A street dance is a dance style that evolved outside dance studios in any available open space such as streets, dance parties, block parties, parks, school yards, raves, and nightclubs. A street dance is a vernacular dance in an urban context. Vernacular dances are often improvisational and social in nature, encouraging interaction and contact with spectators and other dancers. These dances are a part of the vernacular culture of the geographical area that they come from. Examples of street dance include b-boying (or breakdancing), which originated in New York City.

Property Value
dbo:abstract
 • Les danses urbanes inclouen un conjunt de manifestacions culturals en forma de dansa, performances i creacions coreogràfiques nascudes a ciutats i . Algunes poden investigar la relació entre dansa, cos dansant i arquitectura. L'expressió "dansa urbana" no es posa com a definició del gènere, sinó com a obertura d'aquesta, espai d'experimentació del cos en el context urbà. Pot comprendre entre si mateixa, com en un conjunt obert, totes les experiències que sumen dansa, moviment, paisatge urbà i espai públic. Essent la ciutat el mirall continu del moviment mateix, això conjunt no pot ser que considerar obert i en transformació, com un cos, com el cos mateix. Éssers humans tenen aquí directament a veure amb el descobriment tàctil i concret del món i de l'espai, la connotació arquitectònica procedeix guanyant nova i directa consciència. El cos que dansa es relaciona i interfereix amb l'espai urbà mateix, pot renyar l'espai, descobrir altres usos. Segons aquestes premisses en aquest context poden ser considerades tanques aleshores experiències de recerca dels anys 70, com la de Trisha Brown i Joan Jonas, així com les pràctiques de dansa urbanes com el breakdance, el hip-hop, la dansa amb monopatí, la saltada del o també altres estils urbans com el “” i “locking”. (ca)
 • Street dance, nazývaný také pouliční tanec je zastřešující pojem, který se používá pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo tanečního studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Začal se objevovat ve Spojených státech v roce 1970. Pod tento pojem patří taneční styly jako: Breakdance, Popping, locking, Hip Hop new style,H a C-walk. (cs)
 • Το Street dance αναφέρεται σε στυλ χορού-ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης-που εξελίχθηκε έξω από στούντιο χορού σε οποιοδήποτε διαθέσινο ανοιχτό χώρο, όπως σε δρόμους, πάρτυ, νυχτερινά κέντρα και σχολεία. Συχνά είναι αυτοσχεδιαστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους θεατές και άλλους χορευτές. Αυτοί οι χοροί είναι ένα μέρος της κουλτούρας της γεωγραφικής περιοχής που προέρχονται. Δύο παραδείγματα του street dance περιλαμβάνουν το Β-boying (breakdancing), το οποίο προέρχεται από την Νέα Υόρκη και το Shuffle Μελβούρνης από την Αυστραλία. (el)
 • A street dance is a dance style that evolved outside dance studios in any available open space such as streets, dance parties, block parties, parks, school yards, raves, and nightclubs. A street dance is a vernacular dance in an urban context. Vernacular dances are often improvisational and social in nature, encouraging interaction and contact with spectators and other dancers. These dances are a part of the vernacular culture of the geographical area that they come from. Examples of street dance include b-boying (or breakdancing), which originated in New York City. Street dance is an umbrella term for a large number of social dance styles. Social dance styles have many accompanying steps and foundations, created organically from a culture, a moment in time, a way of life, influenced by natural social interaction. Clogging, which evolved in the streets and factories of Northern England in the mid-19th century, is an early form of street dance. (en)
 • El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en cualquier espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, patios escolares, raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas vernáculas en el contexto urbano.​ Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de la cultura vernacular de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera incluyen al b-boying (o breakdance), que se originó en la ciudad de Nueva York,​ en el barrio del Bronx. Se cree que el Clogging se considera una forma muy temprana de baile urbano, ya que evolucionó en las calles y fábricas del norte de Inglaterra a mediados del siglo XIX.​ (es)
 • Le street dance (littéralement « danse de rue ») est un ensemble de danses venues principalement des États-Unis (et d'Allemagne pour la clip dance). * Le new style (en France) ou new school (aux États-Unis) est une des danses les plus connues et se pratique sur des musiques hip-hop, (rap) ou autres qui sont très rythmiques et comportant beaucoup de basses. Les mouvements sont rapides et mélangés à d'autres mouvements comme ceux du 69, du popping, du boogaloo ou encore de la wave dance. C'est ce type de danse qui est le plus représenté par le biais de clips de rap et de RnB aux États-Unis. Un des films long métrage qui a révélé cette danse au grand public est Street Dancers, mais il y a aussi Street Dance 3D. On retrouve aussi un exemple dans Sexy Dance 2. * Le krumping (ou anciennement clown dancing, clowning), danse très énergique, esthétiquement agressive, venant de la région de Los Angeles (Côte ouest des États-Unis), s'inspire principalement des danses traditionnelles et tribales africaines. À ce jour, le film référence qui a fait connaître cette danse est Rize, du réalisateur David LaChapelle. Street Dance est également le titre d'un célèbre morceau du groupe Break Machine (1983). * Portail de la danse * Portail du hip-hop (fr)
 • Per street dance (danza di strada o danza urbana) si intende un insieme di stili di danza evolutisi al di fuori delle scuole di ballo tradizionali, in spazi aperti quali strade, dance party, feste di quartiere, parchi, cortili scolastici, rave party, night club, ecc... In genere sono basate sull'improvvisazione e sulla socializzazione, incoraggiando l'interazione e il contatto con gli spettatori e con gli altri ballerini. Questi balli si sono evoluti da contesti urbani e suburbani in forme di cultura underground; fanno parte della cultura locale, alla stessa maniera della danza popolare (anche se, con l'avvento di Internet, la danza sembra essere condivisa tra persone con gli stessi gusti musicali sparse per il mondo). Inoltre, street dance si caratterizza come danza popolare moderna proprio in riferimento all'urbanizzazione. Alcuni esempi di danze di strada sono rappresentati dal B-boying (noto come break dance e nata a New York), il Melbourne Shuffle (da Melbourne) e il Tecktonik (Parigi). (it)
 • ストリートダンス(Street Dance)は、ストリート、つまり路上で踊られることから発生したダンスの一種。民族舞踊、バレエ、サルサ、タップダンスなどとくらべ歴史は比較的浅い。元々アイルランドのなど、路上で踊られる民族舞踊はいくつか存在した。 (ja)
 • 스트릿댄스(street dance)란 일반적으로 1960년대 이후, 각 문화의 전통 무용이나 발레, 현대무용 등의 이른바 순수무용로부터 유래하지 않은 다양한 대중문화 기반의 춤을 일컫는 용어이다. 스트릿댄스라는 용어가 언제 명명되었는지는 불분명하나, 한국에서는 1999년 서울에서 개최된 힙합 페스티벌로 인해 내한했던 를 비롯한 세계적 댄서들에 의해 알려지기 시작했다. 스트릿댄스의 세부 장르로는 팝핀, 락킹, 비보잉, 왁킹, 프리스타일 힙합댄스, 하우스, 크럼프 등이 있다. 이러한 스트릿댄스는 길거리 뿐만 아니라 파티나 댄스 스튜디오, 공연장 등지에서도 많이 행해졌으므로 스트릿댄스를 단순히 길에서 추는 춤으로 이해하는 것은 옳지 않으며, 스트릿컬쳐의 영향을 받아 발생된 모든 형태의 춤으로 이해하는 것이 올바르다. 여기서 스트릿컬쳐란 도시 환경에서 자라는 젊은이들 간의 공통된 가치관과 생활양식으로 정의되는데, 오늘날 우리가 이해하는 스트릿댄스는 대부분 1900년대 후반 미국 스트릿컬쳐의 영향을 가장 많이 받았다고 볼 수 있다. (ko)
 • Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn ontwikkeld in dansinstituten maar op straat, in clubs en op middelbare scholen. Tegenwoordig kan streetdance gezien worden als een onderdeel van de hiphop en funkdancestijlen, die al in de jaren tachtig ontstonden. Er zijn geen regels, alle bewegingen zijn goed Streetdance is een sport waarbij aspecten zoals improvisatie en aanmoediging door omstanders een rol spelen waarbij er vaak een sterke sociale interactie met omstanders en mededansers is. Streetdance wordt in Nederland vaak onderwezen op sportscholen. Er zijn in Nederland echter ook een aantal gespecialiseerde dansscholen voor hiphop en streetdance. (nl)
 • Dança de rua (também conhecida como street dance ) é um estilo de dança que se desenvolveu (possivelmente nos Estados Unidos ) a partir do dance studio. Consiste em uma força de dança que pode ocorrer em ruas, blocos, parques, locais abertos, raves e clubes. O termo é usado para descrever danças em um contexto urbano. As primeiras influências surgiram na época da grande crise econômica dos EUA, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam em cabarés ficaram desempregados e começaram a fazer seus shows nas ruas. Em 1967, o cantor James Brown lançou essa dança através do Funk (diferente do Funk Carioca), estilo musical que tem entre seus artistas Michael Jackson, Paula Lima, Le Gusta, Funk N' Lata entre outros. (pt)
 • Уличный танец (англ. street dance) — танцевальный стиль, который развивался вне танцевальной студии, в любом доступном открытом пространстве, например на улицах, танцевальных вечерниках, в парках, школьных дворах и ночных клубах. Этот термин используется для описания местных танцев в городском понимании. Эти танцы являются импровизацией и носят социальный характер, поощряя взаимодействие между зрителями и выступающими танцорами. Подобные танцы являются частью местной культуры того географического района, где они были созданы. Примером уличных танцев может послужить брейк-данс, который был зарожден в Нью-Йорке. (ru)
 • Streetdance är ursprungligen ett samlingsnamn för alla världens danser som utvecklats utanför dansstudior och inom sociala utrymmen som gator, klubbar och parker. Termen användes till en början först av allmänheten på 1800-talet. På senare tid används termen ofta dem afrikansk-relaterade storstäderna världen över. Men streetdance kan också antyda på de danser som skapats i dansstudior utifrån den originella streetdansen. Streetdance är alltså ingen egen dans i sig, det är därför missvisande att förklara streetdance som en del av hiphopkulturen eller samma sak som hiphopdans. Det är tvärtom så att hiphopkulturens danser ingår i begreppet street. Att dessa förväxlas och att linjerna har suddats ut, handlar först och främst om att just hiphop har varit och är den största dansen inom street. (sv)
 • 街舞(英語:Street Dance),起源於美國紐約,也被稱為自由舞蹈,20世纪80年代中在美国紐約黑人青年中发展出來,是嘻哈文化的组成部分。因为其表演场地主要为马路边、广场上等非正式场合而得到了街舞的名称,通常都是在街頭跳舞,現今社會美國也是很多人在街頭直接表演。 最初的街舞主要是1992年初期,出现了一种“原地性的HIP-HOP”,它没有那些大幅度的动作和脚步移动,更没有霹雳舞中那些在地上类似体操的动作。它的独有风格在于注重身体的协调性,重视身体上半身的律动及增加了许多头部、手部的动作。我们在迈克·杰克逊、玛丽亚·凯利、后街男孩的MTV中都可看到这种新风格的舞蹈。配合嘻哈音乐所做出的有节奏感的动作,但由于嘻哈音乐自身风格的变化,与之配合的舞蹈也开始发生了变化。而其他一些音乐类型如Funk音乐和靈魂樂(soul)等的兴起,导致了新的舞蹈形式的出现,一開始是由地板舞開始盛行,但由于和先前的街舞有许多共同特点,在一般人眼里它们没什么区别。实际上现在街舞是一系列舞蹈形式的总称,它们的共同特点是肢体摆动幅度较大,对穿着打扮的要求不那么严格。除了自行表演外,街舞者之间还会组织,比较谁的动作难度更高、音乐感更强。虽然很少有机会可以像芭蕾舞那样在剧院中演出,但是有很多商家在搞促销时或是在广告中会邀请舞者表演以增进现场气氛。在台灣,也有政治人物利用街舞做拜票。很多流行乐歌手,特别是饒舌歌手都会表演街舞,比如迈克尔·杰克逊就曾多次表演其著名的太空步。 隨著網路、影音平台的發展,許多的電視節目也因應而生。街舞的性質也隨著時代不斷產生出新的形式,例如:Urban Dance 街舞不僅具一般有氧運動改善心肺功能、減 少脂肪、增強肌肉彈性、增強韌帶柔韌性的功效,更具有協調人體各部位肌肉 群,塑造優美體態,提高人體協調能力,陶冶美感的功能,『通過身體及其動作, 人們傳遞出生命個體的種種情態。」 OLD SCHOOL 演變至 NEW SCHOOL 的關鍵,這可追溯至早期 OLD SCHOOL 的 音樂,其具有非常快的節拍來匹配這些 BREAKING 的動作,而後隨著 HIP-HOP 音樂的演進,人們開始瞭解 BREAKING 並不適合這些 NEW SCHOOL HIP-HOP 的 音樂(NEW SCHOOL 的音樂比較慢)此時 OLD SCHOOL 與 NEW SCHOOL 的舞 蹈就開始分家了 (zh)
 • Вуличний танець — танець, який виконується не тільки в клубах на танцполах, сценах, але й на вулицях, парках, відкритому просторі і в місцях відпочинку. Прикладами можуть бути такі танці як Electro (Tecktonik), Drum'n`Bass, Go-Go, C-walk та інші (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 370716 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 2408 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 978388581 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Street dance, nazývaný také pouliční tanec je zastřešující pojem, který se používá pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo tanečního studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Začal se objevovat ve Spojených státech v roce 1970. Pod tento pojem patří taneční styly jako: Breakdance, Popping, locking, Hip Hop new style,H a C-walk. (cs)
 • Το Street dance αναφέρεται σε στυλ χορού-ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης-που εξελίχθηκε έξω από στούντιο χορού σε οποιοδήποτε διαθέσινο ανοιχτό χώρο, όπως σε δρόμους, πάρτυ, νυχτερινά κέντρα και σχολεία. Συχνά είναι αυτοσχεδιαστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους θεατές και άλλους χορευτές. Αυτοί οι χοροί είναι ένα μέρος της κουλτούρας της γεωγραφικής περιοχής που προέρχονται. Δύο παραδείγματα του street dance περιλαμβάνουν το Β-boying (breakdancing), το οποίο προέρχεται από την Νέα Υόρκη και το Shuffle Μελβούρνης από την Αυστραλία. (el)
 • ストリートダンス(Street Dance)は、ストリート、つまり路上で踊られることから発生したダンスの一種。民族舞踊、バレエ、サルサ、タップダンスなどとくらべ歴史は比較的浅い。元々アイルランドのなど、路上で踊られる民族舞踊はいくつか存在した。 (ja)
 • 스트릿댄스(street dance)란 일반적으로 1960년대 이후, 각 문화의 전통 무용이나 발레, 현대무용 등의 이른바 순수무용로부터 유래하지 않은 다양한 대중문화 기반의 춤을 일컫는 용어이다. 스트릿댄스라는 용어가 언제 명명되었는지는 불분명하나, 한국에서는 1999년 서울에서 개최된 힙합 페스티벌로 인해 내한했던 를 비롯한 세계적 댄서들에 의해 알려지기 시작했다. 스트릿댄스의 세부 장르로는 팝핀, 락킹, 비보잉, 왁킹, 프리스타일 힙합댄스, 하우스, 크럼프 등이 있다. 이러한 스트릿댄스는 길거리 뿐만 아니라 파티나 댄스 스튜디오, 공연장 등지에서도 많이 행해졌으므로 스트릿댄스를 단순히 길에서 추는 춤으로 이해하는 것은 옳지 않으며, 스트릿컬쳐의 영향을 받아 발생된 모든 형태의 춤으로 이해하는 것이 올바르다. 여기서 스트릿컬쳐란 도시 환경에서 자라는 젊은이들 간의 공통된 가치관과 생활양식으로 정의되는데, 오늘날 우리가 이해하는 스트릿댄스는 대부분 1900년대 후반 미국 스트릿컬쳐의 영향을 가장 많이 받았다고 볼 수 있다. (ko)
 • Dança de rua (também conhecida como street dance ) é um estilo de dança que se desenvolveu (possivelmente nos Estados Unidos ) a partir do dance studio. Consiste em uma força de dança que pode ocorrer em ruas, blocos, parques, locais abertos, raves e clubes. O termo é usado para descrever danças em um contexto urbano. As primeiras influências surgiram na época da grande crise econômica dos EUA, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam em cabarés ficaram desempregados e começaram a fazer seus shows nas ruas. Em 1967, o cantor James Brown lançou essa dança através do Funk (diferente do Funk Carioca), estilo musical que tem entre seus artistas Michael Jackson, Paula Lima, Le Gusta, Funk N' Lata entre outros. (pt)
 • Уличный танец (англ. street dance) — танцевальный стиль, который развивался вне танцевальной студии, в любом доступном открытом пространстве, например на улицах, танцевальных вечерниках, в парках, школьных дворах и ночных клубах. Этот термин используется для описания местных танцев в городском понимании. Эти танцы являются импровизацией и носят социальный характер, поощряя взаимодействие между зрителями и выступающими танцорами. Подобные танцы являются частью местной культуры того географического района, где они были созданы. Примером уличных танцев может послужить брейк-данс, который был зарожден в Нью-Йорке. (ru)
 • Вуличний танець — танець, який виконується не тільки в клубах на танцполах, сценах, але й на вулицях, парках, відкритому просторі і в місцях відпочинку. Прикладами можуть бути такі танці як Electro (Tecktonik), Drum'n`Bass, Go-Go, C-walk та інші (uk)
 • Les danses urbanes inclouen un conjunt de manifestacions culturals en forma de dansa, performances i creacions coreogràfiques nascudes a ciutats i . Algunes poden investigar la relació entre dansa, cos dansant i arquitectura. Segons aquestes premisses en aquest context poden ser considerades tanques aleshores experiències de recerca dels anys 70, com la de Trisha Brown i Joan Jonas, així com les pràctiques de dansa urbanes com el breakdance, el hip-hop, la dansa amb monopatí, la saltada del o també altres estils urbans com el “” i “locking”. (ca)
 • A street dance is a dance style that evolved outside dance studios in any available open space such as streets, dance parties, block parties, parks, school yards, raves, and nightclubs. A street dance is a vernacular dance in an urban context. Vernacular dances are often improvisational and social in nature, encouraging interaction and contact with spectators and other dancers. These dances are a part of the vernacular culture of the geographical area that they come from. Examples of street dance include b-boying (or breakdancing), which originated in New York City. (en)
 • El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en cualquier espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, patios escolares, raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas vernáculas en el contexto urbano.​ Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de la cultura vernacular de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera incluyen al b-boying (o breakdance), que se originó en la ciudad de Nueva York,​ en el barrio del Bronx. (es)
 • Le street dance (littéralement « danse de rue ») est un ensemble de danses venues principalement des États-Unis (et d'Allemagne pour la clip dance). * Le new style (en France) ou new school (aux États-Unis) est une des danses les plus connues et se pratique sur des musiques hip-hop, (rap) ou autres qui sont très rythmiques et comportant beaucoup de basses. Les mouvements sont rapides et mélangés à d'autres mouvements comme ceux du 69, du popping, du boogaloo ou encore de la wave dance. C'est ce type de danse qui est le plus représenté par le biais de clips de rap et de RnB aux États-Unis. Un des films long métrage qui a révélé cette danse au grand public est Street Dancers, mais il y a aussi Street Dance 3D. On retrouve aussi un exemple dans Sexy Dance 2. * Le krumping (ou anciennement c (fr)
 • Per street dance (danza di strada o danza urbana) si intende un insieme di stili di danza evolutisi al di fuori delle scuole di ballo tradizionali, in spazi aperti quali strade, dance party, feste di quartiere, parchi, cortili scolastici, rave party, night club, ecc... In genere sono basate sull'improvvisazione e sulla socializzazione, incoraggiando l'interazione e il contatto con gli spettatori e con gli altri ballerini. Questi balli si sono evoluti da contesti urbani e suburbani in forme di cultura underground; fanno parte della cultura locale, alla stessa maniera della danza popolare (anche se, con l'avvento di Internet, la danza sembra essere condivisa tra persone con gli stessi gusti musicali sparse per il mondo). Inoltre, street dance si caratterizza come danza popolare moderna propr (it)
 • Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn ontwikkeld in dansinstituten maar op straat, in clubs en op middelbare scholen. Tegenwoordig kan streetdance gezien worden als een onderdeel van de hiphop en funkdancestijlen, die al in de jaren tachtig ontstonden. Er zijn geen regels, alle bewegingen zijn goed (nl)
 • Streetdance är ursprungligen ett samlingsnamn för alla världens danser som utvecklats utanför dansstudior och inom sociala utrymmen som gator, klubbar och parker. Termen användes till en början först av allmänheten på 1800-talet. På senare tid används termen ofta dem afrikansk-relaterade storstäderna världen över. Men streetdance kan också antyda på de danser som skapats i dansstudior utifrån den originella streetdansen. (sv)
 • 街舞(英語:Street Dance),起源於美國紐約,也被稱為自由舞蹈,20世纪80年代中在美国紐約黑人青年中发展出來,是嘻哈文化的组成部分。因为其表演场地主要为马路边、广场上等非正式场合而得到了街舞的名称,通常都是在街頭跳舞,現今社會美國也是很多人在街頭直接表演。 最初的街舞主要是1992年初期,出现了一种“原地性的HIP-HOP”,它没有那些大幅度的动作和脚步移动,更没有霹雳舞中那些在地上类似体操的动作。它的独有风格在于注重身体的协调性,重视身体上半身的律动及增加了许多头部、手部的动作。我们在迈克·杰克逊、玛丽亚·凯利、后街男孩的MTV中都可看到这种新风格的舞蹈。配合嘻哈音乐所做出的有节奏感的动作,但由于嘻哈音乐自身风格的变化,与之配合的舞蹈也开始发生了变化。而其他一些音乐类型如Funk音乐和靈魂樂(soul)等的兴起,导致了新的舞蹈形式的出现,一開始是由地板舞開始盛行,但由于和先前的街舞有许多共同特点,在一般人眼里它们没什么区别。实际上现在街舞是一系列舞蹈形式的总称,它们的共同特点是肢体摆动幅度较大,对穿着打扮的要求不那么严格。除了自行表演外,街舞者之间还会组织,比较谁的动作难度更高、音乐感更强。虽然很少有机会可以像芭蕾舞那样在剧院中演出,但是有很多商家在搞促销时或是在广告中会邀请舞者表演以增进现场气氛。在台灣,也有政治人物利用街舞做拜票。很多流行乐歌手,特别是饒舌歌手都会表演街舞,比如迈克尔·杰克逊就曾多次表演其著名的太空步。 (zh)
rdfs:label
 • Street dance (en)
 • Dansa urbana (ca)
 • Street dance (cs)
 • Street dance (el)
 • Baile urbano (es)
 • Street dance (fr)
 • ストリートダンス (ja)
 • Street dance (it)
 • 스트리트댄스 (ko)
 • Streetdance (nl)
 • Dança de rua (pt)
 • Уличный танец (ru)
 • Streetdance (sv)
 • Вуличний танець (uk)
 • 街舞 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:movement of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:dances of
is dbp:genre of
is dbp:movement of
is dbp:occupation of
is dbp:sport of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of