About: Swing (dance)

An Entity of Type: Band, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Swing dance is a group of social dances that developed with the swing style of jazz music in the 1920s–1940s, with the origins of each dance predating the popular "swing era". Hundreds of styles of swing dancing were developed; those that have survived beyond that era include Lindy Hop, Balboa, Collegiate Shag, and Charleston. Today, the best-known of these dances is the Lindy Hop, which originated in Harlem in the early 1930s. While the majority of swing dances began in African American communities as vernacular African American dances, some influenced swing-era dances, like Balboa, developed outside of these communities.

Property Value
dbo:abstract
 • Swing je rodinou tanců vyvinutých souběžně se swingovou hudbou ve 20., 30. a 40. letech 20. století, nejstarší formy jsou však starší. Nejznámější swingovým tancem je lindy hop, populární párový tanec vzešlý z Harlemu, který se tancuje dodnes. Většina swingových tanců má své kořeny v afroamerických komunitách, některé však vzešly z jiných kulturních tradic. (cs)
 • Svingo estas la nomo por tuta familio de dancoj, kiuj ekestis fine de la 1920-aj jaroj en Usono. Florepoko estis la 1930-aj kaj 1940-aj jaroj. Plejparte oni dancas ĉi tiujn dancojn pri svingmuziko, kelkaj el ĉi tiuj dancoj tamen devenis origine el alia muziko. (eo)
 • Se denomina swing al baile de salón con el que se acompaña a la música del mismo tipo. Los bailes de swing tienen origen en el sur de Estados Unidos durante las primeras dos décadas del siglo XX, cuando los bailarines improvisaban pasos sobre los acordes del piano de los estilos musicales , jazz y dixieland. La comunidad afroamericana, principalmente en las mayores áreas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva York, comenzó a bailar swing, una forma de música que era una síntesis de la música contemporánea. Esto incluía el jazz, el ragtime y el charlestón (baile). El baile que resultaría de esa síntesis fue posteriormente conocido como Lindy Hop. El Lindy Hop tiene varios subestilos como el Balboa, el charlestón, el Jitterbug, el , el y el . La familia de los bailes de swing es probablemente la mayor contribución estadounidense al mundo del baile, además de ser el primer baile enteramente inventado por estadounidenses. * Datos: Q123704 * Multimedia: Swing dance / Q123704 (es)
 • Mit Swing oder Jitterbug wird eine ganze Familie von Tänzen bezeichnet, die Ende der 1920er Jahre in den USA entstanden sind. Als Blütezeit sind die 1930er und 1940er Jahre zu sehen. Vorwiegend werden diese Tänze zu Swing-Musik getanzt, einige dieser Tänze sind aber erst aus dem Swing zu einer anderen Musik entstanden. (de)
 • Les danses swing sont à l'origine des danses dansées sur du swing : le swing en tant que musique est un courant du jazz dont le côté ternaire (en 12/8) donne un côté rebondissant (swing signifie "balancer"). Un ensemble de danses solo ou en couples (notamment le Charleston) vont alors naître. Pratiqué sur les musiques jazz des little et big bands à partir de la fin des années 1920, les danses swing se caractérisent avant tout par une énergie débordante et un brin de folie. De manière plus technique, le swing en danse de couple est caractérisé par un guidage du corps face à face, en parallèle (pas de contrepoids ou de guidage avec les bras). Beaucoup de danses swing incluent un "bounce" qui est une sorte de rebond dans le sol, qui colle particulièrement au côté "swing" de la musique. (fr)
 • Swing dance is a group of social dances that developed with the swing style of jazz music in the 1920s–1940s, with the origins of each dance predating the popular "swing era". Hundreds of styles of swing dancing were developed; those that have survived beyond that era include Lindy Hop, Balboa, Collegiate Shag, and Charleston. Today, the best-known of these dances is the Lindy Hop, which originated in Harlem in the early 1930s. While the majority of swing dances began in African American communities as vernacular African American dances, some influenced swing-era dances, like Balboa, developed outside of these communities. "Swing dance" was not commonly used to identify a group of dances until the latter half of the 20th century. Historically, the term "Swing" referred to the style of jazz music, which inspired the evolution of the dance. Jitterbug is any form of swing dance, though it is often used as a synonym for the six-count derivative of Lindy Hop called "East Coast Swing". It was also common to use the word to identify a kind of dancer (i.e., a swing dancer). A "jitterbug" might prefer to dance Lindy Hop, Shag, or any of the other swing dances. The term was famously associated with swing era band leader Cab Calloway because, as he put it, "[The dancers] look like a bunch of jitterbugs out there on the floor due to their fast, often bouncy movements." The term "swing dancing" is often extended to include other dances that do not have certain characteristics of traditional swing dances: West Coast Swing, Carolina Shag, East Coast Swing, Hand Dancing, Jive, Rock and Roll, Modern Jive, and other dances developed during the 1940s and later. A strong tradition of social and competitive boogie woogie and Rock 'n' Roll in Europe add these dances to their local swing dance cultures. (en)
 • 스윙댄스(Swing Dance)는 스윙 음악에 맞추어 즐기는 춤이다. 스윙댄스라는 용어는 보통 1920년대, 1930년대, 1940년대 동안 스윙 형식의 재즈 음악과 함께 발전한 일련의 춤을 일컫는다. 하지만 초기의 스윙댄스는 스윙 재즈 음악보다 앞서 형성돼 있었다. 가장 잘 알려진 스윙댄스는 린디 합(Lindy hop)이다. 할렘을 근거지로 하는 대중적인 파트너 댄스이며, 오늘날까지도 추어지고 있다. 스윙댄스의 대다수가 아프리카계 미국인의 춤으로 시작된 반면, 가령 발보아 같은 많은 형식의 춤들은 앵글로 계 미국인 또는 다른 인종 사회에서 발전됐다. 스윙 재즈는 아프리카계 미국인과 서아프리카 음악과 춤과 관련 되는 당김음으로 된 타이밍에 특징이 있다. 많은 스윙댄서들이 ‘트리플 스텝’과 ‘찰스턴’으로 일컫는 4분음표와 8분음표의 조합이 그것이다. 또한 여전히 이 설명은 리듬이 연주되는 방식에 따라 바뀐다. 구분된 지연 혹은 ‘지연된’이라는 말은 타이밍과 관련있다. 오늘날 스윙댄스는 여러 나라에서 많이 발전되었는데 각각의 발전 배경이 있다. 보통 린디합이 가장 대중적이며 각각의 도시와 나라를 거쳐 약간씩 다르게 선호되는 다양한 댄스로 바뀌기도 하는데 각각의 지역의 스윙댄스는 특유의 지역 문화를 갖고, 스윙댄스와 다른 방식으로 연주하는 적당한 음악을 정의한다. (ko)
 • Swing – styl tańca towarzyskiego pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, tańczony do muzyki jazzowej. Popularny od drugiego do piątego dziesięciolecia XX wieku. Moda na tańczenie swinga, zarówno w Ameryce, jak i w Europie, powróciła w latach osiemdziesiątych. Styl rozwijał się dzięki muzyce jazzowej w latach 1920–1940. W epoce swingu istniały setki stylów tańca swingowego, ale te, które przetrwały poza tą erą to: lindy hop, , collegiate shag i charleston. Dziś najbardziej znanym z tych tańców jest lindy hop, który powstał w Harlemie na początku lat trzydziestych XX wieku. Podczas gdy większość tańców swingowych ma swoje źródło w afrykańskich społecznościach amerykańskich jako tańce afrykańskie, niektóre tańce ery swingu, takie jak Balboa, rozwijały się poza tymi społecznościami. Nieco zaskakująco, określenie „swing dance” nie było powszechnie używane do identyfikacji grupy tańców aż do drugiej połowy XX wieku. Historycznie termin „Swing” odnosił się do stylu muzyki jazzowej, który inspirował ewolucję tańca. Jitterbug to parasolowy termin oznaczający wszelkie formy tańca swingowego, choć często jest on używany jako synonim pochodnej lindy hopu o nazwie „East Coast Swing”. Powszechnie stosowano również słowo „tancerz swingowy”. Termin jitterbug kojarzył się z liderem zespołu Cabem Callowayem, ponieważ, jak sam to określił, „Tancerze wyglądają jak grupa jitterbugs („nerwusów”) na parkiecie z powodu ich szybkich, często sprężystych ruchów”. Określenie „taniec swingowy” jest często rozszerzone na inne tańce, które nie mają pewnych charakterystycznych cech tradycyjnych tańców swingowych: West Coast Swing, Carolina Shag, East Coast Swing, Hand Dance, Jive, Rock and Roll, Modern Jive i inne tańce rozwinięte w latach 40. i późniejszych. Silna tradycja społecznego i konkurencyjnego boogie woogie i Rock ’n’ Roll w Europie dodaje te tańce do lokalnych kultur tańca swingowego. (pl)
 • Swing is een dansstijl, die circa 1930 in de Verenigde Staten is ontstaan uit lindyhop en die opkwam met de toentertijd populaire muziek. Er bestaan meerdere dansen binnen deze stijl. De meeste zijn partnerdansen.Swing wordt op een basis van zes ("six-count", bijvoorbeeld boogiewoogie) of acht ("eight-count", bijvoorbeeld lindyhop) maten gedanst. Swing is ook een jazzstijl. Het swingdansen en de swingjazz horen dan ook bij elkaar. (nl)
 • Swingdanser är en grupp danser som har sina rötter i Charleston, och afrikansk dans. Lindy hop är ett slags swingdans. Ibland menas med ordet de danser som dansas till swingmusik, och ibland även lindy-avknoppningar som dansas till annan musik såsom east coast swing och west coast swing. (sv)
 • Swing é a designação comum a um grupo de estilos de dança típicos dos Estados Unidos, que se desenvolveram a partir do jazz nas décadas de 1920 e 1950, com as origens de cada dança antecedendo a popular "era do swing". A mais conhecida destas danças é o Lindy Hop, uma dança popular que se originou no Harlem, em 1927, e ainda é dançado até os dias de hoje. Enquanto a maioria dos tipos de swing originou-se em comunidades afro-americanas, algumas, como o Foxtrot e Balboa, desenvolveram-se em comunidades brancas. Swing nem sempre foi o termo geral . Historicamente, o swing foi um termo aplicado sem conexão com a época do swing, ou a sua música relacionada. (pt)
 • Свинг (swing, раскручивать) — группа танцев под музыку джаза, развившихся в поздние 1920—1940-е, и в том числе современные произошедшие от них стили. (ru)
 • Свінг — загальна назва для групи танців, що розвивалися водночас із джазовим стилем свінг в музиці в 20-х, 30-х та 40-х роках XX століття. Ранні форми деяких із цих танців виникли раніше від свінгового стилю музики. Найвідоміший із цих танців лінді хоп — парний танець, який зародився в Гарлемі. Більшість свінгових танців виникли в громадах американців африканського походження, але існують також форми, як наприклад бальбоа, що були започатковані в громадах білих американців. Для джазу в стилі свінг характерне синкопування, що асоціюється з африканською музикою та танцем — комбінації четвертних та вісмірних нот, які багато танцюристів інтерперетують як потрійні кроки та кроки — але йому також властива інша манера виконання цих ритмів — виразні затримки або розслаблений підхід до ритму. Сьогодні свінг продовжують танцювати на багатьох сценах світу. Найпопулярніший лінді хоп, хоча різні країни й міста мають свої улюблені стилі. Кожна місцева свінгова громада має свою особливу культуру й по-своєму визначає танець у стилі свінг та те, під яку музику його танцювати. Свінгових танцюристів у США часто називають джитербагерами. (uk)
 • 搖擺舞(swing),其音樂是從爵士樂和藍調演變而來的,有擺盪的感覺。 搖擺舞有很多不同樣式,包括林迪舞(Lindy Hop)、吉特巴(Jitterbug)、查尔斯顿舞(Charleston)、巴布阿(Balboa)、東岸搖擺舞(East Coast Swing)和西岸搖擺舞(West Coast Swing)等。 搖擺舞 (Swing Dance) 起源於 1920 年代的美國,一開始是流行於黑人之間的舞蹈,到了 1930、1940 年代,時遇美國經濟大蕭條,也是 Swing Dance 崛起的時候。 當時大家生活苦悶,在週末希望有個安撫心靈的好去處,於是會在舞廳或是酒吧聆聽爵士樂或是跳舞,後來漸漸地 Swing Dance 就在美國紐約流行起來,這種舞蹈的影響力才從黑人社區擴散到白人社交圈,也因為第二次世界大戰的關係,SwingDance 的魅力陸續襲捲到了歐洲,甚至到了上海。電影《風聲》, 裡面的舞蹈就是搖擺舞 (SwingDance) ,以及《大亨小傳》中的舞蹈查爾斯頓 (charleston) ,也是搖擺舞 (Swing Dance) 裡面的支派。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 162255 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22115 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119537123 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Swing Dancing on Granville Street in Vancouver (en)
dbp:genre
 • Jazz (en)
dbp:name
 • Swing dance (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Swing je rodinou tanců vyvinutých souběžně se swingovou hudbou ve 20., 30. a 40. letech 20. století, nejstarší formy jsou však starší. Nejznámější swingovým tancem je lindy hop, populární párový tanec vzešlý z Harlemu, který se tancuje dodnes. Většina swingových tanců má své kořeny v afroamerických komunitách, některé však vzešly z jiných kulturních tradic. (cs)
 • Svingo estas la nomo por tuta familio de dancoj, kiuj ekestis fine de la 1920-aj jaroj en Usono. Florepoko estis la 1930-aj kaj 1940-aj jaroj. Plejparte oni dancas ĉi tiujn dancojn pri svingmuziko, kelkaj el ĉi tiuj dancoj tamen devenis origine el alia muziko. (eo)
 • Mit Swing oder Jitterbug wird eine ganze Familie von Tänzen bezeichnet, die Ende der 1920er Jahre in den USA entstanden sind. Als Blütezeit sind die 1930er und 1940er Jahre zu sehen. Vorwiegend werden diese Tänze zu Swing-Musik getanzt, einige dieser Tänze sind aber erst aus dem Swing zu einer anderen Musik entstanden. (de)
 • Les danses swing sont à l'origine des danses dansées sur du swing : le swing en tant que musique est un courant du jazz dont le côté ternaire (en 12/8) donne un côté rebondissant (swing signifie "balancer"). Un ensemble de danses solo ou en couples (notamment le Charleston) vont alors naître. Pratiqué sur les musiques jazz des little et big bands à partir de la fin des années 1920, les danses swing se caractérisent avant tout par une énergie débordante et un brin de folie. De manière plus technique, le swing en danse de couple est caractérisé par un guidage du corps face à face, en parallèle (pas de contrepoids ou de guidage avec les bras). Beaucoup de danses swing incluent un "bounce" qui est une sorte de rebond dans le sol, qui colle particulièrement au côté "swing" de la musique. (fr)
 • Swing is een dansstijl, die circa 1930 in de Verenigde Staten is ontstaan uit lindyhop en die opkwam met de toentertijd populaire muziek. Er bestaan meerdere dansen binnen deze stijl. De meeste zijn partnerdansen.Swing wordt op een basis van zes ("six-count", bijvoorbeeld boogiewoogie) of acht ("eight-count", bijvoorbeeld lindyhop) maten gedanst. Swing is ook een jazzstijl. Het swingdansen en de swingjazz horen dan ook bij elkaar. (nl)
 • Swingdanser är en grupp danser som har sina rötter i Charleston, och afrikansk dans. Lindy hop är ett slags swingdans. Ibland menas med ordet de danser som dansas till swingmusik, och ibland även lindy-avknoppningar som dansas till annan musik såsom east coast swing och west coast swing. (sv)
 • Свинг (swing, раскручивать) — группа танцев под музыку джаза, развившихся в поздние 1920—1940-е, и в том числе современные произошедшие от них стили. (ru)
 • 搖擺舞(swing),其音樂是從爵士樂和藍調演變而來的,有擺盪的感覺。 搖擺舞有很多不同樣式,包括林迪舞(Lindy Hop)、吉特巴(Jitterbug)、查尔斯顿舞(Charleston)、巴布阿(Balboa)、東岸搖擺舞(East Coast Swing)和西岸搖擺舞(West Coast Swing)等。 搖擺舞 (Swing Dance) 起源於 1920 年代的美國,一開始是流行於黑人之間的舞蹈,到了 1930、1940 年代,時遇美國經濟大蕭條,也是 Swing Dance 崛起的時候。 當時大家生活苦悶,在週末希望有個安撫心靈的好去處,於是會在舞廳或是酒吧聆聽爵士樂或是跳舞,後來漸漸地 Swing Dance 就在美國紐約流行起來,這種舞蹈的影響力才從黑人社區擴散到白人社交圈,也因為第二次世界大戰的關係,SwingDance 的魅力陸續襲捲到了歐洲,甚至到了上海。電影《風聲》, 裡面的舞蹈就是搖擺舞 (SwingDance) ,以及《大亨小傳》中的舞蹈查爾斯頓 (charleston) ,也是搖擺舞 (Swing Dance) 裡面的支派。 (zh)
 • Se denomina swing al baile de salón con el que se acompaña a la música del mismo tipo. Los bailes de swing tienen origen en el sur de Estados Unidos durante las primeras dos décadas del siglo XX, cuando los bailarines improvisaban pasos sobre los acordes del piano de los estilos musicales , jazz y dixieland. La familia de los bailes de swing es probablemente la mayor contribución estadounidense al mundo del baile, además de ser el primer baile enteramente inventado por estadounidenses. * Datos: Q123704 * Multimedia: Swing dance / Q123704 (es)
 • Swing dance is a group of social dances that developed with the swing style of jazz music in the 1920s–1940s, with the origins of each dance predating the popular "swing era". Hundreds of styles of swing dancing were developed; those that have survived beyond that era include Lindy Hop, Balboa, Collegiate Shag, and Charleston. Today, the best-known of these dances is the Lindy Hop, which originated in Harlem in the early 1930s. While the majority of swing dances began in African American communities as vernacular African American dances, some influenced swing-era dances, like Balboa, developed outside of these communities. (en)
 • 스윙댄스(Swing Dance)는 스윙 음악에 맞추어 즐기는 춤이다. 스윙댄스라는 용어는 보통 1920년대, 1930년대, 1940년대 동안 스윙 형식의 재즈 음악과 함께 발전한 일련의 춤을 일컫는다. 하지만 초기의 스윙댄스는 스윙 재즈 음악보다 앞서 형성돼 있었다. 가장 잘 알려진 스윙댄스는 린디 합(Lindy hop)이다. 할렘을 근거지로 하는 대중적인 파트너 댄스이며, 오늘날까지도 추어지고 있다. 스윙댄스의 대다수가 아프리카계 미국인의 춤으로 시작된 반면, 가령 발보아 같은 많은 형식의 춤들은 앵글로 계 미국인 또는 다른 인종 사회에서 발전됐다. 스윙 재즈는 아프리카계 미국인과 서아프리카 음악과 춤과 관련 되는 당김음으로 된 타이밍에 특징이 있다. 많은 스윙댄서들이 ‘트리플 스텝’과 ‘찰스턴’으로 일컫는 4분음표와 8분음표의 조합이 그것이다. 또한 여전히 이 설명은 리듬이 연주되는 방식에 따라 바뀐다. 구분된 지연 혹은 ‘지연된’이라는 말은 타이밍과 관련있다. (ko)
 • Swing é a designação comum a um grupo de estilos de dança típicos dos Estados Unidos, que se desenvolveram a partir do jazz nas décadas de 1920 e 1950, com as origens de cada dança antecedendo a popular "era do swing". A mais conhecida destas danças é o Lindy Hop, uma dança popular que se originou no Harlem, em 1927, e ainda é dançado até os dias de hoje. (pt)
 • Swing – styl tańca towarzyskiego pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, tańczony do muzyki jazzowej. Popularny od drugiego do piątego dziesięciolecia XX wieku. Moda na tańczenie swinga, zarówno w Ameryce, jak i w Europie, powróciła w latach osiemdziesiątych. (pl)
 • Свінг — загальна назва для групи танців, що розвивалися водночас із джазовим стилем свінг в музиці в 20-х, 30-х та 40-х роках XX століття. Ранні форми деяких із цих танців виникли раніше від свінгового стилю музики. Найвідоміший із цих танців лінді хоп — парний танець, який зародився в Гарлемі. Більшість свінгових танців виникли в громадах американців африканського походження, але існують також форми, як наприклад бальбоа, що були започатковані в громадах білих американців. Свінгових танцюристів у США часто називають джитербагерами. (uk)
rdfs:label
 • Swing (tanec) (cs)
 • Swing (Tanz) (de)
 • Svingo (danco) (eo)
 • Swing (baile) (es)
 • Swing (danse) (fr)
 • 스윙댄스 (ko)
 • Swing (dans) (nl)
 • Swing (taniec) (pl)
 • Swing (dance) (en)
 • Swing (dança) (pt)
 • Свинг (танец) (ru)
 • Swingdans (sv)
 • 搖擺舞 (zh)
 • Свінгові танці (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License