About: Third Cinema

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Tercer Cine fue un movimiento latinoamericano surgido en la década de 1960 que se contrapone al modelo construido por Hollywood, el cual era de carácter industrial y dominaba el cine a nivel mundial. Este movimiento se enfocó en rearticular los modos de producción y de exhibición del cine e innovar el lenguaje cinematográfico, además buscaba crear un cine político que tomara en cuenta cuestiones sociales del momento y que rompiera de manera radical con la pasividad del espectador.​

Property Value
dbo:abstract
 • Tercer Cinema va ser un moviment llatinoamericà sorgit a la dècada de 1960 el qual suposava un punt i a part en la manera de fer cinema d'una manera industrialitzada, el model construït per Hollywood, i com un atac directe al neocolonialisme i el sistema capitalista. Aquest moviment es va enfocar en reoganitzar i reidear la producció, la distribució i l'exhibició de les pel·lícules. Part d'aquest canvi va comportar la innovació en el llenguatge cinematogràfic, la principal motivació del qual era transformar el cinema en una eina política que qüestionés les realitats socials locals i que trenqués amb la passivitat de l'espectador. El terme va ser encunyat al manifest Hacia un tercer cine, escrit al 1969 pels cineastes Argentins Fernando Solanas i Octavio Getino, membres del Grupo Cine Liberación. El manifest va ser publicat al diari de cinema Tricontinental de la OSPAAAL (Organització de Solidaritat amb els Pobles de Àsia, Àfrica i Llatino Amèrica). (ca)
 • Tercer Cine fue un movimiento latinoamericano surgido en la década de 1960 que se contrapone al modelo construido por Hollywood, el cual era de carácter industrial y dominaba el cine a nivel mundial. Este movimiento se enfocó en rearticular los modos de producción y de exhibición del cine e innovar el lenguaje cinematográfico, además buscaba crear un cine político que tomara en cuenta cuestiones sociales del momento y que rompiera de manera radical con la pasividad del espectador.​ (es)
 • Sinema Ketiga (bahasa Spanyol: Tercer Cine) adalah sebuah yang dimulai pada 1960an-70an yang menentang neokolonialisme, sistem kapitalis dan model sinema Hollywood sebagai hiburan untuk mendapatkan uang. Istilah tersebut dicetuskan dalam manifesto Hacia un tercer cine (Menuju Sinema Ketiga), yang ditulis pada akhir 1960an oleh pembuat film Argentina dan , anggota dan diterbitkan pada 1969 dalam jurnal sinema oleh (Organisasi Solidaritas untuk Rakyat Asia, Afrika, dan Amerika Latin). (in)
 • 제3영화(스페인어: Tercer Cine)는 1960년대 말에 시작한 라틴 아메리카의 영화 운동으로, 신식민주의와 자본주의를 거부하며 상업 영화에 집중된 할리우드 체제를 비판한다. ‘제3영화’라는 이름은 아르헨티나의 감독 페르난도 솔라나스와 가 발표한 매니페스토 〈제3영화를 향하여(Hacia un tercer cine)〉에서 비롯되었다. (ko)
 • O Terceiro Cinema (em espanhol: Tercer Cine) é um movimento do cinema da América Latina iniciado entre os anos 1960 e 1970, cuja intenção é criticar o neocolonialismo, o capitalismo e o modelo cinematográfico de Hollywood com o único propósito de fazer dinheiro. (pt)
 • Третий кинематограф (исп. Tercer Cine) — направление в кинематографе, осуждающее политику неоколониализма, капиталистическую систему и голливудскую модель кинопроизводства, основной целью которой является зарабатывание денег и не дающую зрителю ничего, кроме праздного развлечения. Термин «третий кинематограф» впервые появился в совместном интервью аргентинских режиссёров Фернандо Соланаса и Октавио Хетино, которое они дали журналу «Кубинское кино» (исп. Cine cubano) в марте 1969 года. В том же году в кубинском журнале «Триконтиненталь» (исп. Tricontinenal) было опубликовано эссе «По направлению к Третьему кинематографу», в котором аргентинские режиссёры формулировали основные положения нового направления в мировом кинематографе. В своем манифесте они разделили весь кинематограф на три части: * Первый кинематограф — это кино, которое можно отнести к голливудской модели кинопроизводства. В нём нет авторского рассмотрения какой-либо проблемы, как впрочем, если присмотреться, и самой проблемы как таковой, поскольку оно создано исключительно для развлечения массового зрителя. * Второй кинематограф — это европейское авторское кино, отвергающее голливудские условности и фокусирующееся на индивидуальном самовыражении режиссёра. * Третий кинематограф — это кино «борьбы», способное превратить пассивного массового зрителя в активного участника политической жизни. Так же как и в европейском авторском кино здесь присутствует автор. Однако не просто автор, а творец, отказавшийся от индивидуального самовыражения, ставший частью общей идеи и направивший весь свой талант на то, чтобы донести до людей правду об окружающей действительности. Соланас и Хетино призывали также избегать традиционных методов кинопоказа даже в тех случаях, когда это возможно. Они говорят о том, что сама атмосфера подпольного, нелегального просмотра «третьего кино» уже сама по себе способствует лучшему донесению до зрителя идей режиссёра. (ru)
 • 第三电影泛指第三世界电影工作者所制作的反帝、反殖民、反种族歧视、反剥削压迫等主题的电影。本詞是在1960年代後期由阿根廷製片人費南多·索拉納斯和在《邁向第三電影》中提出的。 他們把以荷里活模式製作的電影稱為「第一電影」,它們透過劇中人物和逃避現實的群眾向被動的受眾宣揚資產階級價值觀。「第二電影」,即歐洲式的藝術電影,雖然反對荷里活傳統,但強調導演的個人風格。第三電影反對電影是表達個人觀點的工具,而視導演為集體的一部分,以揭露真相和鼓動群眾行動為目的。他們也認為要避免傳統的表現主義手法:影片應該以隱蔽方式表達,而迫使觀眾以一種冒險心態觀看。 (zh)
 • Tercer Cinema va ser un moviment llatinoamericà sorgit a la dècada de 1960 el qual suposava un punt i a part en la manera de fer cinema d'una manera industrialitzada, el model construït per Hollywood, i com un atac directe al neocolonialisme i el sistema capitalista. Aquest moviment es va enfocar en reoganitzar i reidear la producció, la distribució i l'exhibició de les pel·lícules. Part d'aquest canvi va comportar la innovació en el llenguatge cinematogràfic, la principal motivació del qual era transformar el cinema en una eina política que qüestionés les realitats socials locals i que trenqués amb la passivitat de l'espectador. El terme va ser encunyat al manifest Hacia un tercer cine, escrit al 1969 pels cineastes Argentins Fernando Solanas i Octavio Getino, membres del Grupo Cine Liberación. El manifest va ser publicat al diari de cinema Tricontinental de la OSPAAAL (Organització de Solidaritat amb els Pobles de Àsia, Àfrica i Llatino Amèrica). (ca)
 • Tercer Cine fue un movimiento latinoamericano surgido en la década de 1960 que se contrapone al modelo construido por Hollywood, el cual era de carácter industrial y dominaba el cine a nivel mundial. Este movimiento se enfocó en rearticular los modos de producción y de exhibición del cine e innovar el lenguaje cinematográfico, además buscaba crear un cine político que tomara en cuenta cuestiones sociales del momento y que rompiera de manera radical con la pasividad del espectador.​ (es)
 • Sinema Ketiga (bahasa Spanyol: Tercer Cine) adalah sebuah yang dimulai pada 1960an-70an yang menentang neokolonialisme, sistem kapitalis dan model sinema Hollywood sebagai hiburan untuk mendapatkan uang. Istilah tersebut dicetuskan dalam manifesto Hacia un tercer cine (Menuju Sinema Ketiga), yang ditulis pada akhir 1960an oleh pembuat film Argentina dan , anggota dan diterbitkan pada 1969 dalam jurnal sinema oleh (Organisasi Solidaritas untuk Rakyat Asia, Afrika, dan Amerika Latin). (in)
 • 제3영화(스페인어: Tercer Cine)는 1960년대 말에 시작한 라틴 아메리카의 영화 운동으로, 신식민주의와 자본주의를 거부하며 상업 영화에 집중된 할리우드 체제를 비판한다. ‘제3영화’라는 이름은 아르헨티나의 감독 페르난도 솔라나스와 가 발표한 매니페스토 〈제3영화를 향하여(Hacia un tercer cine)〉에서 비롯되었다. (ko)
 • O Terceiro Cinema (em espanhol: Tercer Cine) é um movimento do cinema da América Latina iniciado entre os anos 1960 e 1970, cuja intenção é criticar o neocolonialismo, o capitalismo e o modelo cinematográfico de Hollywood com o único propósito de fazer dinheiro. (pt)
 • Третий кинематограф (исп. Tercer Cine) — направление в кинематографе, осуждающее политику неоколониализма, капиталистическую систему и голливудскую модель кинопроизводства, основной целью которой является зарабатывание денег и не дающую зрителю ничего, кроме праздного развлечения. Термин «третий кинематограф» впервые появился в совместном интервью аргентинских режиссёров Фернандо Соланаса и Октавио Хетино, которое они дали журналу «Кубинское кино» (исп. Cine cubano) в марте 1969 года. В том же году в кубинском журнале «Триконтиненталь» (исп. Tricontinenal) было опубликовано эссе «По направлению к Третьему кинематографу», в котором аргентинские режиссёры формулировали основные положения нового направления в мировом кинематографе. В своем манифесте они разделили весь кинематограф на три части: * Первый кинематограф — это кино, которое можно отнести к голливудской модели кинопроизводства. В нём нет авторского рассмотрения какой-либо проблемы, как впрочем, если присмотреться, и самой проблемы как таковой, поскольку оно создано исключительно для развлечения массового зрителя. * Второй кинематограф — это европейское авторское кино, отвергающее голливудские условности и фокусирующееся на индивидуальном самовыражении режиссёра. * Третий кинематограф — это кино «борьбы», способное превратить пассивного массового зрителя в активного участника политической жизни. Так же как и в европейском авторском кино здесь присутствует автор. Однако не просто автор, а творец, отказавшийся от индивидуального самовыражения, ставший частью общей идеи и направивший весь свой талант на то, чтобы донести до людей правду об окружающей действительности. Соланас и Хетино призывали также избегать традиционных методов кинопоказа даже в тех случаях, когда это возможно. Они говорят о том, что сама атмосфера подпольного, нелегального просмотра «третьего кино» уже сама по себе способствует лучшему донесению до зрителя идей режиссёра. (ru)
 • 第三电影泛指第三世界电影工作者所制作的反帝、反殖民、反种族歧视、反剥削压迫等主题的电影。本詞是在1960年代後期由阿根廷製片人費南多·索拉納斯和在《邁向第三電影》中提出的。 他們把以荷里活模式製作的電影稱為「第一電影」,它們透過劇中人物和逃避現實的群眾向被動的受眾宣揚資產階級價值觀。「第二電影」,即歐洲式的藝術電影,雖然反對荷里活傳統,但強調導演的個人風格。第三電影反對電影是表達個人觀點的工具,而視導演為集體的一部分,以揭露真相和鼓動群眾行動為目的。他們也認為要避免傳統的表現主義手法:影片應該以隱蔽方式表達,而迫使觀眾以一種冒險心態觀看。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2132604 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24724 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 998401248 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Tercer Cine fue un movimiento latinoamericano surgido en la década de 1960 que se contrapone al modelo construido por Hollywood, el cual era de carácter industrial y dominaba el cine a nivel mundial. Este movimiento se enfocó en rearticular los modos de producción y de exhibición del cine e innovar el lenguaje cinematográfico, además buscaba crear un cine político que tomara en cuenta cuestiones sociales del momento y que rompiera de manera radical con la pasividad del espectador.​ (es)
 • Sinema Ketiga (bahasa Spanyol: Tercer Cine) adalah sebuah yang dimulai pada 1960an-70an yang menentang neokolonialisme, sistem kapitalis dan model sinema Hollywood sebagai hiburan untuk mendapatkan uang. Istilah tersebut dicetuskan dalam manifesto Hacia un tercer cine (Menuju Sinema Ketiga), yang ditulis pada akhir 1960an oleh pembuat film Argentina dan , anggota dan diterbitkan pada 1969 dalam jurnal sinema oleh (Organisasi Solidaritas untuk Rakyat Asia, Afrika, dan Amerika Latin). (in)
 • 제3영화(스페인어: Tercer Cine)는 1960년대 말에 시작한 라틴 아메리카의 영화 운동으로, 신식민주의와 자본주의를 거부하며 상업 영화에 집중된 할리우드 체제를 비판한다. ‘제3영화’라는 이름은 아르헨티나의 감독 페르난도 솔라나스와 가 발표한 매니페스토 〈제3영화를 향하여(Hacia un tercer cine)〉에서 비롯되었다. (ko)
 • O Terceiro Cinema (em espanhol: Tercer Cine) é um movimento do cinema da América Latina iniciado entre os anos 1960 e 1970, cuja intenção é criticar o neocolonialismo, o capitalismo e o modelo cinematográfico de Hollywood com o único propósito de fazer dinheiro. (pt)
 • 第三电影泛指第三世界电影工作者所制作的反帝、反殖民、反种族歧视、反剥削压迫等主题的电影。本詞是在1960年代後期由阿根廷製片人費南多·索拉納斯和在《邁向第三電影》中提出的。 他們把以荷里活模式製作的電影稱為「第一電影」,它們透過劇中人物和逃避現實的群眾向被動的受眾宣揚資產階級價值觀。「第二電影」,即歐洲式的藝術電影,雖然反對荷里活傳統,但強調導演的個人風格。第三電影反對電影是表達個人觀點的工具,而視導演為集體的一部分,以揭露真相和鼓動群眾行動為目的。他們也認為要避免傳統的表現主義手法:影片應該以隱蔽方式表達,而迫使觀眾以一種冒險心態觀看。 (zh)
 • Tercer Cinema va ser un moviment llatinoamericà sorgit a la dècada de 1960 el qual suposava un punt i a part en la manera de fer cinema d'una manera industrialitzada, el model construït per Hollywood, i com un atac directe al neocolonialisme i el sistema capitalista. Aquest moviment es va enfocar en reoganitzar i reidear la producció, la distribució i l'exhibició de les pel·lícules. Part d'aquest canvi va comportar la innovació en el llenguatge cinematogràfic, la principal motivació del qual era transformar el cinema en una eina política que qüestionés les realitats socials locals i que trenqués amb la passivitat de l'espectador. (ca)
 • Третий кинематограф (исп. Tercer Cine) — направление в кинематографе, осуждающее политику неоколониализма, капиталистическую систему и голливудскую модель кинопроизводства, основной целью которой является зарабатывание денег и не дающую зрителю ничего, кроме праздного развлечения. В своем манифесте они разделили весь кинематограф на три части: (ru)
 • Tercer Cine fue un movimiento latinoamericano surgido en la década de 1960 que se contrapone al modelo construido por Hollywood, el cual era de carácter industrial y dominaba el cine a nivel mundial. Este movimiento se enfocó en rearticular los modos de producción y de exhibición del cine e innovar el lenguaje cinematográfico, además buscaba crear un cine político que tomara en cuenta cuestiones sociales del momento y que rompiera de manera radical con la pasividad del espectador.​ (es)
 • Sinema Ketiga (bahasa Spanyol: Tercer Cine) adalah sebuah yang dimulai pada 1960an-70an yang menentang neokolonialisme, sistem kapitalis dan model sinema Hollywood sebagai hiburan untuk mendapatkan uang. Istilah tersebut dicetuskan dalam manifesto Hacia un tercer cine (Menuju Sinema Ketiga), yang ditulis pada akhir 1960an oleh pembuat film Argentina dan , anggota dan diterbitkan pada 1969 dalam jurnal sinema oleh (Organisasi Solidaritas untuk Rakyat Asia, Afrika, dan Amerika Latin). (in)
 • 제3영화(스페인어: Tercer Cine)는 1960년대 말에 시작한 라틴 아메리카의 영화 운동으로, 신식민주의와 자본주의를 거부하며 상업 영화에 집중된 할리우드 체제를 비판한다. ‘제3영화’라는 이름은 아르헨티나의 감독 페르난도 솔라나스와 가 발표한 매니페스토 〈제3영화를 향하여(Hacia un tercer cine)〉에서 비롯되었다. (ko)
 • O Terceiro Cinema (em espanhol: Tercer Cine) é um movimento do cinema da América Latina iniciado entre os anos 1960 e 1970, cuja intenção é criticar o neocolonialismo, o capitalismo e o modelo cinematográfico de Hollywood com o único propósito de fazer dinheiro. (pt)
 • 第三电影泛指第三世界电影工作者所制作的反帝、反殖民、反种族歧视、反剥削压迫等主题的电影。本詞是在1960年代後期由阿根廷製片人費南多·索拉納斯和在《邁向第三電影》中提出的。 他們把以荷里活模式製作的電影稱為「第一電影」,它們透過劇中人物和逃避現實的群眾向被動的受眾宣揚資產階級價值觀。「第二電影」,即歐洲式的藝術電影,雖然反對荷里活傳統,但強調導演的個人風格。第三電影反對電影是表達個人觀點的工具,而視導演為集體的一部分,以揭露真相和鼓動群眾行動為目的。他們也認為要避免傳統的表現主義手法:影片應該以隱蔽方式表達,而迫使觀眾以一種冒險心態觀看。 (zh)
 • Tercer Cinema va ser un moviment llatinoamericà sorgit a la dècada de 1960 el qual suposava un punt i a part en la manera de fer cinema d'una manera industrialitzada, el model construït per Hollywood, i com un atac directe al neocolonialisme i el sistema capitalista. Aquest moviment es va enfocar en reoganitzar i reidear la producció, la distribució i l'exhibició de les pel·lícules. Part d'aquest canvi va comportar la innovació en el llenguatge cinematogràfic, la principal motivació del qual era transformar el cinema en una eina política que qüestionés les realitats socials locals i que trenqués amb la passivitat de l'espectador. (ca)
 • Третий кинематограф (исп. Tercer Cine) — направление в кинематографе, осуждающее политику неоколониализма, капиталистическую систему и голливудскую модель кинопроизводства, основной целью которой является зарабатывание денег и не дающую зрителю ничего, кроме праздного развлечения. В своем манифесте они разделили весь кинематограф на три части: (ru)
rdfs:label
 • Tercer Cinema (ca)
 • Drittes Kino (de)
 • Third Cinema (en)
 • Tercer Cine (es)
 • Sinema Ketiga (in)
 • 제3영화 (ko)
 • Terceiro Cinema (pt)
 • Третий кинематограф (ru)
 • 第三电影 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License