A stenotype, stenotype machine, shorthand machine or steno writer is a specialized chorded keyboard or typewriter used by stenographers for shorthand use. In order to pass the United States Registered Professional Reporter test, a trained court reporter or closed captioner must write speeds of approximately 180, 200, and 225 words per minute (wpm) at very high accuracy in the categories of literary, jury charge, and testimony, respectively. Some stenographers can reach 300 words per minute. The website of the California Official Court Reporters Association (COCRA) gives the official record for American English as 375 wpm.

Property Value
dbo:abstract
 • L'estenotípia és un mètode mecanitzat d'escriptura ràpida que necessita un teclat anomenat màquina d'estenotípia . Amb aquest aparell es poden executar pulsacions prement una o més tecles al mateix temps. Hi ha diversos sistemes d'estenotípia, que bàsicament es divideixen en manuals, informatitzades i un tipus híbrid amb els 2 sistemes. L'escriptura resultant mostra lletres alfabètiques en caràcters d'impremta sobre una tira de paper o sobre un mitjà d'emmagatzematge de dades. També el resultat es pot veure en un ordinador mitjançant la connexió de la màquina amb un cable sèrie, veient-les frases en un editor de text especial. Aquesta seria l'estenotípia informatitzada, que és la més usada actualment. Aquestes últimes permeten l'enregistrament digital del text i del so. (ca)
 • Skribarto > Steno < Stenotipado Stenotipado estas steno-metodo farita per maŝino nomita . Oni depremas klavojn aŭ unuope aŭ grupe por reprodukti aŭ simbolojn aŭ literojn (dependas de la cela lingvo). Tiuj simboloj reprezentas kaj literojn, ciferojn, silabojn, vortojn, eĉ kaj frazojn, laŭ volo de la . La stenotipisto povas skribi la simbolojn sur longa mallarĝa papero per inko. Poste, oni transskribas la simbolojn en la celan lingvon per aŭ aŭ komputilo en la bezonatan normon. Alia metodo estas rekta transskribo per komputilo. Oni povas uzi stenotipon uzante ian specon de . Post la , la stenotipisto enŝutas la datumon en komputilon kaj speciala softvaro konvertas ĝin en la celan lingvon. Ankaŭ estas metodo de rekta transskribo per kio la transskribo estas aŭtomate farita dum kiam la stenotipisto skribas. La stenotipo estas konektita al la komputilo kaj per speciala softvaro la transskribo aperas surekrane post du aŭ tri sekundoj en la celan lingvon. (eo)
 • A stenotype, stenotype machine, shorthand machine or steno writer is a specialized chorded keyboard or typewriter used by stenographers for shorthand use. In order to pass the United States Registered Professional Reporter test, a trained court reporter or closed captioner must write speeds of approximately 180, 200, and 225 words per minute (wpm) at very high accuracy in the categories of literary, jury charge, and testimony, respectively. Some stenographers can reach 300 words per minute. The website of the California Official Court Reporters Association (COCRA) gives the official record for American English as 375 wpm. The stenotype keyboard has far fewer keys than a conventional alphanumeric keyboard. Multiple keys are pressed simultaneously (known as "chording" or "stroking") to spell out whole syllables, words, and phrases with a single hand motion. This system makes real-time transcription practical for court reporting and live closed captioning. Because the keyboard does not contain all the letters of the English alphabet, letter combinations are substituted for the missing letters. There are several schools of thought on how to record various sounds, such as the StenEd, Phoenix, and Magnum Steno theories. (en)
 • Die Maschinenstenografie ist eine Kurzschrift, bei der als Schreibgerät eine Stenografiermaschine (Stenographen) benutzt wird. Da – wie beim Spielen eines Akkords auf einem Klavier – mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wird sie auch „Akkordschreibmaschine“ genannt (vgl. Akkordtastatur). (de)
 • La estenotipia, sistema parecido a la estenografía, es un método de escritura rápida que precisa un teclado llamado máquina de estenotipia. Con este aparato se pueden ejecutar pulsaciones con una o más teclas presionadas simultáneamente. Existen diversos sistemas de estenotipia, que básicamente se dividen en manuales, informatizados y con los dos sistemas. La escritura resultante muestra letras alfabéticas en caracteres de imprenta sobre una tira de papel o en un dispositivo de almacenamiento de datos. También el resultado se puede ver en un ordenador mediante la conexión de la máquina con un cable serial, viéndose las frases en un editor de textos especial. Esta sería la estenotipia informatizada, que es la más usada actualmente. Estos últimos permiten la grabación digital del texto y el sonido. Todas las máquinas están diseñadas sobre la base de un teclado con un reducido número de teclas. En ellas se logra obtener pulsaciones de sílabas o palabras completas. Sea cual sea el sistema, el objetivo es recoger en tiempo real el discurso íntegro de una reunión, consejo, congreso, etc., a lo largo de una jornada continua de trabajo de varias horas. También es usada la máquina de estenotipia informatizada para realizar subtitulación en tiempo real para personas sordas, además de poder dar la transcripción del evento in situ. El operador encargado de ello recibe el nombre de estenotipista. (es)
 • Une sténotype est un clavier ressemblant à une machine à écrire servant à saisir du texte sous forme phonétique simplifiée à la vitesse de la parole. Le clavier est composé d'un nombre restreint de touches : 21 sur le modèle Grandjean. (fr)
 • La stenotipia indica un metodo di abbreviazione della scrittura eseguita con una macchina, comunemente chiamata macchina per stenografare. Essa esegue battute di uno o più tasti contemporaneamente. Il termine viene utilizzato anche per riferirsi ad un sistema (chiamato anche stenografia a macchina) adoperato per trascrivere rapidamente ciò che viene detto attraverso l'utilizzo di un apparecchio dotato di una speciale tastiera e con l'applicazione di alcuni sistemi (ne esistono svariati) tesi a limitare ed accelerare il numero di battute. (it)
 • ステノタイプ(英語表記:stenotype 他表記:stenotype machine, steno writer)は、 速記者が速記用に使用する同時押しのできる特殊なタイプライターである。アメリカでプロの速記者(レポーター)として登録されるようになるためには、所定のテストに合格する必要がある。訓練を受けた裁判所速記官やステノキャプショナーは、およそ180、200、225 wpm(words per minute:1分当たりの単語数)の話速で話した発言内容を高い精度で反訳している。非常に高速にタイプできる速記者の中には、300 wpmに達する人もいる。カリフォルニア州公式コートレポーター協会のウェブサイトは協会所属の裁判所速記官が提供できる速記能力は375 wpmとしている。 ステノタイプのキーボードは、英語式の場合22キーと、PCで用いられる一般的なキーボードよりもはるかに少ない。ピアノで和音を弾くように複数のキーが同時に押され、1度の打鍵で単語や慣用句を打ち出す。 この仕組みは、裁判所で公判中の逐次記録や、テレビ放送のリアルタイム字幕放送を可能にする。 キーボードには英語のアルファベットのすべての文字が含まれているわけではないので、欠けている文字の代わりは文字の組み合わせで表現する。主な略記法に StenEd、Phoenix、Magnum Steno などがある。 (ja)
 • 속기 자판(영어: shorthand keyboard, stenograph, stenotype)은 속기 전용의 키보드로서, 일반적으로 세벌식으로 되어 있어, 왼쪽에 초성 자음, 오른쪽에 종성 자음, 아랫쪽에 모음을 배열하고 동시치기를 통해 음절 단위로 친다. 한글 자판의 경우 모음은 6개, 영어 자판의 경우는 4개이다. 보통 키보드에서 엄지는 빈칸(스페이스바)에 사용되는데 비해 속기 자판은 아랫쪽의 모음들을 양 엄지로 다 친다. 일반 키보드와 다른 점은 음절 단위로 초성+중성+종성을 동시에 입력한다는 것과 인체공학적인 하드웨어 설계를 하여 장시간 입력 작업을 하여도 피로감을 느낄 수 없도록 하였다는 점이다. 속기자판의 가격은 보통 백만원 이상대의 가격을 유지하고 있다. 빠른 입력이 가능한 이유는 두 가지이다. 첫째로, 초성+중성+종성을 동시 입력함으로써 일반 키보드의 낱자치기 방식이 2~n 회의 입력을 통해 한 글자를 입력하는 데 반해 속기 자판은 한 회의 입력만으로 빠르게 한 글자를 완성할 수 있기 때문이다. 그리고 둘째로, 자주 사용하는 어구를 매크로 키를 이용하여 '약어 + 매크로 키'를 통해 입력할 수 있게 하여 기존에 여러 번의 키 입력이 필요했던 단어 입력을 한 동작에 처리할 수 있게 했기 때문이다. 대한민국의 국가 표준은 정해지지 않았으며, 제조사 별로 모델이 있다. 속기 전용 하드웨어의 경우는 한국스테노(카스) 와 소리자바 의 두 가지 모델이 많이 쓰이고 있으며, 사용하는 행, 수용하는 글자, 배열이 서로 다르다. 속기 자판은 현재 실용적으로 속기 기계용 자판에서 사용되며 컴퓨터 키보드의 안마태 자판 같은 모아치기 계열 자판들이 속기 자판의 일종이라고 볼 수 있다. 안마태 소리 글판이나 세벌식 모아치기 자판 같은 것들은 하드웨어적으로는 일반 컴퓨터 키보드를 그대로 사용한다. 일반적으로 속기 자판은 각 제조사별로 특화된 하드웨어 만을 사용하기에, 이 점에서 안마태 소리 글판은 고가에 판매되는 속기 자판과 다르다고 할 수 있다. 또한, 사용하는 하드웨어가 무한 동시입력을 지원하지 않을 경우 입력속도는 느려질 수 있다. (ko)
 • Een stenotype, stenotypemachine of stenoschrijfmachine is een ergonomisch ontworpen schrijfmachine met een voor stenografen. Typische drempelsnelheden voor het behalen van een getuigschrift lagen tussen 180 en 225 . Sommige stenografen met ervaring haalden 300 woorden per minuut. Het eerste prototype was het werk van de Fransman Benoît Gonod. (nl)
 • Стенографическая машина (стенографическая машинка, стенотипическая машина, стенотайп от англ. stenotype) — вид пишущей машинки для стенографирования. Стенотипия — печать текста на стенографической машине (соответствует термину машинопись для печати на пишущей машинке). У стенографической машины несколько особенностей. Во-первых, аккордовая клавиатура. Клавиши выполняются из гладкого прочного материала и обычно не имеют буквенных обозначений. Во-вторых, результат набора — узкая бумажная лента, на которой один аккорд размещается на одной строке. В-третьих, количество клавиш у машинки значительно меньше, чем букв в алфавите. Поэтому некоторые буквы обозначаются сочетаниями нескольких других букв. В-четвёртых, и это самое важное, для каждого варианта машинки должны существовать простые, логичные и удобные правила стенографирования слов. Следует различать проблему создания машины, выбор раскладки клавиатуры для машины и создание правил сокращения слов для данного языка. Для того, чтобы стенографическая машина стала использоваться профессионалами, изобретатель должен был более или менее удачно решить все три проблемы. Поскольку это довольно сложно было сделать, количество попыток и изобретений измеряется многими десятками. В настоящий момент существует три вида стенографических машин: машина Уа́рда Сто́уна И́рланда, которая легко определяется по четырём клавишам в нижнем ряду клавиатуры; машина Марка Гранджи́на, клавиатура которой отличается осевой симметрией и характерным изломом; и машина профессора Антонио Мике́ла Зу́кко, которая имеет рояльную клавиатуру и похожа на маленький клавесин. Несмотря на то, что стенографические машины имеют определённую национальную привязку, их можно использовать для стенографии на других языках, сменив раскладку. Например в Испании, где нет своей «национальной» модели стенографической машины, используются и конкурируют друг с другом машины Ирланда и Гранджина. Совокупность правил сокращения слов для данной стенографической машины и данного языка называется методом стенотипии. Для одной и той же модели машины и языка таких методов может быть несколько. Кроме того, стенографист вправе использовать свои сокращения в работе, вырабатывая в конечном итоге свой собственный метод. В конце 70-х годов XX века появились первые прототипы электронных стенографических машинок, в которых с помощью специального программного обеспечения «на лету» выполнялась расшифровка стенограммы. Дальнейшее развитие привело к аппаратам с небольшими экранами, встроенной и/или внешней памятью, вшитыми словарями для расшифровки и, естественно, возможностью прямой связи с компьютером. Если к началу 60-х в США стенотипия целиком вытеснила ручную стенографию, то к началу тысячелетия электронная стенотипия вытеснила механическую. Стенографические машины имеют довольно высокую цену, значительно превышающую стоимость персонального компьютера. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, эффектом масштаба, поскольку количество потребителей этого товара значительно меньше, чем число владельцев персональных компьютеров. Во-вторых, высоким качеством и надёжностью стенографических машин, поскольку они используются в основном профессионалами и на ответственных работах, где поломки недопустимы. И в-третьих, тем, что для своих владельцев стенографические машины обычно являются средством труда, а покупка их является инвестицией, следовательно покупатель может потратить на стенографическую машину несколько больше, чем на какое-нибудь устройство для развлечения и отдыха, в расчёте на будущие доходы. В ответ на дороговизну появляются проекты по созданию недорогих приспособлений и бесплатного программного обеспечения для занятия стенографией. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 513332 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 20825 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983532482 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Maschinenstenografie ist eine Kurzschrift, bei der als Schreibgerät eine Stenografiermaschine (Stenographen) benutzt wird. Da – wie beim Spielen eines Akkords auf einem Klavier – mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wird sie auch „Akkordschreibmaschine“ genannt (vgl. Akkordtastatur). (de)
 • Une sténotype est un clavier ressemblant à une machine à écrire servant à saisir du texte sous forme phonétique simplifiée à la vitesse de la parole. Le clavier est composé d'un nombre restreint de touches : 21 sur le modèle Grandjean. (fr)
 • La stenotipia indica un metodo di abbreviazione della scrittura eseguita con una macchina, comunemente chiamata macchina per stenografare. Essa esegue battute di uno o più tasti contemporaneamente. Il termine viene utilizzato anche per riferirsi ad un sistema (chiamato anche stenografia a macchina) adoperato per trascrivere rapidamente ciò che viene detto attraverso l'utilizzo di un apparecchio dotato di una speciale tastiera e con l'applicazione di alcuni sistemi (ne esistono svariati) tesi a limitare ed accelerare il numero di battute. (it)
 • ステノタイプ(英語表記:stenotype 他表記:stenotype machine, steno writer)は、 速記者が速記用に使用する同時押しのできる特殊なタイプライターである。アメリカでプロの速記者(レポーター)として登録されるようになるためには、所定のテストに合格する必要がある。訓練を受けた裁判所速記官やステノキャプショナーは、およそ180、200、225 wpm(words per minute:1分当たりの単語数)の話速で話した発言内容を高い精度で反訳している。非常に高速にタイプできる速記者の中には、300 wpmに達する人もいる。カリフォルニア州公式コートレポーター協会のウェブサイトは協会所属の裁判所速記官が提供できる速記能力は375 wpmとしている。 ステノタイプのキーボードは、英語式の場合22キーと、PCで用いられる一般的なキーボードよりもはるかに少ない。ピアノで和音を弾くように複数のキーが同時に押され、1度の打鍵で単語や慣用句を打ち出す。 この仕組みは、裁判所で公判中の逐次記録や、テレビ放送のリアルタイム字幕放送を可能にする。 キーボードには英語のアルファベットのすべての文字が含まれているわけではないので、欠けている文字の代わりは文字の組み合わせで表現する。主な略記法に StenEd、Phoenix、Magnum Steno などがある。 (ja)
 • Een stenotype, stenotypemachine of stenoschrijfmachine is een ergonomisch ontworpen schrijfmachine met een voor stenografen. Typische drempelsnelheden voor het behalen van een getuigschrift lagen tussen 180 en 225 . Sommige stenografen met ervaring haalden 300 woorden per minuut. Het eerste prototype was het werk van de Fransman Benoît Gonod. (nl)
 • L'estenotípia és un mètode mecanitzat d'escriptura ràpida que necessita un teclat anomenat màquina d'estenotípia . Amb aquest aparell es poden executar pulsacions prement una o més tecles al mateix temps. Hi ha diversos sistemes d'estenotípia, que bàsicament es divideixen en manuals, informatitzades i un tipus híbrid amb els 2 sistemes. L'escriptura resultant mostra lletres alfabètiques en caràcters d'impremta sobre una tira de paper o sobre un mitjà d'emmagatzematge de dades. (ca)
 • A stenotype, stenotype machine, shorthand machine or steno writer is a specialized chorded keyboard or typewriter used by stenographers for shorthand use. In order to pass the United States Registered Professional Reporter test, a trained court reporter or closed captioner must write speeds of approximately 180, 200, and 225 words per minute (wpm) at very high accuracy in the categories of literary, jury charge, and testimony, respectively. Some stenographers can reach 300 words per minute. The website of the California Official Court Reporters Association (COCRA) gives the official record for American English as 375 wpm. (en)
 • Skribarto > Steno < Stenotipado Stenotipado estas steno-metodo farita per maŝino nomita . Oni depremas klavojn aŭ unuope aŭ grupe por reprodukti aŭ simbolojn aŭ literojn (dependas de la cela lingvo). Tiuj simboloj reprezentas kaj literojn, ciferojn, silabojn, vortojn, eĉ kaj frazojn, laŭ volo de la . La stenotipisto povas skribi la simbolojn sur longa mallarĝa papero per inko. Poste, oni transskribas la simbolojn en la celan lingvon per aŭ aŭ komputilo en la bezonatan normon. (eo)
 • La estenotipia, sistema parecido a la estenografía, es un método de escritura rápida que precisa un teclado llamado máquina de estenotipia. Con este aparato se pueden ejecutar pulsaciones con una o más teclas presionadas simultáneamente. (es)
 • 속기 자판(영어: shorthand keyboard, stenograph, stenotype)은 속기 전용의 키보드로서, 일반적으로 세벌식으로 되어 있어, 왼쪽에 초성 자음, 오른쪽에 종성 자음, 아랫쪽에 모음을 배열하고 동시치기를 통해 음절 단위로 친다. 한글 자판의 경우 모음은 6개, 영어 자판의 경우는 4개이다. 보통 키보드에서 엄지는 빈칸(스페이스바)에 사용되는데 비해 속기 자판은 아랫쪽의 모음들을 양 엄지로 다 친다. 일반 키보드와 다른 점은 음절 단위로 초성+중성+종성을 동시에 입력한다는 것과 인체공학적인 하드웨어 설계를 하여 장시간 입력 작업을 하여도 피로감을 느낄 수 없도록 하였다는 점이다. 속기자판의 가격은 보통 백만원 이상대의 가격을 유지하고 있다. 대한민국의 국가 표준은 정해지지 않았으며, 제조사 별로 모델이 있다. 속기 전용 하드웨어의 경우는 한국스테노(카스) 와 소리자바 의 두 가지 모델이 많이 쓰이고 있으며, 사용하는 행, 수용하는 글자, 배열이 서로 다르다. 속기 자판은 현재 실용적으로 속기 기계용 자판에서 사용되며 컴퓨터 키보드의 안마태 자판 같은 모아치기 계열 자판들이 속기 자판의 일종이라고 볼 수 있다. (ko)
 • Стенографическая машина (стенографическая машинка, стенотипическая машина, стенотайп от англ. stenotype) — вид пишущей машинки для стенографирования. Стенотипия — печать текста на стенографической машине (соответствует термину машинопись для печати на пишущей машинке). Несмотря на то, что стенографические машины имеют определённую национальную привязку, их можно использовать для стенографии на других языках, сменив раскладку. Например в Испании, где нет своей «национальной» модели стенографической машины, используются и конкурируют друг с другом машины Ирланда и Гранджина. (ru)
rdfs:label
 • Estenotípia (ca)
 • Maschinenstenografie (de)
 • Stenotipado (eo)
 • Estenotipia (es)
 • Sténotype (fr)
 • Stenotype (en)
 • ステノタイプ (ja)
 • Stenotipia (it)
 • 속기 자판 (ko)
 • Stenoschrijfmachine (nl)
 • Стенографическая машина (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of