An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The United States of America has separate federal, state, and local governments with taxes imposed at each of these levels. Taxes are levied on income, payroll, property, sales, capital gains, dividends, imports, estates and gifts, as well as various fees. In 2020, taxes collected by federal, state, and local governments amounted to 25.5% of GDP, below the OECD average of 33.5% of GDP. The United States had the seventh-lowest tax revenue-to-GDP ratio among OECD countries in 2020, with a higher ratio than Mexico, Colombia, Chile, Ireland, Costa Rica, and Turkey.

Property Value
dbo:abstract
 • Der Finanzausgleich in den Vereinigten Staaten (englisch financial equalization, fiscal federation) ist ein vertikales Finanzsystem, das die innerstaatlichen Transferleistungen von der Zentralregierung an die Bundesstaaten umfasst. (de)
 • Ameriketako Estatu Batuetako zerga-sistema bananduta dago , estatu eta udalerri mailan, maila horietako bakoitzak zergak kudeatuz. Zergak errenta, ordainketa, ondasun, salmenta, irabazi handiak, dibidenduak, inportazioak, ondareak eta dohainak dira, baita hainbat ordainsari ere. 2010ean, gobernu federalek, estatuburuek eta udalek bildutako zergak BPGren % 24,8ra iritsi ziren. ELGAren arabera, Txilek eta Mexikok baino ez dute zerga gutxiago ordaintzen Zergak askoz astunagoak dira laneko errentetan, kapitaletan baino. Errenta eta gastu mota desberdinetarako zerga eta kenkari dibergenteek ere beste batzuen gaineko jarduera batzuen zeharkako zergapetze forma bat izan dezakete. Adibidez, banakako gastua goi-mailako hezkuntzan "zergapetzen" dela esan daiteke, gastu pertsonaleko beste modu batzuen aldean, inbertsio gisa onartzen direnak. Partikularren eta korporazioen diru-sarrera sareei zergak ezartzen dizkiete federalek, estatu gehienek eta tokiko gobernu batzuek. Herritarrak eta biztanleak mundu osoko diru-sarrerekin zergapetzen dira eta atzerriko zergen kreditu bat onartzen da. Zergaren menpeko diru-sarrerak zerga-kontabilitateko arauen arabera zehazten dira, ez finantza-kontabilitateko printzipioen arabera, eta ia diru-sarrera guztiak edozein iturritatik jasotzen ditu. Negozio-gastu gehienek errenta zergagarriak murrizten dituzte, nahiz eta gastu gutxi batzuei mugak jarri. Partikularrei errenta ordaingarriak murriztea baimentzen zaie, norberaren konturako ordainketen bidez eta negozioz kanpoko gastu jakin batzuen bidez, besteak beste, etxeko hipoteka-interesak, estatuko eta tokiko zergak, karitatezko ekarpenak, eta zenbait errenten ehunekoaren gainetik sortutako beste gastu batzuk. Errenta zergagarriak zehazteko estatuko arauak ez datoz bat arau federalekin. Federazioaren zerga-tasa zergapekoen % 10etik % 37ra aldatzen da. Estatuko eta tokiko zerga-tasak asko aldatzen dira jurisdikzioz, % 0tik % 13,30era, eta asko graduatuak dira. Estatuko zergak, oro har, zerga-konputazio federalaren gastu deduktibotzat hartzen dira, nahiz eta 2017ko zerga-legeak 10.000 dolarreko muga ezarri zien estatuari eta tokiko zergari ("gatza"), eta horrek igo egin zuen zergadun eta ertainen gaineko zerga-tasa efektiboa. SALT dedukzioaren mugaren aurretik, batez besteko dedukzioa 10.000 dolar baino gehiagokoa izan zen Erdialdeko Mendebalde gehienean, eta 11.000 dolar baino gehiagokoa Estatu Batuetako iparraldean, baita Kalifornia eta Oregonen ere. Estatu horietako batez besteko SALT dedukzioa 2014an baino 17.000 dolar handiagoa izan zen. Estatu Batuak munduko bi herrialdetako bat dira, egoiliarrak ez direnak mundu osoko errentetan zergapetzen dituztenak, eta Eritrea da bestea. Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak berretsi egin zuen zerga horren inposaketaren konstituzionaltasuna. Zerga federalek eta estatuko gobernu guztiek ezartzen dituzte. Horien artean daude Gizarte Segurantza eta Gizarte Segurantzako zergak, enpresaburuei eta langileei ezartzen zaizkienak, % 15,3ko tasa konbinatuan ( % 13,3 2011 eta 2012rako). Gizarte Segurantzaren zerga 2019ko lehen 132.900 dolarretan bakarrik aplikatzen da. % 0,9ko Medicare zerga dago 200.000 dolarretik gorako soldatetan. Enpresaburuek ez dituzte zergak ordaindu behar. Enpresaburuei langabezia zerga bat eta beste zerga batzuk aplikatzen zaizkie. Ordainsari-zergak handitu dira federazio-sarreren zati gisa 1950eko hamarkadatik, eta enpresal errenta-zergak, berriz, sarreren zati gisa jaitsi dira. Tokiko gobernu gehienek eta helburu berezi askok ezartzen dituzte jabetza-zergak, ondasunen merkatu-balioan oinarrituta. Sarritan, eskola eta beste administrazio batzuk aparte gobernatzen dira, eta zerga bereziak ezartzen dira. Normalean, jabetza-zerga errealitateari bakarrik ezartzen zaio, nahiz eta zenbait jurisdikziok negozio-ondasunen forma batzuk zergapetzen dituzten. Ondasunen zerga-araubidea eta tasak asko aldatzen dira, urteko bitartekaritza-tasak estatuaren arabera ondasun baten balioaren % 0,2tik % 1,9ra mugatuz. Estatu gehienek eta zenbait lekuk ezartzen dute salmenta-zerga, ondasun askoren eta zerbitzu batzuen prezioan. Salmenten zerga-tasak asko aldatzen dira jurisdikzioen artean, % 0tik % 16ra, eta jurisdikzio baten barruan alda daitezke, zergapetzen diren ondasun edo zerbitzu partikularren arabera. Salmenten zerga saltzaileek kobratzen dute salmentaren unean, edo kendu egiten dute salmentaren zerga ordaintzen ez zuten zergadunen erosleek. Estatu Batuek tarifak edo aduana-zergak ezartzen dizkiete jurisdikzio askotako ondasunei. Tarifa edo betebehar horiek merkantziak legez inportatu aurretik ordaindu behar dira. Betebeharraren tasak % 0tik % 20ra aldatzen dira, merkantzia partikularren eta sorterriaren arabera. Estatu federalek eta zenbait estatuk ondasunak eskualdatzeko, testamentuak eta dohaintzak zergak ezartzen dituzte. Errenta federalen antzeko zergak, ondasun federalak eta opari-zergak ezartzen zaizkie herritarren eta egoiliarren ondasun mundutarrei, eta atzerriko zergen kreditua ematen zaie. (eu)
 • Amerika Serikat memiliki pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang terpisah dengan pajak yang dikenakan pada masing-masing tingkat ini. Pajak dipungut atas pendapatan, penggajian, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, perkebunan dan hadiah, serta berbagai biaya. Pada tahun 2010, pajak yang dipungut oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kota berjumlah 24,8% dari PDB. Di OECD, hanya Chili dan Meksiko yang dikenakan pajak lebih sedikit sebagai bagian dari PDB mereka. Namun, pajak jauh lebih besar pada pendapatan tenaga kerja daripada pada pendapatan modal. Pajak dan subsidi yang berbeda untuk berbagai bentuk pendapatan dan pengeluaran juga dapat merupakan bentuk perpajakan tidak langsung atas beberapa kegiatan di atas yang lain. Misalnya, pengeluaran individu untuk pendidikan tinggi dapat dikatakan "dikenakan pajak" pada tingkat yang tinggi, dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari pengeluaran pribadi yang secara resmi diakui sebagai investasi. Pajak dikenakan atas pendapatan bersih individu dan perusahaan oleh pemerintah federal, sebagian besar negara bagian, dan beberapa pemerintah daerah. Warga dan penduduk dikenakan pajak atas penghasilan di seluruh dunia dan diizinkan kredit untuk pajak asing. Penghasilan yang dikenakan pajak ditentukan berdasarkan peraturan akuntansi pajak, bukan prinsip akuntansi keuangan, dan mencakup hampir semua pendapatan dari sumber apa pun. Sebagian besar pengeluaran bisnis mengurangi penghasilan kena pajak, meskipun batas berlaku untuk beberapa pengeluaran. Individu diizinkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan tunjangan pribadi dan pengeluaran non-bisnis tertentu, termasuk bunga hipotek rumah, pajak negara bagian dan lokal, kontribusi amal, dan biaya medis dan biaya tertentu lainnya yang terjadi di atas persentase pendapatan tertentu. Aturan negara untuk menentukan penghasilan kena pajak sering berbeda dari aturan federal. Tarif pajak marjinal federal bervariasi dari 10% hingga 39,6% dari penghasilan kena pajak. Tarif pajak negara bagian dan lokal sangat bervariasi berdasarkan yurisdiksi, dari 0% hingga 13,30% dari pendapatan, dan banyak yang lolos dari perpajakan. Pajak negara pada umumnya diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak federal, meskipun memberlakukan batasan $10.000 untuk pengurangan pajak negara bagian dan lokal ("PNBL"), yang menaikkan tarif pajak efektif bagi mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi dalam tarif pajak tinggi. Sebelum batas pengurangan PNBL, pengurangan rata-rata melebihi $10.000 di sebagian besar wilayah Midwest, dan melebihi $11.000 di sebagian besar Amerika Serikat bagian Timur Laut, serta California dan Oregon. Negara-negara yang paling banyak terkena dampak adalah wilayah (NY, NJ, dan CT) dan California; rata-rata pengurangan PBNL di negara-negara tersebut lebih besar dari $17.000 pada tahun 2014. (in)
 • The United States of America has separate federal, state, and local governments with taxes imposed at each of these levels. Taxes are levied on income, payroll, property, sales, capital gains, dividends, imports, estates and gifts, as well as various fees. In 2020, taxes collected by federal, state, and local governments amounted to 25.5% of GDP, below the OECD average of 33.5% of GDP. The United States had the seventh-lowest tax revenue-to-GDP ratio among OECD countries in 2020, with a higher ratio than Mexico, Colombia, Chile, Ireland, Costa Rica, and Turkey. Taxes fall much more heavily on labor income than on capital income. Divergent taxes and subsidies for different forms of income and spending can also constitute a form of indirect taxation of some activities over others. For example, individual spending on higher education can be said to be "taxed" at a high rate, compared to other forms of personal expenditure which are formally recognized as investments. Taxes are imposed on net income of individuals and corporations by the federal, most state, and some local governments. Citizens and residents are taxed on worldwide income and allowed a credit for foreign taxes. Income subject to tax is determined under tax accounting rules, not financial accounting principles, and includes almost all income from whatever source. Most business expenses reduce taxable income, though limits apply to a few expenses. Individuals are permitted to reduce taxable income by personal allowances and certain non-business expenses, including home mortgage interest, state and local taxes, charitable contributions, and medical and certain other expenses incurred above certain percentages of income. State rules for determining taxable income often differ from federal rules. Federal marginal tax rates vary from 10% to 37% of taxable income. State and local tax rates vary widely by jurisdiction, from 0% to 13.30% of income, and many are graduated. State taxes are generally treated as a deductible expense for federal tax computation, although the 2017 tax law imposed a $10,000 limit on the state and local tax ("SALT") deduction, which raised the effective tax rate on medium and high earners in high tax states. Prior to the SALT deduction limit, the average deduction exceeded $10,000 in most of the Midwest, and exceeded $11,000 in most of the Northeastern United States, as well as California and Oregon. The states impacted the most by the limit were the tri-state area (NY, NJ, and CT) and California; the average SALT deduction in those states was greater than $17,000 in 2014. The United States is one of two countries in the world that taxes its non-resident citizens on worldwide income, in the same manner and rates as residents; the other is Eritrea. The U.S. Supreme Court upheld the constitutionality of imposition of such a tax in the case of Cook v. Tait. Payroll taxes are imposed by the federal and all state governments. These include Social Security and Medicare taxes imposed on both employers and employees, at a combined rate of 15.3% (13.3% for 2011 and 2012). Social Security tax applies only to the first $132,900 of wages in 2019. There is an additional Medicare tax of 0.9% on wages above $200,000. Employers must withhold income taxes on wages. An unemployment tax and certain other levies apply to employers. Payroll taxes have dramatically increased as a share of federal revenue since the 1950s, while corporate income taxes have fallen as a share of revenue. (Corporate profits have not fallen as a share of GDP). Property taxes are imposed by most local governments and many special purpose authorities based on the fair market value of property. School and other authorities are often separately governed, and impose separate taxes. Property tax is generally imposed only on realty, though some jurisdictions tax some forms of business property. Property tax rules and rates vary widely with annual median rates ranging from 0.2% to 1.9% of a property's value depending on the state. Sales taxes are imposed by most states and some localities on the price at retail sale of many goods and some services. Sales tax rates vary widely among jurisdictions, from 0% to 16%, and may vary within a jurisdiction based on the particular goods or services taxed. Sales tax is collected by the seller at the time of sale, or remitted as use tax by buyers of taxable items who did not pay sales tax. The United States imposes tariffs or customs duties on the import of many types of goods from many jurisdictions. These tariffs or duties must be paid before the goods can be legally imported. Rates of duty vary from 0% to more than 20%, based on the particular goods and country of origin. Estate and gift taxes are imposed by the federal and some state governments on the transfer of property inheritance, by will, or by lifetime donation. Similar to federal income taxes, federal estate and gift taxes are imposed on worldwide property of citizens and residents and allow a credit for foreign taxes. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 30552 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 98308 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1074252326 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Finanzausgleich in den Vereinigten Staaten (englisch financial equalization, fiscal federation) ist ein vertikales Finanzsystem, das die innerstaatlichen Transferleistungen von der Zentralregierung an die Bundesstaaten umfasst. (de)
 • Ameriketako Estatu Batuetako zerga-sistema bananduta dago , estatu eta udalerri mailan, maila horietako bakoitzak zergak kudeatuz. Zergak errenta, ordainketa, ondasun, salmenta, irabazi handiak, dibidenduak, inportazioak, ondareak eta dohainak dira, baita hainbat ordainsari ere. 2010ean, gobernu federalek, estatuburuek eta udalek bildutako zergak BPGren % 24,8ra iritsi ziren. ELGAren arabera, Txilek eta Mexikok baino ez dute zerga gutxiago ordaintzen (eu)
 • Amerika Serikat memiliki pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang terpisah dengan pajak yang dikenakan pada masing-masing tingkat ini. Pajak dipungut atas pendapatan, penggajian, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, perkebunan dan hadiah, serta berbagai biaya. Pada tahun 2010, pajak yang dipungut oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kota berjumlah 24,8% dari PDB. Di OECD, hanya Chili dan Meksiko yang dikenakan pajak lebih sedikit sebagai bagian dari PDB mereka. (in)
 • The United States of America has separate federal, state, and local governments with taxes imposed at each of these levels. Taxes are levied on income, payroll, property, sales, capital gains, dividends, imports, estates and gifts, as well as various fees. In 2020, taxes collected by federal, state, and local governments amounted to 25.5% of GDP, below the OECD average of 33.5% of GDP. The United States had the seventh-lowest tax revenue-to-GDP ratio among OECD countries in 2020, with a higher ratio than Mexico, Colombia, Chile, Ireland, Costa Rica, and Turkey. (en)
rdfs:label
 • Taxation in the United States (en)
 • الضرائب في الولايات المتحدة (ar)
 • Finanzausgleich (USA) (de)
 • Ameriketako Estatu Batuetako zerga-sistema (eu)
 • Perpajakan di Amerika Serikat (in)
owl:sameAs
skos:broader
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:list1title of
is dbp:policyAreas of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License