem utworu literatury podróżniczej był grecki Pauzaniasza. Kolejne utwory w historii literatury zaliczające się do tego gatunku to m.in. Opisanie świata Marco Polo, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy L. Sterne’a, A. Radiszczewa. (pl)
 • Literatura de viagem, também referida como literatura odepórica (do grego antigo ὁδοιπορικός: "viagens"), é um gênero literário que consiste geralmente em uma narrativa acerca das experiências, descobertas e reflexões de um viajante durante seu percurso. Ilustra as pessoas, os eventos e aquilo que o autor vê ou sente, quando se encontra num país estrangeiro ou em lugar estranho. Não é necessariamente um guia mas um relato daquilo que experimenta ou sente o autor-viajante, ao se encontrar diante de novos territórios e diferentes culturas. (pt)
 • Подорожня література (пол. Literatura podróżnicza, англ. Travel literature, італ. Letteratura di viaggio) — це літературний жанр, до якого належать подорожній нарис, в якому змальовані люди, події, краєвиди та враження автора, що з'явилися під час його подорожі, та пригодницький роман, твір про подорож, відкриття, сміливі наукові експерименти, авантюрні або героїчні вчинки, які характеризуються гострою інтригою, заплутаними сюжетними лініями, фантастичними колізіями та напруженою фабулою. Жанр, який часто супроводжується ілюстраціями і географічними картами. (uk)
rdfs:label
 • أدب السفر (ar)
 • Literatura de viatges (ca)
 • Dobrodružná literatura (cs)
 • Ταξιδιωτική λογοτεχνία (el)
 • Travel literature (en)
 • Vojaĝliteraturo (eo)
 • Literatura de viajes (es)
 • Bidaia-literatura (eu)
 • Sastra perjalanan (in)
 • Letteratura di viaggio (it)
 • 紀行 (ja)
 • 여행문학 (ko)
 • Reisbeschrijving (nl)
 • Literatura podróżnicza (pl)
 • Literatura de viagem (pt)
 • Путевой очерк (ru)
 • Подорожня література (uk)
 • 旅遊文學 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:format of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:genres of
is dbp:occupation of
is dbp:subject of
is dbp:topics of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License