A tetramorph is a symbolic arrangement of four differing elements, or the combination of four disparate elements in one unit. The term is derived from the Greek tetra, meaning four, and morph, shape. Archaeological evidence exists showing that early man divided the four quarters of the horizon, or space, later a place of sacrifice, such as a temple, and attributed characteristics and spiritual qualities to each quarter. Alternatively the composite elements were carved into mythic creatures such as the ancient Egyptian, Greek and Babylonian sphinxes of antiquity depicting bull-like bodies with birds-wings, lion's paws and human faces. Such composite creatures are found in many mythologies.

Property Value
dbo:abstract
 • Un tetramorf (del grec τετρα, tetra, «quatre»", i μορφη, morfe, «forma») és una representació iconogràfica composta per quatre elements. La més estesa d'aquestes representacions és la cristiana, que identifica els quatre elements amb els Quatre Evangelistes: Mateu, Marc, Lluc i Joan. Les fonts d'aquesta iconografia cristiana es remunten a l'Antic Testament, al llibre del profeta Ezequiel el qual descriu en una de les seves visions quatre criatures alades d'aparença humana, una amb la cara d'home, l'altra amb la cara semblant a un lleó, la següent amb aspecte de toro i l'última amb aspecte d'àguila (Ezequiel, 1:5-14). Al Nou Testament un passatge del llibre de l'Apocalipsi (Apocalipsi, 4:6-9) i al Llibre d'Ezequiel (Ezequiel, 1:4-12) descriuen quatre éssers que envolten el tron del Pantocràtor: "quatre vivents plens d’ulls davant i darrere. El primer vivent era semblant a un lleó; el segon vivent era semblant a un toro; el tercer vivent tenia aspecte d’home, i el quart vivent era semblant a una àguila en ple vol. Cada un dels quatre vivents tenia sis ales, i estaven plens d’ulls que miraven tot al voltant i cap al tron". A partir de les interpretacions de Sant Ireneu (segle ii) i de Sant Jeroni (segles IV-V) en el seu comentari al llibre d'Ezequiel, aquests quatre éssers vivents han estat identificats amb els autors dels quatre evangelis canònics: * L'àngel, o l'home alat s'associa a Mateu, ja que el seu Evangeli comença fent un repàs a la genealogia de Crist, el Fill de l'Home. Representa també l'amor diví, enviat als humans amb els seus àngels (missatgers) * El lleó s'identifica amb Marc (evangelista), perquè el seu Evangeli comença parlant de Joan Baptista, Veu que clama al desert, l'esmentada veu seria com la del lleó, un animal que s'associa també la força i la noblesa, atributs de Jesús * El bou seria Lluc, ja que el seu Evangeli comença parlant del sacrifici que va fer Zacaries a Déu i, en el bestiari popular, el bou és el signe del sacrifici. * L'àliga ha estat associada a la figura de Joan, ja que el seu Evangeli és el més abstracte i teològic dels quatre i per tant el que s'eleva sobre els altres en saviesa. El tetramorf és un tema molt habitual en l'art cristià, especialment en el d'època medieval, romànic i gòtic. Rarament es representa de forma autònoma, si no que habitualment es troba envoltant la representació de la Maiestas Domini en llocs preeminents de les portades de les esglésies, absis, cúpules, altars, llibres manuscrits, etc. També és habitual trobar-lo als quatre extrems dels braços de les creus monumentals o d'argenteria, complementant simbòlicament la representació de Crist crucificat. * El Tetramorf en el Llibre de Durrow (Trinity College) * L'Home, símbol de Sant Mateu * El Lleó, símbol de Sant Marc * El Toro, símbol de Sant Lluc * L'Àliga de Sant Joan (ca)
 • Tetramorfo (en la antikva greka τετρα, (tetra = "kvar"), kaj μορφή, (morfé = "formo") estas ikonografia reprezentado konstituita el kvar elementoj reiranta al simbologio de Proksima Azio. En la kristana tradicio kaj en la historio de arto, la termino "tetramorfo" estas kutime uzata por indiki la biblian imagaĵaron komponitan el kvar simboloj de la evangeliistoj - homo. leono. taŭro (bovido), ĉiuj flugilhavaj – depruntitan el vizio malnovtestamenta de profeto Ezekielo (1, 10) kaj el la priskribo novtestamenta de la "kvar kreaĵoj" (vivantaj estuloj) entenata en la Apokalipso de Johano (4, 7). Troviĝas arkeologiaj pruvoj ke antikvaj homoj dividis en kvar partoj la horizonton, la spacon kaj ĝenerale iujn lokojn, kiel la templon, kaj ilin imagis provizitaj per apartaj karakterizoj kaj spiritaj kvalitoj ĉe unuopa kvarono. La elementoj identigantaj estis sekve asociitaj kaj “similigitaj” al mitaj kreitaĵoj, kiel la kâribu babilonaj kaj la sfinksoj de la egiptaj kaj grekaj. (eo)
 • A tetramorph is a symbolic arrangement of four differing elements, or the combination of four disparate elements in one unit. The term is derived from the Greek tetra, meaning four, and morph, shape. Archaeological evidence exists showing that early man divided the four quarters of the horizon, or space, later a place of sacrifice, such as a temple, and attributed characteristics and spiritual qualities to each quarter. Alternatively the composite elements were carved into mythic creatures such as the ancient Egyptian, Greek and Babylonian sphinxes of antiquity depicting bull-like bodies with birds-wings, lion's paws and human faces. Such composite creatures are found in many mythologies. In Christian art, the tetramorph is the union of the symbols of the Four Evangelists, derived from the four living creatures in the Book of Ezekiel, into a single figure or, more commonly, a group of four figures. Each of the four Evangelists is associated with one of the living creatures, usually shown with wings. The most common association, but not the original or only, is: Matthew the man, Mark the lion, Luke the ox, and John the eagle. In Christian art and iconography, Evangelist portraits are often accompanied by tetramorphs, or the symbols alone used to represent them. Evangelist portraits that depict them in their human forms are often accompanied by their symbolic creatures, and Christ in Majesty is often shown surrounded by the four symbols. The word comes from the Greek for "four forms" or "shapes". In English usage each symbol may be described as a tetramorph in the singular, and a group as "the tetramorphs", but usually only in contexts where all four are included. The tetramorphs were especially common in Early Medieval art, above all in illuminated Gospel books, but remain common in religious art to the present day. (en)
 • Un tetramorfo o, según el Diccionario de la lengua española, tetramorfos (del griego τετρα, tetra, "cuatro", y μορφη, morfé, "forma") es una representación iconográfica de un conjunto formado por cuatro elementos. La más extendida de estas es cristiana, cuya tradición se remonta al Antiguo Testamento, cuando el profeta Ezequiel describió en una de sus visiones cuatro criaturas que, de frente, tenían rostro humano y, de espaldas y en cada lateral, tenían rostro animal (Ezequiel 1:10). Una visión muy similar aparece en un pasaje del Apocalipsis de Juan (Apocalipsis 4:1-9) que describe a cuatro ángeles zoomorfos que rodean al pantocrátor. Los tetramorfos y el pantocrátor son una constante del arte medieval, tanto en escultura como en pintura, sea mural o en códices miniados. (es)
 • Tetramorfo (Tetra, τετρα, "lau" + morfo, μορφη, "itxura") errepresentazio ikonografiko bat da, lau elementuz osatuta dagoena. Erabilera hedatuena kristautasunekoa da. Ezekielen ikuspegi batean lau izaki deskribatzen dira. Antzekoa agertzen da San Joanen Apokalipsian deskribatzen duen. Erdi Arotik adierazteko ere erabili izan da: * Mateo: Aingerua. Bere ebanjelioa Kristoren genealogia aztertuz hasten delako. * Marko: Lehoia. Bere ebanjelioa Joan Bataiatzailearen pasartearekin hasten delako. Pasarte honetan, Joanen ahotsa deskribatzean lehoi baten antzekoa dela adierazten du. * Lukas: Zezena. Bere ebanjelioa Zakariasek sakrifikatutako zezenaz hasten delako. * Joan: Arranoa. (eu)
 • Le tétramorphe, ou les « quatre vivants », ou encore les « quatre êtres vivants », représente les quatre animaux ailés tirant le char de la vision d'Ezéchiel (Ez 1 ; 1-14). D'abord décrit dans le Livre d'Ézéchiel, il est repris avec saint Jean dans l'Apocalypse (Apoc 4; 7-8). Plus tard, les Pères de l'Église y ont vu l'emblème des quatre Évangélistes : le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'Homme pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Ils accompagnent souvent les représentations du Christ en majesté. * L’Homme est Matthieu : son évangile débute par la généalogie humaine de Jésus. * Le lion est Marc : dans les premières lignes de son évangile, Jean-Baptiste crie dans le désert (« un cri surgit dans le désert »). * Le taureau est Luc : aux premiers versets de son évangile, il fait allusion à Zacharie qui offre un sacrifice à Dieu, or dans le bestiaire traditionnel, le taureau est signe de sacrifice. * L’aigle est Jean : son évangile commence par le mystère céleste. (fr)
 • Il tetramorfo (dal greco antico τετρα, tetra, "quattro", e μορφή, morfé, "forma") è una raffigurazione iconografica composta da quattro elementi risalente a una simbologia di origine mediorientale. Nella tradizione cristiana, e nella storia dell'arte, il termine viene normalmente utilizzato per indicare l'immagine biblica composta dai quattro simboli degli evangelisti - un uomo alato, un leone, un toro (o bue) e un'aquila - mutuata da una visione veterotestamentaria del profeta Ezechiele e dalla descrizione neotestamentaria dei "quattro esseri viventi" contenuta nell'Apocalisse. (it)
 • Tetramorfa – w sztuce wczesnego średniowiecza: powiązanie symboli czterech Ewangelistów w jedną postać <tetra- + -morfa>. Postaciom wskazanym w Księdze Ezechiela 1,10 przypisani zostali poszczególni ewangeliści: św. Mateusz (anioł), św. Marek (lew), św. Łukasz (wół), św. Jan (orzeł). (pl)
 • Os tetramorfos são os quatro animais a que se refere Ezequiel e que simbolizam os quatro evangelistas: Ezequiel 1,10: Quanto à semelhança dos seus rostos: tinham a semelhança de homem; à mão direita tinham os quatro o rosto de leão; e à mão esquerda o rosto de boi; também tinham o rosto de águia. (pt)
 • Тетрамо́рф (др.-греч. τετρά-μορφος «четырёхобразный, четырёхвидный» от τέσσᾰρες, τέσσερες, τέττᾰρες, τέττορες, τέτορες «четыре» + μορφή, μορφά «вид, образ, очертание») — в иудео-христианском вероучении и богословии крылатое существо из видения пророка Иезекииля (VI век до н. э.) с четырьмя лицами — человека, льва (с правой стороны), быка и орла (с левой стороны). В Откровении Иоанна тетраморф представлен в образе отдельных четырёх апокалиптических существ (лат. quattuor animalia «четыре живущих»; четыре живых существа у протестантов) — стражей четырёх углов Трона Господа и четырёх пределов рая. Книга «Зо́ар» называет эти четыре образа над таинственной колесницей — четырьмя архетипами, формирующими черты лица каждого человека. В каббале эти существа носят название «хайот а-кодеш» (букв. «святые животные»). Позднее эти животные были истолкованы как символы четырёх евангелистов и термин «тетраморф» стал применяться в описании их иконографии. Существа стали символами евангелистов и формой их традиционного (с VII века) символического изображения: * Матфей в образе ангела, * Марк в образе льва, * Лука в образе тельца, * Иоанн в образе орла. Каждый из них крылат и держит Евангелие. (ru)
 • Тетраморф (грец. τετραμορφος — чотирьохвидний) — в юдео-християнському віровченні та богослов'ї — крилата істота з видіння пророка Єзекіїля, єдиного з чотирма обличчями: людини, лева, тельця й орла. В Об'явленні Івана Богослова тетраморф представлений в образі окремих Чотирьох апокаліптичних істот (лат. quattuor animalia, вони ж Чотири, що живуть, у протестантів — Чотири живі істоти), які є охоронцями чотирьох кутів Трону Господа і чотирьох сторін раю. Пізніше ці тварини було витлумачено як символи чотирьох євангелістів і термін «тетраморф» став застосовуватися в описі їхньої іконографії. Істоти стали Символами євангелістів і формою їхнього традиційного символічного зображення: Матвій в образі ангела, Марко в образі лева, Лука в образі тельця, Іван в образі орла. Кожен з них крилатий і тримає Євангеліє. У Кабалі ці істоти носять назву «хайот а-кодеш» (букв. «святі тварини»). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 352466 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21349 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983926604 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un tetramorfo o, según el Diccionario de la lengua española, tetramorfos (del griego τετρα, tetra, "cuatro", y μορφη, morfé, "forma") es una representación iconográfica de un conjunto formado por cuatro elementos. La más extendida de estas es cristiana, cuya tradición se remonta al Antiguo Testamento, cuando el profeta Ezequiel describió en una de sus visiones cuatro criaturas que, de frente, tenían rostro humano y, de espaldas y en cada lateral, tenían rostro animal (Ezequiel 1:10). Una visión muy similar aparece en un pasaje del Apocalipsis de Juan (Apocalipsis 4:1-9) que describe a cuatro ángeles zoomorfos que rodean al pantocrátor. Los tetramorfos y el pantocrátor son una constante del arte medieval, tanto en escultura como en pintura, sea mural o en códices miniados. (es)
 • Il tetramorfo (dal greco antico τετρα, tetra, "quattro", e μορφή, morfé, "forma") è una raffigurazione iconografica composta da quattro elementi risalente a una simbologia di origine mediorientale. Nella tradizione cristiana, e nella storia dell'arte, il termine viene normalmente utilizzato per indicare l'immagine biblica composta dai quattro simboli degli evangelisti - un uomo alato, un leone, un toro (o bue) e un'aquila - mutuata da una visione veterotestamentaria del profeta Ezechiele e dalla descrizione neotestamentaria dei "quattro esseri viventi" contenuta nell'Apocalisse. (it)
 • Tetramorfa – w sztuce wczesnego średniowiecza: powiązanie symboli czterech Ewangelistów w jedną postać <tetra- + -morfa>. Postaciom wskazanym w Księdze Ezechiela 1,10 przypisani zostali poszczególni ewangeliści: św. Mateusz (anioł), św. Marek (lew), św. Łukasz (wół), św. Jan (orzeł). (pl)
 • Os tetramorfos são os quatro animais a que se refere Ezequiel e que simbolizam os quatro evangelistas: Ezequiel 1,10: Quanto à semelhança dos seus rostos: tinham a semelhança de homem; à mão direita tinham os quatro o rosto de leão; e à mão esquerda o rosto de boi; também tinham o rosto de águia. (pt)
 • Un tetramorf (del grec τετρα, tetra, «quatre»", i μορφη, morfe, «forma») és una representació iconogràfica composta per quatre elements. La més estesa d'aquestes representacions és la cristiana, que identifica els quatre elements amb els Quatre Evangelistes: Mateu, Marc, Lluc i Joan. A partir de les interpretacions de Sant Ireneu (segle ii) i de Sant Jeroni (segles IV-V) en el seu comentari al llibre d'Ezequiel, aquests quatre éssers vivents han estat identificats amb els autors dels quatre evangelis canònics: * El Tetramorf en el Llibre de Durrow (Trinity College) * * * * L'Àliga de Sant Joan (ca)
 • A tetramorph is a symbolic arrangement of four differing elements, or the combination of four disparate elements in one unit. The term is derived from the Greek tetra, meaning four, and morph, shape. Archaeological evidence exists showing that early man divided the four quarters of the horizon, or space, later a place of sacrifice, such as a temple, and attributed characteristics and spiritual qualities to each quarter. Alternatively the composite elements were carved into mythic creatures such as the ancient Egyptian, Greek and Babylonian sphinxes of antiquity depicting bull-like bodies with birds-wings, lion's paws and human faces. Such composite creatures are found in many mythologies. (en)
 • Tetramorfo (en la antikva greka τετρα, (tetra = "kvar"), kaj μορφή, (morfé = "formo") estas ikonografia reprezentado konstituita el kvar elementoj reiranta al simbologio de Proksima Azio. En la kristana tradicio kaj en la historio de arto, la termino "tetramorfo" estas kutime uzata por indiki la biblian imagaĵaron komponitan el kvar simboloj de la evangeliistoj - homo. leono. taŭro (bovido), ĉiuj flugilhavaj – depruntitan el vizio malnovtestamenta de profeto Ezekielo (1, 10) kaj el la priskribo novtestamenta de la "kvar kreaĵoj" (vivantaj estuloj) entenata en la Apokalipso de Johano (4, 7). (eo)
 • Tetramorfo (Tetra, τετρα, "lau" + morfo, μορφη, "itxura") errepresentazio ikonografiko bat da, lau elementuz osatuta dagoena. Erabilera hedatuena kristautasunekoa da. Ezekielen ikuspegi batean lau izaki deskribatzen dira. Antzekoa agertzen da San Joanen Apokalipsian deskribatzen duen. Erdi Arotik adierazteko ere erabili izan da: (eu)
 • Le tétramorphe, ou les « quatre vivants », ou encore les « quatre êtres vivants », représente les quatre animaux ailés tirant le char de la vision d'Ezéchiel (Ez 1 ; 1-14). D'abord décrit dans le Livre d'Ézéchiel, il est repris avec saint Jean dans l'Apocalypse (Apoc 4; 7-8). Plus tard, les Pères de l'Église y ont vu l'emblème des quatre Évangélistes : le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'Homme pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Ils accompagnent souvent les représentations du Christ en majesté. (fr)
 • Тетрамо́рф (др.-греч. τετρά-μορφος «четырёхобразный, четырёхвидный» от τέσσᾰρες, τέσσερες, τέττᾰρες, τέττορες, τέτορες «четыре» + μορφή, μορφά «вид, образ, очертание») — в иудео-христианском вероучении и богословии крылатое существо из видения пророка Иезекииля (VI век до н. э.) с четырьмя лицами — человека, льва (с правой стороны), быка и орла (с левой стороны). В Откровении Иоанна тетраморф представлен в образе отдельных четырёх апокалиптических существ (лат. quattuor animalia «четыре живущих»; четыре живых существа у протестантов) — стражей четырёх углов Трона Господа и четырёх пределов рая. (ru)
 • Тетраморф (грец. τετραμορφος — чотирьохвидний) — в юдео-християнському віровченні та богослов'ї — крилата істота з видіння пророка Єзекіїля, єдиного з чотирма обличчями: людини, лева, тельця й орла. В Об'явленні Івана Богослова тетраморф представлений в образі окремих Чотирьох апокаліптичних істот (лат. quattuor animalia, вони ж Чотири, що живуть, у протестантів — Чотири живі істоти), які є охоронцями чотирьох кутів Трону Господа і чотирьох сторін раю. У Кабалі ці істоти носять назву «хайот а-кодеш» (букв. «святі тварини»). (uk)
rdfs:label
 • Tetramorf (ca)
 • Tetramorfo (eo)
 • Tetramorfos (es)
 • Tetramorfo (eu)
 • Tétramorphe (fr)
 • Tetramorph (en)
 • Tetramorfo (it)
 • Tetramorfa (pl)
 • Tetramorfos (pt)
 • Тетраморф (ru)
 • Тетраморф (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of