About: Team

An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A team is a group of individuals (human or non-human) working together to achieve their goal. As defined by Professor Leigh Thompson of the Kellogg School of Management, "[a] team is a group of people who are interdependent with respect to information, resources, knowledge and skills and who seek to combine their efforts to achieve a common goal". Team members need to learn how to help one another, help other team members realize their true potential, and create an environment that allows everyone to go beyond their limitations.

Property Value
dbo:abstract
 • الفريق (الجمع: أَفْرِقَة وفُرَقَاء) الطائفة من الناس أَكبر من الفرقة، أو القطيع من الدواب. والفريق الذي ينتظم للتحصيل غاية واحدة يسمى فريق عمل. إنّ العمل الجماعي وسيلة من الوسائل التّي تمكّن الانسان من تحقيق الأهداف التّي لا يمكن تحقيقها بشكل فرديّ وذلك كانجاز عمل ما مرتبط بوقت محدّد لا يجب تجاوزه أو تحقيق نسبة عالية من الأرباح أو إنتاج شيء لابدّ من التّكاتف من أجل صناعته. ولا ينكر أحد مزايا العمل الجماعيّ وضرورته لكسب التّحديّات اليوميّة التّي تعترض الإنسان بصفة عامّة. حتّى يكون العمل الجماعيّ فعّالا لابد من أن يكون منظّما بشكل دقيق حتّى يتمكّن كلّ فرد مشارك في تأدية العمل من جهته أن يساهم ويؤدي ما عليه فيحقّق بذلك الهدف الجزئيّ الذّي يؤدّي بدوره في حال تحقيقه إلى النّجاح الجماعيّ..الفريق يصبح أكثر من مجرد مجموعة من الناس عندما يخلق شعور قوي من الالتزام المتبادل ينشاء التآزر، وبالتالي توليد أداء أكبر من محصلة أداء أفرادها. وهكذا أفرقة لعبة يمكن للاعبين تشكيل (وإعادة النموذج) لممارسة الحرفية / الرياضة. يمكن المديرين التنفيذيين للوجستية النقل اختيار أفرقة من الخيل الكلاب، أو الثيران لغرض نقل الركاب أو البضائع. (ar)
 • Un equip és un grup de persones que s'uneix per tal d'assolir un objectiu comú. Els equips humans són especialment apropiats per aconseguir tasques complexes que poden tenir subtasques independents. Un grup, però, no sempre és un equip. Els equips acostumen a tenir membres amb habilitats que es complementen i generen sinergia a través d'un esforç coordinat que permet que cada membre maximitzi els seus punts forts i minimitzi els febles. Es debat la mida òptima d'un equip, que sovint varia segons la tasca. Com a mínim un estudi de resolució de problemes en grups apunta que la mida òptima és de quatre membres, mentre que altres treballs diuen que la mida òptima es troba entre cinc i dotze membres, o el nombre de membres que es poden prendre dues pizzes. Els equips es poden classificar segons si són: * interdependent o independent, segons les accions dels membres mentre treballen. És interdependent si les accions de cada membre repercuteixen en l'èxit de l'equip final, i hi ha una possible especialització, com en el cas del rugbi. En canvi, és independent si, com en el cas de l'atletisme, les accions de cada individu no causen efectes en el rendiment del següent, i les accions que fan són les mateixes. * multidisciplinari o interdisciplinari. En el cas dels multidisciplinaris, hi ha una especialització de les feines, i el que es tracta no té per què estar relacionat amb el que els altres membres tracten. L'equip multidisciplinari funciona sumant coneixements i experiències en camps diferents, orientats al mateix fi. (ca)
 • Tým (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. * Ve sportu označuje tým mužstvo, , případně včetně doprovodného personálu (např. trenér, lékař, technický personál apod.) * v podniku tvoří tým skupina spolupracovníků, kteří pracují na společném úkolu – pracovní skupina. Na rozdíl od hierarchického modelu spolupráce, kdy je větším úkolem pověřován například předák, mistr nebo velitel a je na něm, aby práci zorganizoval, týmový model klade větší důraz na „horizontální“ vztahy, na jednání, dohody a spolupráci přímo mezi jednotlivými členy. To ovšem vyžaduje, aby všichni členové měli jasno, čeho chtějí dosáhnout, a klade větší nároky na jejich samostatnost a odpovědnost. Také organizace takové spolupráce může být náročnější a výsledky sice obvykle kvalitnější, ale často časově náročnější. Význam spolupráce lidí různých profesí na společném úkolu se objevil v polovině 20. století a slovo „tým“ se stalo téměř módou. Z výzkumů plyne, že správná velikost týmu přirozeně závisí na jeho úkolu, nicméně ze sociálně psychologického hlediska se doporučuje 5 až 12 členů, větší týmy je dobré dělit na podtýmy (podskupiny). Tým může a také nemusí mít formálního vedoucího, obojí řešení má své výhody a nevýhody. (cs)
 • Un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común. Un grupo en sí mismo no necesariamente constituye un equipo. Son muchos los distintos componentes que forman un equipo como el gerente y agentes.También puede ser un conjunto de personas coordinadas y con una meta a cumplir, beneficiarse. ​ Así, por ejemplo, los jugadores de un equipo deportivo pueden formarse para practicar su deporte. Ejecutivos de logística de transporte pueden seleccionar los equipos de caballos, perros o bueyes para el objetivo de transportar mercancías, etc. Los teóricos de negocios a finales del siglo XX popularizaron el concepto de construir equipos. Opiniones diferentes existen sobre la eficacia en el triunfo ("equipo de soccer", "equipo de voleyball' etc.). * En otra acepción, 'equipo es también el nombre del conjunto de artículos y recursos físicos (ropas u otras cosas) que le sirven a una persona como, por ejemplo, los implementos que utiliza en una operación o actividad (el ajuar de una mujer cuando se casa; cacona el equipo de soldado; etc.). * Es también el nombre del conjunto de los activos fijos que no incluyen el terreno ni las instalaciones físicas de una compañía. Es la colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado (por ejemplo, "equipo quirúrgico", "equipo de salvamento", etc.). También recibe el nombre de equipo cada uno de los elementos de dicho conjunto. Por otra parte, también se le llama equipo: * A la acción y efecto de equipar. * A la serie de recursos con que cuenta una persona o un objeto: "Estoy equipado para hacer frente a la situación." * En informática, al conjunto de aparatos y dispositivos que constituyen el material de un ordenador.​ (es)
 • Une équipe est un petit groupe d'individus partenaires dans un but commun. (fr)
 • Tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim bisa melakukan berbagai hal: membuat produk, memberikan jasa, menegosiasikan berbagai perjanjian, mengkoordinasikan proyek-proyek, memberikan nasihat, Tim Olahraga dan membuat keputusan. Adanya tim menyediakan lebih banyak informasi daripada individu. Kehadiran sebuah tim dalam suatu bentuk organisasi sangat penting dalam mendukung lancarnya sistem yang berjalan dan keberlangsungan kegiatan suatu organisasi. (in)
 • チーム(英: team)は、活動をともに行う集団。共通の目的、達成すべき目標、そのためのやり方を共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた少人数の集合体を理想とすることがある。実際には、チームといっても目的、目標、やり方は指導者から与えられただけで、変更権がなく共有できていないことがある。 (ja)
 • Een ploeg of team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) is een (beperkt) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde en aansprakelijkheid. Meredith Belbin heeft hiertoe een model ontwikkeld met negen teamrollen. Essentieel is, dat met een team gepoogd wordt synergie te bereiken, men probeert te bewerkstelligen dat het geheel meer is dan louter de som der delen. staat centraal bij het fungeren in een team. 'Twee weten meer dan één' en 'Samen staan we sterker' zijn gevleugelde uitspraken, welke van toepassing zijn op samenwerking en fungeren in een team.Heikel punt bij het fungeren in een team is dat het , het gemeenschappelijk doel, niet altijd parallel loopt met de verschillende individuele belangen. Dan wordt duidelijk dat het geheel in essentie toch een verzameling der delen is. Binnen een team is open communicatie belangrijk, bijvoorbeeld om het effect tegen te gaan. (nl)
 • Zespół – w zarządzaniu grupa osób mająca wspólny cel. W większości organizacji cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu, a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków. Cechy wspomagające efektywność zespołu to: * wewnętrzna automotywacja poszczególnych członków zespołu – może ją również wykreować dobry lider, ale znacznie lepiej, gdy jest naturalna, * zaufanie do innych osób – jeśli go brak, duża część energii zespołu poświęcana jest na niepotrzebną kontrolę. Brak zaufania ogranicza też szczerość i otwartość, * wspólnie ustalone zasady postępowania – powinien być to kodeks wypracowany przez wszystkich członków zespołu, inaczej może zostać uznany za narzucony i będzie łamany. Najlepszy kodeks zawiera zarówno wspólne wartości, jak i procedury efektywnego postępowania * budowanie na różnicach – umiejętność doprowadzenia do sytuacji, gdy odmienne opinie nie powodują konfliktu. Ich konsekwencją jest twórcza dyskusja, która szybko kończy się znalezieniem wspólnego rozwiązania, * elastyczność i otwartość na zmiany, * ciągłe doskonalenie się. (pl)
 • A team is a group of individuals (human or non-human) working together to achieve their goal. As defined by Professor Leigh Thompson of the Kellogg School of Management, "[a] team is a group of people who are interdependent with respect to information, resources, knowledge and skills and who seek to combine their efforts to achieve a common goal". A group does not necessarily constitute a team. Teams normally have members with complementary skillsand generate synergythrough a coordinated effort which allows each member to maximize their strengths and minimize their weaknesses. Naresh Jain (2009) claims: Team members need to learn how to help one another, help other team members realize their true potential, and create an environment that allows everyone to go beyond their limitations. While academic research on teams and teamwork has grown consistently and has shown a sharp increase over the past recent 40 years, the societal diffusion of teams and teamwork actually followed a volatile trend in the 20th century. The concept was introduced into business in the late 20th century, which was followed by a popularization of the concept of constructing teams. Differing opinions exist on the efficacy of this new management fad.Some see "team" as a four-letter word: overused and under-useful.Others see it as a panacea that realizes the human-relations movement's desire to integrate what that movement perceives as best for workers and as best for managers.Still others believe in the effectiveness of teams, but also see them as dangerous because of the potential for exploiting workers — in that team effectiveness can rely on peer pressure and peer surveillance.However, Hackman sees team effectiveness not only in terms of performance: a truly effective team will contribute to the personal well-being and adaptive growth of its members. English-speakers commonly use the word "team" in today's society to characterise many types of groups. Peter Guy Northouse's book Leadership: theory and practicediscusses teams from a leadership perspective. According to the team approach to leadership, a team is a type of organizational group of people that are members. A team is composed of members who are dependent on each other, work towards interchangeable achievements, and share common attainments. A team works as a whole together to achieve certain things. A team is usually located in the same setting as it is normally connected to a kind of organization, company, or community. Teams can meet in-person (directly face-to-face) or virtually when practicing their values and activities or duties. A team's communication is significantly important to their relationship. Ergo, communication is frequent and persistent, and as well are the meetings. The definition of team as an organizational group is not completely set in stone, as organizations have confronted a myriad of new forms of contemporary collaboration. Teams usually have strong organizational structured platforms and respond quickly and efficiently to challenges as they have skills and the capability to do so. An effective organizational team leads to greater productivity, more effective implementation of resources, better decisions and problem-solving, better-quality products/service, and greater innovation and originality. Alongside the concept of a team, compare the more structured/skilled concept of a crew, the advantages of formal and informal partnerships, or the well-defined - but time-limited - existence of task forces. A team becomes more than just a collection of people when a strong sense of mutual commitment creates synergy, thus generating performance greater than the sum of the performance of its individual members. Thus teams of game players can form (and re-form) to practise their craft/sport. Transport logistics executives can select teams of horses, dogs, or oxen for the purpose of conveying passengers or goods. (en)
 • A equipe, time ou equipa é um grupo de pessoas que se junta para alcançar um objetivo em comum. No desporto, equipe quase sempre se refere às agremiações desportivas, como por exemplo, as equipes de futebol. Também é definido como um pequeno grupo de pessoas com habilidades complementares, que trabalham juntas com o fim de atingir um propósito comum; pelo qual se consideram coletivamente responsáveis, ou como um grupo com funcionamento qualificado, que compreende seus objetivos e está engajado em alcançá-los, de forma compartilhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opiniões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assumem-se riscos. As habilidades complementares dos membros possibilitam alcançar resultados, os objetivos compartilhados determinam seu propósito e direção. Respeito, mente aberta e cooperação são elevados. A equipe investe constantemente em seu crescimento. Em português diz-se equipa para conjunto de pessoas a trabalhar em conjunto.Em português 'equipe', vêm do verbo equipar, de equipamento, com roupa ou ferramentas, ou por exemplo nos carros, equipamento de série ou equipamento extra. As palavras-chave das novas abordagens ao trabalho em equipe são delegação de poder (empowerment ou empoderamento), participação e desenvolvimento. Wisinski relaciona os seguintes elementos da dinâmica de uma equipe, que interage e busca os objetivos: 1. * participação: deve haver uma participação equilibrada, não havendo dominante, nem ausente; dever haver equilíbrio; 2. * vender ideias: a responsabilidade de cada membro da equipe é preparar suas ideias antecipadamente e apresentá-la à equipe de forma lógica e equilibrada, possibilitando efetiva contribuição; 3. * renúncia: este é o elemento mais importante no relacionamento de equipe. Quando os membros conseguem renunciar uma posição pessoal em prol do grupo, todos saem ganhando; 4. * avaliação: saber avaliar os resultados alcançados pela equipe ao final de um período (de um trabalho, de um projeto ou de um fechamento de mês), buscando eliminar os pontos falhos e buscar as alternativas que melhores resultados apresentaram; 5. * : todos são responsáveis pelo relacionamento quando são membros de uma equipe. Se houver um conflito pessoal, deve ser resolvido pelas partes o mais rápido possível, pois um conflito no grupo prejudica ao todo e, muitas vezes, impede a realização proveitosa das tarefas; 6. * realização das : é de extrema importância que todos estejam conscientes da sua responsabilidade em relação à realização das tarefas que cabem ao grupo. Em um relacionamento interdependente, a falha de um membro pode atrasar toda a equipe. (pt)
 • Ett arbetslag, arbetsgrupp eller team, är en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat, och där deltagarna tar på sig olika uppgifter, antar olika roller. Belbin beskriver nio olika teamroller i sin forskning . Arbetslaget skiljer sig därmed från en social grupp där samvaron i sig kan vara lika viktig som resultat och som oftast saknar ett resultatbaserat mål. Förr uppfattades en arbetsorganisation som effektiv då ledningen förmådde styra och kontrollera sina anställda, ordergivning i ledarskapet var vanligt. Denna typ av organisationsstyrning har sedan 1970-talet allt mer kommit att ersättas av ett delegerat beslutsmandat med målstyrda arbetsgrupper, arbetslag. Den stora skillnaden mellan en målstyrd arbetsgrupp och en arbetsgrupp i traditionell bemärkelse ligger i stor utsträckning i gruppens egen förmåga eller möjlighet till aktivitet utifrån överenskomna operativa mål. För effektiva arbetslag visar forskning att det är viktigt med en tydlig och klar gemensam målbild, gruppmedlemmarna var klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Också att medlemmarna har ett gemensamt ansvarstagande, de arbetade engagerat, var ömsesidigt stödjande och hade en klar vilja att hjälpas åt. Arbetslagets medlemmar kommunicerade med varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt, man hade förmåga att fråga, lyssna och svara. Man inriktade sig på framtiden och man var förändringsvilliga. Man koncentrerade sig på att få uppgiften gjord och följde hela tiden resultatutfallet av verksamheten. Arbetslaget lyfte de individuella prestationerna över deras normalnivå och man hade få "långbänkar" samt att det var kort tid mellan tanke och handling. (sv)
 • Команда ― это группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, идеалами, действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой друг друга и несут коллективную ответственность за результат деятельности всей команды. Команды подходят для решения задач высокой сложности, ведь каждый участник команды специализируется на выполнении какого-либо своего одного дела. В командах обязательно есть лидеры, которые могут поддерживать других членов команды, позволяя им максимизировать влияние своих достоинств и минимизировать влияние недостатков на результат выполняемой задачи. Команды по специализации бывают: * многопрофильные * междисциплинарные (ru)
 • 团队由若干独立成员共同组建,有临时与长期之分。团队要为某一共同目标而奋斗,这需要团队成员贡献各自不同的专业特长。对团队的管理不同于上下级关系的管理,是横向的交流与沟通而不是纵向的命令与。 一个团队由一个共同的目标与动物群組成。特别是進行高複雜性任務的隊伍,需要有許多相互支持的適當分工。 一组本身并不一定构成一个团队。调查组通常有互补性技能的成员,并通过协调一致的努力,让每一位成员最大化他的长处和协同作用,最大限度地减少他的弱点。团队成员需要学习如何互相帮助,帮助其他团队成员实现其真正的潜力,并创造一个环境,让每个人都超越其局限性。 因此,运动队的球员能形成(和重新形式)练习自己的手艺。运输物流业的主管可以选择马,狗或牛队的输送货物的目的。 商业理论家在20世纪后期推广队伍的概念。不同的意见回饋于这一新的管理風潮。一些人认为“团队”(TEAM)作为一个四个字母的英文单词:过度使用並低于有益的;其他人认为这是一个万能药,终于实现了人类关系运动的愿望结合起来是什么运动是最好的工人和管理人员的最佳看待它;还有一些人相信,在球队效力,但也看到,因为他们作为剥削工人的潜在危险 - 在那支球队效力可以依靠同侪压力与同行的监视;比较多的船员结构/技术的概念,并正式和非正式的伙伴关系的优势。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 140801 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 44059 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025592201 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Une équipe est un petit groupe d'individus partenaires dans un but commun. (fr)
 • Tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim bisa melakukan berbagai hal: membuat produk, memberikan jasa, menegosiasikan berbagai perjanjian, mengkoordinasikan proyek-proyek, memberikan nasihat, Tim Olahraga dan membuat keputusan. Adanya tim menyediakan lebih banyak informasi daripada individu. Kehadiran sebuah tim dalam suatu bentuk organisasi sangat penting dalam mendukung lancarnya sistem yang berjalan dan keberlangsungan kegiatan suatu organisasi. (in)
 • チーム(英: team)は、活動をともに行う集団。共通の目的、達成すべき目標、そのためのやり方を共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた少人数の集合体を理想とすることがある。実際には、チームといっても目的、目標、やり方は指導者から与えられただけで、変更権がなく共有できていないことがある。 (ja)
 • 团队由若干独立成员共同组建,有临时与长期之分。团队要为某一共同目标而奋斗,这需要团队成员贡献各自不同的专业特长。对团队的管理不同于上下级关系的管理,是横向的交流与沟通而不是纵向的命令与。 一个团队由一个共同的目标与动物群組成。特别是進行高複雜性任務的隊伍,需要有許多相互支持的適當分工。 一组本身并不一定构成一个团队。调查组通常有互补性技能的成员,并通过协调一致的努力,让每一位成员最大化他的长处和协同作用,最大限度地减少他的弱点。团队成员需要学习如何互相帮助,帮助其他团队成员实现其真正的潜力,并创造一个环境,让每个人都超越其局限性。 因此,运动队的球员能形成(和重新形式)练习自己的手艺。运输物流业的主管可以选择马,狗或牛队的输送货物的目的。 商业理论家在20世纪后期推广队伍的概念。不同的意见回饋于这一新的管理風潮。一些人认为“团队”(TEAM)作为一个四个字母的英文单词:过度使用並低于有益的;其他人认为这是一个万能药,终于实现了人类关系运动的愿望结合起来是什么运动是最好的工人和管理人员的最佳看待它;还有一些人相信,在球队效力,但也看到,因为他们作为剥削工人的潜在危险 - 在那支球队效力可以依靠同侪压力与同行的监视;比较多的船员结构/技术的概念,并正式和非正式的伙伴关系的优势。 (zh)
 • الفريق (الجمع: أَفْرِقَة وفُرَقَاء) الطائفة من الناس أَكبر من الفرقة، أو القطيع من الدواب. والفريق الذي ينتظم للتحصيل غاية واحدة يسمى فريق عمل. إنّ العمل الجماعي وسيلة من الوسائل التّي تمكّن الانسان من تحقيق الأهداف التّي لا يمكن تحقيقها بشكل فرديّ وذلك كانجاز عمل ما مرتبط بوقت محدّد لا يجب تجاوزه أو تحقيق نسبة عالية من الأرباح أو إنتاج شيء لابدّ من التّكاتف من أجل صناعته. ولا ينكر أحد مزايا العمل الجماعيّ وضرورته لكسب التّحديّات اليوميّة التّي تعترض الإنسان بصفة عامّة. حتّى يكون العمل الجماعيّ فعّالا لابد من أن يكون منظّما بشكل دقيق حتّى يتمكّن كلّ فرد مشارك في تأدية العمل من جهته أن يساهم ويؤدي ما عليه فيحقّق بذلك الهدف الجزئيّ الذّي يؤدّي بدوره في حال تحقيقه إلى النّجاح الجماعيّ..الفريق يصبح أكثر من مجرد مجموعة من الناس عندما يخلق شعور قوي من الالتزام المتبادل ينشاء التآزر، وبالتالي ت (ar)
 • Un equip és un grup de persones que s'uneix per tal d'assolir un objectiu comú. Els equips humans són especialment apropiats per aconseguir tasques complexes que poden tenir subtasques independents. Un grup, però, no sempre és un equip. Els equips acostumen a tenir membres amb habilitats que es complementen i generen sinergia a través d'un esforç coordinat que permet que cada membre maximitzi els seus punts forts i minimitzi els febles. Els equips es poden classificar segons si són: (ca)
 • Tým (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. * Ve sportu označuje tým mužstvo, , případně včetně doprovodného personálu (např. trenér, lékař, technický personál apod.) * v podniku tvoří tým skupina spolupracovníků, kteří pracují na společném úkolu – pracovní skupina. (cs)
 • Un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común. Un grupo en sí mismo no necesariamente constituye un equipo. Son muchos los distintos componentes que forman un equipo como el gerente y agentes.También puede ser un conjunto de personas coordinadas y con una meta a cumplir, beneficiarse. ​ Los teóricos de negocios a finales del siglo XX popularizaron el concepto de construir equipos. Opiniones diferentes existen sobre la eficacia en el triunfo ("equipo de soccer", "equipo de voleyball' etc.). (es)
 • A team is a group of individuals (human or non-human) working together to achieve their goal. As defined by Professor Leigh Thompson of the Kellogg School of Management, "[a] team is a group of people who are interdependent with respect to information, resources, knowledge and skills and who seek to combine their efforts to achieve a common goal". Team members need to learn how to help one another, help other team members realize their true potential, and create an environment that allows everyone to go beyond their limitations. (en)
 • Een ploeg of team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) is een (beperkt) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde en aansprakelijkheid. Meredith Belbin heeft hiertoe een model ontwikkeld met negen teamrollen. (nl)
 • Zespół – w zarządzaniu grupa osób mająca wspólny cel. W większości organizacji cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu, a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków. (pl)
 • A equipe, time ou equipa é um grupo de pessoas que se junta para alcançar um objetivo em comum. No desporto, equipe quase sempre se refere às agremiações desportivas, como por exemplo, as equipes de futebol. Também é definido como um pequeno grupo de pessoas com habilidades complementares, que trabalham juntas com o fim de atingir um propósito comum; pelo qual se consideram coletivamente responsáveis, ou como um grupo com funcionamento qualificado, que compreende seus objetivos e está engajado em alcançá-los, de forma compartilhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opiniões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assumem-se riscos. As habilidades complementares dos membros possibilitam alcançar resultados, os objetivos compartilhados determinam seu propósito e direçã (pt)
 • Команда ― это группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, идеалами, действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой друг друга и несут коллективную ответственность за результат деятельности всей команды. Команды подходят для решения задач высокой сложности, ведь каждый участник команды специализируется на выполнении какого-либо своего одного дела. В командах обязательно есть лидеры, которые могут поддерживать других членов команды, позволяя им максимизировать влияние своих достоинств и минимизировать влияние недостатков на результат выполняемой задачи. (ru)
 • Ett arbetslag, arbetsgrupp eller team, är en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat, och där deltagarna tar på sig olika uppgifter, antar olika roller. Belbin beskriver nio olika teamroller i sin forskning . Arbetslaget skiljer sig därmed från en social grupp där samvaron i sig kan vara lika viktig som resultat och som oftast saknar ett resultatbaserat mål. (sv)
rdfs:label
 • Team (en)
 • فريق (ar)
 • Equip (ca)
 • Tým (cs)
 • Team (de)
 • Teamo (eo)
 • Equipo (es)
 • Tim (in)
 • Équipe (fr)
 • チーム (ja)
 • (ko)
 • Zespół (zarządzanie) (pl)
 • Team (nl)
 • Equipe (pt)
 • Команда (ru)
 • Arbetslag (sv)
 • 团队 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:category of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:career of
is dbp:skills of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License