In religion, transcendence is the aspect of a deity's nature and power that is wholly independent of the material universe, beyond all known physical laws. This is contrasted with immanence, where a god is said to be fully present in the physical world and thus accessible to creatures in various ways. In religious experience, transcendence is a state of being that has overcome the limitations of physical existence, and by some definitions, has also become independent of it. This is typically manifested in prayer, séance, rituals, meditation, psychedelics and paranormal "visions".

Property Value
dbo:abstract
 • في الدين، يعتبر التعالي جانبًا من جوانب قوة الإله وقوته المستقل كليًا عن الكون المادي، إلى جانب كل القوانين الفيزيائية المعروفة. يتناقض هذا مع اللزوم، حيث يقال أن الإله حاضر تمامًا في العالم المادي وبالتالي يمكن الوصول إليه للمخلوقات بطرق مختلفة. في التجربة الدينية، يعتبر التعالي هو حالة الوجود التي تتغلب على قيود الوجود المادي وطبقًا لبعض التعاريف مستقلة عنها. يتجلى ذلك عادةً في الصلاة ، واستحضار الأرواح، والتأمل ، والمخدر، و "الرؤى" الخارقة. تم تأكيده هذا المفهوم في التقاليد الدينية المختلفة للإلهية، والذي يتناقض مع مفهوم الإله (أو الوجود المطلق) الموجود حصريًا في النظام المادي (المحايثة)، أو لا يمكن تمييزه عنه (وحدة الوجود). يمكن أن يُعزى التعالي إلى الإله ليس فقط في وجوده، ولكن أيضًا في معرفته. وهكذا، فإن الله قد يتجاوز كل من الكون والمعرفة (بمعنى أنه أبعد من فهم العقل البشري). (ar)
 • In religion, transcendence is the aspect of a deity's nature and power that is wholly independent of the material universe, beyond all known physical laws. This is contrasted with immanence, where a god is said to be fully present in the physical world and thus accessible to creatures in various ways. In religious experience, transcendence is a state of being that has overcome the limitations of physical existence, and by some definitions, has also become independent of it. This is typically manifested in prayer, séance, rituals, meditation, psychedelics and paranormal "visions". It is affirmed in various religious traditions' concept of the divine, which contrasts with the notion of a god (or, the Absolute) that exists exclusively in the physical order (immanentism), or is indistinguishable from it (pantheism). Transcendence can be attributed to the divine not only in its being, but also in its knowledge. Thus, a god may transcend both the universe and knowledge (is beyond the grasp of the human mind). Although transcendence is defined as the opposite of immanence, the two are not necessarily mutually exclusive. Some theologians and metaphysicians of various religious traditions affirm that a god is both within and beyond the universe (panentheism); in it, but not of it; simultaneously pervading it and surpassing it. (en)
 • Transenden (Inggris: transcendent; Latin: transcendere) merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia. (in)
 • 초월성이란 종교에서 물질적 우주와 전적으로 독립되며 모든 물리적 법칙들을 넘어선 신의 본질과 힘에 대한 관점을 언급하는 것이다. 이것은 소위 신이 물질 세계에 충만하게 내재하여 여러 방법으로 피조물과 접근할 수 있는 내재성과 대조적인 개념이다. 종교적 경험에서 초월성이란 물리적 존재의 한계를 극복하여 그것과 독립적으로 된 존재상태를 말한다. 이것의 전형적인 형태가 기도, 묵상, 환영이다. 초월성은 사람과 신사이의 떨어져 있는 거리를 강조한다. 그러나 내재성은 신과의 가까움을 가리킨다. 만일 신의 초월성을 무시한다면, 신은 우리와 가장 가까운 친구를 확대한 인물이 되어 버린다. 만일 반대로, 신의 내재성을 무시한다면, 신은 우리가 도저히 개인적인 관계를 가질 수 없는 알려 질 수도 없고 알 수도 없이 먼 거리에 있는 존재가 된다. (ko)
 • Het woord transcendentie (overstijging) heeft in de theologie twee betekenissen die echter wel verwant zijn. 1. * Een eigenschap van God of goden. 2. * Op mystieke wijze ondervinden van het bovennatuurlijke. Met andere woorden, soms hebben mensen ervaringen die hen boven de gewone werkelijkheid uittillen, zoals God (in het theïsme, onder andere in het christendom) ver boven het alledaagse verheven is. (nl)
 • Transcendencja – istnienie poza. W chrześcijaństwie odnosi się najczęściej do Boga, który jest odrębny wobec świata stworzonego, widzialnego. Transcendencja Boga jest w tym znaczeniu poniekąd synonimem jego świętości. We współczesnej teologii padają zarzuty wobec pojęcia transcendencji Boga, ponieważ postuluje ono obojętność Boga wobec historii człowieka i świata, zamykając go w jego pozaświatowej sferze egzystencji. Zwolennicy poglądu o transcendencji Boga wskazują jednak, że należy ją rozumieć jako przesłankę jego tajemnicy, która udziela się człowiekowi w historii. (pl)
 • Na religião, a transcendência é o aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. Na teologia, diz-se que Deus é transcendente (em grego, hyperbekós) da Criação na medida em que Ele está acima dela e não é limitado por ela, não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo como é o mundo natural e possuindo tal característica em relação ao seu atributo de infinitude. Isso é contrastado com a imanência, onde se diz que um deus está completamente presente no mundo físico e, portanto, acessível às criaturas de várias maneiras. Na experiência religiosa, a transcendência é um estado de ser que superou as limitações da existência física e, por algumas definições, também se tornou independente dela, como tipicamente é dito se manifestar em oração, estado numinoso, iluminação espiritual, séance, meditação, psicodélicos e "visões" paranormais. Ela é afirmada no conceito de várias tradições religiosas do divino, que contrasta com a noção de um deus (ou, o Absoluto) que existe exclusivamente na ordem física (imanentismo), ou é indistinguível dela (panteísmo). A transcendência pode ser atribuída ao divino não apenas em seu Ser, mas também em seu conhecimento. Assim, um deus pode transcender o universo e o conhecimento (está além do alcance da mente humana). Embora a transcendência seja definida como o oposto da imanência, as duas não são necessariamente mutuamente exclusivas. Alguns teólogos e metafísicos de várias tradições religiosas afirmam que um deus está dentro e além do universo (panenteísmo); nele, mas não dele; simultaneamente permeando-o e superando-o. (pt)
 • Guds transcendens (från latin transcendere, överskrida eller övergå; på svenska används också översinnlighet) betecknar Guds fullkomligt annorlunda väsen i förhållande till den värld i vilken vi lever. Människor, djur, träd, stenar och vatten är immanenta (latin immanere, förbi i eller vid; på svenska även inneboende), alltså deltagande i och begränsade till världen. Detta kan också uttryckas som att vi begränsas av dimensionerna rum och tid, medan Gud inte gör det. Den transcendente Guden befinner sig i en verklighet som övergår eller transcenderar världen och dess begränsningar. Ofta beskrivs den hinsides världen som oändlig och tiden som utan början och slut, men det som åsyftas är snarare en total frånvaro av tid och avsaknad av avstånd. Det som finns där är dimensionslösa storheter som "kärlek", "tro", "empati" osv. Det är också egenskaper vi (om vi nu är troende) vill utveckla i jordelivet för att förbereda våra själar på livet efter den fysiska kroppens död. Bahá'u'lláh – bahá'í-trons grundare – beskriver våra själar som av samma övernaturliga beskaffenhet som Gud , och om Guds transcendens skriver han: Transcendensen kan gälla antingen Guds väsen eller själva kunskapen om Gud. Gud kan uppfattas som bortom allting och alltså tillhörande en annan sfär, från vilken han kan nå oss, men vi inte kan nå honom. Han kan också föreställas vara nära, men överskridande förnuftets gränser, varav följer att han är ofattbar för oss i sig själv och till sin natur eller sitt väsen. Frågan om dessa två betingar varandra, om den verklighet han så att säga lever i över huvud taget är tillgänglig för timliga varelser, har fått olika svar i olika tider, religioner och kulturer. (sv)
dbo:wikiPageID
 • 3159905 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19980 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983901431 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Transenden (Inggris: transcendent; Latin: transcendere) merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia. (in)
 • 초월성이란 종교에서 물질적 우주와 전적으로 독립되며 모든 물리적 법칙들을 넘어선 신의 본질과 힘에 대한 관점을 언급하는 것이다. 이것은 소위 신이 물질 세계에 충만하게 내재하여 여러 방법으로 피조물과 접근할 수 있는 내재성과 대조적인 개념이다. 종교적 경험에서 초월성이란 물리적 존재의 한계를 극복하여 그것과 독립적으로 된 존재상태를 말한다. 이것의 전형적인 형태가 기도, 묵상, 환영이다. 초월성은 사람과 신사이의 떨어져 있는 거리를 강조한다. 그러나 내재성은 신과의 가까움을 가리킨다. 만일 신의 초월성을 무시한다면, 신은 우리와 가장 가까운 친구를 확대한 인물이 되어 버린다. 만일 반대로, 신의 내재성을 무시한다면, 신은 우리가 도저히 개인적인 관계를 가질 수 없는 알려 질 수도 없고 알 수도 없이 먼 거리에 있는 존재가 된다. (ko)
 • Het woord transcendentie (overstijging) heeft in de theologie twee betekenissen die echter wel verwant zijn. 1. * Een eigenschap van God of goden. 2. * Op mystieke wijze ondervinden van het bovennatuurlijke. Met andere woorden, soms hebben mensen ervaringen die hen boven de gewone werkelijkheid uittillen, zoals God (in het theïsme, onder andere in het christendom) ver boven het alledaagse verheven is. (nl)
 • Transcendencja – istnienie poza. W chrześcijaństwie odnosi się najczęściej do Boga, który jest odrębny wobec świata stworzonego, widzialnego. Transcendencja Boga jest w tym znaczeniu poniekąd synonimem jego świętości. We współczesnej teologii padają zarzuty wobec pojęcia transcendencji Boga, ponieważ postuluje ono obojętność Boga wobec historii człowieka i świata, zamykając go w jego pozaświatowej sferze egzystencji. Zwolennicy poglądu o transcendencji Boga wskazują jednak, że należy ją rozumieć jako przesłankę jego tajemnicy, która udziela się człowiekowi w historii. (pl)
 • في الدين، يعتبر التعالي جانبًا من جوانب قوة الإله وقوته المستقل كليًا عن الكون المادي، إلى جانب كل القوانين الفيزيائية المعروفة. يتناقض هذا مع اللزوم، حيث يقال أن الإله حاضر تمامًا في العالم المادي وبالتالي يمكن الوصول إليه للمخلوقات بطرق مختلفة. في التجربة الدينية، يعتبر التعالي هو حالة الوجود التي تتغلب على قيود الوجود المادي وطبقًا لبعض التعاريف مستقلة عنها. يتجلى ذلك عادةً في الصلاة ، واستحضار الأرواح، والتأمل ، والمخدر، و "الرؤى" الخارقة. (ar)
 • In religion, transcendence is the aspect of a deity's nature and power that is wholly independent of the material universe, beyond all known physical laws. This is contrasted with immanence, where a god is said to be fully present in the physical world and thus accessible to creatures in various ways. In religious experience, transcendence is a state of being that has overcome the limitations of physical existence, and by some definitions, has also become independent of it. This is typically manifested in prayer, séance, rituals, meditation, psychedelics and paranormal "visions". (en)
 • Na religião, a transcendência é o aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. Na teologia, diz-se que Deus é transcendente (em grego, hyperbekós) da Criação na medida em que Ele está acima dela e não é limitado por ela, não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo como é o mundo natural e possuindo tal característica em relação ao seu atributo de infinitude. Isso é contrastado com a imanência, onde se diz que um deus está completamente presente no mundo físico e, portanto, acessível às criaturas de várias maneiras. Na experiência religiosa, a transcendência é um estado de ser que superou as limitações da existência física e, por algumas definições, também se tornou independente dela, como tipic (pt)
 • Guds transcendens (från latin transcendere, överskrida eller övergå; på svenska används också översinnlighet) betecknar Guds fullkomligt annorlunda väsen i förhållande till den värld i vilken vi lever. Människor, djur, träd, stenar och vatten är immanenta (latin immanere, förbi i eller vid; på svenska även inneboende), alltså deltagande i och begränsade till världen. Detta kan också uttryckas som att vi begränsas av dimensionerna rum och tid, medan Gud inte gör det. Den transcendente Guden befinner sig i en verklighet som övergår eller transcenderar världen och dess begränsningar. (sv)
rdfs:label
 • تعالي (دين) (ar)
 • Transcendence (religion) (en)
 • Transenden (in)
 • 초월성 (종교) (ko)
 • Transcendentie (religie) (nl)
 • Transcendencja (religia) (pl)
 • Transcendência (religião) (pt)
 • Guds transcendens (sv)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of