About: Speleology

An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Speleology is the scientific study of caves and other karst features, as well as their make-up, structure, physical properties, history, life forms, and the processes by which they form (speleogenesis) and change over time (speleomorphology). The term speleology is also sometimes applied to the recreational activity of exploring caves, but this is more properly known as caving, potholing (British English), or spelunking. Speleology and caving are often connected, as the physical skills required for in situ study are the same.

Property Value
dbo:abstract
 • L'espeleològia (del grec spelaion (cova) i logo (tractat)) és la ciència que estudia les coves, grutes o altres fenòmens càrstics, des de diferents punts de vista; formació, constitució, característiques físiques, formes de vida i evolució al llarg del temps. També s'anomena així l'exploració de les coves i avencs, activitat esportiva per a la qual cal un equipament tècnic adient i sovint certa preparació en escalada i submarinisme. El francès Édouard-Alfred Martel (1859-1938), considerat el creador de l'espeleologia moderna, fou qui va iniciar les primeres exploracions científiques, i l'any 1895 fundà la Société de Spéléologie i llançà el butlletí periòdic «Spelunca». A Catalunya, Mossèn Norbert Font i Sagué és considerat l'introductor d'aquesta disciplina. La Federació Catalana d'Espeleologia atorga cada any el premi "Norbert Font i Sagué" als millors treballs espeleològics realitzats a Catalunya i a Espanya. (ca)
 • Speleologie (česky jeskyňářství) je vědní disciplína, zabývající se výzkumem jeskyní. Představuje jeden z podoborů karsologie, vědy, zabývající se komplexním výzkumem krasu. V širším slova smyslu se dnes termín speleologie nebo jeskyňářství používá i pro zájmovou a sportovní činnost provozovanou v jeskyních a dalších podzemních prostorách, zejména speleoalpinismus. (cs)
 • Με τον όρο σπηλαιολογία εννοείται η επιστημονική έρευνα των σπηλαίων και άλλων καρστικών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η δομή, οι φυσικές ιδιότητες, η ιστορία, οι ιδιαίτερες μορφές ζωής και οι φυσικές διαδικασίες μέσω των οποίων σχηματίζονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Γενικά η μεθοδική και συστηματική μελέτη των σπηλαίων αναπήδησε ως αυτοτελή επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα εκ της Γεωλογίας και της Φυσικής Γεωγραφίας. Πατέρας της νέας αυτής επιστήμης θεωρείται ο Γάλλος Ε. Μαρτέλ που με τις πολυάριθμες έρευνές του στα γαλλικά σπήλαια συγκέντρωσε τα πρώτα στοιχεία σπηλαιογένεσης και των νόμων της υπόγειας υδρολογίας. Ο όρος σπηλαιολογία εφαρμόζεται σήμερα ενίοτε -στην Ελλάδα σχεδόν ταυτίζονται οι δύο έννοιες- για την αθλητική δραστηριότητα της εξερεύνησης σπηλαίων. Οι δύο δραστηριότητες –επιστημονική και αθλητική- συνδυάζονται αποτελεσματικά in situ. Η πρώτη σπηλαιολογική εταιρία φαίνεται πως ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1895, ενώ το πρώτο διεθνές συνέδριο σπηλαιολογίας έγινε στο Παρίσι το 1953. Ως διεπιστημονικός κλάδος η σπηλαιολογία συνδυάζει στη σύγχρονη μορφή της γνωστικά πεδία διαφόρων επιστημών, όπως είναι η γεωλογία, η παλαιοντολογία, η ανθρωπολογία, η υδρολογία, η τοπογραφία, η βιολογία και η αρχαιολογία, ανάλογα με τον τύπο της επ΄ αυτής έρευνας. Η αρχαιότερη ζωγραφική σπηλαίου ανακαλύφθηκε στην Ινδονησία, σε σπήλαιο της νήσου Σουλαουέζι, και αναπαριστά 2 αγριόχοιρους που σώζονται εν μέρη. Πρόκειται για την παγκοσμίως αρχαιότερη μορφή ζώου, ερευνήθηκε σε σπήλαιο και χρονολογείται πριν 45.500 χρόνια. (el)
 • Speleologio estas la scienco pri scienca esploro de grotoj. (entenas biologion, hidrologion ktp.) La ellaboris en 1990-aj jaroj kaj eldonis malgrandan Esperanto-14-lingvan speleologian bildvortaron, kiu povas helpi la interkompreniĝon al diversnaciaj esperantistoj. La vortaro, redaktita de (Hungario) enhavas 83 esperantajn terminojn, tradukitajn al la lingvoj germana, ĉeha, angla, hispana, franca, itala, hungara, litova, portugala, rumana, rusa, sveda, slovaka kaj slovena. Kompreni la terminojn helpas 3 informriĉaj ilustraĵoj. Biospeleologio, konata ankaŭ kiel kavernobiologio, estas branĉo de biologio dediĉita al la studo de organismoj kiuj vivas en kavernoj, kio estas kolektive referencata neologisme kiel troglofaŭno, aŭ kavernobestaro. (eo)
 • Speläologie (lateinisch spelaeum ‚Höhle (poetisch nach der griechischen Wurzel τό σπήλαιον to spaelaion = die Höhle)‘ und -logie) ist der Fachbegriff für Höhlenforschung/Höhlenkunde. (de)
 • Espeleologia haitzuloen jatorria eta izaera arakatzen eta ikertzen dituen jakintzaren alorra da. Espeleologiaren aztergai nagusia leizeen behaketa eta horien egitura bada ere, estalagmiten eta estalaktiten eraketa, baldintza hidrologiko orokorrak eta haitzuloen bilakaera ere jakintzaren alor horretan sartzen dira, besteak beste, karstaren zientziak izeneko jakintza multzoaren baitan. Bestalde espeleologiak geologiaren eta hidrologiaren laguntza beharrezkoa du ikerketetan ondorioak ateratzeko. Espeleologia helburu zientifikoarekin egiten da; aisia edo kirola denean espeleoturismo izena egokiagoa da. Espeleologia hitza lehen aldiz paleontologo frantsesak erabili zuen. XVIII. mendean dagoeneko haitzuloen ikerketa hasita bazegoen ere, zientziaren alor gisa ez zen bereizi XIX. mendera arte. Garai horretan haitzulo asko ikertu zituen mundu osoan zehar. Espeleologiak zientzian dituen ekarpenak ugariak dira, bai geologia-mailan, bai biologian ere. Ekonomiaren alorrean emaitza onak izan ditu ura bilatzeko, lurralde lehorretan batez ere, energia hidroelektrikorako, etab. Espeleologoak Babes Zibil arloan ere parte hartzen dute, haiek osatutako espeleolaguntza taldeen bitartez. (eu)
 • La espeleología (del griego σπηλαιου spelaiou que significa cueva y -logía, tratado) es la ciencia que estudia la morfología y formaciones geológicas (espeleotemas) de las cavidades naturales del subsuelo. En ella se investigan, cartografían y catalogan todo tipo de descubrimientos en cuevas. Forma parte de la geomorfología y sirve de apoyo a la hidrogeología. Se pueden distinguir varios tipos de espeleología, según el tipo de cavidad en que se desarrollan. La geología con sus subdivisiones es considerada una de las principales ciencias del karst.​ La espeleología oferta multitud de atractivos, tanto lúdicos como científicos a diversos niveles, lo que hace de ella una actividad muy completa. Los espeleólogos intervienen asimismo en el rescate en cavidades, denominado espeleosocorro. Se considera a menudo un deporte, como anunciaba Noel Llopis Lladó en 1954, que la auténtica espeleología peligraba, ya que existía un «confusionismo» entre el deporte (espeleismo) y la ciencia (espeleología). Se ha propuesto que aquellas ocasiones en que su práctica se asemeja más bien a un deporte, sería más apropiado denominarla espeleísmo; aunque, no deja de tener sus orígenes en una ciencia que estudia la morfología de las cavidades naturales del subsuelo. Se investiga, se topografía y se catalogan todo tipo de descubrimientos subterráneos. Es más, la espeleología es una ciencia en la que se hallan implicadas varias otras: la formación y las características de las cavidades interesan a los geógrafos y geólogos; los cursos subterráneos de agua a los hidrólogos; la fauna (más variada y numerosa de lo que se cree) a los bioespeleólogos; los vestigios del hombre prehistórico a los antropólogos y arqueólogos y los fósiles de animales a los paleontólogos, etc. Édouard Alfred Martel es considerado el padre de la espeleología moderna, inició las primeras exploraciones científicas y en 1895 fundó la Sociedad Espeleológica de Francia. (es)
 • Taiscéaladh is staidéar eolaíoch ar phluaiseanna is gnéithe eile faoin talamh, chun suirbhéireacht a dhéanamh ar a bhfairsinge, a stair fhisiciúil, a struchtúr is a stair nádúrtha. (ga)
 • La spéléologie (du grec ancien σπηλαιοv / spelaion « grotte » et λόγος / logos « discours, raison, parole ») est l'activité qui consiste à rechercher, repérer, explorer, étudier, cartographier ou visiter les cavités souterraines, naturelles, anthropiques ou artificielles, puis à partager ses connaissances. Celui qui pratique ainsi est appelé un spéléologue. La spéléologie est donc une activité à multiples facettes : scientifique, sportive, technique, contemplative. Elle se pratique principalement dans les régions karstiques. Cependant les spéléologues s'intéressent aussi aux cavités tectoniques, volcaniques (tunnels de lave), glaciaires et anthropiques (carrières souterraines, habitats troglodytes, souterrains…), qui sont qualifiées de « pseudo-karstiques ». La spéléologie se pratique également en milieu aquatique. Lorsqu'il est totalement immergé, le spéléologue est alors appelé « spéléoplongeur » ou « spéléonaute ». Il n'est pas indispensable de pénétrer sous terre pour apporter une contribution utile à la spéléologie, dans ses aspects scientifiques, sportifs, techniques ou associatifs. En revanche, les adeptes de la grimpe d'arbres et les randonneurs en milieu karstique ne sont pas considérés comme spéléologues. Pour des renseignements concernant la spéléologie en tant que sport, consulter techniques spéléologiques. (fr)
 • Speleology is the scientific study of caves and other karst features, as well as their make-up, structure, physical properties, history, life forms, and the processes by which they form (speleogenesis) and change over time (speleomorphology). The term speleology is also sometimes applied to the recreational activity of exploring caves, but this is more properly known as caving, potholing (British English), or spelunking. Speleology and caving are often connected, as the physical skills required for in situ study are the same. Speleology is a cross-disciplinary field that combines the knowledge of chemistry, biology, geology, physics, meteorology, and cartography to develop portraits of caves as complex, evolving systems. (en)
 • La speleologia (dal greco spélaion=caverna e lògos=discorso) è la disciplina che si occupa dell'esplorazione, documentazione, tutela e divulgazione della conoscenza del mondo sotterraneo ovvero la scienza che studia in generale le cavità sotterranee - propriamente distinte in "cavità naturali" e "cavità artificiali" - con particolare riferimento alla loro genesi e alla loro natura. Interessa diverse branche della conoscenza e può avere varianti fra le quali le più diffuse sono la speleologia in cavità artificiali (o urbana) e la speleosubacquea. (it)
 • Speleologi adalah ilmu yang mempelajari gua termasuk proses pembuatannya (speleogenesis), struktur, fisik, sejarah dan aspek biologis. Asal kata speleologi berasal dari bahasa Yunani spelaion yang berarti gua dan logos yang berarti ilmu. Speleologi sering dikaitkan dengan aktivitas penjelajahan gua yang dikenal dengan istilah caving. (in)
 • 洞穴学(どうけつがく、英: speleology)とは、洞穴やカルスト地形の成り立ち、構造、物理的特性、歴史、生命形態、経時変化などを科学的に研究するものである。洞窟学(どうくつがく)ともいう。Speleology という用語は趣味的な洞穴探検を指すこともあるが、その場合にはより適切な用語としてケイビングがある。 洞穴学は、化学、生物学、地質学、地形学、気象学、地図学、水文学、古生物学、考古学といった知識を統合して、洞穴などを複雑な系として特性を明らかにする学際領域である。洞穴学の発展は、スポーツや探検としてのケイビングの発展と密接に関連している。実際、ケイビングと洞穴学の実地調査の手法は基本的には同じである。 用語としての洞穴と洞窟は、洞窟の方がやや多用される感もあるが、とくにこだわられない。本項では、固有名詞を除いて洞穴で統一した。 (ja)
 • 동굴학(洞窟學)은 동굴에 대한 과학적 연구를 목적으로 하는 학문을 말하며, , , 등이 동굴학에 포함된다. 19세기부터 발달하여 제2차 세계대전 후 최초의 국제동굴학회가 개최되었다. 주요 연구분야는 동굴의 생성원인과 모습, 동굴내부의 2차적으로 생긴 생성물들과 생물들을 비롯하여 고대에 동굴에서 서식하던 생물들까지 포함한다. 동굴의 생성원인은 주로 화산활동에 의한 것들이 대부분이므로 이와 연계되어 연구하는 학문이다. (ko)
 • Speleologia (łac. spelaeum z stgr. σπήλαιον „jaskinia” i -λογία od λόγος „mowa, nauka”) – nauka o jaskiniach. Przedmiotami zainteresowania speleologii są m.in.: geneza i rozwój jaskiń, cechy środowiska przyrodniczego jaskiń (mikroklimat, stosunki wodne, przyroda ożywiona – flora i fauna itp.), problemy ochrony i in. Jaskinie są również obiektem zainteresowania innych nauk, m.in.: geologii, hydrogeologii, paleontologii, archeologii, turyzmu. Mianem speleologii często określa się inne formy aktywności ludzkiej w jaskiniach, zwłaszcza o charakterze eksploracyjnym czy sportowym, np. alpinizm podziemny (alpinizm jaskiniowy), a osoby takie nazywa się grotołazami lub speleologami. (pl)
 • De speleologie is die tak van de aardwetenschappen die zich bezighoudt met de studie van grotten. Speleo is afgeleid van het Griekse woord spelaion (σπηλαιοv), wat grot betekent. Hoewel speleologie een serieuze wetenschap is, komt er bij het verkennen van grotten ook een element van sportiviteit, avontuur en moed kijken. Het verkennen van grotten, zeker als zij nog onvolledig bekend zijn, is zeker niet zonder gevaar en vereist vaardigheid en training. Soms moeten de speleologen volgen waarbij er trajecten volledig onder water staan zodat een duikuitrusting noodzakelijk is. Speleologie is het best te omschrijven door een vergelijking te maken met enerzijds de wetenschap, anderzijds de sport. Als wetenschap bestudeert de speleologie onder andere de geologie (het ontstaan van gesteentelagen, grotten en druipsteen), de hydrologie (onderaardse waterlopen), de biologie (de fauna en flora in een grot), de paleontologie (overblijfselen van uitgestorven dieren in grotten) en de archeologie (grotschilderingen en werktuigen uit de prehistorie). Ook de geologie van streken waar grotten voorkomen is onderwerp van studie. De speleologie als sport kunnen we vergelijken met de bergsport, omdat voor een groot deel dezelfde technieken en materialen worden gebruikt. Er zijn drie typen grotten te onderscheiden: De omvangrijkste en meest voorkomende zijn kalksteengrotten. Deze grotten ontstaan door inwerking van water in kleine haarscheurtjes in de kalkbodem. Kooldioxide heeft zich namelijk opgelost in regen- en rivierwater. Hierdoor ontstaat via een chemische reactie koolzuur. Het calciumcarbonaat in kalksteen verbindt zich heel makkelijk met het koolzuur houdende water. Door deze aaneenschakeling van chemische reacties en de eroderende werking van water, kunnen kleine scheurtjes in de bodem uitgroeien tot immense gangenstelsels. Tevens ontstaat door de chemische en eroderende werking diverse vormen van kalkafzetting zoals stalactieten/stalagmieten en kalkgordijnen. Om een indruk te geven hoe groot grotten kunnen zijn, vermelden we: de Flint-Mammoth Cave in de Verenigde Staten. Deze grot omvat 485 km aan gangenstelsels. De diepst gemeten grot bevindt zich in Georgië; de Voronja - Krubera, die een hoogteverschil heeft van 2190 m. Kalksteengrotten vinden we ook veel in België. Het tweede type grot ontstaat in vulkanisch gesteente. Bij afkoeling van een stroom lava, stolt de buitenkant terwijl de binnenste kern, vloeibare lava verder stroomt. Hierdoor kunnen lange, egale gangen ontstaan. Dit type komt veel voor op de Canarische eilanden en dichter bij huis; in het Sauerland. Het laatste type, de , wordt gevormd door erosie, door werking van wind en water. Hierbij ontstaan geen omvangrijke gangen stelsels, maar blijft het beperkt tot de vorming van kleine holtes. Deze zijn veel te vinden in de Amerikaanse staat Utah. (nl)
 • Espeleologia (do latim spelaeum, do grego σπήλαιον, "caverna", da mesma raiz da palavra "espelunca") é a ciência que estuda as cavidades naturais e outros fenómenos cársticos, nas vertentes da sua formação, constituição, características físicas, formas de vida, e sua evolução ao longo do tempo. A geologia, geografia, hidrologia, biologia (bioespeleologia), climatologia, arqueologia e Química são algumas das ciências que contribuem para o conhecimento espeleológico. Os estudos espeleológicos apoiam-se frequentemente em levantamentos topográficos. A simples exploração ou visita das cavernas está por vezes associada à espeleologia, embora não se deva confundir com esta ciência. (pt)
 • Speleologi är läran om grottor; deras uppbyggnad, fysiska egenskaper och historia, livsformer i grottor samt om de processer som leder till att grottor skapas (speleogenesis) och hur grottor förändras med tiden (speleomorfologi). Andra vetenskapliga områden som rör grottor är grotthydrologi, grottbiologi och kartläggning av grottor. Att utforska grottor endast för utforskandets glädje kallas för grottkrypning och är alltså att betrakta mer som en hobby än en vetenskap. I Sverige är grottintresserade speleologer och grottkrypare organiserade i Sveriges speleologförbund. (sv)
 • Спелеоло́гия (греч. σπήλαιον — «пещера», λόγος — «знание») — наука, занимающаяся всесторонним исследованием природных подземных пространств (пещер), их происхождения, эволюции, возраста, морфологии, минералов, состава и миграции подземных вод, вмещающих пород, органического мира (подземных экосистем), остатков древней материальной культуры, а также вопросов современного практического использования пещер. Является разделом науки о Земле, а именно карстоведения; находится на стыке физической географии, гидрогеологии, минералогии. Термин введён французским археологом в 1890 году. В России под словом «спелеология» ошибочно понимается не только наука, изучающая пещеры, но и спортивный туризм, связанный с прохождением пещер. На самом деле их следует различать, спелеология — это наука, а посещение пещер со спортивной или познавательной целью относится к спелеотуризму. В английском языке эти понятия также строго разделены, научная спелеология — «speleology», спортивная — «caving». Одним из разделов спелеологии является относительно новое направление — спелестология, занимающееся исследованием искусственных подземных сооружений: горных выработок, древних и современных городских коммуникаций и прочее. (ru)
 • Спелеоло́гія (від грец. σπήλαιον — печера та λόγος — вчення, наука) — це комплексна наука, розділ наук про Землю, а саме карстознавства, яка займається вивченням печер, включаючи їх виникнення, розвиток, форми, вміщуючі породи, породи та мінерали печерного походження, склад та міграцію підземних вод, мікроклімат, органічний світ в минулому та в сьогоденні, а також залишки давньої матеріальної культури. Синонім — печерознавство. (uk)
 • 洞穴學是一門科學的研究,研究洞穴,喀斯特地貌特徵,結構,物理性質,化學性質,歷史,生命形式和形成過程(speleogenesis)和隨時間而改變(speleomorphology)。探索洞窟有時也是休閒活動,洞穴學和探索往往相連。洞窟是一個跨學科的領域,結合化學,生物學,地質學,物理學,氣象學和製圖的知識來開發複雜的洞穴的,同時亦是不斷發展的系統。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 152630 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10372 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1051376651 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Speleologie (česky jeskyňářství) je vědní disciplína, zabývající se výzkumem jeskyní. Představuje jeden z podoborů karsologie, vědy, zabývající se komplexním výzkumem krasu. V širším slova smyslu se dnes termín speleologie nebo jeskyňářství používá i pro zájmovou a sportovní činnost provozovanou v jeskyních a dalších podzemních prostorách, zejména speleoalpinismus. (cs)
 • Speläologie (lateinisch spelaeum ‚Höhle (poetisch nach der griechischen Wurzel τό σπήλαιον to spaelaion = die Höhle)‘ und -logie) ist der Fachbegriff für Höhlenforschung/Höhlenkunde. (de)
 • Taiscéaladh is staidéar eolaíoch ar phluaiseanna is gnéithe eile faoin talamh, chun suirbhéireacht a dhéanamh ar a bhfairsinge, a stair fhisiciúil, a struchtúr is a stair nádúrtha. (ga)
 • La speleologia (dal greco spélaion=caverna e lògos=discorso) è la disciplina che si occupa dell'esplorazione, documentazione, tutela e divulgazione della conoscenza del mondo sotterraneo ovvero la scienza che studia in generale le cavità sotterranee - propriamente distinte in "cavità naturali" e "cavità artificiali" - con particolare riferimento alla loro genesi e alla loro natura. Interessa diverse branche della conoscenza e può avere varianti fra le quali le più diffuse sono la speleologia in cavità artificiali (o urbana) e la speleosubacquea. (it)
 • Speleologi adalah ilmu yang mempelajari gua termasuk proses pembuatannya (speleogenesis), struktur, fisik, sejarah dan aspek biologis. Asal kata speleologi berasal dari bahasa Yunani spelaion yang berarti gua dan logos yang berarti ilmu. Speleologi sering dikaitkan dengan aktivitas penjelajahan gua yang dikenal dengan istilah caving. (in)
 • 洞穴学(どうけつがく、英: speleology)とは、洞穴やカルスト地形の成り立ち、構造、物理的特性、歴史、生命形態、経時変化などを科学的に研究するものである。洞窟学(どうくつがく)ともいう。Speleology という用語は趣味的な洞穴探検を指すこともあるが、その場合にはより適切な用語としてケイビングがある。 洞穴学は、化学、生物学、地質学、地形学、気象学、地図学、水文学、古生物学、考古学といった知識を統合して、洞穴などを複雑な系として特性を明らかにする学際領域である。洞穴学の発展は、スポーツや探検としてのケイビングの発展と密接に関連している。実際、ケイビングと洞穴学の実地調査の手法は基本的には同じである。 用語としての洞穴と洞窟は、洞窟の方がやや多用される感もあるが、とくにこだわられない。本項では、固有名詞を除いて洞穴で統一した。 (ja)
 • 동굴학(洞窟學)은 동굴에 대한 과학적 연구를 목적으로 하는 학문을 말하며, , , 등이 동굴학에 포함된다. 19세기부터 발달하여 제2차 세계대전 후 최초의 국제동굴학회가 개최되었다. 주요 연구분야는 동굴의 생성원인과 모습, 동굴내부의 2차적으로 생긴 생성물들과 생물들을 비롯하여 고대에 동굴에서 서식하던 생물들까지 포함한다. 동굴의 생성원인은 주로 화산활동에 의한 것들이 대부분이므로 이와 연계되어 연구하는 학문이다. (ko)
 • Speleologi är läran om grottor; deras uppbyggnad, fysiska egenskaper och historia, livsformer i grottor samt om de processer som leder till att grottor skapas (speleogenesis) och hur grottor förändras med tiden (speleomorfologi). Andra vetenskapliga områden som rör grottor är grotthydrologi, grottbiologi och kartläggning av grottor. Att utforska grottor endast för utforskandets glädje kallas för grottkrypning och är alltså att betrakta mer som en hobby än en vetenskap. I Sverige är grottintresserade speleologer och grottkrypare organiserade i Sveriges speleologförbund. (sv)
 • Спелеоло́гія (від грец. σπήλαιον — печера та λόγος — вчення, наука) — це комплексна наука, розділ наук про Землю, а саме карстознавства, яка займається вивченням печер, включаючи їх виникнення, розвиток, форми, вміщуючі породи, породи та мінерали печерного походження, склад та міграцію підземних вод, мікроклімат, органічний світ в минулому та в сьогоденні, а також залишки давньої матеріальної культури. Синонім — печерознавство. (uk)
 • 洞穴學是一門科學的研究,研究洞穴,喀斯特地貌特徵,結構,物理性質,化學性質,歷史,生命形式和形成過程(speleogenesis)和隨時間而改變(speleomorphology)。探索洞窟有時也是休閒活動,洞穴學和探索往往相連。洞窟是一個跨學科的領域,結合化學,生物學,地質學,物理學,氣象學和製圖的知識來開發複雜的洞穴的,同時亦是不斷發展的系統。 (zh)
 • L'espeleològia (del grec spelaion (cova) i logo (tractat)) és la ciència que estudia les coves, grutes o altres fenòmens càrstics, des de diferents punts de vista; formació, constitució, característiques físiques, formes de vida i evolució al llarg del temps. També s'anomena així l'exploració de les coves i avencs, activitat esportiva per a la qual cal un equipament tècnic adient i sovint certa preparació en escalada i submarinisme. (ca)
 • Με τον όρο σπηλαιολογία εννοείται η επιστημονική έρευνα των σπηλαίων και άλλων καρστικών χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση, η δομή, οι φυσικές ιδιότητες, η ιστορία, οι ιδιαίτερες μορφές ζωής και οι φυσικές διαδικασίες μέσω των οποίων σχηματίζονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Ως διεπιστημονικός κλάδος η σπηλαιολογία συνδυάζει στη σύγχρονη μορφή της γνωστικά πεδία διαφόρων επιστημών, όπως είναι η γεωλογία, η παλαιοντολογία, η ανθρωπολογία, η υδρολογία, η τοπογραφία, η βιολογία και η αρχαιολογία, ανάλογα με τον τύπο της επ΄ αυτής έρευνας. (el)
 • Speleologio estas la scienco pri scienca esploro de grotoj. (entenas biologion, hidrologion ktp.) La ellaboris en 1990-aj jaroj kaj eldonis malgrandan Esperanto-14-lingvan speleologian bildvortaron, kiu povas helpi la interkompreniĝon al diversnaciaj esperantistoj. La vortaro, redaktita de (Hungario) enhavas 83 esperantajn terminojn, tradukitajn al la lingvoj germana, ĉeha, angla, hispana, franca, itala, hungara, litova, portugala, rumana, rusa, sveda, slovaka kaj slovena. Kompreni la terminojn helpas 3 informriĉaj ilustraĵoj. (eo)
 • La espeleología (del griego σπηλαιου spelaiou que significa cueva y -logía, tratado) es la ciencia que estudia la morfología y formaciones geológicas (espeleotemas) de las cavidades naturales del subsuelo. En ella se investigan, cartografían y catalogan todo tipo de descubrimientos en cuevas. Forma parte de la geomorfología y sirve de apoyo a la hidrogeología. Se pueden distinguir varios tipos de espeleología, según el tipo de cavidad en que se desarrollan. La geología con sus subdivisiones es considerada una de las principales ciencias del karst.​ (es)
 • Speleology is the scientific study of caves and other karst features, as well as their make-up, structure, physical properties, history, life forms, and the processes by which they form (speleogenesis) and change over time (speleomorphology). The term speleology is also sometimes applied to the recreational activity of exploring caves, but this is more properly known as caving, potholing (British English), or spelunking. Speleology and caving are often connected, as the physical skills required for in situ study are the same. (en)
 • Espeleologia haitzuloen jatorria eta izaera arakatzen eta ikertzen dituen jakintzaren alorra da. Espeleologiaren aztergai nagusia leizeen behaketa eta horien egitura bada ere, estalagmiten eta estalaktiten eraketa, baldintza hidrologiko orokorrak eta haitzuloen bilakaera ere jakintzaren alor horretan sartzen dira, besteak beste, karstaren zientziak izeneko jakintza multzoaren baitan. Bestalde espeleologiak geologiaren eta hidrologiaren laguntza beharrezkoa du ikerketetan ondorioak ateratzeko. Espeleologia helburu zientifikoarekin egiten da; aisia edo kirola denean espeleoturismo izena egokiagoa da. (eu)
 • La spéléologie (du grec ancien σπηλαιοv / spelaion « grotte » et λόγος / logos « discours, raison, parole ») est l'activité qui consiste à rechercher, repérer, explorer, étudier, cartographier ou visiter les cavités souterraines, naturelles, anthropiques ou artificielles, puis à partager ses connaissances. Celui qui pratique ainsi est appelé un spéléologue. La spéléologie se pratique également en milieu aquatique. Lorsqu'il est totalement immergé, le spéléologue est alors appelé « spéléoplongeur » ou « spéléonaute ». (fr)
 • De speleologie is die tak van de aardwetenschappen die zich bezighoudt met de studie van grotten. Speleo is afgeleid van het Griekse woord spelaion (σπηλαιοv), wat grot betekent. Hoewel speleologie een serieuze wetenschap is, komt er bij het verkennen van grotten ook een element van sportiviteit, avontuur en moed kijken. Het verkennen van grotten, zeker als zij nog onvolledig bekend zijn, is zeker niet zonder gevaar en vereist vaardigheid en training. Soms moeten de speleologen volgen waarbij er trajecten volledig onder water staan zodat een duikuitrusting noodzakelijk is. (nl)
 • Speleologia (łac. spelaeum z stgr. σπήλαιον „jaskinia” i -λογία od λόγος „mowa, nauka”) – nauka o jaskiniach. Przedmiotami zainteresowania speleologii są m.in.: geneza i rozwój jaskiń, cechy środowiska przyrodniczego jaskiń (mikroklimat, stosunki wodne, przyroda ożywiona – flora i fauna itp.), problemy ochrony i in. Jaskinie są również obiektem zainteresowania innych nauk, m.in.: geologii, hydrogeologii, paleontologii, archeologii, turyzmu. (pl)
 • Espeleologia (do latim spelaeum, do grego σπήλαιον, "caverna", da mesma raiz da palavra "espelunca") é a ciência que estuda as cavidades naturais e outros fenómenos cársticos, nas vertentes da sua formação, constituição, características físicas, formas de vida, e sua evolução ao longo do tempo. (pt)
 • Спелеоло́гия (греч. σπήλαιον — «пещера», λόγος — «знание») — наука, занимающаяся всесторонним исследованием природных подземных пространств (пещер), их происхождения, эволюции, возраста, морфологии, минералов, состава и миграции подземных вод, вмещающих пород, органического мира (подземных экосистем), остатков древней материальной культуры, а также вопросов современного практического использования пещер. Является разделом науки о Земле, а именно карстоведения; находится на стыке физической географии, гидрогеологии, минералогии. Термин введён французским археологом в 1890 году. (ru)
rdfs:label
 • Speleology (en)
 • استغوار (ar)
 • Espeleologia (ca)
 • Speleologie (cs)
 • Speläologie (de)
 • Σπηλαιολογία (el)
 • Speleologio (eo)
 • Espeleología (es)
 • Espeleologia (eu)
 • Pluaiseolaíocht (ga)
 • Speleologi (in)
 • Spéléologie (fr)
 • Speleologia (it)
 • 洞穴学 (ja)
 • 동굴학 (ko)
 • Speleologie (nl)
 • Speleologia (pl)
 • Спелеология (ru)
 • Espeleologia (pt)
 • Speleologi (sv)
 • Спелеологія (uk)
 • 洞穴學 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:occupation of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License