In economics, time preference (or time discounting, delay discounting, temporal discounting, long-term orientation) is the current relative valuation placed on receiving a good at an earlier date compared with receiving it at a later date. Time preferences are captured mathematically in the discount function. The higher the time preference, the higher the discount placed on returns receivable or costs payable in the future.

Property Value
dbo:abstract
 • In economics, time preference (or time discounting, delay discounting, temporal discounting, long-term orientation) is the current relative valuation placed on receiving a good at an earlier date compared with receiving it at a later date. There is no absolute distinction that separates "high" and "low" time preference, only comparisons with others either individually or in aggregate. Someone with a high time preference is focused substantially on their well-being in the present and the immediate future relative to the average person, while someone with low time preference places more emphasis than average on their well-being in the further future. Time preferences are captured mathematically in the discount function. The higher the time preference, the higher the discount placed on returns receivable or costs payable in the future. One of the factors that may determine an individual's time preference is how long that individual has lived. An older individual may have a lower time preference (relative to what they had earlier in life) due to a higher income and to the fact that they have had more time to acquire durable commodities (such as a college education or a house). (en)
 • Die Zeitpräferenz (auch Gegenwartspräferenz) ist ein Konzept der Volkswirtschaftslehre und beschreibt dort, insbesondere in der Mikroökonomie, die Präferenz von Konsumenten, Konsum in der Gegenwart gegenüber künftigem Konsum vorzuziehen. Allgemeiner ausgedrückt, bestimmt die Zeitpräferenz, zu welchem Zeitpunkt ein Individuum den Konsum eines bestimmten Guts vorzieht, wenn es die Wahl zwischen mehreren möglichen Zeitpunkten hat (intertemporale Entscheidung). In der Regel nimmt man an, dass ein Konsument ein Gut lieber in der Gegenwart als in der Zukunft genießen möchte. Dieser Fall einer positiven Zeitpräferenz liegt den meisten ökonomischen Modellen zugrunde. Es ist aber prinzipiell auch denkbar, dass eine Person ein Gut erst später konsumieren möchte (vgl. Vorfreude). Das Konzept eröffnet Forschungsfragen zu (zeit-)inkonsistenten Präferenzen genauso wie zum hyperbolischen Diskontieren. (de)
 • 시간선호(영어: time preference)는 현재의 소비를 더 선호한다는 개념으로 시간선호율이 높다는 것은 현재의 소비를 미래의 소비보다 더 선호한다는 뜻이다. 어빙 피셔의 경우 현재의 소득을 미래소득보다 높이 평가하는 것 또한 시간선호로 보고 이자란 시간선호와 투자된 소득이 미래에 더 큰 소득을 가져다 줄 기대에 대한 결과로 이해했다. 는 을 설명하기 앞서 경기변동과 경기변화를 구분하여 를 일으키는 요인 중 하나로 간주했다. (ko)
 • W ekonomii preferencja czasowa jest miarą tego, w jakim stopniu aktualna satysfakcja jest bardziej pożądana od takiej samej satysfakcji w przyszłości. Z założenia, przy innych warunkach niezmienionych, ludzie zawsze bardziej pożądają dóbr teraźniejszych niż przyszłych. Według Ludwiga von Misesa twierdzenie to jest aksjomatem teorii ludzkiego działania. A contrario, gdyby ludzie nie preferowali konsumpcji teraźniejszej nad przyszłą, nigdy by nie działali. Im później otrzymają oni dane dobro, tym mniej je preferują. Można to nazwać preferencją teraźniejszego zaspokojenia potrzeby nad jej zaspokojeniem przyszłym; inaczej preferencją obecnego dobra nad przyszłym dobrem, założywszy, że ta potrzeba bądź dobro są międzyokresowo porównywalne. Wysoka preferencja czasowa oznacza chęć jak najszybszej konsumpcji dostępnych dóbr, podczas gdy niska preferencja czasowa oznacza gotowość do powstrzymania się od konsumpcji bieżących dóbr na rzecz wyższej konsumpcji w przyszłości. Nie istnieje jednoznaczny podział na "wysoką" i "niską" preferencję czasową, jedynie porównania do preferencji innych osób. Osoba o wysokiej preferencji czasowej jest, w porównaniu z preferencjami innych ludzi, bardziej skoncentrowana na osiągnięciu satysfakcji w teraźniejszości i najbliższej przyszłości. Osoba o niskiej preferencji czasowej, w porównaniu z preferencjami innych ludzi, kładzie większy nacisk na osiągnięcie satysfakcji w dalszej przyszłości. Preferencja czasowa, jaką posiada dany osobnik w konkretnym momencie, jest uzależniona zarówno od osobistych upodobań, jak i czynników zewnętrznych (sytuacji, w jakiej się znajduje). Preferencja czasowa w nieścisłym sensie może znaleźć odzwierciedlenie w zastosowaniu przez uczestnika rynku funkcji dyskontowej. Im wyższa preferencja czasowa osoby wybierającej dobra teraźniejsze kosztem przyszłych, tym większe dyskonto przyszłych zysków jest ona skłonna przyjąć. Innymi słowy, jest ona skłonna utracić stosunkowo więcej przyszłych zysków, aby natychmiast otrzymać stosunkowo mniej dóbr. Preferencja czasowa jest określona jedynie przez osobiste preferencje. Jeśli ktoś preferuje oszczędzanie swoich pieniędzy, ale z różnych przyczyn nie może tego robić, nadal można go uznać za osobę o niskiej preferencji czasowej. Jednym z czynników, który może określać preferencję czasową danej osoby jest jej wiek. Starszy człowiek może mieć niższą preferencję czasową (w porównaniu z tą, którą przejawiał w przeszłości), ze względu na wyższe zarobki i fakt, że miał więcej czasu na zdobycie dóbr trwałych (np. wyższego wykształcenia czy domu). (pl)
 • Em economia, "preferência temporal" é a verdade constante e fundamental de que os indivíduos preferem que suas necessidades sejam satisfeitas no intervalo de tempo mais curto possível. (pt)
 • Begreppet tidspreferens står för att vi – allt annat lika (Latin: Ceteris paribus) – värderar en behovstillfredsställelse som ligger närmare i tiden framför samma behovstillfredsställelse längre fram i tiden. (Så till exempel värderas ett mål mat idag högre än samma mål mat om en vecka, eller ett år, eller ett decennium. Och den som vill gifta sig vill helst göra det så snart som möjligt och inte skjuta bröllopet alltför mycket på framtiden.) Enligt företrädare för den österrikiska skolan inom nationalekonomin utgör tidspreferensen den yttersta förklaringen till fenomenet ränta. Räntan avspeglar skillnaden i värdering mellan nuet och framtiden. Denna teori framfördes första gången av Eugen von Böhm-Bawerk i Kapital und Kapitalzins (Capital and Interest). Själva termen "tidspreferens" användes dock inte av Böhm-Bawerk själv utan myntades senare av . Av detta skäl kallas teorin också "agioteori" (så till exempel i Nationalencyklopedins artikel om Böhm-Bawerk). När den framfördes först av Böhm-Bawerk så menade han att det som låg till grunden för tidspreferens var en psykologisk faktor som han menade var sann för det stora antalet människor överlag, vilket även Fetter och Frank Knight ansåg. Genom Ludwig von Mises arbete inom området kom tidspreferens att ta an den mening som tillskrivs den idag: att tidspreferens uppvisas vid varje handling. En teori om tidspreferens som något skiljer sig från Böhm-Bawerks ursprungliga har framförts av George Reisman i Capitalism: A Treatise on Economics. Enligt Reisman är tidspreferens den yttersta men inte den direkta orsaken till ränte- och profitnivån i ekonomin; den verkar via kapitalisternas nettokonsumtion. (För vidare förklaring hänvisas till Reismans bok.) (sv)
 • Часова преференція (англ. time preference) — преференція (перевага) під час вибору благ, яка враховує фактор часу. «Позитивна часова преференція» або «висока часова преференція» означає, що споживач цінує споживання зараз вище, ніж споживання у майбутньому. «Від'ємна часова преференція» або «низька» означає, що споживач готовий чекати заради більших переваг, які очікуються від споживання у майбутньому. Часова преференція вимірюється через коефіцієнт часової преференції (англ. rate of time preference), який розраховується відношенням кількості благ у майбутньому, якою споживач готовий пожертвувати за одиницю блага сьогодні. Часова преференція застосовується як для оцінки , так й для інвестиційних рішень. За низької часової преференції люди вдаються до економії, живуть у відповідності до доходів, заощаджують, інвестують, обирають низьке боргове навантаження на домогосподарства. Спостерігається тенденція до зниження процентної ставки кредиту. Концепція часової преференції розвинута Ейгеном фон Бем-Баверком, представником Австрійської економічної школи у роботі «Капітал і процент» (1884). Ейген фон Бем-Баверк вважав, що процентні ставки відповідають рівню культурного розвитку: що вищим є інтелект і моральна свідомість громадян, то більше вони зберігають на майбутнє, а процентні ставки знижуються. Ганс Герман Гоппе (також представник Австрійської школи) бачить у них основу для своєї етики. Основною проблемою, яка призводить до підвищення часових преференцій у суспільстві, представники Австрійської школи називають використання фіатних (декретних) грошей. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 253980 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13149 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 952902595 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 시간선호(영어: time preference)는 현재의 소비를 더 선호한다는 개념으로 시간선호율이 높다는 것은 현재의 소비를 미래의 소비보다 더 선호한다는 뜻이다. 어빙 피셔의 경우 현재의 소득을 미래소득보다 높이 평가하는 것 또한 시간선호로 보고 이자란 시간선호와 투자된 소득이 미래에 더 큰 소득을 가져다 줄 기대에 대한 결과로 이해했다. 는 을 설명하기 앞서 경기변동과 경기변화를 구분하여 를 일으키는 요인 중 하나로 간주했다. (ko)
 • Em economia, "preferência temporal" é a verdade constante e fundamental de que os indivíduos preferem que suas necessidades sejam satisfeitas no intervalo de tempo mais curto possível. (pt)
 • Die Zeitpräferenz (auch Gegenwartspräferenz) ist ein Konzept der Volkswirtschaftslehre und beschreibt dort, insbesondere in der Mikroökonomie, die Präferenz von Konsumenten, Konsum in der Gegenwart gegenüber künftigem Konsum vorzuziehen. Allgemeiner ausgedrückt, bestimmt die Zeitpräferenz, zu welchem Zeitpunkt ein Individuum den Konsum eines bestimmten Guts vorzieht, wenn es die Wahl zwischen mehreren möglichen Zeitpunkten hat (intertemporale Entscheidung). Das Konzept eröffnet Forschungsfragen zu (zeit-)inkonsistenten Präferenzen genauso wie zum hyperbolischen Diskontieren. (de)
 • In economics, time preference (or time discounting, delay discounting, temporal discounting, long-term orientation) is the current relative valuation placed on receiving a good at an earlier date compared with receiving it at a later date. Time preferences are captured mathematically in the discount function. The higher the time preference, the higher the discount placed on returns receivable or costs payable in the future. (en)
 • W ekonomii preferencja czasowa jest miarą tego, w jakim stopniu aktualna satysfakcja jest bardziej pożądana od takiej samej satysfakcji w przyszłości. Z założenia, przy innych warunkach niezmienionych, ludzie zawsze bardziej pożądają dóbr teraźniejszych niż przyszłych. Według Ludwiga von Misesa twierdzenie to jest aksjomatem teorii ludzkiego działania. A contrario, gdyby ludzie nie preferowali konsumpcji teraźniejszej nad przyszłą, nigdy by nie działali. Im później otrzymają oni dane dobro, tym mniej je preferują. (pl)
 • Часова преференція (англ. time preference) — преференція (перевага) під час вибору благ, яка враховує фактор часу. «Позитивна часова преференція» або «висока часова преференція» означає, що споживач цінує споживання зараз вище, ніж споживання у майбутньому. «Від'ємна часова преференція» або «низька» означає, що споживач готовий чекати заради більших переваг, які очікуються від споживання у майбутньому. Концепція часової преференції розвинута Ейгеном фон Бем-Баверком, представником Австрійської економічної школи у роботі «Капітал і процент» (1884). (uk)
 • Begreppet tidspreferens står för att vi – allt annat lika (Latin: Ceteris paribus) – värderar en behovstillfredsställelse som ligger närmare i tiden framför samma behovstillfredsställelse längre fram i tiden. (Så till exempel värderas ett mål mat idag högre än samma mål mat om en vecka, eller ett år, eller ett decennium. Och den som vill gifta sig vill helst göra det så snart som möjligt och inte skjuta bröllopet alltför mycket på framtiden.) (sv)
rdfs:label
 • Zeitpräferenz (Volkswirtschaft) (de)
 • Time preference (en)
 • 시간선호 (ko)
 • Preferencja czasowa (pl)
 • Preferência temporal (pt)
 • Tidspreferens (sv)
 • Часова преференція (uk)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of